Form of Work
Książki
(55)
Status
only on-site
(53)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(53)
Author
Al-Kaber Munir
(2)
Dziemianowicz Wojciech
(2)
Jarczewski Wojciech
(2)
Karaszewski Włodzimierz
(2)
Kucharska-Stasiak Ewa
(2)
Pakulska Teresa
(2)
Poniatowska-Jaksch Małgorzata
(2)
Białoń Lidia
(1)
Bojańczyk Mirosław
(1)
Buczek Sebastian
(1)
Budner Waldemar
(1)
Chybalski Filip
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Dąbrowska Katarzyna
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Godlewska Hanna
(1)
Godlewska-Majkowska Hanna
(1)
Goraj Lech
(1)
Gorynia Marian
(1)
Graczyk Magdalena
(1)
Gruszczyński Marcin
(1)
Górniewicz Grzegorz
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Janczewska Danuta
(1)
Janik Bogna
(1)
Jarosiński Krzysztof
(1)
Jaworek Małgorzata
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Kolarz Magdalena
(1)
Kornasiewicz Alicja
(1)
Kośmider Rudolf
(1)
Krupa Dorota
(1)
Krzemiński Paweł
(1)
Kudert Stephan
(1)
Kuzel Marcin
(1)
Litwa Piotr
(1)
Masłowski Andrzej
(1)
Mańko Stanisław
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Noga Adam
(1)
Ostrowska Elżbieta
(1)
Pietraszewski Michał
(1)
Ptaszyńska Barbara
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sass Roman
(1)
Siemiątkowski Piotr
(1)
Sporek Tadeusz
(1)
Stawicka Magdalena
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szymla Wojciech
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Tomkiewicz Jacek
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Wyszkowska Zofia
(1)
Zawora Jolanta
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(53)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(55)
Language
Polish
(55)
Subject
Inwestycje zagraniczne
(24)
Inwestycje
(17)
Przedsiębiorstwo
(10)
Gospodarka
(9)
Polska
(7)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(6)
Papiery wartościowe
(5)
Rynek kapitałowy
(5)
Samorząd terytorialny
(5)
Fundusz powierniczy
(4)
Globalizacja
(4)
Banki
(3)
Bezrobocie
(3)
Budżety terenowe
(3)
Finanse publiczne
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Innowacje
(3)
Nieruchomości
(3)
Prywatyzacja
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rynek pracy
(3)
Ceny transferowe
(2)
Fundusz emerytalny
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Infrastruktura techniczna
(2)
Inwestorzy indywidualni
(2)
Kapitał
(2)
Konkurencja
(2)
Miasta
(2)
Podatek
(2)
Rachunkowość
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Rolnictwo
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Rynek finansowy
(2)
Samorzą terytorialny
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Administracja publiczna
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Bank Centralny
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Cukrownictwo
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Dług państwowy
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Farmacja
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundacja
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hipoteka
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Kredyt międzynarodowy
(1)
Leasing
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Lokata
(1)
Marketing partnerski
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Narodowe Fundusze Inwestycyjne
(1)
Nowy Sącz (woj. Małopolskie)
(1)
Obligacje
(1)
Organizacja
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Otwarte fundusze emerytalne
(1)
Parki technologiczne
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Private equity
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Public relations
(1)
Płynność finansowa
(1)
Subject: time
1989-
(5)
55 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-254-9
1. Charakterystyka usług zarządzania aktywami. 2. Uwarunkowania prawne funkcjonowania przredsiębiorstw zarządzających aktywami w Plsce. 3. Rozwój rynku zarządzania aktywami w Polsce. 4. Standardy pomiaru i prezentacji wyników inwestycyjnych. 5. Polityka inwestycyjna przedsiębiorstw zarządzających aktywami w Polsce. 6. Oferta polskich przedsiębiorstw zarządzających aktywami. 7. Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw zarządzających aktywami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Atrakcyjność inwestycyjna Polski / Magdalena Stawicka. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 249 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-40-8
1. Rola inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce. 2. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w krajach Europy Środkowej. 3. Znaczenie i skala bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. 4. Warunki i motywy podejmowania działalności przez inwestorów zagranicznych na polskim rynku. 5. Ocena atrakcyjności inwestowania w krajach Europy Środkowowschodniej. 6. Kierunki działań samorządów lokalnych sprzyjające podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla inwestorów zagranicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-405-5
1. Ocena atrakcyjności regionu - problemy metodyczne; 2. Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów; 3. Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów; 4. Wybrane determinanty atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-2081565-7
1. Bankowość w warunkach integracji i globalizacji rynków kapitałowych i pieniężnych, 2. Nadrzędne determinanty działalności banków na rynkach kapitałowych, 3. Banki jako pośrednicy i gwaranci emisji papierów wartościowych, 4. Banki - emitenci papierów wartościowych jako kapitałobiorcy, 5. Banki-inwestorzy na rynku papierów wartościowych jako kapitałodawcy, 6. Ryzyko działalności banków na rynkach kapitałowych, 7. Wybrane metody analizy działalności banków na rynkach papierów wartościowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-170-0
R.I Bezpośrednie inwestycje zagraniczne-wybrane zagadnienia teoretyczne, R.II Bezpośrednie inwestycje za graniczne w gospodarce światowej na przełomie XX i XXI wieku, R.III Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 1990-2002, R.IV Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, R.V Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarki Polski-wybrane zagadnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2114-5
1. Bezposrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw, 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, 3. Uwarunkowania, motywy i skutki podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie przedsiębiorstwa, 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - wpływ na gospodarkę kraju przyjmującego, 5. Bezpośrednie inwestycej zagraniczne - aspekty regionalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 519)
Cz.I.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowej i Wschodniej: 1.Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze państw Europy Środkowej i Wschodniej, 2.Napływ kapitału zagranicznego do państw Europy środkowej i Wschodniej, 3.Efektywność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w przemyśle przetwórczym - wybrane aspekty, 4.Wielkość i efektywność siły roboczej w firmach zagranicznych a restrukturyzacja działalności produkcyjnej. Cz.II Przestrzenna koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce : 1.Regionalna koncentracja inwestycji zagranicznych w Polsce, 2.Rola kapitału zagranicznego w gospodarce regionów, 3.Preferencje lokalizacyjne największych inwestorów zagranicznych a rodzaj prowadzonej działalnośći gospodarczej, 8.Inwestycje zagraniczne w regionach o największym zaangażowaniu kapitału, 9.Wpływ koncentracji kapitału zagranicznego na otoczenie - studium przypadku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87919-26-8
1. Wprowadzenie: Ogólna charakterystyka BIZ w Polsce; Motywy i uwarunkowania wejścia i rozwoju BIZ; Pojęcie i elementy atrakcyjności sektora; Metody badania atrakcyjności sektora- ujęcie systemowe; 2. Zintegrowana ochrona elementów atrakcyjności sektora: Analiza SWOT- badanie rozpoznawcze atrakcyjności sektora; Badanie atrakcyjności sektora według modelu 5 sił Portera; Analiza atrakcyjności sektora w oparciu o model Mc Kinseya; badanie atrakcyjności sektora w oparciu o teorię Dunninga; Porównanie metod badania atrakcyjności sektora; 3. Badanie elementów atrakcyjności sektora dla inwestorów zagranicznych- na przykładzie sektora słodyczy w Polsce: Charakterystyka sektora słodyczy, stan konkurencji, otoczenie; Analiza SWOT dla sektora słodyczy z punktu widzenia BIZ; Motywy podejmowania inwestycji zagranicznych w sektorze słodyczy; Identyfikacja elementów atrakcyjności polskiego sektora słodyczy dla inwestorów zagranicznych; 4. Ocena atrakcyjności sektora słodyczy w oparciu o metody zintegrowane: Analiza systemowa sektora słodyczy; Ocena atrakcyjności sektora słodyczy w oparciu o model 5 sił Portera; Analiza atrakcyjności sektora słodyczy w oparciu o model Mc Kinseya; Badanie atrakcyjności sektora słodyczy w Polsce w oparciu o eklektyczny paradygmat Dunninga O-L-I; 5. Wnioski ogólne i zakonczenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-295-3
1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii. 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a prywatyzacja gospodarki. 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. 4. Ekonomiczne i społeczne aspekty udziału bezpośrednich inwestycji zagranicznych w prywatyzacji polskiej gospodarki. 5. Efekty prywatyzacji przedsiębiorstw z udziałem inwestorów zagranicznych - wyniki badania. 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji sektora farmaceutycznego - studium przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 523)
Wstęp; 1. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego; 2. Urządzenia infrastruktury komunalnej jako podstawowy czynnik rozwoju lokalnego; 3. Możliwości i kierunki rozwoju inwestycji komunalnych; 4. System finansowania komunalnych projektów inwestycyjnych; Wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-803-6
Część I: Proces globalizacji i jego implikacje. Nowe zjawiska w rozwoju rozszerzonej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji na początku XXI w. Nowe kraje czlonkowskie UE wobec globalizacji działalności innowacyjnej. Wyzwania i zagrożenia związane z globalizacją działania Międzynarodowego Funduszu Walutowego w zakresie stabilizacji światowego systemu finansowego. Restrukturyzacja systemu bankowego w Chinach. O rozwoju firm opartych na wiedzy dzięki globalizacji działania. handel produktami IT w gospodarce globalnej. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego w warunkach globalizacji. Wybrane aspekty globalizacji rynku pracy - równość płci w kontekście procesu globalizacji oraz międzynarodowej integracji gospodarczej. Globalizacja a współczesna polityka migracyjna. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki konkurencji na forum OECD oraz UNCTAD. Polityczne i ekonomiczne oddziaływania transnarodowych korporacji na państwa. Ograniczanie procesu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Część II: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, Europie i na świecie. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: determinanty globalnej atrakcyjności inwestycyjnej Indii. Chiny jako istotny gracz na globalnym rynku turystycznym. Fazy napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w procesie transformacji systemowej. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na strukturę towarową polskiego eksportu w latach 1990-2004. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans handlowy Polski w ostatniej dekadzie. Inwestycje zagraniczne w ujęciu regionalnym na przykładzie Dolnego Śląska. Część III: Polska w Unii Europejskiej. Proces adaptacji sektora publicznego w Polsce do standardów Unii Europejskiej. Funkcje małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Handel zagraniczny Polski z krajami Europy po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wpływ handlu zagranicznego na rozwój polskich przedsiębiorstw w warunkach procesów globalizacji i internacjonalizacji. Wkład polityki regionalnej w rozwój gospodarczy regionów Unii Europejskiej w świetle raportów komisji. Kontrowersje odnośnie do charakteru polityki kursowej w aspekcie przystępowania Polski do Europejskiej Unii Walutowej. Wpływ stóp procentowych na zachowanie kursu EUR/PLN w latach 1995-2004. Globalizacja a wzrost bezobocia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Inwestycje finansowe / red. Katarzyna Gabryelczyk, Urszula Ziarko-Siwek. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 244 s. : rys., tab., wykr. ; 24 c,.
ISBN: 978-83-60089-59-0
1. Fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału. 2. Zagraniczne fundusze inwestycyjne. 3. Fundusze hedgingowe. 4. Produkty strukturyzowane. 5. Islamskie fundusze inwestycyjne jako przykład wpływu zasad religii na usługę finansową. 6. Fundusze nieruchomości. 7. Sekurytyzacja. 8. Procentowe instrumenty pochodne na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. 9. Wpływ dnia wygaśnięcia indeksowych kontraktów terminowych i opcji na rynek kasowy GPW w Warszawie SA. 10. Wykorzystanie strategii Portfolio Insurance w celu zabezpieczenia portfela przed ryzykiem walutowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13584-0
R.1 Wpływ kapitału zagranicznego na sektor bankowy; R.2 Kapitał zagraniczny w polskim sektorze ubezpie czeń; R.3 Udział kapitału zagranicznego w tworzeniu funduszy emerytalnych w Polsce; R.4 Zaangażowanie kapi tału zagranicznego w funduszach inwestycyjnych i powie rniczych w Polsce. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
Inwestycje zagraniczne, oszczędności i wewnętrzne i polityka gospodarcza; Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie; Warunki prawne działania kapitału zagranicznego w Polsce; Stan zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce; Ocena funkcjonowania w Polsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego; Ocena wpływu kapitału zagranicznego na strukturę przemysłową; Udział kapitału zagranicznego w ekspansji eksportowej oraz rozwoju wymiany międzynarodowej; Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a zatrudnienie i płace; Rola inwestycji zagranicznych w modernizacji i rozwoju systemu bankowego; Polityka wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich; Ocena stanu informacji o działalności podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kapitał zagraniczny w polskich bankach / Anna Szelągowska. - Warszawa : Poltext, 2004. - 179, [5] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-88840-55-X
1. Uwarunkowania rozwoju inwestycji zagranicznych w polskim sektorze bankowym, 2. Napływ kapitału zagranicznego do sektora bankowego, 3. Udział kapitału zagranicznego w prywatyzacji polskich banków, 4. Analiza efektywności krajowych i zagranicznych instytucji bankowych, 5.Kapitał obcy w polskich bankach - doświadczenia po piętnastu latach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0480-1
1. Przestrzeń w kontekście władzy samorządowej i korporacyjnej: Pojęcie przestrzeni; Konkurencyjność gminy; Władza w kontekście przestrzeni. 2. Relacje władze samorządowe - inwestorzy w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego i lokalnego: Siła zasobów wewnętrznych; Siła popytu zewnętrznego; Siła dominacji; Siła sieci; Wnioski z przeglądu koncepcji rozwoju regionalnego i lokalnego. 3. Siły konkurencyjności w świetle wyników badań: Wskaźniki konkurencyjności gmin; Siły konkurencyjności gmin - wyniki analizy czynnikowej; Konkurencyjność hipoteza aglomeracyjna; Konkurencyjność hipoteza historyczna; Konkurencyjność a hipoteza transformacyjna; Konkurencyjność relacje władze lokalne - inwestorzy. 4. Relacje władze lokalne - inwestorzy - próba syntezy: Paradygmat konkurowania; Konkurencyjność gmin w Polsce; Konkurencyjność gminy versus kapitał zagraniczny; Diament konkurencyjności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-459-X
R.1 Lokalizacja jako zjawisko ekonomiczne- podstawowe zagadnienia: Pojęcie lokalizacji i jej podział; Czynniki lokalizacji; Uwarunkowania wyboru lokalizacji firm; Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne regionów. R.2 Podstawy teorii lokalizacji: Klasyczna teoria lokalizacji; Pozostałe nurty w tradycyjnej teorii lokalizacji; Lokalizacja handlu i usług; Nowe nurty w teorii lokalizacji. R.3 Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw: Czynniki transportu; Baza surowcowa; Rynek zbytu; Zasoby pracy; Baza energetyczna; Czynnik wody i ochrona środowiska; Infrastruktura a korzyści aglomeracji. R.4 Uwarunkowania administracyjno-prawne lokalizacji przedsiębiorstw: Gminy jako miejsce lokalizacji; Powiaty jako nowy element struktury administracyjnej; Wpływ utworzenia województw na możliwości rozwoju przedsiębiorstw; Polityka państwa w zakresie walki z bezrobociem a lokalizacja przedsiębiorstw; Specjalne strefy ekonomiczne jako narządzie polityki regionalnej; Pomoc regionalna w świetle dostosowywania prawa polskiego do systemu prawnego UE; Wolne obszary celne jako miejsce lokalizacji. R.5 Atrakcyjność inwestycyjna Polski i jej regionów: Atrakcyjność inwestowania Polski; Inwestycje zagraniczne a atrakcyjność inwestycyjna województw Polski; Atrakcyjność inwestycyjna powiatów Polski; Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast; Atrakcyjność inwestycyjna gmin w Polsce. R.6 Lokalizacja przedsiębiorstw w warunkach obecnej rewolucji naukowo-technicznej: Istota obecnej rewolucji naukowo-technicznej; Globalizacja jako czynnik zmian warunków działania przedsiębiorstw w przestrzeni; Procesy integracji międzynarodowej i ich wpływ na lokalizację przedsiębiorstw; Obszary koncentracji działalności o wysokim poziomie technologicznym jako nowe ogniwa przestrzeni gospodarczej; Parki technologiczne w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-043-3
Część I: Lokalizacja działalności gospodarczej - zagadnienia wprowadzające. 1. Przestrzeń - jej właściwości, ograniczenia, struktura. 2. Wybór funkcji i zagospodarowania przestrzeni. 3. Lokalizacja - czynność i rezultat. 4. Czynniki lokalizacji produkcji. 5. Bariery lokalizacji produkcji. 6. Reguła koherencji lokalizacyjnej. 7. Zmieniająca się rola czynników lokalizacji. 8. Klimat inwestycyjny, atrakcyjność inwestycyjna, ryzyko inwestycyjne. 9. Konkurencyjność miejsc i obszarów. Część II: Wyjaśnianie procesów zmian w przestrzeni gospodarczej. 10. Teorie lokalizacji - koncepcje podstawowe. 11. Inne podejścia do problemu lokalizacji działalności gospodarczej. 12. Lokalizacja przemysłu, usług i agrofirm. Część III: Ekonomiczne i ekologiczne problemy lokalizacji. 13. Ekonomiczne aspekty rozmieszczenia funkcji w mieście. 14. Ekologiczne aspekty lokalizacji przedsiębiorstw. Część IV: Globalne, regionalne i lokalne aspekty lokalizacji. 15. Wiedza i technologia w procesie globalizacji działalności gospodarczej. 16. Klimat inwestycyjny w Polsce. 17. Rola samorządu terytorialnego w ustalaniu lokalizacji inwestycji i rozwoju ekonomicznym gminy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14646-7
1. Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2. Rynek kapitałowy w Polsce 3. Klasyfikowanie i grupowanie spółek 4. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie inwestowania w akcje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nieruchomości a rynek / Ewa Kucharska-Stasiak. - Wyd.2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2000. - 261,[3] s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-12916-6
1. Specyfika nieruchomości jako dobra ekonomicznego, 2. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości, 3. Wartość
nieruchomości jako kategoria ekonomiczna, 4.Model wy ceny rynkowej nieruchomości, 5.Inwestowanie w nierucho mości na tle innych instrumentów finansowych, 6.Proces y deweloperskie, 7.Finansowanie rozwoju nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again