Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(7)
Author
Bajko Zbigniew
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Jarosiński Krzysztof
(1)
Jóźwiak Bartosz
(1)
Kraska Marcin
(1)
Noga Adam
(1)
Rojek Paulina
(1)
Sikora-Fernandez Dorota
(1)
Sobiech Katarzyna
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Szewczak Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Infrastruktura techniczna
(7)
Infrastruktura społeczna
(2)
Polska
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Administracja
(1)
Autostrady
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Drogi
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Logistyka
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(1)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
(1)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Tychy (woj. sląskie)
(1)
Tychy (woj. śląskie)
(1)
Subject: time
1989-
(3)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-909523-7-8
Od przyrody do kultury. Socjologiczna próba portretu tyskich kapitałów; Tychy i świat społeczny mieszkańców miasta. raport z badań empirycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-12-5
Część A: Streszczenie raportu o stanie e-gospodarki w Polsce w 2004 roku. Część B: Analiza sektorowa rynku i obszarów zastosowań e-gospodarki w Polsce. B1. Społeczeństwo informacyjne. B2. E-biznes. B3. E-administracja. Część C: Baza rozwoju gospodarki. C1. Infrastruktura, technologia, bezpieczeństwo. C2. E-usługi. C3.Standardy. C4. Prawo. C5. Inicjatywy. C6. kalendarium.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 523)
Wstęp; 1. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego; 2. Urządzenia infrastruktury komunalnej jako podstawowy czynnik rozwoju lokalnego; 3. Możliwości i kierunki rozwoju inwestycji komunalnych; 4. System finansowania komunalnych projektów inwestycyjnych; Wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-946-1
1.Fundusze Unii Europejskiej jako instrumenty wspierające wspólnotowy i polski rozwój społeczno-gospodarczy: Fundusze Unii Europejskiej we wspólnotowej polityce regionalnej; Instrumenty realizacji wspólnotowej polityki spójności, polityki rolnej i polityki rybackiej w latach 2007-2013; Polityka spójności, polityka rolna i polityka rybacka w Polsce - Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015; 2. Strategia i programy operacyjne polityki spójności dla celu Konwergencja: Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Program Operacyjny Pomoc techniczna; Regionalne Programy Operacyjne; 3. Programy operacyjne polityki spójności dla Celu Europejska Współpraca terytorialna: Programy Europejskiej Współpracy Transgranicznej; Programy Europejskiej Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej; 4. Programy operacyjne polityki rolnej i polityki rybackiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich; 5. Wybrane aspekty wdrażania programów operacyjnych: Procedura naboru projektów w ramach programów operacyjnych; Udzielanie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-320-2
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską: Polityka w dziedzinie transportu, telekomunikacji i energetyki; Funkcjonowanie transportu, telekomunikacji i energetyki; Traktat Akcesyjny - ogólna ocena. Cz. II Porządek prawny Unii Europejskiej: Zagadnienia ogólne; Transport; Telekomunikacja; Energetyka; Sieci transeuropejskie. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej: Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7143-294-1
1. Infrastruktura i jej rola w gospodarce rynkowej, 2. Partnerstwo publiczno-prywatne i jego wykorzystanie w rozwoju infrastruktury, 3. Infrastruktura drogowa jako uwarunkowanie rozwoju Polski, 4. Program budowy autostrad jako przykład wykorzystania PPP przy budowie infrastruktury drogowej w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7488-176-0
1. Organizacyjne formy administracji publicznej w Polsce i zasady ich finansowania; 2. System gospodarki komunalnej; 3. Komunikacja społeczna a zarządzanie miastem; 4. Zarządzanie rozwojem komunalnej infrastruktury technicznej; 5. Zarządzanie logistyczne w mieście; 6. Zarządzanie procesami rewitalizacji; 7. Gospodarka mieszkaniowa; 8. System gospodarki odpadami komunalnymi; 9. Zarządzanie w bezpieczeństwie publicznym; 10. Nadzór, kontrola, kontrola zarządcza oraz audyt zewnętrzny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
ISBN: 83-88700-03-0
Wprowadzenie; Blaski i cienie przemian instytucjonalnych w polskiej transformacji; Instytucjonalne ograniczenia wyjścia z impasu polskiej transformacji; Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego; Instytucje publiczne i prywatne w procesie transformacji polskiej gospodarki; Struktury instytucjonalne w mechanizmach alokacyjnych gospodarki rynkowej w warunkach transformacji systemowej; Regulatory i instytucje w dostosowaniach rynkowych gospodarki polskiej w okresie transformacji; Kategoria transformacji gospodarczej a obecny stan przemian polskiej gospodarki; Innowacyjność gospodarki a państwo; Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej; Wpływ kapitału zagranicznego na zmiany handlu w Polsce; Najważniejsze obszary niekompatybilności instytucjonalnych wyznaczników rozwoju mieszkalnictwa w Polsce z mechanizmem gospodarki rynkowej; Instytucjonalne i prawne problemy nadzoru właścicielskiego państwa - rys historyczny i kierunki zmian; Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej; Formalne i nieformalne instrumenty finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; O niektórych aspektach roli instytucji w tworzeniu gospodarki rynkowej w Polsce; w kwestii adekwatności polityki fiskalnej rządu; O niektórych przyczynkach teorii dla polityki gospodarczej; Przedsiębiorstwa społeczne (social enteprises) jako instytucja wspomagająca reformę finansów publicznych; Przedsiębiorstwo - a ni przedsiębiorca - adresatem aktów prawnych; Problemy instytucjonalne rynku pracy; O potrzebie zmian paradygmatu wzrostu gospodarczego; Instytucjonalne kwestie polskiego rolnictwa; Konsekwencje wejścia Polski do UE dla polityki fiskalnej; Nauka i polityka naukowa w gospodarce opartej na wiedzy; O praktyczne upodmiotowienie korporacji; Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju gospodarczego Polski; Instytucjonalne formy rynku kapitałowego zapewniające ochronę interesu inwestorów; Przesłanki ewolucji sfery instytucjonalnej w Polsce w warunkach transformacji systemowej; Ile państwa w gospodarce - poszukiwanie kryteriów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again