Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
(1)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
(1)
Grzywak Andrzej
(1)
Gumkowska Anna
(1)
Haber Lesław H
(1)
Kiepas Andrzej
(1)
Minkiewicz Barbara
(1)
Niezgoda Marian
(1)
Sokołowski Marek
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Ulicka Danuta
(1)
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii
(1)
Żydek-Bednarczuk Urszula
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Internet
(7)
Komunikacja społeczna
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Hipertekst i hipermedia
(2)
Kultura
(2)
Tekst
(2)
Inkubatory przedsiębiorczści
(1)
Język polski
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Współdziałanie
(1)
Genre/Form
Literatura
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-40-6
1. Wpływ nowych technologii informacji na społeczeństwo i człowieka, 2. Nowe kompetencje komunikacyjne użytkowników multimediów, 3. Tożsamość w świecie realnym i przestrzeni wirtualnej - szanse i zagrożenia, 4. Internet a kultura - wyzwania dla człowieka i społeczeństwa, 5. Internet, komputerowa komunikacja i nowe media - charakterystyka techniczno-medialna i czynniki transformacji społeczno-kulturowej, 6. Gatunki interaktywne w sieci, 7. Hipertekstualna struktura polskich internetowych serwisów filmowych, 8. Literatura i tożsamość narodowa w dobie Internetu, 9. Syndrom spóźnionego przybysza. Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, 10. Budowa społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania dla województwa śląskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-204-2996-X
1. Internet w systemach zarządzania: Doświadczenia z wdrażania pilotowego systemu EIPP; Teleinformatyka a globalizacja rynków. Perspektywy i ograniczenia; Rola Internetu w eliminowaniu asymetrii informacyjnej na rynkach kapitałowych; System ERP II jako element infrastruktury informatycznej firmy w warunkach gospodarki elektronicznej; Modele funkcjonalne informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem; E-biznes w oparciu o Open Source; E-biznes na platformie MS.NET 2. Społeczne aspekty stosowania Internetu: Wybrane zagadnienia z komunikacji interpersonalnej w Internecie; Internet jako miejsce społecznego zaistnienia; Internet jako nowy czynnik integracji i izolacji społecznej; Internet a marketing polityczny; Homo Informaticus i Autopoiesis nowego ładu społecznego. Refleksje wstępne; Tożsamość w Internecie; Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej; Internet w komunikacji marketingowej organizacji niekomercyjnych; Internet a różnorodność kulturowa. 3. Zastosowanie Internetu w gospodarce i dydaktyce: Platforma projektowania interaktywnych aplikacji multimedialnych w środowisku Macromedia-Authorware udostępnianych przez Internet; Internetowy system zarządzania praktykami studenckimi; Internetowe wspomaganie nauczania; Handel elektroniczny jako koordynacja działalności gospodarczej; Internetowe wspomaganie nauczania w zakresie syntezy i analizy układów cyfrowych; Technologie Internetowe z wykorzystaniem IFS Applications; Bankowość Internetowa w perspektywie banku tradycyjne go; E-learning szansą edukacyjną dla niepełnosprawnych Rozwiązania organizacyjne i technologiczne; Wykorzysta nie technologii Internetowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym; Możliwości wykorzystania technologii Internetowych chatterbotów w nowoczesnej gospodarce; Zdalne nauczanie; Internetowe systemy testowania wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-922823-3-7
Rozdział I: Społeczeństwo on-line. Nadzieje i rozczarowania. Dylematy społeczeństwa informacyjnego; Światopogląd społeczeństwa informacyjnego; Komunikowanie intrakulturowe w społeczeństwie informacyjnym: bariery i wyzwania; E-life czy a-life? Informatyzacja a stan anomii; Inteligencja emocjonalna w świecie off-line i on-line; Osobowość internauty; Internet a doświadczenia temporalne; E-pomoc. Uwarunkowania pomocniczości w Internecie; W poszukiwaniu psychologicznych mechanizmów problematycznego używania Internetu; E-handel książką. Rynek księgarski w Polsce w dobie ekspansji globalnej gospodarki internetowej; Rozdział 2: Internet a przyszłość komunikowania. Internet a nowe tendencje w dziedzinie komunikowania masowego; Komunikacja społeczna w sieci a interakcje off-line; Czy możliwa jest modlitwa przez Internet? Nieważne jak pytasz: cechy zaproszenia a skłonność do udziału w ankiecie internetowej; Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym; Dzienniki drukowane w wersji on-line - apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej? Internet jako narzędzie komunikowania się firm; Koncepcja komunikacji z wykorzystaniem środowiska 3D; Szanse i zagrożenia rozwoju polskiej administracji elektronicznej; Internet w procesie komunikowania się władz samorządowych ze społecznością lokalną i regionalną; E-voting jako jeden z elementów elektronicznej demokracji na przykładzie Estonii. Rozdział 3: Kultura, język, obyczaje Internetu. Internet jako szansa dla kultury wolnej; Dynamika kreacji. Technologiczna determinanta procesów wymiany symbolicznej a socjodynamika kultury Abrahama Molesa; Wizerunek polskich tradycjonalistów katolickich w Internecie; Tradycja i nowoczesność. Islam w Internecie. Analiza polskojęzycznych stron internetowych; Między tradycją a nowoczesnością. O powieści hipertekstowej z odwołaniem do "Końca świata według Emeryka" Radosława Nowakowskiego; "Komentowanie obowiązkowe" - o wybranych aspektach funkcjonowania komentarzy internetowych; Kultura prowadzenia sporów na forum internetowym; "Nowa społeczność" i "stare wartości". Kulturowe i społeczne wymiary strony internetowej zbudowanej na podstawie nazwiska. Rozwiązania szczegółowe; Dlaczego gry typu MMORPG stają się coraz bardziej popularne? Rozdział 4: Edukacja W/I przez Internet. System internetowego wspomagania edukacji; E-learning - edukacja na odległość; Internet jako źródło informacji w nauczaniu blokowym; Internet sojusznikiem działań przybliżających tematykę niepełnosprawności; Szkolny portal internetowy w komunikacji szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym; Kompetencje medialne nauczycieli języków obcych; Nauczanie przez Internet na przykładzie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Rozdział 5: Technologie i zastosowanie Internetu. Zastosowanie Internetu w marketingu bankowym; Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego; Integralność referencyjna w dokumentach XML zorientowanych na dane; Analiza wydajności serwerów FTP w środowisku Windows; Hurtownie danych i Internet; Zastosowanie symulacji komputerowej przy użyciu javy w rozwoju dynamicznych procesów technologicznych na przykładzie drgań swobodnych i wymuszonych o jednym stopniu swobody z tłumieniem liniowym; E-advertising jako jedno z rozwiązań internetowego biznesu; Internet jako instrument bankowości elektronicznej; XBRL w modelowaniu danych finansowych; Kryptografia w Internecie; Wizualizacja informacji z wykorzystaniem pamięci holograficznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2237-5
Sesja plenarna : Rewolucja społeczeństwa informacyjnego na tle wcześniejszych rewolucji cywilizacyjnych; Cywilizacja medialna. Narodziny nowego społeczeństwa; Europejskie społeczeństwo informacyjne w unijnej polityce regionalnej. Nierówności i szanse; Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka; Społeczeństwo postinformacyjn w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji przyszłości; Od Veblena do iPoda. O gadżetach społeczeństwa informacyjnego; Komunikacja wobec procesów fragmentaryzacji; E-styl życia w społeczeństwie informacyjnym; Ład społeczny na tle przewidywanej struktury społeczeństwa nazwanego umownie informacyjnym; Od społeczeństwa analogowego do digitalnego - w kierunku samoidentyfikacji; CZ. I. Człowiek w społeczeństwie informacyjnym: W stronę społeczeństwa medialnego; Wpływ kultury Hamerskiej na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Hakerzy jako awangarda technologiczna; Społeczności wirtualne - realne kontakty w wirtualnym świecie; Więzi społeczne w rzeczywistości wirtualnej; Niepełnosprawni w sieci. Internet jako narzędzie radzenia sobie z niepełnosprawnością; Twórca w sieci; Eutanazja w społeczeństwie informacyjnym. Przypadek Terri Schiavo; Nowe media - stare problemy, czyli rzecz o kontroli treści w Internecie w opinii krakowskich studentów; Muzyczna rewolucja: mp3 - koniec przemysłu fonograficznego?; Religia w sieci - przykład Polski. CZ. II. Społeczeństwo obywatelskie w dobie technologii teleinformacyjnych: Wykorzystanie Internetu w komunikacji politycznej; Internet jako narzędzie komunikacji na szczeblu lokalnych instytucji samorządowych; Obywatele on-line, czyli zaangażowanie studentów w działalność społeczną za pośrednictwem sieci; Realne aspekty funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego na przykładzie inicjatyw studenckich; Rola Internetu w realizacji celów public relations samorządu terytorialnego; Związki Internetu z kapitałem społecznym i poczucie szczęścia użytkowników; E-inkluzja w społeczeństwo informacyjnym; Przyszła praca w wyobrażeniach i aspiracjach studentów łódzkich uczelni CZ. III. Styl życia w społeczeństwie informacyjnym: Czy można liczyć na nielimitowany dostęp do źródeł specjalistycznej wiedzy w Internecie?; Nowe sposoby komunikacji i współpracy; Portfel życia towarzyskiego - życie towarzyskie studentów i jego przemiany dokonujące się pod wpływem Internetu; Styl życia e- generacji na przykładzie studentów uczelni krakowskich; Formy aktywności studentów on-line i w "realu"; Postawy młodzieży wobec Internetu - wybrane zagadnienia; Zmiany stylu posługiwania się komputerem i Internetem w latach 2000-2005; Gazeta elektroniczna - substytut, uzupełnienie czy równorzędny partner prasy drukowanej? CZ. IV. Rola technologii w formowaniu się społeczeństwa informacyjnego: Od transformacji systemu społecznego i gospodarczego do społeczeństwa opartego na wiedzy; Mysz jako narzędzie poznania: przynęty, pułapki i tresura; Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka; Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; Nowe technologie informacyjne jako narzędzie globalizacji kulturowej w krajach rozwijających się; Model nowego konsumenta w społeczeństwie informacyjnym; Homo informaticus w globalnym hipermarkecie; Strony internetowe państwowych szkół wyższych - przypadek instytutów socjologii; Wizja społeczeństwa informacyjnego w Polsce na podstawie założeń Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. CZ. V. Gospodarka i zarządzanie w dobie społeczeństwa informacyjnego: Informatycy a rynek pracy; Telepraca jako nowa forma organizacji pracy w dobie społeczeństwa informacyjnego. Aspekty społeczne i ekonomiczne. Telepraca - diagnoza satysfakcji z wykonywania nowej formy pracy; Internet - elektroniczny asystent? Nauczyciele akademiccy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego; Kariery w społeczeństwie informacyjnym; Transfer nowoczesnych technologii atutem w podnoszeniu kwalifikacji pracowników i pobudzaniu dynamiki rozwoju przedsiębiorstw; Etyczny wymiar roli społeczno-zawodowej absolwenta wyższej uczelni w warunkach społeczeństwa informacyjnego; Rola zaufania w tworzeniu organizacji wirtualnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-99-4
I. Tekst: Lingwistyczne koncepcje tekstu wobec wyzwań komunikacji wirtualnej; Transmisja wiedzy jako przeszukiwanie pamięci. Kilka antycznych antendencji; Dzieło literackie w sieci. Kilka oczywistości z perspektywy sceptyka; Artyzm i chaos. Z pogranicza poetyki i estetyki; Retoryka - hiperteksty- cyberprzestrzeń. Wyjaśnienie pewnych nieporozumień; Wprowadzenie do poetyki tekstu sieciowego; Bachtinowska koncepcja tekstu-sieci i tekstu Bachtina w sieci. II. Język: Zabawy językowe w dyskusjach internetowych; Postać graficzna i ortograficzna polskich tekstów w sieciach; Lingwistyczne refleksje nad komunikacją internetową - perspektywa historyczna; Kompetencje komunikacyjne w komunikacji mediowanej komputerowo; Wpływ komunikacji sieciowej na współczesną polszczyznę; Słowniki języka polskiego w internecie; Przestrzeń telematyczna jako biblioteka, archiwum i kartoteka podręczna frazeografa; W poszukiwaniu autora. Językowa charakterystyka "portalowych" tekstów odredakcyjnych; Język sieciowych dyskusji w opiniach samych dyskutantów. III. Gatunki: Przemediowanie tekstu - o tym jak opowieść przekracza medialne granice; Repertuar podgatunków mowy forum internetowego w perspektywie genologii lingwistycznej; Kwantytatywne oblicze bloga; Interaktywne, choć osobiste blogi i blogowanie a komunikacja z otoczeniem; Blogi wobec tradycji diarystycznej. Nowe gatunki w nowych mediach; E-mail - między listem a mową; Negocjacja hierarchii ról społecznych w korespondencji elektronicznej studentów z nauczycielami akademickimi; Impresjonistyczny model hipertekstowy; Pisanie tekstu audiowizualnego jako zadanie glottodydaktyczne; Blog toů blog. Blogi oczyma Glogerów. Raport z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7644-035-4
1. Literatura: Grafomania w sieci; Wiersz w sieci; Myślenie metaleptyczne; W sieci "sieci". Kilka uwag o wpływie komunikacji internetowej na polską prozę przełomu XX i XXI wieku; Socrealizm w sieci; Fan fiction. O życiu literackim w Internecie; Tekst w sieci postmodernistycznej powieści; Reprint i hipermedialność- dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej; Poetyka ruchomej kry. Wprowadzenie do tekstu sieciowego; Tekst jako maszyna. Wprowadzenie do mechaniki hipertekstu; Fraktal jako model spójności w narracjach hipertekstualnych na przykładzie "Słownika chazarskiego" Milorda Pavicia; Obrazy, które mówią. O możliwościach ikonologicznej analizy literatury hipertekstowej; Gra paragrafowa- hipertekst zamkniety w książce; Efekty interfejsu hipertekstów literackich. Perspektywy badawcze; Dlaczego klikamy? Lektura a pragnienie; Podmiot miłosny w sieci; Liberackie marginesy poetyki tekstu sieciowego; Interpretacja bez granic? W hipertekstowym labiryncie "Końca świata według Emeryka" Radosława Nowakowskiego; 2. Społeczeństwo: Internetowi twórcy. Co o nich wiemy ze złożonego projektu badawczego SWPS i Gazeta.pl?; I kto tu rządzi? Nowa rola odbiorców tekstów dziennikarskich; Internet jako archiwum- obrazy historii w cyfrowym świecie; Internet jako kanał komunikacji marketingu politycznego; Konstruowanie kobiecości w sieci (wspomnień); Tropiąc czarną wołgę w sieci. O poszukiwaniu legend miejskich w Internecie; Nowe media a odbiór utworów muzycznych; 3. Komunikacja: Holocaust w sieci- obecne i nieobecne; Internetowe relacje z podróży. Rekonesans; Hipermedialne? Skonwertowane? Role uczestników komunikacji zapośredniczonej sieciowej; Wirtualne kłamstwa. O informacji, której nie ma w sieci; Język w wyszukiwarkach. Dlaczego użytkownicy szukają słów?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-041-6
Cz.I Uczelnia i jej otoczenie: potrzeba i uwarunkowania współpracy : 1.Pług, miecz i Księga: otoczenie szkoły wyższej, 2.Uczelnie i ich otoczenie: możliwości i formy współdziałania, dostosowania, 3.Współpraca uczelni z otoczeniem: ograniczenia i szanse. Przykłąd Polski, 4.Nauka dla gospodarki: uwarunkowania, 5.Uczelnia niepaństwowa jako czynnik awansu ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu, 6.Uczelnia w małym mieście i jej otoczenie - przykład sądecki, CZ.II Formy i przykłady współpracy uczelni z otoczeniem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 378 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again