Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(18)
available
(13)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(18)
Author
Huczek Marian
(5)
Chodyński Andrzej
(3)
Styś Aniela
(2)
Śliwińska Krystyna
(2)
Adamiec Sabina
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Borkowska Ewa
(1)
Cichy Diana
(1)
Drabik Ireneusz
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Galata Stanisław
(1)
Gilmore Audrey
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jagodzińska Katarzyna
(1)
Jupowicz-Ginalska Anna
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Kempa Ewa
(1)
Kisiel Wiktor
(1)
Klimek Jan
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kopel Anna
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Krawczyk Dariusz
(1)
Krzyżanowska Magdalena
(1)
Limański Andrzej
(1)
Lisiecki Piotr
(1)
Nowaczyk Grażyna
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Olejniczak-Szuster Katarzyna
(1)
Pacut Mirosław
(1)
Palma Beata
(1)
Perechuda Kazimierz
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pokrzycka Lidia
(1)
Sargeant Adrian
(1)
Sarna Paweł
(1)
Selwa Anna
(1)
Sidło Aleksandra
(1)
Socha Irena
(1)
Staszewska Jolanta
(1)
Stolarska Elżbieta
(1)
Targosz-Wrona Elżbieta
(1)
Wierzbicki Zbigniew R
(1)
Więckiewicz Marta
(1)
Zawadzki Janusz
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Łukasik Katarzyna
(1)
Żelazko Beata
(1)
Żołędowska-Król Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Instytucje nonprofit
(18)
Marketing
(9)
Przedsiębiorstwo
(4)
Usługi
(4)
Bibliotekarstwo
(2)
Organizacja
(2)
Public relations
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Administracja
(1)
Biblioteka
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Innowacje
(1)
Jakość produktu
(1)
Kadry
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komputery
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing sieciowy
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Miasta
(1)
Nieruchomości
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Public relatiosn
(1)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
(1)
Samorząd gminny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Szkolnictwo
(1)
Targi i wystawy
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
25 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89275-03-1
1.Badania marketingowe w organizacjach non-profit, 2.Planowanie badania marketingowego, 3.Budowa narzędzia pomiarowego, 4.Sposoby pomiarów marketingowych, 5.Podstawowe zastosowanie badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-861-7
Cz.I Wiedza w przedsiębiorstwie sieciowym: 1. Ontologiczno-epistemologiczne podstawy diagnozowania i projektowania przedsiębiorstw sieciowych, 2. Drgająca gospodarka, 3. Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych, 4. Dryfowanie przedsiębiorstw ku gospodarce sieciowej, 5. Kreowanie wartości w układach sieciowych, 6. Marketing sieciowy, 7. Pracownicy i agenci wiedzy, 8. Zarządzanie wiedzą w organizacjach non-profit. Cz.II Metody wizualizacji, kompozycji i dyfuzji wiedzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-875-3
1. Akcesja Polski w struktury Unii Europejskiej a działalność marketingowa polskich przedsiębiorstw, 2.D ziałalność marketingowa w obszarze agrobiznesu, 3. Działalność marketingowa w obszarze jakości dóbr żywnościowych, 4. Działalność marketingowa w obszarze organizacji non-profit, 5. Działalność marketingowa w obszarze organizacji politycznych, 6. Działalność marketingowa w obszarze przedsiębiorstw produkcyjnych, 7. Działalność marketingowa w obszarze firm ubezpieczeniowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekonomia i Humanistyka ; Vol I nr 1/2001)
ISBN: 1509-5258
Restrukturyzacja w procesie zarządzania rozwojem organizacji; Zmiany postaw pracowniczych czynnikiem wdrażania koncepcji TQM; Środki public relations; Środki public relations; Strukturalizacja systemu "Biblioteka" jako obiektu badań marketingowych Konkurencja oligopolistyczna na rynku Otwartych Funduszy emerytalnych; Wspieranie małych prywatnych form przedsiębiorczości; Socjologiczne-prawne aspekty bezpieczeństwa pracy; Rzut oka na rozwój literatury amerykańskiej od czasów kolonialnych do końca 20 wiek u; Estetyczny aromat literatury i kultury w nowym milenium; Neopragmatyzm jako alternatywa dla literaturoznawstwa metodologicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketi)
ISBN: 83-89275-30-9
I. Ch-ka usług: Pojęcie i klasyfikacja usług; Cechy usług; Czynniki rozwoju sektora usług; Otoczenie firmy usługowej; Misja firmy usługowej; Projektowanie usługi II. Ch-ka marketingu organizacji niedochodowych: Cel i zakres działania organizacji niedochodowych; Czynni ki wpływające na sukces organizacji non profit; Identy fikacja cech marketingu organizacji non profit; Pozy skiwanie wolontariuszy i zasobów przez organizacje non profit; Strategia marketingowa organizacji usługowej niedochodowej; Marketing-mix. III. Marketing w działalności bibliotek: Biblioteka w otoczeniu społeczno-gospodarczym; Ch-ka marketingu bibliotecznego; Marketing-mix w bibliotece; Promotion- mix w bibliotece. IV. Marketing usług edukacyjnych: Zarządzanie strategi czne szkołą wyższą; Strefa szkolnictwa wyższego jako system marketingowy. V. Marketing w kulturze (na przykładzie ośrodków kultu ry). VI. Promocja organizacji non profit na przykładzie fundacji. VII. Literatura.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1443-X
R.1 Sfera usług w Polsce. Ujęcie retrospektywne; R.2 Współczesne koncepcje zarządzania marketingowego w sferze usług; R.3 Ch-ka usług; R.4 Marketing-mix usług; R.5 Jakość i jej rola w usługowej ofercie rynko wej; R.6 Problemy strategiczne przedsiębiorstw usługo wych; R.7 Planowanie marketingowe w działalności usługowej; R.8 Marketing organizacji niedochodowych; R.9 Badania marketingowe w sferze usług. Kluczowe obszary zastosowań. Aneks: Marketing usług w praktyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86846-45-3
Organizacje niekomercyjne a marketing; Kształtowanie strategii marketingowej organizacji niekomercyjnej; Marketing w wybranych działaniach organizacji niekomercyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-24-8
Cz.I Wprowadzenie do marketingu w sektorze non profit : 1. Sektor non profit a koncepcje marketingu. Cz.II Wdrożenie koncepcji marketingu : 2. Przyjęcie orientacji marketingowej, 3. Segmentacja rynku, 4. Proces planowania marketingowego. Cz.III Zastosowanie marketingu : 5. Pozyskiwanie funduszy, 6. Marketing sztuki, 7. Marketing w edukacji, 8. Marketing w służbie zdrowia, 9. Marketing społeczny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w organizacjach non-profit / Andrzej Limański, Ireneusz Drabik. - Warszawa : Difin, 2007. - 232 s. : il., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-717-3
1. Funkcjonowanie organizacji non-profit w gospodarce rynkowej. Przesłanki wdrożenia marketingu w organizacjach non-profit. 3. Pozyskiwanie donatorów jako obszar decyzji marketingowych organizacji non-profit. 4. Zarządzanie marketingowe w organizacjach non-profit.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-234-4
I. Koncepcja zarządzania marketingowego w szkole wyższej: 1.Dylematy marketingu szkół wyższych. 2.Wybrane problemy adaptacji marketingu w szkolnictwie. 3.Konkurencja na rynku usług edukacyjnych na poziomie wyższym. 4.Potrzeba planowania strategicznego w usługach edukacyjnych. 5.Funkcja marketingowa w szkole wyższej. Marketing szkół wyższych o profilu biznesowym z perspektywy amerykańskiej. 7.Strategie marketingowe amerykańskich uczelni for-profit. 8.Zaufanie w procesie naybwania usług edukacyjnych przez studentów. II.Marketingowa orientacja na klienta w szkole wyższej:9.Selekcja kandydatów na studia w strategii marketingowej uczelni. 10.Marketingowe zarządzanie szkołami wyższymi z perspektywy relacji zachodzących pomiędzy konsumentami usług.11.Segmentacja w kontekście szkolnictwa wyższego:strategie zwiększania efektywności. 12.Przyczyny wyboru uczelni ekonomicznej przez kandydatów na studia. III>Polityka jakości w usługach edukacyjnych: 13.Jakość kształcenia -czynniki i kryteria oceny. 14.Jakość w usługach edykacyjnych. IV.Zarządzanie produktem w usługach edukacyjnych: 15.Produkt w usługach edukacyjnych - sposób definiowania i konsekwencje dla działań marketingowych. 16.Branding jako element marketingowego zarządzania szkołą wyższą na przykładzie uczelni polskich i amerykańskich. 17.Praktyka gospodarcza w procesie kształcenia na poziomie wyższym. V.Personel w zarządzaniu marketingowym szkołą wyższą: 18.Kluczowe etapy procesu kadrowego w szkolnictwie wyższym. 19.Zasoby ludzkie jako element kształtowania wizerunku niepublicznej szkoły wyższej. 20.Rola rektora w budowaniu długotrwałych relacji szkoły wyższej z otoczeniem. 21.Specyfika osobowości i zachowań młodego nauczyciela akademickiego a kształtowanie wizerunku uczelni. VI>Zarządzanie komunikacją w szkołach wyższych: 22.Podstawy zarządzania promocją szkoły wyższej. 23.Reklama prasowa szkół wyższych. 24.Elementy wizerunku szkoły wyższej. 25.Rola i zadania komórek public relations w strukturach uczelni. 26.Targi edukacyjne jako narzędzie kształtowania wizerunku szkoły wyższej. 27.Zarządzanie relacjami z absolwentami. 28.Współpraca ze studentami w zakresie aktywności promocyjnej uczelni. VII.Nowe technologie na rynku edukacji wyższej: 29.Zmiany strategii marketingowych szkół wyższych w dobie społeczeństwa informacyjnego. 30.Pozycjonowanie serwisów internetowych szkół wyższych. VIII. Badania marketingowe w zarządzaniu szkołą wyższą: 31. Badania i analizy marketingowe w szkole wyższej. 32.Pomiar satysfakcji klienta jako element sytsemu zarządzania jakością w szkole wyższej. 33.Badanie opinii studentów jako przesłanka doskonalenia jakości kształcenia. 34.Marketingowe aspekty działalności uczelni wychowania fizycznego w opinii studentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1030-7
1.Nowe narzędzia i techniki komunikacji marketingowej: Problemy z kategoryzacją nowych instrumentów komunikacyjnych; Instrumenty oparte na innowacyjnym wykorzystaniu tradycyjnych kanałów komunikacji; Instrumenty oparte na modelu komunikacji hipermedialnej; 2. Zastosowanie nowych narzędzi i technik komunikacyjnych w praktyce wybranych organizacji non profit: Nowe narzędzia i techniki komunikacji marketingowej w kampaniach społecznych; Nowe narzędzia i techniki komunikacji w polityce; 6. Nowe narzędzia i techniki komunikacji w administracji publicznej; 7. Nowe narzędzia i techniki komunikacji w publicznej służbie zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komunikacja społeczna)
ISBN: 978-83-61991-65-6
1.Ramówka wiosenna a relacje między kosztem instytucjonalnym i promocją medialną- w oparciu o TVP i TVP2; 2. Jakość media relations urzędów administracji samorządowej w Zagłębiu Dąbrowskim w ocenie dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych; 3. Media w działaniach public relations samorządu na przykładzie miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego; 4. Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego jako element promocji regionu i wspierania tożsamości regionalnej; 5. Dress code jako element wewnętrznego public relations i jego znaczenie w kreowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki naukowej; 6. Strategia wizerunkowa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Założenia i implementacja; 7. Marketing partnerski placówki zdrowotnej- tworzenie relacji z klientami a wewnętrzne public relations; 8. Odkrywany czy odkryty potencjał komunikacyjny? O wykorzystaniu mikrologu jako narzędzia internetowego public relations w sektorze publicznym; 9. Nowe muzea sztuki w Europie Środkowej on-line w poszukiwaniu odbiorców, czyli o muzealnym public relations w kanale internetowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 13)
ISBN: 83-87708-46-1
Globalizacja a przełom w zarządzaniu; Teoretyczne podstawy badania strategii marketingowych przedsięb iorstw transnarodowych (globalizacja); Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie poszukującym proryn kowej reorientacji; Kreowania wizerunku przedsiębior stwa istotnym elementem jego rozwoju; Kreatywność w marketingu jako zasób przedsiębiorstwa. Zastosowanie zasad zarządzania wiedzą do analizy rozwiązywania problemów marketingowych w przedsiębiorstwie; Marke ting w obliczu zmian - kontekst kreowania wizerunku marki; Ocena satysfakcji klienta; Strategia Zarządza nia Relacjami z Klientami (CRM): zmiana filozofii kontaktów z klientem; Praktyka segmentacji rynku w przedsiębiorstwie na rynku krajowym- wyniki badania; Zmienność kontroli marketingowej w kontekście stosowa nej strategii biznesowej- wyniki badań polskich przed siębiorstw; Zastosowanie Internetu w marketingu; Rola i zakres public relations w administracji; Public relations w strategii marketingowej organizacji non- profit; Strategia wyższej szkoły niepublicznej w proce sie zmian; Polskie przedsiębiorstwa handlowe- konkuren cyjność rynkowa, strategie i instrumenty ich realiza cji (w świetle badań ankietowych); Problematyka aktyw ności rynku nieruchomości komunalnych na przykładzie gminy Wrocław; Targi branżowe w praktyce na przykła dzie branży mebli ogrodowych; Strategia marketingu międzynarodowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1650-5
I. Marketing usług: 1.Charakterystyka marketingu usług. 2.Badania działalności usługowej. 3.Marketing usług organizacji nastawionych na zysk. 4.Marketing usług organizacji nienastawionych na zysk. II. Zarządzanie organizacją usługową: 5.Zarządzanie a sruktura organizacji usługowej. 6.Metody zarządzania personelem i ukierunkowanie zarządzania marketingiem usług. 7.Marketing wewnętrzny organizacji usługowej. 8.Kompetencje pracowników organizacji usługowej. III. 9.Problemy współczesnego marketingu usług. 10.Zarządzanie marketingiem usług - co niesie przyszłość?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing ; Zeszyt 1/2007)
Cz.I Aspekty humanityczne zarządzania: 1. Psychologiczne uwarunkowania działań zbiorowych, 2. Komunikacja warunkiem kapitału społecznego biblioteki, Motywowanie pracowników biblioteki a koncepcja marketingu wewnętrznego. Cz.II Zarządzanie strategiczne: 1. Macierz oceny szans rozowju miast i gmin, 2. Klasa kreatywna jako czynnik rozowju miast, 3. Bariery rozowju przedsiębiorczości małych i średnich firm, 4. Wybrane czynniki zarządzania wartością organizacji non-profit. Cz.III Zarządzanie operacyjne: 1. Nauczanie na odległość formą edukacji w szkolnictwie wyższym, 3. Etykiety środowiskowe jako znaki towarowe w marketingu produktów przyjaznych środowisku w dobie globalizacji, 4. Działalność gospodarcza gminy środkiem rozowju przedsiębiorczości lokalnej, 5. Promocja gminy jako sposów wspierania loklanego rozwoju społecznjo-gospodarczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-915362-8-9
Marketing relacji a poprawa obsługi klienta biblioteki, Zarządzanie marketingiem relacji firm z udziałem proekologicznych organizacji non profit, Misja biblioteki szkoły wyższej w Polsce, Budowanie oraz ocena jakości pracy biblioteki szkolnej jako multimedialnego i internetowego centrum informacji, Znaczenie identyfikacji powiązań klienta wewnętrznego w zarządzaniu biblioteką, Kultura organizacyjna w planowaniu strategicznym biblioteki, Przedsiębiorczość a ryzyko, Realizacja celów strategicznych organizacji non profit w oparciu o zrównoważoną kartę wyników Kaplana - Nortona, Cele marketingu wewnętrznego w kreowaniu wizerunku, Znaczenie marki w kształtowaniu wizerunku organizacji non profit, Efektywność działania organizacji non profit, Zarządzanie tożsamością biblioteki, Biblioteka jako przykład organizacji niedochodowej, Promocja w działalności biblioteki pedagogicznej. Reklama społeczna jako narzędzie promocji w organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem organizacji typu non profit, Rola marketingu wewnętrznego w kreowaniu wizerunku biblioteki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-94-9
Zawiera: Wpływ wspólnych wartości na zjawisko izomorfizmu organizacyjnego; Proinnowacyjne kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Koncepcja budowania marki firmy rodzinnej na przykładzie Ciche International Trade & Investment; Selected clustering problems; Hotel brand image and loyalty of customers; Komunikacja w organizacji jako element wzrostu konkurencyjności; Wybrane aspekty kultury organizacyjnej miarą odpowiedzialnego zarządzania; Rola kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych na przykładzie Fundacji Mozaika; The importance of theories that have emerged on a practical business basis for science - questions and dilemmas; Budżet samorządowy jako prawno-finansowy instrument polityki na rzecz równości; Obrót nieruchomościami w wybranych miastach w Polsce - makroekonomiczne determinanty wielkości sprzedaży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: 978-83-61053-01-9
1. Sektor non-profit w Polsce, 2. Elementy kierowania w organizacjach non-profit, 3. Strategia i planowanie w organizacjach non-profit, 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach non-profit, 5. Marketing w organizacjach non-profit, 6. Public relations w organizacjach non-profit
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Authority data
Instytucje nonprofit - marketing (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again