Form of Work
Książki
(28)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(24)
available
(15)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(24)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Capiga Mirosława
(2)
Karpuś Piotr
(2)
Rymarczyk Jan
(2)
Węcławski Jerzy
(2)
Alińska Agnieszka
(1)
Brzozowski Michał
(1)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Chróścicki Andrzej
(1)
Czekaj Jan
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Dziawgo Leszek
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Gierałtowski Paweł
(1)
Gradoń Witold
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Grzegorczyk Filip (1978- )
(1)
Górski Marian
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Kosztowniak Aneta
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kruczalak Kazimierz
(1)
Maliszewski Edward
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Masiukiewicz Piotr
(1)
Matkowski Paweł
(1)
Milczarek Dominika
(1)
Misztal Piotr
(1)
Olędzki Jerzy
(1)
Pluskota Przemysław
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Pszczółka Ireneusz
(1)
Pyka Irena
(1)
Siwińska-Gorzelak Joanna
(1)
Szaraniec Monika
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szewczyk Łukasz
(1)
Szustak Grażyna
(1)
Szymczak Iwona
(1)
Tworzydło Dariusz
(1)
Wardein Barbara
(1)
Wliszewski Krzysztof
(1)
Zawadzka Patrycja
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(32)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(33)
Subject
Instytucje finansowe
(24)
Rynek finansowy
(11)
Banki
(5)
Rynek kapitałowy
(5)
Finanse
(4)
Instytucje finansowe międzynarodowe
(4)
Ceny
(3)
Kursy walutowe
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Rynek walutowy
(3)
Akcje (ekon.)
(2)
Bilans płatniczy
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Integracja gospodarcza
(2)
Kredyt
(2)
Marketing
(2)
Ogranizacje międzynarodowe
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Ryzyko kredytowe
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Zabezpieczenie wierzytelności
(2)
Agenci ubezpieczeniowi
(1)
Alkohol
(1)
Bank centralny
(1)
Brokerzy ubezpieczeniowi
(1)
Budżety terenowe
(1)
Dane osobowe
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dyskonto
(1)
Dług
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gry hazardowe
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Holdingi
(1)
Informacja
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Leki
(1)
Loterie
(1)
Makroekonomia
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Nieuczciwa reklama
(1)
Obligacje
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Obrót towarowy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pieniądz
(1)
Poręczenie
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Promocja handlowa
(1)
Public realtions
(1)
Public relations
(1)
Public reltions
(1)
Reklama
(1)
Reklama prasowa
(1)
Reklama radiowa
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek finansowy -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Rynek finansowy -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Tytoń
(1)
UNDP
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowa
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wolne zawody
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zdolność kredytowa
(1)
Znaki towarowe
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-19-9
Cz.1 Pieniądz i instrumenty finansowe : 1.Pieniądz, 2.Instrumenty fiannsowe, 3.Stopy procentowe i dyskontowe, Cz.II Podmioty systemu finansowego gospodarki : 4.Struktura podmiotowa systemu finansowego gospodarki, 5.Depozytowo-kredytowe instytucje pośrednictwa finansowego, 6.Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego, 7.Ryzyko w działalności posredników finansowych. Cz.III Rynki finansowe : 8.Rynki finansowe - podmioty, klasyfikacja, 9.Rynki terminowych instrumentów finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-591-3
1.Monetarne instytucje finansowe, 2.Procedura kredytowania, 3.Źródła informacji wykorzystywanej przez bank do oceny kredytobiorcy, 4.Zdolność kredytowa, 5.Ryzyko kredytowe, 6.Zabezpieczenia kredytów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
E-book
In basket
Artykuł przedstawia korzenie EPS w dwóch wymiarach: wschodnim i południowym. Omówiono w nim dwufazową ewolucję polityki, przeprowadzonych jej zmian, scharakteryzowano jej warunki i szukano odpowiedzi na pytania: Czy EPS ma obecnie rację bytu, czy UE powinna się z niej wycofywać czy bardziej angażować? Czy powinna zmienić założenia warunku KE: „więcej za więcej”? Jako dowód skutecznego wykorzystania działań UE podczas procesów transformacji podaje się przykład państw Europy Środkowej i Wschodniej. Sugeruje się rozwiązania prowadzące do utworzenia stref wolnego handlu rynków państw objętych EPS. Podkreśla się ważny aspekt EPS, jakim jest zróżnicowanie rozwoju, za czym idzie koszt pracy, inne rozwiązania prawne i instytucjonalne, a także zróżnicowanie strukturalne rynków. Zwraca się również uwagę na rewolucję w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych, które stanowią jeden z warunków upodabniania się modeli konsumpcyjnych w poszczególnych państwach bez względu na ich poziom rozwoju.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-134-4
1. Ecological management and rationality; 2. Finances and pro-ecological challenge of today's market: between sensitiveness and interestedness; 3. The ecological sensitivity of companies as a factor of comparative superiority; 4. Capital market and ecology; 5. Valuation of businesses with natural resources; 6. Accounting and problems associated with the protection of natural environment; 7. The idea of sustainable development in financial institutions; 8. Environmental & social responsibility of banks; 9.The influence of environmental protection on the international financial market. World tendencies and the polish market; 10. Possibilities for a bank engagement in environmental protection; 11. A standard chart of social accounts for ecological banks; 12. Eco-rating: a supportive tool for decision making processes in banks concerning finance investments; 13. Financial service providers and the environment: a green marketing perspective; 14. Individual investors environmental protection. The international market and Poland; 15. Good money, good indices, good returns; 16. Sustainability - a concept form enhancing enterprise value; 17. History of SRI and eco-funds in Japan; 18. Can pension funds become new forces that drive sustainable development?; 19. the financing of environmental protection in Poland during the transformation period; 20. Financing environmental protection from public sources; 21. The financing of pro-ecological investments in Poland; 22. The problems of the functioning of environmental funds in Poland; 23. The "polluter pays" principle and the polish environmental funds system; 24. The pro-ecological reorientation of polish banks in the light the United Nations declaration : "banking and environmental"; 25. Bank Ochrony Środowiska S.A. as an element of an integrated financing system of Poland's natural environmental
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse międzynarodowe)
ISBN: 978-83-255-1102-9
I. Finanse międzynarodowe: 1. Kursy walut i transakcje na rynku walutowym; 2. Podstawowe teorie kształtowania się kursu walutowego; 3. Wymienność walut; 4. Systemy kursów walutowych; 5. Rachunek dochodu narodowego i bilans płatniczy; 6. Międzynarodowy system walutowy; 7. Międzynarodowy rynek walutowy; 8. Międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe; 9. Zadłużenie międzynarodowe; 10. Ewolucja zadłużenia zagranicznego Polski w latach 1982-2007; II. Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw: 11. Ryzyko kursowe w działalności przedsiębiorstw; 12. Rozliczenia w obrocie międzynarodowym; 13. Finansowanie operacji zagranicznych przedsiębiorstw; 14. Inwestycje międzynarodowe przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-0515-8
1. Rynek finansowy; 2. Instytucje rynku kapitałowego; 3. Inwestorzy instytucjonalni; 4. Fundusz inwestycyjny jako instytucja zbiorowego inwestowania; 5. Idea powiernictwa w działalności funduszy inwestycyjnych; 6. Rodzaje funduszy inwestycyjnych; 7. Nadzór publiczny nad funduszami inwestycyjnymi; Zakończenie i wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336
No cover
Book
In basket
(Badania Ekonomiczne / przewod. komitetu red. Urszula Sztandar-Sztanderska ; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 978-83-235-0394-1
1. Instytucje a wzrost gospodarczy w świetle badań empirycznych, 2. Zmiana instytucjonalna a wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych, 3. Znaczenie instytucji budzetowych dla równowagi fiskalnej, 4. Związek między nierównowagą fiskalną a koniunkturą i tempem wzrostu gospodarczego, 5. Niezależność banku centralnego, 6. związek między stopniem restrukturyzacji polityki pienięznej i tempem wzrostu gospdoarczego a niezależnośią banku centralnego w krajach transformujących gospodarki, 7. Ekonomiczne i instytucjonalne determinenty wyboru systemu kursu walutowego w krajach transformacji ustrojowej - przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, 8. System kursu walutowego a polityka pienięzna i fiskalna oraz wzrost gospodarczy w krajach transformacji ustrojowej - analiza empiryczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87897-01-9
Pośrednicy finansowi i instytucje finansowe, Bank centralny, Fundusze emerytalne, Domy maklerskie, Giełdy i rynek kapitałowy; Rynki finansowe: pieniężne i kapitałowe, Rynek pieniężny, Rynek bonów skarbowych, Rynek międzybankowy, Rynek walutowy, Rynek kapitałowy, Segment rynku kapitałowego, szczególne segmenty rynku papierów wartościowych, Giełdy papierów wartościowych; Papiery wartościowe, Obligacje, Akcje, Świadectwa udziałowe, Agencje ratingowe. Mierzenie ryzyka, Pieniądz i bank centralny, Banki i systemy bankowe - ujęcie porównawcze, banki komercyjne, Bankowość inwestycyjna i banki inwestycyjne, Fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych; Firmy ubezpieczeniowe jako podmiot rynku kapitałowego, Fundusze emerytalne, Giełdy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-325-6
1. Instytucje i usługi finansowe w prawie Unii Europejskiej; 2. Instytucja i zadania organu nadzoru nad rynkiem finansowym; 3. Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe; 4. Instytucje ubezpieczeniowe - zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji; 5. Wybrane instytucje rynku kapitałowego; 6. Rachunkowość instytucji finansowych - zagadnienia; 7. Zagadnienia ogólne umów o świadczenie usług finansowych; 8. Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym; 9. Umowy o usługi finansowe w sektorze ubezpieczeniowym; 10 .Umowy w sektorze rynku kapitałowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-569-1
1. Zabezpieczenia kredytów i ich rodzaje, 2. Charkaterystyka poręczenia w świetle przepisów kodeksu cywilnego, 3. Rynek usług poręczeniowych w Polsce, 4. Konsekwencje rozwoju usług poręczeniowych dla rynku finansowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 558)
1. Instytucja jako kategoria ekonomiczna w doktrynie ekonomii instytucjonalnej. Podstawowe założenia metodologiczne i terminologiczne; 2. Istota, instytucje i mechanizmy rozwoju lokalnego; 3. Zjawisko mikrofinansów na świecie; 4. Bankowe instytucje mikorfinansowe jako element polskiego systemu finansowego; 5. Niebankowe instytucje mikrofinansowe jako element polskiego systemu finansowego; 6. Kierunki i perspektywy rozwoju instytucji mikorfinansowych w Polsce jako podmiotów wspierających lokalny rozwój społeczno-gospodarczy; 7. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1708-9
Cz.I Podstawy teoretyczno-prawne i analiza otoczenia: 1. Pośrednictwo finansowe i konglomeraty finansowe w teorii ekonomii, 2. Aspekty prawne funkcjonowania konglomeratów finansowych, 3. Zmoany społeczno-demograficzne i zmiany struktury oszczędności a funkcjonowanie konglomeratów finansowych, 4. Integracja rynku finansowego w Unii Europejskiej i jej znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania konglomeratów finansowych, 5. Sieć bezpieczeństwa finansowego a działalność konglomeratów finansowych. Cz.II Zarządzanie konglomeratami finansowymi: 6. Strategie konsolidacji i de novo jako sposoby tworzenia konglomeratów finansowych, 7. Ocena działalności konglomeratów finansowych na podstawie sprawozdań finansowych, 8. Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny potencjału ekonomiczno-finansowego konglomeratów finansowych, 9. Ryzyko w konglomeratach finansowych, 10. Kredytowe instrumenty pochodne jako narzędzie transferu ryzyka kredytowego pomiędzy bankami a zakładami ubezpieczeń, 11. Cross-selling i zarządzanie wizerunkiem w konglomeratach finansowych, 12. Strategia działania konglomeratów finansowych. Cz.III Konglomeraty finansowe na rynku usług finansowych: 13. Konglomeraty finansowe w wybrnaych krajach wysko-rozwiniętych, 14. Konglomeraty finansowe w wybrnaych krajach UE-10, 15. Rola klientów korporacyjnych w działalności konglomeratów finansowych, 16. Klienci indywidualni i ich znaczenie dla konglomeratów finansowych, 17. Private banking i asset management w działalności konglomeratów finansowych, 18. Dyscyplina rynkowa a funkcjonowanie konglomeratów finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w enklawach finansowych / Piotr Masiukiewicz. - Warszawa : Difin, 2007. - 190 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-775-3
1. Pojęcie i teoretyczne podstawy enklaw finansowych, 2. Specyfika produktów finansowych i ich cen, 3. Regulacje prawne cen produktów finansowych, 4. Postrzeganie cen a decyzje finansowe, 5. Modele enklaw finansowych. Produkty i ceny, 6. Elementy analizy marketingowej enklaw finansowych, Dodatek: Instrumenty bezodsetkowe w Islamie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-144-7
Cz.I Międzyanrodwe organizacje finansowe o wymiarze globalnym : 1.Pojęcie, geneza i funkcje międzyanrodowych organizacji finansowych, 2.Bank Rozrachunków Międzyanrodowych (BIS), 3.Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP), 4.Miedzynarodowy Fundzusz Walutowy (MFW), 5.Międzynarodwowy Bank Odbudowy i Rozwoju i jego afiliacje, 6.Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD). Cz.II Europejskie Organizacje finansowe po drugiej wojenie światowej, 2.Europejski System Walutowy, 3.Ewolucja europejskich organizacji finansowych po rozpoczęciu realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej, 4.Rozszerzenie Unii Gospodarczej i Walutowej, 5.Pozostałe europejskie organizacje finansowe. Cz.III Międzynarodowe finansowe instytucje regulacyjne i konsulatacyjne : 1.Międzynarodowe instytucje regulacyjne a normy i standardy dotyczące międzynarodwego systemu finansowego, 2.Miedzynarodwe ugrupowania finansowe o charkaterze niesformalizowanym. Cz.V Międzynarodowe organziacje finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki światowej : 1.Międzynarodowe organizacje finansowe a globalizacja i swiatowe kryzysy finansowe, 2.Międzyanrodowe organizacje finansowe a reforma międzyna i Klubu Londyńskiego rodowego systemu walutowego, 3.Rola Klubu Paryskiego i Klubu Londyńskiego w rozwiązywaniu kryzysu zadłużenia, 4.Inicjatywa na rzecz zmniejszania zadłużenia krajów najbiedniejszych, 5.Międzynarodwe organizacje finansowe a terroryzm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1604-1
Cz.I Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej : 1.Doktryna słusznej ceny, 2.Merkantylizm - usystematyzowana teoria protekcjonizmu, 3.Klasyczne teorie wymainy - rozwój teorii wolnego handlu, 4.Poklasyczne teorie wymiany międzynarodowej, 5.Alternatywne teorie handlu międzynarodowego, 6.Współczesny handel międzynarodowy. Cz.II Polityka wymiany międzynarodowej : 1.Polityka handlowa - definicja i rodzaje, 2.Narzędzie polityki handlowej. Cz.III Międzynarodowe przepływy czynników produkcji : 1.Międzynarodowe przepływy kapitału, 2.Nielegalne przepływy kapitałowe, 3.Transfer technologii, 4.Międzynarodowe przepływy ludności. Cz.IV Kurs walutowy i rynek walutowy : 1.Kurs walutowy, 2.Rynek walutowy, 3.Kształtowanie się kursów walutowych w długim i krótekim okresie. Cz.V Międzynarodowy system walutowy : 1.Pojęcie międzynarodwego systemu walutowego. Klasyfikacja systemów walutowych, 2.Czynniki determinujące wybór systemu walutowego, 3.Kurs sztywny czy kurs płynny, 4.Historia międzynarodwego systemu walutowego. Cz.VI Stabilizacja i kryzysy na globalnych rynkach finansowych : 1.Rozwój rynków finansowych, 2.Handel derywatami, 3.Inwestorzy instytucjonalni, 4.Fundusze hedgingowe, 5.Kryzysy finansowe, 6.Globalna architektura finansowa, 7.Forum Stabilizacji Finansowej, 8.Reforma instytucyji z Bretton Woods, 9.Stabilizacja kursów walutowych, 10.Korzyści i zagrożenia globalizacji rynków finansowych, Cz.VII Dochód narodowy, bilans płatniczy i nadlowy : 1.Dochód narodowy w gospodarce otwartej, 2.Bilasn płatniczy, 3.Problem równowagi bilasnu płatniczego. Cz.VIII Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek : 1.Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek, 2.Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.Zasady konkurencyjności. CZ.IX Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej : 1.Pojęcie i istota międzynarodwoej integracji gospodarczej, 2.Przebieg międzynarodwej integracji gospodarczej, 3.Integracja walutowa jako etap integracji gospodarczej, 4.Ugrupowania integracyjne na świecie. CZ.X Międzynarodowe organizacje gospodarcze : 1.Bank światowy, 2.Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 3.Krytyka działalności MFW i Banku Światowego, 4.Światowa Organziacja Handlu, 5.Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 6.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 7.Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju. CZ.XI Problem rozwoju i wymainy międzynarodwej krajów rozwijających się : 1.Charkaterystyka krajów rozwijających się, 2.Problem rozwoju krajów rozwijających się - ujęcie teoretyczne, 3.Różnice w rozwoju pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, 4.Integracja gospodarcza jako sposób wzmocnienia pozycji krajów rozwijających się, 5.Pomoc dla krajów rozwijających się, 6.Kryzys zadłużeniowy jako zjawisko globalne. Cz.XII Korporacje międzyanrodowe w gospodarce światowej : 1.Rozwój przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, 2.Otoczenie przedsiębiorstwa międzynarodowego, 3.Pozytywne i negatywne znaczenie korporacji międzyanrodowych, 4.Praktyka zarządzania korporacjami międzynarodowymi, Cz.XIII Globalizacja stosunków międzynarodowych : 1.Pojęcie i charkaterystyka procesu globalizacji, 2.Przyczyny globalizacji stosunków międzynarodowych, 3.Skutki globalizacji stosunków międzynarodowych, 4.Zagrożenia związane z procesem globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1604-1
Cz.I Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej : 1.Doktryna słusznej ceny, 2.Merkantylizm - usystematyzowana teoria protekcjonizmu, 3.Klasyczne teorie wymainy - rozwój teorii wolnego handlu, 4.Poklasyczne teorie wymiany międzynarodowej, 5.Alternatywne teorie handlu międzynarodowego, 6.Współczesny handel międzynarodowy. Cz.II Polityka wymiany międzynarodowej : 1.Polityka handlowa - definicja i rodzaje, 2.Narzędzie polityki handlowej. Cz.III Międzynarodowe przepływy czynników produkcji : 1.Międzynarodowe przepływy kapitału, 2.Nielegalne przepływy kapitałowe, 3.Transfer technologii, 4.Międzynarodowe przepływy ludności. Cz.IV Kurs walutowy i rynek walutowy : 1.Kurs walutowy, 2.Rynek walutowy, 3.Kształtowanie się kursów walutowych w długim i krótekim okresie. Cz.V Międzynarodowy system walutowy : 1.Pojęcie międzynarodwego systemu walutowego. Klasyfikacja systemów walutowych, 2.Czynniki determinujące wybór systemu walutowego, 3.Kurs sztywny czy kurs płynny, 4.Historia międzynarodwego systemu walutowego. Cz.VI Stabilizacja i kryzysy na globalnych rynkach finansowych : 1.Rozwój rynków finansowych, 2.Handel derywatami, 3.Inwestorzy instytucjonalni, 4.Fundusze hedgingowe, 5.Kryzysy finansowe, 6.Globalna architektura finansowa, 7.Forum Stabilizacji Finansowej, 8.Reforma instytucyji z Bretton Woods, 9.Stabilizacja kursów walutowych, 10.Korzyści i zagrożenia globalizacji rynków finansowych, Cz.VII Dochód narodowy, bilans płatniczy i nadlowy : 1.Dochód narodowy w gospodarce otwartej, 2.Bilasn płatniczy, 3.Problem równowagi bilasnu płatniczego. Cz.VIII Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek : 1.Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek, 2.Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.Zasady konkurencyjności. CZ.IX Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej : 1.Pojęcie i istota międzynarodwoej integracji gospodarczej, 2.Przebieg międzynarodwej integracji gospodarczej, 3.Integracja walutowa jako etap integracji gospodarczej, 4.Ugrupowania integracyjne na świecie. CZ.X Międzynarodowe organizacje gospodarcze : 1.Bank światowy, 2.Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 3.Krytyka działalności MFW i Banku Światowego, 4.Światowa Organziacja Handlu, 5.Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 6.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 7.Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju. CZ.XI Problem rozwoju i wymainy międzynarodwej krajów rozwijających się : 1.Charkaterystyka krajów rozwijających się, 2.Problem rozwoju krajów rozwijających się - ujęcie teoretyczne, 3.Różnice w rozwoju pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, 4.Integracja gospodarcza jako sposób wzmocnienia pozycji krajów rozwijających się, 5.Pomoc dla krajów rozwijających się, 6.Kryzys zadłużeniowy jako zjawisko globalne. Cz.XII Korporacje międzyanrodowe w gospodarce światowej : 1.Rozwój przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, 2.Otoczenie przedsiębiorstwa międzynarodowego, 3.Pozytywne i negatywne znaczenie korporacji międzyanrodowych, 4.Praktyka zarządzania korporacjami międzynarodowymi, Cz.XIII Globalizacja stosunków międzynarodowych : 1.Pojęcie i charkaterystyka procesu globalizacji, 2.Przyczyny globalizacji stosunków międzynarodowych, 3.Skutki globalizacji stosunków międzynarodowych, 4.Zagrożenia związane z procesem globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-810-1
1. Działalność instytucji finansowych, 2. Rachunkowość i sprawozdawczosć instytucji finansowych, 2. Analiza finansowa, 4. Specyfika analizy finansowej instytucji finansowych, 5. Inne narzędzia oceny instytucji finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe : komentarz / Andrzej Chróścicki. - Stan prawny na 1.07.2008 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 268 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-988-9
1. Pośrednictwo ubezpieczeniowe. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym: Przepisy ogólne; Agent ubezpieczeniowy; Broker ubezpieczeniowy; Rejestr pośredników ubezpieczeniowych; Przepisy karne; Zmiany w przepisach obowiązujących; Przepisy przejściowe i końcowe. 2. Pośrednictwo finansowe i kredytowe: Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowanymi; Aneks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
E-book
In basket
Zadaniem nauki jest poszukiwanie racjonalnych rozwiązań dla cywilizacyjnych wyzwań współczesnego świata. Jednym z takich kluczowych wyzwań jest także rozwój zrównoważony. Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle obiecująca, ale z całą pewnością wymaga ogromnego zaangażowania ekonomistów. Nauki ekonomiczne, a w tym dyscyplina nauki „finanse”, podejmują to wyzwanie. Wiele badań, spotkań, konferencji i publikacji służy naukowej analizie oraz praktycznej implementacji za-sad zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce w zakresie finansów i rachunkowości. Proces naukowego opracowywania problemu trwa, a społeczna ewolucja biznesu dostarcza ambitnych tematów badawczych. Po latach pracy możemy wskazać zarówno na konkretne sukcesy, jak też i na wiele wątpliwości w zakresie koncepcji zrównoważonych finansów. Materialnym dowodem naukowego wkładu w poszerzanie wiedzy są publikacje. Znaczna część aktualnego dorobku naukowego dyscypliny „finanse” dotycząca zrównoważonego rozwoju jest już od lat regularnie prezentowana w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kontynuujemy ten cykl opracowań. W niniejszym tomie zebraliśmy wyselekcjonowane artykuły autorów z wielu uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Ich tematyka skoncentrowana jest na zagadnieniach finansów i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w nich doskonałe rozważania teoretyczne oraz konkretne przykłady z praktyki gospodarczej. Każdy artykuł stanowi inspirujący materiał naukowy. Szczególne podziękowania należą się nie tylko Autorom, ale także Recenzentom, którzy podjęli trud oceny nadesłanych materiałów. Jako redaktorzy tomu wraz z Autorami i Recenzentami mamy nadzieję, że poprzez publikację naszego wspólnego dzieła wnosimy istotny wkład w naukowe opracowanie problematyki finansowania zrównoważonego rozwoju. Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek '
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again