Form of Work
Książki
(36)
Status
only on-site
(29)
available
(17)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(29)
Author
Galster Jan
(3)
Barcik Jacek
(2)
Brodecki Zdzisław
(2)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(2)
Marszałek Antoni
(2)
Popowicz Krzysztof
(2)
Wentkowska Aleksandra
(2)
Witkowski Zbigniew
(2)
Barabasz Adam
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Barkowski Sebastian
(1)
Borkowski Paweł Janusz
(1)
Cini Michelle
(1)
Coudenhove - Kalergi Richard
(1)
Delanty Gerard
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Fontaine Pascal
(1)
Geremek Bronisław
(1)
Herdegen Matthias
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Juchnowski Jerzy
(1)
Krajewski Zenon
(1)
Krzeptowska Magdalena
(1)
Malinowski Ludwik
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Nadolski Marek
(1)
Nicoll William
(1)
Piskozub Andrzej
(1)
Salmon Trevor C
(1)
Schuman Robert
(1)
Streinz Rudolf
(1)
Sulima Elżbieta
(1)
Szczerski Krzysztof
(1)
Tomaszewski Janusz
(1)
Urbanowicz Magdalena
(1)
Wilk Marian
(1)
Witkowska Katarzyna Maria
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Woś Jerzy
(1)
Włodek Renata
(1)
Łaptos Józef
(1)
Łastawski Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(33)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Integracja europejska
(34)
Unia Europejska
(27)
Instytucje europejskie
(12)
Prawo wspólnotowe europejskie
(10)
Europa
(8)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(6)
Wspólnota Europejska
(6)
Konstytucja Europejska
(5)
Polska
(5)
Traktat o Unii Europejskiej
(4)
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
(3)
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
(3)
Obywatelstwo
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Rolnictwo
(3)
Swobodny przepływ kapitału
(3)
Swobodny przepływ osób
(3)
Swobodny przepływ towarów
(3)
Swobodny przepływ usług
(3)
Europejska Wspólnota Gospodarcza
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Konkurencja
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Polityka społeczna
(2)
Traktat amsterdamski (1997)
(2)
Traktat nicejski (2000)
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Dylomacja
(1)
Emigracja
(1)
Energetyka
(1)
Europa -- zagadnienia
(1)
Europa Południowa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Globalizacja
(1)
Integracja europejska -- historia -- od 1945 r.
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Naród
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Oświata
(1)
Parlament Europejski
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe eurropejskie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Regionalizm
(1)
Rodzina
(1)
Rosja
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Schuman, Robert (1886-1963)
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Suwerenność państwa
(1)
System obronny państwa
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wojna
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Śródziemnomorski, region -- a Unia Europejska
(1)
Śródziemnomorski, region -- historia -- szkice
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-1099-8
1.Podział Europy stał się absurdalnym anachronizmem; 2. Zanim Europa będzie przymierzem obronnym lub jednością ekonomiczną, musi stać się wspólnotą kulturową w najbardziej podniosłym znaczeniu tego słowa; 3. Europa to wprowadzenie w życie powszechnej demokracji, w chrześcijańskim znaczeniu tego słowa; 4. Budowa wspólnej Europy byłaby niemożliwa zarówno bez Niemiec, jak i bez Francji, 5. Anglia nie zechce zintegrować się z Europą, jeśli nie zmuszą jej do tego wydarzenia. 6. Bez integracji politycznej nie stworzy się trwalej integracji gospodarczej; 7. Początki, cel i przygotowanie Europejskiej Wspólnoty węgla i Stali; 8. Służba ludzkości jest powinnością równą tej, jaką dyktuje nam wierność naszemu narodowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 532)
1.Teoretyczne modele integracji, 2.Zakres i metody integracji, 3.Okres entuzjazmu europejskiego (1945-1958), 4.Lata 1961-1981. Kryzysy i wzrost tendencji odśrodkowych, 5.Lata 1981-1992. Powrót tendencji dośrodkowych, 6.Lata 1992-2002. Europa po traktacie z Maastricht, zagrożenia dezintegracją, 7.Ku wielkim przemianom
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2488)
ISBN: 83-229-2349-X
Polska myśl polityczna XX wieku. Kwestie wewnętrzne i międzynarodowe; Wypowiedzi Józefa Piłsudskiego dla prasy zagranicznej o międzynarodowej roli Polski w latach 1919-20; Europa Środkowa w prognozach politycznych polskiego wychodźstwa 1939-43; Koncepcje federalistyczne Romunda Piłsudskiego; Wizja "Paneuropy gospodarczej" w myśli politycznej SL "Roch" (1941-43). Wybrane zagadnienia; Naród - państwo - federalizm w koncepcjach Adama Doboszyńskiego; Partie prawicowe wobec integracji europejskiej w latach 1989-98; Unia Europejska jako Europa Ojczyzn w retoryce Akcji Wyborczej Solidarności; Problem integracji europejskiej na łamach "Kultury" paryskiej w latach 90-tych XX wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60902-04-2
1. Europa - legenda i współczesnosć, 2. Krótka historia integracji europejskiej, 3. Wojny i totalitarne zagrozenia w Europie w XX wieku, 4. Narodziny Wspólnoty, 5. Unia Europejska, 6. Polska w unii Europejskiej, 7. Nauka i kultura, 8. Podstawowe informacje o państach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89886-95-8
1. Bezpieczeństwo u podstaw idei integracji Europy. 2. Suwerenność w polskich koncepcjach integracji Europy do końca XIX wieku. 3. Niemieckie koncepcje integracji Europy. 4. Francuskie koncepcje integracji Europy. 5. Europejskie koncepcje integracyjne pod patronatem Ligi Narodów. 6. Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi (1894-1972) i jego koncepcja Paneuropy. 7. Polskie projekty federacji Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1890-1950. 8. Powojenne dyskusje nad integracją Europy. 9. Stanowisko niektórych państw wobec integracji Europy. 10. Bezpośredni twórcy i realizatorzy integracji gospodarczej w Europie Zachodniej po II wojnie światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-223-2
1. Rozwój idei zjednoczeniowych w dziejach Europy. 2. Działania zjednoczeniowe w latach 1945-1950. 3. Utworzenie trzech wspólnot europejskich. 4. Działalność zjednoczeniowa w latach sześćdziesiątych. 5. Kształtowanie się drugiego etapu integracji europejskiej. 6. Droga ku Unii Europejskiej w latach osiemdziesiątych. 7. Trzeci etap integracji. Powstanie Unii Europejskiej. 8. Rozwój Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych. 9. Działania integracyjne u progu XXI wieku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-248-8
I. Koncepcje i projekty integracyjne. II. Okres entuzjazmu europejskiego 1945-1958. III. Lata 1961-1981. Kryzysy i wzrost tendencji odśrodkowych. Lata 1981-1992 - powrót tendencji dośrodkowych. V. Europa po traktacie z Maastricht. VI. Unia Europejska pod koniec XX wieku. VII. Wielkie rozszerzenie i konstytucja dla "nowej Europy". VIII. Nowe wyzwania. IX. Stosunek krajów członkowskich UE do Stanów Zjednoczonych. X. Zasada wzajemności ustępstw i równoważnych korzyści. Kalendarium. Składy osobowe Wysokiej Rady Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Komisji Europejskiej w latach 1952-2000.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88988-89-1
Cz. I Prekursorzy i wizjonerzy integracji europejskiej : R.1 Odwieczne marzenia o zjednoczonej Europie, R.2 Rozkwit idei europejskich w cieniu Ligi Narodów, R.3 Wizje zjednoczonej Europy w środowiskach emigracji europejskiej i ruchu oporu w czasie II wojny światowej, Cz. II Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie
pojałtanskiej (1945-1954) : R.4 Zagadnienia jedności europejskiej w latach 1945-1948, r.5 Koncepcje integra cji wśród emigracji środkowoeuropejskiej i pod rządami
komunistycznymi, R.6 Rada Europy, R.7 Dwie porażki na
drodze do zjednoczenia. "Nie" dla wspólnoty politycz nej i obronnej, R.8 Europejska Wspólnota Węgla i stali Cz.III Rozwój i funkcjonowanie "Europy sześciu" (19551972) : R.9 W kierunku Europejskiej Wspólnoty Gospodar czej i europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, R.10 Pierwsze sukcesy i niepowodzenia. Europajska Wspólnota
Gospodarcza w latach 1957-1964, r.11 Meandry polityki
europejskich na upadek muru berlińskie go, R.16 Geneza Traktatu o Unii Europejskiej i jego znaczenie dla budowy rozszerzonej Europy, R.17 Początk i Unii Gospodarczej i Walutowej i innowacje traktatu amsterdamskiego, R.18 Piąte rozrzerzenie największym w yzwaniem dla Unii Europejskiej europejskiej w perspektywie pierwszego rozszerzenia (1961-1969). Cz.IV Od "Europy Dziewięciu" do "Europy dwunastu". W poszukiwaniu nowego modelu funkcjonowania Wspólnoty (1973-1990) : R.12 Europejska "dziewiatka" na scenie m iędzynarodowej, R.13 W kierunku reform instytucji euro pejskich, R.14 Realizacja Wewnętrznego Rynku i Unii Wa lutowej. Cz.V Podstawa Unii Europejskiej wobec przemian ustrojo wych w Europie Środkowo-Wschodniej : R.15 Pierwsze reakcje wspólnot
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-280-8
Zawiera: R. 1 Międzynarodowa integracja gospodarcza: Pojęcie i definicje integracji międzynarodowej; Przesłanki i motywy integracji międzynarodowej; 3. Modele i etapy integracji międzynarodowej. R.2 Integracja w Europie: Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS); Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom); Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG); Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG); Unia Ekonomiczna Beneluksu; Rada Nordycka - integracja krajów skandynawskich; Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFRA); Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA). R.3 Unia Europejska jako najważniejsza forma integracji międzynarodowej: Geneza powstania Unii Europejskiej; Unia Europejska - stan obecny. R.4 Unia walutowa: Europejski System Walutowy (ESW); Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa (EUGW); Europejski System Banków Centralnych (ESBC). R. 5 Perspektywy integracji Polski z Unią Europejską - szanse i zagrożenia: Integracja Polski w aspekcie politycznym; Ekonomiczne szanse i zagrożenia; Społeczne skutku integracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-09-7-X
Cz Wstępna Pojęcie integracji międzynarodowej jej geneza oraz historia : 1.Pojęcie, geneza oraz modele i formy współczesnej integracji gospodarczej, 2.Historia idei i procesów integracyjnych w Europie. CZ.I Integracja w ramach Unii Europejskiej : 1.Historia powstania Unii Europejskiej, 2.Podstawy prawne funkcjonowania, 3.Kontrola i przestrzeganie prawa unijnego, 4.Członkowstwo i stosunki zewnętrzne, 5.Polska a Uni Europejska, 6.Organy, 7.Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach filaru pierwszego, 8.Założenia i procesy integracyjne w ramach drugiego filaru, 9.Założenia i procesy integracyjne w ramach trzeciego filaru, 10.Symbole UE, 11.Fundusze, 12.Finanse Unii Europejskiej, 13.Przyszłość UE. CZ.II Integracja w ramach innych niż Unia Europejska, europejskich ugrupowań integracyjnych : 1.Integracja krajów Beneluksu, 2.Integracja krajów nordyckich, 3.Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), 4.Europejski Obszar Gospodarczy (EEA), 5.Współpraca i integracja krajów Europey Środkowo-Wschodniej po 1989 r., 6.Integracja w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). CZ.III Wybrane dokumenty dotyczące Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86137-96-7
Cz. wstępna Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej, jej pojęcie oraz historia: Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej; Pojęcie oraz modele i formy współczesnej międzynarodowej integracji gospodarczej; Zarys historii integracji europejskiej. CZ.I Integracja w ramach Unii Europejskiej: Historia powstania Unii Europejskiej; Podstawy prawne funkcjonowania; Kontrola i przestrzeganie prawa unijnego; Członkostwo i stosunki zewnętrzne; Polska a Unia Europejska Organy; Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach filaru pierwszego; Założenia i procesy integracyjne w ramach drugiego filaru; Założenia i procesy integracyjny w ramach trzeciego filaru; Fundusze; Finanse Unii Europejskiej; Przyszłość UE. Cz. II Integracja w ramach innych, niż Unia Europejska europejskich ugrupowań integracyjnych: Integracja krajów Beneluksu; Integracja krajów nordyckich; Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA); Europejski Obszar Gospodarczy (EEA); Współ praca i integracja krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 1989r.; Próba utworzenia nowego ugrupowania integracyjnego w postaci Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) Cz. III Wybrane dokumenty dot. Unii Europejskiej: Traktat w sprawie utworzenia Unii Europejskiej; Traktat w sprawie utworzenia Wspólnoty Europejskiej; Traktat dot. przystąpienia 10 nowych państw do UE; Akt akcesyjny dot. warunków przystąpienia 10 nowych państw do UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / Jan Galster, Zbigniew Witkowski, Katarzyna Maria Witkowska. - Wyd. 6 popr. i uzupeł. Stan prawny na 1.01.2006 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2006. - 240 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7285-267-7
I. Geneza Wspólnot Europejskich. II. Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do idei Unii Europejskiej. III. Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht z 7 lutego 1992 r. Oraz Traktaty zmieniające dotychczas funkcjonujące traktaty europejskie, tj. Traktat Amsterdamski z 2 Października 1997 r., Traktat z Nicei z 26 lutego 2001 r. oraz Traktat ustanawiający Konstytucje dla Europy. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Status prawny Unii Europejskiej. VI. Unia Europejska a państwa członkowskie. VII. Obywatelstwo europejskie. VIII. Prawo europejskie. IX. Wspólnotowe prawo gospodarcze. X. Integracja polityczna. XI. Unia Gospodarcza i Monetarna. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.1 geneza Wspólnot Europejskich; R.2 Od Europ. Wspólnoty Węgla i Stali do idei Unii Europejskiej; R.3 Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht- 7 lutego 1992r. R.4 System instytucjonalny Wspólnot Europ. oraz UE; R.5 Status prawny UE; R.6 UE a państwa członkowskie; R.7 Obywatelstwo europejskie; R.8 Prawo Europejskie; R.9 Wspólnotowe Prawo Gospodarcze; R.10 Integracja polityczna; R.11 Unia Gospodarcza i Monetarna; R.12 Stowarzyszenie i przystąpienie do UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Przekłady; Nr 1)
ISBN: 83-7174-769-1
Naród Europejski; Historia Narodu Europejskiego; Historia idei europejskiej; Historia ruchu paneuropejskiego; Narodziny federacji europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dokumentacja europejska ; 4)
ISBN: 83-88199-02-1
1. Wstęp; 2. Plan Schumana odpowiedzią na problemy okresu powojennego; 3. Plan Schumana aktem narodzin Europy Wspólnotowej; 3. Pytania o Europę XXI wieku. Konkluzja: obywatel w sercu projektu europejskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-082-6
Wprowadzenie; R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza w Europie w ujęciu historycznym; R.2 Unia Europejska i jej prawo; R.3 System instytucjonalny Unii Europejskiej; R.4 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej; R.5 Polityka budżetowa; R.6 Polityka monetarna; R.7 Polityka regionalna; R.8 Polityka rolna; R.9 Polityka zatrudnienia; R.10 Polityka ochrony środowiska; R.11 Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-13011-3
1. Ambiwalencja Europy: wprowadzenie teoretyczne, 2. Początki idei europejskiej, 3. Europa jako zachód, 4. Ruchome granice Europy, 5. Europa w epoce nowoczesnej, 6. Europa w zwierciadle orientu, 7. Kryzys tożsamości europejskiej, 8 Europa jako konstrukcja zimnowojenna, 9. Europa po okresie zimnej wojny, 10. Podsumowanie : w stronę postnarodowego obywatelstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-42-2
Rozdział 1. Teoretyczne problemy analizy stosunków pomiędzy Unią Europejską a regionem Morza Śródziemnego, Rozdział 2. Region Morza Śródziemnego i jego znaczenie dla bezpieczeństwa Europy, Rozdział 3. Przesłanki i geneza Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, Rozdział 4. Proces barceloński: założenia i struktury, Rozdział 5. Rozwój procesu barcelońskiego, Rozdział 6. Problemy Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-305-9
I. Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskiej od Traktatu Paryskiego po Konstytucje dla Europy. II. Status prawny Unii Europejskiej. III. Unia Europejska a państwa członkowskie. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Zasady prawa Unii Europejskiej. VI. Wspólnotowy porządek prawny. VII. Integracja polityczna. VIII. Unia Gospodarcza i monetarna. IX. Obywatelstwo Europejskie. X. Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. XI. Wspólnotowe prawo konkurencji. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej. XIII. Konstytucjonalnoprawny wymiar członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again