Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(21)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(21)
Author
Adamczyk Jan
(1)
Baranowska-Prokop Ewa
(1)
Bartkiewicz Katarzyna
(1)
Białowąs Tomasz
(1)
Biernacka Ewa
(1)
Biernat Janusz
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Budnikowski Adam
(1)
Chłopek Włodzimierz
(1)
Gołaczyński Jacek
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kendik Magdalena
(1)
Kocot Maria
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Kuś Artur
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Mańka-Chmura Aleksandra
(1)
Milewska Urszula
(1)
Nikodemska-Wołowik Anna Maria
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Ockrent Christine
(1)
Oczkowska Renata
(1)
Piejko Jolanta
(1)
Piskrzyńska Katarzyna
(1)
Polszewska Daria-Anna
(1)
Riedel Rafał
(1)
Rott-Pietrzyk Ewa
(1)
Rynarzewski Tomasz
(1)
Sporek Tadeusz
(1)
Stiglitz Joseph E
(1)
Szeworski Adam
(1)
Treiner Sandrine
(1)
Witek Lucyna
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Zarzycki Marian
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Year
2000 - 2009
(22)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Handel międzynarodowy
(16)
Globalizacja
(5)
Cło
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Unia Europejska
(3)
Euro (pieniądz)
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Kobieta
(2)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(2)
Polska
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prawo prywatne międzynarodowe
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rynek
(2)
Rynek pracy
(2)
Terroryzm
(2)
Światowa Organizacja Handlu
(2)
AIDS
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Ceny
(1)
Demokracja
(1)
Dokumenty
(1)
Dług państwowy
(1)
Ekonomia
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Feminizm
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Franchising
(1)
GATT
(1)
Gaz ziemny
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Gwałt
(1)
HACCP
(1)
Handel
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel ludźmi
(1)
Homoseksualizm
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Islam
(1)
Klauzule generalne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kraje dawnej Jugosławii
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kultura
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Marketing
(1)
Marketing międzynarodowy
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Negocjacje
(1)
Obrzezanie
(1)
Obrót towarowy
(1)
Parlament
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Reklama internetowa
(1)
Religia
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Transakcja wiązana
(1)
Umowa
(1)
Umowa elektroniczna
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7378-139-0
1.Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego. Podstawowe pojęcia, 2.Teorie biznesu międzynarodowego, 3.Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, 4.Międzynarodowe regulacje handlu światowego, 5.Przem,iany w korporacjach transnarodowych, 6.Międzyanrodwe sieci przedsiębiorstw handlowych, 7.Przedsiębiorstwa wirtualne, 8.Małe i średnie przedsiębiorstwa, 9.Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 10.Zarządzanie międzynarodowe, 11. B+R. Produkcja międzynarodowa (rozwój technologii i produkcja międzynarodowa), 12.Marketing na rynkach zagranicznych, 13.Logistyka międzynarodowa, 14.Finansowanie w biznesie międzynarodowym, 15.Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej, 16.Euro jako katalizator rozwoju, 17.Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7414-264-9
1. Bezpieczeństwo osobiste. 2. Nietykalność. Prawo do zachowania integralności cielesnej. 3. Wolność. 4. Godność. 5. Równość. O niektórych aspektach sytuacji kobiet w Polsce. Akty prawne: Karta Narodów Zjednoczonych (fragmenty); Światowa Konferencja Praw Człowieka: Deklaracja wiedeńska i Program działania (fragmenty); Międzynarodowa Konferencja na rzecz Ludności i Rozwoju: Równość kobiet i mężczyzn z perspektywy owej tożsamości płci, sprawiedliwość i uwłasnowolnienie kobiet (fragmenty); Deklaracja o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet; Deklaracja pekińska; Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 5/2008)
Cz. I. Instytucje ustrojowe UE i państw członkowskich; 1. Rozstrzygnięcie w sprawie udziału Polski w "strefie euro"- referendum jako metoda podejmowania decyzji w Unii Europejskiej; 2. Ograniczenie suwerenności z punktu widzenia sądownictwa polskiego; 3. Anomia zmiany systemowej a procesy integracji europejskiej w Polsce; 4. General remarks on the koncept of "transfer of economic entity" within the meaning of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 in the lo\ight of selected case-law of European Cort of Justice; Cz. II. Polityki europejskie w systemie bezpieczeństwa transnarodowego; 1. W kwestii bezpieczeństwa gazowego w Europie; 2. Kryzysy i konflikty międzynarodowe w wymiarze regionalnym; 3. Uwagi o przyczynach interwencjonalizmu w obszarze rolnictwa; Cz. III. Działalność WTO na rzecz liberalizacji handlu światowego; 2. Współczesne demokracje. Analiza instytucjonalna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88690-61-2
R.I Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu towarami R.II Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu usługami : 1.Rola usług w rozwoju gospodarczym świata, 2.U sługi w światowym obrocie w latach 1980-2002, 3.Tendencje w procesie liberalizacji obrotu usługami. R.III Międzynarodowe przepływy kapitału : 1.Pojęcie, formy i skutki przepływu kapitału, 2.Kredyt jako forma międzynarodowego przepływu kapitału, 3.zagraniczne inwestycje portfelowe, 4.Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. R.IV Rola korporacji transportowych we współczesnej go spodarce światowej R.V Międzynarodowe przepływy siły roboczej : 1.Definicje i formy migracji, 2.Rozmiary, kierunki, tendencje ruchów migracyjnych na świecie, 3.Przepływ siły roboczej w Polsce. R.VI Główne instytucje i ośrodki handlu międzynarodowe go : Światowa Organizacja Handlu (WTO), 2.Stany Zjednoczone, 3.Japonia, 4.Unia Europejska. R.VII Międzynarodowe rynki finansowe : 1.Rynki waluto we i kapitałowe w gospodarce światowej, 2.Eurorynki, 3 .Instrumenty pochodne jako innowacje dla gospodarki. R.VIII Zadłużenia międzynarodowe : 1.Rozmiary i struktura zadłużenia międzynarodowego oraz jego konsekwencje dla gospodarki światowej, 2.Organizacje finansowe a kryzys zadłużeniowy, 3.Propozycje rozwiązania globalnego problemu zadłużenia, 4.Zadłużenie międzynarodowe Polski. R.IX Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku
Światowego we współczesnym świecie : 1.Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2.Bank Światowy, 3.Ewolucja systemu z Bretton Woods. R.X Współczesne kryzysy walutowe, R.XI Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej R.XII Polska w Unii Europejskiej R.XIII Globalizacja a zagrożenia globalne : 1.Pojęcie globalizacji i czynniki ją determinujące, 2.Główne pod mioty globalizacji, 3.Korzyści dla gospodarek uczestni czących w procesie globalizacji, 4.Zagrożenia wynikają ce z procesu globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-803-6
Część I: Proces globalizacji i jego implikacje. Nowe zjawiska w rozwoju rozszerzonej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji na początku XXI w. Nowe kraje czlonkowskie UE wobec globalizacji działalności innowacyjnej. Wyzwania i zagrożenia związane z globalizacją działania Międzynarodowego Funduszu Walutowego w zakresie stabilizacji światowego systemu finansowego. Restrukturyzacja systemu bankowego w Chinach. O rozwoju firm opartych na wiedzy dzięki globalizacji działania. handel produktami IT w gospodarce globalnej. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego w warunkach globalizacji. Wybrane aspekty globalizacji rynku pracy - równość płci w kontekście procesu globalizacji oraz międzynarodowej integracji gospodarczej. Globalizacja a współczesna polityka migracyjna. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki konkurencji na forum OECD oraz UNCTAD. Polityczne i ekonomiczne oddziaływania transnarodowych korporacji na państwa. Ograniczanie procesu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Część II: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, Europie i na świecie. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: determinanty globalnej atrakcyjności inwestycyjnej Indii. Chiny jako istotny gracz na globalnym rynku turystycznym. Fazy napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w procesie transformacji systemowej. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na strukturę towarową polskiego eksportu w latach 1990-2004. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans handlowy Polski w ostatniej dekadzie. Inwestycje zagraniczne w ujęciu regionalnym na przykładzie Dolnego Śląska. Część III: Polska w Unii Europejskiej. Proces adaptacji sektora publicznego w Polsce do standardów Unii Europejskiej. Funkcje małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Handel zagraniczny Polski z krajami Europy po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wpływ handlu zagranicznego na rozwój polskich przedsiębiorstw w warunkach procesów globalizacji i internacjonalizacji. Wkład polityki regionalnej w rozwój gospodarczy regionów Unii Europejskiej w świetle raportów komisji. Kontrowersje odnośnie do charakteru polityki kursowej w aspekcie przystępowania Polski do Europejskiej Unii Walutowej. Wpływ stóp procentowych na zachowanie kursu EUR/PLN w latach 1995-2004. Globalizacja a wzrost bezobocia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-695-1
1. Wprowadzenie, 2. Rozsądek w ująciu prawnoporównawczym - uwagi ogólne, 3. Klauzula rozsądku w prawie holenderskim na tle innych regulacji prawnych, 4. Rozsądek w Zasadach europejskiego prawa umów i Regułach Międzynarodowych Kontrkatów Handlowych UNIDROIT, 5. Rozsądek w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, 6. Klauzula generalna rozsądku w prawie polskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7326-514-1
1. Teoretyczne podstawy koncepcji tożsamości rynkowej: Przegląd teorii ekonomicznych w kontekście określenia determinant tożsamości rynkowej; Ewolucja teorii komunikacji społecznej; Geneza i rozwój komunikowania tożsamości; Komunikacja społeczna i marketingowa a komunikowanie tożsamości. 2. Istota tożsamości rynkowej i jej komunikowanie: Przegląd koncepcji dotyczących tożsamości; Konceptualizacja wizerunku jako pochodnej tożsamości i identyfikacji całościowej; Znaczenie systemu identyfikacji całościowej i klasyfikacja jego składników; Badania marketingowe w komunikowaniu tożsamości; Model programu identyfikacji całościowej. 3. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji w otoczeniu międzynarodowym: Istota otoczenia międzynarodowego; Zjawiska wpływające na kształtowanie tożsamości rynkowej ľ ujęcie przedmiotowe; Wpływ interesariuszy na kształtowanie tożsamości rynkowej ľ ujęcie podmiotowe 4. Źródła i znaczenie przymiotów tożsamości w kontekście międzynarodowym: Klasyfikacja przymiotów; Przymioty wynikające z profilu organizacji; Powiązania przymiotów ze strategią organizacji; Finansowo-prawne ujęcie przymiotów tożsamości; Aksjologiczne podstawy tożsamości oparte na wartościach; Semiotyczne ujęcie przymiotów tożsamości. 5. Narzędzia komunikowania a uwarunkowania międzynarodowe: Różnorodność interpretacyjna nośników znaczeń; Morfologia podsystemu informowania; Działania służące wzmacnianiu tożsamości; Rola podsystemu informowania; Podsystem behawioralny jako narzędzie tworzenia relacji; Odzwierciedlenie tożsamości rynkowej w markach flagowych. 6. Realizacja koncepcji tożsamości w przedsiębiorstwach rodzinnych wobec wyzwań otoczenia międzynarodowego: Przedsiębiorstwo rodzinne jako przedmiot badań i jego miejsce w praktyce gospodarczej; Fundamenty tożsamości przedsiębiorstw rodzinnych; Tożsamość polskich przedsiębiorstw rodzinnych na tle tendencji ogólnoświatowych; Siła przetrwania przedsiębiorstw rodzinnych dzięki tożsamości ľ wyniki badań empirycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7199-480-7
1. Istota i znaczenie marketingu międzyanrodowego, 2. Determinanty internacjonalizacji działań marketingowych przedsiębiorstwa, 3. Strategie wejścia i konkurencji na rynku międzynarodowym, 4. Kształtowanie produktu międzynarodowego, 5. Strategie cenowe na rynku międzynarodowym, 6. Dystrybucja na rynku międzynarodowym, 7. Promocja na rynku międzynarodowym, 8. Komunikacja w biznesie na rynku międzynarodowym, 9. kierunki rozowju marketingu międzynarodowego, 10. Studium przypadków: Strategia produktu koncernu Nestle; Zarządzanie marką globalną w Coca-Coli; Produkty firmy Johnson w Europie; Reklama w krajach muzułmańskich; Globalna strategia IKEI; Strategia marketingowa w Coca-Coli i jej efekty; Strategia marketingowa McDonald'sa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1622-X
Część I: Wprowadzenie. 1. Internacjonalizacja procesu gospodarowania i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Część II: Teoria handlu międzynarodowego. 2. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego. 3. Neoklasyczna teoria handlu międzynarodowego. 4. Wyposażenie w czynniki produkcji jako podstawa handlu międzynarodowego. 5. Alternatywne teorie handlu międzynarodowego. 6. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy. 7. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Część III: Polityka handlowa. 8. Cło. 9. Bariery pozataryfowe. 10. Wolny handel a protekcjonizm. 11. Międzynarodowa polityka handlowa. Część IV: Międzynarodowe stosunki finansowe. 12. Bilans płatniczy. 1.3 Kurs walutowy i rynek walutowy. 14. Ustalanie poziomu kursu walutowego. 15. Automatyczny mechanizm dostosowawczy. 16. Polityka dostosowawcza. 17. Międzynarodowy system walutowy. Część V: Międzynarodowe stosunki gospodarcze a kraje rozwijające się. 18. Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się. 19. Kryzys zadłużeniowy i możliwości jego rozwiązywania. 20. Współczesne kryzysy finansowe. 21. Wyzwania globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86990-52-X
Cz.1 Podstawowy model handlu; Cz.2 Handel międzynarodowy, podział dochodu a wzrost; Cz.3 Bilans płatniczy, rynek dewizowy i dochód; Cz.4 Rynki pieniężne a rynek dewizowy; Cz.5 Popyt zagregowany - dochód całkowity, równowaga i model IS - LM; Cz.6 Umiędzynarodowienie rynków finansowych - skutki dla bilansu płatniczego i mobilności kapitału; Cz.7 Problemy koordynacji polityki makroekonomicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Negocjacje międzynarodowe / Magdalena Kendik. - Warszawa : Difin, 2009. - 174, [2] s. : tab. ; 22 cm.
ISBN: 978-83-7641-145-3
1. Czym negocjacje międzynarodowe różnią się od negocjacji w swoim kraju?; 2. Negocjacje po amerykańsku; 3. Azjatyckie ceremonie; 4. Czy dystans psychologiczny jest tak samo duży jak geograficzny? Australia i Ocenia; 5. Hiszpania i Portugalia kontra Ameryka Łacińska. Czy wielkie odkrycia geograficzne miały wpływ na odkrywanie kart w biznesie?; 6. Eleganccy negocjatorzy; 7. Arabski bazar; 8. Tak blisko, a tak daleko- polskie sąsiedztwo; 9. Włosi- oryginalna kultura?; Polacy- jakimi negocjatorami jesteśmy?; 11. Mentalność narodowa, a cechy indywidualne negocjatorów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-91-9
CZ.I Generalne zasady obowiązujące w handlu międzynarodowym: 1.Fazy przygotowania działalności eksportowej, 2.Przygotowanie oferty eksportowej, 3.Kontrakt eksportowy, 4.Dokumenty handlowe związane z realizacją transakcji, 5.Sposoby płatności w transakcjach eksportowych, 6.Formuły handlowe najczęściej stosowane w handlu miedzyanrodowym INCOTERMS oraz COMBITERMS, 7.Transport i spedycja w handlu międzynarodowym, 9.Ryzko handlowe i finansowe w transakcjach eksportowych, 9.Wykonanie i rozliczenie kantraktu eksportowego. Cz.II Specyficzne regulacje obowiązujące w Unii europejskiej : 10.Konsekwencje wstąpienia Polski do Unii Europejskiej dla polityki handlowej, celnej oraz procedur związanych ze statystyką obrotów towarowych w Unii Europejskiej, 11.Warunki wprowadzenia i utrzyamnia towarów na rynkach Unii Europejskiej, 12.Strategie marketingowe na rynkach Unii Europejskiej, 13.Znaczenie rynków krajów Unii Europejskiej dla poslkiego eksportu i importu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyt Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 3)
1. Polska i region świętokrzyski w perspektywie integracji europejskiej: Perspektywy rozwoju integracji europejskiej. Polska a Unia Europejska; Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej; Województwo świętokrzyskie u progu wejścia do Unii Europejskiej; Sytuacja kobiet polskich na rynku pracy w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; Specyfika małych firm w dobie wejścia Polski do Unii Europejskiej; Warunki przystąpienia i droga do Unii Europejskiej - specyfika Danii. 2. Technologia informatyczna i problemy marketingu: Wpływ technik internetowych na funkcjonowanie biznesu; Reklama internetowa jako nowoczesna forma komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem; Franchising jako forma kanału dystrybucyjnego; Systemy informatyczne. Zarządzanie bliżej produkcji. 3. Wybrane zagadnienia nauk politycznych: Eskalacja terroryzmu na świecie; Historia Parlamentu Wielkiej Brytanii; Stan obecny i perspektywy polsko - rosyjskich stosunków handlowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-272-3
1. Główne tendencje zmian współczesnej polityki handlowej - stopień integracji przez handel, 2 .Polityka handlowa UE i USA i ich wpływ na kraje trzecie. Instytucjonalizacja i praktyka, 3. Integracja monetarna wobec braku integracji fiskalnej - Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, 4. Mercosur jako ugrupowanie umacniające kraje członkowskie w ramach procesu integracyjnego obu Ameryk, 5. Obwód kaliningradzki - wyzwaniem dla europejskich procesów integracyjnych, 6. Integracja krajów byłej Jugosławii (Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry, Macedonii, Chorwacji, Słowenii) z gospodarką światową, 7. Procesy integracyjne w Afryce, 8. Międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju jako odpowiedź na rozwój technologiczny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89823-34-2
1. Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw, 2. Uwarunkowania i motywy procesu, 3. wybór rynków zagranicznych i segmentów nabywców, 4. strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, 5. Działania marketingowe na rynkach zagranicznych, 6. Przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60186-19-7
1. Pojęcie i istota obrotu towarowego z zagranicą 2. Prawna regulacja i reglamentacja obrotu towarowego z zagranicą 3. Instrumenty pozataryfowe w obrocie towarowym z zagranicą 4. Instrumenty parataryfowe w obrocie towarowym z zagranicą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rok 1 (2003). - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2003. - 191 s. ; 20 cm.
(Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego / Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; red. prowadzący Paweł Czubik ISSN 1730-4504 ; Rok 1 (2003))
1. O anglosaskim i kontynentalnym rozumieniu powiernictwa, 2. Teoria osób prawnych prawa publicznego we współczesnej francuskiej doktrynie prawa administracyjnego, 3. Wpływ zmiany struktury handlu globalnego na wybrane unormowania prawne regulujące handel międzynarodowy oraz praktykę ich stosowania, 4. Współpraca miedzy Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich a sądami krajowymi w świetle doświadczeń francuskich, 5. Czy prawo do rzetelnego procesu obejmuje możliwość ustosunkowania się do opinii adwokata generalnego w postępowaniu w trybie art. 234 TWE?; 6. "Prawo do śmierci" w świetle orzeczenia europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Diane Pretty V. Wielka Brytanii, 7. Droga Hiszpanii do Wspólnot Europejskich, 8. W stronę zarządzania ryzykiem globalnym na przełomie wieków - zagadnienia z teorii prawa międzynarodowego publicznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88089-83-1
R.I Handel międzynarodowy w okresie PAX Americana 1945-1973, R.II Handel międzynarodowy w warunkach nowego protekcjonalizmu 1974-1985, R.III Wzrost znaczenia handlu międzynarodowego od II połowy lat osiemdziesiątych, R.IV Wpływ globalizacji na handel międzynarodowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1567-3
1.Wolny handel a protekcjonizm a tradycyjnej teorii wymiany i polityki handlu międzynarodowego, 2.Geneza strategicznej polityki handlu międzynarodowego, 3.Modele strategicznej polityki handlu międzynarodowego, 4.Modyfikacja założeń modelowych a adekwatność stosowania narzędzi strategicznej polityki handlu międzynarodowego, 5.Empiryczna kwantyfikacja skutków zastosowania strategicznej polityki handlu międzynarodowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Transakcje wiązane w handlu międzynarodowym / Ewa Baranowska-Prokop. - Warszawa : Difin, 2003. - 183 s. : tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-330-9
R.1 Istota transakcji wiązanych; R.2 Cechy kontraktowe i uwarunkowania prawne transakcji wiązanych; R.3 Transakcje wiązane w działalności handlowej przedsiębiorstwa; R.4 Realizacja transakcji wiązanych; R.5 Transakcje wiązane w praktyce handlu międzynarodowego; R.6 Analiza efektywności transakcji wiązanych; Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again