Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(14)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(14)
Author
Spyra Zbigniew
(2)
Barta Janusz (1947-2021)
(1)
Bickerton Matthew
(1)
Bickerton Pauline
(1)
Czechowski Lucjan
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kania Aleksandra
(1)
Kozioł Waldemar
(1)
Królak-Werwińska Joanna
(1)
Lorimer Sally E
(1)
Majewska-Opiełka Iwona
(1)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(1)
Małachowski Andrzej
(1)
Pardesi Upkar
(1)
Pawłowska Bartumiła
(1)
Rosell Lennart
(1)
Schroeder Jerzy
(1)
Sinha Prabhakant
(1)
Siskind Barry
(1)
Zatwarnicka-Madura Beata
(1)
Zoltners Andris A
(1)
Zydorowicz Alicja
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Żabińska Teresa
(1)
Żabiński Leszek
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Handel
(9)
Marketing
(6)
Techniki sprzedaży
(4)
Handel elektroniczny
(3)
Gospodarka elektroniczna
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Kanały marketingowe
(2)
Obsługa klienta
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rynek
(2)
Sieć handlowa
(2)
Teoria dystrybucji
(2)
Turystyka
(2)
Usługi elektroniczne
(2)
Agresywność
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Aukcja internetowa
(1)
Banki
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Cło
(1)
Dokumenty
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Handel detaliczny
(1)
Handel ludźmi
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Internet
(1)
Jakość życia
(1)
Komputery
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Konsumenci (ekon.) -- psychologia -- poradnik
(1)
Korupcja
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Licencje (umowy)
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing sieciowy -- poradnik
(1)
Medycyna
(1)
Narkomania
(1)
Nałóg
(1)
Negocjacje
(1)
Odzież
(1)
Ofiary katastrof i wypadków
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Policja
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Promocja
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Przedsiębiortswa małe i średnie
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rodzina
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Samobójstwo
(1)
Stopa życiowa
(1)
Strony WWW
(1)
Targi i wystawy
(1)
Terroryzm
(1)
Ubóstwo
(1)
Umowa
(1)
Wiktymologia
(1)
Więziennictwo
(1)
Wypadki
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Środowisko człowieka
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
Badania marketingowe rynków zagranicznych / Jerzy Schroeder. - Wyd.5 zm. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007. - 210 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7417-215-8
1. Pojęcie i zasady prowadzenia badań marketingowych. 2. Zakres badań marketingowych. 3. Informacje wtórne w badaniach marketingowych rynków zagranicznych. 4. Wykorzystanie metod pomiaru pierwotnych źródeł informacji marketingowych. 5. Badania strukturalne rynków zagranicznych. 6. Badanie elementów rynku. 7. Badanie elementów marketingu. 8. Organizowanie badań marketingowych w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-074-0
1.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, 2.Handel elektroniczny. Etap przedofertowy, 3.Zawarcie umowy w postaci elektronicznej, 4.Treść umowy zawieranej w postaci elektronicznej, 5.Prawne aspekty podpisu elektronicznego, 6.Wykonanie zobowiązania z użyciem środków komunikacji elektronicznej, 7.Wykonanie zobowiązania pieniężnego przez zapłatę pieniądzem elektronicznym, 8.Prawo właściwe i jurysdykcja krajowa dla stosunków gospodarczych w Internecie, 9.Odpowiedzialność za odesłania w Internecie, 10.Ochrona prywatności w handlu elektronicznym, 11.Handel elektroniczny a prawo autroskie, 12.Własność przemysłowa, 13.Ochrona konsumentów w umowach zawieranych na odległość, 14.Ochrona zbiorowych interesów konsumentów na przykładzie przesyłania niezamawianej korespondencji, 15.Handel elektroniczny - współczesne wyzwanie dla fiskusa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-906-2
1. Ryzyko krajowe eksportera, 2. Rodzaje zagraniczego ryzyka eksportera, 3. Metody i sposoby zarządzania ryzykiem, 4. Zarządzanie ryzykiem krajowym eksportera, 5. Zarządzanie ryzykiem zagranicznym, 6. Sposoby rozliczeń międzybankowych, 7. Bankowe formy rozliczeń importowych, 8. Bankowe formy rozliczeń eksportowych, 9. Bankowe formy zabezpieczenia płatności w obrocie międzynarodowym, 10. inne formy zabezpieczenia płatności eksportowych, 11. Bankowe formy zabezpieczenia ryzyk kontraktowych w obrocie międzynarodowym, 12. Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe w rozliczeniach międzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-81-4
1.Formy handlu zagranicznego, 2.Pośrednicy w handlu zagranicznym, 3.Zwyczaje i formuły najczęściej stosowane w handlu zagranciznym, 4.Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą, 5.Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu zagranicznego, 6.Finansowanie handlu zagranicznego, 7.Cło. Prawa celne i procedury celne, 8.Przygotowanie i realizacja tranbsakcji eksportowej i importowej, 9.Kontrakt w handlu zagranicznym, 10.Realizacja kontraktu eksportowego i importowego, 11.Ryzyko w handlu zagranicznym, 12.Ubezpieczenie w handlu zagranicznym, 13.Rozstrzyganie sporów w handlu międzyanrodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kanały dystrybucji : kształtowanie relacji / Zbigniew Spyra. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 279 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-33-0
1. Istota kanałów dystrybucji we współczesnej gospodarce. 2. Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji. 3. Metodyka badań relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji. 4. Handel detaliczny w systemie dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce. 5. Relacje między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce w świetle badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Kanały dystrybucji : kształtowanie relacji / Zbigniew Spyra. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 279 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-33-0
1. Istota kanałów dystrybucji we współczesnej gospodarce. 2. Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji. 3. Metodyka badań relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji. 4. Handel detaliczny w systemie dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce. 5. Relacje między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce w świetle badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89081-04-9
1. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw na rynku turystycznym, 2. Proces uruchomienia działalności usługowej w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora turystycznego, 3. Wybrane nowoczesne metody organizacji i zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami na rynku turystycznym, 4. Zarządzanie finansami małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze turystycznym, 5. Ocena efektywności ekonomicznej małego i średniego przedsiębiorstwa w sektorze turystycznym, 6. Rozliczenia podatkowo-ubezpieczeniowe małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89574-95-4
1. Marketing w Internecie. 2. Poznanwanie świata i rynku. 3. Badania rynku przez Internet. 4. Jak stworzyć skuteczny system informacyjny. 5. Segmentacja, czyli tworzenie nisz w rynku globalnym. 6. Wykorzystanie niszy globalnej - najlepszy miks marketingowy. 7. Promowanie się w Internecie. 8. Opracowywanie własnych internetowych materiałów promocyjnych. 9. Handel elektroniczny - sprzedaż w sieci. 10. Dokąd zmierzamy?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7484-026-9
Cz.I Zarządzanie finansami: 1. Określenie celu uczestnictwa w targach; 2. Tworzenie budżetu i zarządzanie finansami; 3. Wybór imprezy wstawienniczej; Cz.II Realizacja projektu wsyatwienniczego: R.4 Jak zrobic wrażenie na kliencie; R.5 Budowa stoiska - zagadnienia praktyczne; R.6 Zwiększanie atrakcyjności stoiska; R.7 DEziałania promocyjne prze rozpoczęciem targów; Cz.III Zarządzanie zasobami ludzkimi: R.8 Szkolenie pracowników; R.9 Cztery etapy rozwoju pracownika; R.10 Przełamywanie pierwszych lodów; R.11 Gromadzenie informacji; R.12 Efektywna prezentacja na stoisku; R.14 Zakończenie rozmowy z klientem; R.14 Budowanie płaszczyzny porozumienia; R.15 Jak sprawić, aby nawiązane podczas targów kontakty zaowocowały późniejszymi zamówieniami; R16 Wywiad strategiczny podczas targów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7301-512-4
1.Najpierw sprawdź, czy słone, czyli jak korzystać z tej książki, 2.Ja sprzedaję, ty sprzedajesz, on, ona, ono sprzedaje, czyli co to jest sprzedaż, 3.Kim będziesz jak dorośniesz, czyli dlaczego jesteś sprzedawcą, 4.To se ne vrati, pane havranek, czyli czasy się zmieniają, 5.Tylko dla orłów, czyli zapomnij o przeciętności, 6.Wlepianie wzroku i areobik, czyli nie tylko techniki, 7."To jest za drogie", czyli potrzeby i motywy klientów, 8.Czy jesteś taki jak Frank Woddwoard, czyli charakter przede wszystkim, 9.Kto jest kurą, czyli co to znaczy działać skutecznie, 10.Reguła P10, czli niezawodny przepis na sukces, 11.Podróż w głąb lodowca, czyli przyjaźń z podświadomością, 12.Weź łopatę, czyli pracować trzeba, 13."Cóż, jestem genialna", czyli o poczuciu własnej wartości, 14.Modlitwa światego Franciszka, czyli bądź proaktywny, 15."Mam mieć", czyli poczucie obfitości, 16.Spraw sobie kompas, czyli poczucie spójności wewnętrznej, 17.Co łączy Edisona z Pollyanns, czyli myśl pozytywnie, 18.Duże i małe patelnie, czyli po pierwsz : program, 19.Mów do mnie jeszcze, czyli kilka zasad dobrej komunikacji, 20.Za pięć dwunasta, czyli jak zarządzać sobą w czasie, 21.Nie sprzedawajmy duszy, czyli harmonia na co dzień
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-786-4
1. Istota wirtualnego klienta 2. Infrastruktura techniczna sieci 3. Usługi komunikacyjne 4. Systemowe wsparcie wirtualnego klienta (programy, systemy) 5. Podstawowe operacje biznesowe wirtualnego klienta 6. Wybrane operacje niebiznesowe wirtualnego klienta 7. Badanie rynku wirtualnego klienta 8. Tendencje rozwojowe środowiska wirtualnego klienta
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89537-65-6
Wypracuj włany styl sprzedawania; Strategia sprzedaży; Co motywuje klientów do dokonania zakupu?; Proces sprzedaży;Współpraca z klientem; Mowa ciała; Gdy przychodzi do ciebie klient; Techniki finalizowania sprzedaży; Przewidywanie i odpieranie zarzutów; Sprzedaż przez telefon; Bardziej zadowoleni klienci; Efektywnie wykorzystaj czas; Unikaj opóźnień; Niepożądane przerwy; Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Techniki sprzedaży osobistej / Beata Zatwarnicka-Madura. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 215 s. : wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-87885-80-0
1.Podstawowe zaganienia związane ze sprzedażą osobista, 2.Profesjonalny model rozmowy handlowej, 3.Zaawansowane techniki rozmów handlowych, 4.Analiza procesu sprzedaży osobistej w świetle badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Wiktymologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 1271, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-459-4
Zawiera: 1. Zagadnienia wstępne: Pojęcie i zakres wiktymologii; Wiktymologia – między mitem a nauką; Ogólna klasyfikacja zagrożeń; Czynniki kształtujące potencjał wiktymogenny i podatność wiktymizacyjna; O nowy paradygmat wiktymologii kryminalnej. 2. Wybrane zagadnienia metodologii i badań wiktymologicznych: Uwagi wstępne; Operacjonalizacja pojęcia osoby wiktymnej; Normalizacja, czyli tworzenie norm; Klasyfikacja Fattaha; Zmienne i relacje między nimi; Pytania identyfikujące; Rzetelność i trafność wskaźników; Zarys zaawansowanych metod analizy statystycznej. 3. Wiktymologia społeczna: Warunki życia w naturalnym środowisku; Choroby cywilizacyjne; Kondycja materialna polskiego społeczeństwa; Bezrobocie jako czynnik wiktymizacyjny w skali makrospołecznej; Kształtowanie postaw antywiktymizacyjnych w ruchu drogowym; Samobójstwo – ekstremalna forma autowiktymizacji; Wypadki przy pracy; Utonięcia w Polsce i na świecie; Zachowania kompulsywne; Patologizacja rodziny; Wiktymizacja klienta w handlu i usługach; Wiktymogenne aspekty budownictwa mieszkaniowego i osiedlowego; Subkultura blokersów; Wiktymologiczne aspekty rozwoju nowych technologii; Problemy wiktymizacji w medycynie; Przemoc w szkole; „Fala” w wojsku; Agresja i przemoc w sporcie; Manipulacyjne działania sekt religijnych; Wiktymologiczne aspekty mobbingu; Wiktymollogiczne implikacje wypalenia emocjonalnego; Wiktymizacja ludzi w starszym wieku; Wiktymizacja osób niepełnosprawnych; Wiktymizacja osób społecznie zmarginalizowanych; Cybernetyczne molestowanie – technologia nienawiści; Wiktymizacja osób cierpiących na zespół stresu pourazowego; Ofiary kultu pięknego ciała we współczesnym świecie. 4. Wiktymologia kryminalna: Ogólne zagadnienia wiktymizacji kryminalnej; Zakres i skutki wiktymizacji kryminalnej; Nowy model ofiary przestępstwa; Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa; Ofiara sprawcą przestępstwa; Strach przed przestępczością; Wiktymizacyjne aspekty przestępczości terrorystycznej; Przestępczość narkotykowa; Handel żywym towarem; Nadużycie władzy; Seksualne nadużycia wobec dzieci; Korupcja; Ochrona przed fałszerstwami dokumentów; Wiktymologia zachowań nieumyślnych; Policja wobec etnicznych i rasowych mniejszości; Policjanci jako ofiary postaw agresywnych; Mediacja między ofiarą a sprawcą przestępstwa; Wiktymologia penitencjarna; System pomocy ofiarom przestępstw. 5. Opinie Polaków o współczesnych zagrożeniach dla kraju i obywateli: Metodologia badań; Świadomość występowania zagrożeń wśród Polaków i przewidywane kierunki ich zmian; Źródła zagrożeń; Wpływ cech respondentów na wskazywanie źródła największych zagrożeń; Kierunki zmian zachowań przestępczych i negatywnych zjawisk społecznych; Źródła pomocy w odczuciu respondentów; Kontrola nad zagrożeniami; Wpływ środków masowego przekazu na ograniczanie zagrożeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-885-7
Cz.I Ogólna perspektywa teoretyczno-metodyczna: 1. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Istota, sposoby identyfikacji, sematyka, 2. Koncepcje wartości a funkcja marketingowa przedsiębiorstwa, 3. Węzłowe aspekty metodyczne badań jakościowych prkatyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study/research, 4. Koncepcja zarządzania związakami z klientem - geneza, doświadczenia, perspektywy. Cz.II Perspektywa multisektorów, rynków i metarynków: 5. Internetowe biura podróży - nowe podmioty na rynku usług turystycznych i e-marketingu, 6. Najlepsze praktyki zarządzania w sektorze odzieżowym w kontekście współczesnych wymogów zarządzania, 7. Współczesne modele i metody marketingu w sferze planowania produktu (na przykładach producentów dóbr trwałego użytku), 8. Marketing symultaniczny i lateralny a marketing relacyjny w sektorze produktów/usług komupterowych. Wybrane praktyki zarządzania, 9. Marketing związków w sektorze banków detalicznych (na przykładach praktyk zarządzania wybranych banków), 10. Marketing tanich usług. Innowacja czy regres marketingu (na przykładzie tanich linii lotnicznych), 11. Praktyki marketingowe wybranych komercyjnych podmiotów usług medycznych. Próba identyfiakcji podstaw teoretycznych, 12. Praktyki marketingowe wybranych krajowych firm handlowych a ich podstawy teoretyczne, 13. Praktyki marketingowe wielkopowierzchniowych firm handowych. Próba identyfikacji podstaw teoretycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-87-6
1.Projektowanie działu sprzedaży i wprowadzenie zmian do projektu w szybko zmieniającym się świecie współczenym, 2.Proces projektowania działu sprzedaży zapewniającego przewagę nad konkurencją, 3.Strategia sprzedaży, 4.Strategia dojścia do rynku, 5.Projektowanie struktury działu sprzedaży, 6.Role sprzedawców, 7.Ustalanie wielkości działu sprzedaży, 9.Utrzyamnie sprawności działu sprzedaży, 10.Zarzadzanie zmianą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again