Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Chrząszcz Agnieszka
(1)
Grabiński Tadeusz
(1)
Kusiak Jan
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Siemieniecki Bronisław
(1)
Sokołowski Marek
(1)
Zieliński Zbigniew E
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Internet
(4)
Nauczanie na odległość
(3)
Multimedia
(2)
Edukacja medialna
(1)
Informacja
(1)
Informatyka
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkolnictwo
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7405-177-5
Dwa cele i dwa modele e-learningu: model minimalnych kosztów masowego kształcenia oraz model maksymalnej jakości kształcenia elitarnego (Streszczenie). E-learning i strategie społeczeństwa informacyjnego. E-learning we współczesnej szkole wyższej. Rola firm teleinformatycznych w rozwoju e-learningu. Polski Uniwersytet Wirtualny - przykład partnerstwa przywatno-publicznego w zakresie e-nauczania w Polsce. Needs for synergy towards the e-learning development. The EADTU experience.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-922823-3-7
Rozdział I: Społeczeństwo on-line. Nadzieje i rozczarowania. Dylematy społeczeństwa informacyjnego; Światopogląd społeczeństwa informacyjnego; Komunikowanie intrakulturowe w społeczeństwie informacyjnym: bariery i wyzwania; E-life czy a-life? Informatyzacja a stan anomii; Inteligencja emocjonalna w świecie off-line i on-line; Osobowość internauty; Internet a doświadczenia temporalne; E-pomoc. Uwarunkowania pomocniczości w Internecie; W poszukiwaniu psychologicznych mechanizmów problematycznego używania Internetu; E-handel książką. Rynek księgarski w Polsce w dobie ekspansji globalnej gospodarki internetowej; Rozdział 2: Internet a przyszłość komunikowania. Internet a nowe tendencje w dziedzinie komunikowania masowego; Komunikacja społeczna w sieci a interakcje off-line; Czy możliwa jest modlitwa przez Internet? Nieważne jak pytasz: cechy zaproszenia a skłonność do udziału w ankiecie internetowej; Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym; Dzienniki drukowane w wersji on-line - apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej? Internet jako narzędzie komunikowania się firm; Koncepcja komunikacji z wykorzystaniem środowiska 3D; Szanse i zagrożenia rozwoju polskiej administracji elektronicznej; Internet w procesie komunikowania się władz samorządowych ze społecznością lokalną i regionalną; E-voting jako jeden z elementów elektronicznej demokracji na przykładzie Estonii. Rozdział 3: Kultura, język, obyczaje Internetu. Internet jako szansa dla kultury wolnej; Dynamika kreacji. Technologiczna determinanta procesów wymiany symbolicznej a socjodynamika kultury Abrahama Molesa; Wizerunek polskich tradycjonalistów katolickich w Internecie; Tradycja i nowoczesność. Islam w Internecie. Analiza polskojęzycznych stron internetowych; Między tradycją a nowoczesnością. O powieści hipertekstowej z odwołaniem do "Końca świata według Emeryka" Radosława Nowakowskiego; "Komentowanie obowiązkowe" - o wybranych aspektach funkcjonowania komentarzy internetowych; Kultura prowadzenia sporów na forum internetowym; "Nowa społeczność" i "stare wartości". Kulturowe i społeczne wymiary strony internetowej zbudowanej na podstawie nazwiska. Rozwiązania szczegółowe; Dlaczego gry typu MMORPG stają się coraz bardziej popularne? Rozdział 4: Edukacja W/I przez Internet. System internetowego wspomagania edukacji; E-learning - edukacja na odległość; Internet jako źródło informacji w nauczaniu blokowym; Internet sojusznikiem działań przybliżających tematykę niepełnosprawności; Szkolny portal internetowy w komunikacji szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym; Kompetencje medialne nauczycieli języków obcych; Nauczanie przez Internet na przykładzie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Rozdział 5: Technologie i zastosowanie Internetu. Zastosowanie Internetu w marketingu bankowym; Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego; Integralność referencyjna w dokumentach XML zorientowanych na dane; Analiza wydajności serwerów FTP w środowisku Windows; Hurtownie danych i Internet; Zastosowanie symulacji komputerowej przy użyciu javy w rozwoju dynamicznych procesów technologicznych na przykładzie drgań swobodnych i wymuszonych o jednym stopniu swobody z tłumieniem liniowym; E-advertising jako jedno z rozwiązań internetowego biznesu; Internet jako instrument bankowości elektronicznej; XBRL w modelowaniu danych finansowych; Kryptografia w Internecie; Wizualizacja informacji z wykorzystaniem pamięci holograficznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7322-573-0
Referat wprowadzający: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Kognitywistyka edukacyjna marzenia a rzeczywistość. Rozdział I - Problemy cywilizacji informacyjnej. Cywilizacja informacyjna i edukacja medialna; Technologia informacyjna w procesie globalizacji edukacji; Mass media, edukacja i przemiany kultury współczesnej; Tożsamość wirtualna, konteksty i paradoksy; Technologia informacyjna zmieniająca edukację; Sieciowa infrastruktura edukacyjna społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej; Program PIONIER - implikacje edukacyjne; Przygotowania studentów do wykorzystania Internetu; Tworzenie oscylacyjnych struktur wiedzy w procesie kształcenia w okresie cywilizacji informacyjnej; Inicjatywy na rzecz popularyzacji technologii informacyjnej w Polsce. Rozdział II - Kształcenie na odległość. Wybrane problemy przekazu informacji wykorzystywane w procesie kształcenia; Profesjonalne systemy wideokonferencyjne w projektach edukacyjnych; multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość; Zasady dydaktyki ogólnej w kształceniu na odległość; Sztuka ważenia słów w edukacji na dystans; Internet - pojęcie, narzędzie, obszary wykorzystania w kulturze, nauce i edukacji; Standaryzacja materiałów edukacyjnych; Nowe możliwości, potrzeby i zastosowania nauczania na odległość na podstawie praktycznego eksperymentu; Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji dorosłych. Rozdział III - Kształcenie nauczycieli. Informatyka i pedagogika; Kilka refleksji z badań pilotażowych dotyczących wykorzystania szkolnej pracowni internetowej przez gminę; Technologia informacyjna a twórczy nauczyciele; Technologia informacyjna w kształceniu nauczycieli różnych specjalności; Internet w pracy pedagogicznej nauczyciela - na przykładzie Multimedialnej Witryny Nauczania Wczesnoszkolnego - www.edukacja.torun.pl; Wykorzystanie interakcyjnych właściwości edytora pisma nutowego w nauczaniu i uczeniu się muzyki w Wyższym Zawodowym Studium Pedagogicznym; Możliwości wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w edukacji. Rozdział IV: Studia podyplomowe. O Podyplomowym Studium w zakresie technologii informacyjnej w nauczaniu niestacjonarnym; Interakcja między uczestnikami kursu internetowego na przykładzie Studium Menedżerskiego Global MiniMBA; Pokolenie dorastające z komputerem wkracza na uniwersytety - nowe wyzwania edukacyjne; Słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej AP im. KEN w Krakowie jako propagatorzy technologii informacyjnej; Multimedialne prace dyplomowe. Rozdział V - Komputer (TI) w kształceniu. Jakie zmiany powoduje stosowanie nowych technologii w szkolnym nauczaniu matematyki?; Technologia informacyjna w szkole. Środki i narzędzia dydaktyczne w zreformowanej szkole; Systemy multimedialne w edukacji. Multimedia a gry dydaktyczne; Struktury informacyjne komunikatu multimedialnego w formie prezentacji; Analiza zastosowania multimedialnych programów komputerowych w procesie dydaktycznym; Multimedialny charakter symulacji lotniczej; Authorware Proffesional For Windows - uniwersalne narzędzie do tworzenia oprogramowania wspomagającego kształcenie; Wspomaganie komputerowe w kształceniu kulturowym na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum; Wykorzystanie metody projektów do interdyscyplinarnego nauczania informatyki; Elektroniczne obrazy w katechezie, czyli e-ikony; Komputer we wspomaganiu pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu; Propozycja zajęć plastycznych wykorzystujących komputer jako narzędzie plastyczne; Komputerowe wspomaganie nauki czytania u dzieci 6-letnich; Programowanie obiektowe w kształceniu przyrodników; Przegląd wybranych systemów oceniania wspomaganego komputerowo (CAA); Samoocena szkoły w dobie reformy oświaty. Rozdział VI - Technologia informacyjna w pedagogice specjalnej. Media w kształceniu specjalnym; Technologia informacyjna w kształceniu studentów pedagogiki rewalidacyjnej; Komputerowo wspomagany proces diagnostyczno-terapeutyczny trudności w nauce czytania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89274-40-3
5. Technologie informacyjne w marketingu: Marketing społeczny w środowisku internetowym; CRM 2.0- wykorzystanie blogów i serwisów społecznościowych do budowania trwałych relacji z klientem; E-marketing jako nowoczesna źródło promocji miast; Metodyka wdrożenia mobilnego CRM elementem skutecznego wykorzystania systemu; Zastosowanie systemów ERP w zarządzaniu marketingiem; Neuromarketing internetowy jako metoda promocji przedsiębiorstw w wirtualnej sieci Internet; E-mail marketing a budowanie lojalności wśród klientów przez polskie przedsiębiorstwa; Internetowe badania marketingowe szansą rozwoju polskich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji; Współczesny konsument- pasywny czy aktywny prosument?; Wpływ rozwoju Internetu na zmiany w funkcjonowaniu systemu komunikacji marketingowej organizacji; Wykorzystanie Internetu w marketingu szkół wyższych , jako element niezbędny do budowania przewagi konkurencyjnej w zmiennych warunkach otoczenia; 6. Wykorzystanie Internetu w nowoczesnym nauczaniu: E-lerning w kształceniu komunikowania społecznego. Refleksje poeksperymentalne; Znaczenie platformy Moodle dla wspierania kształcenia matematycznego na studiach ekonomicznych i inżynierskich (w świetle opinii studentów); Rola organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe w informatycznym wspomaganiu nowoczesnego nauczania- wybrane aspekty na przykładzie powiatu tarnowskiego; Przygotowanie fotografii dydaktycznej w nauczaniu przez Internet; Efektywność kształcenia w systemie nauczania blended lerning; Wspomagania procesu nauczania matematyki przez e-lerning; Wykorzystanie portali społecznościowych w edukacji; Analiza samodzielności pracy studentów w trakcie kursu prowadzonego metodą e-lerningową; Internet w bibliotece jako narzędzie poprawy jakości obsługi klienta; Hybrydowe nauczanie matematyki na kierunkach ekonomicznych; Encyklopedie internetowe w języku polskim, jako źródło informacji w dziedzinie nauk humanistycznych; Czy strony internetowe mogą pomóc w nauce języka polskiego?; E-lerning w kształceniu studentów zarządzania (na przykładzie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego); Nauczanie komplementarne w świetle projektu MOODLE-LAMS-WZIEU w latach 2007-2009; Kontekst ekonomiczny wdrożenia systemu e-lerning w warunkach uczelni wyższej; 7. Analizy ilościowe w naukach ekonomicznych i społecznych: Ocena relacji pomiędzy determinantami zachowań żywieniowych metodą skalowania wielowymiarowego; Makroekonomiczne uwarunkowania przestępczości: ujęcie ekonometryczne; Klasyfikacja zjawisk ekonomicznych zależnych od wielu parametrów na przykładzie wyboru kredytu hipotecznego; O pewnych problemach testowania hipotez statystycznych w badaniach ekonomiczno-społecznych; Optymalizacja zużycia materiałów w procesie produkcji rolet antywłamaniowych- studium przypadku; Znaczenie ekorozwoju w mikroprzedsiębiorstwach regionu świętokrzyskiego- wyniki badań; Zastosowanie metodyki rozwiązywania wieloaspektowych problemów decyzyjnych w programowaniu wyniku finansowego; Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na liczebność populacji firm w Polsce; Badania ilościowe w zarządzaniu: podstawowe zagadnienia metodyczne; Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia mieszkańców województwa podkarpackiego; Wykorzystanie zmodyfikowanych sieci neuronowych typu SOM w analizie danych; Wpływ publikacji amerykańskich danych makroekonomicznych na zmienność polskiego rynku akcji; Zomma- współczynnik wrażliwości opcji; Zastosowanie metody Monte Carlo w statystyce matematycznej na wybranych przykładach; Estymacja indeksu szeregów finansowych w oparciu o rekordowe zwroty; Zastosowanie metod ilościowych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie P.P.U.H. "Domex" Sp. z o.o.; Trójsektorowa struktura zatrudnienia w województwie łódzkim jako miernik rozwoju społeczno-gospodarczego; Analizy statystyczne i graficzna prezentacja danych z wykorzystaniem programu R w nauczaniu statystki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again