Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(6)
Author
Bessant John
(1)
Dworczyk Mieczysław
(1)
Janasz Władysław
(1)
Kozioł Katarzyna
(1)
Michna Jerzy
(1)
Pomykalski Andrzej (1941- )
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Szlasa Ryszard
(1)
Szostak Józef
(1)
Tidd Joe
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Innowacje
(6)
Przedsiębiorstwo
(3)
Organizacja
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł
(1)
Zarządzanie
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1658-0
I. Teoretyczne aspekty innowacji i procesu innowacyjnego: 1.1. Istota innowacji i przegląd definicji. 1.2. Rodzaje i źródła innowacji. 1.3. Pojęcie i etapy procesu innowacyjnego. II. Problematyka, identyfikacja oraz klasyfikacja uwarunkowań procesów innowacyjnych oraz aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach.: 2.1. Identyfikacja uwarunkowań procesów innowacyjnych oraz aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. 2.2. Klasyfikacja czynników determinujących procesy innowacyjne oraz aktywność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach. 2.3. Wybrane czynniki innowacyjności przedsiębiorstw. III. Działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach: 3.1. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce i w Unii Europejskiej (wybrane wskaźniki). 3.2. Strategie wzrostu nakładów na działalność badawczo-rozwojową. 3.3. Modele procesu innowacyjnego i dyfuzji innowacji. IV. Polityka państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach: 4.1. Polityka innowacyjna a polityka: naukowa, naukowo-techniczna i przemysłowa. 4.2. Ocena wpływu polityki innowacyjnej państwa na procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie innowacjami / Andrzej Pomykalski. - Warszawa; Łódź : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 324,[4] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13480-1
Wstęp; 1. Istota innowacji; 2. Otoczenie organizacji a innowacje; 3. Zarządzanie innowacjami; 4. Marketing innowacji; 5. Zarządzanie informacjami dla potrzeb innowacji; 6. Decyzyjne uwarunkowania procesu innowacji; 7. Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji; 8. Strategie innowacji; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1181-6
1. Zarządzanie innowacją: Innowacyjność- czym jest i dlaczego jest ważna?; Innowacyjność jako podstawowy proces w działalności gospodarczej; 2. Kontekst: Budowanie innowacyjnego przedsiębiorstwa; Opracowywanie strategii innowacji; 3. Poszukiwania: Źródła innowacji; Sieci powiązań w innowacyjności; 4. Wybór: Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności; Planowanie inwestycji; 5. Wdrażanie: Tworzenie nowych produktów i usług; Przedsięwzięcia w nowych formach organizacyjnych; 6. Dyskontowanie: Odbieranie korzyści z innowacji; Dyskontowanie nauki z innowacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60432-06-6
1. Stan i perspektywy rozwoju teorii innowacji. 2. Mechanizmy i źródła innowacji. 3. Dynamika i struktura innowacji w wybranych krajach. 4. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw i instytucji. 5. Finansowanie innowacji. 6. Działalność innowacyjna jako czynniki poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7207-263-9
1. Wpływ nauki i techniki na gospodarkę. Cechy rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i zarządzania, 2. Produkty innowacyjne. Ich cechy i procesy realizacji, 3. Instytucjonalni realizatorzy działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Systemy zarządzania i współpracy, 4. Kierunki zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, 5. Ogólna charakterystyka procesów decyzyjnych w działaniach innowacyjnych, 6Analiza funkcjonalno-strukturalna (AFS) wyrobu, 7. Działania związane z projektowaniem i badaniem wyrobu, 8. Techniki twórczego myślenia w procesie rozwiązywania problemu, 9. Zastosowanie wybranych technik wartościowania w proces ach decyzyjnych, 10. Projektowanie procesów technologicznych z zastosowaniem techniki analizy cech (AC), 11. Ogólna charakterystyka problemów wzornictwa przemysłowego, 12.Ogólna charakterystyka systemu działania w za kresie projektowania wyrobów i procesów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-888789-80-2
1. Aktualne tendencje rozwoju produkcji na świecie, 2. Podstawowe cele działań produkcyjnych, 3. Metodyka nowoczesnego zarządzania produkcją, 4. Model przepływowy procesu produkcji, 5. Otoczenie procesu produkcji, 6. Schematy organizacji zarządzania procesów produkcji, 7. Parametry procesów produkcji, 8. Gospodarka odpadami, 9. Rodzaje informacji dotyczące procesu produkcji, 10. Podstawowe stany procesu produkcji, 11. Kryzys procesu produkcji, 12. Rozwój wiedzy przedsiębiorstwa produkcji, 13. Strategiczny rozwój procesu produkcji, 14. Interwencjonizm państwa w zarządzaniu produkcją, 15. Nowe problemy gospodarki rynkowej, 16. Zasady etyki produkcji, 17. Nowoczesne metody zarządzania, 18. Zarządzanie procesami innowacyjnymi i inwestycjami, 19. Przyszłościowe metody zarządzania produkcją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again