Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(25)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(25)
Author
Brandenburg Henryk
(2)
Buckley Adrian
(1)
Chong Yen Yee
(1)
Czerkas Krzysztof
(1)
Domański Tomasz
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Dąbrowski Paweł
(1)
Frame J. Davidson
(1)
Jabłoński Władysław
(1)
Jarosiński Krzysztof
(1)
Johnson Hazel
(1)
Jurga Robert
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Kośmider Rudolf
(1)
Królikowski Wiesław
(1)
Kurowski Lech
(1)
Listkiewicz Joanna
(1)
Listkiewicz Sławomir
(1)
Lubryka Agnieszka
(1)
Marcinek Krzysztof
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
May Brown Evelyn
(1)
Niedziółka Paweł
(1)
Noga Adam
(1)
Ostrowska Elżbieta
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Prewysz-Kwinto Piotr
(1)
Płonka Michał
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Skrzypek Jerzy
(1)
Szymczak Paweł
(1)
Weiss Ireneusz
(1)
Wilczek Michał T
(1)
Wojewnik-Filipkowska Anna
(1)
Yescombe Edward R
(1)
[Tuszyński Łukasz]
(1)
Śliwiński Artur
(1)
Śliwiński Bartłomiej
(1)
Year
2000 - 2009
(27)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Inwestycje
(19)
Przedsiębiorstwo
(10)
Project finance
(4)
Zarządzanie projektami
(4)
Infrastruktura techniczna
(3)
Zarządzanie
(3)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Inwestycje- projekty
(2)
Leasing
(2)
Nieruchomości
(2)
Ryzyko
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Budownictwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Centra handlowe
(1)
Ceny
(1)
Controlling
(1)
Dyskonto
(1)
Ekorozwój
(1)
Facility management*
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel
(1)
IKEA
(1)
Inflacja
(1)
Infrastruktura gospodarcza
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje -- projekty -- podręcznik akademicki
(1)
Jakość
(1)
Kapitał akcyjny
(1)
Konkurencja
(1)
Logistyka
(1)
Marka*
(1)
Marketing partnerski
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Miasta
(1)
Najem
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Polska
(1)
Procent
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Projektowanie
(1)
Projekty
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- prognozy
(1)
Sektor prywatny
(1)
Sieć handlowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wnioski i podania
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
41 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7378-140-4
R.1 Istota zarządzania operacyjnego; R.2 Międzynarodowa i krajowa konkurencyjność; R.3 Strategie operacyjne i zasady ich budowy; R.4 Zarządzanie projektami; R.5 Zarządzanie przez jakość; R.6 Projektowanie produktu; R.7 Projektowanie procesu; R.8 Projektowanie lokalizacji; R.9 Zarządzanie zaawansowanymi technologiami; R.10 Zarządzanie łańcuchem dostaw; R.11 Prognozowanie; R.12 Planowanie zdolności produkcyjnej; R.13 Systemy planowania produkcji; R.14 Zarządzanie zapasami; R.15 Planowanie zaopatrzenia materiałowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-43-4
1. Istota i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie, 2. Controlling działalności badawczo-rozwojowej, 3. Controlling projektów, 4. Controlling logistyki, 5. Controlling produkcji, 6. Controlling kosztów produkcji, 7. Controlling personalny, 8. Controlling marketingu i sprzedaży, 9. Eko-controlling przedsiębiorstwa, 10. Controlling finansowy, 11. Controlling inwestycji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 837483-025-5
1. Specyfika Facility management. 2. Procesy pomocnicze w ekonomii i zarządzaniu. 3. Wiedza i kompetencje facility managera. 4. Zarządzanie najmem. 5. Planowanie udogodnień. 6. Utrzymywanie obiektów i urządzeń - budynku. 7. Inwestycje w nieruchomości. 8. Zarządzanie projektami i portfelem nieruchomości. 9. Zarządzanie jakością i niezawodnością. 10. Zarządzanie wartością nieruchomości. 11. Zarządzanie ryzykiem w facility management.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 523)
Wstęp; 1. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego; 2. Urządzenia infrastruktury komunalnej jako podstawowy czynnik rozwoju lokalnego; 3. Możliwości i kierunki rozwoju inwestycji komunalnych; 4. System finansowania komunalnych projektów inwestycyjnych; Wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-818-4
1. Ogólna charakterystyka projektów inwestycyjnych. 2. Specyfika dużych projektów inwestycyjnych w kontekście ich finansowania oraz ryzyka. 3. Istota project finance jako sposobu finansowania projektów inwestycyjnych. 4. Uczestnicy project finance i ich rola. 5. Żródła finansowania w project finance. 6. Umowy zawierane pomiędzy uczestnikami projektu. 7. Ryzyko w project finance. 8. Analiza finansowa projektów inwestycyjnych realizowanych na zasadach project finance. 9. Ogólna charakterystyka wybranych projektów realizowanych w Polsce na zasadach project finance.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 83-7387-640-5
1. Prawa i obowiązki inwestora budowlanego, 2. Rodzaje inwestycji, 3. Przebieg czynności procesu inwestycyjnego, II Wzory, III. Wykaz pomocniczych aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13699-5
1. Wprowadzenie; 2. Tradycyjne metody budżetowania kapitałowego; 3. Opcje w ocenie projektów inwestycyjnych; 4. Stopy zwrotu z kapitału własnego na świecie; 5. Proces internacjonalizacji; 6. Międzynarodowe budżetowanie kapitałowe; 7. Kursy wymiany w teorii i w badaniach empirycznych; 8. Ograniczenia wymienialności walut i podatki w inwestycjach zagranicznych; 9. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie efektywności inwestycji zagranicznych; 10. Wnioski i podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88904-51-5
1.Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych : Rodzaje funduszy unijnych, Beneficjenci, Przeznaczenie programów operacyjnych. 2.Przedsięwzięcia i projekty : Elementy wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Przedsięwzięcie i projekt - podstawowe definicje, Typy projektów, Procedura składania wniosków, Zarządzanie projektami, Zasady konstrukcji biznesplanu (studium wykonalności), Plan finansowy jako istotny element biznesplanu (studium wykonalności), Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Dostosowanie wzorcowego biznesplanu do wymogów SPO
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-919-9
1.Wprowadzenie do project finance i corporate finance, 2.Planowanie w project finance i corporate finance, 3.Finansowanie projektów inwestycyjnych, 4.Ryzyko projektów inwestycyjnych - identyfikacja oraz metody ograniczania, 5.Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, 6.Analiza przypadku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-695-7
1. Zagadnienia ogólne, 2. Ocena projektu w sektorze prywatnym, 3. Ocena wpływu projektu na gospodarkę narodową
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse Przedsiębiorstw)
ISBN: 83-88170-10-4
Dlaczego decyzje dotyczące inwestycji są ważne?; Kla- syfikacja projektów inwestycyjnych; Narzędzia oceny projektów inwestycyjnych; Wybór właściwych strumieni pieniężnych; Sytuacje specjalne; Transakcje leasingowe Rodzaje leasingu, Charakterystyka leasingu kapitało- wego, Analiza ekonomiczna leasingu finansowego; War- tość pieniądza w czasie; Współczynniki wartości bieżą- cej i przyszłej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-915911-2-3
1.Oprocentowanie, 2.Dyskonto, 3.Spłata długu, kredyt, 4.Renta kapitałowa, 5.Inflacja, 6.Papiery wartościowe, 7.Leasing, 8.Projekty inwestycyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7246-055-8
R.1 Wprowadzenie do zarządzania projektem inwestycyjnym; R.2 Wybrane metody finansowania projektów inwestycyjnych; R.3 Etapy zarządzania projektem inwestycyjnym; R.4 Obszary zarządzania projektem inwestycyjnym; R.5 Wybrane metody zarządzania projektem inwestycyjnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-915362-5-4
Rola inwestycji w rozwoju społeczno-gospodarczym Proces inwestycyjny i jego przebieg, Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Projekt inwestycyjny, cykl projektu typy studiów przedinwestycyjnych, Podstawowe aspekty studiów przedinwestycyjnych, Projekty restrukturyzacyjne i rozbudowy, Klasyfikacja projektów inwestycyjnych, Pojęcie ekonomicznej efektywności inwestycji, Ryzyko i niepewność przy projektowaniu inwestycji, szacunki nakładów i kosztów, Finansowanie projektów, Ocena finansowa projektów inwestycyjnych w warunkach niepewności, Przykładowe studium projektu inwestycyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-088-5
1.Istota project finance, 2.Rynek project finance, 3.Zarządzanie projektem, 4.Współpraca z kredytodawcami, 5.Kontrakty projektu: umowa projektu, 6.Kontrakty projektu: kontrkaty pomocnicze, 7.Ryzyko gospodarcze, 8.Ryzyko makroekonomiczne, 9.Ryzyko polityczne, 10.Ryzyko polityczne - gwarancje, ubezpieczenia i finansowanie, 11.Budowa i zastosowanie modelu finansowego, 12.Struktura finnasowa i dokumentacja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-060-2
Cz.I Project Finance - studium teoretyczne: 1. projekty inwestycyjne - wprowadzenie, 2. Project Finance - podstawy teoretyczne, 3. Montaż finansowy w Project Finance, 4. Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych Project Finance, 5. Project Finance versus Corporate Finance. Cz.II Miedzynarodowe doświadczenia z wykorzystania Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych: 6. Inwestycje infrastrukturalne w formule Project Finance, 7. Zakres wykorzystania formuły Project Finance na świecie, 8. Doświadczenia metody Project Finance na świecie. Cz.III Doświadczenia i perspektywy Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce: 9. Analiza polskich doświadczeń Project Finance, 10. Cechy metody Project Finance w Polsce, 11. Perspektywa rozowju Project Finance w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-09-4
R.1 Projekty inwestycyjne i deweloperskie.Wprowadzenie . R.2 "Project finance"-podstawowe definicje. R.3 Ryzyko projektu inwestycyjnego. R.4 Dokumentacja finansowa nia na zasadach "project finance". R.5 Umowy związane z projektem inwestycyjnym. R.6 Strategia postępowania wobec instytucji finansowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw / Agnieszka Lubryka. - Katowice : Wydawnictwo AMR, 2004. - 86 s.; tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-918853-4-8
Wstęp; 1. Istota i pojęcie inwestycji i projektów inwestycyjnych; 2. Metody oceny efektywności projektów przedsięwzięć inwestycyjnych; 3. Przykłady wykorzystania metod statycznych i dynamicznych w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88030-47-7
1. Kieunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 2. Instrumenty przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw; 3. Stymulanty i destymulanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformowania polskiej gospodarki; 5.Rozwój drobnej przedsiębiorczości na bazie majątku kopalń węgla kamiennego ;6. Prawno - finansowe problemy działalności małych i średnich przedsiębiorstw; 7. Wybór formy organizacyjno-prawnej i formy opodatkowania przez małe i średnie firmy; 8. Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rynek pracy; 9. Leasing jako szczególna forma finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 10. Rynek pracy na Śląsku Opolskim do 2005 r. w świetle potrzeb rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 11. Rynek podwykonawstwa w aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw; 12. Wpływ otoczenia na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 13. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w ekorozwoju regionu; 14. Rola małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem kapitału niemieckiego na opolskim rynku pracy; 15. Wpływ struktury franchisingowej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 16. Małe przedsiębiorstwa na wsi - inicjatywy rolników w powiacie opolskim; 17. Marketing partnerski a średnia i mała firma - aspekt regionalny; 18. Wykorzystanie zasad marketingu w zarządzaniu regionem oraz stymulowaniu rozwoju małeś i średniej przedsiębiorczości; 19. Podpora maleho a stredniho podnikani v ceske republice; 20. Wybrane aspekty doskonalenia kadry kierowniczej; 21. Rola liderów opinii w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem; 22. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie kryteriów Polskiej Nagrody Jakości; 23. Proces tworzenia wartości w świetle teorii kluczowych kompetencji; 24. Inwestycje zagraniczne w budownictwie; 25. Pracownicze programy emerytalne w przedsiębiorstwach; 26. Bankowość - wybór, perspektywy, rozwój, zagrożenia; 27. R/3 jako zintegrowany system wspomagający zarządzanie w przedsiębiorstwach; 28. Optymalizacja obsługi transportowej rynku; 29. Integracja komputerowa technicznego przygotowania produkcji; 30. Źródła prawa gospodarczego; 31. Metoda dyskontowa jako kryterium wyboru projektów ekologicznych; 32. Pewne zastosowanie pól losowych w teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska naturalnego; 33. Zmiany systemowe w służbie zdrowia. Model finansowania usług zdrowotnych przez regionalną służbę zdrowia; 34. Przemiany społeczne, demograficzne i historyczne w Kujawach w powiecie krapkowickim; 35. Konstytucyjne gwarancje społeczeństwa obywatelskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Ryzyko projektów inwestycyjnych / Elżbieta Ostrowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 266 s. : tab., wykr., rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1395-6
Strategie inwestowania w przedsiębiorstwie; Ryzyka a warunki realizacji projektów inwestycyjnych; Podstawowe formuły oceny efektywności ekonomicznej inwestycji; Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym; Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego ze względu na ryzyko; Rachunek wrażliwości projektu inwestycyjnego w analizie ryzyka; Metody probabilistyczno-statystyczne w pomiarze ryzyka projektu inwestycyjnego; Metody symulacyjne w szacowaniu ryzyka projektu inwestycyjnego; Metody badań operacyjnych w ocenie ryzyka projektu inwestycyjnego- strategiagier; Efektywność portfela inwestycyjnego przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka rynkowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again