Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(18)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(18)
Author
Banaś Monika
(1)
Budnik Rafał
(1)
Cichosz Marzena
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Deniszczyk Elżbieta
(1)
Dobrowolski Piotr
(1)
Dunin-Wąsowicz Maria
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Góra Michał
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kundera Jarosław
(1)
Leszczyński Leszek
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Liszka Joachim
(1)
Malik K
(1)
Markiewicz Barbara
(1)
Maurin Krzysztof
(1)
Mik Cezary (1964- )
(1)
Miszewski M
(1)
Motycka Alina
(1)
Pluta Andrzej
(1)
Rdzanek Grzegorz
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Sadowski Sławomir
(1)
Sroka Jacek
(1)
Stadtmuller Elżbieta
(1)
Stolarczyk Mieczysław
(1)
Szury Olgi
(1)
Taborska Halina
(1)
Wojciechowski Jan S
(1)
Wonicki Rafał
(1)
Zagórowska A
(1)
Zamorska Katarzyna
(1)
Year
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Integracja europejska
(19)
Unia Europejska
(11)
Polska
(5)
Europa
(4)
Globalizacja
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Polityka
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Edukacja europejska
(1)
Ekorozwój
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kryzys
(1)
Negocjacje
(1)
Obywatelstwo
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przywództwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Reprywatyzacja
(1)
Równość (prawo)
(1)
Solidarność (prawo)
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Szczepański, Jan
(1)
Tolerancja
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Śląsk
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
20 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-23-0
1. 50 lat po... Zakłócenia systemowe w procesie integracji europejskiej. Podstawy i założenia badawcze, 2. Neośredniowieczna analogia jako proces atomigracji, 3. Atomizacja versus integracja - potrzeba nowego paradygmatu badawczego dla Europy, 4. Konsekwencje multicentryczności systemu prawa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej z perspektywy multi-level governance, 5. Zgoda rujnuje, niezgoda buduje. O konieczności przywrócenia wymiaru antagonistycznego w polityce Unii Europejskiej, 6. Czy Unia Europejska integruje czy dezintegruje spuściznę Europy? Ujęcie retoryczne, 7. Kryzys tożsamości europejskiej, 8. Europa między tendencjami uniwersalistycznymi a partykularnymi, 9. Ku deprywatyzacji relihijności europejskiej. Kościół katolicki w debacie o aksjologicznych założeniach projektu Konstytucji Europejskiej, 10. Język polityki jako jeden z elementów konstytuujących europejski dyskurs publiczny, 11. Europa i Norden: pojęcia uzupełniające sie czy pozostające w konflikcie?, 12. Idea integracji europejskiej w mysli politycznej Hansa-Dietricha Genschera, 13. Unia Europejska po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy - daleka czy bliska obywatelom?, 14. Dynamika procesu integracji europejskiej po rozszerzeniu w 2007 roku, 15. Polska a przyszłość Unii Europejskiej, 16. Polski wkład w debatę o przyszłości Unii Europejskiej, 17. Pomiędzy otwartością a izolacją - granice wewnętrzne i zewnetrzne Unii Europejskiej, 18. "Milczące założenia" Strategii Lizbońskiej i ich znaczenie dla procesu budowania tożsamości europejskiej, 19. jednolity rynek usług Unii Europejskiej - wizja czy rzeczywistość?, 20. Europejska polityka energetyczna - między solidaryzmem a egoizmem, 21. Europejski Urząd Policji - Europol, jako instrument przeciwdziałania terroryzmowi w ramach kompetencji przedmiotowych Unii Europejskiej, 22. Charakterystyka i analiza Narodowego Planu Rozwoju Irlandii: 2007-2013.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7549-006-0
1. Europa-wizje i spory, Wizjonerzy i praktycy-Europa początku XXI wieku, Projekt Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej:ku wspólnocie otwartych umysłów?, Polscy myśliciele polityczni oraz elity przywódcze o europejskim ładzie pokojowym:tradycja i możliwości jej aktualizacji, Mars i Wenus w różnych konstelacjach:guru amerykańskich nauk politycznych wobec przyszłości Europy w XXI wieku, Męczeństwo chrześcijan XX wieku a tożsamośc europejska, Dwa oblicza proroctwa.Jan Paweł II i Zygmunt Bauman wobec Europy, Pożegnanie z komunizmem? Refleksje nad rolą intelektualistów w społeczeństwie, Nacjonalistyczne pokłosie komunizmu i jego wpływ na demokracje w Europie Środkowowschodniej, Zjednoczenie Europy a tradycje chrześcijańskie i narodowe w poglądach polskiej prawicy antyintegracyjnej, Unia Europejska i Rosja w minionej i nadchodzącej dekadzie, Stany Zjednoczone i Europa-ich "wybrane pokrewieństwa" z perspektywy trojańskiego osła, Prywatne,publiczne,performance? Kilka myśli o oddziaływaniu mediów w dzisiejszej Europie, 2. Przywództwo i przywódcy, Wiek XXI będzie wiekiem przywódców albo nie będzie go wcale, Cechy współczesnego przywództwa politycznego, Patologie władzy i przywództwa politycznego, Osobowość polityczna współczesnego przywódcy, Przywództwo-przyczyna czy skutek?, "Piękno ocali świat".Feministyczne strategie w ukraińskiej polityce-przypadek Julii Tymoszenko, Historyk jako polityk i ideolog:przypadek LItwy, Modele przywództwa w polskim życiu politycznym, Ekstensywno-instytucjonalny wymiar przywództwa religijnego na tle polskiej religijności, o modelu przywództwa polonijnego w warunkach współczesnej unifikacji życia kulturowo-cywilizacyjnego, Liderzy antyglobalistów-alternatywa dla przyszłości?, Pogląd kobiety na przywódców europejskich i islam w Europie, 3. Przywództwo duchowe Jana Pawła II na świecie, Jan Paweł II-mistrz duchowy, Jan Paweł II-Pasterz na łąkach wielkiej polityki, Jan paweł II:refleksje o jego filozoficznym i teologicznym myśleniu, Jan Paweł II o wychowaniu-zarys zagadnienia, Jana Pawła II wizja Europy:pomiędzy zagubieniem a odnalezieniem tożsamości, Mit Jana Pawła II wśród Górali Podhalańskich, 4. Idee,wartości, symbole, Związek pomiędzy religią i władzą polityczną w tradycji żydowskiej, Biblijne źródła etyki?, Rola religii w coraz bardziej laickich społeczeństwach z punktu widzenia kościołów ewangelickich, Korzenie laicyzacji.Monarchie oświeconego absolutyzmu wobec Kościoła, Sfera religijna a świecka w wolnym państwie, Rola duchowego dawcy w transformacji ludzkiej świadomości-droga do stawania sie czlowieka nowej jakości.Czy realny jest czlowiek bezinteresowny?, Czy jest możliwa polityka w kulturze bez symboli?, Powołanie polityki.Między dobrem wspólnym a maksymalizacją spodziewanej użyteczności, Negatywna wolność czy obiektywne dobro:powracający dylemat w podstawach polityki, De Man,Derrida,Rousseau i krytyka liberalizmu, Radykalne ruchy społeczne w dobie Internetu.Na przykładzie polskich neofaszystów i anarchofeministek, Religia jako ontologiczna baza kultury, Znaczenie wiedzy ezoterycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87545-78-3
1.Misja Unii Europejskiej, I.Zakończenie negocjacji i co po akcesji: debata : Europa Przyszłosci - polska perspektywa, Podsumowanie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską: od rokowań do Trkatatu Akcesyjnego Polski w UE, , II.Jak rozmawiać: polityka informacyjna w poszerzonej UE : Za i przeciw - Polska opinia publiczna o Unii Europejskiej, III.Europa jutra : Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Debata w konwencie europejskim, W poszukiwaniu legitymizacji instytucji europejskich: poszerzenie a deficyt demokratyczny Unii Europejskiej, IV. Nowi członkowie UE, Czy jest jakiś europejski koniec historii? W stronę wspólnoty narodów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-017499-4-0
1.Perspektywa integracji europejskiej w kontekście politycznym, 2.Rosja i ukraina a perspektywy integracji europejskiej, 3.Społeczny wymiar integracji europejskiej, 4.Wpływ integracji europejskiej na konsolidację gospodarczą, 5.Wpływ integracji europejskiej na konsolidację kulturową
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-156-8
O związku religii obywatelskiej z polityczną tożsamością. Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Nowe szaty modernych tożsamości. Kryzys tożsamości jednostkowej i grupowej w perspektywie filozofii polityki. Kłopoty z tożsamością w Europie. Jaka nowa tożsamość dla Europy? Dwie Europy. Czy Europejczycy mogą być dobrymi obywatelami Unii? Czy potrzebny nam jest naród europejski? Czy Europejczyk ma szansę stać się obywatelem Europy? Przewaga konkurencyjna narodów. Udział we wspólnocie kościelnej jako element obywatelstwa? Kryzys tożsamości europejskiej i projekt nowego porządku światowego. Tożsamość kulturowa i dezintegracja: etnocentryzm, etnopluralizm, neorasizm. Biopolityka i gender studies. Kryzys tożsamości żydowskiej. Terroryzm współczesny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7098-219-0
1. Część pierwsza : Z inspiracji filozoficzno - kulturoznawczych. Kulturowe wyznaczniki świadomości europejskiej; Korzenie filozoficzno - pedagogiczne idei europejskości; Oglądanie Europy; Kategoria tożsamości zbiorowej a problem wykształcenia się nowej tożsamości Polaka i Europejczyka; Tolerancja w obliczu nowej Europy; Mówiąc Europa : Gospodarujemy językiem; Jednostka a wspólnota. Ujęcie układu z punktu widzenia psychologii humanistycznej. Część druga : W kręgu edukacji europejskiej. Prawdy Hieronima Bosha i Piotra Bruegla w edukacji europejskiej; Dydaktyczne źródła idei jedności europejskiej a edukacja dla Europy w dzisiejszych propozycjach; Europa między raportami a zwątpieniami; Wielokulturowość a model nauczyciela w integrującej się Europie; Pojęcie i wymiary europejskości w opinii studentów na przykładzie akademickiego środowiska Częstochowy i Opola (doniesienie z badań); Świadectwa własne a edukacyjne jutro (na podstawie przeszłości Śląska Cieszyńskiego); Edukacja środowiskowa w kontekście edukacji europejskiej i planowanego wejścia Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88199-61-7
1. Integracja europejska jako wyzwanie dla chrześcijaństwa; 2. Czy zasady chrześcijaństwa mają wpływ na politykę partii europejskich?; 3. Solidarność- podstawa trwałego pokoju i udane rozszerzenie; 4. Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej; 5. Jak negocjujemy i jakie są główne dylematy w negocjacjach akcesyjnych?; 6. Jakie wartości w przyszłej Unii Europejskiej?; 7. Czy wraz z prawem do współdecydowania utracimy naszą suwerenność?; 8. Czy stracimy naszą tożsamość narodową?; 9. Czy utracimy narodową tożsamość?; 10. Co w Unii Europejskiej zagraża religijności i osłabia ducha wiary wśród Polaków?; 11. Jakie są oczekiwania Parlamentu Europejskiego wobec Polski w wymiarze duchowym; 12. Integracja, globalizacja, glokalizacja; 13. Stolica Apostolska i budowanie Europy; 14. Czy chrześcijaństwo jest dalej "definicją Europy"?; 15. katolicy a formy zaangażowania się we współczesną Europę; 16. Kto korzysta z poszerzenia unii Europejskiej?; 17. Polityczne implikacje niepolitycznego orędzia Ewangelii; 18. Czy dziedzictwo europejskie ma siłę, która inspiruje rozwój?; 19. Biotechnologia a chrześcijańska wizja człowieka; 20. Eutanazja- krok ku nowoczesnej Europie?; 21. Chrześcijańscy demokraci na rzecz Europy: początki i dzień dzisiejszy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-1904-9
1.Globalizacja jako wyzwanie naukowe i polityczne, 2.Regionalne oblicza globalizacji, 3.Polskie oblicza wielokulturowości, 4.Dylematy tożsamości kulturowej, 5.Wielokulturowość w działalniu instytucjonalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2034)
ISBN: 83-226-1039-9
Aspekty polityczne i bezpieczeństwa integracji w ramach Unii Europejskiej: -Tendencje i dylematy integracyjne Unii Europejskiej u progu XXI w.; -Obywatelstwo Unii - nowa kategoria prawna; -Istota Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Analiza traktatowa; -Polska wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE - proces decyzyjny, zdolności interwencyjne, obszary interesów UE a interesy Rzeczypospolitej; -Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE w latach 1997-2000; -Stanowisko krajów "piętnastki" wobec członkostwa Polski w UE ze szczególnym uwzględnieniem roli Niemiec; - "Północny wymiar" polityki UE. Szanse i zagrożenia dla Polski; -Rosja a UE; -Europejskie standardy ustrojowe: samorząd, autonomia, federalizm; - Europejskie oblicza federalizmu- reforma ustrojowa Belgii. Polityczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską - Idea federacji europejskiej w polskiej myśli politycznej ( 1939-45); -Integracja Polski z UE we współczesnej polskiej myśli politycznej; -Unia Europejska wśród celów polskiej polityki zagranicznej; - Główne etapy w procesie stowarzyszenia i członkostwa Polski z UE; -Polska wobec procesu stowarzyszenia z UE. Kształtowa nie się relacji preferencji; - Euroregiony na granicy polsko- niemieckiej i ich znaczenia w procesach integracyjnych; - Polskie Stronnictwo Ludowe wobec integracji Polski z UE; - Stosunki polskiego państwa i samorządu terytorialnego w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego; - Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce w perspektywie integracji europejskiej; - Rola i znaczenie Ukrainy w polskiej polityce europejskiej. Ekonomiczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską: - Integracja Polski z UE. Bilans kosztów i korzyści nierównych stron; - Kryteria z Maastricht a sytuacja makroekonomiczna w Polsce; - Stosowanie procedur antydumpingowych w okresie stowarzyszenia Polski z UE; - Tendencje w oszczędnościach w gospodarce a procesy akcesyjne Polski do UE; - Perspektywy rozwoju polskiego górnictwa węgla kamienne go na tle tendencji i zasad występujących w UE; - Sytuacja mieszkaniowa Polski na tle krajów UE; - Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w hutnictwie w trakcie procesu integracji Polski z UE. Kulturowe aspekty integracji: -Europa jako formacja kultury a Polska i Europa Środkowa w perspektywie integracji; -Tożsamość europejska- tożsamość polska. Dylematy integracji; - Stereotypy etniczne jako bariera na drodze do europejskiej integracji; - O problematyce komunikacji między narodami na przełomie tysiącleci; - Internet: Element komunikacji się krajów europejskich. Kościół wobec integracji Polski z Unią Europejską: -Kościół wobec procesów integracji Polski z UE; - Stanowiska Kościoła rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (na przykładzie "Przeglądu Powszechnego 1989-99); - Udział Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej w dotychczasowych procesach jednoczącej się Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-903931-1-5
Procesy integracyjne w Europie: O proeuropejskie wychowanie w perspektywie historycznej; Teoria i praktyka integracji regionalnej w Europie - unia walutowa; Kryteria integracji Europy Środkowej. Formy "małej" integracji; Europejski Obszar Ekonomiczny ( EEA) jako etap po średni na drodze krajów zabiegających o członkostwo w Unii Europejskiej; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach CEFTA w latach dziewięćdziesiątych; Wpływ integracji europejskiej na procesy przekształceń w gospodarce turystycznej; Skutki poszerzenia UE i Układów Europejskich handlu krajów ASEAN. Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotą Europejską: Ocena stopnia adaptacji gospodarki Polski do kryteriów członkowskich UE; Polska w jednoczącej się Europie; Konsekwencje stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską dla bilateralnego transferu kapitału inwestycyjnego w świetle teorii ekonomii; Kompetencje strategiczne menedżerów przedsiębiorstwa przyszłości; Zapewnienie jakości produktów na etapie stowarzyszenia z UE; Strefy wolnocłowe w Europie i w Polsce; Polska wobec Konwencji Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-42-0
Część I. Rola wybranych czynników transformacji i integracji z Unią Europejską w praktyce działania podmiotów gospodarujących: rola państwa w dokonujących się procesach transformacji, integracji i globalizacji; społeczne efekty transformacji gospodarczej jako źródło frustracji społeczeństwa preinformatycznego; zmiany na rynku pracy a przedsiębiorczość polskich kobiet w okresie transformacji gospodarczej; przygotowanie mikroprzedsiębiorstw do integracji gospodarczej na przykładzie województwa śląskiego; wpływ transformacji społeczno - gospodarczej na edukację wyższą i zawodową w Polsce; gry i przetargi w procesie restrukturyzacji gospodarki (przypadek górnictwa i elektroenergetyki). Część II. Zrównoważony rozwój a procesy adaptowania się podmiotów gospodarujących do nowych warunków: procesy samoorganizacji w gminie; umacnianie tożsamości wsi polskiej jako element jej rozwoju; dorzecze górnej Odry jako przykład transgranicznego zarządzania gospodarką wodną; partnerstwo publiczno - prywatne jako instrument wdrażania przemian; strategie gospodarstw domowych na rynku pracy; odpowiedzialny biznes - uwarunkowania zmian w Europie i w Polsce; transformacja administracji publicznej - aspekty prawne i organizacyjne. Część III. Prawno - ekonomiczne aspekty przemian transformacyjnych i integracyjnych: prawa socjalne obywateli UE; podwójne obywatelstwo a rozwój społeczno - gospodarczy regionu opolskiego; szczególna sytuacja prawna pracowników regionów transgranicznych; polski sektor bankowy po przystąpieniu do UE - zmiany i perspektywy rozwoju; przeobrażenia systemów podatkowych krajów Wspólnoty w kontekście rozszerzenia UE (zagrożenia i szanse dla gospodarek i społeczeństw; upadłość przedsiębiorstw w kontekście intensyfikacji procesów globalizacji i integracji gospodarczej; uwarunkowania procesu reprywatyzacji w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2702)
ISBN: 83-229-2581-6
Wystąpienie wojewody dolnośląskiego Stanisława Janika; Wprowadzenie (Jarosław Kundera); Eastwood Enlargement and Recent Integration Theories; Costs and Benefits of Membership. making the Most of the Principle of Subsidiarity within the EU; La reforme de la politique structurelle dans l'Europe elargie; EU Enlargement: Challenges for Germany's New Lander; Les instruments de protection de l'environnement dans le secteur agricole dans les pays de l'Union europeenne; Europaische Gemeinschaften. Finanzierung der Erweiterung der EU; Politique industrielle, localisation des investissements et promotion des PME dans une Europe elargie; La convergence entre banques des pays en transition et banques es pays d'Europe occidentale dans la perspective de l'elargissement; Evaluation of the Portugese Europeization; Ampliacion de la UE: ventajas e inconvenientes para los nuevos estados miembros. Especial referencia a la experiencia espanola en el proceso de integracion; Institutional Changes, Social and Economic Costs and Benefits of the Integration of the Czech Republic in the EU; The Process of Constitution of Eu in the Field of Human Rights and Its Envisaged Impact; The Accession Treay and Free Movement of Person in the Slovak Republic; American Policy in Europe and EU Enlargement; Costs and Benefits of Poland;s Membership in the European Union; Konsekwencje rozszerzenia UE w obszarze socjalnym; Polityka konkurencji a Strategia Lizbońska; Analiza wybranych aspektów rynku pracy na podstawie badań aktywności ekonomicznej ludności; Polska w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej; Przedsiębiorstwo amerykańskie na rynku kraju akcesyjnego (europeizacja polskiej firmy za pomocą amerykańskiego inwestora); Regional Interests in the Perspective of the European Union; Konkurencja jako czynnik inspirujący rozwój handlu w Polsce w warunkach integracji europejskiej; Skutki integracji z Unią Europejską dla polskich ekspertów; Dostosowanie do standardów europejskich poziomu opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce; Strategie w handlu detalicznym przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej na przykładzie EPI marketu we Wrocławiu; Wyzwania nowej przestrzeni rynkowej; Macroeconomic Situation and Structural Reforms over the 2004-2006 Period.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-405-6
Idea solidarności; Dobro wspólne jako wyraz zasady solidarności; Solidarność w prawie Unii Europejskiej. Podstawowe problemy teoretyczne; Artykuł 10 jako podstawa normatywna obowiązków implrementacyjnych sądów państw członkowskich; Zobowiązanie państw członkowskich do wprowadzenia sankcji karnych za naruszenie prawa wspólnotowego; Zasada solidarności - obowiązki wynikające dla instytucji Wspólnoty; Zasada solidarności a odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty; Zasada solidarności a naruszenie praw podstawowych jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej; Zasada solidarności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej; Próba wprowadzenia solidarności ponadnarodowej w orzecznictwie dotyczącym obywatelstwa UE; Zasada solidarności a swoboda świadczenia usług na przykładzie spraw Vaxholm i Dirk Ruffert; Konwencja z Prum a zasada solidarności w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej; Solidarność energetyczna Unii Europejskiej; Projekt gazociągu północnego a zasada lojalnej współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej; Solidarność przez uporządkowanie prawa zarządzania projektami europejskimi; FInansowanie współpracy transgranicznej jako przejaw zasady solidarności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-912143-0-4
O filozofii gościnności; Moja mała ojczyzna; 1. Sylwetka naukowa Jana Szczepańskiego: Jan Szczepański jako organizator nauki; Jan Szczepański- jako socjolog pracy i przemysłu; Jana Szczepańskiego uwagi o roli chłopców i kultury chłopskiej w społeczeństwie polskim; 2. Polska w okresie transformacji: Zasad niedyskryminacji jako element społeczeństwa obywatelskiego; Euroregiony a kształtowanie demokracji lokalnej; Środkowoeuropejska zmiana ustrojowa jako problem teoretyczny; Czynniki wpływające na proces kształtowania sie systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku; Spór o rolę społeczną polskiej inteligencji; Lokalne a ponadlokalne odniesienia ról społecznych działaczy samorządowych; Czy zawód jako kategoria świadomości społecznej wyznacza aspiracje życiowe studentów?; Uwarunkowania i niektóre elementy polityki zagranicznej Rządu Tadeusza Mazowieckiego; 3. Problematyka integracji europejskiej: Narodziny klasy metropolitarnej- społeczeństwa Europa; Integracja społeczna jako kategoria badań procesów transformacji; Współczesne rozumienie autonomii terytorialnej; Ojczyzna, naród, państwo i region w procesie integracji europejskiej; Polityczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską; Polska opinia Publiczna wobec integracji z Unią Europejską; Antropologiczna próba przedstawienia genezy i przyczyn konfliktów we współczesnej Europie; Internet i demokracja; Jedność europejska; Geneza i konstytucyjna pozycja prezydenta w Rosjo jako elementy transformacji ustrojowej w Rosji; 4. Śląsk jako region zmian społecznych: Ludzie bez ojczyzny prywatnej- ojczyzna prywatna bez ludzi; W poszukiwaniu identyfikacji społecznej. Z badań socjologicznych na Górnym Śląsku; Semiotyka lokalności a procesy przemian społeczno-politycznych i gospodarczych na Śląsku Cieszyńskim w latach 90-tych; Z dziejów nieantagonistycznej koegzystencji Polaków i Niemców na pograniczu górnośląskim w XIX i XX wieku; Przedsiębiorczość lokalna w procesie przeobrażeń na przykładzie Zakładów Przetwórstwa Mięsnego w Pszczynie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-66-5
Część I: Uwarunkowania suwerenności państwa we współczesnym środowisku międzynarodowym. 1. Powstawanie globalnego społeczeństwa z perspektywy geopolitycznej. 2. Wizje narodu narodów na przełomie tysiącleci. 3. Rządzić w dobie mondializacji. 4. Państwo wobec wyzwań cywilizacji współczesnej. 5. Ograniczenia suwerenności państw w systemach bezpieczeństwa (XIX-XX wiek). 6. Bezpieczeństwo a problem suwerenności państw we współczesnym świecie. 7. Suwerenność państwa a prawo do interwencji humanitarnej. Przewartościowania w polityce światowej po 1991 roku. 8. Europejskie reżimy ochrony praw człowieka - perspektywy i zagrożenia. 9. Suwerenność a prawa człowieka w kontekście działalności międzynarodowych trybunałów karnych. 10. Sieci przeciwko hierarchiom - wyzwanie dla suwerenności państw. 11. Rola korporacji międzynarodowych we współczesnym świecie. 12. Ponadnarodowe korporacje medialne we współczesnym świecie. 13. United Nations initiatives in the Israeli - Palestinian conflict solution. Część II: Problematyka suwerenności państwa we współczesnej europejskiej myśli politycznej. 1. Problem suwerenności państwa w procesie integracji europejskiej. 2. Suwerenność państwa jako kategoria politologiczna. 3. Sovereignty, neutrality and the EC/EU membership. 4. Zasada nadrzędności prawa wspólnotowego a pojęcie suwerenności w świetle opinii, doktryny i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 5. Postpaństwowość Unii Europejskiej w kontekście rozważań Roberta Coopera. 6. Rozwój Europartii jako ponadnarodowych struktur życia politycznego - szanse, możliwości, problemy. 7. Problem suwerenności w oczach eurosceptyków na przykładzie wybranych państw europejskich. 8. Europejski spór o wartości chrześcijańskie - pokusa państwa laickiego? 9. Standaryzacja jako narzędzie integracji międzynarodowej i wewnętrznej. 10. Niemieckie koncepcje integracji europejskiej na przełomie XX i XXI wieku. 11. Czy utrata suwerenności? Vaclaw Kalus a integracja Republiki Czeskiej z Unią Europejską. 12. "Ius puniendi" a poszanowanie praw człowieka. Studium przypadku. 13. Rozwój suwerenności państwowej krajów Wspólnoty Niepodległych Państw po rozpadzie ZSRR - niektóre aspekty. 14. Koncepcje suwerenności państwa w rosyjskiej myśli antyokcydentalistycznej. Część III: Suwerenność państwa w polskim dyskursie politologicznym. 1. Okrągły Stół w Polsce: efekt procesów międzynarodowych czy suwerenne porozumienia elit. 2. Suwerenność państwa w procesie integracji Polski z Unią Europejską. 3. Instrumentalizacja pojęć suwerenność/niesuwerenność w polskim dyskursie politycznym. 4. Suwerenność narodu i państwa - obowiązujące regulacje konstytucyjne. 5. Procesy globalizacyjne a obronność III Rzeczypospolitej. 6. Między Maastricht a Amsterdamem. Problem suwerenności Polski w myśli politycznej konserwatystów. 7. Suwerenność państwa a integracja europejska w koncepcjach polskich partii narodowych w latach 1989-2003. 8. Suwerenność myśli politycznej ugrupowań o orientacji ludowej w Polsce w latach 1980-1993. 9. Polska racja stanu w sytuacji dramatyzmu niespełnionej nadziei i nowych okoliczności przełomu tysiącleci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85713-40-9
Cz.I Mitologiczno - archetypowe żródła kultury europejskiej Cz.II w poszukiwaniu europejskości : quo vadis Europo ?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2334-2
Cz. I Pojmowanie prawa; 1. Spór o obecne pojęcie prawa, 2. O paradoksach prawa porównawczego, 3. Socjologia prawa a integracja europejska. O pożytkach z pewnej teorii. Cz. II Aksjologia; 1. Sprawiedliwość jako idea prawa, 2. Aksjologiczne uwarunkowania prawa Unii Europejskiej, 3. Spór wartości w prawie ochrony dóbr kultury, 4. Ideologia Konstytucji Europejskiej, 5. Sprawiedliwość a proporcjonalność w świetle projektu Konstytucji Europejskiej, 6. Preambuła do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy - między aksjologią a polityką. Cz. III Prawa człowieka; 1. Etyczne problemy równouprawnienia w prawie europejskim, 2. Teoretycznoprawne aspekty interwencji humanitarnej, 3. Rozpoznanie sprawy cywilnej w rozsądnym terminie. Uwagi na tle tworzenia europejskiego kodeksu postępowania cywilnego i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 4. Rada Sądowa Republiki Słowackiej - organizacja, kompetencje, działanie (w kontekście ochrony podstawowych praw i wolności), Cz. IV Stosowanie prawa; 1.Ustanie źródła rekonstrukcji podstawy normatywnej w procesie stosowania prawa wspólnotowego, 2. Czy orzeczenia Trybunału Europejskiego są precedensami?, 3. Suwerenność a Europa w orzecznictwie francuskiej Rady Konstytucyjnej, 4. Mediacja instytucjonalna w postępowaniu procesowym w sprawach gospodarczych w Polsce - między inspiracją europejską a wewnętrzną koniecznością
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-48-5
Cz. I Wizje i perspektywy Unii Europejskiej: Wizje i perspektywy rozwoju Unii Europejskiej; Europejskie wizje i ich finansowanie; Wizje zjednoczenia Europy w polityce głównych ugrupowań politycznych Europy; Traktat z Nicei oraz jego konsekwencje dla UE i Polski Koncepcje UE na rzecz nowej architektury bezpieczeństwa Europy; Perspektywy współpracy UE i OBWE na rzecz budowy nowego systemu bezpieczeństwa; Federalizm państw europejskich a przyszły kształt UE; Polityka regionalna UE jako instrument europejskiej integracji oraz gospodarczej restrukturyzacji regionów - doświadczenia i przyszłość. Cz. II Polska polityka integracyjna: Polska polityka integracyjna na tle strategii akcesyjnej UE; Miejsce Polski w systemie instytucjonalnym UE; Strategie konkurencji polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji i procesów globalizacji - aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne; Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach integracji z jednolitym rynkiem europejskim; Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu struktury i konkurencyjności polskiej gospodarki; Znaczenie i perspektywy wejścia Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej; Swobodny przepływ siły roboczej - szansa czy zagrożenie procesu integracji Polski z UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again