Forma i typ
Książki
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Autor
Mayo Herbert B
(1)
Śliwa Jan
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
Holdingi
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kapitał
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
2 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wstęp do inwestowania / Herbert B. Mayo. - Warszawa : Wydawnictwo K.E.LIBER, 1997. - XVIII,909 s. : tab.,wykr. ; 24 cm+ dyskietka.
(Inwestowanie)
ISBN: 83-906409-7-X
Cz.I: Środowisko inwestowania: Wstęp do zagadnienia inwestycji, Tworzenie aktywów finansowych, Rynki pa- pierów wartościowych, Źródła informacji, Zobowiązania podatkowe, Wartość pieniądza w czasie, Ryzyko i teoria portfelowa; Cz.II: Inwestowanie w akcje: Wycena akcji, Stopy zwrotu z inwestycji w akcje, Dywidendy: wczoraj, dziś i jutro, Analiza fundamentalna, Wybór papierów wartościowych: analiza sprawozdań finansowych, Analiza techniczna; Cz.III: Inwestowanie w papiery wartościowe o stałym dochodzie: rynek obligacji, Wycena instrumen- tów dłużnych, Akcje uprzywilejowane oraz wysokodocho- dowe papiery wartościowe, Rządowe papiery wartościowe, Obligacje zamienne oraz uprzywilejowane akcje zamienne Cz.IV: Inwestowanie w opcje, kontrakty futures i akty- wa materialne: Wprowadzenie do opcji, Towarowe i fina- nsowe kontrakty futures, Inwestowanie w aktywa niefi- nansowe: okazy kolekcjonerskie i złoto, Inwestowanie w nieruchomości; Cz.V: Tworzenie zdywersyfikowanego por- tfela: Fundusze inwestycyjne, Inwestowanie w zagrani- czne papiery wartościowe, Konstrukcja, zarządzanie i ocena wyników portfela.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89069-29-6
1. Formy organizacyjne wielopodmiotowych organizacji gospodarczych. 2. Ocena gospodarki finansowej. 3. Ocena wyników finansowych na podstawie rachunku zysków i strat. 4. Ocena bilansu majątkowego. 5. Ocena ważniejszych obszarów gospodarki finansowej. 6. Rachunek przepływów pieniężnych. 7. Studium przypadku - ocena gospodarki finansowej grupy kapitałowej globus. 8. Źródła pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwo. 9. Źródła pozyskiwania kapitałów na rynku kapitałowym. 10. Warunki pozyskiwania kredytów i pożyczek. 11. Zarządzanie kapitałem obrotowym. 12. Ceny transferowe jako narzędzia przepływu kapitałów. 13. Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności procesów gospodarczych. 14. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych. 15. Wycena papierów wartościowych. 16. Wycena wartości przedsiębiorstwa. 17. Instrumenty pochodne. 18. Planowanie finansowe.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej