Form of Work
Książki
(19)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(16)
available
(8)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(16)
Author
Grewiński Mirosław
(3)
Bauman Zygmunt
(2)
Klekot Ewa
(2)
Brdulak Jacek
(1)
Bugdol Marek
(1)
Ceglarski Andrzej
(1)
Denek Emilia
(1)
Domański Henryk
(1)
Drabik Ireneusz
(1)
Geisler Robert
(1)
Gołębiowska Alicja
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Kisilowski Maciej
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Kupiec Leszek
(1)
Limański Andrzej
(1)
Małecka-Ziembińska Edyta
(1)
Noga Adam
(1)
Rojek Paulina
(1)
Rymsza Marek
(1)
Skrzypczak Bohdan
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Sześciło Dawid
(1)
Szydło Marek
(1)
Więckowska Barbara
(1)
Wyszykowska Dorota
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Infrastruktura społeczna
(17)
Infrastruktura techniczna
(4)
Instytucje nonprofit
(4)
Polityka społeczna
(3)
Usługi
(3)
Globalizacja
(2)
Gospodarka
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Świat
(2)
Budżety terenowe
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka społeczna
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Informacja
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Jakość życia
(1)
Kolejnictwo
(1)
Konkurencja
(1)
Kultura
(1)
Lotnictwo
(1)
Marketing
(1)
Monopol
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Państwo
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polska
(1)
Prawo
(1)
Racibórz (woj.śląskie; okręg)
(1)
Rolnictwo
(1)
Sektor publiczny
(1)
Społeczeństwo
(1)
Szkolnictwo
(1)
Telekomunikacja
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transport
(1)
Tychy (woj. sląskie)
(1)
Tychy (woj. śląskie)
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
36 results Filter
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-909523-7-8
Od przyrody do kultury. Socjologiczna próba portretu tyskich kapitałów; Tychy i świat społeczny mieszkańców miasta. raport z badań empirycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89055-53-8
1. Cnoty obywatelskie - krótka narracja o długiej historii pojęcia, 2. Potencjały endogenne w rozwoju regionalnym - podejście socjologiczne, 3. Województwo śląskie i procesy jego instytucjonalizacji, 4. Cnoty obywatelskie a rozwój regionalny - zarys koncepcji badawczej, 5. Cnoty obywatelskie jako struktuty kognitywne a rozwój regionalny województwa śląskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-66199-93-4
Polska jest jednym z beneficjentów netto unijnego budżetu. Fundusze unijne nie tylko stanowią istotne źródło finansowania inwestycji, lecz także często determinują aktywność inwestycyjną władz samorządowych. Zasadność realizacji inwestycji finansowanych ze źródeł europejskich, a także ich implikacje społeczno-gospodarcze oraz fiskalne, zwłaszcza w kontekście zadłużenia publicznego, są jednak różnie oceniane. Monografia ma na celu prezentację wyników badań oraz doświadczeń i ocen w zakresie funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w regionach w Polsce. Obszary problemowe obejmują wiele zagadnień związanych z pozyskiwaniem, zarządzaniem i wykorzystaniem funduszy europejskich. Podzielono je na dwie tematyczne części. Część pierwsza dotyczy uwarunkowań wykorzystania funduszy europejskich, natomiast w drugiej zbadano wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych regionów w Polsce.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Współczesnej)
ISBN: 83-06-02827-9
R. 1. Czas i klasa; R. 2. Wojny o przestrzeń - sprawozdanie z przebiegu działań; R. 3. Co będzie po państwie narodowym; R. 4. Turyści i włóczędzy; R. 5. Globalne prawa, lokalne porządki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Współczesnej)
ISBN: 83-06-02827-9
Czas i klasa; Wojny o przestrzeń - sprawozdanie z przebiegu działań; Co będzie po państwie narodowym; Turyści i włódzędzy; Globalne prawa, lokalne porządki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89031-90-6
1. Pojęcie i właściwości infrastruktury społecznej, 2. Układ społeczny infrastruktury społecznej, 3. Układ instytucjonalny infrastruktury społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-49-Q
Dziedziczenie pozycji społecznej i ruchliwość międzypokoleniowa w latach 1987-1999; Pochodzenie społeczne a poziom wykształcenia; Związek pozycji zawodowej z wykształceniem; Co różnicuje dochody? Hierarchia dochodów i statusu materialnego; Elementy nowego stylu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w organizacjach non-profit / Andrzej Limański, Ireneusz Drabik. - Warszawa : Difin, 2007. - 232 s. : il., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-717-3
1. Funkcjonowanie organizacji non-profit w gospodarce rynkowej. Przesłanki wdrożenia marketingu w organizacjach non-profit. 3. Pozyskiwanie donatorów jako obszar decyzji marketingowych organizacji non-profit. 4. Zarządzanie marketingowe w organizacjach non-profit.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacje pożytku publicznego / Andrzej Ceglarski. - Stan prawny na 1.03.2005 r. - Wraszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 190, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-441-1
1. Działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna działalność i organizacje pozarządowe, 2. Sfera zadań publicznych, 3. Złożenie wniosku w sprawie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, 4. Kto może uzyskać status organizacji pożytku publicznego; 5. Kiedy można uzyskać status organizacji pożytku publicznego, 6. Jak wykazać prowadzenie działalności organizacji pożytku publicznego; 7. Społeczeństwo, ogół społeczności, grupa podmiotów, 8. Stowarzyszenie działające na rzecz swoich członków organizacji pożytku publicznego, 9. Organ kontroli i nadzoru organizacji pożytku publicznego, 10. Zakaz uprzywilejowania w stosunkach cywilnoprawnych, 11. Kierownik organizacji pożytku publicznego, 12. Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje o statusie pożytku publicznego, 13. Obowiązki organizacji pożytku publicznego, 14. Nadzór, 15. Rada Działalności Pożytku Publicznego, 16. Kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne jako organizacje pożytku publicznego, 17. Uzyskanie i strata statusu organizacji pożytku publicznego, Akty normatywne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa polityka społeczna ; 3.)
ISBN: 978-83-61121-50-3
1. Polityka społeczna: Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce; Sektor gospodarki społecznej w wielosektorowej polityce społecznej - w kierunku usług społecznych; Gospodarka społeczne w dokumentach Unii Europejskiej. 2. Gospodarka społeczna i trzeci sektor: Panorama podmiotów gospodarki społecznej i ekonomii społecznej; W stronę przedsiębiorczości społecznej - ekonomizacja organizacji pozarządowych; Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych a zatrudnienie socjalne w sektorze gospodarki społecznej: problem dualności systemów wsparcia. 3. Usługi społeczne: Usługi społeczne w zakresie zatrudnienia socjalnego; Usługi społeczne świadczone przez spółdzielnie socjalne; Działalność stowarzyszeń i fundacji w zakresie aktywizacji zawodowej oraz innych usług społecznych; Beneficjenci aktywnej polityki rynku pracy; Katalog usług społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-049-1
W poszukiwaniu modelu prawa sektora pozarządowego: 1. Normatywne teorie sektora pozarządowego i kompromis pomiędzy nimi: Teoria subsydiarności; Teoria pluralizmu; Teoria ekonomiczne; Teoria społeczeństwa obywatelskiego; Teoria swobody zrzeszeń; Proponowany model prawa jako kompromis pomiędzy normatywnymi teoriami sektora pozarządowego; 2. W poszukiwaniu skutecznego prawa: Prawo ustrojowe sektora pozarządowego w Polsce i w USA; Prawo preferencji sektora pozarządowego w Polsce; Prawo działalności komercyjnej sektora pozarządowego w Polsce i w USA; Problemy skuteczności prawa sektora pozarządowego w Polsce i w USA; Proponowany model prawa jako rozwiązanie problemów skuteczności prawa sektora pozarządowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa polityka społeczna ; 1.)
ISBN: 978-83-61121-47-3
Transformacja polityki społecznej w Europie- główne kierunki reorganizacji; Polityka społeczna i usługi społeczne; Usługi społeczne w sferze zdrowia - w kierunku prywatnego uczestnictwa; Usługi społeczne w opiece długoterminowej; Usługi w pomocy społecznej; Usługi w obszarze ubezpieczeń społecznych; Usługi w polskim systemie zabezpieczenia społecznego - dalsze kierunki przemian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-89-1
1. Funkcje państwa wobec gospodarki, 2. Możliwe konotacje znaczeniowe terminu regulacja. Pojęcie regulacji sektorów infrastrukturalnych, 3. Cele regulacyjnych działań podejmowanych przez państwo w sektorach infrastrukturalnych, 4. Rodzaje regulacyjnych działań podejmowanych przez państwo w sektorach infrastrukturalnych, 5. Krajowe organy regulacyjne w sektorach infrastrukturalnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-171-4
1.Zmiana paradygmatu przestrzeni komunikacyjnej a rozwój infrastruktury społeczno-gospodarczej, 2.Infrastruktura transportu Polski w świetle integracji z UE, 3.Techniczna infrastruktura polskiego transportu lotniczego w XXI wieku, 4.Infrastruktura polskiego transportu kolejowego, 5.Infrastruktura informacyjna w Polsce, 6.Infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce, 7.Kapitał ludzki w Polsce w warunkach gospodarki informacyjnej, 8.Szkolnictwo wyższe w Polsce. Podstawowe charakterystyki i tendencje rozwojowe, 9.Infrastruktura oświatowa w Polsce, 10.Infrastruktua edukacyjna na obszarach wiejskich, 11.Uwarunkowania infrastrukturalne konkurencyjności przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich, 12.Bezpieczeństwo w infrastrukturze współczesnych systemów społeczno-gospodarczych na przykładzie modelu systemu obronnego RP, 13.Informatyzacja sektora usług, 14.Stan infrastruktury prawnej, 15.Zmiana paradygmatu komunikacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-788-1
Przewrót rynkowy. Nowe zarządzanie publiczne; Od urynkowienia do uspołecznienia - współzarządzanie; Dlaczego koprodukcja?; Jaka koprodukcja?; Czy istnieje ciemna strona koprodukcji?; Refleksje końcowe. (Jakaś) trzecia droga jest możliwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa polityka społeczna ; 2.)
ISBN: 978-83-61121-48-0
1.W poszukiwaniu rozwiązań systemowych w lokalnej polityce społecznej i pracy socjalnej: Od administrowania do zarządzania usługami społecznymi; Organizowanie społeczności - pedagogiczne uwarunkowania środowiskowej usługi społecznej; Praca i praktyka środowiskowa - szkic o doświadczeniach brytyjsko-amerykańskich; Profesjonaliści, społecznicy, bojownicy? Edukacja środowisk lokalnych i ich liderów. 2. Badania i praktyka społeczna: Świadczenie usług społecznych - w stronę trzeciego sektora; Rozpoznanie potrzeb grup marginalizowanych i wykluczonych; Animacja społeczna - usługa i proces; Wypalenie zawodowe w pracy animacyjnej. 3. Refleksje nad praktyką społeczną w środowisku lokalnym: Rozwijanie aktywności seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku; Zaspokajania potrzeb społecznych seniorów na przykładzie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach; "Pomysł na pomoc" -środowiskowy program Stowarzyszenia "Serduszko dla Dzieci"; Badanie potencjału społeczności wiejskiej w gminie Słupno; Innowacyjność w zarządzaniu usługami społecznymi; Strategia rozwiązywania problemów społecznych - nowa jakość usług społecznych w Szklarskiej Porębie; Praca środowiskowa w praktyce regionalnej polityki społecznej; Program Aktywności Lokalnej (PAL) w Szopienicach jako przykład wykorzystania narzędzia systemowego w środowisku pracy socjalnej; Edukacja środowiskowa małych dzieci na terenach wiejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 554)
1. Usługi społeczne jako przedmiot badań, 2. Zrównoważony rozwój jako nowa jakość rozowju społeczno-ekonomicznego, 3. Spójność regionów Polski na tle krajów Unii Europejskiej, 4. Uwarunkowania rozowju usług społecznych, 5. Edukacja wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju regionów, 6. Zdrowie i jego ochrona na tle zrównoważonego rozowju regionów, 7. Kultura i rekreacja w kontekscie zrównoważonego rozwoju regionów, 8. Aktywność gospodarstw domowych w sferze usług społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 38)
ISBN: 83-89224-63-1
Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych; Instytucjonalne sposoby i formy świadczenia usług społecznych; Majątek komunalny w sferze usług społecznych (na przykładzie Poznania); Samodzielność samorządu gminnego w stanowieniu o wydatkach w dziedzinie usług społecznych; Organizacyjne i finansowe aspekty działalności samorządowych przedszkoli w latach 1997-2001 (na przykładzie gminy Wieluń); Organizacja i finansowe podstawy działalności samorządowych instytucji kultury w latach 1999-2001 (na przykładzie wybranych teatrów w Poznaniu); Wybrane problemy funkcjonowania pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu w latach 199902001 (na przykładzie Łomży).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; Nr 306)
ISBN: 83-88796-42-9
1. Zarządzanie jakością w świetle określeń teoretycznych: Uwarunkowania normalizacyjne; Definicja jakości; Jakość jako strategia działania; Podstawowe informacje o normach ISO; Wady i zalety ISO; Uzasadnienie dal procesu wdrażania norm ISO; Wdrażanie norm ISO; Zarządzanie przez jakość (TQM); Systemy zapewnienia jakości a zarządzanie jakością. 2. Zarządzanie jakością w administracji: Zarządzanie jakością w krajowych urzędach gmin; Zarządzanie jakością w administracji Europy Zachodniej; Zarządzanie przez jakość w administracji St. Zjednoczonych. 3. Wybrane metody doskonalenia jakości usług: Kształtowanie jakości poprzez samoocenę (model M. Baldrige'a, Model European Fundation for Quality Management); Metody wspomagające doskonalenie jakości. 4. Zarządzanie jakością na przykładzie Starostwa Powiatowego w Raciborzu: Zadania realizowane przez powiat; Wdrażanie systemu zapewnienia jakości w starostwie powiatowym; Dokumentacja systemu zapewnienia jakości; Określenie poziomu satysfakcji klienta zewnętrznego; Krytyka procedur i zalecenia dot. doskonalenia jakości usług. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/254, 352/354 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again