Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(18)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(18)
Author
Arnold Glen
(1)
Barton D.R. Jr
(1)
Buckley Adrian
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dziawgo Leszek
(1)
Dąbrowska Katarzyna
(1)
Felis Paweł
(1)
Gruszczyński Marcin
(1)
Herman Andrzej
(1)
Kolarz Magdalena
(1)
Lubryka Agnieszka
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
Niedbała Bogusław
(1)
Nowak Edward
(1)
Pastusiak Radosław
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Pluta Wiesław
(1)
Rogowski Waldemar
(1)
Ryżewska Stanisława
(1)
Sałbut Bartosz
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Sjuggerud Steve
(1)
Słupek Tomasz
(1)
Tharp Van K
(1)
Walczak Marian
(1)
Zadora Halina
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Przedsiębiorstwo
(10)
Inwestycje
(8)
Inwestycje zagraniczne
(4)
Akcje (ekon.)
(2)
Banki
(2)
Fundusz powierniczy
(2)
Inwestycje rzeczowe
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Akcjonariat pracowniczy
(1)
Budżet
(1)
Czas
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Globalizacja
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje ekologiczne
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kredyt
(1)
Lokata
(1)
Majątek trwały
(1)
Marka*
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Papiery wartościowe -- inwestycje
(1)
Pieniądz
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Rachunkowość
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zysk
(1)
Subject: time
1989-
(3)
26 results Filter
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 978-83-7251-828-6
1. Potrzeby informacyjne zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 2. Znaczenie analizy finansowej w systemie informacyjnym zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej przedsiębiorstwa, 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustaleanie wyniku finanoswego w ustawie o rachunkowości, 5. Wycena aktywów i zobowiązań według międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 6. Tradycyjne metody analizy finansowej, 7. Nowoczesne metody analizy dokonań przedsiębiorstwa, 8. Analiza efektywności ekonomicznej gospodarowania, 9. Analiz efektywności inwestycji, 10. Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, 11. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, 12. Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw, 13. Analiza finansowa w procesie budżetowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-04-3
R.1: Wprowadzenie; Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; Elementy uczestniczące w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa; Ryzyko ekonomiczne przedsiębiorstwa. R.2 Analiza bilansu przedsiębiorstwa: Wprowadzenie wstęp do analizy bilansu; Zawartość bilansu, zasady wyceny; Przetworzenie bilansu na potrzeby analizy bankowej; Salda strukturalne bilansu; Rentowność majątku i kapitału; Podsumowanie analizy bilansu. R.3 Analiza rachunku zysków i strat: Zasady analizy pośrednich sald zarządzania; Zdolność do rozwoju (ZDR) Główne kryzysy przedsiębiorstwa; Analiza jakościowa przedsiębiorstwa. R.4 Przepływy pieniężne: Metoda pośrednia; Metody bezpośrednie; Wieloletnie tabele przepływów pieniężnych. R.5 Ocena efektywności inwestycji: Wprowadzenie do bankowej oceny efektywności inwestycji; Tradycyjne (statystyczne) metody oceny efektywności inwestycji; Próg rentowności inwestycji i margines bezpieczeństwa; Dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji; Plan finansowania inwestycji; Analiza ryzyka inwestycyjnego Załączniki. R.6 Analiza bieżąca. R.7 Ogólne uwagi do bankowej analizy przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-73-6
1.Stworzenie własnego planu, dzięki któremu będziesz mógł przestać pracować, 2.Zyskowne strategie gry na rynku akcji (na dobre i złe czasy), 3.Jeszcze więcej strategii prowadzących do osiągnięcia wolności finansowej, 4.Zabezpieczenie wolności finansowej, 5.Przyszłość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13893-9
Idea i organizacja controllingu w przedsiębiorstwie; Narzędzia controllingu wykorzystywane w przedsiębiorstwach; Centra odpowiedzialności za koszty; Centra przychodów; Centra odpowiedzialności za wyniki; Centrum odpowiedzialności za inwestycje; Balanced scorehead jako brakujące ogniwo budżetowania; Wybrane problemy controllingu funkcyjnego; Przykłady rozwiązań controllingowych w firmach i organizacjach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse przedsiębiorstwa)
ISBN: 978-83-255-0757-2
1.Formalno-prawne i ekonomiczne warunki bytu małego przedsiębiorstwa w jego cyklu rozwojowym: Małe przedsiębiorstwo w różnych ujęciach; Ewidencja podatkowa i księgowa działalności gospodarczej małego przedsiębiorstwa; Finansowe warunki bytu i działania małego przedsiębiorstwa; Małe przedsiębiorstwo wobec ryzyka gospodarczego. 2. Źródła kosztów i przychodów związane fazą powstawania i uruchomienia małego przedsiębiorstwa: Proces tworzenia małego przedsiębiorstwa; Wybór rynku, produktu, sposobu, promocji i dystrybucji; Pozyskanie personelu. 3. Źródła kosztów i przychodów związane z fazą wzrostu i dojrzałości małego przedsiębiorstwa; Rozwój rynku, produktu, narzędzi promocji i dystrybucji; Motywowanie i doskonalenie personelu; Decyzje inwestycyjne. 4. Małe przedsiębiorstwo w fazie schyłkowej: Restrukturyzacja. Proces odnowy przedsiębiorstwa; Fiasko restrukturyzacji. Upadłość i likwidacja małego przedsiębiorstwa. 5. Małe przedsiębiorstwo w praktyce: Studia przypadków związanych z powstawaniem i uruchamianiem małego przedsiębiorstwa; Studia przypadków związanych z przełomowymi wydarzeniami w życiu małego przedsiębiorstwa; Instytucje i programy wsparcia finansowego małych przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1511-8
1. Funkcjonowanie małego i średniego przedsiębiorstwa; 2. Zarządzanie podatkami w MSP; 3. Analiza i ocena sytuacji finansowej MSP; 4. Zarządzanie kapitałem pracującym netto; 5. Zarządzanie kapitałem pracującym; 6. Finansowanie działalności bieżącej; 7. Wsparcie sektora MSP; 8. Analiza inwestycji rzeczowych w MSP; 9. Ocena projektów inwestycyjnych; 10. Planowanie finansowe; 11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Inwesytcje / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-16262-7
1. Filozofie inwestowania: Peter Lynch. Inwestowanie niszowe; John. Neff. Wyrafinowane strategie inwestycyjne z wykorzystaniem wskaźnika ceny do zysku; Benjamin Graham- ojciec współczesnej wyceny akcji; Benjamin Graham. Trzy metody inwestowania w wartość; Philip Fisher. Inwestowanie w bonanzy; Warren Buffett i Charles Munger. Inwestowanie w perspektywy biznesowe.; 2. Inwestowanie we wzrost wartości (w wartość): Inwestor stawiający na wzrost wartości; Analiza branży; Analiza zasobów konkurencyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13699-5
1. Wprowadzenie; 2. Tradycyjne metody budżetowania kapitałowego; 3. Opcje w ocenie projektów inwestycyjnych; 4. Stopy zwrotu z kapitału własnego na świecie; 5. Proces internacjonalizacji; 6. Międzynarodowe budżetowanie kapitałowe; 7. Kursy wymiany w teorii i w badaniach empirycznych; 8. Ograniczenia wymienialności walut i podatki w inwestycjach zagranicznych; 9. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie efektywności inwestycji zagranicznych; 10. Wnioski i podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13584-0
R.1 Wpływ kapitału zagranicznego na sektor bankowy; R.2 Kapitał zagraniczny w polskim sektorze ubezpie czeń; R.3 Udział kapitału zagranicznego w tworzeniu funduszy emerytalnych w Polsce; R.4 Zaangażowanie kapi tału zagranicznego w funduszach inwestycyjnych i powie rniczych w Polsce. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-12-X
1. Inwestycje- podstawy teoretyczne; 2. Zmiana wartości pieniądza w czasie; 3. Finansowanie projektów inwestycyjnych; 4. Szacowanie przypływów pieniężnych inwestycji; 5. Stopa dyskontowa i metody jej wyznaczania; 6. Metody stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych; 7. Techniki uwzględniania ryzyka w ocenie projektów inwestycyjnych; 8. Zakres fesibility study według metodologii UNIDO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Ocena efektywności inwestycji / Radosław Pastusiak. - Warszawa : CeDeWu, 2003. - 220 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-87885-49-5
Cz.I : R.1 Inwestycje rzeczowe-rodzaj i ich podział; R.2 Założenia i warunki inwestycji : 1. Analiza warunków i źródeł finansowania; 2. Prognozowanie przychodów i dochodów; 3. Analiza inwestycji ze względu na generowany cash flow; 4. Wpływ amortyzacji i nakładów inwestycyjnych na cash flow; 5. Wycena kosztów kapitału; 6. Prognozowanie majątku obrotowego; R.3 Ocena inwestycji i pomiar jej efektywności: 1. Narzędzia oceny inwestycji; 2. Wskaźniki obsługi zadłużenia; 3. Analiza wektora cash
flow; 4.Wielopłaszczyznowe analizy inwestycji-analiza
ryzyka; 5.Efektywność inwestycji dla właściciela. Cz.II Analizy sytuacyjne : R.4 Ceramika SA-efektywność
przejęcia przedsiębiorstwa-scenariusz podstawowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-331-1
Przedsięwzięcia gospodarcze a efektywność gospodarowania; Ocena efektywności inwestycji rzeczowych; Rachunek efektywności lokat finansowych; Formy zbiorowego lokowania i ich opłacalność; Grupy kapitałowe i przekształcenia organizacyjne; Badanie efektywności skali działalności; Ustalanie i ocena struktury źródeł finansowania; Obciążenia podatkowe a opłacalność przedsięwzięć gospodarczych; Ryzyko przedsięwzięć gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw / Agnieszka Lubryka. - Katowice : Wydawnictwo AMR, 2004. - 86 s.; tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-918853-4-8
Wstęp; 1. Istota i pojęcie inwestycji i projektów inwestycyjnych; 2. Metody oceny efektywności projektów przedsięwzięć inwestycyjnych; 3. Przykłady wykorzystania metod statycznych i dynamicznych w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-21-3
1. Podstawowe zagadnienie z zakresu rachunku efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, 2. Bezwzględny rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych - ocena opłacalności, 3. Bezwzględny rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych - metody analizy ryzyka, 4. Względny rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2419)
ISBN: 83-226-1549-3
1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie - wybrane zagadnienia teoretyczne, 2. Rola i znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, 3. Innowacyjność przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia teoretyczne, 4. Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, 5. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-582-4
I. Nowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa: 1. Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa; 2. Przedsiębiorstwa a integracja i globalizacja; 3. Droga złotego do Euro; 4. Klient kapitałem przedsiębiorstwa II. Finansowe źródła wartości przedsiębiorstwa: 1. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa metodą podnoszenia jego wartości; 2. Nowoczesna rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do zarządzania wartością przedsiębiorstwa 3. Modelowanie i kreowanie wzrostu wartości firmy 4. Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa 5. Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębiorstwa III. Organizacyjne źródła wartości przedsiębiorstwa 1. Systemy zarządzania wiedzą warunkiem wzrostu wartości firmy 2. Wpływ jakości nadzoru korporacyjnego na wartość spółki 3. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem 4. Konkurowanie czasem w świetle innych koncepcji zarządzania 5. Zarządzanie wiedzą o kliencie źródłem wartości przedsiębiorstwa IV. Pomiar wybranych wartości przedsiębiorstwa: 1 Kreacja wartości przedsiębiorstwa i metody pomiaru 2. Klasyfikacja metod oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego 3. Metody pomiaru wartości marki 4. Wartość portfela klientów - aspekt teoretyczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-20-7
Cz. I Wpływ struktury akcjonariatu na zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - szanse i zagrożenia: Struktura rynku kapitałowego i akcjonariatu a zarządzanie wartością spółki; Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - aspekty własnościowe; Inwestorzy indywidualni a zarządzanie wartością firmy; Struktura własnościowa kapitału i jej wpływ na podstawowe czynniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na podstawie spółek pracowniczych regionu kujawsko-pomorskiego; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w transakcjach finansowych długiem; Wpływ przejąć na wartość firmy na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie; Fuzje i podziały w świetle zarządzania wartością. Cz. II Corporate Governance a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa: Nadzór korporacyjny i tendencje jego zmian w wybranych krajach; Władztwo korporacyjne - rozwój, modele, znaczenie; Model przedsiębiorstwa, system nadzoru korporacyjnego a tworzenie wartości dla akcjonariuszy; Możliwe kierunki kształtowania się nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach akcyjnych notowanych na GPW w kontekście kreowania wartości dla akcjonariuszy. Cz. III Problemy definiowania i migracji wartości przedsiębiorstwa: Co środowiska akademickie zarzucają ekonomicznej wartości dodanej; Podstawowe czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa; Mierniki oceny powodzenia restrukturyzacji; Wartość przedsiębiorstwa i wartość firmy w sprawozdawczości finansowej; Potrzeba i sposoby modyfikacji gotówkowej wartości dodanej w erze informacji; Stopa zwrotu i koszt kapitału - najważniejsze aspekty zarządzania wartością dla akcjonariuszy w polskich spółkach publicznych; Wpływ strategii marketingowych na migrację wartości przedsiębiorstwa; Migracja dochodowości akcji na rynku kapitałowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zeszyt Nr 1(1) rok 2000. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2000. - 162, [2] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ; Zeszyt Nr 1(1) rok 2000)
ISBN: 83-88048-41-4
Budżeta państwa w świetle strategii gospodarczych okresu transformacji w laach 1989-1997; Gdzie się podzialy pieniądze?; Lokaty bankowe a otwarte fundusze inwestycyjne; Polityka celna Polski przed akcesją ze strukturami Unii Europejskiej; Nowelizacja regulacji rachunkowości w kontekście międzynarodowych standardó rachunkowości; Mała firma w procesie integracji europejskiej; Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej; Polskie prawo dewizowe w okresie przygotowania Polski do wejścia do Unii Europejskiej; Analiza ilości i wielkości depozytów terminowych zrywanych przed terminem, prolongowanych na kolejne okresy; Wstęp do interpretacji bloków informacji marketingowej; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie - dynamika zjawiska; Kapitały własne polskiego sektora bankowego - ich znaczenie i ocena; Zwolnienia podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych instrumentem wpływającym na decyzje o lokalizacji inwestycji - symulacja przedsięwzięcia gospodarczego; Kierunki rozwoju systemu bankowego Stanów Zjednoczonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1921-2
1. Podstawy teoretyczne ekologicznej ewolucji rynku finansowego: Instytucja finansowa a ochrona środowiska; Oferta rynku finansowego; 2. Rynek międzynarodowy: Inicjatywy międzynarodowe; Rynek kapitałowy; Bankowość; 3. Polski rynek finansowy: Postawy i oferta instytucji finansowych; Badania opinii publicznej i inwestorów giełdowych; Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Nadzieje i zagrożenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Authority data
Inwestycje - ekonomika (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again