Form of Work
Książki
(31)
Status
available
(25)
only on-site
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(18)
Author
Góralczyk Wojciech (1924-1994)
(7)
Sawicki Stefan
(7)
Barcz Jan (1953- )
(5)
Górka Maciej
(4)
Wyrozumska Anna (1953- )
(4)
Brodecki Zdzisław
(3)
Galster Jan
(3)
Barcik Jacek
(2)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(2)
Skubisz Ryszard (1950- )
(2)
Wentkowska Aleksandra
(2)
Witkowski Zbigniew
(2)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Bokajło Wiesław
(1)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(1)
Michałowska-Gorywoda Krystyna
(1)
Ostrihansky Rudolf
(1)
Pacześniak Anna
(1)
Pietraś Ziemowit Jacek
(1)
Tyranowski Jerzy
(1)
Wierzchowska Anna
(1)
Witkowska Katarzyna Maria
(1)
Łazowski Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(23)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Instytucje europejskie
(29)
Prawo wspólnotowe europejskie
(23)
Unia Europejska
(17)
Integracja europejska
(14)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(7)
Organizacje międzynarodowe
(7)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(7)
Prawo międzynarodowe
(7)
Prawo wojenne
(7)
Sądownictwo międzynarodowe
(7)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(6)
Parlament Europejski
(5)
Polska
(5)
Rada Europy
(4)
Swobodny przepływ towarów
(4)
Konkurencja
(3)
Konstytucja Europejska
(3)
Swobodny przepływ kapitału
(3)
Swobodny przepływ osób
(3)
Swobodny przepływ usług
(3)
Traktat nicejski (2000)
(3)
Europa
(2)
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
(2)
Europejska Wspólnota Gospodarcza
(2)
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
(2)
Integracja gospodarcza
(2)
Integracja społeczna
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Traktat amsterdamski (1997)
(2)
Traktat o Unii Europejskiej
(2)
Wolność ekonomiczna
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Wspólnota Europejska
(2)
Dylomacja
(1)
Edukacja europejska
(1)
Ekologia
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Globalizacja
(1)
Kary i opłaty ekologiczne -- podręcznik akademicki
(1)
Komitet Regionów
(1)
Kompetencje Unii Europejskiej
(1)
Migracje
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Rosja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spoleczeństwo informacyjne
(1)
System obronny państwa
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Unia Europesjka
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Subject: place
Polska
(2)
31 results Filter
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8107-795-8
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach UE, 2. Struktura prawna i zakres podmiotowy procesu integracji europejskiej; 3. Zakres przedmiotowy UE; 4. Zasady działania UE; Cz. II. Instytucje i organy Unii Europejskiej: 5. Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; 6. Trybunał Sprawiedliwości UE; 7. Organy doradcze i agencje UE; 8. System instytucjonalny w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Cz. III. Prawo Unii Europejskiej: 9. Pojęcia prawa UE i jego źródła; 10. Procedury stanowienia prawa UE; 11. Stosowanie prawa UE; 12. Ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne prawa UE; Cz. IV. System ochrony prawnej Unii Europejskiej: 13. Skargi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu uchybienia zobowiązaniom; 14. Skarga o stwierdzenie nieważności; 15. Skarga na bezczynność; 16. Skarga odszkodowawcza; 17. Odesłanie prejudycjalne; 18. Opinia o zgodności umowy międzynarodowej z Traktatami; Cz. V. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: 19. Prawne aspekty akcesu Polski do UE; 20. Konstytucyjne podstawy członkostwa Polski do UE; 21. Zapewnienie efektywności prawa UE w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7806-500-5
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach UE, 2. Struktura prawna i zakres podmiotowy procesu integracji europejskiej; 3. Zakres przedmiotowy UE; 4. Zasady działania UE; Cz. II. Instytucje i organy Unii Europejskiej: 5. Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; 6. Trybunał Sprawiedliwości UE; 7. Organy doradcze i agencje UE; 8. System instytucjonalny w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Cz. III. Prawo Unii Europejskiej: 9. Pojęcia prawa UE i jego źródła; 10. Procedury stanowienia prawa UE; 11. Stosowanie prawa UE; 12. Ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne prawa UE; Cz. IV. System ochrony prawnej Unii Europejskiej: 13. Skargi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu uchybienia zobowiązaniom; 14. Skarga o stwierdzenie nieważności; 15. Skarga na bezczynność; 16. Skarga odszkodowawcza; 17. Odesłanie prejudycjalne; 18. Opinia o zgodności umowy międzynarodowej z Traktatami; Cz. V. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: 19. Prawne aspekty akcesu Polski do UE; 20. Konstytucyjne podstawy członkostwa Polski do UE; 21. Zapewnienie efektywności prawa UE w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-898-1
Cz. I : Teoria integracji , struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach Unii Europejskiej ; 2. Rozwój strukturalny procesu integracji europejskiej ; 3. Zasady działania Unii Europejskiej ; Cz. II : Instytucje i organy : 4. Rada Europejska , Parlament Europejski , Rada , Komisja i Trybunał obrachunkowy ; 5. Sądy wspólnotowe ; 6. Instytucje i organy Unii gospodarczej i walutowej oraz europejski bank inwestycyjny ; 7. Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej ; 8. System instytucjonalny w II filarze Unii Europejskiej i w przestrzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej ; Cz. III : Prawo Unii Europejskiej : 9. Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania ; 10. Źródła prawa Unii Europejskiej ; 11. Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej ; 12. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce ; Cz. IV : Zarządzanie sprawami europejskimi na szczeblu krajowym : 13. Rola parlamentów narodowych ; 14. Rola rządu ; 15. Rola organów regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-481-9
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach unii europejskiej , 2. Rozwój strukturalny procesu integracji europejskiej , 3. Zasady działania Unii Europejskiej , Cz. II : Instytucje i organy : 4. Rada Europejska , Parlament Europejski , Rada , Komisja i Trybunał Obrachunkowy , 5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Instytucje i organy Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny , 7. Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej , 8. System instytucjonalny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa , Cz. III : Prawo Unii Europejskiej : 9. Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania , 10. Źródła prawa Unii Europejskiej , 11. Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej , 12. Zapewnianie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce , 13. Rola parlamentów narodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-137-0
1. Pojęcie, etapy i skutki integracji międzynarodowej. Geneza i rozwój integracji w Europie; 2. Struktura, definicja, cele i członkostwo UW; 3. System instytucjonalny UE; 4. Prawo Unii Europejskiej; 5. Finansowanie UE; 6. Wspólnotowy rynek wewnętrzny; 7. Swoboda przepływu towarów w UE oraz Wspólna Polityka Handlowa; 8. Wspólna Polityka Rolna; 9. Cele i zasady polityki spójności UE; 10. Unia Gospodarcza i Walutowa; 11. Polityka ochrony konkurencji; 12. Inne polityki realizowane na szczeblu wspólnotowym; 13. Ramy prawno-instytucjonalne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE; 14. Międzyrządowe obszary współpracy w UE - II i III filar UE; 15. Polska w UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-09-7-X
Cz Wstępna Pojęcie integracji międzynarodowej jej geneza oraz historia : 1.Pojęcie, geneza oraz modele i formy współczesnej integracji gospodarczej, 2.Historia idei i procesów integracyjnych w Europie. CZ.I Integracja w ramach Unii Europejskiej : 1.Historia powstania Unii Europejskiej, 2.Podstawy prawne funkcjonowania, 3.Kontrola i przestrzeganie prawa unijnego, 4.Członkowstwo i stosunki zewnętrzne, 5.Polska a Uni Europejska, 6.Organy, 7.Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach filaru pierwszego, 8.Założenia i procesy integracyjne w ramach drugiego filaru, 9.Założenia i procesy integracyjne w ramach trzeciego filaru, 10.Symbole UE, 11.Fundusze, 12.Finanse Unii Europejskiej, 13.Przyszłość UE. CZ.II Integracja w ramach innych niż Unia Europejska, europejskich ugrupowań integracyjnych : 1.Integracja krajów Beneluksu, 2.Integracja krajów nordyckich, 3.Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), 4.Europejski Obszar Gospodarczy (EEA), 5.Współpraca i integracja krajów Europey Środkowo-Wschodniej po 1989 r., 6.Integracja w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). CZ.III Wybrane dokumenty dotyczące Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-60501-05-1
I. Istota i formy integracji europejskiej. II. Etapy, formy i uwarunkowania integracji europejskiej: 1. Kształtowanie się jedności kulturowej: 1.1. Wpływ antyku. 1.2. Oddziaływanie kultury bizantyńskiej. 1.3. miejsce kultury barbarzyńskiej. 1.4. Rola chrześcijaństwa. 1.5. Funkcja uniwersalizmu. 2. Przesłanki integracji politycznej: 2.1. Znaczenie koncepcji jedności suwerenów. 2.2. Rola idei integracji narodów.2.3. Skuteczność jedności wymuszonej.2.4. Sukcesy kompromisu politycznego. 3. Budowa Unii Gospodarczej: 3.1.Proces tworzenia strefy wolnego handlu. 3.2.proces tworzenia unii celnej. 3.3. Konsekwencje stworzenia wspólnego rynku. 3.4.Zaawansowanie unii gospodarczej i walutowej.4. Tworzenie unii politycznej. III. Państwo narodowe w procesie integracji europejskiej: 1.Początki, kryzys i przemiany państwa narodowego. 2.Państwo narodowe i integracja europejska.3.Pojęcie europeizacji.4.Dziedziny europeizacji państwa narodowego.5.Skutki europeizacji.6.Przyszłość państwa narodowego. IV. Instytucje Unii Europejskiej:1.Kwestie definicyjne.2.Zasady regulujące działalność instytucji Unii Europejskiej.3.Typologia instytucji Unii Europejskiej.4.Funkcje instytucji Unii Europejskiej.5.Charakterystyka głównych instytucji Unii Europejskiej:5.1.Rada Europejska.5.2.Rada Unii Europejskiej.5.3.Komisja Europejska.5.4.Parlament Europejski.5.5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji.5.6. Trybunał Obrachunkowy.5.7.Komitet Ekonomiczno-Społeczny.5.8.Komitet Regionów. V. Prawo Unii Europejskiej: 1.Podstawowe pojęcia.2.Konstytucja dla Europy.3. Europejskie prawo pierwotne i prawo wtórne.4.Integracja prawna.5.Wnioski dotyczące posługiwania się prawem europejskim.6.Publikowanie aktów prawa europejskiego i ich udostępnianie. VI. Europejska integracja gospodarcza:1.Etapy integracji.2.Polityka poszerzenia Unii i współpraca z krajami trzecimi.3.Polityka pogłębiania integracji.4.Instytucje europejskie w I filarze.5.Dlaczego gospodarka a nie sfera polityki?6.Jednolity rynek wewnętrzny.7.Europejski Obszar Gospodarczy.8.Unia Gospodarcza i Walutowa.9.Pakt stabilizacji i wzrostu.10.Strategia lizbońska i konkurencyjność.11.Czy Unii potrzeba więcej wspólnych polityk? VII. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: 1.Od europejskiej współpracy politycznej do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.2.Insytytucjonalizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.3.Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.4.Obszary Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. VIII. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. IX. Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych:1.Pojęcie i zakres przedmiotowy europejskiej polityki w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.2. "Kamienie milowe" z Amsterdamu i Tampere - założenia i rzeczywistość.3.Bilans wspólnych 5-letnich osiągnięć w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnetrznych.4.Przyszłość europejskiego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. X. Edukacja europejska: 1.Istota i aspekty formalnoprawne edukacji europejskiej.2.Formy i przejawy edukacji europejskiej.3.Wysiłki na rzecz ujednolicenia modelu edukacji europejskiej.4.W stronę europejskiego minimum programowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / Jan Galster, Zbigniew Witkowski, Katarzyna Maria Witkowska. - Wyd. 6 popr. i uzupeł. Stan prawny na 1.01.2006 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2006. - 240 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7285-267-7
I. Geneza Wspólnot Europejskich. II. Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do idei Unii Europejskiej. III. Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht z 7 lutego 1992 r. Oraz Traktaty zmieniające dotychczas funkcjonujące traktaty europejskie, tj. Traktat Amsterdamski z 2 Października 1997 r., Traktat z Nicei z 26 lutego 2001 r. oraz Traktat ustanawiający Konstytucje dla Europy. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Status prawny Unii Europejskiej. VI. Unia Europejska a państwa członkowskie. VII. Obywatelstwo europejskie. VIII. Prawo europejskie. IX. Wspólnotowe prawo gospodarcze. X. Integracja polityczna. XI. Unia Gospodarcza i Monetarna. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.1 geneza Wspólnot Europejskich; R.2 Od Europ. Wspólnoty Węgla i Stali do idei Unii Europejskiej; R.3 Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht- 7 lutego 1992r. R.4 System instytucjonalny Wspólnot Europ. oraz UE; R.5 Status prawny UE; R.6 UE a państwa członkowskie; R.7 Obywatelstwo europejskie; R.8 Prawo Europejskie; R.9 Wspólnotowe Prawo Gospodarcze; R.10 Integracja polityczna; R.11 Unia Gospodarcza i Monetarna; R.12 Stowarzyszenie i przystąpienie do UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Podatki ekologiczne / Jan Głuchowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2002. - 246,[4] s. : tab. ; 21 cm.
(Kontrowesje Podatkowe)
ISBN: 83-7284-587-5
R.1 Teoretyczne aspekty ekologicznych rozwiązań podatkowych i finansowych; R.2 Rozwiązania prawne i instytucjonalne Polski oraz Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska; R.3 Regulacje podatkowe i finansowo-ekologiczne w prawie wewnętrznym i międzynarodowym; R.4 Zagraniczne systemy podatków ekologicznych; R.5 Międzynarodowe założenia i efekty ekologicznego opodatkowania; R.6 Redystrybucyjny charakter podatków ekologicznych i ich perspektywy; R.7 Ocena funkcjonowania podatków ekologicznych. Podatki i opłaty ekologiczne w Wielkiej Brytanii w 2000 r. Załączniki: Standardowe (liniowe) kredyty ekologiczne Banku Ochrony Środowiska SA; Niestandardowe kredyty ekologiczne Banku Ochrony Środowiska SA; Kredyty ekologiczne z dopłatami; Zestawienie emisji obligacji komunalnych (wrzesień 2000r.); Opłaty produktowe w wybranych krajach; Rodzaje opakowań; Rodzaje produktów; Rodzaje pozostałych produktów; Podatki ekologiczne w Unii Europejskiej i Norwegii w 1997r.; Stawki VAT i powszechnych podatków konsumpcyjnych od energii w krajach OECD w 1994r; Zachęty podatkowe przy inwestycjach środowiskowych; Globalne podatki jako procent ceny paliw; Ekologiczne obciążenia fiskalne w krajach OECD; Scenariusze podatku węglowego: symulowane efekty pakietów politycznych obejmujących instrumenty kompensacji, Wielka Brytania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-16-8
Częśc I: Cywilizacyjne i kulturowo-polityczne filary jedności Europy. 1. Europa i europejskość: idee i pojęcia. 2. Antyczne korzenie Europy. 3. Nowożytna Europa, nowożytna europejskość. Część II: Polityczno-prawne wymiary Unii Europejskiej. 4. Struktura i charakter prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 5. Porządek prawny Unii Europejskiej. 6. System instytucjonalny Unii Europejskiej/Wspólnot Europejskich. 7. Unia Europejska jako system polityczny. 8. Polityka migracyjna Unii Europejskiej. 9.. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Część III: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania integracji europejskiej. 10. Wewnętrzny i zewnętrzny wymiar ekonomicznej integracji europejskiej. 11. Polityka społeczna Unii Europejskiej. 12. Europa obywateli. 13. Społeczeństwo informacyjne w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-305-9
I. Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskiej od Traktatu Paryskiego po Konstytucje dla Europy. II. Status prawny Unii Europejskiej. III. Unia Europejska a państwa członkowskie. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Zasady prawa Unii Europejskiej. VI. Wspólnotowy porządek prawny. VII. Integracja polityczna. VIII. Unia Gospodarcza i monetarna. IX. Obywatelstwo Europejskie. X. Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. XI. Wspólnotowe prawo konkurencji. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej. XIII. Konstytucjonalnoprawny wymiar członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2142-0
Cz. I Instytucje i źródła: Historia i charakter prawny Unii Europejskiej; Instytucje; Źródła prawa Wspólnot Europejskich; System ochrony prawnej. Cz. II Prawo materialne: Swoboda przepływu towarów; Swoboda przepływu pracowników; Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu kapitału; Prawo konkurencji; Unia Gospodarcza i Pieniężna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2447-0
Cz. I Instytucje i źródła: Historia i charakter prawny Unii Europejskiej; Instytucje; Źródła prawa Wspólnot Europejskich; System ochrony prawnej. Cz. II Prawo materialne: Swoboda przepływu towarów; Swoboda przepływu pracowników; Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu kapitału; Prawo konkurencji; Unia Gospodarcza i Pieniężna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-12492-0-4
R. 1 Zagadnienia podstawowe: Pojęcie prawa europejskiego; Prawo Wspólnot Europejskich (prawo wspólnotowe); 3. Zasady fundamentalne (ustrojowe) prawa wspólnotowego; 4. Zasady ogólne prawa wspólnotowego; 5. Ściślejsza (wzmocniona) współpraca; 6. Zakres przestrzenny obowiązywania prawa wspólnotowego; R.2 Powstanie Wspólnot i Unii Europejskiej: 1. Antecedencje; 2. Powstanie Wspólnot Europejskich; 3. Powstanie Unii Europejskiej; 4. Państwa członkowskie Wspólnot i Unii Europejskiej; R.3 Instytucje Wspólnot Europejskich: 1. Instytucje i organy; 2. Trzy Wspólnoty - wspólne instytucje; 3. Rada; 4. Zebrani w Radzie Przedstawiciele Rządów Państw Członkowskich; 5. Rada w składzie Szefów Państwa lub Rządów; 6. Rada Europejska; 7. Komisja; 8. Parlament Europejski; 9. Trybunał Sprawiedliwości; 10. Trybunał Obrachunkowy; 11. Instytucje doradcze; 12. Instytucje pomocnicze; 13. Instytucje Finansowe; R.4 Prawodawstwo wspólnotowe: 1. Zasady stanowienia prawa wtórnego; 2. Procedury stanowienia prawa wtórnego; 3. Akty prawa wtórnego wspólnotowego; R.5 Wspólnotowy system ochrony prawnej: 1. Zagadnienia ogólne; Zasady procedury; 3. Postępowania wynikające ze skarg bezpośrednich; 4. Inne ważniejsze postępowania; 5. Postępowanie odwoławcze; R.6 Obywatelstwo Unii Europejskiej: 1. Pojęcie obywatelstwa Unii; 2. Prawa związane z obywatelstwem Unii; R.7 Stosunki zewnętrzne Wspólnot Europejskich: 1. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnot; 2. Kompetencje zewnętrzne Wspólnot; 3. Umowy międzynarodowe państw członkowskich a prawo wspólnotowe; 4. Stowarzyszenie ze Wspólnotami; R.8 Wybrane zagadnienia instytucjonalne Unii Europejskiej: 1. Konstrukcja prawna oraz cele i zasady Unii; 2. Ściślejsza współpraca w ramach Unii; 3. Wprowadzenie zmian do Traktatów; 4. Członkostwo UE; 5. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; 6. Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych; R.9 Suwerenność, integracja i ponadnarodowość: 1. Suwerenność jako pojęcie prawa międzynarodowego; 2. Integracja europejska i ponadnarodowość Wspólnot Europejskich; 3. Prawo wspólnotowe a prawo międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-8198-076-0
Zawiera: Przedmowa. Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające: § 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa; I. Rozwój autonomicznej dyscypliny prawa Unii Europejskiej; II. Metody i narzędzia badawcze prawa Unii Europejskiej; § 2. Historia procesu integracji europejskiej; I. Rada Europy; II. Powstanie i ewolucja Wspólnot Europejskich; 1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali; 2. Europejska Wspólnota Gospodarcza; 3. Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom); 4. Traktaty o połączeniu instytucji trzech Wspólnot Europejskich; 5. Jednolity Akt Europejski; 6. Traktaty o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht, Traktat z Amsterdamu oraz Traktat z Nicei); 7. Konwent Europejski i Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; 8. Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktat z Lizbony); 9. Charakter relacji między Traktatami o Unii Europejskiej i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej; § 3. Charakter prawny Unii Europejskiej; I. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa; II. Metoda wspólnotowa; § 4. Prawo Unii Europejskiej a prawo międzynarodowe; § 5. Cele Unii Europejskiej; § 6. Członkostwo w Unii Europejskiej; I. Nabycie członkostwa w Unii Europejskiej; II. Zawieszenie praw członkowskich w Unii Europejskiej; III. Ustanie członkostwa; § 7. Stowarzyszenie z Unią Europejską; I. Stowarzyszenia traktatowe; II. Stowarzyszenia konstytucyjne; § 8. Obywatelstwo Unii Europejskiej; I. Charakter prawny obywatelstwa Unii Europejskiej; II. Prawa obywateli Unii Europejskiej. Rozdział II. System instytucjonalny Unii Europejskiej: § 9. System instytucjonalny Unii Europejskiej; § 10. Rada Europejska; I. Ewolucja Rady Europejskiej; II. Skład i organizacja; III. Funkcje; IV. Podejmowanie decyzji; § 11. Parlament Europejski; I. Skład; II. Organizacja wewnętrzna Parlamentu Europejskiego; III. Funkcje Parlamentu Europejskiego; § 12. Rada; I. Skład i organizacja; II. Zadania i kompetencje; III. Podejmowanie decyzji; 1. Uwagi ogólne; 2. Głosowanie większością kwalifikowaną; 3. Wymóg jednomyślności w Radzie; 4. Kompromis luksemburski i kompromis z Ioanniny; 5. Podejmowanie decyzji zwykłą większością głosów; § 13. Komisja; I. Skład i organizacja; II. Kompetencje Komisji; III. Podejmowanie decyzji; § 14. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; I. Skład; II. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości i Sądu; III. Procedura orzekania; § 15. Trybunał Obrachunkowy; I. Skład i organizacja; II. Zadania i kompetencje; III. Sposób działania; § 16. Organy doradcze Unii Europejskiej; I. Komitet Ekonomiczno-Społeczny; 1. Skład i organizacja; 2. Zadania i sposób działania; II. Komitet Regionów; 1. Skład i organizacja; 2. Zadania i sposób działania; § 17. Instytucje finansowe; I. Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych; II. Europejski Bank Inwestycyjny; § 18. Równowaga instytucjonalna. Rozdział III. Źródła prawa Unii Europejskiej: § 19. Zagadnienia wprowadzające; I. Uwagi ogólne; II. Pojęcie „źródła prawa Unii Europejskiej”; III. Acquis Unii Europejskiej; IV. Katalog i klasyfikacja źródeł prawa Unii Europejskiej; V. Problematyka hierarchii źródeł prawa w systemie prawnym Unii Europejskiej; § 20. Prawo pierwotne; I. Uwagi ogólne; II. Traktaty założycielskie Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej; 1. Wykaz traktatów założycielskich oraz traktatów modyfikujących; 2. Zakres przedmiotowy traktatów założycielskich; III. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Zakres przedmiotowy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej; 3. Zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do instytucji UE; 4. Zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych do państw członkowskich; IV. Ogólne zasady prawa; V. Prawo zwyczajowe; § 21. Prawo międzynarodowe publiczne jako źródło prawa Unii Europejskiej; I. Uwagi ogólne; II. Ius contrahendi Unii Europejskiej; III. Rodzaje umów zawieranych przez Unię Europejską oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej; IV. Inne umowy międzynarodowe będące źródłem prawa Unii Europejskiej; § 22. Prawo pochodne Unii Europejskiej; I. Uwagi ogólne; II. Akty prawne tworzone w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej; 1. Katalog wiążących aktów prawa pochodnego - art. 288 TfUE; 2. Rozporządzenia; 3. Dyrektywy; 4. Decyzje; III Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; 1. Katalog aktów tworzonych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; 2. Charakter prawny aktów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; 3. Ogólne wytyczne; 4. Decyzje; IV. Akty prawa pochodnego w dotychczasowym III filarze Unii Europejskiej; 1. Uwagi wprowadzające;2. Okres przejściowy przewidziany w Protokole Nr 36 do traktatów założycielskich; 3. Decyzje ramowe; § 23. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; § 24. Niewiążące akty prawa pochodnego; § 25. Akty prawa wewnętrznego. Rozdział IV. Tworzenie prawa Unii Europejskiej: § 26. Uwagi wprowadzające; § 27. Kompetencje Unii Europejskiej; I. Zasada kompetencji powierzonych; II. Katalog kompetencji przyznanych Unii Europejskiej; III. Kompetencje dorozumiane - art. 352 TfUE oraz art. 203 TEWEA; § 28. Tworzenie prawa pierwotnego; I. Tworzenie i modyfikacja traktatów założycielskich; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Zmiany traktatów założycielskich w trybie art. 48 TUE; 3. Zmiany traktatów założycielskich za pośrednictwem traktatów akcesyjnych; 4. Zmiany na podstawie procedur kładki; II. Zawieranie traktatów akcesyjnych; § 29. Procedury zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską; I. Uwagi wprowadzające; II. Procedura zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską; III. Procedura zawierania umów międzynarodowych przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej; IV. Publikacja i wejście w życie umów międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską i Euratom; § 30. Procedury tworzenia wiążących aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej; I. Uwagi wprowadzające; II. Inicjatywa legislacyjna; III. Wybór podstawy prawnej oraz rodzaju aktu prawnego; IV. Zasady techniki prawodawczej oraz budowa aktu prawnego; V. Procedury legislacyjne; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Zwykła procedura ustawodawcza; 3. Specjalna procedura ustawodawcza; 4. Specjalna procedura ustawodawcza - budżet Unii Europejskiej; 5. Procedura ustawodawcza bez udziału Parlamentu Europejskiego; 6. Procedury tworzenia aktów wykonawczych i delegowanych; VI. Udział Rady Europejskiej w procedurach tworzenia prawa pochodnego; VII. Udział parlamentów narodowych w procesie tworzenia prawa pochodnego; VIII. Publikacja aktów prawnych i ich wejście w życie; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Konsekwencje braku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; § 31. Podejmowanie decyzji w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; I. Uwagi ogólne; II. Inicjatywa; III. Wybór podstawy prawnej oraz instrumentu działania; IV. Zasady techniki prawodawczej oraz budowa instrumentów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; V. Procedura decyzyjna w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; VI. Publikacja i wejście w życie instrumentów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Rozdział V. Stosowanie prawa Unii Europejskiej na płaszczyźnie wewnętrznej państw członkowskich: § 32. Zagadnienia wprowadzające; § 33. Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej na płaszczyźnie krajowej; I. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej; 1. Ewolucja zasady pierwszeństwa; 2. Zakres zastosowania zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej; 3. Konsekwencje prawne zasady pierwszeństwa; II. Zasada skutku bezpośredniego; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Traktaty założycielskie; 3. Karta Praw Podstawowych; 4. Rozporządzenia; 5. Dyrektywy; 6. Decyzje; 7. Umowy międzynarodowe oraz akty prawne wydane na ich podstawie; III. Zasada skutku pośredniego; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Podstawowe założenia zasady skutku pośredniego; IV. Zasada odpowiedzialności państw członkowskich za naruszenie prawa Unii Europejskiej; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Podstawowe założenia zasady odpowiedzialności państw za naruszenie prawa Unii Europejskiej; § 34. Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; § 35. Zasady stosowania aktów prawnych dawnego III filaru Unii Europejskiej na płaszczyźnie krajowej. Rozdział VI. Sądowa kontrola przestrzegania prawa; § 36. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu: § 37. Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu o naruszenie zobowiązania ciążącego na mocy Traktatów; I. Naruszenie zobowiązania ciążącego na mocy Traktatów; 1. Ujęcie naruszenia zobowiązania; 2. Naruszenie zobowiązania przez brak wdrożenia prawa Unii Europejskiej; 3. Okoliczności egzoneracyjne podnoszone przez państwa; II. Postępowanie wszczęte przez Komisję; 1. Postępowanie nieformalne; 2. Formalne postępowanie wyjaśniające; 3. Postępowanie sądowe; III. Postępowanie wszczęte przez państwo członkowskie; IV. Postępowanie w razie niewykonania wyroku Trybunału; V. Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu odnośnie do zobowiązań wynikających ze Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego; § 38. Skarga na nieważność aktu prawa pochodnego; I. Strony w postępowaniu; 1. Podmioty uprawnione do składania skarg; 2. Strony pozwane; 3. Postanowienia dotyczące Europejskiego Banku Inwestycyjnego; II. Podział kompetencji między Sąd oraz Trybunał Sprawiedliwości; III. Przedmiot skargi; 1. Rodzaje aktów prawnych podlegających zaskarżeniu; 2. Akty dotyczące skarżących bezpośrednio i indywidualnie; IV. Przesłanki stwierdzenia nieważności; 1. Brak kompetencji; 2. Naruszenie istotnego wymogu proceduralnego; 3. Naruszenie prawa materialnego; 4. Nadużycie władzy; V. Termin do wniesienia skargi; VI. Skutek orzeczenia o nieważności; 1. Konstytutywny charakter orzeczenia; 2. Pozostawienie pewnych skutków nieważnego aktu w mocy; VII. Zarzut bezprawności; 1. Akcesoryjność zarzutu bezprawności; 2. Zakres przedmiotowy zarzutu bezprawności; 3. Skutki uznania zarzutu bezprawności; § 39. Skarga na bezczynność instytucji; I. Strony w postępowaniu; II. Przesłanki skargi; 1. Rodzaje aktów, których niewydanie może być zaskarżone; 2. Wezwanie instytucji do działania; III. Skutek orzeczenia o bezczynności; § 40. Skarga odszkodowawcza; I. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej; II. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem prawotwórczym; III. Odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej i państw członkowskich; § 41. Postępowanie odwoławcze; § 42. Wydawanie opinii przez Trybunał Sprawiedliwości. Rozdział VII. Współpraca sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości: § 43. Znaczenie pytań prejudycjalnych dla jednolitego stosowania prawa Unii Europejskiej; § 44. Pojęcie sądu państwa członkowskiego; I. Sądy powszechne; II. Sądy administracyjne; III. Sądy konstytucyjne; IV. Sądy międzynarodowe; V. Sądy arbitrażowe; VI. Sądy dyscyplinarne; VII. Inne organy; VIII. Podsumowanie. Zadawanie pytań przez sądy i organy polskie; § 45. Obowiązek zadawania pytań prejudycjalnych; I. Pojęcie sądu, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu; II. Doktryna acte éclairé; III. Doktryna acte clair; IV. Skutek braku zadania pytania prejudycjalnego; § 46. Zakres pytań prejudycjalnych; I. Formułowanie pytań prejudycjalnych; II. Orzekanie o ważności aktów prawa pochodnego; III. Podstawy odmowy wydania orzeczenia wstępnego; § 47. Proceduralne aspekty zadawania pytań przez sąd krajowy; I. Zawieszenie postępowania przed sądem krajowym; II. Kontrola zgodności z konstytucją krajową a zadawanie pytań prejudycjalnych; III. Cofnięcie pytania prejudycjalnego; IV. Związanie sądu krajowego wytycznymi wyższej instancji; V. Ograniczenie możliwości podnoszenia zagadnień prawa unijnego w II instancji; § 48. Postępowanie przed Trybunałem o wydanie orzeczenia wstępnego; § 49. Moc prawna orzeczenia wstępnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-640-6
Cz. I Fundamenty Integracji: 1. Unia, 2. Instytucje Unii, 3. Porządek prawny Unii. Cz. II Integracja poprzez prawo: 4. Prawo integracji gospodarczej, 5. Prawo integracji społecznej, 6. Zalążki przyszłej integracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo integracji w Europie / Zdzisław Brodecki. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 191 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-867-7
Cz.I Fundamenty integracji: 1. Europa, 2. Unia Europejska, 3. Porządek prawny Unii, Cz.II Integracja poprzez prawo: 4. Prawo integracji gospodarczej, 5. Prawo integracji społecznej, 6. Zalążki przyszłej integracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo integracji w Europie / Zdzisław Brodecki. - Wyd. 3 Stan prawny na 1.08.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 203 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7334-867-7
Cz.I Fundamenty integracji: 1. Europa, 2. Unia Europejska, 3. Porządek prawny Unii, Cz.II Integracja poprzez prawo: 4. Prawo integracji gospodarczej, 5. Prawo integracji społecznej, 6. Zalążki przyszłej integracji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-536-1
R.1 Zagadnienia ogólne; 1. Pojęcie prawa międzynarodowego; 2. Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego; 3. Stosunki międzynarodowe, czyli obrót międzynarodowy; 4. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego; 5. Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego; 6. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Stosowanie prawa międzynarodowego wewnątrz państwa. R.2 Rozwój prawa międzynarodowego; 1. Uwagi wstępne; 2. Początki prawa międzynarodowego; 3. Ukształtowanie systemu prawa międzynarodowego w okresie kapitalizmu; 4. Okres współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-politycznych. R.3 Źródła prawa międzynarodowego; 1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego; 2. Umowa międzynarodowa; 3. Zwyczaj; 4. Uchwały prawotwórcze (normatywne) organizacji międzynarodowych; 5. Kodyfikacja prawa międzynarodowego R.4 Podmioty prawa 1. Państwo; 2. Państwo w stosunkach międzynarodowych; 4. Rodzaje państw; 5. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa; 6. Uznanie międzynarodowe. R.5 Stosunki, zdarzenia i akty (czynności) prawno-międzynarodowe; 1. Stosunki prawno-międzynarodowe; 2. Zdarzenia prawno-międzynarodowe; 3. Akty (czynności) prawno międzynarodowe; 4. Akty jednostronne państw. R.6 Odpowiedzialność międzynarodowa; 1. Uwagi ogólne; 2. Odpowiedzialność państwa; 3. Odpowiedzialność jednostek. R.7 Terytorium; 1. Uwagi ogólne; 2. Terytorium państwo we; 3. Zwierzchnictwo terytorialne; 4. Szczególne ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego; 5. Nabycie terytorium państwowego; 6. Granice; 7. Rzeki; 8. Obszary pod biegunowe. R.8 Międzynarodowe prawo morza; 1. Uwagi ogólne; 2. Ob szary morskie; 3. Statki morskie; 4. Morskie wody wewnętrzne; 5. Wody archipelagowe; 6. Morze terytorialne; 7. Morska strefa przyległa; 8. Strefa wyłącznego rybołówstwa; 9. Szelf kontynentalny; 10. Strefa ekonomiczna; 11. Morze pełne; 12. Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej; 13. Cieśniny i kanały morskie; 14. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie korzystania z obszarów morskich i ochrony środowiska morskiego. R.9 Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne; 1. Uwag i ogólne; 2. Przestrzeń powietrzna; 3. Międzynarodowa żegluga powietrzna; 3. Prawo kosmiczne. R.10 Ludność państwa; 1. Uwagi ogólne; 2. Obywatelstwo; międzynarodowego; 1. Uwagi wstępnego; 2. Prawo międzynarodowe w 3. Traktowanie cudzoziemców; 4. Międzynarodowy ruch osobowy; 5. Ekstradycja i azyl; 6. Ochrona grup ludzi i praw człowieka R.11 Prawo dyplomatyczne i konsularne; 1. Uwagi ogólne; 2. Stosunki i służba dyplomatyczna; 3. Stosunki i służba konsularna. R.12 Organizacje międzynarodowe; 1. Uwagi ogólne; 2. Organizacja Narodów Zjednoczonych; 3. Organizacje wyspecjalizowane; 4. Organizacje regionalne; 5. Organizacje wojskowe; 6.Rada Europy. R.13 umowy i organizacje gospodarcze; 1. Uwagi ogólne; 2. Dwustronne umowy gospodarcze; 3. Organizacje gospodarcze. R.14 Wspólnoty europejskie; 1. Uwagi ogólne; 2.Europejska Wspólnota Węgla i Stali; 3. Wspólnota Europejska; 4. Europejska Wspólnota Energii Atomowej; 5. Unia Europejska; 6. Podstawy prawne Wspólnot europejskich; 7. Instytucje Wspólnot Europejskich. R.15 Załatwianie sporów międzynarodowych; 1. Uwagi ogólne; 2. Rokowania (negocjacje); 3. Dobre usługi i pośrednictwo (mediacja); 4.Komisje śledcze; 5. Koncyliacja; 6. Postępowanie przed organami Narodów Zjednoczonych; 7. Arbitraż (sądownictwo polubowne); 8. Sądownictwo międzynarodowe. R.16 Prawo przeciwwojenne; 1. Uwagi ogólne; 2.Zakaz agresji; 3. Definicja agresji; 4.Bezpieczeństwo zbiorowe; 5.Rozbrojenie i ograniczenie zbrojeń. R.17 Prawo konfliktów zbrojnych; 1. Uwagi ogólne; 2.Poczatek wojny; 3. Wojna lądowa; 4. Wojna morska; 5. Wojna powietrzna; 6. Zakończenie wojny; 7. Neutralność w wojnie. Materiały do poznania prawa międzynarodowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again