Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Mayo Herbert B
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Holdingi
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kapitał
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
Wstęp do inwestowania / Herbert B. Mayo. - Warszawa : Wydawnictwo K.E.LIBER, 1997. - XVIII,909 s. : tab.,wykr. ; 24 cm+ dyskietka.
(Inwestowanie)
ISBN: 83-906409-7-X
Cz.I: Środowisko inwestowania: Wstęp do zagadnienia inwestycji, Tworzenie aktywów finansowych, Rynki pa- pierów wartościowych, Źródła informacji, Zobowiązania podatkowe, Wartość pieniądza w czasie, Ryzyko i teoria portfelowa; Cz.II: Inwestowanie w akcje: Wycena akcji, Stopy zwrotu z inwestycji w akcje, Dywidendy: wczoraj, dziś i jutro, Analiza fundamentalna, Wybór papierów wartościowych: analiza sprawozdań finansowych, Analiza techniczna; Cz.III: Inwestowanie w papiery wartościowe o stałym dochodzie: rynek obligacji, Wycena instrumen- tów dłużnych, Akcje uprzywilejowane oraz wysokodocho- dowe papiery wartościowe, Rządowe papiery wartościowe, Obligacje zamienne oraz uprzywilejowane akcje zamienne Cz.IV: Inwestowanie w opcje, kontrakty futures i akty- wa materialne: Wprowadzenie do opcji, Towarowe i fina- nsowe kontrakty futures, Inwestowanie w aktywa niefi- nansowe: okazy kolekcjonerskie i złoto, Inwestowanie w nieruchomości; Cz.V: Tworzenie zdywersyfikowanego por- tfela: Fundusze inwestycyjne, Inwestowanie w zagrani- czne papiery wartościowe, Konstrukcja, zarządzanie i ocena wyników portfela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-29-6
1. Formy organizacyjne wielopodmiotowych organizacji gospodarczych. 2. Ocena gospodarki finansowej. 3. Ocena wyników finansowych na podstawie rachunku zysków i strat. 4. Ocena bilansu majątkowego. 5. Ocena ważniejszych obszarów gospodarki finansowej. 6. Rachunek przepływów pieniężnych. 7. Studium przypadku - ocena gospodarki finansowej grupy kapitałowej globus. 8. Źródła pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwo. 9. Źródła pozyskiwania kapitałów na rynku kapitałowym. 10. Warunki pozyskiwania kredytów i pożyczek. 11. Zarządzanie kapitałem obrotowym. 12. Ceny transferowe jako narzędzia przepływu kapitałów. 13. Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności procesów gospodarczych. 14. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych. 15. Wycena papierów wartościowych. 16. Wycena wartości przedsiębiorstwa. 17. Instrumenty pochodne. 18. Planowanie finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again