Form of Work
Książki
(9)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(6)
Author
Brożek Bartosz
(2)
Dusza Bożena
(2)
Gadamer Hans-Georg
(2)
Kaliszewska Małgorzata
(2)
Klasińska Barbara
(2)
Musiał Emilia
(2)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(2)
Stelmach Jerzy
(2)
Aszkiełowicz Aleksandra
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Brahmi Kamil
(1)
Burzyńska Anna
(1)
Czopek Jakub
(1)
Dehnel Piotr
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Gomola Joanna
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Gurba Ewa
(1)
Gutkowska-Wyrzykowska Ewelina
(1)
Hallada Marek
(1)
Herman Ewa
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kalemba Marcelina
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kocór Maria
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kos Ewa
(1)
Kosz-Szumska Justyna
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalik-Paluch Katarzyna
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Krzyśko Grzegorz
(1)
Kłoda Maria
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Maciaszek Janusz
(1)
Majzner Rafał
(1)
Mamroł Andrzej
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Markowski Michał Paweł
(1)
Matusek Beata (1975- )
(1)
Niklová Miriam
(1)
Ogrodnik Joanna
(1)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(1)
Olszewski Jacek
(1)
Oniszczuk Jerzy
(1)
Ostalak Mateusz
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Przybyła Ewa
(1)
Rongies Witold
(1)
Rzewucka Paulina
(1)
Sierocka Beata
(1)
Stehlíková Jana
(1)
Surma-Gawłowska Monika
(1)
Szczechowiak Ewelina
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(1)
Szopiński Józef
(1)
Szpatowicz Estera
(1)
Trzewicarz Agnieszka
(1)
Urbaniak-Zając Danuta
(1)
Urbańska Magda
(1)
Vattimo Gianni
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Waluś Sabina
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Widawska Grażyna
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wiendlocha Marek
(1)
Wierzchosławska Agnieszka
(1)
Wilczyńska Sylwia
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Zawadzki Andrzej
(1)
Żegnałek Kazimierz
(1)
Żukowska Anna Marta
(1)
Кучинська Іринa
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Hermeneutyka
(10)
Prawo
(3)
Pedagogika
(2)
Postmodernizm
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Badania naukowe
(1)
Barwy
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
E-learning
(1)
Edukacja informacyjna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Feminizm
(1)
Fenomenologia
(1)
Filozofia
(1)
Filozofia analityczna
(1)
Fonoholizm
(1)
Historia wychowania
(1)
Informacja
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Komunikacja wizualna
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Kryzys edukacji
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kultura
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Metoda projektów
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Poczucie własnej skuteczności
(1)
Pokolenie Z
(1)
Postawy
(1)
Praca socjalna
(1)
Pragmatyzm
(1)
Prawo naturalne
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychoanaliza
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samokształcenie
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Strukturalizm
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka
(1)
Terapia uzależnień
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie
(1)
Wdzięczność
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zarządzanie oświatą
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: work
Nowa Sztuka (czasopismo)
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Polska
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Literatura
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
11 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8220-035-5
Profesor Ryszard Kleszcz, obchodzący jubileusz 70-lecia urodzin, należy do czołowych przedstawicieli polskiej filozofii analitycznej. Nawiązując do najlepszych wzorów uprawiania filozofii w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, podejmuje w swej twórczości naukowej wiele wątków związanych z teorią racjonalności, logiką, teorią argumentacji, a także metodologią, metafilozofią, filozofią religii oraz etyką. Prezentowany tom, wchodzący w skład serii „Bibliotheca Philosophica” zainicjowanej przez prof. Ryszarda Kleszcza, stanowi wyraz uznania dla Przyjaciela, Współpracownika, a niekiedy również Mentora autorów, którzy podarowali mu swoje artykuły.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
(Wykłady z Pedagogiki)
ISBN: 978-83-01-17238-1
Zawiera: Wprowadzenie; R. 1 Jakościowa orientacja w badaniach pedagogicznych: Pozycja badań jakościowych w tradycyjnym modelu empirycznych badań pedagogicznych; Konsekwencje podporządkowania się nauk społecznych pozytywistycznemu modelowi nauki; Nieutonomiczność metody badawczej; W labiryncie badań jakościowych. R. 2 Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych: Teoretyczne założenia metody; Sposób pozyskiwania materiału badawczego i metodyka interpretacji. R. 3 Przykład interpretacji narracji z wykorzystaniem metody F. Schützego („…ja nie bałam się robić w życiu tego, czego chcę, i nie bałam się chcieć…”): Nawiązanie kontaktu z narratorką i przebieg wywiadu; Charakterystyka etapów interpretacji narracji. R. 4 Obiektywna hermeneutyka jako metodologia i metoda badan empirycznych: Geneza metody; Przedmiot zainteresowania obiektywnej hermeneutyki; Poznawczy status reguł generujących działania oraz struktur sensu i znaczenia; Autonomia życiowej praxis i struktura przypadku; Zasada uogólniania wyników badań – struktura przypadku jako dialektyka ogólności i szczególności; Metodyka interpretacji; Krytyczne podsumowanie metodologii i metodyki obiektywnej hermeneutyki. R. 5 Obraz zawodu pedagoga kształtujący się u studentów kierunku pedagogika – przykład zastosowania obiektywnej hermeneutyki: Sformułowanie problemu badawczego (określenie przypadku); Ocena protokołu (umiejscowienie interakcji); Budowanie historii i porządkowanie wariantów znaczeń; Elementy (hipotezy) struktury przypadku. Uwagi końcowe. Załącznik: Transkrypcja prezentowanej narracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-779-5 (całość)
Temat: Nowa Sztuka (czasopismo) ; Edukacja medialna ; Kształcenie ; Młodzi dorośli ; Nauczanie zintegrowane ; Wychowanie przedszkolne ; Szkolnictwo ; Nauczyciele ; Egalitaryzm ; Dostęp do oświaty ; Mediacja szkolna ; Konflikt szkolny ; Poczucie własnej skuteczności ; Uczniowie ; Metoda projektów ; Współdziałanie ; Zarządzanie oświatą ; Czasopismo pedagogiczne ; Historia wychowania ; Innowacje pedagogiczne ; Badania naukowe ; Zmiana społeczna ; Komunikacja werbalna ; Komunikacja interpersonalna ; Wsparcie społeczne ; Rodzice ; Komunikacja niewerbalna ; Dziecko w wieku wczesnoszkolnym ; Nauczanie początkowe ; Wsparcie edukacyjne ; Rozwój psychofizyczny dziecka ; Twórczość dzieci i młodzieży ; Dyscyplina szkolna ; Metody wychowawcze ; Wychowanie estetyczne ; Kryzys edukacji ; Edukacja informacyjna ; Społeczeństwo informacyjne ; Rozwój emocjonalny ; Fonoholizm ; Terapia uzależnień ; Profilaktyka szkolna ; Komunikacja internetowa ; Informacja ; Studenci ; Komunikacja wizualna ; Barwy ; E-learning ; Hermeneutyka ; Motywacja uczenia się ; Samokształcenie ; Praca socjalna ; Wdzięczność ; Pokolenie Z ; Postawy ; Inteligencja emocjonalna ; Kształcenie nauczycieli ; Przydatność zawodowa ; Aktywność fizyczna ; Wychowanie w rodzinie ; Sport ; Radzenie sobie ze stresem ; Województwo podkarpackie (1999- ) ; Rzeszów (woj. podkarpackie) ; Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) ; Polska ; Węgry ; Kraków (woj. małopolskie ; okolice) ; Opole (woj. opolskie) ; Praca zbiorowa
Wstęp. Część I. Organizacja pracy w szkole. Rozdział 1. Szkoła równych szans? (raport z badań wśród nauczycieli). Rozdział 2. Mediacje w szkole jako forma wsparcia w środowisku oświatowym – w opiniach młodzieży akademickiej. Rozdział 3. Siła czy wytrwałość? – Pytania o czynniki warunkujące poczucie sprawstwa. Rozważania w świetle wyników badań własnych. Rozdział 4. Tworzenie projektu edukacyjnego – współdziałanie czy zakamuflowana praca indywidualna? Rozważania w kontekście wyników badań własnych. Rozdział 5. Problemy kierowania szkołą na łamach „Nowej Szkoły” (1945-2017). Część II. Kompetencje i obszary pracy nauczyciela we współczesnej szkole. Rozdział 1. Znane i nieznane wymiary innowacji nauczycielskiej. Kontekst badawczy. Rozdział 2. Wspierające wymiary komunikacji językowej w praktyce edukacyjnej szkoły i w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. Rozdział 3. Pedagogiczne uwarunkowania relacji interpersonalnych rodziców i nauczycieli wybranych szkół podstawowych. Rozdział 4. Znaczenie dotyku w edukacji. Model węgierski. Część III. Potencjał edukacji przedszkolnej i zintegrowanej. Rozdział 1. Prawo dziecka do nauki w edukacji wczesnoszkolnej. Rozdział 2. „What we will learn in our youth…” – that it to say, to reasonably support the development of a child’s creative potential. Rozdział 3. Dyscyplina w przedszkolu – wspólne ustalanie zasad czy narzędzie do kierowania grupą? Rozdział 4. Wartości estetyczne przyrody w wytworach plastycznych uczniów kończących edukację wczesnoszkolną. Część IV. Edukacja medialna w instytucjach edukacyjnych. Rozdział 1. Edukacja w społeczeństwie technokratycznym i informacyjnym. Spojrzenie krytyczne i horyzontalne. Rozdział 2. Edukacja cyfrowa, czyli jaka? Rozdział 3. Emocjonalne funkcjonowanie „cyfrowych” uczniów we wczesnym wieku szkolnym. Rozdział 4. Profilaktyka i terapia fonoholizmu wśród uczniów szkół podstawowych. Rozdział 5. Poszukiwanie informacji przez studentów – raport z badań pilotażowych. Rozdział 6. Uczenie się nie musi być monochromatyczne. Kolor jako czynnik mogący wspomagać uczenie się. Część V. Młodzi dorośli jako podmiot oddziaływań edukacyjnych. Rozdział 1. Przeżycie – przebudzenie – przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w motywowaniu studentów pedagogiki i pracy socjalnej do (samo)doskonalenia kompetencji hermeneutycznych. Rozdział 2. Pojęcie wdzięczności w opinii osób u progu dorosłości. Rozdział 3. Inteligencja emocjonalna studentów – przyszłych nauczycieli. Rozdział 4. Wybrane problemy aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – kontekst doświadczeń sportowych i wychowania rodzinnego. Rozdział 5. About the need of preparation of candidates for teachers for cooping with stress at school and supporting students in this range.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Filozofia i teoria prawa / Jerzy Oniszczuk. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XVII, 1100 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-775-0
R.1 Filozofia, jurysprudencja i teoria prawa; R.2 Koncepcje prawnonaturalnego ujęcia prawa; R.3 Prawnopozytywne koncepcje prawa: R.4 Realistyczne pojmowanie prawa; R.5Rozumienie. Hermeneutyka. Hermeneutyka prawnicza; R.6 Analityczno-językowe podejście do prawa; R.7 Koncepcje argumentacji prawniczej i działania komunikacyjnego; R.8 Inne podejście do prawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89372-05-3
Język i rozumienie; Granice języka; Idea logiki Heglowskiej; Retoryka, hermeneutyka i krytyka ideologii; Tekst i interpretacja; Romantyzm, hermeneutyka, dekonstrukcja; Posłowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-242-0525-X
Koniec nowoczesności: nihilizm, hermeneutyka, sztuka. I. Nihilizm jako przeznaczenie: 1. Apologia nihilizmu. 2. Kryzys humanizmu. II. Prawda sztuki: 3. Zmierzch albo śmierć sztuki. 4. Rozbicie słowa poetyckiego. 5. Ornament - monument. 6. Struktura rewolucji artystycznych. III. Koniec nowoczesności: 7. Hermeneutyka i nihilizm. 8. Prawda i retoryka w ontologii hermeneutycznej. 9. Hermeneutyka i antropologia. 10. Nihilizm i postmodernizm w filozofii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7333-367-3
R.1 Spór o metodę w XIX i XX-wiecznej filozofii i teorii prawa; R.2 Logika; R.3 Analiza; R.4 Argumentacja; R.5 Hermeneutyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7444-351-0
R.1 Spór o metodę w XIX i XX-wiecznej filozofii i teo rii prawa; R.2 Logika; R.3 Analiza; R.4 Argumentacja; R.5 Hermeneutyka, R.6 Metody prawnicze z perspektywy ponowoczesnej filozofii prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 16/2018)
Zawiera: I. TEORETYCZNE PODSTAWY PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Indywidualizm współczesnych autorów; Metodologiczny wymiar sztuki w badaniach edukacyjnych; Pedagogiczne implikacje antropologii V.E. Frankla; Nowe trendy w edukacji - koncepcja "głębokiego uczenia się"; Nie czynem, nie głosem, a sercem - rola wartości w zawodzie animatora kultury; Rola analizatora słuchowego w procesie uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym; Efektywność finansowania polskiego systemu oświaty - analiza porównawcza; Nowa podstawa programowa szkół ponadpodstawowych a oczekiwania pracodawców względem ich absolwentów; Awans zawodowy - samorozwój nauczycieli czy zbędna biurokracja; Znaczenie rodziny w społeczeństwie w perspektywie programu 500+. II PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: Bariery kreatywności w nauczaniu akademickim; Współpraca nauczycieli z rodzicami - pespektywa nauczycieli (Raport z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli klas gimnazjalnych); Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców i ich rola w kształtowaniu rozwoju dziecka; Samodzielność dzieci w systemie edukacji tradycyjnej i alternatywnej na przykładzie badań własnych; Kompetencje wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opiniach studentów; Sukces dziecka sukcesem nauczyciela w teorii i praktyce edukacyjnej. Studium indywidualnych przypadków; Rzeczywistość edukacyjna osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną; Przydatność szkolnej interwencji profilaktycznej w placówce edukacyjnej. Wyniki badań ewaluacyjnych; Ocena stanu wiedzy licealistów na temat dopalaczy; Wiedza muzyczna absolwentów szkół średnich - kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji; Wiedza studentów fizjoterapii na temat zawodowego kodeksu etycznego; Edukacyjna funkcja turystyki senioralnej. III. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Professional certainty (gewissenheit) versus uncertainty (ungewissenheit) as components of educator's hermeneutic competence; From knowledge to wisdom. Around the conditionings of hermeneutic competences of pedagogy students - future pedagogues; The self-efficacy of physical education teacher candidates; Preparation of teachers for teaching physical education at first educational stage; The role of emotions, mnemonic techniques, and memory in developing children's L2 skills; Benefits and threats resulting from the use of cyberspace by children of early school age; The patriotism of Polish youth of the 21st century; Civic education of children and youth in the realities of the present day; Some aspects of changing attitudes toward mass culture and popular literature which a teacher should know; The conditions of the health education process of children at the preschool age in terms of safety rules compliance; Self-evaluation and self-esteem of children with syndrome can; Clinical communication as a need or obligation in teaching physiotherapy students; Correlations between forms of emotional health and coping with stress in the context of health education people who experienced malignant tumours.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnych Filozofów / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 83-01-14229-4
1. Kwestia prawdy w doświadczeniu sztuki, 2. Rozszerzenie kwestii prawdy na rozumienie w naukach humanistycznych, 3. Ontologiczny zwrot hermeneutyki pod znakiem języka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-0737-0
1. Psychoanaliza. 2. Fenomenologia. 3. Formalizm rosyjski. 4. Formalizm amerykański. 5. Batchin. 6. Hermeneutyka. 7. Strukturalizm (I). 8. Semiotyka. 9. Strukturalizm (II). 10. Poststrukturalizm. 11. Dekonstrukcja. 12. Feminizm. 13. Gender i queer. 14. Pragmatyzm. 15. Historyzm. 16. Badania kulturowe. 17. Postkolonializm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 82 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again