Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(12)
Author
Denek Kazimierz
(2)
Kamińska Aleksandra
(2)
Oleśniewicz Piotr
(2)
Banach Czesław
(1)
Baraniak Barbara
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Bereźnicki Franciszek
(1)
Borawska-Kalbarczyk Katarzyna
(1)
Cudowska Agata
(1)
Czarnecki Kazimierz M
(1)
Czekaj Katarzyna
(1)
Dobrianski Ihor
(1)
Dymara Bronisława
(1)
Fedorow Oleksander
(1)
Gribble David
(1)
Grudzińska Zofia
(1)
Grzesiak Jan
(1)
Hyżak Danuta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Karpińska Anna
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kochanowska Ewa
(1)
Kojs Wojciech
(1)
Koprowska Dorota
(1)
Kotarba-Kańczugowska Marta
(1)
Kowalczuk Karol
(1)
Krakowski Krzysztof
(1)
Król Roman
(1)
Kujawiński Jerzy
(1)
Kulesza Marek
(1)
Lenart Zbigniew
(1)
Melosik Zbyszko. Red
(1)
Nyczaj-Drąg Mirosława
(1)
Olczak Agnieszka
(1)
Pawelski Leszek
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Potoczny Jerzy
(1)
Remiszewska Zofia
(1)
Skierska-Pięta Katarzyna
(1)
Sowa Józef
(1)
Surzykiewicz Janusz
(1)
Urbaniak-Zając Danuta
(1)
Wenta Kazimierz
(1)
Włoch Stanisława
(1)
Łukasik Agnieszka
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Śliwerski Bogusław. Red
(1)
Żegnałek Kazimierz
(1)
Żurawska Mirosława
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Innowacje
(13)
Nauczanie
(6)
Szkolnictwo
(6)
Pedagogika
(3)
Informatyka
(2)
Internet
(2)
Kształcenie
(2)
Multimedia
(2)
Nauczanie na odległość
(2)
Nauczyciele
(2)
Wychowanie
(2)
Edukacja domowa
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Oświata
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Samokształcenie
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Sieć komputerowa korporacyjna
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telepraca
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
17 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-407-5
1. Uwikłanie edukacji w kontekst społeczny: Społeczeństwo wobec Szkoły- szkołą wobec przyszłości. Rozważania o polskiej polityce oświatowej; Ciągłość i zmiana czy bierność i niekontrolowane odruchy- w którym kierunku zmierza Szkoła?; Społeczne nierówności i ich wpływ na osiągnięcia szkolne- stary problem ze współczesnej perspektywy; Szkoła w doświadczeniach studentów I roku UAM (2005/2006)- pierwszego rocznika reformy edukacji. Zarys koncepcji badań i fragmenty wyników; Klimat Szkoły i jego pomiar w kontekście problemowych zachowań uczniów; Przestrzeń uczenia się nauczycieli- idea społecznej teorii uczenia się we wspólnocie projektów Etienne'a Wagnera; Model dialogowej edukacji jako propozycja procesu przekazywania wiedzy; Koncepcja multiprofesjonalnego wsparcia dziecka w środowisku Szkoły- szanse i bariery; Szkolna edukacja zdrowotna- stan obecny i perspektywy; Działalność profilaktyczna w szkole- rzeczywistość a wyobrażenia. Raport z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli w Dąbrowie Górniczej; Profilaktyka krzywdzenia dziecka w rodzinie jako nowe zadanie Szkoły- propozycja działań; 2. Szkoła w międzykulturowej i lokalnej przestrzeni społecznej: Potrzeby edukacyjne w realiach społeczeństwa wielokulturowego; Między asymilacją i transgresją- funkcje i zadania edukacji szkolnej w społecznościach wielokulturowych; Wizja Szkoły dla autochtonicznych mniejszości narodowych w zmieniającej się Europie na początku XXI wieku; Odmienność kulturowa w klasie szkolnej na przykładzie uczniów czeczeńskich w Polsce- badania kompetencji kulturowych nauczycieli; Przykłady realizacji edukacji regionalnej w wybranych szkołach województwa kujawsko-pomorskiego; "Małe Szkoły" w środowisku lokalnym regionu kujawsko-pomorskiego- założenia badawcze; Nauczyciel sprzymierzeniec. Upiększanie miast, gentryfikacja i rewitalizacja jako wyzwania animacyjne dla Szkoły; 3. Innowacje w edukacji szkolnej- podnoszenie jakości kształcenia: Demitologizacja romantycznej wizji Szkoły twórczej- w trosce o świadome nauczania umiejętności twórczych; Funkcje zadań dydaktycznych w rozwijaniu kompetencji twórczych uczniów; Edukacja medialna w reformie programowej obowiązującej od września 2009 r.- refleksje o potrzebach współczesnej Szkoły; Wykorzystanie mediów w edukacji szkolnej jako źródła innowacji pedagogicznych- badania nauczycieli; Szkołą wobec uczniowskiego uwikłania w sieci; Źródła sukcesu szkolnego Finlandii w badaniach międzynarodowej oceny uczniów OECD; Szkoła codzienna?- pytanie o możliwości wyrównywania szans dzieci w edukacji na podstawie niemieckich doświadczeń; Pedagogika Planu Marchtalskiego- model nauczania w szkołach katolickich w Niemczech; Reformy systemu szkolnictwa we Włoszech jako wyraz dążenia do rozwoju edukacji; Co to znaczy dobra Szkoła?- rozważania o efektywności Szkoły; Na drodze do idealnej Szkoły- innowacja, rozwój i ocena jakości w świetle międzynarodowej literatury
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Library of Labour Pedagogy ; vol. 189.)
ISBN: 978-83-7204-770-0
Zawiera: New technologies in counselling, education and work - Introduction. 1. Educational strategy of micro-enterprise development: 1.1. Determinants of innovation and competitiveness in micro-enterprises (Creating mechanisms for developing innovation; Competitiveness: concept and mechanisms of increasing; Determinants of and barriers to micro-enterprise development); 1.2. Continuing education of employees; 1.3. EQUAL Community initiative in Poland - Project: Entrepreneurship in the Web - Internet - an opportunity to increase competitiveness. 2. Knowledge transfer with the use of information technologies: 2.1. Principles of the knowledge-transfer model; 2.2. Situation diagnosis and micro-enterprise support needs (Barriers to micro-enterprise development; Competitive strategy-industrial sector-related specificity; Support needs; Educational needs of micro-enterprises); 2.3. Internet Counsellor for an Entrepreneur; e-Counselling with the use of IT tools; 2.5. e-learning-„Micro-entrepreneurship" in the Vortal; 2.6. e-work; 2.7. Innovation and cooperation networks (ENTERPRISE for EUROPE Transnational Partnership; TENKO Transnational Partnership; European Network of Enterprises; Polish Network of SME Innovation and Co-operation; Study visits as an element of benchmarking; i-Lab NET-International network of innovation laboratories); 2.8. Incorporating model elements into the main and local policy streams (Results, strategy, dissemination; Publication, radio and television; Conferences and seminars; Activation - Employee Knowledge Competitiveness - information and educational campaign; In the mainstream of policy). 3. Monitoring and evaluation: 3.1. Project monitoring and evaluation; 3.2. Verification of model elements. 4. Literature. 5. Annexes.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-436-5
I. Spory teoretyczne: Szkoła alternatywna - definicje, rodzaje, ocena, perspektywy rozwoju; Alternatywne koncepcje jako podstawa dla innowacyjnych działań edukacyjnych trendów w kontekście badań eksperymentalnych; Pedagogika pobocza - złudzenia i nadzieje alternatywności w pedagogice specjalnej; Edukacyjne kierunkowskazy. Refleksje o współczesnej teorii pedagogicznej; II. Modele i praktyki edukacji alternatywnej: Przemiany koncepcji autonomii szkół publicznych w Europie; John Dewey jako pedagog reform i wychowania do demokracji; Tradycja i postęp w pedagogice waldorfskiej; Edukacja i procesy asymilacji mniejszości etnicznych na dalekiej Północy. Studium przypadku Saamów w Norwegii i Nieńców w Rosji; Szkolnictwo średnie w Norwegii. Wybrane aspekty funkcji selekcyjnej; Edukacja językowa w Gwatemalii - alternatywa edukacyjna, polityczna czy kulturowa?; Koncepcja edukacji przedszkolnej w Reggio Emilia we Włoszech; Ijime, hikikomori i edukacja alternatywna w Japonii; Alternatywne sposoby realizowania edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie kształcenia zróżnicowanego - prezentacja wyników badan eksperymentalnych; Myślenie i działania twórcze jako forma alternatywnej edukacji studentów pedagogiki; Dydaktyczne możliwości zastosowania dociekań filozoficznych w kształceniu zintegrowanym; Społeczne funkcje Uniwersytetu Harvarda; Edukacja alternatywna jako forma wspierania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną; System wychowawczy jogi klasycznej; Wykorzystanie gier symulacyjnych w edukacji międzykulturowej; Kształcenie modułowe, standaryzacja kwalifikacji zawodowych we współczesnej szkole zawodowej; Szkółki niedzielne wobec potrzeby rewitalizacji żydowskiego życia w Polsce; III. Uwarunkowania edukacji alternatywnej: Słoneczne (pozakulturowe) wakacje - tożsamość typu all inclusive; Społeczeństwo przyszłości w wyobrażeniach młodzieży: indywidualistyczna vs. Kolektywistyczna koncepcja społeczeństwa; ciągłość i zmiana w zakresie idei uczenia we współpracy; Wytresowany pies czy autonomiczny kot? O edukacji komputacjonalistycznej, konstruktywistycznej i kolektywistycznej; Czy szkoła jest miejscem twórczości rzeczywiście stymulowanej?; Program kształcenia - obszar obowiązków i wolności; "Sukcesowi trzeba pomóc", czyli o edukacji dziecka w rodzinie klasy średniej; Metoda Carden - klasyczna amerykańska alternatywa edukacyjna; Pomiędzy rodziną i szkoła w poszukiwaniu sensu pedagogiki alternatywnej; Edukacja polityczno-prawna społeczeństwa polskiego wobec współczesnych realiów; IV. Edukacja w świetle badań: Andragogika z perspektywy badań biograficznych; E-przedszkole - analiza skutków rozprzestrzeniania się e-learningu w nauczaniu dzieci; Alternatywy dla formalnego obrazu szkoły jako instytucji w uczniowskich metaforach; Pejzaż gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia; Doświadczanie uczenia się w relacjach absolwentów klas Montessori - (przed)wstępne rozpoznanie; Czy szkoły ogólnodostępne rzeczywiście SA alternatywą dla kształcenia segregacyjnego? Z opinii nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych; Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną; Warunki i możliwości zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole. Z opinii dyrektorów szkół ogólnodostępnych; Ideologia w przekształcaniu przestrzeni społecznej placówki; Edukacja obywatelska w oddolnych stowarzyszeniach młodzieżowych na przykładzie stowarzyszenia "Parlament Młodzieży" z Przemyśla (komunikat z badań); W poszukiwaniu umiejętności i doświadczenia. Idea Otwartej Akademii Umiejętności jako przykład edukacji alternatywnej; Kształtowanie wrażliwości na wartości etyczne metodami dramy i psychodramy; Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dziecka niepełnosprawnego na etapie kształcenia przedszkolnego i podstawowego w opinii rodziców; Homoseksualizm jako alternatywny styl życia. Wybrane problemy i kontrowersje; Kohabitacja jako alternatywa dla małżeństwa. Wybrane problemy i kontrowersje; Ostrzeżenie zamiast zakończenia, czyli o toksycznych doświadczeniach wychowanków Odenwaldschule.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-25-0
Rozdział 1.: Uniwersytet, jego tożsamość, misja i dziedzictwo oraz narodowa strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: Uniwersytecka edukacja i jej ekonomika; Akademia jako źródło wiedzy oraz przestrzeń kształcenia i wychowania; Szkolnictwo wyższe w procesie przemian; Wybrane uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczyciela akademickiego (w literaturze ukraińskiej); Psychiczna aktywność studentów (Zarys problemu); Profil organizacyjny i metodyczny warsztatu prac naukowych studentów pedagogiki; Rozdział 2.: Polityka edukacyjna: Edukacja jako mądrość i droga do mądrości; Myśli o edukacji, wiedzy i mądrości; Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności; Refleksje na temat funkcjonalnych aspektów edukacji niepublicznej; Historia i przyszłość inspiracją do modernizacji pragmatyki systemu edukacyjnego; Godziny "karciane" w szkole i ich rola w procesie kształcenia; Rozdział 3.: Aksjologiczne i teleologiczne problemy edukacji jutra: Aksjologizm edukacji i pracy przyczynkiem edukacji jutra; Kapitał ludzki a jakościowo-aksjologiczne uwarunkowania studiów pedagogicznych nauczycieli; Odpowiedzialność jako wartość w procesie wychowania dzieci i młodzieży; Wychowanie ku zaangażowaniu. Czy zaangażowanie jako wychowanie? ; Rola szkoły wyższej w kształtowaniu kompetencji autokreacyjnych nauczycieli w szkole jutra; Rozdział 4.: Metodologiczne i innowacyjne problemy edukacji: Współczesne kierunki i tendencje w badaniach pedagogicznych; Dylematy współczesnej dydaktyki wojskowej. Przedmiot badań w dydaktyce wojskowej; Recenzja jako forma dyskursu pedagogicznego: zarys problemu; Udział nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w samokształceniu kierowanym; Wolność i konieczność w innowacyjnej edukacji; Dokąd zmierza edukacja w okresie dzieciństwa - perspektywy i zagrożenia. Rozdział 5.: Varia: Spis publikacji prof. zw. dra hab. Kazimierza Denka za rok 2010.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-83-0
1. Współczesne szkolnictwo w obliczu reform oświatowych: Edukacja jutra wiedzie do postępu edukacyjnego od wczoraj do dzisiaj; Ku nowoczesnej szkole; Nauczyciel wobec reformy- reforma wobec nauczyciela. Ku polityce partnerstwa i dialogu edukacyjnego; Dyrektor szkoły- zarządca czy kreator edukacji; System edukacji w Szwecji; 2. Szkoła jako podmiot polityki lokalnej: Środowisko lokalne rzeczywistym determinantem rozwoju edukacji; Komu zależy na jakości kształcenia? O samorządzie terytorialnym, wspólnocie lokalnej i kulturze politycznej Polaków; Wybrane zagadnienia polityki oświatowej gminy Racibórz na lata 2013-2017; 3. Kompetencje współczesnego nauczyciela: Zdolności i kompetencje interpersonalne nauczyciela warunkujące skuteczność procesu pedagogicznego; Kompetencje nauczycielskie związane z troską o motywację uczenia się uczniów/studentów w ramach paradygmatu humanistycznego w realnym środowisku uczenia się; Wykształcony, doświadczony nauczyciel… Dyskusje o przygotowaniu nauczycieli do pracy z uczniem w szkole; Jaki nauczyciel w e-szkole?; 4. Współczesne wyzwania stojące przed nauczycielami i wychowawcami: Problematyka niepowodzeń edukacyjnych z perspektywy Tatrzańskich Sympozjów Naukowych; Neurodydaktyka- sposób na niepowodzenia współczesnej szkoły?; Różnorodność w edukacji- wyzwanie dla polskich nauczycieli; Rzeczywistość wychowawcza wobec znamion psychomanipulacji w relacjach pedagogicznych współczesnej szkoły; Druga szansa dla młodzieży zaniedbanej i trudnej. Casus Ochotniczych Hufców Pracy; 5. Ewaluacja i innowacje w edukacji szkolnej: Kognitywistyczne fundamenty hybrydowego modelu szkoły; Kilka uwag o ewaluacji kształcenia szkolnego; Cel a zadanie- kategorie ewaluacji kształcenia; Innowacje pelagiczne w edukacji wczesnoszkolnej; Podstawa programowa a metodyka kształcenia; 6. Edukacja wczesnoszkolna w perspektywie jutra: Sześciolatek u progu kariery szkolnej- nowe wyzwania, szanse i zagrożenia; Kształtowanie dojrzałości szkolnej poprzez zabawę; Edukacja domową forma kształcenia i samokształcenia dzieci; Dziecko w roli konsumenta. Dylematy pedagoga; 7. Specjalne potrzeby edukacyjne i profilaktyka w szkole jutra: Paradygmaty normalizacyjne, modele wsparcia, a pomoc specjalna w szkołach masowych; Elementy Metody Dobrego Startu w profilaktyce i terapii logopedycznej; Profilaktyka zniekształceń poznawczych u dzieci- wybrane środki i metody dydaktyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7308-484-3
1. Summerhill 2. Szkoła Dartington Hall 3. Szkoła Tamariki 4. Szkoła Sudbury Valley 5. Szkoła Bramblewood 6. Countesthorpe Community College 7. Neel Bagh i Sumavanam 8. Szkoła "Pesta" 9. Kleingruppe Lufingen 10. Mirambika 11. Szkoła Barbary Taylor 12. Japonia 13. Demokratyczna Szkoła Hadera 14. Szkoła Sands
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-38-7
1. Zakres i treść pojęcia innowacja pedagogiczna; 2. Innowacje pedagogiczne a kierunki przeobrażania się modelu szkoły tradycyjnej. Zarys modelu szkoły jako organizacji nowatorskiej; 3. Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych. Wprowadzenie. Innowacje pedagogiczne w wybranych międzynarodowych raportach edukacyjnych; 4. Innowacje pedagogiczne w polskim systemie oświatowym. Regulacje prawne; 5. Wnioski końcowe- kierunki przeobrażania się modelu szkoły tradycyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-437-2
Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany- wstępny zarys tematów i problemów; 1. Uczelnie wyższe w procesie zmiany: Szanse i ograniczenia związane z integracją różnych rodzajów wiedzy o edukacji; Uniwersytet- instytucja naukowo-edukacyjna czy przedsiębiorstw? Szkoła wyższa w procesie zmiany; Uniwersytet- podmiot czy obiekt zmian?; Szkoły wyższe w roku kreatywności; 2. Zarządzanie uczelniami wyższymi: Główne kierunki zmian w zarządzaniu uczelniami wyższymi w procesie umiędzynarodowienia; Deklaracja Bolońska: (nie)zamierzone skutki zmian strukturalnych i programowych; Wprowadzenie nowych mechanizmów stylu kierowania w szkolnictwie wyższym w Niemczech; Kształcenie kadr dla nauki- aktualny model i perspektywy zmian; Uspołecznienie szkół wyższych - możliwości związane z udziałem studentów i doktorantów w zarządzaniu uczelnią; Potencjał współpracy sektora przemysłowego i uczelni wyższych; 3. Tradycja akademickie- zmiany etosu: Nowe spojrzenie na ideę uniwersytetu. Edukacja, polityka a społeczeństwo; Etos nauki a współczesne polskie szkolnictwo wyższe. Refleksje pedagoga; Adepci nauki w ponowoczesnym akademickim świecie (o dylematach możliwych wyborów); Universtitas, czyli "wspólnota oporu" w czasach PRL-u (szkic zagadnienia); Estetyzacja praktyki akademickiej- głos w dyskusji na temat perspektywy uczestniczącej; 4. Kształcenie w uczelniach wyższych: Poszukiwanie- refleksyjność- dialektyczne uczenie się. Nowe praktyki edukacyjne w szkole wyższej; Uczelnia jako społeczność ucząca się; Uczenie się w szkołach wyższych w perspektywie badań europejskich. Ku nowym "kulturom uczenia się"; Społeczny wymiar nabywania wiedzy w kształceniu akademickim; Wdawanie się we fragmentaryczność w refleksyjnym procesie nauczania- uczenia się w szkole wyższej na przykładzie tekstów Bertolta Brechta Der bose Baal der asoziale- szkice, fragmenty, sceny; Koncepcja kształcenia pedagogów społecznych na poziomie licencjackim- z doświadczeń nauczycieli; Edukacja olimpijska i jej innowacyjna fora kształcenia studentów pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego; Studenci o praktykach- analiza fragmentu dyskusji grupowej z wykorzystaniem metody obiektywnej hermeneutyki; Studenci o praktykach - analiza fragmentu dyskusji grupowej z wykorzystaniem hermeneutycznej interpretacji tekstu. Druga odsłona; Koncepcja podejścia kompetencyjno-zawodowego w przygotowaniu wykładowcy szkoły wyższej; Ukierunkowane tworzenie doświadczenia innowacyjnego w dziedzinie pedagogiki jako metoda badawcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja w Dialogu i Perspektywie)
ISBN: 978-83-8019-908-8
Zawiera: Wprowadzenie: Innowacyjne działania w przestrzeni edukacyjnej – założenia, oczekiwania, propozycje. Cz. I Budowanie innowacyjnej przestrzeni edukacyjnej: responsywny nauczyciel wobec idei indywidualizacji procesu kształcenia; Twórcze orientacje życiowe i zdrowie. Pedagogiczne implikacje pewnej hipotezy; Prognostyka pedagogiczna. Zarys koncepcji; Szkoła jako miejsce wspierające twórczość uczniów w opinii nauczycieli; Możliwe postacie edukacyjnych innowacji; Działania innowacyjne w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu; Wokół nadziei i wątpliwości towarzyszących współczesnej paremioedukacji. Cz. 2 Technologie cyfrowe w perspektywie innowacji edukacyjnych: Internet w aspekcie tworzenia władzy i pracy mózgu człowieka; Miejsce nowych technologii w edukacji; Edukacja wobec rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej z perspektywy filozoficznej; Współczesna szkoła w dobie cyberedukacji; Gaming – inspiracja współczesnej edukacji; Douglas Barnes ponownie odczytany.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Idee - Metody - Inspiracje)
ISBN: 83-7308-103-8
Edukacja a przemiany kultury współczesnej. Implikacje dla teorii i praktyki; Nowy obraz dziecka w pedagogice ľ koncepcja äautosocjalizacjiö; Pedagogika antropologiczna, czyli pytania spoza alternatywy; Dialog dylematyczny wobec wyzwań postmodernizmu; Inność w kulturze ľ nowe obszary pedagogiki współczesnej; Wpływ japońskiej mangi na dzieci i młodzież; Realia wychowawcze ľ wymagania wobec rodziny i postawa oczekiwania wobec szkoły; Rodzina postmodernistyczna jako partner szkoły. Ukierunkowanie na dzieci w różnorodności światów wychowawczych; Kobieta wiktoriańska i współczesna ľ reprezentacje ciała i tożsamości; Alternatywność jako äpulsującaö kategoria pedagogiczna i edukacyjna; Racjonalizm jako alternatywa edukacyjna; My ľ Oni. Obcość w szkole jako kategoria antropologiczna; Relacja wychowanie ľ manipulacja w perspektywie hermeneutycznej; Czy mamy do czynienia z upadkiem autorytetu w wychowaniu; Wychowanie dzieci do odpowiedzialności; Dekonstrukcja w edukacji ľ tworzenie światów alternatywnego rozumienia i odmiennego zaangażowania; Cele edukacji w ujęciu alternatywnym; Społeczny kontekst edukacji (także alternatywnej); Edukacja i procesy stratyfikacji społecznej, czyli ľ czy można sprawiedliwie skonstruować nierówność?; Edukacja i ächoroba dyplomuö - analiza wybranych kontekstów; Alternatywne formy uczenia się w świetle koncepcji autonomicznego uczenia się; Twórczość w edukacji ľ ekofilozoficzne inspiracje i pedagogiczne konsekwencje; Szkolne inhibitory twórczej aktywności uczniów w świetle wyników badań nad action research; Ocena jakości kształcenia ľ problem kontrowersyjny i wciąż aktualny; Różnorodność rozwiązań systemowych w zarządzaniu jakością w edukacji; Ewaluacja w edukacji; Polityka oświatowa wobec programów szkolnych w Republice Czeskiej; Bilans wschodnioniemieckich szkół alternatywnych i szkół pedagogiki reform od roku 1990; Szkoły społeczne prekursorem reformy edukacji; Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego a edukacja alternatywna; Ukryta funkcja wychowania przedszkolnego; Ukryty program szkół alternatywnych ľ projekt badań; Dialog w edukacji autorskiej; Szkoła dla ucznia, äKim jest uczeń?ö' Źródła i inspiracje alternatyw edukacyjnych w szkołach; Alternatywy lepszej edukacji. Od wizji do praktyki Wrocławskiej Szkoły Przyszłości; Funkcje edukacji alternatywnej wobec szans i zagrożeń współczesności; Powrót do źródła;. Alternatywność jako dialog i ewolucja na przykładzie funkcjonowania Ekologicznego Liceum Ogólnokształcącego äKastaliaö w Olsztynie; Montessoriańska szkoła doświadczania życia społecznego. Teoria i praktyka szkół ponadpodstawowych w zakresie pedagogiki Montessori; Ośrodek äLebensgemeinschaft Bingenheimö; Plan Daltoński w Brnie; Pedagogika Gestalt ľ jako sztuka kontaktu nauczyciela z uczniem. Próba wglądu w alternatywę edukacyjną; Działalność pedagogiczna Józefa Kalasancjusza ľ analiza biografii w perspektywie antropologii filozoficznej K. Wojtyły; Fenomenologia pedagogiki steinerowskiej; Johan Friedrich Herbart ľ filozof wśród pedagogów i pedagog wśród filozofów; Korczakowska pedagogika emancypacyjna; Dialog Martina Bubera z Paulo Freire'em; Wychowanie jako aktualizowanie się wartości w koncepcji S. Brzozowskiego; Pedagogika personalistyczna wsparciem kształtującego się systemu wychowania u początków XXI wieku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-232-1616-9
1. Cele edukacji w szkole dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów, 2. Role pełnione w szkole przez uczniów i nauczycieli, 3. Typologia metod i form dydaktycznych oparta na roli ucznia, 4. Teoria uczenia się i odpowiadające im metody, 5. Koncepcje metodyczne preferujące dialog i samodzielne uczenie się uczniów, 6. Dialog oraz samodzielne uczenie się uczniów w wybranych koncepcjach metodycznych, 7. Autorytet nauczyciela szkoły tradycyjnej i współczesnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-870-6
1. Koncepcje- modele, projekcje: Europejski model edukacji; Istota i założenia edukacji integracyjnej i włączającej; Pytania o współczesnego nauczyciela z transgresyjną koncepcją człowieka w tle; 2. Badania- rezultaty, komentarze: Szkoła w nurcie badań i koncepcji dotyczących istoty/roli dialogu w oddziaływaniach wychowawczych; E-learning w nauczaniu- uczeniu się; Potrzeba wykorzystania ICT w szkolnictwie wyższym; Edukacja nauczycielska a technologia informacyjna; Nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym; Internet w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Technologia informacyjna w rewalidacji osób niepełnosprawnych; 3. Doświadczenia- odniesienia, prognozy: Odebranie godności ciału. Filozofia nałogu; Nieletnia ciężarna- porażką edukacji, rodziców, medycyny? Od książki elektronicznej do e-podręcznika; Neoliberalizm a przeświadczenie o (nie)zmienności w sposobach realizacji założeń dotyczących jego wpływu na edukację (rozważania w kierunku nie zawsze zyskującym powszechną akceptację)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN ; z.9)
ISBN: 83-7308-529-7
1. Studia literaturowe- kategorie i pojęcia: Barbarzyńcy w europejskiej szkole- perspektywa edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego; Samokształcenie w reformowanej szkole- kilka rozważań na marginesie poszukiwania nowoczesnej Szkoły; "Edukacja w ruchu". Edukacja na odległość a edukacja tradycyjna na progu XXI wieku; Gimnazjum wirtualne miejscem budowania przez ucznia obrazu samego siebie; Działalność nauczyciela-terapeuty wyznacznikiem sukcesu edukacyjnego ucznia we współczesnej szkole; Zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu dzieci przejawiających specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu; Czytelnictwo. Prawa dziecięcego odbiorcy; 2. Egzemplifikacje empiryczne: Oblicze współczesnej Szkoły w wypowiedziach małych dzieci; Wizerunek szkoły propagowany na łamach dwutygodnika "Gimnazjalista Victor"; Współczesna szkołą wobec jednej z ofert kultury popularnej; Osobowość współczesnego nauczyciela. Autorytet w świetle doświadczeń- raport z badań; Brak zaangażowania studentów we własny rozwój jako bariera w budowaniu nowoczesnej szkoły; Społeczne funkcjonowanie dziecka wiejskiego w szkole; Obraz dziecka rodziców z klasy średniej jako ucznia i kolegi; Portret ucznia w szkolnych interakcjach komunikacyjnych z nauczycielem; Odpowiedź ustna na stopień w gimnazjum z perspektywy doświadczeń ucznia. Doniesienie z badań; Rola edukacji w rozwijaniu twórczej aktywności dziecka. Twórczość plastyczna a obraz Ja dzieci w młodszym wieku szkolnym; Tolerancja wobec mniejszości religijnych zadaniem współczesnej szkoły; Współczesna Szkoła wobec tolerancji religijnej; 3. Tytułem zakończenia: Dobry tekst naukowy. Jak go napisać?; XVIII letnia Szkoła Młodych Pedagogów z perspektywy organizatorów; Limerykofraszkojada i jeden lepiej szkolne i pozaszkolne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Innowacje - stosowanie - nauczanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again