Form of Work
Książki
(18)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Status
only on-site
(15)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(15)
Author
Fras Janina
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Bralczyk Jerzy
(2)
Baumgartner-Cohen Beatrice
(1)
Billingham Jo
(1)
Crews Frederick
(1)
Dąbowska Agnieszka
(1)
Garpiel Rafał
(1)
Hennessy Michael
(1)
Kamińska-Szmaj Irena
(1)
Kochan Marek
(1)
Leszczyńska Katarzyna
(1)
Macpherson Robin
(1)
Malinowska Ewa
(1)
Pałuszyńska Edyta
(1)
Pisarek Walery
(1)
Schor Sandra
(1)
Strunk William Jr
(1)
Stępniak Anna
(1)
Sławek Jolanta
(1)
White E. B
(1)
Wierzbicka Elżbieta
(1)
Wolańska Ewa
(1)
Wolański Adam
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Zdunkiewicz-Jedynak Dorota
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(21)
Kiribati
(1)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(23)
Subject
Język polski
(11)
Polityka
(5)
Dziennikarstwo
(4)
Komunikacja społeczna
(4)
Stylistyka
(4)
Język angielski
(3)
Propaganda
(3)
Czasopisma polskie
(2)
Język
(2)
Perswazja
(2)
Pisanie
(2)
Publicystyka polska
(2)
Reklama
(2)
Retoryka
(2)
Sztuka pisania
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Gazeta Wyborcza
(1)
Język środowiskowy polski
(1)
Kody
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Negocjacje
(1)
Polska
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Propadanda
(1)
SMS
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stylizacja językowa
(1)
Tekst
(1)
Umowa
(1)
Życiorysy urzędowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Korespondencja urzędowa
(1)
Wydawnictwa urzędowe
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
The Borzoi Handbook for Writers / Frederick Crews, Sandra Schor, Michael Hennessy. - 3rd ed. - Nwe York [i in.] : McGraw-Hill, Inc., [b.r.]. - 672, [14] s. ; 19 cm.
ISBN: 0-07-013638-6
1. Composing Essays, 2. Paragraphs, 3. Sentences, 4. Words, 5. Usage, 6. Punctuation, 7. Conventions, 8. Research Papers, 9. Applied Writing, 10. Tools
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza / Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej / Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; Nr 35)
ISBN: 978-83-88176-89-0
1.Współczesne prasowe gatunki dziennikarskie: Podział wypowiedzi dziennikarskich - różne propozycje klasyfikacji; Gatunki informacyjne - charakterystyka ogólna; Gatunki informacyjne - charakterystyka szczegółowa. 2. Wartościowanie - perswazja- manipulacja: Wartościowanie - problem semantyczny czy pragmatyczny; Perswazja i manipulacja - uściślenia terminologiczne i stanowisko badawcze. 3. Leksykalne i semantyczne środki perswazji - analiza materiału prasowego: Leksykalne i semantyczne środki perswazji bezpośredniej; Leksykalne i semantyczne środki perswazji pośredniej. 4. Stylistyczne środki przekazu: Metafory, Porównania, Ironia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-229-1898-4
1. Język i styl wypowiedzi dziennikarskiej, 2. Informacyjność tekstu dziennikarskiego. Język współczesnych tekstów prasowych, 3. Podstawy warsztatu pisarskiego, 4. Język podstawowych gatunków dziennikarskich, 5. Nagłówek tekstu dziennikarskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (6 egz.)
Book
In basket
Dziennikarski warsztat językowy / Janina Fras. - Wyd.2 popr. i uzupeł. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2005. - 147 s. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2816)
ISBN: 83-229-2667-7
1. Podstawy warsztatu pisarskiego. 2. Język i styl tekstu pisarskiego. 3. Obiektywizm i tendencyjność tekstu dziennikarskiego oraz środki ich wyrażania. 4. Język podstawowych gatunków dziennikarskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
English for writers and translators / Robin Macpherson. - Wyd. 4 [4 dodruk]. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2009. - 239, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-01-11864-8
Paragraphing; "Brainstorming" ond Ordering Material; The First Paragraph; Substantiating the Argument; preserving Clarity; Narrative; Coordination; Left- and Right-handed Sentences; Emphasis; Comparison and Contrast; Caose and Effect; Qualification and Concession; Discourse Markers; Word-Order; Punctuation; Style and Register; Words of Latin Origin; Foreign Borrowings; Words and Expressions Best Avoided; Confusing Words; Collocations; Capital Letters; Italics; The Article
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8142-781-4
Celem rozprawy jest przedstawienie gatunkowych i stylistycznych wyznaczników listów miłosnych Borysa Pasternaka na podstawie jego prywatnej korespondencji z czterema kobietami: Mariną Cwietajewą, Eugenią Łurje, Zinaidą Neuhaus i Olgą Iwińską. Język Pasternaka w jego długich, wielostronicowych listach miłosnych czyni każdą z korespondencji niepowtarzalną. Mimo że listy jako odmiana gatunkowa przyzwyczaiły nas do swej poznawczej funkcji, miłosną korespondencję Borysa Pasternaka cechuje głęboki walor estetyczny, który sprawia, że ich lektura jest niezapomnianym przeżyciem. Ze Wstępu Na uwagę zasługuje nie tylko bardzo szczegółowa, kompetentnie przeprowadzona analiza i omówienie listów miłosnych Pasternaka, ale także – szczególnie w rozdziałach analitycznych pracy (rozdz. II, III, IV) –doskonała narracja, która prowadzona jest w interesujący dla odbiorcy sposób. Dzięki temu lektura tak obszernej pod względem objętości pracy nie jest nużąca. [...] Wymienione rozdziały analityczne są przejawem dużej dojrzałości, samodzielności i elokwencji autorki, a przy tym są napisane piękną, poprawną polszczyzną. Z recenzji prof. dr hab. Wandy Supy
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2766)
ISBN: 83-229-2671-5
1. Komunikacja polityczna - dziedzina wiedzy i współdziałanie językowe. Przesłanki wyodrębnienia komunikacji politycznej; Definiowanie komunikacji politycznej; Rodzaje komunikacji politycznej; Uczestnicy, nadawcy i autorzy komunikacji politycznej; Kompetencja komunikacyjna uczestników komunikacji politycznej; Komunikat polityczny; Język etniczny w komunikacji politycznej. 2. Podstawy typologii aktów komunikacji politycznej i tekstów politycznych. Debata publiczna - najważniejszy akt komunikacji politycznej; Krystalizacja gatunkowa wypowiedzi politycznych. 3. Metaforyka i nominacja we współczesnych wypowiedziach politycznych. Polska metaforyka polityczna; Polskie feminatywa polityczne; Nazwy polskich partii politycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88542-13-3
1. Wprowadzenie, 2. Funkcje TP, 3. Funkcja informacyjna, 4. Funkcja rytualna, 5. Funkcja nakłaniająca, 6. Językowy kształt świata propagandy, 7. Pozajęzykowe aspekty modelu świata TP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
O języku propagandy i polityki / Jerzy Bralczyk. - Warszawa : TRIO Wydawnictwo, 2007. - 350, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7436-141-5
Cz.I O języku polskiej propagandy politycznej lat osiemdziesiątych: 1. Wprowadzenie, 2. Funkcje TP, 3. Funkcja informacyjna, 4. Funkcja rytualna, 5. Funkcja nakłaniająca, 6. Językowy kształt świata propagandy, 7.Pozajęzykowe aspekty modelu świata TP, Cz.II O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Dziennikarstwo i Świat Mediów / pod red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński)
ISBN: 978-83-242-0707-7
Wstęp; Cz.I O mediach: Wiedza o komunikowaniu - nazwy i zakres; O pojęciu funkcji w prasoznawstwie; Analiza zawartości prasy: drogi rozwoju; Wydarzenia bydgoskie w relacjach prasowych; czytelnicza selekcja zawartości gazety; Prasa, radio, telewizja: podział pracy; prasa wobec wyzwania nowych mediów; Wyobrażenia o polskich typach regionalnych; Wolność słowa a wolność prasy; Transformacje komunikacji społecznej w drugiej połowie XX wieku. Cz. II O języku: Pierwsze polskie książki o języku prasy; poczucie językowe, znajomość języka i praktyka językowa; recepty na zrozumiałość wypowiedzi; jak mierzyć zrozumiałość tekstu?; Pojecie pola wyrazowego i jego bezużyteczność w badaniach stylistycznych; Słownictwo oceniające w recenzjach; Perswazyjność języka w polemikach prasowych; Mierzenie stylistycznej i emotywnej wartości słownictwa; Pollyanna pisze do prasy; Szkic do wstępu do politolingwistyki; O nowomowie inaczej; Język, państwo, prawo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Praktyczny Pomocnik Studenta / red. Mirosław Bańko)
ISBN: 978-83-01-15564-3
1. Siedem kanonów stylu komunikatywnego , czyli jak pisać , by nas czytano chętnie i powszechnie : Jasność stylu ; Prostota stylu ; Zwięzłość stylu; Dynamiczność stylu ; Konkretność stylu ; Konstrukcyjność stylu ; Stosowność stylu ; Oprawa edytorska tekstu ; 2. ABC stylistyki: Estetyka wypowiedzi ; Etyka komunikacji językowej ; Formy wypowiedzi ; Gatunki mowy ; Kompozycja tekstu ; Leksykalne środki stylistyczne ; Odmiana mówiona języka ; Składniowe środki stylistyczne ; Słownictwo o ograniczonym zasięgu ; Spójność tekstu ; Styl ; Styl informacyjno - publicystyczny ; Styl naukowy ; Styl potoczny ; Styl religijny ; Styl urzędowy ; Stylizacja ; 3. ABC dobrego rozmówcy : Argumentacja ; Części wystąpienia ; Czynności przygotowawcze ; Dykcja ; Dyskusja ; Erystyka ; Etos mówcy ; Figury myśli ; Figury słowne ; Funkcje wypowiedzi ; Kodeks dobrego mówcy ; Kompozycja wystąpienia ; Konspekt ; Maksymy konwersacyjne ; Manipulacja językowa ; Mnemotechniki ; Mowa ; Mówca' Narracja jako część wystąpienia ; Okres retoryczny ; Pamięciowe opanowanie tekstu ; Perswazja ; Początek mowy ; Prezentacja ; Przygotowanie wystąpienia ; Publiczność ; Relacjonowanie i opiniowanie faktów ; Retoryka spójność tekstu ; Stereotyp językowy ; Styl przemówienia ; Środki audiowizualne ; Środki stylistyczna ; Trema ; Tropy ; Tytuł ; Umiejętności mówcy ; Wiedza mówcy ; Zakończenie mowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 808.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14712-1
1. Co to jest redagowanie, 2. Autorzy i redaktorzy, 3. Czytelnicy i cele tekstu, 4. Założenia redakcyjne, 5. Pierwsze kroki, 6. Praca nad treścią, 7. Spójność strukturalna, 8. Spójność językowa, 9. Styl i ton, 11. Zwięzłość, 12. Przejrzystość, 13. Kurs mistrzowski, 14. Współczesna technika w procesie redagowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
E-book
In basket
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń. The periodical (annual) Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society was established in 1954. Articles featured in Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society concentrate on issues from numerous linguistic fields which present various research methodologies. Treatises and articles are of theoretical-methodological and material representing nature. Apart from papers in Polish studies, Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society publishes also Slavonic articles and compendious works with reference to Indo-European state. The authors of articles are mainly linguists from Lodz; however, besides them there are scientists from outside Lodz and abroad who represent all generations.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
Slogany w reklamie i polityce / Marek Kochan. - WArszawa : Wydawnictwo TRIO, 2002. - 247, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-88542-35-4
Co to są slogany, Podziały, typologie, funkcje, W poszukiwaniu przepisu na slogan, Techniki konstruowania sloganów - próba typologii, Slogany w komunikacji publicznej: spojrzenie krytyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Słowa na wolności / Irena Kamińska-Szmaj. - Wrocław : EUROPA Wydawnictwo, 2001. - 240 s. : il. ; 22 cm.
ISBN: 83-87977-72-1
1. Sierpień 1980 - kompromitacja nowomowy, 2. Rozmowy przy okrągłym stole - rok 1989, 3. Nowa gazeta na nowe czasy - " Gazeta Wyborcza ", 4. Donośny głos prawicy - " Gazeta Polska ", 5. Wulgaryzacja języka polityki - " Nie " Jerzego Uraban, 6. Spory publiczne po 1989 roku - o krzyże w Oświęcimiu, o antysemityzmie Polaków, 7. Wesołość na sali sejmowej - humor polityków, 8. Dwie kampanie prezydenckie, 9. Folklor polityczny, 10. Dowcip polityczny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88508-69-5
1. Społeczno-kulturowe uwarunkowania perswazji, 2. Mity, obrazy symbole jako narzędzia perswazji, 3. Strategie i techniki perswazyjne, 4. Media i polityka w kontekście komunikowania perswazyjnego, 5. Reklama jak przestrzeń komunikacji perswazyjnej, 6. Socjologiczne aspekty perswazji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again