Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(6)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(5)
Author
Brożek Bartosz
(2)
Gadamer Hans-Georg
(2)
Stelmach Jerzy
(2)
Aszkiełowicz Aleksandra
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Brahmi Kamil
(1)
Burzyńska Anna
(1)
Dehnel Piotr
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Dusza Bożena
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Gomola Joanna
(1)
Gutkowska-Wyrzykowska Ewelina
(1)
Herman Ewa
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kos Ewa
(1)
Krzyśko Grzegorz
(1)
Kłoda Maria
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Majzner Rafał
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Markowski Michał Paweł
(1)
Matusek Beata
(1)
Musiał Emilia
(1)
Niklová Miriam
(1)
Ogrodnik Joanna
(1)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Olszewski Jacek
(1)
Oniszczuk Jerzy
(1)
Ostalak Mateusz
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Przybyła Ewa
(1)
Rongies Witold
(1)
Sierocka Beata
(1)
Stehlíková Jana
(1)
Surma-Gawłowska Monika
(1)
Szczechowiak Ewelina
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szopiński Józef
(1)
Szpatowicz Estera
(1)
Trzewicarz Agnieszka
(1)
Urbaniak-Zając Danuta
(1)
Vattimo Gianni
(1)
Waluś Sabina
(1)
Widawska Grażyna
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wiendlocha Marek
(1)
Wilczyńska Sylwia
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Zawadzki Andrzej
(1)
Żegnałek Kazimierz
(1)
Żukowska Anna Marta
(1)
Кучинська Іринa
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Hermeneutyka
(9)
Prawo
(3)
Pedagogika
(2)
Postmodernizm
(2)
Feminizm
(1)
Fenomenologia
(1)
Filozofia
(1)
Filozofia analityczna
(1)
Kultura
(1)
Pragmatyzm
(1)
Prawo naturalne
(1)
Psychoanaliza
(1)
Strukturalizm
(1)
Sztuka
(1)
wychowanie fizyczne
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Genre/Form
Literatura
(1)
14 results Filter
Book
In basket
(Wykłady z Pedagogiki)
ISBN: 978-83-01-17238-1
Zawiera: Wprowadzenie; R. 1 Jakościowa orientacja w badaniach pedagogicznych: Pozycja badań jakościowych w tradycyjnym modelu empirycznych badań pedagogicznych; Konsekwencje podporządkowania się nauk społecznych pozytywistycznemu modelowi nauki; Nieutonomiczność metody badawczej; W labiryncie badań jakościowych. R. 2 Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych: Teoretyczne założenia metody; Sposób pozyskiwania materiału badawczego i metodyka interpretacji. R. 3 Przykład interpretacji narracji z wykorzystaniem metody F. Schützego („…ja nie bałam się robić w życiu tego, czego chcę, i nie bałam się chcieć…”): Nawiązanie kontaktu z narratorką i przebieg wywiadu; Charakterystyka etapów interpretacji narracji. R. 4 Obiektywna hermeneutyka jako metodologia i metoda badan empirycznych: Geneza metody; Przedmiot zainteresowania obiektywnej hermeneutyki; Poznawczy status reguł generujących działania oraz struktur sensu i znaczenia; Autonomia życiowej praxis i struktura przypadku; Zasada uogólniania wyników badań – struktura przypadku jako dialektyka ogólności i szczególności; Metodyka interpretacji; Krytyczne podsumowanie metodologii i metodyki obiektywnej hermeneutyki. R. 5 Obraz zawodu pedagoga kształtujący się u studentów kierunku pedagogika – przykład zastosowania obiektywnej hermeneutyki: Sformułowanie problemu badawczego (określenie przypadku); Ocena protokołu (umiejscowienie interakcji); Budowanie historii i porządkowanie wariantów znaczeń; Elementy (hipotezy) struktury przypadku. Uwagi końcowe. Załącznik: Transkrypcja prezentowanej narracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Filozofia i teoria prawa / Jerzy Oniszczuk. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XVII, 1100 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-775-0
R.1 Filozofia, jurysprudencja i teoria prawa; R.2 Koncepcje prawnonaturalnego ujęcia prawa; R.3 Prawnopozytywne koncepcje prawa: R.4 Realistyczne pojmowanie prawa; R.5Rozumienie. Hermeneutyka. Hermeneutyka prawnicza; R.6 Analityczno-językowe podejście do prawa; R.7 Koncepcje argumentacji prawniczej i działania komunikacyjnego; R.8 Inne podejście do prawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89372-05-3
Język i rozumienie; Granice języka; Idea logiki Heglowskiej; Retoryka, hermeneutyka i krytyka ideologii; Tekst i interpretacja; Romantyzm, hermeneutyka, dekonstrukcja; Posłowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-242-0525-X
Koniec nowoczesności: nihilizm, hermeneutyka, sztuka. I. Nihilizm jako przeznaczenie: 1. Apologia nihilizmu. 2. Kryzys humanizmu. II. Prawda sztuki: 3. Zmierzch albo śmierć sztuki. 4. Rozbicie słowa poetyckiego. 5. Ornament - monument. 6. Struktura rewolucji artystycznych. III. Koniec nowoczesności: 7. Hermeneutyka i nihilizm. 8. Prawda i retoryka w ontologii hermeneutycznej. 9. Hermeneutyka i antropologia. 10. Nihilizm i postmodernizm w filozofii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7333-367-3
R.1 Spór o metodę w XIX i XX-wiecznej filozofii i teorii prawa; R.2 Logika; R.3 Analiza; R.4 Argumentacja; R.5 Hermeneutyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7444-351-0
R.1 Spór o metodę w XIX i XX-wiecznej filozofii i teo rii prawa; R.2 Logika; R.3 Analiza; R.4 Argumentacja; R.5 Hermeneutyka, R.6 Metody prawnicze z perspektywy ponowoczesnej filozofii prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 16/2018)
Zawiera: I. TEORETYCZNE PODSTAWY PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Indywidualizm współczesnych autorów; Metodologiczny wymiar sztuki w badaniach edukacyjnych; Pedagogiczne implikacje antropologii V.E. Frankla; Nowe trendy w edukacji - koncepcja "głębokiego uczenia się"; Nie czynem, nie głosem, a sercem - rola wartości w zawodzie animatora kultury; Rola analizatora słuchowego w procesie uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym; Efektywność finansowania polskiego systemu oświaty - analiza porównawcza; Nowa podstawa programowa szkół ponadpodstawowych a oczekiwania pracodawców względem ich absolwentów; Awans zawodowy - samorozwój nauczycieli czy zbędna biurokracja; Znaczenie rodziny w społeczeństwie w perspektywie programu 500+. II PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: Bariery kreatywności w nauczaniu akademickim; Współpraca nauczycieli z rodzicami - pespektywa nauczycieli (Raport z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli klas gimnazjalnych); Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców i ich rola w kształtowaniu rozwoju dziecka; Samodzielność dzieci w systemie edukacji tradycyjnej i alternatywnej na przykładzie badań własnych; Kompetencje wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opiniach studentów; Sukces dziecka sukcesem nauczyciela w teorii i praktyce edukacyjnej. Studium indywidualnych przypadków; Rzeczywistość edukacyjna osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną; Przydatność szkolnej interwencji profilaktycznej w placówce edukacyjnej. Wyniki badań ewaluacyjnych; Ocena stanu wiedzy licealistów na temat dopalaczy; Wiedza muzyczna absolwentów szkół średnich - kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji; Wiedza studentów fizjoterapii na temat zawodowego kodeksu etycznego; Edukacyjna funkcja turystyki senioralnej. III. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Professional certainty (gewissenheit) versus uncertainty (ungewissenheit) as components of educator's hermeneutic competence; From knowledge to wisdom. Around the conditionings of hermeneutic competences of pedagogy students - future pedagogues; The self-efficacy of physical education teacher candidates; Preparation of teachers for teaching physical education at first educational stage; The role of emotions, mnemonic techniques, and memory in developing children's L2 skills; Benefits and threats resulting from the use of cyberspace by children of early school age; The patriotism of Polish youth of the 21st century; Civic education of children and youth in the realities of the present day; Some aspects of changing attitudes toward mass culture and popular literature which a teacher should know; The conditions of the health education process of children at the preschool age in terms of safety rules compliance; Self-evaluation and self-esteem of children with syndrome can; Clinical communication as a need or obligation in teaching physiotherapy students; Correlations between forms of emotional health and coping with stress in the context of health education people who experienced malignant tumours.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnych Filozofów / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 83-01-14229-4
1. Kwestia prawdy w doświadczeniu sztuki, 2. Rozszerzenie kwestii prawdy na rozumienie w naukach humanistycznych, 3. Ontologiczny zwrot hermeneutyki pod znakiem języka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-0737-0
1. Psychoanaliza. 2. Fenomenologia. 3. Formalizm rosyjski. 4. Formalizm amerykański. 5. Batchin. 6. Hermeneutyka. 7. Strukturalizm (I). 8. Semiotyka. 9. Strukturalizm (II). 10. Poststrukturalizm. 11. Dekonstrukcja. 12. Feminizm. 13. Gender i queer. 14. Pragmatyzm. 15. Historyzm. 16. Badania kulturowe. 17. Postkolonializm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 82 (1 egz.)
Authority data
Hermeneutyka - 20 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Hermeneutyka - filozofia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Hermeneutyka - historia - teoria (hasło przedmiotowe)
Authority data
Hermeneutyka - literatura (hasło przedmiotowe)
Authority data
Hermeneutyka - szkice (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again