Form of Work
Książki
(119)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
only on-site
(105)
available
(54)
unavailable
(3)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(57)
Czytelnia
(108)
Author
Barcz Jan
(4)
Małuszyńska Ewa
(4)
Fiszer Józef M
(3)
Gruchman Bohdan
(3)
Tendera-Właszczuk Helena
(3)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(3)
Biegański Zdzisław
(2)
Borkowski Paweł Janusz
(2)
Bychowska Monika
(2)
Czachór Zbigniew
(2)
Daca Mariusz
(2)
Dynia Elżbieta
(2)
Gorzelak Grzegorz
(2)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(2)
Kuźniar Roman
(2)
Malik K
(2)
Michałowska-Gorywoda Krystyna
(2)
Miklaszewski Stanisław
(2)
Miszewski M
(2)
Mucha-Leszko Bogumiła
(2)
Podraza Andrzej
(2)
Postulski Wojciech
(2)
Skibińska Ewa
(2)
Szoplińska Agata
(2)
Twardowska-Mędrek Izabela
(2)
Wach Krzysztof
(2)
Waszkiewicz Aleksander
(2)
Wróbel Andrzej
(2)
Zagórowska A
(2)
Żukrowska Katarzyna
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Bachmann Klaus
(1)
Backer Roman
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Banaś Monika
(1)
Barabasz Adam
(1)
Barański Marek
(1)
Barcik Jacek
(1)
Barkowski Sebastian
(1)
Baylis John
(1)
Begg David
(1)
Berlińska Joanna
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Buliński Leszek
(1)
Cichocki Marek A
(1)
Cichosz Marzena
(1)
Cichowski Lechosław
(1)
Ciechański Jerzy
(1)
Czaputowicz Jacek
(1)
Cziomer Erhard
(1)
Czykier-Wierzba Dorota
(1)
Demkowicz Andrzej
(1)
Domagała Arkadiusz
(1)
Dornbusch Rudiger
(1)
Drozdowicz Zbigniew
(1)
Fałkowski Mateusz
(1)
Filary Mateusz
(1)
Fischer Stanley
(1)
Florek Ludwik
(1)
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Grabowski Tadeusz
(1)
Grzeszczak Robert
(1)
Haliżak Edward
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Izdebski Jan M
(1)
Jackowicz Jerzy
(1)
Jakowicz Jerzy
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Janik Robert
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Kosman Michał
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kołodziej Tadeusz
(1)
Krajewski Zenon
(1)
Krok Katarzyna
(1)
Kromer Bożena
(1)
Kucharczyk Jacek
(1)
Kundera Jarosław
(1)
Kurczewska Urszula
(1)
Kułakowski Jan
(1)
Laszuk Mirosława
(1)
Latoszek Ewa
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Majchrzak Magdalena
(1)
Markiewicz Barbara
(1)
Marszałek Stanisław
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Maziarski Jacek
(1)
Maziaska Anna
(1)
McCormick John
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Modrzyńska Joanna
(1)
Molęda-Zdziech Małgorzata
(1)
Naruszewicz Stanisław
(1)
Nicoll William
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(109)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(121)
Kiribati
(1)
Language
Polish
(122)
Subject
Integracja europejska
(100)
Unia Europejska
(71)
Polska
(26)
Globalizacja
(17)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(15)
Europa
(14)
Polityka międzynarodowa
(14)
Wspólna Polityka Rolna UE
(13)
Instytucje europejskie
(12)
Polityka regionalna UE
(12)
Prawo wspólnotowe europejskie
(12)
Integracja gospodarcza
(11)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(9)
Ochrona środowiska
(9)
Wspólnota Europejska
(9)
Polityka społeczna
(8)
Polityka zagraniczna
(8)
Jednolity rynek UE
(7)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(7)
Polityka
(6)
Prawa człowieka
(6)
Przedsiębiorstwo
(6)
Rolnictwo
(6)
Transport
(6)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(6)
Gospodarka
(5)
Handel
(5)
Swobodny przepływ towarów
(5)
Organizacje międzynarodowe
(4)
Regionalizm
(4)
Regiony przygraniczne
(4)
Rynek pracy
(4)
Swobodny przepływ kapitału
(4)
Swobodny przepływ osób
(4)
Swobodny przepływ usług
(4)
Decyzje
(3)
Euro (pieniądz)
(3)
Europa Środkowo-Wschodnia
(3)
Kadry
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Liberalizm
(3)
Monopol
(3)
NATO
(3)
Niemcy
(3)
ONZ
(3)
Oświata
(3)
Państwo
(3)
Polska a Unia Europejska
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Rosja
(3)
Stany Zjednoczone
(3)
Współpraca gospodarcza
(3)
Zatrudnienie
(3)
Świadomość narodowa
(3)
Bezrobocie
(2)
Dyplomacja
(2)
Energetyka
(2)
Euroregiony
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Konkurencja
(2)
Konstruktywizm
(2)
Konstytucja Europejska
(2)
Kultura
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Opinia publiczna
(2)
Partie polityczne
(2)
Podatek
(2)
Polityka strukturalna UE
(2)
Porządek społeczny
(2)
Praca
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Regionalizacja gospodarcza -- polityka -- Unia Europejska
(2)
Rodzina
(2)
Rynek
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Suwerenność państwa
(2)
Traktat lizboński (2007)
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Władza państwowa
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(1)
Agencja Rynku Rolnego
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Broń jądrowa
(1)
Czas pracy
(1)
Cło
(1)
Demokracja
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dylomacja
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja europejska
(1)
Ekorozwój
(1)
Emigracja
(1)
Europa Południowa
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Subject: time
1945-
(4)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Białoruś
(2)
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Azja Południowo-Wschodnia
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Bałtycki, region
(1)
Dania
(1)
Polska
(1)
Ukraina
(1)
132 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-23-0
1. 50 lat po... Zakłócenia systemowe w procesie integracji europejskiej. Podstawy i założenia badawcze, 2. Neośredniowieczna analogia jako proces atomigracji, 3. Atomizacja versus integracja - potrzeba nowego paradygmatu badawczego dla Europy, 4. Konsekwencje multicentryczności systemu prawa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej z perspektywy multi-level governance, 5. Zgoda rujnuje, niezgoda buduje. O konieczności przywrócenia wymiaru antagonistycznego w polityce Unii Europejskiej, 6. Czy Unia Europejska integruje czy dezintegruje spuściznę Europy? Ujęcie retoryczne, 7. Kryzys tożsamości europejskiej, 8. Europa między tendencjami uniwersalistycznymi a partykularnymi, 9. Ku deprywatyzacji relihijności europejskiej. Kościół katolicki w debacie o aksjologicznych założeniach projektu Konstytucji Europejskiej, 10. Język polityki jako jeden z elementów konstytuujących europejski dyskurs publiczny, 11. Europa i Norden: pojęcia uzupełniające sie czy pozostające w konflikcie?, 12. Idea integracji europejskiej w mysli politycznej Hansa-Dietricha Genschera, 13. Unia Europejska po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy - daleka czy bliska obywatelom?, 14. Dynamika procesu integracji europejskiej po rozszerzeniu w 2007 roku, 15. Polska a przyszłość Unii Europejskiej, 16. Polski wkład w debatę o przyszłości Unii Europejskiej, 17. Pomiędzy otwartością a izolacją - granice wewnętrzne i zewnetrzne Unii Europejskiej, 18. "Milczące założenia" Strategii Lizbońskiej i ich znaczenie dla procesu budowania tożsamości europejskiej, 19. jednolity rynek usług Unii Europejskiej - wizja czy rzeczywistość?, 20. Europejska polityka energetyczna - między solidaryzmem a egoizmem, 21. Europejski Urząd Policji - Europol, jako instrument przeciwdziałania terroryzmowi w ramach kompetencji przedmiotowych Unii Europejskiej, 22. Charakterystyka i analiza Narodowego Planu Rozwoju Irlandii: 2007-2013.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-797-6
1. Bariery i możliwości w rozoju Europy XXI wieku w obliczu postępującej globalizacji świata, 2. Globalizacja a integracja europejska, 3. Przyszłość Europy w świecie zglobalizowanym, 4. Próba adaptacji Unii europejskiej do procesów globalizacji na przykładzie strategii poprawy konkurencyjności gospodarczej, 5. Geopolityczny obraz Europy w myśli politycznej wychodźstwa polskiego (1939-1945), 6. Koncepcje nowej instytucjonalizacji polityki innowacyjnej Unii europejskiej, 7. Przezywciężanie barier w realizacji jednolitego rynku wewnętrznego usług Unii Europejskiej, 8. Czy możliwe jest współdziałanie? Unia Europejska i stany Zjednoczone wobec: konfliktu izraelsko-palestyńskiego, demokracji i broni masowego rażenia na Bliskim Wschodzie, 9. Turcja w Unii Europejskiej. Utopia czy realna perspektywa. Na kanwie dyskusji o granicach politycznych Europy, 10. Panstwa europejskie wobec działalności międzynarodowych trybunałów karnych, 11. E-Europa, szansa czy zagrożenie?, 12. Problemy społeczeństwa informacyjnego w dobie globalizacji, 13. "Antyglobaliści" jako konstelacja nowych ruchów społecznych, 14. Dumping i postępowanie antydumpingowe w świetle uregulowań międzynarodowych, 15. Spory i konflikty międzynarodowe - z perspektywy rozważan klasyfikacyjnych, 16. Główne problemy negocjacyjne nowej ryndy rokowań hadnowych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), 17. Terroryzm międzynarodowy w dobie globalizacji, 18. Wybrane aspekty przemysłowych stosunków pracy (Industrial and Labor Relations) w systemie polityczno-prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-320-1
I.Problemy ekonomiczne: Otwartości społeczeństw - stare i nowe dylematy; Przyszłość rabatu brytyjskiego - sygnał kryzysu finansów Unii Europejskiej?; Przenoszenie produkcji i usług a proces integracji Unii Europejskiej; Teoretyczne uwarunkowania integracji walutowej w Europie - stan obecny i perspektywy; Czy euro jest symbolem europejskiej jedności; Wpływ wejścia do strefy euro na politykę makroekonomiczną Słowenii; Europejski handel CO2 - szanse i zagrożenia; Napływ BIZ a rozwój handlu zagranicznego w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych; Polityka handlowa Unii Europejskiej - pogłębienie czy osłabienie integracji?; Wizja zjednoczonej Europy jako najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie; Zróżnicowania przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze UE jako czynnik integracji i dezintegracji. II. Problemy polityczne: Brytyjska polityka równowagi europejskiej a integracja europejska; Polityka śródziemnomorska a rola państw średnich i małych w kształtowaniu polityki zewnętrznej Unii Europejskiej; Cele polityki zagranicznej Polski, Czech i Słowacji; Unia Europejska wobec rozpoczęcia wojny w Iraku; Aspekty geopolityczne WPZiB a Polityka Sąsiedztwa Europejskiego. Stanowiska i oczekiwania; Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony a skuteczność Unii Europejskiej jako aktora międzynarodowego; U źródeł kwestii cypryjskiej; status prawny Kosowa jako wyzwanie dla wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej; Regionalizm jako czynnik integracji i dezintegracji Unii Europejskiej; Europejskość i regionalność w twórczości Martina Heideggera i Józefa Tishnera. III. Problemy społeczne: Proces boloński: scenariusze rozwoju; Europejskie Rady Zakładowe a europeizacja polskiego modelu stosunków przemysłowych; Ruch promocji zdrowia w Polsce jako wkład na rzecz pogłębiania integracji europejskiej; Sytuacja mieszkaniowa w Unii Europejskiej i wyzwania integracji - miejsce Polski; Ewaluacja projektów w ramach Unii Europejskiej. Założenia a polityka; Finansowanie projektów w ramach pomocy publicznej Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia; Wzmacnianie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w obszarze współpracy w sprawach karnych jako czynnik integrujący Unię Europejską; Europejskie tendencje decentralizacji przetargu zbiorowego a jego stan w Polsce; Wartości Europy; Modele rzecznictwa interesów w państwach członkowskich Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice; Europejskie programy wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych; Wymiana informacji i ochrona danych osobowych z Konwencji z Prum
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-290-9
1. Polityka zagraniczna Polski przed 1989 r., 2. Odzyskanie suwerenności 1989-1992, 3. Bezpieczeństwo, czyli Bitwa o Atlantyk 1993-1998, 4. Europa, Europa, czyli Polska wchodzi do unii 1998-2002, 5. Pułapki walki o silną pozycję 2003-2007
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-32-2
1. Europejskie dylematy; 2. Dylematy praw człowieka w państwie prawa; 3. Wizje unifikacji regionalnych regionalnych unifikacji globalnej; 3. Traktat konstytucyjny, a prawa człowieka; 4. Przestrzeń wolności religijnej w konstytucjach państw członkowskich Unii w porównaniu z Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy; 5. Uwarunkowania powstania Traktatu Konstytucyjnego; 6. Wyrażenie zgody na ratyfikację Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy w Polsce- wybrane zagadnienia; 7. Polski patriotyzm i europejska tożsamość cywilizacyjna i obywatelska; 8. Państwo w granicach ryzyka; 9. Międzynarodowy ruch socjaldemokratyczny wobec integracji europejskiej; 10. Stosunki polsko-rosyjskie w ramach stosunków UE- Rosja. Wymiar ideologiczny; 11. Polska w UE- perspektywy i wizje przyszłości na łamach społeczno-politycznej; 12. Prawa mniejszości etnicznych w Polsce i Rosji według standardów europejskich: analiza porównawcza; 13. Federacja Rosyjska wobec integracji politycznej UE; 14. Od braku stosunków do ostrożnego zbliżenia; 15. Doświadczenia Słowenii i Chorwacji w procesie integracji z UE; 16. UE- Ukraina: Czy odmowa obietnicy członkostwa dla Ukrainy była błędem?; 17. Rola ukraińskiej prasy lokalnej w procesie integracji europejskiej; 18. Polskie stanowisko w kwestii przystąpienia Republiki Turcji do UE; 19. Droga Portugalii do członkostwa we Wspólnotach Europejskich; 20. Prawa mniejszości narodowych w Konstytucji Europejskiej i w prawie polskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziedziny prawa Unii Europejskiej ; 3)
ISBN: 83-87611-84-0
1. Zagwarantowanie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec polskiego prawa krajowego a Traktat akcesyjny, 2. Zasada proporcjonalności prawa wspólnotowego a krajowy porządek prawny, 3. Zasada przychylności prawu wspólnotowemu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 4. Efektywność prawa wspólnotowego na przykładzie regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych, 5. Organy regionalne i lokalne a prawo wspólnotowe w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89607-03-4
1. powrót do Europy, 2. Europejska polityka mocarstwowa, 3. Różnorodność i adaptacja, 4. Polityka gospodarcza, 5. Rządy demokratyczne, 6. Rządy poza granicami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszyt 4)
ISBN: 83-88690-04-3
1.Paradygmat europejski, 2.Stan i perspektywy rozwoju integracji europejskiej, 3.Europejska współpraca polityczna, 4.Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu ropie : geneza, stan obecny, perspektywy, 5.Teoria humanitarnej interwencji po doświadczeniu Kosowa, 6.Euro regiony na pograniczu polsko-niemieckim, 7.Procesy dostosowawcze regulacji gospodarczej restrukturyzacji regionu do integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7112-001-X
Cz.I Granice a kwestia europejskiej tożsamości: Tożsamość granic - granice tożsamości; O dialogiczną tożsamość Europy; Podróże a europejska tożsamość; Granice języków. Cz.II Powstawanie i przekraczanie granic: Europa siedmiu prędkości; Przekraczanie granic jako przywilej; Tworzenie nowych "grnic" dla likwidowania barier - działalność Euroregionu Karpaty; Redefinicja granic w Europie. Cz.III Europejska przestrzeń gospodarcza: Strategia rozwoju ekonomicznego UE w warunkach globalizacji; Polityka spójności ekonomiczno-społęcznej UE w latach 2000-2006. Propozycje Komisji Europejskiej na okres 2007-2013 i wnioski z nich wynikające dla Polski; Liberalizacja handlu artykułami rolnymi UE w ramach Rundy Katarskiej WTO; Antydumping - narzędzie protekcjonizmu czy sposób zwalczania nieuczciwej konkurencji? Cz.IV Europejska przestrzeń badawcza i edukacyjna: Współpraca naukowa w dobie jednoczącej się Europy; Przyszłość uniwersytetów; Ku społeczeństwu informacyjnemu. Wspólna polityka edukacyjna UE i jej programy; Polska na drodze ku społeczeństwu informacyjnemu. Cz.V Europejska przestrzeń prawna: Europa - kontynent nieuchronnych i koniecznych granic (studium prawne); Prawo do ochrony zdrowia w dokumentach europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-010-3
1. Gospodarki europejskie w dobie globalizacji: Państwo a wyzwania nowej globalnej gospodarki XXI wieku; Globalizacja- wyzwanie współczesnej gospodarki; Stosunki ekonomiczne UE z Chinami; Sukces polityki gospodarczej rządu Irlandii; Determinanty tempa procesów restrukturyzacji technologicznej w krajach postsocjalistycznych; 2. Integracja gospodarcza Europy jako element procesu globalizacji: Sytuacja gospodarcza Słowenii w kontekście integracji z UE; Współpraca gospodarcza z Niemcami jako czynnik rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej; Strefa euro w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych; Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych w nowych krajach członkowskich UE; Podstawy swobody przepływu pracowników w UE; Polityka regionalna a rozwój gospodarczy w UE; 3. Finanse publiczne a globalizacja: Wpływ finansów publicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny Niemiec w warunkach globalizacji; Reformy niemieckiego systemu emerytalnego: znaczenia dla systemu gospodarczego; Metody pomiaru szarej strefy; 4. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy: Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2001-2005; Charakterystyka inwestycji private equity/venture capital w Europie; Zarządzanie wiedzą w aspekcie realizacji złożonych i niepowtarzalnych przedsięwzięć; Najsilniejsze uwarunkowania transferu wiedzy w firmach IT; 5. Dylematy prawno-ekonomiczne ochrony środowiska w Unii Europejskiej: Pomoc publiczna na cele związane z ochroną środowiska w wybranych "starych" krajach UE; Konkurencja cenowa a koszty ochrony środowiska- aspekty prawne i ekonomiczne; Efektywność ekologiczna przedsiębiorstw w świetle informacji ujawnianych w raportach środowiskowych; Kontrowersje związane z istotą opłat i podatków ekologicznych; 6. Przedsiębiorstw w realiach globalnej konkurencji: Wybrane aspekty fuzji i przejęć w kontekście wpływu na efektywność działania przedsiębiorstwa; Wpływ fuzji i przejęć na wartość przedsiębiorstwa; Przywództwo w organizacji- różne aspekty przywództwa w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych; Zaufanie jako czynnik zarządzania zasobami ludzkimi; Istota konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Sieć jako koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP; Organizacja wirtualna szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw; Wybór miedzy likwidacją a restrukturyzacją upadłościową- propozycja modelu; Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej optymalizacja- definicja, mierniky i determinanty; Metody zarządzania kosztami pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
European Business. An Issue-Based Approach / Richard Welford, Kate Prescott. - Wyd. 2. - London : Pitman Publishing, 1994. - 310 s. : rys., tab. ; 25 cm.
ISBN: 0-273-60348-5
1. The Development of the European Community (EC); 2. European Community Law; 3. The European Community, its Member States and Regional Policy; 4. Macroeconomic Policy Integration; 5. Competition Policy; 6. Workplace Issues and Changing Industrial Practices; 7. Marketing in Europe; 8. Strategies for Europe; 9. Culture in Europe; 10. Environmental Issues and Environmental Management; 11. Central and Eastern Europe; 12. Europe in the World Economy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1646-7
Część I: Geneza jedności europejskiej. 1. Zjednoczona Europa - idea i realizacja w ciągu wieków. 2. Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej. Część II: Europejski system instytucjonalno-prawny. 3. System instytucjonalny Unii Europejskiej. 4. Podstawowe elementy prawa wspólnotowego. 5. Wolności rynku wewnętrznego. 6. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Część III: Europejska integracja ekonomiczna. 7. Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. 8. Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. 9. Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. 10 Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. 11. Wybrane obszary polityki wspólnotowej - wspólna polityka rolna i polityka regionalna. Część IV: Ład społeczny i kultura w Europie. 12. Podstawy europejskiego ładu społecznego. 13. Kultura w procesie integracji europejskiej. 14. Program Kultura 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Część V: Europa wobec wyzwań współczesnego świata. 15. Europa w stosunkach międzynarodowych. 16. Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. 17. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Część VI: Polska w zjednoczonej Europie. 18. Proces integracji Polski z Unią Europejską. 19. Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Samorządowa)
ISBN: 83-88904-14-0
Ogólna charakterystyka polityki regionalnej EWG, (obecnie Unia Europejska) prowadzonej do połowy lat osiemdziesiątych; Funkcjonowanie polityki rolnej w EWG; Początki polityki regionalnej EWG; Reforma polityki regionalnej EWG w 1988 r.; Kierunki zmian polityki regionalnej EWG po 1988 r.; Efekty polityki regionalne; Modyfikacje polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych; Kierunki ewolucji polityki regionalnej po 1993 r; Efekty polityki regionalnej w latach 1994-1999; Polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 2000-2006; Przyczyny i kierunki modyfikacji polityki regionalnej UE; Pomoc przedakcesyjna dla krajów Europy środkowej i wschodniej w latach 2000-2006; Problemy wykorzystania pomocy przedakcesyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Polityka / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2460-7
Globalizacja polityki światowej: Globalizacja i polityka globalna; Rozwój społeczności międzynarodowej; Historia stosunków międzynarodowych 1900-1945; Historia stosunków międzynarodowych w latach 1945-1990; Koniec zimnej wojny; Od zimnej wojny do wojny z terroryzmem; Realizm; Liberalizm; Współcześni dominujące podejścia badawcze: neorealizm i neoliberalizm; Marksistowskie teorie stosunków międzynarodowych; Konstruktywizm społeczny; Teorie stosunków międzynarodowych ľ podejście alternatywne; Bezpieczeństwo międzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej; Międzynarodowa ekonomia polityczna w dobie globalizacji; Prawo międzynarodowe; Reżimy międzynarodowe; Dyplomacja; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Aktorzy transnaodowi i organizacje międzynarodowe; Kwestie ochrony środowiska; Terroryzm i globalizacja; Rozprzestrzenianie broni jądrowej; Nacjonalizm; Kultura w stosunkach międzynarodowych; Interwencja humanitarna jako zagadnienie polityki światowej; Integracja europejska i współpraca regionalna; Globalny handel i globalne finanse; Przyczyny i konsekwencje rewolucji komunikacyjnej i internetowej; Ubóstwo, rozwój i głód; Problematyka gender; Prawa człowieka; Globalizacja i transformacja wspólno politycznych; Globalizacja i ład pozimnowojenny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ile Danii w Europie? / Joanna Berlińska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 206 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-7322-762-8
1.Czynniki determinujące duńskie uczestnictwo w procesach integracyjnych Europy, 2.Duńska droga di zintegrowanej Europy, 3.Bardzo duńska prezydencja, 4.Gospodarczo-polityczne skutki przystapienia danii do struktur europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Integracja europejska / Elżbieta Dynia. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 264 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-332-6
1.Międzynarodowa integracja regionalna, 2.Wspólnoty europejskie. Dalsza ewolucja integracji europejskiej, 3.Członkostwo w Unii Europejskiej, 4.System instytucjonalny Wspólnot Europejskich, 5.Prawa wspólnotowe, 6. Rynek wewnętrzny - podstawowe wolności, 7.Procesy integracyjne w ramach drugiego i trzeciego filaru. Polityka regionalna Unii europejskiej, 8.Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, 9.Polska w drodze do Unii Europejskiej, 10.Wybrane europejskie struktury współpracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Integracja europejska / Elżbieta Dynia. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 271 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7334-548-5
1.Międzynarodowa integracja regionalna, 2.Wspólnoty europejskie. Dalsza ewolucja integracji europejskiej, 3.Członkostwo w Unii Europejskiej, 4.System instytucjonalny Wspólnot Europejskich, 5.Prawa wspólnotowe, 6. Rynek wewnętrzny - podstawowe wolności, 7.Procesy integracyjne w ramach drugiego i trzeciego filaru. Polityka regionalna Unii europejskiej, 8.Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, 9.Polska w drodze do Unii Europejskiej, 10.Wybrane europejskie struktury współpracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-137-0
1. Pojęcie, etapy i skutki integracji międzynarodowej. Geneza i rozwój integracji w Europie; 2. Struktura, definicja, cele i członkostwo UW; 3. System instytucjonalny UE; 4. Prawo Unii Europejskiej; 5. Finansowanie UE; 6. Wspólnotowy rynek wewnętrzny; 7. Swoboda przepływu towarów w UE oraz Wspólna Polityka Handlowa; 8. Wspólna Polityka Rolna; 9. Cele i zasady polityki spójności UE; 10. Unia Gospodarcza i Walutowa; 11. Polityka ochrony konkurencji; 12. Inne polityki realizowane na szczeblu wspólnotowym; 13. Ramy prawno-instytucjonalne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE; 14. Międzyrządowe obszary współpracy w UE - II i III filar UE; 15. Polska w UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again