Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(6)
Author
Baczko Tadeusz
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Janasz Władysław
(1)
Kuzel Marcin
(1)
Mamica Łukasz
(1)
Pomykalski Andrzej (1941- )
(1)
Sobczak Iwona
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Innowacje
(6)
Przedsiębiorstwo
(3)
Ekorozwój
(1)
Kadry
(1)
Nauka
(1)
Organizacja
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
Subject: place
Polska
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Innowacje w zrównoważonym rozowju organizacji / red. nauk. Władysław Janasz. - Warszawa : Difin, 2011. - 294, [2] s. : rys.; tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-362-4
1. Innowacje w strategii gospodarczej Unii Europejskiej; 2. Modele implementacji kapitału w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych; 3. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw a polityka innowacyjna państwa; 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej; 5. Kreowanie potencjału technologiczne przedsiębiorstw; 6. Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Małopolski w latach 2006-2008; 7. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Pomorza Zachodniego w latach 1997-2008; 8. Aktywność innowacyjna sektora usług w Polsce; 9. Rola korporacji transnarodowych w globalnych nakładach na sferę B+R; 11. Ocena determinant aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Innowacyjność organizacji / red. nauk. Andrzej Pomykalski. - Łódź : Wyższa Szkoła Kupiecka, 2009. - 197, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-89808-31-5
1. Innowacyjność organizacji; 2. Innowacyjność w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami; 3. Zarządzanie innowacjami w globalizacji; 4. Wzrost innowacyjności gospodarki europejskiej warunkiem przeciwdziałania marginalizacji Europy na globalnym rynku; 5. Problemy zarządzania w społeczeństwie nowoczesnym; 6. Wpływ wiedzy i kultury na innowacje w przedsiębiorstwach usługowych; 7. Kreatywność, twórczość i innowacyjność a przyszłość przedsiębiorstw; 8. Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem- wykorzystanie metody Kazein; 9. Czy region łódzki jest innowacyjny czy tylko jego metropolia; 10. Innowacje w e-commerce; 11. Zarządzanie innowacjami w sieci produktowej; 12. Rola komunikacji w kreowaniu rozwoju organizacji; 13. Innowacje i przedsiębiorczość jako determinanty kształtowania nowoczesnej architektury; 14. Klastry nowy sposób na konkurencyjność; 15. Innowacyjne Lokalizacje Hipermarketów w Polce; 16. Strategiczne zarządzanie personelem jako instrument kształtowania innowacyjności w przedsiębiorstwie; 17. Rynkowe uwarunkowania innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 180)
ISBN: 978-83-7252-361-7
1. Podstawowe kategorie innowacyjności, 2. Jednostki badawczo-rozwojowe jako element systemu innowacyjengo, 3. Koncepcje terytorialnych modeli innowacji jako teoretyczne podstawy polityki innowacyjnej, 4. Systemowe uwarunkowania polityki innowacyjnej, 5. Przykłady polityki innowacyjnej w wymiarze międzynarodowym, 6. Charakterystyka polskiej polityki innowacyjnej, 7. Potencjał krajowego sektora jednostek badawczo-rozwojowych w świetle przeprowadzonych badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61597-24-7
Główne wnioski: Od dystansu innowacyjnego do alokacyjnego wyzwania; Część Makroekonomiczna: Nowe wymiary gospodarki, Innowacje. Potrzeba szerszej ich interpretacji, Aktywność patentowa a nakłady na badania i rozwój w okresie transformacji polskiej gospodarki, Innowacje a wzrost efektywności sektorów polskiej gospodarki, Ocena zrealizowanych w Polsce projektów foresight, Przyczyny luki innowacyjnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, Innowacyjność i metropolizacja w Europie Środkowowschodniej, Korporacyjne centra badawcze i usługowe oraz wyzwania innowacyjności gospodarki polskiej, Open Innovation a działalność badawczo-rozwojowa polskich przedsiębiorstw, Wzornictwo przykładem efektywnej inwestycji w innowacje produktowe i procesowe, Uwarunkowania i mechanizm absorpcji postępu technicznego w gospodarce polskiej, Stan wykorzystania środków przez jednostki naukowo-badawcze w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Ulgi podatkowe związane z działalnością innowacyjną, Jednostki badawczo-rozwojowe w procesie zwiększania współpracy z gospodarką, Współpraca z gospodarką jako jedna z podstawowych funkcji współczesnych szkół wyższych, Analiza zróżnicowania województw Polski pod względem poziomu innowacyjności, Społeczne i historyczne fundamenty innowacyjności, Przedsiębiorstwa patentujące w latach 2005-2009; Część Mikroekonomiczna: Procesy innowacyjne: Czynniki ograniczające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2007-2009, Przedsiębiorstwa giełdowe inwestujące w badania i rozwój w 2009 roku, Luka kapitałowa przeszkodą w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć, Innowacje tworzone przez użytkowników (User Innowavtion) w Polsce w latach 2007-2009, Koncepcja popytowego podejścia do innowacji w produkcji aparatury medycznej w świetle badań jakościowych, Społeczna odpowiedzialność biznesu a innowacje, Ochrona środowiska firm innowacyjnych w 2009 roku, Porównanie wieku polskich firm innowacyjnych, Innowacyjność w regionach Polski w latach 2007-2009, Od tradycji do współpracy innowacyjnej - klastry lotnicze w Polsce; Perspektywy ekspansji: Rola wymiany zagranicznej w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych, Polscy eksporterzy zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych - wyniki badań empirycznych, Stymulowanie procesów innowacyjnych w mikroprzedsiębiorstwach, Sieci gospodarcze jako przejaw innowacyjności regionu - bariery w ich tworzeniu na przykładzie Wielkopolski, Relacyjne i transakcyjne finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych, Smart Capital dla innowacyjnych przedsiębiorstw, Luka kapitałowa w Polsce - jej znaczenie i skala, Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce; Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2009 roku; Lista najbardziej innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw w Polsce w 2009 roku; Lista najbardziej innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w 2009 roku; Lista najbardziej innowacyjnych dużych przedsiębiorstw w Polsce w 2009 roku; Lista innowacyjnych produktów/usług na podstawie ankiet przedsiębiorstw przysłanych w 2010 roku; Definicje; Słownik do Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2009 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. HR)
ISBN: 978-83-255-1598-0
1. Innowacyjność wyzwaniem dla organizacji gospodarczych w GOW; 2. ZZL dźwignią innowacyjności przedsiębiorstw; 3. Czy to działa w praktyce?; 4. System pozyskiwania pracowników jako narzędzie budowania innowacyjności; 5. Rola szkoleń i rozwoju w budowaniu innowacyjności pracowników i przedsiębiorstwa; 6. Motywowanie do innowacyjności; 7. Rola komunikacji i informacji w promowaniu innowacyjności; 8. Partycypacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi a innowacyjność; 9. Wnioski i rekomendacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-861-4
Cz.I Innowacje a konkurencyjność: 1. Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, 2. Innowacje marketingowe jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznych zmian, 3. Infrastruktura wsparcia przedsiębiorczości akademickiej i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionu, 4. Innowacyjność w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej, 5. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw budowlanych, 6. Restrukturyzacja a globalna konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, 7. Procesy innowacyjne a zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, 8. Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna w aspekcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, 9. Czy można dokonać przełomu w ocenie opłacalności projektów w obszarze IT?. Cz.II Finansowanie działalności innowacyjnej i innowacje w sektorze usług finansowych: 1. Struktura finansowania innowacji w Polsce - problem luki kapitałowej, 2. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z zewnętrznych źródeł kapitałów własnych, 3. Zmiany w finansowaniu działalności B+R w przedsiębiorstwach, 4. Wybrane instrumenty wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013, 5. Finansowanie innowacji ze srodków pomocowych Unii Europejskiej a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 6. Private equity i venture capital jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, 7. Private equity/venture capital jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, 8. I-REEIT's - innowacja na rynku finansowania nieruchomości, 9. Rozwój rynku detelicznych instrumentów płatnicznych stosowanych w transakcjach internetowych, 10. Współpraca przedsiębiorstw z bankami w obszarze systemu płatniczego w Polsce w 2006 roku. - wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego, 11. Wykorzystanie usług płatnicznych przez masowych wierzycieli w Polsce w 2006 roku, 12. Wykorzystanie innowacji bankowych przez przedsiębiorstwa sektora małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again