Form of Work
Książki
(26)
Status
only on-site
(24)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(24)
Author
Bieda Małgorzata
(2)
Garlińska-Bielawska Joanna
(2)
Gorzelak Grzegorz
(2)
Małecki Piotr
(2)
Mesjasz Lidia
(2)
Miklaszewski Stanisław
(2)
Molendowski Edward
(2)
Pera Jacek
(2)
Wach Krzysztof
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Auleytner Julian
(1)
Backer Roman
(1)
Balazas Artur
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Banach Czesław
(1)
Bylicki Andrzej
(1)
Czykier-Wierzba Dorota
(1)
Dobrowolski Piotr
(1)
Drozdowicz Zbigniew
(1)
Fijałkowska Barbara
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Goban-Klas Tomasz
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Gruca Andrzej
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Hansen Jorgen Druda
(1)
Harasymiuk Marian
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Jasiński Andrzej H
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Jeleński Andrzej
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Kisiel Wiktor
(1)
Kleer Jerzy
(1)
Kosecki Marek
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Kuczyński Janusz
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Kuźnicki Leszek
(1)
Kwaśniewski Aleksander
(1)
Madej Zbigniew
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Modrzyńska Joanna
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Oziewicz Ewa
(1)
Prescott Kate
(1)
Puślecki Zdzisław W
(1)
Płowiec Urszula
(1)
Rafalski Leszek
(1)
Rajkiewicz Antoni
(1)
Rogalska Elżbieta
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Schimanek Tomasz
(1)
Sisiński Andrzej
(1)
Slany Antonin
(1)
Stadtmüller Elżbieta
(1)
Stolarczyk Mieczysław
(1)
Stępniak Andrzej
(1)
Sulima Elżbieta
(1)
Sysło Maciej M
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Szury Olgi
(1)
Szwarc Monika
(1)
Tomczak Franciszek
(1)
Truszczyński Marian
(1)
Trzebski Andrzej
(1)
Welford Richard
(1)
Wierzbicki Andrzej P
(1)
Zacher Lech W
(1)
Żukowski Arkadiusz
(1)
Year
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(25)
Kiribati
(1)
Language
Polish
(26)
Subject
Integracja europejska
(15)
Unia Europejska
(11)
Integracja gospodarcza
(10)
Europa
(6)
Współpraca gospodarcza
(6)
Euroregiony
(5)
Globalizacja
(5)
Regionalizacja gospodarcza
(5)
Gospodarka
(4)
Polityka regionalna UE
(4)
Polska
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Podatek
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Antysemityzm
(1)
Budżet państwowy
(1)
Demokracja
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Interwencjonizm
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kultura
(1)
Kultura 2000 (program UE)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Monopol
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
PHARE
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Pieniądz
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka strukturalna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Porządek społeczny
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Religijność
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny -- socjologia
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Sądownictwo
(1)
Traktat amsterdamski (1997)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Traktat o Unii Europejskiej
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wolny obszar celny
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
26 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-229-1716-3
1. Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej - przesłanki i przebieg. 2. Polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe ograniczenia procesu demokratyzacji. 3. Forma rządu. 4. Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polityczne konsekwencje systemów wyborczych. 5. Partie polityczne wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. 6. Systemy partyjne krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz wzorce rywalizacji politycznej. 7. Narodziny strategii korporatywnej? Kierunki przemian stosunków przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej. 9. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej. 10. Perspektywy demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-08-6
1. Integracja gospodarcza Europy - informacje wstępne; 2. Demografia Europy - kierunki zmian i problemy; 3. Rynki pracy - największe zmartwienie Europy; 4. Wzrost gospodarczy - perspektywy i wyzwania; 5. Struktura przemysłowa - specjalizacja, wydajność i wzrost; 6. Handel - siła napędowa integracji; 7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - strumienie i geneza; 8. Integracja walutowa: stare problemy - nowe rozwiązania; 9. Rozszerzenia wschód - nowe wyzwanie; 10. Od gospodarki krajów Europy ku gospodarce ogólnoeuropejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszyt 4)
ISBN: 83-88690-04-3
1.Paradygmat europejski, 2.Stan i perspektywy rozwoju integracji europejskiej, 3.Europejska współpraca polityczna, 4.Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu ropie : geneza, stan obecny, perspektywy, 5.Teoria humanitarnej interwencji po doświadczeniu Kosowa, 6.Euro regiony na pograniczu polsko-niemieckim, 7.Procesy dostosowawcze regulacji gospodarczej restrukturyzacji regionu do integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-010-3
1. Gospodarki europejskie w dobie globalizacji: Państwo a wyzwania nowej globalnej gospodarki XXI wieku; Globalizacja- wyzwanie współczesnej gospodarki; Stosunki ekonomiczne UE z Chinami; Sukces polityki gospodarczej rządu Irlandii; Determinanty tempa procesów restrukturyzacji technologicznej w krajach postsocjalistycznych; 2. Integracja gospodarcza Europy jako element procesu globalizacji: Sytuacja gospodarcza Słowenii w kontekście integracji z UE; Współpraca gospodarcza z Niemcami jako czynnik rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej; Strefa euro w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych; Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych w nowych krajach członkowskich UE; Podstawy swobody przepływu pracowników w UE; Polityka regionalna a rozwój gospodarczy w UE; 3. Finanse publiczne a globalizacja: Wpływ finansów publicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny Niemiec w warunkach globalizacji; Reformy niemieckiego systemu emerytalnego: znaczenia dla systemu gospodarczego; Metody pomiaru szarej strefy; 4. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy: Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2001-2005; Charakterystyka inwestycji private equity/venture capital w Europie; Zarządzanie wiedzą w aspekcie realizacji złożonych i niepowtarzalnych przedsięwzięć; Najsilniejsze uwarunkowania transferu wiedzy w firmach IT; 5. Dylematy prawno-ekonomiczne ochrony środowiska w Unii Europejskiej: Pomoc publiczna na cele związane z ochroną środowiska w wybranych "starych" krajach UE; Konkurencja cenowa a koszty ochrony środowiska- aspekty prawne i ekonomiczne; Efektywność ekologiczna przedsiębiorstw w świetle informacji ujawnianych w raportach środowiskowych; Kontrowersje związane z istotą opłat i podatków ekologicznych; 6. Przedsiębiorstw w realiach globalnej konkurencji: Wybrane aspekty fuzji i przejęć w kontekście wpływu na efektywność działania przedsiębiorstwa; Wpływ fuzji i przejęć na wartość przedsiębiorstwa; Przywództwo w organizacji- różne aspekty przywództwa w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych; Zaufanie jako czynnik zarządzania zasobami ludzkimi; Istota konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Sieć jako koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP; Organizacja wirtualna szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw; Wybór miedzy likwidacją a restrukturyzacją upadłościową- propozycja modelu; Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej optymalizacja- definicja, mierniky i determinanty; Metody zarządzania kosztami pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
European Business. An Issue-Based Approach / Richard Welford, Kate Prescott. - Wyd. 2. - London : Pitman Publishing, 1994. - 310 s. : rys., tab. ; 25 cm.
ISBN: 0-273-60348-5
1. The Development of the European Community (EC); 2. European Community Law; 3. The European Community, its Member States and Regional Policy; 4. Macroeconomic Policy Integration; 5. Competition Policy; 6. Workplace Issues and Changing Industrial Practices; 7. Marketing in Europe; 8. Strategies for Europe; 9. Culture in Europe; 10. Environmental Issues and Environmental Management; 11. Central and Eastern Europe; 12. Europe in the World Economy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1646-7
Część I: Geneza jedności europejskiej. 1. Zjednoczona Europa - idea i realizacja w ciągu wieków. 2. Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej. Część II: Europejski system instytucjonalno-prawny. 3. System instytucjonalny Unii Europejskiej. 4. Podstawowe elementy prawa wspólnotowego. 5. Wolności rynku wewnętrznego. 6. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Część III: Europejska integracja ekonomiczna. 7. Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. 8. Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. 9. Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. 10 Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. 11. Wybrane obszary polityki wspólnotowej - wspólna polityka rolna i polityka regionalna. Część IV: Ład społeczny i kultura w Europie. 12. Podstawy europejskiego ładu społecznego. 13. Kultura w procesie integracji europejskiej. 14. Program Kultura 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Część V: Europa wobec wyzwań współczesnego świata. 15. Europa w stosunkach międzynarodowych. 16. Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. 17. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Część VI: Polska w zjednoczonej Europie. 18. Proces integracji Polski z Unią Europejską. 19. Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-545-6
R.1 Wybrane teorie rozwoju regionalnego: Teorie lokalizacji; Teorie (neo)klasyczne; Teoria polaryzacji; Teorie rozwoju "od dołu"; Teorie polityka strukturalnych. R.2 Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej: Podstawowe definicje; Początki europejskiej polityki regionalnej (lata 1957-75); Rozwój europ. polityki regionalnej (lata 1976-85); Wielka Reforma polityki regionalnej (lata 1986-92); Udoskonalenie sposobów interwencji funduszy strukturalnych (lata 1993-99); Agenda 2000 i reforma funduszy strukturalnych (lata 2000-2006). R.3 Cele europejskiej polityki regionalnej: Cele realizowane w l.1989-93; Cele realizowane w l.1994-99; Cele realizowane w l.2000-2006. R.4 Zasady europejskiej polityki regionalnej: Zasady generalne; Zasady organizacji polityki regionalnej; Zasady finansowania polityki regionalnej; Zasady oceny realizacji programów. R.5 Podmioty europejskiej polityki regionalnej: Podmioty Wspólnoty Europejskiej; Organizacje pozarządowe; Podmioty Rady Europy; Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; Podmioty lokalne. R.6 Instrumenty europejskiej polityki regionalnej: Instrumenty prawne; Instrumenty finansowe; Instrumenty statystyczne. R.7 Inicjatywy Wspólnotowe: INTERREG III; URBAN; EQUAL LEADER+; Inne formy pomocy. R.8 Spójność społeczno-gospodarcza: Priorytety spójności gospodarczej; Priorytety spójności społecznej; Priorytety spójności terytorialnej. R.9 Zróżnicowanie regionalne w państwach Unii Europejskiej: Austria; Belgia; Dania; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Luksemburg; Niemcy; Portugalia; Szwecja; Wielka Brytania; Włochy. R.10 Zróżnicowanie regionalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgaria; Czechy; Polska; Rumunia; Słowacja; Węgry. R.11 Euroregiony: Euroregiony w państwach UE; Euroregiony na granicach Polski. R.12 Przygotowania Polski do polityki regionalnej UE: Programy przedakcesyjne dla Polski (PHARE II, Program ISPA; Program SAPARD); Przygotowanie Polski do systemu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności R.13 Przyszłość europejskiej polityki regionalnej: Perspektywy i bariery rozwoju polityki regionalnej UE; Implikacje dla Polski. Zakończenie. Aneks: -Rozporządzenie Rady z 21.06.1999r. Nr1260/1999/WE wprowadzające ogólne przepisy dot. funduszy strukturalnych; -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12. 07.1999r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (1784/1999/WE); -Rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1783/1999 /WE z 12.07.1999r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; -Rozporz. Rady Nr 1257/1999/WE z dn.17.05.1999r. dot. wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia; -Rozporz. Rady Nr1263/1999/WE z dn.21.06.1999r. dot. instrumentów finansowych skierowanych na politykę rybołówstwa; -Rozporz. Rady z 21.06.1999r. zmieniające rozporządzenie nr 1164/1994/WE ustanawiające Fundusz Spójności (1264/1999/WE)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339,9, 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Samorządowa)
ISBN: 83-88904-14-0
Ogólna charakterystyka polityki regionalnej EWG, (obecnie Unia Europejska) prowadzonej do połowy lat osiemdziesiątych; Funkcjonowanie polityki rolnej w EWG; Początki polityki regionalnej EWG; Reforma polityki regionalnej EWG w 1988 r.; Kierunki zmian polityki regionalnej EWG po 1988 r.; Efekty polityki regionalne; Modyfikacje polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych; Kierunki ewolucji polityki regionalnej po 1993 r; Efekty polityki regionalnej w latach 1994-1999; Polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 2000-2006; Przyczyny i kierunki modyfikacji polityki regionalnej UE; Pomoc przedakcesyjna dla krajów Europy środkowej i wschodniej w latach 2000-2006; Problemy wykorzystania pomocy przedakcesyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-385-6
R.1 Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki światowej; R.2 Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej R.3 Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych; R.4 Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych; R.5 Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej; R.6 Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie; R.7 Europejski organizacje i porozumienia gospodarcze; R.8 Państwa Europy Środkowowschodniej wobec wyzwań rozwojowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-675-8
R.1 Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki światowej; R.2 Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej R.3 Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych; R.4 Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych; R.5 Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej; R.6 Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie; R.7 Europejski organizacje i porozumienia gospodarcze; R.8 Państwa Europy Środkowowschodniej wobec wyzwań rozwojowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-082-6
Wprowadzenie; R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza w Europie w ujęciu historycznym; R.2 Unia Europejska i jej prawo; R.3 System instytucjonalny Unii Europejskiej; R.4 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej; R.5 Polityka budżetowa; R.6 Polityka monetarna; R.7 Polityka regionalna; R.8 Polityka rolna; R.9 Polityka zatrudnienia; R.10 Polityka ochrony środowiska; R.11 Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89886-04-9
1. Perspektywy integracji europejskiej: Szanse i zagrożenia procesu kształtowania się politycznej tożsamości Europy; Znaczenie referendum w procesie integracji europejskiej; Wizerunek i cele Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - ewolucja i perspektywy; Polska wobec rozwoju Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Perspektywy integracji Turcji z Unią Europejską; System zachodni wobec "kryzysu irackiego" (wrzesień 2001 - marzec 2003 r.); EUROJUST - współpraca Prokuratury RP z organami prokuratorskimi państw Unii Europejskiej; Obywatelstwo Unii Europejskiej w świetle Europejskiej Karty Praw Podstawowych; Ustawa o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Analiza pracowa. 2. Regionalizm a samorządność w Unii Europejskiej: Kultura administracyjna Unii Europejskiej; Mechanizm lobbingu władz regionalnych w Unii Europejskiej; Analiza porównawcza europejskich samorządów terytorialnych na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji i Hiszpanii; Równowaga między rozszerzeniem wzrostu uprawnień Unii Europejskiej przy jednoczesnym zachowaniu narodowej kontroli w strefach wyznaczonych przez zasadę subsydiarności; Wybrane hiszpańskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85428-51-8
R.1 Zarys teorii międzynarodowej integracji gospodar czej: Definicje międzynarodowej integracji gospodar czej; Przyczyny i przesłanki integracji gospodarczej; Integracja gospodarcza i jej typy; Potencjalne efekty integracji na rynku towarowym. R.2 Rozwój integracji w ramach Wspólnot Europejskich: Cele Wspólnot Europejskich; Unia celna i postęp w inte gracji wybranych dziedzin polityki; Jednolity rynek we wnętrzny oraz unia gospodracza i walutowa; Przyszłość Unii Europejskiej w świetle Traktatu Amsterdamskiego oraz Agendy 2000. R.3 Stosunki Polski z Unią Europejską na podstawie Układu Europejskiego: Geneza, cele i podstawowe ele menty Układu; Strefa wolnego handlu produktami przemy słowymi; Zasady konkurencji; Przepływ usług; Przepływ pracowników; Przepływ kapitału; Niektóre inne postano wienia. R.4 Instytucje i system prawny Unii Europejskiej- dostosowania Polski: Instytucje wspólnotowe; Prawo Unii Europejskiej; Porces podejmowania decyzji; Instytucjonalno-prawne aspekty dostosowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. R.5 Finansowanie działalności Unii Europejskiej -j dostosowania Polski: Zasady tworzenia i dystrybucji śrdoków z budżetu Unii Europejskiej; Zasady partycypo wania Polski w przychodach budżety UE oraz w jego podziale. R.6 Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej- dosto sowania Polski: Kształtowanie wspólnej polityki handlo wej; System celny; Instrumenty pozataryfowe; Dostosowa nia Polski do wspólnej polityki handlowej UE. R.7 Formalnoprawne podstawy stosunków traktatowch Unii europejskiej z partnerami zewnętrznymi - dostoso wania Polski: Handlowe powiązania umowne Unii Europej skiej z krajami trzecimi; Przyjęcie przez Polskę umownych powiązań handlowych Unii Europejskiej. R.8 Polityka przemysłowa Unii Europejskiej- dostosowa nia Polski: Kształtowanie polityki przemysłowej UE; Dostosowania Polski do unijnej polityki przemysłowej. R.9 Polityka Unii Europejskiej wobec usług- dostosowa nia Polski: Kształtowanie polityki UE wobec usług; Dostosowania polskiego sektora usług do wymogów UE. R.10 Wspólna polityka transportowa Unii Europejskiej- dostosowania Polski: Kształtowanie wspólnej polityki transportowej UE; Dostosowania polityki transportowej Polski do wymagań UE. R.11 Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska- dostosowania Polski: Kształtowanie polity ki UE w zakresie ochrony środowiska; Dostosowania polityki ochrony środowiska w Polsce do wymagań UE. R.12 Wspólna polityka rolna Unii Europeskiej- dostoso wania Polski: Kształtowanie się wspólnej polityki rolnej UE; DOstosowania gospodarki żywnościowej Polski do zasad funkcjonowania UE. R.13 Tworzenie unii gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej - dostosowania Polski: Proces kształtowa nia unii gospodarczej i walutowej; Dostosowania poli tyki gospodarczej Polski do członkostwa w unii gospodarczej i walutowej. R.14. Miejsce Unii Europejskiej w gospodarce światowej Udział Unii wświatowym produkcie brutto; Rola Unii w światowej wymianie handlowej; Rola krajów UE na międzynarodowym rynku walutowym. R.15 Proces dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej: Rozwój stosunków traktatowych Polski ze Wspólnotami Europejskimi; Podstawa prawna i kryte ria członkostwa w Unii Europejskiej; Dostosowywanie systemu prawmego i gospodarki Polski do wymagań członkostwa w UE; Proces przystępowania Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2034)
ISBN: 83-226-1039-9
Aspekty polityczne i bezpieczeństwa integracji w ramach Unii Europejskiej: -Tendencje i dylematy integracyjne Unii Europejskiej u progu XXI w.; -Obywatelstwo Unii - nowa kategoria prawna; -Istota Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Analiza traktatowa; -Polska wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE - proces decyzyjny, zdolności interwencyjne, obszary interesów UE a interesy Rzeczypospolitej; -Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE w latach 1997-2000; -Stanowisko krajów "piętnastki" wobec członkostwa Polski w UE ze szczególnym uwzględnieniem roli Niemiec; - "Północny wymiar" polityki UE. Szanse i zagrożenia dla Polski; -Rosja a UE; -Europejskie standardy ustrojowe: samorząd, autonomia, federalizm; - Europejskie oblicza federalizmu- reforma ustrojowa Belgii. Polityczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską - Idea federacji europejskiej w polskiej myśli politycznej ( 1939-45); -Integracja Polski z UE we współczesnej polskiej myśli politycznej; -Unia Europejska wśród celów polskiej polityki zagranicznej; - Główne etapy w procesie stowarzyszenia i członkostwa Polski z UE; -Polska wobec procesu stowarzyszenia z UE. Kształtowa nie się relacji preferencji; - Euroregiony na granicy polsko- niemieckiej i ich znaczenia w procesach integracyjnych; - Polskie Stronnictwo Ludowe wobec integracji Polski z UE; - Stosunki polskiego państwa i samorządu terytorialnego w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego; - Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce w perspektywie integracji europejskiej; - Rola i znaczenie Ukrainy w polskiej polityce europejskiej. Ekonomiczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską: - Integracja Polski z UE. Bilans kosztów i korzyści nierównych stron; - Kryteria z Maastricht a sytuacja makroekonomiczna w Polsce; - Stosowanie procedur antydumpingowych w okresie stowarzyszenia Polski z UE; - Tendencje w oszczędnościach w gospodarce a procesy akcesyjne Polski do UE; - Perspektywy rozwoju polskiego górnictwa węgla kamienne go na tle tendencji i zasad występujących w UE; - Sytuacja mieszkaniowa Polski na tle krajów UE; - Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w hutnictwie w trakcie procesu integracji Polski z UE. Kulturowe aspekty integracji: -Europa jako formacja kultury a Polska i Europa Środkowa w perspektywie integracji; -Tożsamość europejska- tożsamość polska. Dylematy integracji; - Stereotypy etniczne jako bariera na drodze do europejskiej integracji; - O problematyce komunikacji między narodami na przełomie tysiącleci; - Internet: Element komunikacji się krajów europejskich. Kościół wobec integracji Polski z Unią Europejską: -Kościół wobec procesów integracji Polski z UE; - Stanowiska Kościoła rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (na przykładzie "Przeglądu Powszechnego 1989-99); - Udział Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej w dotychczasowych procesach jednoczącej się Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13254-X
R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza-podstawowe problemy teoretyczne. R.2 Miejsce Unii Europejskiej w paneuropejskiej integracji w latach 90. R.3 EFTA w procesach zachodnioeuropejskiej integracji gospodarczej. R.4 CEFTA- Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu. R.5 Bałtycka Strefa Wolnego Handlu - BFTA: geneza, stan obecny. R.6 Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu NAFTA. R.7 Ugrupowania integracyjne w Ameryce Południowej i Środkowej. R.8Integracja krajów Dalekiego Wschodu. R.9 Konwencja Lome po 20 latach: ewolucja nowej formy stosunków Unii Europejskiej z krajami rozwijający mi się AKP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7112-131-8
Część I: Problemy ogólnospołeczne integrującej się Europy. Światowe problemy a europejska integracja; Idea otwartości Europy; Makrostrukturalne bariery integracji społeczeństwa polskiego z Europą; Bariery komunikacyjne w Europie i ich przekraczanie; Preferencje związane z rynkiem pracy. Pomiędzy pokusą partykulacji a wymaganiami globalizacji. Część II: Kwestia tożsamości oraz problemy narodowe. Tożsamość narodowa - państwo narodowe - demokracja. Filozoficzne i polityczne wyzwania epoki globalizacji; Tożsamość - utożsamienie - przywłaszczenie; Otwartość sztuki na procesy transkulturowe; Tożsamość narodowa a tożsamość europejska; Kwestia etniczna - wyzwania dla Europy; Antysemityzm na przełomie wieków. Zagadnienie autentyczne czy urojone w warunkach III Rzeczypospolitej; Polska - Niemcy. Dwa społeczeństwa - dwa stereotypy; Między przeszłością a teraźniejszością - stereotypowe wyobrażenia Czechów i Polaków o sobie; Mniejszości narodowe na Litwie. Część III: Problemy ekonomiczne integrującej się Europy. Usuwanie barier w handlu międzynarodowym integrującej się Europy a presje protekcjonistyczne; Liberalizacja i integracja rynku finansowego UE na tle procesów globalizacji; Integracja gospodarcza a podstawowe problemy demokracji; Problemy ekonomiczno-społecznych i finansowych barier w dostosowaniach wsi i rolnictwa państw Europy Środkowej i Wschodniej do UE; Bariery dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce u progu XXI w. Część IV: Regiony, regionalizacja i problemy prawne. Euroregiony - dobre sąsiedztwo i przyjazna współpraca bez barier; Współpraca międzynarodowa polskich samorządów - katalog problemów podstawowych; Dualizm regionalizmu i ograniczania różnic regionalnych na obszarach wiejskich. Strategie regionalne w aktualnych realiach europejskich; Status prawny cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej. Część V: Religie i religijność Europy. Wielość religijna - wzbogacenie czy zagrożenie społeczeństwa monokulturowego? Przykład Francji; Dialog katolicko-prawosławny w perspektywie nowych ruchów religijnych; Nowe ruchy religijne jako efekt otwartości kulturowej społeczeństw zachodnich; Sekty religijne w Europie wyzwaniem wobec chrześcijaństwa; Protestantyzm jako stymulator tworzenia tożsamości narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2328-6
1. Elementy teorii rozwoju regionu. 2. Europa Środkowo-Wschodnia i jej miejsce w systemie gospodarczym Europy i świata. 3. Wspólnotowa polityka spójności a rozwój Europy Środkowo-Wschodniej w przekroju regionalnym. 4. Poziom i dynamika rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej w świetle badań taksonomicznych. 5. Wspólnotowa polityka dobrosąsiedztwa a rozwój wschodniego pogranicza Unii Europejskiej w przekroju regionalnym. 6. Integracja i współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej w świetle badań ankietowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Podreczniki Akademickie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 978-83-89055-47-7
Cz.I Społeczności lokalne, zbiorowości terytorialne: 1. Społeczność lokalna: pierwsze przybliżenie, 2. Tradycje badań społeczności lokalnych - od Middletown do Dzierzgonia, 3. Społeczności wioskowe, 4. Społeczności lokalne w zbiorowości wielkiego miasta, 5. Społeczności wirtualne, 6. Terytorialność unieważniona?, 7. Tożsamość ludzi, tożsamość miejsc, 8. Władza w zbiorowościach terytorialnych, 9. Lokalizm dziś: próba podsumowania. Cz.II Regiony i zbiorowości regionalne: dziedzictwo historyczne a teraźniejszość: 10. Dziedzictwo polskiej przestrzeni, 11. Polska regionalna w przestrzeni Europy, 12. Kwestia regionalna: autonomia - separatyzm-federalizm, 13. Kwestia regionalna w Europie Środkowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-02-X
1.Polityka gospodarcza i jej aspekty, 2.Polityka stabilizacyjna : Destabilizacyjne elementy i cele polityki stabilizacyjnej, .Fiskalna (budżetowa) polityka, .Polityka monetarna (pieniężna), .Zewnętrzna polityka gospodarcza. 3.Integracja ekonomiczna : Pojęcie, typy i stopnie integracji, Międzynarodowa koordynacja polityk gospodarczych, Europejski proces integracyjny, 4.Mikroekonomiczna polityka społeczne : Polityka ochrony konkurencji, Strukturalna polityka, Regionalna polityka, Polityka społeczna, Polityka redystrybucyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-508-1
Wystąpienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na otwarcie konferencji; Gł. problemy polityki rozwoju kraju po akcesji do UE - Zdzisław Sadowski. SESJA I. Czynniki napędowe rozwoju: -Rola techniki informacyjnych i infrastruktury teleinformatycznej w procesie integracji z UE; -Być albo nie być. Nauka w Polsce w latach 2004-2015; -Strategia wejścia Polski do strefy euro; -Wykorzystanie zasobów pracy, zwłaszcza młodzieży, w interesie Polski i UE; -Rola rozwoju infrastruktury transportowej w przyspieszeniu rozwoju kraju. SESJA II. Gospodarka: -Konkurencyjność gospodarki Polski w UE i szanse jej podniesienia; -Strategia rozwiązywania problemu cywilizacyjnego opóźnienia wsi polskiej w warunkach integracji z UE. SESJA III. Społeczeństwo: -Wkład Polski w sferze społecznej i kulturowej do UE; -Najpilniejsze sprawy do rozwiązania w systemie edukacji w latach 2004-2015; -Szanse polskich regionów w integrowanej Europie. Dyskusja po sesji I; Dyskusja po sesji II; Dyskusja po sesji III; Wypowiedzi nadesłane.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again