Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Toborek-Mazur Joanna
(3)
Kuchmacz Jerzy
(2)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Gajewski Dominik
(1)
Kalwat Tomasz
(1)
Piątek Edyta
(1)
Rak Jan
(1)
Remlein Marzena
(1)
Turyna Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Holdingi
(8)
Finanse
(3)
Spółki kapitałowe
(3)
Sprawozdania
(2)
Sprawozdawczość
(2)
Bilans księgowy
(1)
Kapitał akcyjny
(1)
Podatek -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89355-60-4
1.Holding jako podmiot działalności gospodarczej, 2.Regulacje prawne a zarządzanie holdingiem, 3.Wycena inwestycji w aktywa finansowe u inwestora i prezezntacja połączeń spółek, 4.Połączenia spółek w unormowaniach prawnych, 5.konsolidacja sprawozdań finansowych w strukturach holdingowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-454-2
1.Źródła prawa w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych.Znaczenie regulacji pozaprawnych, 2.Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełnąna tle innych metod konsolidacji, 3.Cel konsolidacji sprawozdań finansowych - wskazanie sytuacji finansowej grupy kapitałowej, 4.Źródła obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych metodą pełną, 5.Zakres przedmiotowy i podmiotowy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 6.Założenia teorii jednostki dominującej w postaci zmodyfikowanej. Ratio legis teorii, implikacje jej założenia, 7.Skonsolidowany bilans, 8.Objęcie kontroli w drodze kilku transakcji, 9.Skonsolidowany rachunek zysków i strat, 10.Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, 11.Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 12.Wstęp do skonsolidowanego sprawozdania. Informacja dodatkowa. sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, 13.Wyjątki od obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 14.Konsolidacja sprawozdań finsowych a odroczony podatek dochodowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-468-9
R.1 Istota instytucji holdingu; R.2 Holding jako podmiot prawa podatkowego i bilansowego; R.3 Opodatkowanie holdingów na zasadach ogólnych; R.4 Podatkowa grupa kapitałowa jako szczególne rozwiązanie opodatkowania holdingów; R.5 Opodatkowanie dochodów holdingów w państwach Unii Europejskiej; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Polityka bilansowa grupy kapitałowej / Edyta Piątek. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 267 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-48-4
1.Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz grupy kapitałowej, 2.Wybrane aspekty polityki bilansowej jednostki i grupy kapitałowej, 3.Instrumenty polityki bilansowej w sporządzaniu sprawozdań jednostkowych, 4.Polityka bilansowa grupy kapitałowej w kreowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 5.Wpływ wybranych instrumentów polityki bilansowej na sytuację majatkową i finansową Grupy Kapitałowej BB
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej / Jan Rak, Jan Turyna. - Warszawa : Difin, 2004. - 216 s. : tab. ; 23 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-477-1
1.Łączenie podmiotów gospdoarczych w świetle literatury i regulacji prawnych, 2.Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych, 3.Wycena długoterminowych aktywów finansowych, 4.Konsolidacja informacji finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-7333-209-X
R.1 Holding jako podmiot działalności gospodarczej: Geneza i pojęcie holdingu oraz struktura powiązań w grupie kapitałowej; Przesłanki tworzenia holdingów; Ewolucja form koncentracji kapitału; Regulacje prawne w zakresie formowania holdingów w świecie i w Polsce; Klasyfikacja i rodzaje holdingów. R.2 Koncentracja kapitału a efektywne zarządzanie: Czynniki wpływające na poprawę efektywności holdingu; Rachunkowość w zarządzaniu spółką holdingową; Wpływ koncepcji opodatkowania na efektywne zarządzanie; Holding w systemach podatkowych; Jedność podatkowa w polskim systemie podatkowym; Ceny transferowe jako czynnik sprzyjający przepływom kapitału; Finansowanie wewnętrzne w grupie kapitałowej. R.3 Wycena inwestycji w aktywa finansowe i prezentacja informacji o posiadanych udziałach przez inwestora: Metody prezentacji informacji o posiadanych udziałach przez inwestora; Metoda kosztowa jako podstawowa meto da wyceny inwestycji finansowych; Metoda praw własno ści; Kryteria wyboru metody rozliczania połączeń; Metoda łączenia udziałów; Metody nabycia. R.4 Sprawozdania fiansowe jednostek powiązanych: Zjawi sko podporządkowania przedsiębiorstw; Rodzaje jedno stek powiązanych; Metoda konsolidacji pełnej; Metoda konsolidacji proporcjonalnej; Metoda praw własności; Zagraniczna jednostka zależna w skonsolidowanym sprawo zdaniu finansowym. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-7333-209-X
R.1 Holding jako podmiot działalności gospodarczej: Geneza i pojęcie holdingu oraz struktura powiązań w grupie kapitałowej; Przesłanki tworzenia holdingów; Ewolucja form koncentracji kapitału; Regulacje prawne w zakresie formowania holdingów w świecie i w Polsce; Klasyfikacja i rodzaje holdingów. R.2 Koncentracja kapitału a efektywne zarządzanie: Czynniki wpływające na poprawę efektywności holdingu; Rachunkowość w zarządzaniu spółką holdingową; Wpływ koncepcji opodatkowania na efektywne zarządzanie; Holding w systemach podatkowych; Jedność podatkowa w polskim systemie podatkowym; Ceny transferowe jako czynnik sprzyjający przepływom kapitału; Finansowanie wewnętrzne w grupie kapitałowej. R.3 Wycena inwestycji w aktywa finansowe i prezentacja informacji o posiadanych udziałach przez inwestora: Metody prezentacji informacji o posiadanych udziałach przez inwestora; Metoda kosztowa jako podstawowa meto da wyceny inwestycji finansowych; Metoda praw własno ści; Kryteria wyboru metody rozliczania połączeń; Metoda łączenia udziałów; Metody nabycia. R.4 Sprawozdania fiansowe jednostek powiązanych: Zjawi sko podporządkowania przedsiębiorstw; Rodzaje jedno stek powiązanych; Metoda konsolidacji pełnej; Metoda konsolidacji proporcjonalnej; Metoda praw własności; Zagraniczna jednostka zależna w skonsolidowanym sprawo zdaniu finansowym. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1675-4
Część I: Sprawozdanie jednostkowe przedsiębiorstwa. 1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. 2. Bilans. 3. Rachunek zysków i strat. 4. Rachunek przepływów pieniężnych. 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. 6. Informacja dodatkowa. Część II: Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych. 7. Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again