Form of Work
Książki
(6)
Czasopisma
(1)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(7)
Author
Kamińska Aleksandra
(2)
Oleśniewicz Piotr
(2)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(2)
Bartosik-Purgat Małgorzata
(1)
Batiuk Anna
(1)
Bernat Rafał
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Iwanowska-Maćkowiak Mariola
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kopsztejn Maria
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Machalska Marta
(1)
Majewski Kamil
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Matusek Beata
(1)
Musiał Emilia
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Olma Bartosz
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Szczęch Norbert
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Słysz Aleksander
(1)
Tarnacka Agata
(1)
Tylka Monika
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Woch Marek
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zielińska Monika
(1)
Zrałek Maria
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Internet
(5)
Kształcenie
(3)
Cyberprzemoc
(2)
Nauczanie na odległość
(2)
Nauczyciele
(2)
Agresywność
(1)
Arteterapia
(1)
Biblioterapia
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja europejska
(1)
Erasmus (program)
(1)
Folklor
(1)
Instytucja totalna
(1)
Komputery
(1)
Komunikatory internetowe
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Leonardo da Vinci (program)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Media społecznościowe
(1)
Multimedia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Przysłowia
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Renta socjalna
(1)
Rynek pracy
(1)
Samoobrona
(1)
Smartfony
(1)
Socrates (program)
(1)
Sporty wodne
(1)
Społeczności internetowe
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teatroterapia
(1)
Technologie moblne
(1)
Teoria poznania
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Uczniowe szkół podstawowych
(1)
Unia Europejska
(1)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zatrudnienie wspomagane
(1)
Zawód
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Życie seksualne
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-77-2
Zawiera: Część I. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy: Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego; Status przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy; Status prawny i zadania centrum integracji społecznej. Część II. Instytucjonalny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami: Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce; Rola PFRON w zabezpieczaniu ekonomicznych oraz społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych na tle systemu wsparcia instytucjonalnego; Podmioty realizujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Tychy; Problem kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności; Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji. Część III. Likwidacja barier w przestrzeni publicznej: Głosowanie korespondencyjne jako mechanizm ograniczający przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych; Charakter preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych na gruncie wybranych podatków; Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych; Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego; Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych; Dostępność środowiska życia osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8160-459-8
Zawiera: Rozdział 1. Współczesny e-learning. Rozdział 2. Definicja i etapy rozwoju e-learningu. Rozdział 3. Technologie w szkoleniach. Rozdział 4. Strategiczne wdrożenie e-learningu, czyli digital learning dziś. Rozdział 5. Planowanie i realizacja szkoleń e-learningowych. Rozdział 6. Kiedy e-learning? Rozdział 7. Podejście metodyczne. Rozdział 8. Projektowanie szkoleń w formule e-learningu. Rozdział 9. Kim jest uczący się i jaką rolę odgrywa persona? Rozdział 10. Alter ego w szkoleniu, czyli awatar. Rozdział 11. Jak zmierzyć, czy e-learning działa? Rozdział 12. Kluczowe funkcje systemów do zarządzania szkoleniami (LMS). Rozdział 13. Formy i formaty w e-learningu: adaptive learning, machine learning, blended learning, micro-learning, AI, m-learning. Rozdział 14. Zarządzanie wiedzą dziś – społeczność wiedzy. Rozdział 15. Dzielenie się wiedzą, czyli samodzielne uczenie się (self-directed learning). Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-64788-52-9
Cz. I Wychowanie w edukacji jutra: Refleksje o wychowaniu w warunkach kultury ponowoczesnej; Reklama a wychowanie; Czy szczęście rodzinne jest dziełem przypadku? Rodzina najlepszym nauczycielem; Zjawisko sekstingu wśród młodzieży oraz jego konsekwencje; Raniące doświadczenia dorastającego, czyli spaleni słoneczkiem w proch… Namysł nad zjawiskiem seksualizacji młodzieży oraz życiem z piętnem śmierci; Regulacyjny wymiar arteterapii w kompensowaniu braków i niepowodzeń życiowych młodego człowieka. Cz. II Uwarunkowania współczesnej edukacji: Szkoły stowarzyszeniowe w perspektywie edukacji jutra; Przestrzenie i nie/miejsca szkoły; Agresja i przemoc w środowisku szkolnym; Uwarunkowania zachowań agresywnych; Bunt jako wartość w procesie edukacyjnym. Cz. III Jakość kształcenia i niepowiedzenia szkolne: Tutoring szkolny jako narzędzie edukacji zindywidualizowanej; „Przeciętność” ucznia i mechanizmy jej generowania w środowisku szkolnym; Dziecko w edukacji wczesnoszkolnej - podmiot czy już przedmiot współczesnego systemu edukacji?; Edukacja dla bezpieczeństwa w przestrzeniu edukacyjnej i społecznej; Społeczne konsekwencje cyberprzemocy i deficytów emocjonalnych współczesnych i przyszłych pokoleń uczniów; Nadmierny kontakt z mediami jako przyczyna zaburzeń rozwoju poznawczego dzieci kończących wychowanie przedszkolne - raport z badań; „Ugrowienie” (w) edukacji. Cz. IV Role nauczyciela we współczesnej edukacji: Współpraca nauczycieli w zespołach - wzory zachowań i sposoby działania w świetle wyników badań własnych; Współpraca rodziców i nauczycieli wobec zróżnicowanych problemów wychowawczych i dydaktycznych; Kompetencja komunikacyjna nauczycieli w działaniach edukacyjnych; Skuteczność komunikacji dydaktycznej w aspekcie indywidualnego profilu uczenia się czynności ruchowych; Wybrane aspekty kształtowania asertywności u studentów pedagogiki; Między dystansem a bliskością. Empatia jako kompetencja hermeneutyczna. Cz. V Kształcenie zawodowe nauczycieli: Mankamenty kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych; Przygotowanie absolwenta szkoły wyższej do roli zawodowej nauczyciela akademickiego na przykładzie Akademii Obrony Narodowej; Rozwijanie kompetencji dydaktycznych młodej kadry akademickiej, Ars Docendi UJ - opis przypadku; Wspomnienia i plany przyszłych pedagogów dotyczące edukacji uczniów zdolnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-204-4
Zawiera: ROZDZIAŁ 1. Media społecznościowe na rynku międzynarodowym: 1.1. Charakter mediów społecznościowych; 1.2. Podział i specyfika wybranych mediów społecznościowych; 1.2.1. Komunikatory internetowe; 1.2.2. Serwisy społecznościowe; 1.3. Zalety i wady „bycia connected”; 1.4. Media społecznościowe na mapie świata – z uwzględnieniem badanych krajów; 1.4.1. Dostęp do internetu oraz użytkowanie mediów społecznościowych na świecie – generalne statystyki; 1.4.2. Charakterystyka mediów społecznościowych na wybranych rynkach; 1.5. Kto jest głównym użytkownikiem mediów społecznościowych?; Różnice między generacjami X, Y i Z. ROZDZIAŁ 2. Badania na rynku międzynarodowym: 2.1. Specyfika badań międzynarodowych; 2.2. Metodyka badania empirycznego dotyczącego wykorzystania serwisów społecznościowych na rynkach zagranicznych; 2.2.1. Charakter badań; 2.2.2. Zakres przestrzenny; 2.2.3. Metoda badawcza; 2.2.4. Metoda doboru próby oraz jej wielkość; 2.2.5. Ograniczenia badania; 2.3. Charakterystyka badanej próby; 2.3.1. Charakterystyka respondentów; 2.3.2. Częstotliwość używania mediów społecznościowych. ROZDZIAŁ 3. Znaczenie mediów społecznościowych z perspektywy indywidualnych użytkowników – wyniki badań międzynarodowych: 3.1. Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu zachowań konsumentów; 3.2. Rola mediów społecznościowych w zakresie edukacji; 3.3. Rola mediów społecznościowych w zakresie komunikacji i rozrywki; 3.4. Rola mediów społecznościowych w pracy. Podsumowanie. Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel. Aneks. Media społecznościowe – wykorzystanie. Media społecznościowe a zachowania konsumenta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 15/2017)
Zawiera: TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej; Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej; Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa; Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej - uwarunkowania i wyzwania; Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP; Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży; Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość; Magia literatury i teatru - zapomniane pojęcia w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą; Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: E-meryt, czyli blogujący senior - raport z badań; Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej; Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości; Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie uczniów w środowisku wiejskim; W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz; Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs in a hermeneutic exploration of the world; An employee of generation Y in the face of changes in the global labour market; Characteristics of total institution based on the example of educational care; Motor skills assessment of youth aged 13-14; Eating habits of primary and middle school students; Vulnerability in Family and Creativity Support by Living-Learning Workshops; Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences, pedagogical implications; Феликс Францевич Мовчановский - основатель Александровского училища-хутора глухонемых; Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-53-6
Zawiera: Część I. Rozpoznawanie zagrożeń i potencjału płynącego z cyberprzestrzeni a współczesne wyzwania edukacyjne: Potencjał komunikacyjno-edukacyjny nauczyciela kontra cyberprzestrzeń; Fonoholizm - mit czy zagrożenie; Czy internet może zabić? Profilaktyka "hejtu" i cyberbullyingu; Zagrożenia płynące z sieci w opinii społecznej w pracach badawczych studentów. Część II. Cyberświat a praktyka szkolna ucznia i nauczyciela: Wykorzystanie technologii komputerowej w terapii dzieci z dysleksją; Potencjał elektronicznych narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z dzieckiem w wieku szkolnym; Cyberprzestrzeń a doskonalenie kompetencji językowych dzieci w młodszym wieku szkolnym; Możliwości zastosowania technologii komputerowej w edukacji matematycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again