Form of Work
Książki
(31)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(29)
available
(17)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(29)
Author
Miklaszewski Stanisław
(3)
Bieda Małgorzata
(2)
Bożyk Paweł
(2)
Garlińska-Bielawska Joanna
(2)
Małecki Piotr
(2)
Mesjasz Lidia
(2)
Molendowski Edward
(2)
Pera Jacek
(2)
Sporek Tadeusz
(2)
Baradziej Eryk
(1)
Barker Debi
(1)
Baylis John
(1)
Białowąs Tomasz
(1)
Bliźniak Dariusz
(1)
Bobińska Krystyna
(1)
Budnikowski Adam
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Domiter Małgorzata
(1)
Filary Mateusz
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Gontarski Leszek
(1)
Górniewicz Grzegorz
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Maleszyk Edward
(1)
Mander Jerry
(1)
Mazur Jolanta
(1)
Michalczyk Wawrzyniec
(1)
Misala Józef
(1)
Mruk Henryk
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Niedźwiedziński Marian
(1)
Owens Particia
(1)
Pokorska Barbara
(1)
Rymarczyk Jan
(1)
Siemiątkowski Piotr
(1)
Smith Steve
(1)
Stiglitz Joseph E
(1)
Strużycki Marian
(1)
Szewczyk Agnieszka
(1)
Szeworski Adam
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Szymaniak Adam
(1)
Wahl Piotr T
(1)
Zorska Anna
(1)
[ i in.]
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Globalizacja
(26)
Handel międzynarodowy
(19)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(10)
Gospodarka
(7)
Integracja gospodarcza
(6)
Handel
(5)
Polska
(5)
Unia Europejska
(5)
Handel elektroniczny
(4)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(4)
Internet
(3)
Inwestycje zagraniczne
(3)
Organizacje międzynarodowe
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Światowa Organizacja Handlu
(3)
Bezrobocie
(2)
Dług państwowy
(2)
Gospodarka elektroniczna
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Integracja europejska
(2)
Monopole
(2)
Odpowiedzialność moralna
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Terroryzm
(2)
Ubóstwo
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Broń jądrowa
(1)
Cło
(1)
Dyplomacja
(1)
Emerytura
(1)
Etyka globalna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Firmowa witryna internetowa
(1)
GATT
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Giełda towarowa
(1)
Gospodarka elekroniczna
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Internacjonalizm
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kolonializm
(1)
Konkurencja
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kredyt międzynarodowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kultura
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing narodowy
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Nierówności społeczne
(1)
ONZ
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Outsorcing
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Praca
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Strefa wolnego handlu
(1)
Strony WWW
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Usługi
(1)
Wolny obszar celny
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Znaki towarowe
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Subject: place
Azja Południowo-Wschodnia
(1)
32 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-916346-1-2
Cz.I Natura systemu, 2.Najważniejsze problemy związane z WTO : 1.Środowisko naturalne, 2.rolnictwo, żywność i zdrowie ludności, 3.Kultura, 4.Prawa własności intelektualnej, 4.Finanse i działaność inwestycyjna,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-121-9
Część I: Biznes międzynarodowy - formy i metody działania w zróżnicowanych warunkach konkurencji międzynarodowej. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski i jej pomiar przy zastosowaniu analizy czynnikowej; Dylematy polityk i konkurencji Unii Europejskiej; Konkurencyjność, atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej; Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1919-2002 i jego wkład w handel zagraniczny; Determinanty rozwoju regionalnego i globalnego. Przypadek energii; Analiza rynku wyrobów mleczarskich w Polsce w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej; Międzynarodowa wymiana handlowa produktami technologii informatycznych - specyfikacja i implikacje; Technologiczne aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw - ujęcie międzynarodowe; Logistyka międzynarodowa w biznesie międzynarodowym; Uwarunkowania rozwoju transportu w krajach alpejskich; Żegluga morska bliskiego zasięgu. Część II: Zróżnicowanie współczesnej polityki gospodarczej i zagranicznej z perspektywy rozwoju globalizacji. Globalizacja a handel międzynarodowy - uwagi ogólne; Globalizacja - szansa czy zagrożenia dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - wyniki badań ekspertów; Globalizacja a polityka przemysłowa; Perspektywy delokalizacji działalności produkcyjnej poza Europę w opinii europejskich ekspertów; Wpływ procesów integracji i globalizacji rynków finansowych na usługi bankowości inwestycyjnej; Wpływ japońskiego kryzysu gospodarczego na reformy strukturalne w Japonii; Polityka wspierania wymiany gospodarczej krajów ASEAN. Część III: Procesy internacjonalizacji - korporacje międzynarodowe - strategie przedsiębiorstw - konkurencyjność międzynarodowa. Korporacje transnarodowe jako podmioty współczesnej gospodarki światowej; Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle nowego instytucjonalizmu w teorii organizacji; Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych; Przeciwdziałanie kryzysom - wnioski dla przedsiębiorców międzynarodowych; Teoretyczny model funkcjonowania konsorcjum eksportowego; Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym - ujęcie teoretyczne; Typologia oraz kierunki przepływu wiedzy wewnątrz powiązania sieciowego działającego na rynku zagranicznym; Możliwości czołowej rywalizacji polskich przedsiębiorstw z korporacjami międzynarodowymi; Wpływ konkurencji na strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych; Determinanty strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa na etapie wyboru rynku zagranicznej ekspansji; Inwestycje jako forma wejścia przedsiębiorstw na rynek Federacji Rosyjskiej; Rozwój rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowowschodniej - determinanty szóstej fali fuzji i przejęć; Cele i strategie działania polskich przedsiębiorców w perspektywie roku 2008 - wyniki badań; Kształtowanie polityki cenowej na rynkach międzynarodowych; Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy; Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstw; Dominujące postawy strategiczne firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych; Wpływa nowoczesnych technologii na działalność firm fonograficznych; Internacjonalizacja polskiej branży meblarskiej. Część IV: Międzynarodowe rynki finansowe. Rozwój globalnych rynków finansowych na przełomie wieków; Ryzyko kraju i instrumenty jego ograniczania; Ocena skuteczności tzw. pośrednich reżimów kursowych; Problematyka uwarunkowania pomocy kredytowej MFW oraz efektywności programów dostosowywania tej organizacji; Wpływ globalizacji rynków finansowych na politykę pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa; Ocena stabilności deficytu na rachunku obrotów bieżących - podejście bezpośrednie i pośrednie; Liberalizacja przepływów kapitału w krajach Unii Europejskiej na tle ewolucji światowego systemu walutowego; Sektor finansowy w nowych krajach Unii Europejskiej i jego znaczenie w finansowej intermediacji i transmisji impulsów polityki pieniężnej; Integracja rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej; Kontrowersje wokół polityki fiskalnej w strefie euro; Perspektywy integracji walutowej Polski w ramach Europejskiego Systemu Walutowego; Rozwój detalicznego rynku usług bankowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw; Rozwój światowego rynku kwitów depozytowych w latach 1993-2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-916346-2-0
1. Formuła MFW : Tworzenie ubóstwa, 2. Joseph Stiglitz przeciw MFW, 3. WTO : Służenie bogatym, a nie biednym, 4. Jak Bank Światowy szkodzi ubogim, 5. Utrata ziemi, bieda i głód, 6. Głód w Etiopii - winowajcą nie jest pogoda, 7. Regulacje rolne WTO : zagrożenie dla chłopów Trzeciego świata, 8. Globalizacja niszczy lokalne systemy ekologiczne i kulturowe, 9. WTO krzywdzi kraje rozwijające się. I. Globalizacja biedy i nierówności, 2. Bieda i nierówność w USA, 3. Globalna koncentracja kapitału i władzy w rękach koncernów, 4. Globalny głód, 5. Eliminacja usług publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88690-61-2
R.I Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu towarami R.II Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu usługami : 1.Rola usług w rozwoju gospodarczym świata, 2.U sługi w światowym obrocie w latach 1980-2002, 3.Tendencje w procesie liberalizacji obrotu usługami. R.III Międzynarodowe przepływy kapitału : 1.Pojęcie, formy i skutki przepływu kapitału, 2.Kredyt jako forma międzynarodowego przepływu kapitału, 3.zagraniczne inwestycje portfelowe, 4.Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. R.IV Rola korporacji transportowych we współczesnej go spodarce światowej R.V Międzynarodowe przepływy siły roboczej : 1.Definicje i formy migracji, 2.Rozmiary, kierunki, tendencje ruchów migracyjnych na świecie, 3.Przepływ siły roboczej w Polsce. R.VI Główne instytucje i ośrodki handlu międzynarodowe go : Światowa Organizacja Handlu (WTO), 2.Stany Zjednoczone, 3.Japonia, 4.Unia Europejska. R.VII Międzynarodowe rynki finansowe : 1.Rynki waluto we i kapitałowe w gospodarce światowej, 2.Eurorynki, 3 .Instrumenty pochodne jako innowacje dla gospodarki. R.VIII Zadłużenia międzynarodowe : 1.Rozmiary i struktura zadłużenia międzynarodowego oraz jego konsekwencje dla gospodarki światowej, 2.Organizacje finansowe a kryzys zadłużeniowy, 3.Propozycje rozwiązania globalnego problemu zadłużenia, 4.Zadłużenie międzynarodowe Polski. R.IX Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku
Światowego we współczesnym świecie : 1.Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2.Bank Światowy, 3.Ewolucja systemu z Bretton Woods. R.X Współczesne kryzysy walutowe, R.XI Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej R.XII Polska w Unii Europejskiej R.XIII Globalizacja a zagrożenia globalne : 1.Pojęcie globalizacji i czynniki ją determinujące, 2.Główne pod mioty globalizacji, 3.Korzyści dla gospodarek uczestni czących w procesie globalizacji, 4.Zagrożenia wynikają ce z procesu globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomia globalna : synteza / Stanisław Flejterski, Piotr T. Wahl. - Warszawa : Difin, 2003. - 291,[5] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-341-4
R.1 Prezentacja problemu: Globalizacja; Wzrost i rozwój społeczno-ekonomiczny; Nowe wyzwania dla nauk ekonomicznych. R.2 Gospodarka światowa: Globalne podmioty społeczno-gospodarcze; Światowa produkcja; Światowa wymiana; "Nowa" gospodarka i e-finanse; Nieoficjalna część ekonomii globalnej. R.3 Teorie wymiany międzynarodowej: Teoria kosztów absolutnych; teoria kosztów komparatywnych; Teoria obfitości zasobów; Teorie neoczynnikowe; Teorie neotechnologiczne; Teorie popytowo-podażowe; Teorie mieszane; Standardowy model wymiany międzynarodowej. R.4 Globalizacja - za i przeciw: Globalizacja jako optymalna opcja rozwoju świata; Globalizacja jako największe zagrożenie świata. R.5 Próba syntezy: Zestawienie korzyści z globalizacji Zestawienie słabości globalizacji; Zredefiniowanie globalizacji; Nowe paradygmaty i język nauk ekonomicznych Syntetyczny obraz ekonomii globalnej. R.6 Konkluzje i rekomendacje: Szanse rozwoju ekonomii globalnej; Zagrożenia rozwoju ekonomii globalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-57-X
Cz.I Zarządzanie i marketing : 1.Przesłanki i koncepcja euromarketingu, 2.Wykorzystanie Interentu w biznesie międzynarodowym - wybrane aspekty, 3.Ewolucja turystyki uzdrowiskowej w Europie, 4.Doświadczenia współczesnej reklamy w przekazie religijnym?, 5.Integracja Polski z Unią Europejską w świetle załozeń teorii sytemów, 6.Kluczowe kompetencje jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 7.Globalizacja gospdoarcza oraz kultura medialna pod kontrolą społeczeństwa otwartego, 8.Problemy wyższych uczelni w Polsce i w Europie Zachodniej. Cz.II Prawo : 1.Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, 2.Odpowiedzialność prawna za szkody ekologiczne w Unii europejskiej, 3.System zabezpieczenia emerytalnego w Poslce na tle rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, 4.Granice wolnośći prasy w świetle prawa polskiego i europejskiego, 5.Polityczne znaczenie władzy sądowniczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Giełda towarowa / Dariusz Bliźniak, Leszek Gontarski. - Kraków : ZAKAMYCZE , 1998. - 234 s. : rys. ; 21 cm.
(Materiały pomocnicze)
ISBN: 83-7211-007-7
1. Giełda towarowa; 2. Giełdy we współczesnej gospodarce; 3. Rodzaje giełd; 4. Rodzaje transakcji giełdowych; 5. Organizacja giełdy; 6. Język giełdowy; 7. Kontakty terminowe typu futur es; 8. Kontakty opcyjnie; 9. Biuro brokerskie; 10. Magazyny i kwity składowe; 11. Izba rozrachunkowa; 12. Zakłady prawne i regulaminowe; 13. Dokąd zmierzają giełdy?; 14. Handel możliwy dla wszystkich; Największe giełdy świata; Zbiór podstawowych terminów giełdowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-901073-6-8
Istota i zakres globalizacji handlu; Układ podmiotowy handlu; Procesy inwestycyjne w handlu; Przemiany ilościowo-jakościowe w handlu; Przemiany organizacyjno-funkcjonalne w handlu; Zjawisko konkurencji w handlu polskim; Narzędzia komunikacji rynkowej jako warunek efektywności handlu; Procesy zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach globalizacji handlu; Polityka w sferze handlu wewnętrznego wobec wyzwań globalizacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Polityka / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2460-7
Globalizacja polityki światowej: Globalizacja i polityka globalna; Rozwój społeczności międzynarodowej; Historia stosunków międzynarodowych 1900-1945; Historia stosunków międzynarodowych w latach 1945-1990; Koniec zimnej wojny; Od zimnej wojny do wojny z terroryzmem; Realizm; Liberalizm; Współcześni dominujące podejścia badawcze: neorealizm i neoliberalizm; Marksistowskie teorie stosunków międzynarodowych; Konstruktywizm społeczny; Teorie stosunków międzynarodowych ľ podejście alternatywne; Bezpieczeństwo międzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej; Międzynarodowa ekonomia polityczna w dobie globalizacji; Prawo międzynarodowe; Reżimy międzynarodowe; Dyplomacja; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Aktorzy transnaodowi i organizacje międzynarodowe; Kwestie ochrony środowiska; Terroryzm i globalizacja; Rozprzestrzenianie broni jądrowej; Nacjonalizm; Kultura w stosunkach międzynarodowych; Interwencja humanitarna jako zagadnienie polityki światowej; Integracja europejska i współpraca regionalna; Globalny handel i globalne finanse; Przyczyny i konsekwencje rewolucji komunikacyjnej i internetowej; Ubóstwo, rozwój i głód; Problematyka gender; Prawa człowieka; Globalizacja i transformacja wspólno politycznych; Globalizacja i ład pozimnowojenny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-21-6
I. Przepływy usług: ujęcie teoretyczne. Globalizacja rynku usług. Usługi w handlu międzynarodowym, Międzynarodowa wymiana usług w świetle teorii, Usługi: charakterystyka i transakcje międzynarodowe, Bariery naturalne i regulacyjne dla świadczenia usług w skali miedzynarodowej, Rola usług w rozwoju społecznym i obrocie międzynarodowym, Globalizacja rynku usług, Długofalowe tendencje wzrostu roli usług w handlu międzynarodowym, Liberalizacja handlu usługami w ramach GATT/WTO, przepływy usług w Unii Europejskiej, II. Offshoring, outsourcing, delokalizacja usług, Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki, Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć,trendy i bariery rozwojowe, Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji, Offshoring i outsourcing w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Globalizacja a offshoringusług sektora IT, Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski, Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług, III. Centra usług wspólnych: koncepcja, implementacja i praktyka działania w Polsce, Centra usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe, Centrum usług wspólnych-magia, mit, konieczność, Od decyzji do implementacji: praktyczne aspekty budowy centrum usług księgowych, Zagadnienia podatkowe przy zakładaniu i bieżącej działalności centrów usług wspólnych, Centrum usług wspólnych z perspektywy audytora finansowego, Ceny transferowe a zagadnienie centrów usług wspólnych, Accenture w Polsce i na świecie. Outsourcing i usługi typu shared service, Outsourcing w działalności Capgemini na przykładzie centrum BPO i ITO w Polsce, Atos Origin Global Workplace Services. Działalność w Polsce, IV. Marketing miast w zakresie lokalizacji nowoczesnych inwestycji usługowych, Atrakcyjność aglomeracji wrocławskiej dla inwestycji offshoringowych i BPO, Pozyskiwanie inwestorów z branży BPO jako element strategii rozwoju gospodarczego Łodzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14140-9
R.1 Elektroniczna platforma biznesu, R.2 Kluczowe aspekty platformy elektronicznej, R.3 Rozwój globlanego handlu elektronicznego i jego determinanty, R.4 Mała i średnia firma jako podmiot globalnego handlu elektronicznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1449-9
1. Pojęcie integracji w świetle teorii międzynarodowych stosunków ekonomicznych; 2. Cele i warunki integracji ekonomicznej; 3. Instytucjonalne i geograficzne formy integracji ekonomicznej; 4. Modele i mechanizmy integracji ekonomicznej; 5. Strefa wolnego handlu; 6. Unia celna; 7. Wspólny rynek; 8. Unia monetarna; 9. Unia ekonomiczna; 10. Unia polityczna; 11. Pełna integracja ekonomiczna; 12. Integracja ekonomiczna w krajach rozwiniętych gospodarczo; 13. Integracja ekonomiczna w krajach słabo rozwiniętych; 14. Integracja a globalizacja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-803-6
Część I: Proces globalizacji i jego implikacje. Nowe zjawiska w rozwoju rozszerzonej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji na początku XXI w. Nowe kraje czlonkowskie UE wobec globalizacji działalności innowacyjnej. Wyzwania i zagrożenia związane z globalizacją działania Międzynarodowego Funduszu Walutowego w zakresie stabilizacji światowego systemu finansowego. Restrukturyzacja systemu bankowego w Chinach. O rozwoju firm opartych na wiedzy dzięki globalizacji działania. handel produktami IT w gospodarce globalnej. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego w warunkach globalizacji. Wybrane aspekty globalizacji rynku pracy - równość płci w kontekście procesu globalizacji oraz międzynarodowej integracji gospodarczej. Globalizacja a współczesna polityka migracyjna. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki konkurencji na forum OECD oraz UNCTAD. Polityczne i ekonomiczne oddziaływania transnarodowych korporacji na państwa. Ograniczanie procesu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Część II: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, Europie i na świecie. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: determinanty globalnej atrakcyjności inwestycyjnej Indii. Chiny jako istotny gracz na globalnym rynku turystycznym. Fazy napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w procesie transformacji systemowej. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na strukturę towarową polskiego eksportu w latach 1990-2004. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans handlowy Polski w ostatniej dekadzie. Inwestycje zagraniczne w ujęciu regionalnym na przykładzie Dolnego Śląska. Część III: Polska w Unii Europejskiej. Proces adaptacji sektora publicznego w Polsce do standardów Unii Europejskiej. Funkcje małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Handel zagraniczny Polski z krajami Europy po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wpływ handlu zagranicznego na rozwój polskich przedsiębiorstw w warunkach procesów globalizacji i internacjonalizacji. Wkład polityki regionalnej w rozwój gospodarczy regionów Unii Europejskiej w świetle raportów komisji. Kontrowersje odnośnie do charakteru polityki kursowej w aspekcie przystępowania Polski do Europejskiej Unii Walutowej. Wpływ stóp procentowych na zachowanie kursu EUR/PLN w latach 1995-2004. Globalizacja a wzrost bezobocia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1442-1
R.1 Koncentracja i integracja na rynku wewnętrznym w optyce sieci handlowych-koncepcja badań; R.2 Tendencje koncentracji i integracji w handlu wewnętrznym w rozwiniętych gospodarkach rynkowych; R.3 Geneza i przesłanki rozwoju koncentracji i integracji w handlu wewnętrznym w Polsce; R.4 Ocena procesu koncentracji w handlu i na rynku wewnętrznym; R.5 Ocena procesu integracji w handlu wewnętrznym; R.6 Perspektywy rozwoju koncentracji i integracji na rynku wewnętrznym w okresie do 2010 r.; R.7 Założenia systemu monitoringu procesu koncentracji i integracji w handlu wewnętrznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1670-9
1.Otoczenie zewnętrzne a obecne przemiany w działalności KTN. 2.Historia oraz współczesna działalność KTN. 3.KTN i ich działalność - aspekty teoretyczne. 4.Ewolucja ekspansji KTN i działalnośći ich filii zagranicznych. 5.Wpływ ekspansji inwestycyjnej KTN na gospodarki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1622-X
Część I: Wprowadzenie. 1. Internacjonalizacja procesu gospodarowania i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Część II: Teoria handlu międzynarodowego. 2. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego. 3. Neoklasyczna teoria handlu międzynarodowego. 4. Wyposażenie w czynniki produkcji jako podstawa handlu międzynarodowego. 5. Alternatywne teorie handlu międzynarodowego. 6. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy. 7. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Część III: Polityka handlowa. 8. Cło. 9. Bariery pozataryfowe. 10. Wolny handel a protekcjonizm. 11. Międzynarodowa polityka handlowa. Część IV: Międzynarodowe stosunki finansowe. 12. Bilans płatniczy. 1.3 Kurs walutowy i rynek walutowy. 14. Ustalanie poziomu kursu walutowego. 15. Automatyczny mechanizm dostosowawczy. 16. Polityka dostosowawcza. 17. Międzynarodowy system walutowy. Część V: Międzynarodowe stosunki gospodarcze a kraje rozwijające się. 18. Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się. 19. Kryzys zadłużeniowy i możliwości jego rozwiązywania. 20. Współczesne kryzysy finansowe. 21. Wyzwania globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-385-6
R.1 Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki światowej; R.2 Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej R.3 Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych; R.4 Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych; R.5 Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej; R.6 Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie; R.7 Europejski organizacje i porozumienia gospodarcze; R.8 Państwa Europy Środkowowschodniej wobec wyzwań rozwojowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-675-8
R.1 Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki światowej; R.2 Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej R.3 Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych; R.4 Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych; R.5 Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej; R.6 Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie; R.7 Europejski organizacje i porozumienia gospodarcze; R.8 Państwa Europy Środkowowschodniej wobec wyzwań rozwojowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-99-4
1. Istota i rozwój gospodarki globalnej. 2. Międzynarodowa wymiana handlowa. 3. Współczesny charakter intensyfikacji gospodarki globalnej. Korporacje międzynarodowe. 4. Międzynarodowy rynek finansowy. 5. Nowy układ sił w gospodarce światowej. 6. Międzynarodowe ugrupowania integracyjne. 7. Kształtowanie się ponadnarodowych instytucji gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7241-569-1
1.Wybrane problemy procesów globalizacyjnych, 2.E-biznes w przedsiębiorstwie, 3.Handel elektroniczny, 4.Przedsiębiorstwo działalności e-biznesowej, 5.Wybrane aspekty prawne e-biznesu, 6.Internetowa infrastruktura e-biznesu, 7.E-biznes w praktyce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again