Source
Książki
(80)
Form of Work
Książki
(80)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(70)
available
(42)
Branch
Wypożyczalnia
(42)
Czytelnia
(70)
Author
Jajuga Krzysztof
(5)
Jajuga Teresa
(5)
Bryx Marek
(3)
Ostrowska Elżbieta
(3)
Brown Keith C
(2)
Gabryelczyk Katarzyna
(2)
Kozioł Waldemar
(2)
Kuryłek Wojciech
(2)
Nowak Alojzy Z. (1956- )
(2)
Poszwa Michał
(2)
Pułaska-Turyna Beata
(2)
Rak Jan
(2)
Reilly Frank K
(2)
Różański Jerzy
(2)
Sierpińska Maria
(2)
Szczepankowski Piotr
(2)
Szelągowska Anna
(2)
Turyna Jan
(2)
Żyżyński Jerzy
(2)
Al-Kaber Munir
(1)
Bernstein Peter
(1)
Brandenburg Henryk
(1)
Brzozowska Krystyna
(1)
Budner Waldemar
(1)
Burkett Holly
(1)
Bławat Franciszek (1945- )
(1)
Cichowski Lechosław
(1)
Czerwiński Mariusz
(1)
Damodaran Aswath
(1)
Drajska Edyta
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Dąbrowski Paweł
(1)
Fabozzi Frank J
(1)
Felis Paweł
(1)
Figura Piotr
(1)
Fong Gifford
(1)
Foremna-Pilarska Monika
(1)
Frame J. Davidson
(1)
Francis Jack Clark
(1)
Frąckowiak Waldemar
(1)
Gawrycka Małgorzata
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Graczyk Magdalena
(1)
Gryko Józefa Monika
(1)
Górniewicz Grzegorz
(1)
Henzel Halina
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Jajuga Krzysztof (1956- )
(1)
Jajuga Teresa (1954- )
(1)
Jaworski Piotr
(1)
Jurek Witold J
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kluzek Marta
(1)
Korbus Bartosz Piotr
(1)
Korol Tomasz
(1)
Korombel Anna
(1)
Kruschwitz Lutz
(1)
Królikowski Wiesław
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Kucharska-Stasiak Ewa
(1)
Kuczowiec Jacek
(1)
Kuczowiec Karina
(1)
Kurowski Lech
(1)
Lany Magdalena
(1)
Lenskold James D
(1)
Lipka Anna
(1)
Marcinek Krzysztof
(1)
Matkowski Ryszard
(1)
Mayo Herbert B
(1)
Micał Jacek
(1)
Michalak Aneta
(1)
Mińska-Struzik Ewa
(1)
Niedziółka Dariusz A
(1)
Nowaczyk Tomasz
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Nowara Wanda
(1)
Perez Katarzyna
(1)
Phillips Jack J
(1)
Pielichaty Edward
(1)
Polâka Georgij Borisovič
(1)
Połoński Mieczysław
(1)
Prusak Błażej
(1)
Pulliam-Phillips Patricia
(1)
Radawiecka Ewa
(1)
Rogala Maciej
(1)
Siemiątkowski Piotr
(1)
Siemińska Ewa
(1)
Sieradzan Piotr
(1)
Sitek Eugeniusz
(1)
Sobańska Katarzyna
(1)
Sporek Tadeusz
(1)
Stone Ron Drew
(1)
Strawiński Mariusz
(1)
Szałański Mariusz
(1)
Szczepański Jan
(1)
Szyszko Lech
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Taylor Richard W
(1)
Truskolaski Szymon
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(66)
1990 - 1999
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(80)
Language
Polish
(80)
Subject
Inwestycje
(48)
Papiery wartościowe
(21)
Przedsiębiorstwo
(20)
Rynek kapitałowy
(13)
Rynek finansowy
(9)
Ryzyko
(9)
Kapitał
(8)
Nieruchomości
(8)
Ryzyko inwestycyjne
(8)
Finanse
(6)
Fundusz powierniczy
(5)
Globalizacja
(5)
Inwestycje zagraniczne
(5)
Ryzyko finansowe
(4)
Banki
(3)
Banki inwestycyjne
(3)
Inwestycje rzeczowe
(3)
Podatek
(3)
Procent
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Sektor prywatny
(3)
Zarządzanie
(3)
Akcje (ekon.)
(2)
Budownictwo
(2)
Budżety terenowe
(2)
Controlling
(2)
Decyzje
(2)
Dyskonto
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(2)
Giełda papierów wartościowych
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Inflacja
(2)
Instrumenty pochodne
(2)
Koszty
(2)
Leasing
(2)
Matematyka finansowa
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(2)
Pieniądz
(2)
Project finance
(2)
Rachunek ekonomiczny
(2)
Rachunkowość
(2)
Rentowność
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Transfer technologii
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zarządzanie portfelem
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Analiza finansowa
(1)
Analiza wartości
(1)
Bank Centralny
(1)
Bank centralny
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezrobocie
(1)
Bilans księgowy
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Ceny
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Dług
(1)
Dług państwowy
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Excel
(1)
Facility management*
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Fundusze hedgingowe
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Holdingi
(1)
Informatyka
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestorzy indywidualni
(1)
Jakość
(1)
Kadry
(1)
Kalkulatory elektroniczne
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt międzynarodowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Księgowość
(1)
Kursy walutowe
(1)
Logistyka
(1)
Marketing
(1)
Matematyka aktuarialna
(1)
Miasta
(1)
Mieszkania
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(5)
80 results Filter
Book
In basket
Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw / Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Difin, 2002. - 192 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-286-8
Ogólna charakterystyka inwestycji, Kapitałowe papiery wartościowe; Kapitałowe papiery wartościowe - akcje; Wierzycielskie papiery wartościowe - obligacje; Wierzycielskie papiery wartościowe - weksle; Środki pieniężne; czeki; Opcje; Kontrakty terminowe; Nieruchomości inwestycyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-837556-981-0
Zawiera: R. 1 Analiza źródeł finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa: Rodzaje źródeł finansowania w przedsiębiorstwie; Metody oceny struktury źródeł finansowania. R. 2 Wycena wartości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego: Pojęcie i rodzaje wartości przedsiębiorstwa; Rodzaje i charakterystyka wskaźników rynku kapitałowego; Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą mnożnikową. R. 3 Statystyczne metody syntetycznej oceny działalności przedsiębiorstwa: Klasyfikacja metod prognozowania sytuacji finansowej firm; Ocena skuteczności modeli oceny sytuacji finansowej firmy; Krótka charakterystyka wybranych modeli statystycznych syntetycznej oceny sytuacji finansowej firm. R. 4 Ocena opłacalności projektów inwestycji rzeczowych: Wprowadzenie; Metody proste; Metody złożone; Społeczny rachunek efektywności inwestycji; Wybrane metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1309-3
I. Inwestycje: 1. Określenie inwestycji: Czym jest inwestycja?; Pomiar zwrotu z inwestycji i jej ryzyka; Ustalenie ocze kiwanych stóp zwrotu z inwestycji; Relacja ryzyko- zwrot inwestycji. 2. Alokacja zasobów; 3. Wybór inwestycji na rynku globalnym; 4. Organizacja i funkcjonowanie rynków papierów wartościowych; 5. Indeksy rynku papierów wartościowych; 6. Źródła informacji w procesie globalnego inwestowania. II. Rozwój teorii inwestowania: 7. Efektywny rynek kapitałowy; 8. Wprowadzenie do zarządzania portfelem inwestycji; 9. Modele wyceny kapitałi; 10. Rozwój i testowanie użyteczności modeli i wyceny kapitału; 11. Rynek instrumentów pochodnych; III. Zasady i praktyka wyceny papierów wartościowych: 12. Analiza sprawodzań finansowych; 13. Wprowadzenie do wyceny papierów wartościowych; 14. Gospodarki innych krajów a rynki papierów wartościowych. Decyzje o alokacji zasobów w skali globalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1317-4
IV. Analiza i zarządzanie obligacjami: 15. Podstawowe informacje o obligacjach, 16.Analiza i wycena obligacji, 17. Strategie zarządzania portfelem obligacji, V. Zastosowanie modelu wyceny: 18. Analiza rynku akcji,19. Analiza branzy, 20. Analiza spólek oraz wybór odpowiednich akcji, 21. Analiza techniczna, 22. Strategie zarządzania portfelem akcji,VI. Analiza instrumentów pochodnych: 23. Kontrakty forward i futures, 24. Kontrakty opcyjne, 25. Kontrakty swapowe, zamienne papiery wartościowe oraz inne derywaty finansowe, VII. Fundusze powiernicze i ocena rentowności portfela inwestycji: 26. Fundusze powiernicze, 27. Ocena rentowności portfele inwestycji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-2081565-7
1. Bankowość w warunkach integracji i globalizacji rynków kapitałowych i pieniężnych, 2. Nadrzędne determinanty działalności banków na rynkach kapitałowych, 3. Banki jako pośrednicy i gwaranci emisji papierów wartościowych, 4. Banki - emitenci papierów wartościowych jako kapitałobiorcy, 5. Banki-inwestorzy na rynku papierów wartościowych jako kapitałodawcy, 6. Ryzyko działalności banków na rynkach kapitałowych, 7. Wybrane metody analizy działalności banków na rynkach papierów wartościowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
ISBN: 83-88840-00-2
Wprowadzenie - rozwój bankowości inwestycyjnej, Substytucja produktów depozytowych - lokowanie nadwyżek finansowych, Substytucja produktów kredytowych, Substytcuja produktów rozliczeniowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-43-4
1. Istota i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie, 2. Controlling działalności badawczo-rozwojowej, 3. Controlling projektów, 4. Controlling logistyki, 5. Controlling produkcji, 6. Controlling kosztów produkcji, 7. Controlling personalny, 8. Controlling marketingu i sprzedaży, 9. Eko-controlling przedsiębiorstwa, 10. Controlling finansowy, 11. Controlling inwestycji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik. Materiały dydaktyczne)
ISBN: 83-7246-812-5
1. Wprowadzenie - zarys procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, 2. Zmiana wartości pieniądza w czasie kapitalizacji, dyskonto, czyli kilka niezbędnych pojęć na początek, 3. Przydatne narzędzie - oś czasu i formuły procentu składowego, 4. Zrozumieć przepływy pieniężne, 5. Ile kosztuje kapitał?, 6. Zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną - finansowa ocena projektów, 7. Kiedy szybko rosną ceny - inflacja a efektywność projektu, 8. Kilka uwag o wycenie papierów wartościowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 837483-025-5
1. Specyfika Facility management. 2. Procesy pomocnicze w ekonomii i zarządzaniu. 3. Wiedza i kompetencje facility managera. 4. Zarządzanie najmem. 5. Planowanie udogodnień. 6. Utrzymywanie obiektów i urządzeń - budynku. 7. Inwestycje w nieruchomości. 8. Zarządzanie projektami i portfelem nieruchomości. 9. Zarządzanie jakością i niezawodnością. 10. Zarządzanie wartością nieruchomości. 11. Zarządzanie ryzykiem w facility management.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse przedsiębiorstwa)
ISBN: 978-83-255-0757-2
1.Formalno-prawne i ekonomiczne warunki bytu małego przedsiębiorstwa w jego cyklu rozwojowym: Małe przedsiębiorstwo w różnych ujęciach; Ewidencja podatkowa i księgowa działalności gospodarczej małego przedsiębiorstwa; Finansowe warunki bytu i działania małego przedsiębiorstwa; Małe przedsiębiorstwo wobec ryzyka gospodarczego. 2. Źródła kosztów i przychodów związane fazą powstawania i uruchomienia małego przedsiębiorstwa: Proces tworzenia małego przedsiębiorstwa; Wybór rynku, produktu, sposobu, promocji i dystrybucji; Pozyskanie personelu. 3. Źródła kosztów i przychodów związane z fazą wzrostu i dojrzałości małego przedsiębiorstwa; Rozwój rynku, produktu, narzędzi promocji i dystrybucji; Motywowanie i doskonalenie personelu; Decyzje inwestycyjne. 4. Małe przedsiębiorstwo w fazie schyłkowej: Restrukturyzacja. Proces odnowy przedsiębiorstwa; Fiasko restrukturyzacji. Upadłość i likwidacja małego przedsiębiorstwa. 5. Małe przedsiębiorstwo w praktyce: Studia przypadków związanych z powstawaniem i uruchamianiem małego przedsiębiorstwa; Studia przypadków związanych z przełomowymi wydarzeniami w życiu małego przedsiębiorstwa; Instytucje i programy wsparcia finansowego małych przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2558-2
1. Zarządzanie wartością i efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw. 2. Finansowanie przedsiębiorstw. 3. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto. 4. Zarządzanie inwestycjami i strukturą kapitału. 5. Problemy podatkowe przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse przedsiębiorstwa / pod red. Lech Szyszko, Jan Szczepański. - Wyd.3 zm. i rozszerz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 565 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1666-2
Część I: Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa. 1. Pojęcie i organizacja finansów przedsiębiorstwa. 2. Przychody przedsiębiorstwa. 3. Koszty przedsiębiorstwa. 4. Efektywność gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa. 5. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa. 6. Majątek przedsiębiorstwa. 7. Źródła finansowania majątku. 8. Rola rynku finansowego w finansowaniu przedsiębiorstwa. 9. Rozliczenia międzynarodowe i ich wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa. 10. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa. 11. Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi. 12. Wpływ harmonizacji podatków na działalność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 13. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Część II: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 14. Strategia i taktyka finansowa w działalności przedsiębiorstwa. 15. Czas i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. 16. Planowanie finansowe. 17. Struktura i koszt pozyskiwania kapitału przedsiębiorstwa. 18. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa. 19. Inwestycje rzeczowe. 20. Inwestycje a kapitał obrotowy. 21. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa. 22. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa. 23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansovyj menedâment : učebnik dlâ akademičeskogo bakalavriata / pod red. G. B. Polâka. - 4-e izd., pererab. i dop. - Moskva : Izdatel’stvo Ûrajt , 2017. - 455, [3] s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Avtorskij učebnik)
ISBN: 978-5-9916-4161-6
Zawiera: Глава 1. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности предприятий. Глава 2. Теоретические и организационные основы финансового менеджмента. Глава 3. Финансовые ресурсы и капитал. Глава 4. Управление основным капиталом. Глава 5. Управление оборотными средствами предприятия. Глава 6. Управление денежными потоками организации. Глава 7. Управление финансовыми рисками. Глава 8. Фактор времени в финансовых операциях. Глава 9. Управление реальными инвестициями. Глава 10. Оценка стоимости и доходности ценных. Глава 11. Управление инвестиционным портфелем предприятия. Глава 12. Финансовое планирование на предприятии. Глава 13. Математические методы и модели анализа и прогнозирования экономических показателей. Глава 14. Финансовый анализ в организации. Глава 15. Антикризисное управление в организации. Глоссарий. Литература.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie i inwestycje / Lutz Kruschwitz. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 455 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-69-9
1. Bezpieczne jednorazowe płatności, 2. Pewne wielokrotne płatności, 3. Wybory w warunkach niepewności, 4. Teoria arbitażu, 5. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), 6. Time State Preference Model, 7. Teoria struktury kapitału, 8. CAPM a inwestycje, 9. Teoria wyceny opcji, 10. Wprowadzenie do statystyki, 11. Kompendium matematyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15126-3
1. Inwestycje przedsiębiorstw - główne problemy, 2. Wielofazowość procesu inwestycyjnego i problem koncentracji, 3. Założenia, przesłanki, techniki modelowej dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji, 4. Kapitały dominujące w finansowaniu inwestycji, 5. Kapitały uzupełniające w finansowaniu inwestycji, 6. Wybrane modele finansowania inwestycji, 7. Przykładzy finansowania inwestycji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansowanie inwestycji mieszkaniowych / Marek Bryx. - Warszawa : Poltext, 2001. - 191, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Nieruchomości / Poltext)
ISBN: 83-88840-09-6
Mieszkanie jako dobro konsumpcyjne i inwestycyjne, Ewolucja systemów finansowania inwestycji mieszkaniowych, Nowe formy inwestowania w mieszkaniach, Kierunki zmian w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-818-4
1. Ogólna charakterystyka projektów inwestycyjnych. 2. Specyfika dużych projektów inwestycyjnych w kontekście ich finansowania oraz ryzyka. 3. Istota project finance jako sposobu finansowania projektów inwestycyjnych. 4. Uczestnicy project finance i ich rola. 5. Żródła finansowania w project finance. 6. Umowy zawierane pomiędzy uczestnikami projektu. 7. Ryzyko w project finance. 8. Analiza finansowa projektów inwestycyjnych realizowanych na zasadach project finance. 9. Ogólna charakterystyka wybranych projektów realizowanych w Polsce na zasadach project finance.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Fundusze hedge : istota, strategia, potencjał rynku / Katarzyna Perez. - Warszawa : C.H.Beck , 2011. - 415, [1] s. : rys., tab. ; 25 cm.
(Finanse)
ISBN: 978-83-255-3071-6
1. Istota funduszy hedge. 1.1. Fundusze hedge w strukturze funduszy inwestycyjnych. 1.2. Definicja funduszy hedge. 1.3. Cechy charakterystyczne funduszy hedge. 1.4. Struktura operacyjna funduszy hedge. 1.5. Fundusze hedge a inne rodzaje funduszy inwestycyjnych. 2. Narzędzia, struktury i strategie inwestycyjne funduszy hedge. 2.1. Narzędzia funduszy hedge. 2.2. Struktury inwestycyjne funduszy hedge. 2.3. Strategie inwestycyjne funduszy hedge. 2.4. Ryzyko a strategie funduszy hedge. 3. Rynek funduszy hedge na świecie. 3.1. Geneza rynku funduszy hedge na świecie. 3.2. Otoczenie prawne funduszy hedge na świecie. 3.3. Struktura rynku funduszy hedge na świecie. 3.4. Wyniki inwestycyjne funduszy hedge na świecie. 4. Czynniki rozwoju rynku funduszy hedge. 4.1. Klasyfikacja czynników rozwoju rynku funduszy hedge. 4.2. Czynniki rozwoju rynku funduszy hedge w świetle badań literaturowych. 4.3. Perspektywy rozwoju rynku funduszy hedge w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-003-X
1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych. Idea wspólnego inwestowania; Zalety i wady funduszy inwestycyjnych; Koszty związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne; Rodzaje funduszy inwestycyjnych; Rola funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym i w gospodarce. 2. Fundusze inwestycyjne na rynkach rozwiniętych. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych; Fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych; Fundusze wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej. 3. Fundusze inwestycyjne w Polsce. Podstawy prawne działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce; Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce; Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-2004. 4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych. Klasyfikacja czynników rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych; Czynniki mikroekonomiczne; Czynniki makroekonomiczne; Czynniki prawno-podatkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-62-0
1. Narodowy Bank Polski jak bank centralny, 2. Komisja Nadzoru Finansowego, 3. Instytucja nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce, 4. Nadzór bankowy w Poslce na tle rozwiązań systemowych, 5. Banki komercyjne na polskim rynku finansowym, 6. Banki hipoteczne w Polsce, 7. Banki inwestycyjne na polskim rynku finansowym, 8. Banki spółdzielcze w Polsce, 8. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 10. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań systemowych, 11. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA jako kluczowy pośrednik rozliczeniowy w polskim systemie finansowym, 12. Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce, 13. Pośrednicy ubezpieczeniowi w Polsce, 14. Firmy reasekuracyjne na rynku ubezpieczeniowym, 15. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 17. MTS - Centralna Tabela Ofert SA, 18. Giełdy towarowe w Poslce, 19. Instytucje asset management na polskim rynku finansowym, 20. Domy maklerskie, 21. Fundusze inwestycyjne w Polsce, 22. Fundusze ventre capital, 23. Fundusze hedingowe w Polsce, 24. Fundusze emerytalne w Polsce, 25. Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce, 26. Fundusze pożyczkowe na polskim rynku finansowym, 27. Firmy leasingowe w Polsce, 28. Spółki audytorskie i konsultingowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again