Form of Work
Książki
(40)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(25)
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(25)
Author
Gniewek Edward (1947- )
(8)
Dadańska Katarzyna
(4)
Rudnicki Stanisław
(4)
Filipiak Teresa A
(3)
Kawałko Agnieszka (1973- )
(3)
Mojak Jan
(3)
Nazar Mirosław
(3)
Niezbecka Elżbieta
(3)
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(3)
Witczak Hanna (1972- )
(3)
Czech Tomasz
(2)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(2)
Stefaniuk Krzysztof
(2)
Adamus Rafał
(1)
Al-Kaber Munir
(1)
Bałan-Gonciarz Ewa
(1)
Bieniek Gerard
(1)
Borkowski Piotr
(1)
Brzozowski Adam
(1)
Ciepła Helena (1939- )
(1)
Deneka Magdalena
(1)
Grzechnik Łukasz
(1)
Główka Gabriel
(1)
Heropolitańska Izabela
(1)
Hryćków-Mycka Katarzyna
(1)
Jasinkiewicz Barbara
(1)
Jokiel Ewelina Marta
(1)
Kocot Wojciech. J
(1)
Koźma Zbigniew
(1)
Kuglarz Paweł
(1)
Marmaj Zenon
(1)
Myczkowski Lesław
(1)
Opalski Wiesław
(1)
Ożóg Mirosław
(1)
Skrzycka-Pilch Barbara
(1)
Swaczyna Bartłomiej
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Trześniewski-Kwiecień Jarosław
(1)
Tułodziecka Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(40)
Subject
Hipoteka
(40)
Księgi wieczyste
(30)
Własność
(23)
Prawo rzeczowe
(20)
Posiadanie
(16)
Użytkowanie wieczyste
(15)
Zastaw
(10)
Nieruchomości
(8)
Prawo cywilne
(7)
Służebności (prawo)
(6)
Prawo lokalowe
(5)
Prawo sąsiedzkie
(5)
Wierzytelność
(5)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(4)
Umowa
(4)
Współwłasność
(4)
Alimenty
(3)
Banki hipoteczne
(3)
Kredyt hipoteczny
(3)
Kuratela
(3)
Małżeństwo
(3)
Prawo rodzinne
(3)
Prawo zobowiązaniowe
(3)
Separacja (prawo)
(3)
Spadek
(3)
Testament
(3)
Zabezpieczenie wierzytelności
(3)
Zachowek
(3)
Postępowanie zabezpieczające
(2)
Upadłość
(2)
Akty notarialne
(1)
Banki
(1)
Dług
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Konsorcjum bankowe
(1)
Kredyt konsorcjalny
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Monopole
(1)
Obligacje
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Poręczenie
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo własności
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Sąd najwyższy
(1)
Windykacja
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Wzory umów
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
40 results Filter
No cover
Book
In basket
Hipoteka : komentarz / Tomasz Czech. - Stan prawny na 15.04.2011 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o. - 705, [1] s. ; 25 cm.
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-597-7
1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 10750)- wyciąg.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-497-7
R.1 Rodowód obowiązujących przepisów o hipotece; R.2 Wierzytelność jako przedmiot hipoteki zwykłej; R.3 Przedmiot hipoteki; R.4 Ustanowienie hipoteki umownej; R.5 Hipoteka łączna; R.6 Przelew wierzytelności; R.7 Zmiana wierzytelności hipotecznej; R.8 Zakres obciążenia hipoteką; R.9 Ochrona hipoteki; R.10 Wygaśnięcie hipoteki; R.11 Pierwszeństwo hipoteki; R.12 Hipoteka kaucyjna; R.13 Hipoteka na wierzytelności hipotecznej; R.14 Hipoteka przymusowa; R.15 Zaspokojenie wierzycie la hipotecznego w drodze egzekucji; R.16 Hipoteka w projekcie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-904-9
1. Rodowód i przyszłość obowiązujących przepisów o hipotece. 2. Wierzytelność jako przedmiot hipoteki zwykłej. 3. Przedmiot hipoteki. 4. Ustanowienie hipoteki umownej. 5. Hipoteka łączna. 6. Przelew wierzytelności hipotecznej. 7. Zmiana wierzytelności hipotecznej. 8. Zakres obciążenia hipoteką. 9. Ochrona hipoteki. 10. Wygaśnięcie hipoteki. 11. Pierwszeństwo hipoteki. 12. Hipoteka kaucyjna. 13. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej. 14. Hipoteka przymusowa. 15. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego w drodze egzekucji. 16. Hipoteka w ustawie - prawo upadłościowe i naprawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
Hipoteka umowna / Bartłomiej Swaczyna. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 493, [3] s. ; 22 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-466-1
1. Ogólna charakterystyka hipoteki, 2. Powstanie hipoteki umownej, 3. Treść hipoteki, 4. Przedmiot hipoteki, 5. Wierzytelność hipoteczna, 6. Hipoteka kaucyjna, 7. Hipoteka łączna, 8. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej, 9. Ochrona hipoteki, 10. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego, 11. Wygaśnięcie hipoteki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-2451-7
1. Wstęp; 2. Zmiany w części ustrojowej ksiąg wieczystych; 3. Zmiany w przepisach dotyczących hipoteki; 4. Zmiany w innych przepisach; 5. Przepisy przejściowe; 6. Egzekucja z nieruchomości- wybrane aspekty; 7. Postępowanie nakazowe; 8. Przykłady wpisów hipoteki; 9. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece; 10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konsorcjum kredytowe / Tomasz Czech. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2011. - 638, [1] s. ; 21 cm
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-449-9
Rozdział 1. : Zagadnienia wstępne ; Rozdział 2. : Wiadomości ogólne o konsorcjum kredytowym ; Rozdział 3. : Zawiązanie konsorcjum kredytowego na rynku pierwotnym ; Rozdział 4. : Zawiązanie konsorcjum kredytowego na rynku wtórnym ; Rozdział 5. Charakterystyka umowy konsorcjum kredytowego ; Rozdział 6. : Prawa i obowiązki stron umowy konsorcjum kredytowego ; Rozdział 7. : Pozycja prawna agenta w konsorcjum kredytowym ; Rozdział 8. : Pozycja prawna agenta ds. zabezpieczeń w konsorcjum kredytowym ; Rozdział 9. : Mechanizm płatności w konsorcjum kredytowym ; Rozdział 10. : Podsumowanie .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-411-6
Rozdział I. Ogólna charakterystyka ksiąg wieczystych, Rozdział II. Zasada wpisu , Rozdział III. Zasada domniemań związanych z wpisem do księgi wieczystej , Rozdział IV. Rekopjmia wiary publicznej ksiąg wieczystych , Rozdział V. Zasada pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej , Rozdział VI. Zasada rozszerzonej skuteczności praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
(Nieruchomości / Poltext)
ISBN: 978-83-7561-007-9
1. Nieruchomość jako przedmiot finansowania, 2. Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości, 3. System bankowości hipotecznej w Polsce, 4. Ryzyko w kredytowaniu hipotecznym, 5. Hipoteka i inne zabezpieczenia kredytu na finanosowanie inwestycji w nieruchomości, 6. Wycena nieruchomości w celu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego,. 7. Perspektywy rozwoju bankowosci hipotecznej w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 13 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2020. - XXVI, 367 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-8198-693-9
Zawiera: Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia „prawo rzeczowe”: Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym; Instytucje prawa rzeczowego; Źródła prawa rzeczowego (prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym). Rozdział II. Podmiotowe prawa rzeczowe: Pojęcie i ogólne cechy podmiotowych praw rzeczowych; Bezwzględny charakter praw rzeczowych; Elementy zobowiązaniowe w strukturze stosunku prawnorzeczowego; Rozszerzona skuteczność praw względnych - ogólna konfrontacja z podmiotowymi prawami rzeczowymi; Rodzaje praw rzeczowych; Numerus clausus praw rzeczowych; Jawność praw rzeczowych. Rozdział III. Przedmioty praw rzeczowych: Ogólne określenie przedmiotu stosunków cywilnoprawnych; Rzeczy jako przedmioty stosunków prawnorzeczowych i podmiotowych praw rzeczowych; Przedmiotowy status prawny przedsiębiorstw; Przedmiotowy status prawny gospodarstw rolnych; Problematyka przedmiotów materialnych niebędących rzeczami; Dobra niematerialne - w kontekście stosunków prawnorzeczowych; Prawa majątkowe jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych; Pieniądze i papiery wartościowe. Część II. Prawo własności Rozdział IV. Pojęcie, funkcja ustrojowa i współczesna stratyfikacja własności: Własność w ujęciu ekonomicznym; Własność w ujęciu prawnym; Pojęcie mienia w Kodeksie cywilnym; Ustrojowa funkcja własności; Współczesna stratyfikacja własności. Rozdział V. Treść i wykonywanie prawa własności: Ogólna charakterystyka prawa własności; Treść prawa własności w ujęciu pozytywnym; Bezwzględny charakter prawa własności (negatywne ujęcie własności); Granice prawa własności. Rozdział VI. Własność nieruchomości - ustawowe granice treści i wykonywania własności: Przestrzenne granice własności nieruchomości; Regulacja prawa sąsiedzkiego; Pozakodeksowa regulacja treści i wykonywania własności nieruchomości; Ogólna charakterystyka nabycia i utraty własności; Przeniesienie własności; Przewłaszczenie na zabezpieczenie; Rozporządzanie rzeczą przez osobę nieuprawnioną; Zasiedzenie jako sposób nabycia własności; Inne sposoby nabycia własności; Kodeksowe zasady przeniesienia własności nieruchomości; Znaczenie wpisu do księgi wieczystej; Podział nieruchomości w toku czynności obrotu; Przeniesienie własności ieruchomości według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; Zbywanie nieruchomości skarbowych i samorządowych według ustawy o gospodarce nieruchomościami; Zbywanie nieruchomości według ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; Ogólna charakterystyka ochrony własności; Roszczenie windykacyjne; Uzupełniające roszczenia właściciela; Przeciwstawne roszczenia posiadacza o zwrot nakładów; Roszczenie negatoryjne; Roszczenia związane ze wzniesieniem budowli na cudzym gruncie; Określenie współwłasności; Istota współwłasności; Zarząd rzeczą wspólną; Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej; Pobieranie pożytków i ponoszenie ciężarów związanych z rzeczą wspólną; Czynności zachowawcze współwłaścicieli; Zniesienie współwłasności; Zniesienie współwłasności gospodarstw rolnych. Rozdział XI. Odrębna własność lokali: Konstrukcja prawna odrębnej własności lokalu; Ustanowienie odrębnej własności lokalu; Wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali; Prawa i obowiązki właścicieli lokali; Zarząd nieruchomością wspólną; Odrębna własność lokali w stosunkach spółdzielczości mieszkaniowej. Część III. Użytkowanie wieczyste Rozdział XII. Geneza, funkcja i przyszłość prawa użytkowania wieczystego: Zamieszczenie użytkowania wieczystego w katalogu praw rzeczowych - początki i rozwój regulacji prawnej; Funkcja użytkowania wieczystego; O przyszłości użytkowania wieczystego. Rozdział XIII. Przedmiot, treść i charakter prawa użytkowania wieczystego: Przedmiot prawa użytkowania wieczystego; Charakter i treść prawa użytkowania wieczystego; Związane z użytkowaniem wieczystym prawo odrębnej własności budynków; Terminowy charakter użytkowania wieczystego; Odpłatny charakter użytkowania wieczystego; Ochrona prawa użytkowania wieczystego. Rozdział XIV. Powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego: Powstanie użytkowania wieczystego; Wygaśnięcie użytkowania wieczystego; Nabycie prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego. Część IV. Ograniczone prawa rzeczowe Rozdział XV. Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne: Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych; Powstanie ograniczonych praw rzeczowych; Zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych; Przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych; Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych; Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych; Ochrona ograniczonych praw rzeczowych. Rozdział XVI. Użytkowanie: Pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza użytkowania; Ogólny reżim prawny użytkowania; Użytkowanie przez osoby fizyczne; Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne; Inne wypadki użytkowania; Użytkowanie w ramach timesharingu. Rozdział XVII. Służebności: Ogólne pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza służebności; Służebności gruntowe; Służebności osobiste; Osobista służebność mieszkania; Służebność przesyłu. Rozdział XVIII. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: Znaczenie spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce; Treść i charakter spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; Własnościowe a lokatorskie prawo do lokalu; Własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność lokalu; Współczesne przekształcenia praw do lokali. Rozdział XIX. Zastaw: Zabezpieczenie wierzytelności - wiadomości ogólne; Funkcja zastawu; Powstanie zastawu; Przedmiot zastawu; Zakres zabezpieczenia; Akcesoryjny charakter prawa zastawu; Treść prawa zastawu; Zobowiązania stron w stosunku zastawu; Tryb zaspokojenia wierzyciela; Wygaśnięcie zastawu; Zastaw na prawach; Istota i funkcja hipoteki; Powstanie hipoteki; Przedmiot hipoteki; Zakres obciążenia hipotecznego; Wierzytelność zabezpieczona hipoteką; Zakres zabezpieczenia hipotecznego; Akcesoryjny charakter hipoteki; Treść hipoteki; Tryb zaspokojenia wierzytelności hipotecznej; Ochrona hipoteki; Wygaśnięcie hipoteki; Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym; Hipoteka na wierzytelności hipotecznej; Część V. Posiadanie Rozdział XXI. Pojęcie i rodzaje posiadania; nabycie posiadania: Pojęcie posiadania rzeczy; Współposiadanie rzeczy; Dzierżenie rzeczy; Posiadanie służebności; Istota posiadania; Rodzaje posiadania; Nabycie posiadania; Funkcje posiadania; Skutki posiadania; Domniemania związane z posiadaniem; Bezwzględna ochrona posiadania; Ochrona własna; Roszczenie posesoryjne; Ochrona posiadania między współposiadaczami; Roszczenie o wstrzymanie budowy. Część VI. Księgi wieczyste Rozdział XXIV. Społeczno-gospodarcze i jurydyczne znaczenie ksiąg wieczystych: Pojęcie i funkcje ksiąg wieczystych; Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków; Zbiór dokumentów; Instrumenty upowszechnienia ksiąg wieczystych i usprawnienia systemu prowadzenia ksiąg wieczystych. Rozdział XXV. Ustrój ksiąg wieczystych: Jurysdykcja sądów powszechnych; Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym; System realny ksiąg wieczystych; Funkcja ustalenia stanu prawnego nieruchomości; prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej; Wpis jako instrument ujawnienia stanu prawnego nieruchomości; Struktura księgi wieczystej; Jawność ksiąg wieczystych. Rozdział XXVI. Prowadzenie ksiąg wieczystych; postępowanie sądowe: Nieprocesowy tryb postępowania wieczystoksięgowego; Zakładanie ksiąg wieczystych; Dokonywanie wpisów; Procesowy tryb uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Rozdział XXVII. Materialnoprawne zasady systemu prawnego ksiąg wieczystych: Znaczenie prawne wpisu do księgi wieczystej; Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym; Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych; Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej; Rozszerzona skuteczność praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Katarzyna Dadańska. - Wyd. 5 Stan prawny na 1.9.2020 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2020. - XXXII, 504, [1] s. : rys. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-8198-938-1
1. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, 2. Posiadanie, 3. Pojęcie, treść i wykonywanie prawa własności, 4. Nabycie, utrata własności, 5. Współwłasność, 6. Odrębna własność lokalu, 7. Ochrona własności, 8. Użytkowanie wieczyste, 9. Ograniczone prawa rzeczowe - ogólna charakterystyka, 10. Użytkowanie, 11. Służebność, 12. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 13. Zastaw, 14. Hipoteka, 15. Księgi wieczyste
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Prywatnego ; T. 4)
ISBN: 83-7387-416-X
1. Posiadanie, 2. Księgi wieczyste, 3. Użytkowanie wieczyste, 4. Własność lokalu, 5. Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne, 6. Użytkowanie, 7. Timesharing-szczególny stosunek prawa rzeczowego, 8. Służebność, 9. Prawo zastawu, 10. Hipoteka, 11. Prawa do przedmiotów materialnych niebędących rzeczami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 6 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 312,[2] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7483-091-3
R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; R.2 Kształtowany model stosunków własnościowych w Polsce; R.3 Treść prawa własności; R.4 Własność nieruchomości - problematyka korzystania z nieruchomości; R.5 Nabycie i utrata własności; R.6 Obrót nieruchomościami; R.7Ochrona własności; R.8 Współwłasność; R.9 Odrębna własność lokali; R.10 Użytkowanie wieczyste; R.11 Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne; R.12 Użytkowanie; R.13 Służebności; R.14 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; R.15 Prawo zastawu; R.16 Hipoteka; R.17 Posiadanie; R.18 Księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XII, 196 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7483-102-2
1. Pojęcie i rodzaj praw rzeczowych, 2.Właśność, 3. Użytkowanie wieczyste, 4. Prawa rzeczowe ograniczone - charakterystyka ogólna, 5. Użytkowanie, 6. Służebność, 7. Prawa spółdzielcze, 8. Zastaw i zastaw rejestrowy, 9. Hipoteka, 10. Księgi wieczyste, 11. Posiadanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / red. naczelny Zbigniew Radwański; pod red. Edward Gniewek. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XXIII, 959 s. ; 24 cm.
(System Prawa Prywatnego ; T. 4)
ISBN: 978-83-7483-428-5
1. Posiadanie, 2. Księgi wieczyste, 3. Użytkowanie wieczyste, 4. Własność lokalu, 5. Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne, 6. Użytkowanie, 7. Timesharing-szczególny stosunek prawa rzeczowego, 8. Służebność, 9. Prawa rzeczowe do lokali w spółdzielni mieszkaniowej, 10. Prawo zastawu, 11. Hipoteka, 12. Prawa do przedmiotów materialnych niebędących rzeczami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 7 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 312 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-0221-8
R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; R.2 Kształtowany model stosunków własnościowych w Polsce; R.3 Treść prawa własności; R.4 Własność nieruchomości - problematyka korzystania z nieruchomości; R.5 Nabycie i utrata własności; R.6 Obrót nieruchomościami; R.7Ochrona własności; R.8 Współwłasność; R.9 Odrębna własność lokali; R.10 Użytkowanie wieczyste; R.11 Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne; R.12 Użytkowanie; R.13 Służebności; R.14 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; R.15 Prawo zastawu; R.16 Hipoteka; R.17 Posiadanie; R.18 Księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (6 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-239-6
1.Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; 2. Pojęcie własności i jej uwarunkowania społeczno-gospodarcze; 3. Treść, zakres i wykonywanie własności; 4. Nabycie i utrata własności; 5. Współwłasność; 6. Własność lokali; 7. Ochrona własności; 8. Użytkowanie wieczyste; 9. Prawa rzeczowe ograniczone - przepisy ogólne; 10. Użytkowanie; 11.Służebności; 12. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; 13. Prawa zastawnicze; 14. Hipoteka; 15. Zastaw; 16. Zastaw rejestrowy; 17. Posiadanie; 18. Księgi wieczyste i ewidencja gruntów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 209 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0365-9
1. Pojęcie i rodzaj praw rzeczowych, 2.Właśność, 3. Użytkowanie wieczyste, 4. Prawa rzeczowe ograniczone - charakterystyka ogólna, 5. Użytkowanie, 6. Służebność, 7. Prawa spółdzielcze, 8. Zastaw i zastaw rejestrowy, 9. Hipoteka, 10. Księgi wieczyste, 11. Posiadanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Katarzyna Dadańska. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 371 s. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-2034-2
1. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, 2. Posiadanie, 3. Pojęcie, treść i wykonywanie prawa własności, 4. Nabycie, utrata własności, 5. Współwłasność, 6. Odrębna własność lokalu, 7. Ochrona własności, 8. Użytkowanie wieczyste, 9. Ograniczone prawa rzeczowe - ogólna charakterystyka, 10. Użytkowanie, 11. Służebność, 12. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 13. Zastaw, 14. Hipoteka, 15. Księgi wieczyste
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 8 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 314 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-1911-7
R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; R.2 Kształtowany model stosunków własnościowych w Polsce; R.3 Treść prawa własności; R.4 Własność nieruchomości - problematyka korzystania z nieruchomości; R.5 Nabycie i utrata własności; R.6 Obrót nieruchomościami; R.7Ochrona własności; R.8 Współwłasność; R.9 Odrębna własność lokali; R.10 Użytkowanie wieczyste; R.11 Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne; R.12 Użytkowanie; R.13 Służebności; R.14 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; R.15 Prawo zastawu; R.16 Hipoteka; R.17 Posiadanie; R.18 Księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - 214 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-3640-4
1. Pojęcie i rodzaj praw rzeczowych, 2.Właśność, 3. Użytkowanie wieczyste, 4. Prawa rzeczowe ograniczone - charakterystyka ogólna, 5. Użytkowanie, 6. Służebność, 7. Prawa spółdzielcze, 8. Zastaw i zastaw rejestrowy, 9. Hipoteka, 10. Księgi wieczyste, 11. Posiadanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again