Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(6)
Author
Bednarz Joanna
(2)
Gostomski Eugeniusz
(2)
Famulska Teresa
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Ostrowska Elżbieta
(1)
Patel Alpesh B
(1)
Perz Paweł
(1)
Różański Jerzy
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Papiery wartościowe
(7)
Inwestycje
(4)
Giełda papierów wartościowych
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Emisja papierów wartościowych
(2)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(2)
Rynek finansowy
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Banki
(1)
Budżet
(1)
Ceny
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze celowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Internet
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kursy walutowe
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Służba zdrowia
(1)
Zarządzanie portfelem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7251-654-5
Część I: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe. 1. Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych. 2. Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro. 3. Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji. 4. Samorząd terytorialny jako główny kreator rozwoju lokalnego i regionalnego. 5. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich. 6. Redystrybucyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. 7. Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce. 8. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej. 9. New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? 10. Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w Polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej. 11. Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej. 12. Budżet Unii Europejskiej - kierunki reformy. Część II: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych. 13. System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycje zmian dla systemu polskiego. 14. Wdrażanie postaniowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej. 15. Międzynarodowy Rynek Private Banking. 16. Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wniosek dla Polski 17. Komparatystyka systemów finansowych. 18. Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy. 20. Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 21. Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowanie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 22. Rola afiliacji Banku Światowego a Polska. 23. Nowa międzynarodowa architektura finansowa z perspektywy Unii Europejskiej. 24. Rynki ubezpeiczeniowe wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7326-368-3
1. Istota i formy działalności gospodarczej; 2. Ogólne zagadnienia finansowania przedsiębiorstw; 3. Finansowanie działalności gospodarczej; 4. Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności gospodarczej; 5. Finansowanie transakcji eksportowych; 6. Pozyskiwanie środków finansowych przez emisję papierów dłużnych; 7. Leasing jako źródło finansowania działalności gospodarczej; 8. Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw; 9. Pożyczki z sektora pozabankowego i środki pomocowe jako źródło finansowania działalności gospodarczej mniejszych przedsiębiorstw; 10. Zobowiązania jako źródło finansowania majątku przedsiębiorstw; 11. Finansowanie projektów inwestycyjnych typu project finance; 12. Koszty pozyskania i struktura kapitału.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie działalności gospodarczej / Joanna Bednarz, Eugeniusz Gostomski. - [dodruk 2007]. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - 196, [2] s. : rys.; tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-7326-368-3
1. Istota i formy działalności gospodarczej; 2. Ogólne zagadnienia finansowania przedsiębiorstw; 3. Finansowanie działalności gospodarczej; 4. Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności gospodarczej; 5. Finansowanie transakcji eksportowych; 6. Pozyskiwanie środków finansowych przez emisję papierów dłużnych; 7. Leasing jako źródło finansowania działalności gospodarczej; 8. Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw; 9. Pożyczki z sektora pozabankowego i środki pomocowe jako źródło finansowania działalności gospodarczej mniejszych przedsiębiorstw; 10. Zobowiązania jako źródło finansowania majątku przedsiębiorstw; 11. Finansowanie projektów inwestycyjnych typu project finance; 12. Koszty pozyskania i struktura kapitału.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Inwestowanie w internecie / Alpesh B. Patel. - Warszawa : WIG PRESS, 2000. - 278 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-87014-55-9
1. Na początku: Szybki przewodnik; Dla początkujących i zaawansowanych; Sprzęt; Strażnicy bram do sieci- dostawcy usług internetowych; Oblicza internetowych przeglądarek; Potrzeba szybkości: wciskamy gaz do dechy; 2. Droga do zysków: Przygotowanie planów działania; Czego sobie życzysz. Czyli wybór rynku; Chleb powszedni inwestora: dane cenowe; Ciężka praca czyli analiza; Planowanie transakcji; Wykonanie transakcji; Oczy i uszy otwarte; Ogólna orientacja w sytuacji rynkowej oraz edukacja; Jak to wszystko działa w praktyce; 3. Plan ramowy: A teraz konkrety: plan ramowy; 4. Witryny: Witryny zawierające wszystkiego po trochu; Witryny poświęcone analizie technicznej; Maklerzy; Kontrakty terminowe i opcje; Giełdy; Sprzedawcy rekomendacji, czyli giełdowi guru i ich biuletyny; Czy możemy porozmawiać?- czyli grupy dyskusyjne; E-ziny; 5. Prawda jest tam: Podróże po sieci: wyszukiwarki; Według katalogu internetowe katalogi finansowe; Przewodnik wirtualnego mola książkowego; Zalecane lektury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
Inwestycje rzeczowe i kapitałowe / pod red. Jerzy Różański. - Warszawa : Difin, 2006. - 360 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-661-8
Część I: Inwestycje rzeczowe. Fuzje i przejęcia. 1. Inwestycje rzeczowe oraz procesy fuzji i przejęć w przedsiębiorstwie. 2. Metody oceny opłacalności inwestycji rzeczowych oraz fuzji i przejęć.3. Finansowanie inwestycji rzeczowych oraz procesów fuzji i przejęć. 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich efektywność. Część II: Inwestycje kapitałowe. 5. Rynek finansowy. 6. Analiza i wycena akcji. 7. Analiza i wycena instrumentów dłużnych. 8. Teoria portfela papierów wartościowych. 9. Modele równowagi rynku kapitałowego. 10. Analiza instrumentów pochodnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1639-4
1. Instrumenty rynku kapitałowego. 2. Funkcjonowanie rynku kapitałowego i jego otoczenie. 3. Uczestnicy rynku kapitałowego. 4. Globalizacja i integracja rynków kapitałowych. 5. Ryzyko inwestowania na rynkach kapitałowych. 6. Analiza fundamentalna jako metoda oceny papierów wartościowych. 7. Analiza techniczna papierów wartościowych. 8. Indeksy giełdowe oraz strategie inwestowania na rynkach kapitałowych. 9. Kryteria oceny atrakcyjności papierów wartościowych stosowane w analizie portfelowej. 10. Konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych. 11. Portfele inwestycyjne w teorii rynków kapitałowych. 12. Rozwój klasycznej teorii portfela papierów wartościowych. 13. Metody pomiaru efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Rynki finansowe / Andrzej Sławiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 212, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1634-3
1.Rynki finansowe, 2.Ceny instrumentów finansowych, 3.ryzyko, 4.Instrumenty pochodne, 5.Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, 6.Wahania koniunktury, 7.Polityka pieniężna, 8.Czynniki wpływające na stopy procentoiwe i kursy walut, 9.Psychologia rynków finansowych, 10.Kryzysy finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60215-50-0
1. Rynki i instrumenty finansowe. 2. Tworzenie strategii inwestycyjnej. 3. Podstawy analizy trendu. 4. Podstawowe formacje w analizie trendu. 5. Inne narzędzia analizy technicznej. 6. Wybór spółek do portfela inwestycyjnego. 7. Alternatywne strategie inwestycyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again