Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(20)
available
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(20)
Author
Bychowska Monika
(2)
Daca Mariusz
(2)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(2)
Drozdowicz Zbigniew
(2)
Marszałek-Kawa Joanna
(2)
Postulski Wojciech
(2)
Skibińska Ewa
(2)
Szoplińska Agata
(2)
Twardowska-Mędrek Izabela
(2)
Waszkiewicz Aleksander
(2)
Wróbel Andrzej
(2)
Biegański Zdzisław
(1)
Demkowicz Andrzej
(1)
Fontaine Pascal
(1)
Jakowicz Jerzy
(1)
Jędraszko Andrzej
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Laszuk Mirosława
(1)
Naruszewicz Stanisław
(1)
Pinder John
(1)
Pluciński Eugeniusz M
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Sulima Elżbieta
(1)
Szwarc Monika
(1)
Szymborski Wojciech
(1)
Usherwood Simon
(1)
Wallas Tadeusz
(1)
Węc Janusz Józef
(1)
Year
2000 - 2009
(24)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Integracja europejska
(19)
Unia Europejska
(12)
Europa
(5)
Polityka międzynarodowa
(5)
Prawo wspólnotowe europejskie
(5)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Globalizacja
(4)
Instytucje europejskie
(3)
Integracja gospodarcza
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Organizacje międzynarodowe
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Harmonizacja prawa
(2)
NATO
(2)
Państwo
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Prawa człowieka
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Cło
(1)
Dyplomacja
(1)
Europa -- zagadnienia
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Granice
(1)
Integracja Europejska
(1)
Integracja europejska -- historia -- od 1945 r.
(1)
Konflikt
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Monopole
(1)
Niemcy
(1)
ONZ
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pacyfik (region)
(1)
Parlament -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Parlament Europejski
(1)
Parlamentaryzm
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Porządek społeczny
(1)
Postępowanie celne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rolnictwo
(1)
Rosja
(1)
Rynek pracy
(1)
Schuman, Robert (1886-1963)
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Traktat amsterdamski (1997)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Traktat o Unii Europejskiej
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1945-
(4)
Subject: place
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-797-6
1. Bariery i możliwości w rozoju Europy XXI wieku w obliczu postępującej globalizacji świata, 2. Globalizacja a integracja europejska, 3. Przyszłość Europy w świecie zglobalizowanym, 4. Próba adaptacji Unii europejskiej do procesów globalizacji na przykładzie strategii poprawy konkurencyjności gospodarczej, 5. Geopolityczny obraz Europy w myśli politycznej wychodźstwa polskiego (1939-1945), 6. Koncepcje nowej instytucjonalizacji polityki innowacyjnej Unii europejskiej, 7. Przezywciężanie barier w realizacji jednolitego rynku wewnętrznego usług Unii Europejskiej, 8. Czy możliwe jest współdziałanie? Unia Europejska i stany Zjednoczone wobec: konfliktu izraelsko-palestyńskiego, demokracji i broni masowego rażenia na Bliskim Wschodzie, 9. Turcja w Unii Europejskiej. Utopia czy realna perspektywa. Na kanwie dyskusji o granicach politycznych Europy, 10. Panstwa europejskie wobec działalności międzynarodowych trybunałów karnych, 11. E-Europa, szansa czy zagrożenie?, 12. Problemy społeczeństwa informacyjnego w dobie globalizacji, 13. "Antyglobaliści" jako konstelacja nowych ruchów społecznych, 14. Dumping i postępowanie antydumpingowe w świetle uregulowań międzynarodowych, 15. Spory i konflikty międzynarodowe - z perspektywy rozważan klasyfikacyjnych, 16. Główne problemy negocjacyjne nowej ryndy rokowań hadnowych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), 17. Terroryzm międzynarodowy w dobie globalizacji, 18. Wybrane aspekty przemysłowych stosunków pracy (Industrial and Labor Relations) w systemie polityczno-prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7112-001-X
Cz.I Granice a kwestia europejskiej tożsamości: Tożsamość granic - granice tożsamości; O dialogiczną tożsamość Europy; Podróże a europejska tożsamość; Granice języków. Cz.II Powstawanie i przekraczanie granic: Europa siedmiu prędkości; Przekraczanie granic jako przywilej; Tworzenie nowych "grnic" dla likwidowania barier - działalność Euroregionu Karpaty; Redefinicja granic w Europie. Cz.III Europejska przestrzeń gospodarcza: Strategia rozwoju ekonomicznego UE w warunkach globalizacji; Polityka spójności ekonomiczno-społęcznej UE w latach 2000-2006. Propozycje Komisji Europejskiej na okres 2007-2013 i wnioski z nich wynikające dla Polski; Liberalizacja handlu artykułami rolnymi UE w ramach Rundy Katarskiej WTO; Antydumping - narzędzie protekcjonizmu czy sposób zwalczania nieuczciwej konkurencji? Cz.IV Europejska przestrzeń badawcza i edukacyjna: Współpraca naukowa w dobie jednoczącej się Europy; Przyszłość uniwersytetów; Ku społeczeństwu informacyjnemu. Wspólna polityka edukacyjna UE i jej programy; Polska na drodze ku społeczeństwu informacyjnemu. Cz.V Europejska przestrzeń prawna: Europa - kontynent nieuchronnych i koniecznych granic (studium prawne); Prawo do ochrony zdrowia w dokumentach europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Integracja europejska : (po Amsterdamie i Nicei) / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. - Wyd.3 rozsz. i uaktual. - Białystok : Temida 2, 2001. - 616,[3] s. ; 24 cm.
Cz. wstępna: Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej, jej pojęcie oraz historia: 1. Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej; 2. Pojęcie oraz modele i formy współczesnej międzynarodowej integracji gospodarczej; 3. Zarys historii integracji europejskiej. Cz. I Integracja w ramach Unii Europejskiej: 1.Historia powstania UE; 2.Podstawy prawne funkcjonowania; 3.Członkostwo i stosunki zewnętrzne; 4.Organy; 5.Założenia integracyjne i ich realizacja; 6.Finanse UE; Kalendarium. Cz. II Integracja w ramach innych niż UE Europejskich Ugrupowań Integracyjnych: 1.Integracja krajów Beneluksu; 2.Integracja krajów nordyckich; 3.Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu ( EFTA); 4.Europejski Obszar Gospodarczy (EEA); 5.Współpraca i integracja krajów Europy Środkowo- Wschodniej po 1989r.; 6.Integracja w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw ( WNP). Cz. III Dokumenty: Traktat w sprawie utworzenia UE; Traktat w sprawie utworzenia WE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86137-96-7
Cz. wstępna Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej, jej pojęcie oraz historia: Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej; Pojęcie oraz modele i formy współczesnej międzynarodowej integracji gospodarczej; Zarys historii integracji europejskiej. CZ.I Integracja w ramach Unii Europejskiej: Historia powstania Unii Europejskiej; Podstawy prawne funkcjonowania; Kontrola i przestrzeganie prawa unijnego; Członkostwo i stosunki zewnętrzne; Polska a Unia Europejska Organy; Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach filaru pierwszego; Założenia i procesy integracyjne w ramach drugiego filaru; Założenia i procesy integracyjny w ramach trzeciego filaru; Fundusze; Finanse Unii Europejskiej; Przyszłość UE. Cz. II Integracja w ramach innych, niż Unia Europejska europejskich ugrupowań integracyjnych: Integracja krajów Beneluksu; Integracja krajów nordyckich; Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA); Europejski Obszar Gospodarczy (EEA); Współ praca i integracja krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 1989r.; Próba utworzenia nowego ugrupowania integracyjnego w postaci Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) Cz. III Wybrane dokumenty dot. Unii Europejskiej: Traktat w sprawie utworzenia Unii Europejskiej; Traktat w sprawie utworzenia Wspólnoty Europejskiej; Traktat dot. przystąpienia 10 nowych państw do UE; Akt akcesyjny dot. warunków przystąpienia 10 nowych państw do UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-25-2
1.Wprowadzenie do ekonomii gospodarki otwartej, 2.Międzynarodowa integracja gospodarcza a racjonalne wybory ekonomiczne, 3.Procesy globalizacyjne w świecie a racjonalne wybory ekonomiczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-828-7
1. Europa na rozdrożu, 2. Bezpieczeństwo europejskie w procesie integracji europejskiej, 3. Reinteracja europejskiej polityki obronnej, 4. Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony, 5. Wspólna europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Budowa autonomicznych struktur bezpieczeństwa, 6. Europejska autonomia wojskowa?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki polityczne / Wojciech Szymborski. - Wyd.2 uzupeł. i popr. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Wers, 2008. - 317 s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-921685-8-5
1. Struktura współczesnego świata. Cz.I Przedmiot i zakres stosunków międzynarodowych: 2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, pojęcie, istota, 3. Wizje rzeczywistości międzynarodowej. Cz.II Uczestnicy stosunków międzynarodowych: 4. Pojęcie i podział uczestników stosunków międzynarodowych, 5. Państwo, 6. Organizacje międzynarodowe, 7. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, 8. Korporacje transnarodowe. Cz.III System międzynarodowy: 9. Ład międzynarodowy, 10. Pomiędzy wielobiegunowością a hegemonią, 11. Polityka Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie, 12. Współczesne mocarstwa w polityce światowej, 13. Prognozy na nowe stulecie, 14. Polityka zagraniczna, 15. Konflikty międzynarodowe, 16. Bezpieczeństwo międzynarodowe, 17. Integracja europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Na drodze do zjednoczonej Europy / Andrzej Jędraszko. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Akapit-DTP sp. z o.o., 2002. - 400 s. : schematy, tabl. ; 24 cm.
ISBN: 83-85892-42-7
Wprowadzenie; Procesy integracji Europy Zachodniej: Od Wspólnoty Węgla i Stali do Unii Europejskiej; Unia Europejska dzisiaj; Struktura instytucjonalna UE: Zakres kompetencji; System instytucjonalny; Metody oddziaływania; Rozszerzenie UE na Wschód: Geneza; Państwa kandydujące; Korzyści wynikające z przynależności do UE; Podstawowe warunki rozszerzenia UE; Instytucjonalne usprawnianie UE; Posłowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dokumentacja europejska ; 4)
ISBN: 83-88199-02-1
1. Wstęp; 2. Plan Schumana odpowiedzią na problemy okresu powojennego; 3. Plan Schumana aktem narodzin Europy Wspólnotowej; 3. Pytania o Europę XXI wieku. Konkluzja: obywatel w sercu projektu europejskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7112-041-9
"Katechizm" współczesnego Europejczyka. Cz. I Pluralizm kulturowy: Europa - jedność w wielości czy wielość w jedności?; Obszary pluralizmu a obszary integracji europejskiej; Znaku kultury, kultura znaków O semiotycznych źródłach kultury europejskiej; Europa jako wspólnota ludzka; Kultura organizacyjna - inny wymiar integracji; Ewolucja współczesnej europejskiej kultury prawnej; Rola książki rękopiśmiennej i drukowanej w procesie zbliżenia kontynenty europejskiego. Cz. II Pluralizm gospodarczy: Zróżnicowanie krajów Europy Środkowej i Wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską; Regionalne zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej; Szczyt Rady Europejskiej w Kopenhadze. Analiza uzgodnień negocjacyjnych dot. Polski; Tożsamość polskiej ziemi w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; Międzynarodowe koncerny prasowe a proces jednoczenia Europy; Ludność Podkarpacia wobec integracji Polski z Unią Europejską - raport z badań; Strategia radzenia sobie z traumą przemian na Podkarpaciu. Cz. III Pluralizm narodowy: Trójkąt nierównoboczny. Postawy Polaków wobec Francji i Niemiec od początku XX wieku do początku XXI wieku; O różnych koncepcjach przynależności do narodu w polskim dyskursie publicznym; Problemy narodowego słowackiego socjalizmu; Ariergarda Zachodu czy awangarda Wschodu? Polska jako kraj pogranicza kulturowego w obliczu integracji z Unią Europejską. Cz. IV Pluralizm regionalny: Katolicyzm, prawosławie, protestantyzm - od konfrontacji do pluralizmu; Nowe ruchy religijne w starej Europie - problem adaptacji i akceptacji; Kościół katolicki wobec sekt jako zjawiska historyczno-kulturowego; Prawo a sekty, kulty i no we ruchy religijne (studium analityczno-prawne); Nowe ruchy religijne jako próba pluralizacji metafizyki; Przejaw pluralizmu wyznaniowego i religijnego w protestanckim ruchu charyzmatycznym; Neopogaństwo słowiańskie w Polsce; Subiektywizacja religijności jako podło że pluralizmu religijnego; Kultura chrześcijańska w europie XXI wieku; Między tradycją a pluralizmem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-082-6
Wprowadzenie; R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza w Europie w ujęciu historycznym; R.2 Unia Europejska i jej prawo; R.3 System instytucjonalny Unii Europejskiej; R.4 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej; R.5 Polityka budżetowa; R.6 Polityka monetarna; R.7 Polityka regionalna; R.8 Polityka rolna; R.9 Polityka zatrudnienia; R.10 Polityka ochrony środowiska; R.11 Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89886-14-6
1. Procesy integracyjne w Europie Zachodniej po II wojnie światowej, 2. Funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego V kadencji (1999-2004), 3. Parlamenty w państwach członkowskich Unii europejskiej, 4. Parlament Europejski a parlamenty narodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-235-0079-7
1.Wielkie teorie i podejścia, 2.Mocarstwowe i regionalne wizje porządku międzynarodowego, 3.Teoretyczne interpretacje integracji europejskiej jako systemu międzynarodowego, 4.Teorie sektorowe i cząstkowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-90-6
Zawiera: Wprowadzenie; R. 1 Kształtowanie się administracji celnej po roku 1945; R.2 Struktura i zadania polskiej administracji celnej; R.3 Cło jako instrument gospodarki państwowej; R.4 Taryfa celna, jej stawki i rodzaje; R.5 Wartość celna towarów oraz ich pochodzenie; R.6 Dług celny; R.7 Przeznaczenie celne towarów; R.8 Wybrane zagadnienia postępowania celnego; R.9 Agencje celne; R.10 Przestępstwa i wykroczenia celne uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym; R.11 Kształtowanie polskiej polityki celnej w okresie integracji z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-492-0
1.Gezeza koncepcji zjednoczeniowej, 2.Przyczyny integr acji po II wojnie światowej, 3.Instytucjonalizacja pro cesów zjednoczeniowych, 4.Rozwój horyzontalny Wspólnot Europejskich, 5.Materialne aspekty procesu zjednocze niowego, 6.Uwagi końcowe, 7.Kalendarium procesu integr acji, 8.Ojcowie integracji europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Societas / pod red. Bogdan Szlachta ; 8)
ISBN: 83-7188-908-9
Uwagi wstępne; R.I Pod znakiem idei ponadnarodowości: Motywy i przesłanki integracji państw Europy Zachodniej; Projekty federalistów; Między kryzysem a odnową. R.II Próby umocnienia współpracy międzyrządowej: Koncepcja "Europy państw" de Gaulle'a; Projekty Unii Narodów Europejskich; Od traktatu elizejskiego do koncepcje :Europy narodów" Straußa; Kryzys instytucjonalny; Fuzja instytucjonalna. R.III Na drodze do Unii Europejskiej: Zmiany instytucjonalne w l. 1970-1975; Projekty utworzenia Unii Europejskiej; Konferencja międzyrządowa 1985 r.; Jednolity Akt Europejski; Konferencje międzyrządowe w l. 1990-1991; Traktat z Maastricht. R.IV Reforma Unii Europejskiej w l. 1996-2002: Konferencja międzyrządowa1996-1997; Traktat amsterdamski; Konferencja międzyrządowa2000 r.; Traktat nicejski; Konkluzje Rady Europejskiej z Sewilli. R.V Konwent w sprawie przyszłości Europy (2002-2003): Skład i struktura Konwentu; Obrady Konwentu. R.VI Od konferencji międzyrządowej (2003-2004) do kryzysu konstytucyjnego: Obrady konferencji; Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; Kryzys konstytucyjny. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1793-5
1. Czym jest Unia Europejska?; 2. Jak powstała Unia Europejska?; 3. Jak wygląda system rządzenia Unią Europejską?; 4. Jeden rynek, jedna waluta; 5. Rolnictwo, regiony i budżet, czyli spory o pieniądze; 6. Polityka społeczna i ochrona środowiska; Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; Wielka potęga cywilna i co poza tym?; 9. Unia Europejska a reszta Europy; Unia Europejska w świecie; Co dalej z Unią?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88278-97-5
Cz. I. W kręgu sporów o kształt integracji europejskiej: Mocarstwowe atrybuty Unii Europejskiej. Aspekty polityczne. ; Granice integracji. Kierunki poszerzania Unii Europejskiej. ; Atomizacja versus Integracja - potrzeba nowego paradygmatu badawczego dla Europy. ; Ku przyszłości. ale którą drogą? ; Ewolucja roli władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej ; Unia Europejska - Stany Zjednoczone - NATO: Transatlantycki węzeł gordyjski ; Nowa koncepcja wspólnej polityki zagraniczne i bezpieczeństwa wobec państw obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw ; Droga Bułgarii do Unii Europejskiej ; Unia Europejska wobec Białorusi ; Etnocentryzm polski i rumuński w Europie ojczyzn Cz. II. W poszukiwaniu koncepcji tożsamości europejskiej: Problemy Tożsamości europejskiej ; Europa - niedokończona przygoda. Kilka uwag o tożsamości i sztuce na marginesie propozycji Zygmunta Baumana ; Idea Narodu Europejskiego w warunkach kształtowania się ładu ponowoczesnego ; Narodowość versus europejskość - źródła potencjalnych konfliktów we współczesnej Europie ; Europejska Akademia Filmowa (1988-2006) - promocja kina europejskiego ; Edukacja europejska społeczeństwa polskiego - kompromis między dążeniem do globalizacji a renesans regionalizmu Cz. III. Prawa człowieka i problematyka prawna w Unii Europejskiej : Obywatelstwo europejskie - miraże, rzeczywistość, polskie złudzenia ; Prawne aspekty obywatelstwa Unii Europejskiej ; Prawa człowieka w procesie integracji europejskiej ; Nieustający dylemat. Dyskusje wokół stosowania kary śmierci w perspektywie integracji europejskiej ; Integracja policyjna jako trwały element państw Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik)
ISBN: 83-7333-008-9
R.1 Geneza i rozwój prawa Wspólnot Europejskich: Zaga dnienia terminologiczne; Periodyzacja prawa Wspólnot Europejskich. R.2 Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska, państwa członkowskie - zagadnienia ogólne: Cele i zadania WE; Cele i zadania UE; Charakter prawny WE; Charakter prawny UE; WE a państwa członkowskie; Struktura insty tucjonalna UE i WE. R.3 Podstawowe zasady prawa WE: Uwagi wstępne; Zasada subsydiarności; Zasada proporcjonalności; Zasada soli darności (lojalności); Zasada niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo; Zasada ściślejszej współpracy Zasada działania Wspólnoty i organów (instytucji) Wspólnoty w granicach i na podstawie kompetencji przy znanych przez Traktat; Obywatelstwo UE. R.4 Źródła prawa WE: Uwagi wstępne; Pierwotne prawo wspólnotowe; Pochodne prawo wspólnotowe; Wymagania traktatowe dot. trybu stanowienia, formy, publikacji i wejścia w życie aktów organów (instytucji) Wspólnot. R.5 Stanowienie pochodnego prawa WE: Procedura współdecydowania- art.251 (189b) TWE; Procedura współ pracy - art.252 (189c) TWE; Procedura koncyliacyjna; Procedura zgody; R.6 Sądowa kontrola przestrzegania prawa WE i sądowa ochrona praw i wolności obywateli UE: Właściwość Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; Właściwość Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na podstawie przepisów Traktatu o Unii Europejskiej; Właściwość Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich; Właści wość sądów państw członkowskich; Ochrona praw człowie ka w UE. R.7 Komisja Europejska: Istota Komisji; Historyczny rozwój; Kompetencje Komisji Europejskiej; Organizacja i sposób pracy Komisji Europejskiej. R.8 Rada Unii Europejskiej: Rada Europy, Rada Europej ska,Rada Unii Europejskiej. R.9 Parlament Europejski: Rys historyczny; Siedziba; Wybory i skład - art.138 ust.2 TWE; Organizacja; Formy pracy; Funkcje. R.10 Sądy Wspólnotowe: Europejski Trybunał Sprawiedli wości; Sąd Pierwszej Instancji; Traktat z Nicei - re forma wspólnotowych organów wymiaru sprawiedliwości. R.11 Trybunał Obrachunkowy: Istota Trybunału Obrachun kowego; Historyczny rozwój; Kompetencje i tryb pracy Trybunału Obrachunkowego; Organizacja Trybunału Obrach unkowego. R.12 Organy i instytucje pomocnicze: Wstęp; Komitet Ekonomiczny i Społeczny; Komitet Regionów; Europejski Bank Inwestycyjny. R.13 Swoboda przepływu towarów: Uwagi ogólne; Rzeczowy zakres stosowania; Wspólnota jako unia celna; Zaniesie nie ilościowych ograniczeń przywozu i wywozu oraz środków o takim samym działaniu. R.14 Swoboda przemieszczania się pracowników: Wprowa dzenie; Ograniczenia zasady swobodnego przepływu praco wników; Orzecznictwo. R.15 Zabezpieczenia socjalne: Podstawy prawne; Zakres podmiotowy; Zakres przedmiotowy; Zasady prawa socjalne go; Poszczególne grupy świadczeń; Orzecznictwo. R.16 Swoboda zakładania przedsiębiorstw: Kontrowersje wokół terminologii; Zakres podmiotowy; R.17 Swoboda świadczenia usług: Umiejscowienie w Traktacie ustanawiającym WE; Zakres podmiotowy; Zakres przedmiotowy; Zasada równego traktowania; Rynek ubez pieczeń w prawie wspólnotowym; Usługi bankowe; Różnice pomiędzy swobodą świadczenia usług a swobodą przepływu towarów; Różnice pomiędzy swobodą świadczenia usług a swobodą przepływu pracowników; Różnice pomiędzy swobodą zakładania przedsiębiorstw a swobodą świadcze nia usług. R.18 Ograniczenia swobody zakładania i świadczenia usług - art.45, 46 i 55 TWE: Działalność związana z wykonywaniem władzy publicznej; Wyłączenia ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne i zdro wie publiczne. R.19 Swoboda przepływu kapitału i płatności: Zagadnie nia podstawowe; Swoboda przepływu kapitału; Swoboda przepływu płatności; Ograniczenia swobody przepływu kapitału i swobody przepływu płatności; Swoboda w za kresie przepływu kapitału i płatności do i z państw trzecich - art.56 (73b) TWE; Etapy liberalizacji swobo dy przepływu kapitału; Orzecznictwo. R.20 Prawo konkurencji w UE: Uwagi ogólne; Regulacje dot. ochrony konkurencji zawarte w Traktacie (rzymskim o ustanowieniu WE (TWE); Zakaz porozumień ograniczją cych konkurencję - art.81 (85) TWE; Zakaz nadużywania pozycji dominującej w świetle art.82 (86) TWE; Kontro la połączeń przedsiębiorstw; Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw; Akty prawne; Orzecznictwo. R.21 Unia Gospodarczo-Walutowa: Wstęp; Cel, istota i założenia Unii Gospodarczo-Walutowej. R.22 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa: Uwagi wstępne; Historyczny rozwój współpracy państw członkowskich w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; Cel i zakres wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; Instrumenty prawne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; Organy realizujące wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. R.23 Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (III filar Unii Europejskiej): Uwagi wstępne; Historyczny rozwój współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych; Cele i zakres współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych; Instrumenty prawne i procesy decyzyjne w III filarze UE; Organy uczestniczące w realizacji współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. R.24 Polityki wspólnotowe: Wspólna polityka rolna - zagadnienia podstawowe; Polityka fiskalna - podstawowe zagadnienia; Polityka audiowizualna - podstawowe zagadnienia; Telekomunikacja i technologie informacyjne - podstawowe zagadnienia; Polityka ochrony środowiska - zagadnienia podstawowe; Polityka konkurencji; Polityka ochrony konsumentów; Polityka społeczna; Polityka w zakresie ochrony zdrowia; Polityka w zakresie rybołówstwa; Polityka transportowa; Polityka energetyczna R.25 Harmonizacja prawa: Uwagi ogólne; Przedmiot; Instrumenty harmonizacji prawa; Skuteczność harmonizacji; Stosunek wzajemny przepisów harmonizacyjnych; Harmonizacja na podstawie szczególnych przepisów TWE. R.26 Układ stowarzyszeniowy: Geneza; GŁ. założenia Układu Europejskiego; Organy Stowarzyszenia; Cele Układu; Realizacja Układu oraz jego skutki dla Polski. R.27 Stosunki zewnętrzne Wspólnoty: UE na arenie międzynarodowej; Osobowość prawna Wspólnoty; Katalog źródeł kompetencji Wspólnoty w zakresie stosunków zewnętrznych; Charakter kompetencji wspólnotowej - kompetencja wyłączna i kompetencja mieszana; Zawieranie umów międzynarodowych; Sądowa kontrola umów; Zawieranie umów mieszanych; Udział Wspólnoty w organizacjach międzynarodowych; Rodzaje umów międzynarodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręcznik)
ISBN: 83-7333-410-6
R.1 Geneza i rozwój prawa Wspólnot Europejskich: Zaga dnienia terminologiczne; Periodyzacja prawa Wspólnot Europejskich. R.2 Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska, państwa członkowskie - zagadnienia ogólne: Cele i zadania WE; Cele i zadania UE; Charakter prawny WE; Charakter prawny UE; WE a państwa członkowskie; Struktura insty tucjonalna UE i WE. R.3 Podstawowe zasady prawa WE: Uwagi wstępne; Zasada subsydiarności; Zasada proporcjonalności; Zasada soli darności (lojalności); Zasada niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo; Zasada ściślejszej współpracy Zasada działania Wspólnoty i organów (instytucji) Wspólnoty w granicach i na podstawie kompetencji przy znanych przez Traktat; Obywatelstwo UE. R.4 Źródła prawa WE: Uwagi wstępne; Pierwotne prawo wspólnotowe; Pochodne prawo wspólnotowe; Wymagania traktatowe dot. trybu stanowienia, formy, publikacji i wejścia w życie aktów organów (instytucji) Wspólnot. R.5 Stanowienie pochodnego prawa WE: Procedura współdecydowania- art.251 (189b) TWE; Procedura współ pracy - art.252 (189c) TWE; Procedura koncyliacyjna; Procedura zgody; R.6 Sądowa kontrola przestrzegania prawa WE i sądowa ochrona praw i wolności obywateli UE: Właściwość Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; Właściwość Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na podstawie przepisów Traktatu o Unii Europejskiej; Właściwość Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich; Właści wość sądów państw członkowskich; Ochrona praw człowie ka w UE. R.7 Komisja Europejska: Istota Komisji; Historyczny rozwój; Kompetencje Komisji Europejskiej; Organizacja i sposób pracy Komisji Europejskiej. R.8 Rada Unii Europejskiej: Rada Europy, Rada Europej ska,Rada Unii Europejskiej. R.9 Parlament Europejski: Rys historyczny; Siedziba; Wybory i skład - art.138 ust.2 TWE; Organizacja; Formy pracy; Funkcje. R.10 Sądy Wspólnotowe: Europejski Trybunał Sprawiedli wości; Sąd Pierwszej Instancji; Traktat z Nicei - re forma wspólnotowych organów wymiaru sprawiedliwości. R.11 Trybunał Obrachunkowy: Istota Trybunału Obrachun kowego; Historyczny rozwój; Kompetencje i tryb pracy Trybunału Obrachunkowego; Organizacja Trybunału Obrach unkowego. R.12 Organy i instytucje pomocnicze: Wstęp; Komitet Ekonomiczny i Społeczny; Komitet Regionów; Europejski Bank Inwestycyjny. R.13 Swoboda przepływu towarów: Uwagi ogólne; Rzeczowy zakres stosowania; Wspólnota jako unia celna; Zaniesie nie ilościowych ograniczeń przywozu i wywozu oraz środków o takim samym działaniu. R.14 Swoboda przemieszczania się pracowników: Wprowa dzenie; Ograniczenia zasady swobodnego przepływu praco wników; Orzecznictwo. R.15 Zabezpieczenia socjalne: Podstawy prawne; Zakres podmiotowy; Zakres przedmiotowy; Zasady prawa socjalne go; Poszczególne grupy świadczeń; Orzecznictwo. R.16 Swoboda zakładania przedsiębiorstw: Kontrowersje wokół terminologii; Zakres podmiotowy; R.17 Swoboda świadczenia usług: Umiejscowienie w Traktacie ustanawiającym WE; Zakres podmiotowy; Zakres przedmiotowy; Zasada równego traktowania; Rynek ubez pieczeń w prawie wspólnotowym; Usługi bankowe; Różnice pomiędzy swobodą świadczenia usług a swobodą przepływu towarów; Różnice pomiędzy swobodą świadczenia usług a swobodą przepływu pracowników; Różnice pomiędzy swobodą zakładania przedsiębiorstw a swobodą świadcze nia usług. R.18 Ograniczenia swobody zakładania i świadczenia usług - art.45, 46 i 55 TWE: Działalność związana z wykonywaniem władzy publicznej; Wyłączenia ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne i zdro wie publiczne. R.19 Swoboda przepływu kapitału i płatności: Zagadnie nia podstawowe; Swoboda przepływu kapitału; Swoboda przepływu płatności; Ograniczenia swobody przepływu kapitału i swobody przepływu płatności; Swoboda w za kresie przepływu kapitału i płatności do i z państw trzecich - art.56 (73b) TWE; Etapy liberalizacji swobo dy przepływu kapitału; Orzecznictwo. R.20 Prawo konkurencji w UE: Uwagi ogólne; Regulacje dot. ochrony konkurencji zawarte w Traktacie (rzymskim o ustanowieniu WE (TWE); Zakaz porozumień ograniczją cych konkurencję - art.81 (85) TWE; Zakaz nadużywania pozycji dominującej w świetle art.82 (86) TWE; Kontro la połączeń przedsiębiorstw; Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw; Akty prawne; Orzecznictwo. R.21 Unia Gospodarczo-Walutowa: Wstęp; Cel, istota i założenia Unii Gospodarczo-Walutowej. R.22 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa: Uwagi wstępne; Historyczny rozwój współpracy państw członkowskich w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; Cel i zakres wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; Instrumenty prawne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; Organy realizujące wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. R.23 Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (III filar Unii Europejskiej): Uwagi wstępne; Historyczny rozwój współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych; Cele i zakres współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych; Instrumenty prawne i procesy decyzyjne w III filarze UE; Organy uczestniczące w realizacji współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. R.24 Polityki wspólnotowe: Wspólna polityka rolna - zagadnienia podstawowe; Polityka fiskalna - podstawowe zagadnienia; Polityka audiowizualna - podstawowe zagadnienia; Telekomunikacja i technologie informacyjne - podstawowe zagadnienia; Polityka ochrony środowiska - zagadnienia podstawowe; Polityka konkurencji; Polityka ochrony konsumentów; Polityka społeczna; Polityka w zakresie ochrony zdrowia; Polityka w zakresie rybołówstwa; Polityka transportowa; Polityka energetyczna R.25 Harmonizacja prawa: Uwagi ogólne; Przedmiot; Instrumenty harmonizacji prawa; Skuteczność harmonizacji; Stosunek wzajemny przepisów harmonizacyjnych; Harmonizacja na podstawie szczególnych przepisów TWE. R.26 Układ stowarzyszeniowy: Geneza; GŁ. założenia Układu Europejskiego; Organy Stowarzyszenia; Cele Układu; Realizacja Układu oraz jego skutki dla Polski. R.27 Stosunki zewnętrzne Wspólnoty: UE na arenie międzynarodowej; Osobowość prawna Wspólnoty; Katalog źródeł kompetencji Wspólnoty w zakresie stosunków zewnętrznych; Charakter kompetencji wspólnotowej - kompetencja wyłączna i kompetencja mieszana; Zawieranie umów międzynarodowych; Sądowa kontrola umów; Zawieranie umów mieszanych; Udział Wspólnoty w organizacjach międzynarodowych; Rodzaje umów międzynarodowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again