Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(8)
Author
Aleksandrowicz Tomasz R
(1)
Barta Janusz
(1)
Gładoch Monika
(1)
Huk Anna
(1)
Lankamer Agata
(1)
Markiewicz Ryszard
(1)
Mednis Arwid
(1)
Polok Mariusz
(1)
Potocka-Szmoń Patrycja
(1)
Szewc Tomasz
(1)
Wiśniewski Leszek
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Informacja
(4)
Informacje niejawne
(4)
Prawo do informacji publicznej
(2)
Tajemnica państwowa
(2)
Baza danych
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Konstytucja
(1)
Lekarze
(1)
Lekarze biegli sądowi
(1)
Medycyna
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Obywatelstwo
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Tajemnica służbowa
(1)
Tajemnica zawodowa
(1)
Wolność
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7426-327-X
1. Czym jest dyskryminacja? Zakres zastosowania zasady równego traktowania w zatrudnianiu oraz podstawowe definicje. 2. Kryteria dyskryminacyjne. 3. Ogólne zasady dotyczące naruszania zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji. 4. Obowiązek udzielania informacji. 5. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania lub zakazu dyskryminacji. 6. Państwowa Inspekcja Pracy. 7. Sąd pracy. Orzecznictwo dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej / Tomasz R. Aleksandrowicz. - Wyd.3 Stan prawny na 1.08.2006 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 288, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-653-3
Wprowadzenie: Uwagi ogólne; Rozwój ustawodawstwa gwarantującego dostęp do inf. publicznej w krajach demokratycznych; Prawo do inf. w prawie międzynarodowym publicznym; Dostęp do inf. publicznej w prawie UE; Historia polskiej ustawy o dostępie do inf. publicznej; Uwagi de lege lata i de lege ferenda. Ustawa z dn. 6.09.2001r. o dostępie do inf. publicznej (DZ.U.Nr112,poz.1198). Źródła prawa i dokumenty: Źródła prawa krajowego; Dokumenty - proces legislacyjny; Źródła prawa międzynarodowego i dokumenty; Prawo wspólnotowe; Inne źródła.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona informacji niejawnych : komentarz / Tomasz Szewc. - Stan prawny na 01.12.2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 342 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-458-2
A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 22.01.1999 r. B. Komentarz. 1. Przepisy ogólne. 2. (uchylony). 3. Organizacje ochrony informacji niejawnych. 4. Klasyfikowanie informacji niejawnych. Klauzule tajności. 5. Dostęp do informacji niejawnych. Postępowania sprawdzające. 5a. Postępowanie odwoławcze i skargowe. 6. Udostępnianie informacji niejawnych. 7. Kancelarie tajne. Kontrola obiegu dokumentów. 8. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. 9. Środki ochrony fizycznej informacji niejawnych. 10. Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. 11. Bezpieczeństwo przemysłowe. 12. Zmiany w przepisach obowiązujących. 13. Przepisy przejściowe i końcowe. C. Przrepisy wykonawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-634-5
1. Historia ochrony tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w Polsce od 1918 r., 2. Ochrona informacji niejawnych w świetle obowiązującego prawa, 3. Ochrona informacji niejawnych w ustawodawstwie wybranych państw. Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 196, poz. 1631 ze zm.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo do prywatności a interes publiczny / Arwid Mednis. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 275, [1] s. ; 22 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-311-1
1. Prawo publiczne i jego aksjologia. 2. Potrzeba prywatności - aspekty psychologiczne i socjologiczne. 3. Poglądy na kształt i treść prawa do prywatności. 4. Prawo do prywatności jako publiczne prawo podmiotowe. 5. Ingerencja w prawo do prywatności uzasadniona interesem publicznym. 6. Miejsce prawa do prywatności w prawie publicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-760-2
1. Pojęcie tajemnicy zawodowej lekarza, 2. Podstawy i zakres obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lekarza, 3. Zwolnienia ustawowe z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lekarza, 4. Tajemnica zawodowa lekarza a obowiązek doniesienia o popełnionym przestępstwie, 5. Lekarz jako świadek i biegły w postępowaniu karnym, 6. Odpowiedzialność lekarza z tytułu naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-324-0
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji; Komentarz; Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7284-574-3
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402); Komentarz do ustawy o ochronie baz danych; Dyrektywa Unii Europejskiej 96/9 z dnia 11 marca 1996 o prawnej ochronie baz danych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-762-7
Zasada ochrony godności człowieka normatywnym nakazem obowiązującym prawodawców i organy stosujące prawo; Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeń w praktyce; Zasada równości i zakaz dyskryminacji; Obywatelstwo polskie a członkostwo Polski w Unii Europejskiej; Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych; Pozycja prawna cudzoziemca, azylanta i uchodźcy - założenia konstytucyjne i praktyka prawna; Prawo do ochrony życia i do zachowania naturalnej integralności psychofizycznej człowieka; Prawo do prywatności a wolność słowa i druku; Prawo obywateli do informacji o działalności podmiotów publicznych; Problemy realizacji wolności i praw socjalnych gwarantowanych w Konstytucji RP; Obowiązki podstawowe człowieka i obywatela; Prawo do sądu w ujęciu konstytucji i ustaw oraz standardów prawa międzynarodowego; Problemy realizacji prawa każdego do pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again