Form of Work
Książki
(85)
Czasopisma
(5)
Status
only on-site
(81)
available
(52)
unavailable
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(55)
Czytelnia
(82)
Author
Huczek Marian
(8)
Chodyński Andrzej
(7)
Grabiec Olimpia (1975- )
(4)
Rymsza Marek
(4)
Blicharz Jolanta
(3)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(3)
Socha Irena
(3)
Adamiec Sabina
(2)
Bogacz-Wojtanowska Ewa
(2)
Dzieńdziora Joanna
(2)
Gronkiewicz Anna
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Jabłoński Adam
(2)
Jabłoński Marek
(2)
Klimek Jan
(2)
Kochmańska Magdalena
(2)
Kopel Anna
(2)
Kotowski Jarosław
(2)
Kromolicka Barbara
(2)
Kurleto Małgorzata Halszka
(2)
Lewenstein Barbara
(2)
Makowski Grzegorz
(2)
Perechuda Kazimierz
(2)
Rękawek Anna
(2)
Sitek Marcin
(2)
Skorupka Jerzy
(2)
Smolarek Małgorzata
(2)
Styś Aniela
(2)
Wierzbicki Zbigniew R
(2)
Wódz Kazimiera
(2)
Łuczkiewicz Grzegorz
(2)
Śliwińska Krystyna
(2)
Ackoff Russell L
(1)
Adamczyk Jadwiga
(1)
Addison Herbert J
(1)
Aleksnadrowicz Tomasz R
(1)
Arczewska Magdalena
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Barański Marek
(1)
Barański Robert
(1)
Bartoszek Adam
(1)
Binsztok Aleksander
(1)
Boberski Jakub
(1)
Borkowska Ewa
(1)
Borodin Yevgeniy
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Boć Jan
(1)
Brazilij Natalija
(1)
Brzuska Eugeniusz
(1)
Bzdek Krzysztof
(1)
Ceglarski Andrzej
(1)
Chwistecka-Dudek Halina
(1)
Cichy Diana
(1)
Czekaj Krzysztof
(1)
Czuba-Kulisińska Beata
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Czubek Grażyna
(1)
Demidenko Svitlana
(1)
Detyna Beata
(1)
Doh Jonathan
(1)
Dojwa Katarzyna
(1)
Drabik Ireneusz
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Drucker Peter F
(1)
Dudkiewicz Magdalena
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Dworowska Wioletta
(1)
Dziopak-Strach Ada
(1)
Dziura Marek
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Filipiak Beata
(1)
Filipowicz Paweł
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Fudaliński Janusz (1970-2015)
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Galata Stanisław
(1)
Gaweł Łukasz
(1)
Gawrylenko Valientina
(1)
Gerszberg Tomasz
(1)
Giertler Anna
(1)
Gilmore Audrey
(1)
Gliński Piotr
(1)
Gluziński Artur
(1)
Gniłka Aleksander
(1)
Gorzeń-Mitka Iwona
(1)
Gołębiowska Ewa
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Guzowska Halina
(1)
Głukowski Ryszard
(1)
Haber Lesław H
(1)
Habura Miłosz
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Hałasik Katarzyna
(1)
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski
(1)
Jagodzińska Katarzyna
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(69)
Country
Poland
(90)
Language
Polish
(90)
Subject
Instytucje nonprofit
(90)
Społeczeństwo obywatelskie
(11)
Wolontariusze
(10)
Marketing
(9)
Przedsiębiorstwo
(9)
Organizacje
(7)
Działalność charytatywna
(6)
Samorząd terytorialny
(6)
Administracja
(5)
Public relations
(5)
Bibliotekarstwo
(4)
Infrastruktura społeczna
(4)
Innowacje
(4)
Organizacja
(4)
Polityka społeczna
(4)
Praca społeczna
(4)
Społeczności lokalne
(4)
Usługi
(4)
Zarządzanie
(4)
Fundacja
(3)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Kobieta
(3)
Państwo
(3)
Polska
(3)
Szkolnictwo
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Bezrobocie
(2)
Budżety terenowe
(2)
Dług
(2)
Dłużnicy
(2)
Ekonomia społeczna
(2)
Fałszerstwo
(2)
Hotelarstwo
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Kadry
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Kultura
(2)
Menedżerowie
(2)
Nieruchomości
(2)
Odpowiedzialność karna
(2)
Opieka społeczna
(2)
Oszustwo
(2)
Oświata
(2)
Podatek
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Pranie pieniędzy
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo karne gospodarcze
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo społeczne
(2)
Przestępczość gospodarcza
(2)
Rozliczenia pieniężne
(2)
Samorząd gminny
(2)
Sektor publiczny
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Umowa
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Bezdomność
(1)
Biblioteka
(1)
Biblioteki
(1)
Budżety gminne
(1)
Controlling
(1)
Dane osobowe
(1)
Demografia
(1)
Dialog społeczny
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Doradcy personalni
(1)
Dotacja
(1)
Dziecko
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekonomia
(1)
Emerytura
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Finanse publiczne
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Fudnacja
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Informacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Jakość produktu
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Konsultacje społeczne
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Ludność
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Cieszyn (woj. śląskie)
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(5)
Czasopismo ekonomiczne
(3)
Czasopismo prawnicze
(1)
Podręczniki
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
167 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89275-03-1
1.Badania marketingowe w organizacjach non-profit, 2.Planowanie badania marketingowego, 3.Budowa narzędzia pomiarowego, 4.Sposoby pomiarów marketingowych, 5.Podstawowe zastosowanie badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924793-9-0
1. Wprowadzenie, 2. Organizacje pozarządowe w powiecie cieszyńskim - wyniki badań, 3. Wspólnie na rzecz lokalnych społeczności - organizacje pozarządowe i samorząd, 4. Charakterystyka III sektora w poszczególnych gminach powiatu cieszyńskiego, 5. Wnioski - zalecane kierunki rozwoju współpracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Dotacje na działalność pożytku publicznego / Jarosław Kotowski. - Stan wydania listopad 2014 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2014. - XVI, 290 s. : tab. ; 24 cm.
(Beck Info Biznes)
(Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN: 978-83-255-7046-0
Zawiera: R. I. Status prawno-finansowy dotacji udzielanych z budżetu JST organizacjom pozarządowym: Budżet JST jako plan finansowy; Ch-ka zadań JST; Wydatki budżetu JST - klasyfikacja, realizacja i przeznaczenie; Dotacja jako instrument finansowy. R. II. Status prawno-finansowy dotacji udzielanej z budżetu JST organizacjom pozarządowym na gruncie ustawy o finansach publicznych. R. III. Finansowanie zadań publicznych przez JST na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Definicja i pojęcie organizacji pozarządowych; Definicja działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Organizacja pozarządowa na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ograniczenia w dotowaniu podmiotów spoza sektora finansów publicznych; Sfera zadań publicznych wynikających z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Zasady współpracy i ich praktyczna realizacja; Przygotowanie i uchwalenie rocznego albo wieloletniego programu współpracy; Procedura ubiegania się o środki budżetowe, w tym środki pochodzące z dotacji; Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego a kwestia dotowania zadań publicznych przekazywanych organizacjom pozarządowym; Konkursy ofert na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Terminy obowiązujące w konkursie ofert; Ogłoszenie otwartego konkursu ofert; Szczególny rodzaj ogłoszenia konkursu ofert na podstawie projektu uchwały budżetowej JST; Procedura wyboru ofert - komisje konkursowe i ich zadania; Wybór ofert najkorzystniejszych; Unieważnienie otwartego konkursu ofert i jego konsekwencje; Publikacje wyników konkursu; Przekazanie dotacji; Wykorzystanie dotacji przez beneficjenta na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Kontrola dotacji; Sprawozdania z realizacji zadań i rozliczanie dotacji. R. IV. Tryb odrębne zalecania zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Tryb uproszczony - art. 19a PożPubWolonU; Tryb bezkonkursowy - art. 11a PożPubWolonU; Inicjatywa lokalna; Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Zakup usług od organizacji pozarządowych a udzielenie dotacji na podstawie ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. R. V. Zlecanie zadań publicznych i udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w trybach odrębnych w praktyce: Zagadnienia ogólne na gruncie ustawy o finansach publicznych a odrębne tryby zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym na gruncie ustawy - Prawo wodne; Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków; Dotacje przekazywane szkołom i placówkom niepublicznym na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty; Dotacje dla organizacji pozarządowych na gruncie ustawy o zatrudnieniu socjalnym; Dotacja na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej; Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych; Wnioski. R. VI. Odpowiedzialność prawna wynikająca z faktu udzielenia, przekazania bądź otrzymania dotacji: Odpowiedzialność karna skarbowa - regulacje; Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. R. VII. Odpowiedzi na pytania: Możliwość wykluczenia kandydata na beneficjenta dotacji z prawa ubiegania się o środki publiczne w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert; Dopuszczalność przyjęcia rocznego programu współpracy przez organ wykonawczy gminy; Spółka akcyjna organizacja pożytku publicznego; Status prawny uchwał konsultacyjnych z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Projekt uchwały budżetowej jako przedmiot konsultacji w trybie art. 5 PożPubWolonU; Możliwość poddawania konsultacjom uchwał podatkowych; Możliwość określania form współpracy w czasie trwania roku budżetowego (w trakcie realizacji programu współpracy); Możliwość określania zasady reprezentacji organizacji pozarządowych konsultujących program współpracy; Nakładanie dodatkowych obowiązków na beneficjentów dotacji w programie współpracy; Konsultacje społeczne - czy przy częściowych zmianach programu współpracy muszą obejmować cały program?; Charakter prawny rocznego programu współpracy; Dobór składu komisji w dokumencie innym niż program współpracy; Zamieszczanie w kryteriach wyboru ofert sformułowania „w szczególności” i konsekwencje takiego działania; Możliwość udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych; Zadania komisji konkursowych dotyczące ofert niekompletnych oraz złożonych po terminie wynikającym z ogłoszenia na ich składanie; Stosowanie KPA w działalności komisji konkursowej - zakres i ograniczenia; Udzielenie dotacji celowej organizacji pozarządowej na modernizację (inwestycję) w budynku znajdującym się w jej użytkowaniu; Udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej dla stowarzyszenia wykonującego funkcje inkasenta opłaty targowej; Termin zawarcia umowy i przekazania dotacji przy wyborze oferty zakładającej realizację zadania publicznego rozpoczynającą się w późniejszym okresie; Możliwość udzielenia dotacji na 2 lata; Warunek na przekazanie transzy dotacji; Uzyskanie środków finansowych z innych źródeł publicznych w niepełnej kwocie a możliwość odstąpienia od umowy; Kary umowne w powierzaniu i zlecaniu realizacji zadań publicznych; Odstąpienie od umowy w sprawie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania publicznego przez zleceniobiorcę; Odmowa wniesienia zabezpieczenia umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego; Dotacje z JST dla stowarzyszenia bez przeprowadzenia otwartego konkursu ofert; Rozliczenie dotacji celowej fakturą wystawioną przed zawarciem umowy o dotację; Udzielenie dotacji z budżetu JST przez inna niż „urząd” jednostkę budżetową; Dopuszczalność udzielania dotacji z budżetu samorządu w sytuacji braku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; Rozliczenie dotacji udzielonej organizacji pozarządowej. R. VIII. Orzecznictwo: Spółka prawa handlowego jako organizacja pożytku publicznego; Definiowanie i wykładnia pojęcia „działalność pożytku publicznego’; Akty wewnętrznego kierownictwa w relacji do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; Działalność organizacji pozarządowej a realizacja zadań wynikających z art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; Ograniczenie kręgu organizacji uprawnionych do brania udziału w konsultacjach; Nakładanie nowych obowiązków na organizacje pozarządowe w programie współpracy; Brak upoważnienia do podejmowania własnych aktów regulujących zasady współpracy przez organy wykonawcze JST; Ograniczenie przez organ stanowiący JST kręgu podmiotów uprawnionych do realizacji programu współpracy; Program współpracy a określenie składu liczbowego i osobowego komisji konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert; Możliwość dopisywania zasad współpracy w trakcie jego realizacji; Nakładanie w programie współpracy zobowiązań na organizacje pozarządowe; Kwoty pożyczek dla organizacji pozarządowych w uchwale budżetowej a zasady ich udzielania; Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego a znaczenie pojęcia „organizacja pozarządowa”; Zakaz reagowania przez radę gminy dodatkowych wymagań i obowiązków wobec członków gminnej rady pożytku publicznego; Przedmiotem konsultacji są tylko projekty aktów prawa miejscowego obejmujące statutową działalność organizacji pozarządowych; Brak kompetencji do zmiany znaczenia pojęć ustawowych dla organu stanowiącego i wykonawczego JST; Wolontariat nie może służyć legalizowaniu pracy „na czarno”; Promocja JST przez sport to nie upowszechnianie kultury fizycznej; Możliwość decydowania przez organ wykonawczy o zasadach współpracy z organizacjami pozarządowymi i formach realizacji; Możliwość wprowadzenia w ogłoszeniu o konkursie wymogów, które wykluczają z udziału w konkursie ofert; Określanie kryteriów oceny i wyboru ofert; Program współpracy powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 5 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; Uchwalenie programu współpracy po 30 listopada roku poprzedzającego rok jego obowiązywania; Konieczność jasnego określenia form konsultacji z organizacjami pozarządowymi; Działalność nieodpłatna pożytku publicznego a działalność bezkosztowa; Stosowanie KPA w postępowaniu konkursowym; Ograniczenie w ogłoszeniu o konkursie kręgu podmiotów, do których kierowana jest dotacja, a zasada równego dostępu do środków publicznych; Niezłożenie oferty na obowiązujących wzorze zamieszczonym w rozporządzeniu - konsekwencje; Zawężenie podmiotowe w ogłoszeniu jako element zawężający zasadę uczciwej konkurencji wyrażony w art. 5 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; Rada Gminy nie może wprowadzić własnych zasad dotowania w miejsce ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; Zasady tworzenia programu współpracy i jego konsultacji to obligatoryjne elementy programu; Obsługowa księgowa organizacji pozarządowych a zadania własne gminy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914541-6-9
I. Istota zadań publicznych i społecznych w demokraty cznym państwie: Sektor rządowy i samorządowy, jego rola i zadania w demokratycznym państwie; Zadania publiczne i społeczne a dobra i usługi o charakterze użyteczności publicznej; Podmioty sektora publicznego realizujące zadania o charakterze użyteczności publi cznej; Podmioty drugiegi i trzeciego sektora w realiza cji zadań użytenczości publicznej - przesłanki i ogrniczenia. II. Pojęcie, zakres działalności pożytku publicznego a organizacje pozarządowe: Pojęcie i podstawy prawne działalności pożytku publicznego; Organizacja i funkcjonowanie podmiotów pożytku publicznego; Procedu ra prowadzenia działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych; Źródła finansowania działalności organizacji pożytku publicznego; Karta zasad działania organizacji pożytku publicznego; Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego; Rada Działaności Pozytku Publicz nego. III. Instytucje i rozwiązania prawne wspomagające realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego Wolonariat jako szczególnego rodzaju instytucja wspie rająca realizację zadań pożytku publicznego; Rola i zadania centrów wolontariatu; Pomoc publiczna i jej znaczenie w demokratycznym państwie; Podstawowe regulacje pomocy publicznej w Unii Europejskiej i jej konsekwencje; Istota, cele i podmioty udzielające pomoc publiczna w Polsce. IV. Miejsce fundacji i stowarzyszeń w realizacji zadań publicznych: Miejsce i organizacja fundacji jako podmiotów trzeciego sektora; Miejsce i organizacja stowarzyszeń jako podmiotów tzreciego sektora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-861-7
Cz.I Wiedza w przedsiębiorstwie sieciowym: 1. Ontologiczno-epistemologiczne podstawy diagnozowania i projektowania przedsiębiorstw sieciowych, 2. Drgająca gospodarka, 3. Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych, 4. Dryfowanie przedsiębiorstw ku gospodarce sieciowej, 5. Kreowanie wartości w układach sieciowych, 6. Marketing sieciowy, 7. Pracownicy i agenci wiedzy, 8. Zarządzanie wiedzą w organizacjach non-profit. Cz.II Metody wizualizacji, kompozycji i dyfuzji wiedzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-875-3
1. Akcesja Polski w struktury Unii Europejskiej a działalność marketingowa polskich przedsiębiorstw, 2.D ziałalność marketingowa w obszarze agrobiznesu, 3. Działalność marketingowa w obszarze jakości dóbr żywnościowych, 4. Działalność marketingowa w obszarze organizacji non-profit, 5. Działalność marketingowa w obszarze organizacji politycznych, 6. Działalność marketingowa w obszarze przedsiębiorstw produkcyjnych, 7. Działalność marketingowa w obszarze firm ubezpieczeniowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-890-2
Zawiera: R. I. Problematyka definicyjna oraz typologia podmiotowa organizacji pozarządowych w oparciu o regulacje prawa polskiego: Zagadnienia wstępne; Prawne pojęcie organizacji pozarządowej - heterogeniczny charakter definicji; Wnioski. R. II. Ustrojowo-prawne podstawy działalności organizacji pozarządowych na rzecz osiągania celów publicznych: Zagadnienia wstępne; Podstawy niezależnej i samodzielnej działalności organizacji pozarządowych na rzecz osiągania celów publicznych w sferze zewnętrznej administracji; Podstawy prawne współdziałania organizacji pozarządowych z administracją publiczną na rzecz realizacji celów publicznych; Zasady podległości kompetencji organom administracji publicznej przez organizacje pozarządowe w sferze zewnętrznej i wewnętrznej administracji; Wnioski. R. III. Materialny i prawny wymiar funkcjonowania organizacji pozarządowych w kontekście realizacji celów publicznych; Zagadnienia wstępne; Materia działań organizacji pozarządowych w aspekcie osiągania celów publicznych; Materialnoprawne podstawy uprawnień związanych z posiadaniem statusu organizacji pozarządowej; Wnioski. R. IV. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych w ramach i poza strukturami administracji w ujęciu proceduralnym: Zagadnienia wstępne; Realizacja celów publicznych w kontekście korzystania z uprawnień strony postępowania administracyjnego oraz wykonywania funkcji zaleconych z zakresu administracji; Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym jako forma instytucjonalnej kontroli społecznej; Bimorficzny charakter uczestnictwa organizacji pozarządowych w postępowaniu o charakterze administracyjnym; Wnioski. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek - Środowisko Życia - Edukacja / red. Wiesław Theiss)
ISBN: 978-83-7441-783-9
Cz.I Edukacja wielokulturowa - koncepcje i formy: 1. Wielokulturowość jako kategoria pedagogiczna, 2. Edukacja wielokulturowa - implkajce dla systemu oświaty. Cz.II Instytucja kultury w środowisku lokalnym: 1. Instytucja kultury w środowisku lokalnym - wyzwania aksjologiczne, programowe i organizacyjne, 2. Edukacja wielokulturowa w programach instytucji kultury. Cz.III Edukacja środowiskowa - obszary i formy: 1. Pamięź i dziedzictwo w pracy społeczno-kulturalnej, 2. Miejsca - przestrzenny wymiar animacji i edukacji, 3. Obecność - edukacja i animacja w środowisku loklanym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekonomia i Humanistyka ; Vol I nr 1/2001)
ISBN: 1509-5258
Restrukturyzacja w procesie zarządzania rozwojem organizacji; Zmiany postaw pracowniczych czynnikiem wdrażania koncepcji TQM; Środki public relations; Środki public relations; Strukturalizacja systemu "Biblioteka" jako obiektu badań marketingowych Konkurencja oligopolistyczna na rynku Otwartych Funduszy emerytalnych; Wspieranie małych prywatnych form przedsiębiorczości; Socjologiczne-prawne aspekty bezpieczeństwa pracy; Rzut oka na rozwój literatury amerykańskiej od czasów kolonialnych do końca 20 wiek u; Estetyczny aromat literatury i kultury w nowym milenium; Neopragmatyzm jako alternatywa dla literaturoznawstwa metodologicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-383-6
Zawiera: Wstęp. Część I. Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki. Rozdział 1. Ekonomia społeczna - idea i kierunki rozwoju koncepcji. Rozdział 2. Innowacyjność ekonomii społecznej w kontekście rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych. Rozdział 3. Ekonomia oparta na idei osoby jako teoretyczna podstawa ekonomii społecznej. Rozdział 4. Ekonomia społeczna - między rynkową transakcją, społeczną kooperacją a hierarchiczną koordynacją. Rozdział 5. Ekonomia społeczna wobec kryzysu rynku i państwa. Rozdział 6. Ekonomia i filozofia Amatrya Sena a teorie sprawiedliwości. Rozdział 7. Przedsiębiorstwa społeczne w perspektywie instytucjonalizmu historycznego. Rozdział 8. Ekonomia społeczna wobec instytucji. Część II. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Rozdział 1. Samorząd lokalny jako twórca i partner podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie województwa małopolskiego. Rozdział 2. Pakiet działań wsparcia rozwoju regionu na przykładzie miasta Dębica. Rozdział 3. Systemowe uwarunkowania rozwoju spółdzielni socjalnych w województwie pomorskim. Rozdział 4. Uwarunkowania efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Rozdział 5. Trudności pomiaru efektywności działań CSR. Rozdział 6. Analiza możliwości wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych jako sposób poprawy ich ekonomizacji. Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem w organizacjach pozarządowych. Rozdział 8. Subiektywne dopasowanie pracowników spółdzielni socjalnych a motywacja do pracy na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Rozdział 9. Problemy kadr organizacji pozarządowych - studium przypadku. Część pierwsza - obserwacja. Część III. Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej. Rozdział 1. Funkcje podmiotów ekonomii społecznej w zmiennym otoczeniu. Rozdział 2. Rola organizacji pozarządowych w ekonomii społecznej. Rozdział 3. Społeczna działalność organizacji wyznaniowych we współczesnej Polsce. Rozdział 4. Polski a indyjski model ekonomii społecznej - aspekt społeczno-kulturowy. Rozdział 5. Ekonomia społeczna a obszary wiejskie - stan i przewidywane kierunki zmian. Rozdział 6. Lokalne Grupy Działania jako instytucje ekonomii społecznej na przykładzie gminy Nowy Korczyn. Rozdział 7. Internet jako źródło informacji publicznej o podmiotach ekonomii społecznej w Polsce. Problemy jakości informacji. Część IV. Wybrane problemy i wyzwania dla ekonomii społecznej. Rozdział 1. Ekonomia społeczna jako przykład działań na rzecz rozwoju inkluzywnego. Rozdział 2. Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką. Rozdział 3. Ekonomia społeczna a bezpieczeństwo jednostki, grupy społecznej (wybrane aspekty). Rozdział 4. Motywy wyboru kierunku studiów z obszaru ekonomii społecznej. Rozdział 5. Innowacje społeczne w sektorze środowiska naturalnego. Rozdział 6. Ubóstwo w Polsce. Studium przypadku Małopolski. Rozdział 7. Brak dostępu do kredytu jako przejaw wykluczenia finansowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 330
Book
In basket
( Biuletyn RPO. Materiały ; 53 (2006))
1. Ekonomia społeczna- przegląd stanowisk: Koncepcje i funkcje ekonomii społecznej; Aktywna polityka społeczna i ekonomia społeczna; Osiągnięcia Krakowa w zakresie gospodarki socjalnej i rozwoju przedsiębiorczości; Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych- wyniki badań empirycznych; Młodzi i niepotrzebni bezrobotni- bezrobotni zagrożenia wykluczeniem społecznym; Rynek pracy otwarty dla niewidomych- projekt Partnerstwa na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych; Praca w posagu- model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi- projekt realizowanych w ramach programu operacyjnego IW EQUAL; 2. Bariery aktywności obywatelskiej i sposoby ich przezwyciężania w kontekście ekonomii społecznej- doświadczenia polskie; Determinanty aktywności obywatelskiej w Polsce 2005; Przezwyciężanie barier- doświadczenia organizacji obywatelskich: Ogólnopolski Związek Bezrobotnych z siedzibą w Ełku; Fundacja na Rzecz Kobiet "Ja Kobieta"; Fundacja "Pomoc Kobietom i Dzieciom"; Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most"; Trzeci sektor w kontekście problematyki migracyjnej; Europejska polityka społeczna- wyobrażenia i konkrety; Kapitał społeczny a rynek pracy; 3. Gospodarka społęczna jako nowa forma aktywności obywatelskiej w systemach prawno-finansowych w Europie; Aktywność obywatelska jako warunek rozwoju gospodarczego Polski- o potrzebie dobrych przykładów zagranicznych; Ekonomia społeczna we Włoszech; Ekonomia społeczna w Czechach; Pozyskiwanie funduszy dla trzeciego sektora- szwedzkie doświadczenia; Ekonomia społeczna we Flandrii; Sytuacja trzeciego sektora na Węgrzech; Ekonomia społeczna- doświadczenia holenderskie; Finansowanie organizowanie pozarządowych w Stanach Zjednoczonych; W stronę polskiego modelu ekonomii społecznej; Rola programu EQUAL dla rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
Fundacje i stowarzyszenia / Robert Barański, Jarosław Kotowski. - Wyd. 3 Stan prawny: wrzesień 2016. - Warszawa : C.H.Beck , 2016. - 338 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-255-8950-9
Zawiera: R. 1 Powołanie i rejestracja organizacji pozarządowych: Fundacja czy stowarzyszenie; Zakładanie organizacji pozarządowych; Procedury rejestracyjne; Status organizacji pożytku publicznego; Stowarzyszenia zwykłe; Likwidacja organizacji pozarządowej. R. 2 Działalność bieżąca: Organizacja biura; Budżet organizacji pozarządowej; Public relations w organizacjach pozarządowych; Współpraca z wolontariatem; Strategia rozwoju organizacji pozarządowej; Zatrudnianie pracowników; Zasady sprawozdawczości; Kontrole w organizacjach pozarządowych; Księgowość i rachunkowość w organizacjach; Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. R. 3 Źródła finansowania: Zbiórki publiczne; Działalność odpłatna organizacji pożytku publicznego; Kampania 1%; Kredyty dla organizacji pozarządowych; Zaliczki na realizację projektu; Spadki i zapisy dla organizacji pozarządowych; Nawiązki sądowe; Składki członkowskie w stowarzyszeniach; Kapitał żelazny. R. 4 Konkursy dotacyjne: Przystąpienie do konkursu; Konstrukcja projektu; Zobowiązania wynikające z realizacji projektu; Studium wykonalności projektu; Innowacyjność i wartość dodana projektu; Matryca logiczna projektu; Narzędzia pomocnicze w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej; Elementy zarządzania projektem; Monitoring projektu; Ewaluacja projektu; Analiza SWOT. R. 5 Współpraca z organami administracji publicznej: Zagadnienia ogólne; Współpraca pozafinansowa; Rady działalności pożytku publicznego; Zlecenie realizacji zadań publicznych; Inicjatywa lokalna; Bariery współpracy. R. 6 Współpraca zewnętrzna z innymi podmiotami: Współpraca ze sponsorami; Współpraca partnerska. R. 7 Organizacje tematyczne: Organizacje pozarządowe działające na polu pomocy społecznej; Organizacje pozarządowe w oświacie; Organizacje pozarządowe działające na polu kultury i sztuki; Organizacje zajmujące się sportem i kulturą fizyczną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-7333-175-1
Cz.I Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie- współ czesne koncepcje i dylematy: -Globalizacja gospodarki a nowe tendencje zarządzania przedsiębiorstwem; -Nowe funkcje informacji we współczesnych koncepcjach zarządzania; -Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony; -Analiza ekonomiczna jako źródło informacji o przedsiębiorstwie; -Ocena ekspercka jako źródło informacji w procesie projektowania i realizacji zmian w przedsiębiorstwie; -Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa model pomiaru; -Umiejętności przyszłej kadry inżynieryjnej w wykorzystaniu zasobów informacji w przedsiębiorstwach "trzeciej fali"; -Korzyści dobrej praktyki w kształtowaniu przejrzystości systemu informacyjnego spółek publicznych; -Komunikacja w zarządzaniu procesem zmian organizacyjnych. Cz.II Pozyskiwanie oraz bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie i państwie: -Informacja strategiczna i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem; -Ochrona i bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach; -Zarządzanie wiedzą a bezpieczeństwo transferu informacji w nowoczesnych organizacjach; -Niektóre czynniki wpływające na zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorcy; -Niektóre uwarunkowania prawne prowadzenia wywiadu gospodarczego w Polsce; -Bezpieczeństwo infrastruktury informacyjnej; -Zarządzanie bezpieczeństwem finansowym państwa. Cz.III Wybrane problemy zarządzania informacją w praktyce działalności przedsiębiorstw i instytucji: -Tworzenie efektywnego systemu wywiadu gospodarczego; -Eksperymentalne środowisko profilowanego wywiadu sieciowego; -Zintegrowane systemy informacyjne jako narzędzie wspomagające integrację marketingu i logistyki; -Metody wspomagające zarządzanie informacją w organizacjach non-profit; -Ochrona zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa (na przykładzie PPHU "MEX"); -Zagadnienia ochrony danych osobowych w działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów opieki zdrowotnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61190-29-5
Praktyka jest nauczycielem umiejętności; 1. Koncepcje i tworzenie dobrych praktyk w pomocy społecznej; Socjologiczne mapy badawcze w miejskiej polityce społecznej. Od tradycji do współczesnych dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów w mieście; O uwarunkowaniach dobrych praktyk w lokalnych systemach i sieciach wsparcia; Interwencja socjalna z perspektywy praktyk organizacyjnych i współpracy z instytucjami wsparcia społecznego w Katowicach w opinii pracowników MOPS-u; Szkolne systemy profilaktyki i wsparcia społecznego uczniów zagrożonych wykluczeniami w Katowicach. Diagnoza i przykłady dobrych praktyk; Współpraca Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi w obszarze rozwiązywania problemów społecznych= przykłady dobrych praktyk; 2. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach; Środowiskowe programy profilaktyczne w Katowicach; Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe w Katowicach- dawcy dobrych praktyk czy grupy interesów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-31-7
Andrzej Chodyński: Organizacja non - profit jako akywny interesariusz firmy zarządzającej wiedzą. Uwarunkowania zrównoważonego. Agata Dudek: Public relations szkół wyższych na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Alicja Gębczyńska: Czynniki determinujące satysfakcję klienta wewnętrznego w organizacji non - profit. Zdzisław Gebołyś: Jak badać misję biblioteki? Honorata Howaniec: Public relations a wizerunek organizacji non - profit. Marian Huczek: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych biblioteki. Marian Huiczek, Irena Socha: Komunikacja w doskonaleniu procesu public relations w bibliotece. Adam Stefan Jabłoński: Projakościowy model zarządzania widzą w organizacjach non - profit. Marek Marian Jabłoński: Innowacyjny menedżer organizacji non - profit. Joanna Kamińska: Czynniki wpływające na jakość pracy w bibliotece. Maja Kitlińska: Wykorzystanie metod organizatorskich do poprawy efektywności pracy w bibliotece. Małgorzata Koszembar-Wiklik: Tożsamość wizualna organizacji non profit. Baeata Palma, Izabela Jurczak: Program komputerowy Sowa jako narzędzie wspomagania usług świadczonych użytkownikowi biblioteki Szkoły Zarządzania i Marketingu. Beata Żołędowska: Orientacja na użytkownika podstawą doskonalenia usług bibliotecznych. Marta Bartkowska - Stenek: wdrażanie systemu zarządzania jakością w urzędzie administracji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketi)
ISBN: 83-89275-30-9
I. Ch-ka usług: Pojęcie i klasyfikacja usług; Cechy usług; Czynniki rozwoju sektora usług; Otoczenie firmy usługowej; Misja firmy usługowej; Projektowanie usługi II. Ch-ka marketingu organizacji niedochodowych: Cel i zakres działania organizacji niedochodowych; Czynni ki wpływające na sukces organizacji non profit; Identy fikacja cech marketingu organizacji non profit; Pozy skiwanie wolontariuszy i zasobów przez organizacje non profit; Strategia marketingowa organizacji usługowej niedochodowej; Marketing-mix. III. Marketing w działalności bibliotek: Biblioteka w otoczeniu społeczno-gospodarczym; Ch-ka marketingu bibliotecznego; Marketing-mix w bibliotece; Promotion- mix w bibliotece. IV. Marketing usług edukacyjnych: Zarządzanie strategi czne szkołą wyższą; Strefa szkolnictwa wyższego jako system marketingowy. V. Marketing w kulturze (na przykładzie ośrodków kultu ry). VI. Promocja organizacji non profit na przykładzie fundacji. VII. Literatura.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1443-X
R.1 Sfera usług w Polsce. Ujęcie retrospektywne; R.2 Współczesne koncepcje zarządzania marketingowego w sferze usług; R.3 Ch-ka usług; R.4 Marketing-mix usług; R.5 Jakość i jej rola w usługowej ofercie rynko wej; R.6 Problemy strategiczne przedsiębiorstw usługo wych; R.7 Planowanie marketingowe w działalności usługowej; R.8 Marketing organizacji niedochodowych; R.9 Badania marketingowe w sferze usług. Kluczowe obszary zastosowań. Aneks: Marketing usług w praktyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86846-45-3
Organizacje niekomercyjne a marketing; Kształtowanie strategii marketingowej organizacji niekomercyjnej; Marketing w wybranych działaniach organizacji niekomercyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-24-8
Cz.I Wprowadzenie do marketingu w sektorze non profit : 1. Sektor non profit a koncepcje marketingu. Cz.II Wdrożenie koncepcji marketingu : 2. Przyjęcie orientacji marketingowej, 3. Segmentacja rynku, 4. Proces planowania marketingowego. Cz.III Zastosowanie marketingu : 5. Pozyskiwanie funduszy, 6. Marketing sztuki, 7. Marketing w edukacji, 8. Marketing w służbie zdrowia, 9. Marketing społeczny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again