Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(26)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(26)
Author
Podgórski Ryszard Adam
(2)
Różalska Ewa
(2)
Turner Jonathan H
(2)
Białyszewski Henryk
(1)
Bolesta-Kukułka Krystyna
(1)
Datner-Śpiewak Helena
(1)
Dobieszewski Adolf
(1)
Doktór Kazimierz
(1)
Domański Henryk
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Dyczewski Leon
(1)
Finnis John
(1)
Goffman Erving
(1)
Gramlewicz Barbara
(1)
Gramlewicz Marek
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Hamer Hanna
(1)
Janicki Janusz
(1)
Jędrzejewski Marek
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Lepalczyk Irena
(1)
Lossman Karolina
(1)
Motyka Krzysztof
(1)
Nowacki Zbigniew
(1)
Paluchowski Władysław J
(1)
Pawłowska Beata
(1)
Peisert Arkadiusz
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Piwowarski Juliusz (1954- )
(1)
Polakowska-Kujawa Jolanta
(1)
Pryszmont-Ciesielska Martyna
(1)
Simmel Georg
(1)
Szacki Jerzy
(1)
Szmatka Jacek
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Turowski Jan
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wódz Jacek
(1)
Łukasiewicz Małgorzata
(1)
Śpiewak Paweł
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Grupy społeczne
(27)
Socjologia
(13)
Społeczeństwo
(8)
Struktura społeczna
(8)
Kultura
(6)
Stosunki interpersonalne
(6)
Rodzina
(5)
Patologia społeczna
(4)
Socjalizacja
(4)
Interakcje społeczne
(3)
Konflikt społeczny
(3)
Psychologia społeczna
(3)
Rola społeczna
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Zmiana społeczna
(3)
Bezdomność
(2)
Bezrobocie
(2)
Manipulacja (psychol.)
(2)
Młodzież
(2)
Naród
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Opieka społeczna
(2)
Państwo
(2)
Płeć
(2)
Subkultura
(2)
Symbole
(2)
Ubóstwo
(2)
Wartość
(2)
Więź społeczna
(2)
Władza
(2)
Zachowanie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Autoprezentacja
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Dziecko chore
(1)
Filozofia
(1)
Godność ludzka
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Interakcja społeczna
(1)
Internet
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Konformizm
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Menedżerowie
(1)
Miłość
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Mniejszości religijne
(1)
Motywacja
(1)
Nauki o bezpieczeństwie
(1)
Nauki społeczne
(1)
Negocjacje
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje
(1)
Osiedle mieszkaniowe
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Postawy
(1)
Poznanie
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prawo naturalne -- filozofia
(1)
Prawo naturalne -- teoria
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przywództwo
(1)
Psychologia
(1)
Religia
(1)
Samotność
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjotechnika
(1)
Sosjologia
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(1)
System obronny państwa
(1)
Służba więzienna -- psychologia
(1)
Umowa społeczna
(1)
Wiedza
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wychowanie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
29 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-86989-77-7
1. Wstępy, 2. Zespoły, 3. Scena i kulisy, 4. Role poboczne, 5. Komunikaty nie w stylu przedstawienia, 6. Sztuka manipulowana wrażeniami, 7. Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-312-2
1. Kultura i procesy społeczne: Internalizacja wzorów kulturowych w procesie socjalizacji w organizacji; Proces wytwarzania McPracownika. Przemoc w reprodukcji wzorów zachowań organizacyjnych; Kultura menedżerów i specjalistów; Ideologia menedżerska i kultura organizacyjna; Wokulski czy Dyzma? Przedsiębiorcy w polskiej literaturze współczesnej - szkic do badań portretu; Siła i przemoc w działaniach menedżerów współczesnych organizacji. Socjotechnika współczesnej korporacji: Doba ma tylko 24, czyli: neutralizacje są konieczne. Temporalne dylematy menedżerów; Kontrola pracowników we współczesnych korporacjach; Monitorowanie pracowników - dążenie do wydajności i efektywności a podmiotowość pracownika; Rola organizacji w kształtowaniu swoich zasobów ludzkich rzeczywistość Polskiego rynku pracy w obliczu zmian w ostatnich latach; Rekrutacja i adaptacja pracownicza - modele, etyka i rzeczywistość. 3. Studia przypadków w perspektywie socjologicznej: Grupa społeczna kierowców zawodowych; Badania jakościowe w przedsiębiorstwach na temat wydłużania życia zawodowego; Transformacja wiedzy jako szansa rozwoju organizacji;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowe Tendencje w Psychologii / przewod. KR Jerzy Brzeziński ; Tom 16)
ISBN: 978-83-01-16080-7
1. Sieć jako środowisko działania: Internet a Zycie społeczne; Aktorzy, artefakty i procesy. Szkic społecznej psychologii cyberprzestrzeni; 2. Sieć jako medium komunikacji: Komunikacja za pośrednictwem komputera z punktu widzenia psychologii społecznej i poznawczej: teraźniejszość i przyszłość interakcji, opartych na technice; Cyber-atrakcyjność: rola komunikacji za pośrednictwem komputera w rozwoju relacji interpersonalnych; Przyczyny i skutki rozhamowanego zachowania w Internecie; Tworzenie się seksualności i tożsamości w młodzieżowych pogawędkach w sieci; Ja w sieciowych stronach domowych: gender, tożsamość i władza w cyberprzestrzeni; 3. Diagnozowanie i terapia w sieci: Od Elizy do Internetu: krótka historia diagnozowania za pomocą komputerów; Testowanie i diagnozowanie za pomocą Internetu; Cyberpsychologia spotyka psychologię kliniczną- pojawienie się e-terapii w opiece nad zdrowiem psychicznym; Interwencje dotyczące zaburzeń wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych za pomocą sieci: przegląd jakościowy; Mity i rzeczywistość pracy klinicznej w sieci (online); 4. Sieć zagrożeń: Gratyfikacja w Internecie a uzależnienia: korzystanie i nadużywanie nowych mediów; Poznawczo-behawioralny model patologicznego używania Internetu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-328-6
I. Grupy mniejszościowe i marginalne: Pojęcia, koncepcje, miejsce w społeczeństwie: Grupy mniejszościowe - aspekt etniczno-narodowy. Pojęcia, koncepcje, propozycje. Więzi w grupach mniejszościowych a ich kultura. Grupy marginalne. Grupy marginalne w społeczeństwie informacyjnym. Prawo do różnicy. Problemy ochrony mniejszości narodowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Ochrona kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Spory o symbole. Wielokulturowość Górnego Śląska. II. Mniejszościowe grupy etniczne, narodowe, religijne: Ukraińskie wspólnoty kulturowe w Polsce południowowschodniej. Wybrane aspekty przemian religijnych. Przyczyny marginalizacji ludności autochtonicznej na Warmii i Mazurach w okresie PRL. Ormianie. Religijne ojczyzny polskiej diaspory w 20001 r. Piętno "gorszości" Polski i Polaków magazynie " Der Spiegel". Tożsamość kulturowa repatriantów z krajów byłego ZSRR. Młodzież w poszukiwaniu wspólnoty - między Przystankiem Woodstock a J.M.J.. Kultura grupy Hare Krysna. III. Kultura grup marginalnych: Marginalizacja kulturowa mieszkańców wsi. Strategie zapobiegania marginalizacji kultury wsi. Marginalizacja bezrobotnych i ich styl życia. Kultura ludzi bezdomnych. Wolontariat jako forma aktywizacji osób w wieku emerytalnym. Zróżnicowanie kulturowe "Tradycyjne społeczności terytorialne" na przykładzie badań ludzi starych w wybranych gminach województwa podlaskiego. Twórczość artystyczna więźniów. Zachowania religijne oraz postawy moralne więźniów na przykładzie Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju - raport z badań. czy tylko zachowania patologiczne w podkulturze skinów?. Sposób życia a hierarchia wartości w grupach marginalnych na Górnym Śląsku. Przykład Rybnika i okolicy. Rozgłos i marginalizacja społeczności małego miasta w sytuacji zagrożenia. Analiza empiryczna młodzieży Jedwabnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 978-83-01-15219-2
I. Mikrosocjologia jako dyscyplina społeczna, 1. Emergentny strukturalizm socjologiczny-dochodzenie do paradygmatu analizy mikrostruktur społecznych, 2. Prekursorzy mikrosocjologii wśród klasyków socjologii, 3. Klasyczne teorie i studia empiryczne w mikrosocjologii, II. Struktury quasi-grupowe, 4. Formowanie się i krystalizacja układów statusów, 5. Role społeczne i struktury ról, III. Struktury grupowe bliskiego dystansu-jednostka a naciski strukturalne, 6. Struktura socjometryczna: struktura afektywna małej grupy, 7. Struktura komunikowania się: wolność jednostki a wymogi struktury, 8. Struktura przywództwa: wpływ kontekstu strukturalnego na cechy indywidualne jednostki, IV. Dialektyka procesów mikrospołecznych i makrospołecznych, 9. Teoria wzajemnych relacji między mikrostrukturami i makrostrukturami, 10. W kierunku mikrosocjologii strukturalnej. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62196-35-7
1.Mikroświaty kobiet- obszary nieformalnego, pozaformalnego i formalnego uczenia się dorosłych: Mikroświat rodziny w narracjach autobiograficznych starszych kobiet; Bezdzietność z wyboru. Kontestacja roli i ucieczka z socjalizacyjnego getta versus dojrzały wybór; Mikroświaty kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi; Aktywność edukacyjna pielęgniarek i położonych w obszarze doskonalenia zawodowego; 2. Mikroświaty pasjonatów, aktywistów i ideologów- pomiędzy działaniem a marginalizacją społeczną: Motywacje członków założycielskich Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej "Genius Loci"; Załoga rejsu pełnomorskiego jako specyficzna grupa społeczna; Na peryferiach uniwersytetu- wyzwania dla edukacji rodzajowej i antydyskryminacyjnej na przykładzie działalności Stowarzyszenia Kofe(m)Ina; Współcześni polscy konserwatyści o edukacji i wychowaniu; Taktyki radzenia sobie ze stygmatem choroby psychicznej- komunikat z badań; 3. Mikroświaty pogranicza kultur- grupa, mniejszość, społeczeństwo: Mikroświaty religijne we Wrocławiu; Dzielnica Czterech Świątyń- edukacja międzykulturowa; Mniejszość etniczna Łemków jako mikroświat społeczny dla jej członków i obserwatorów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86770-91-0
Cz.I Subkultury młodzieżowe na tle sytuacji społeczno-politycznej i w perspektywie naukowo-badawczej, 2. Subkultury młodzieżowe w sytuacji edukacyjnej. Próba typologii
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bezpieczeństwo)
ISBN: 978-83-8085-880-0
R. 1 Wprowadzenie metodologiczne; R. 2 Romb (kultury) bezpieczeństwa. Redefinicja środowiska bezpieczeństwa; R. 3 Siatka pojęć nauk o bezpieczeństwie: rozszerzenie warstwy definicyjnej; R. 4 Kultura bezpieczeństwa jako narzędzie badawcze i jako zjawisko społeczne; R. 5 Budowanie kultury bezpieczeństwa w duchu idei zrównoważonego rozwoju; R. 6 Idealizm, realizm i przełom konstruktywistyczny w ewolucji kultury bezpieczeństwa; R. 7 Kultura bezpieczeństwa w społeczeństwie informacyjnym; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86770-09-0
Część I: Podstawy teoretyczno-metodologiczne. Geneza i rozwój pedagogiki społecznej; Strategie badawcze i funkcje utylitarne badań w pedagogice społecznej; Diagnostyka w pedagogice społecznej; Walory praktyczności pedagogiki społecznej; Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu; Teoretyczne podstawy pracy socjalnej; Teoretyczne podstawy pracy kulturalno-oświatowej. Część II: Podstawowe środowiska wychowawcze; Rodzina w świecie współczesnym - jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa; Środowisko lokalne - struktura, funkcje, przemiany; Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze; Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły; Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym; Zakład pracy jako środowisko wychowawcze. Część III: Metody i problemy pracy społeczno-wychowawczej. Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków; Metoda grupowa w pracy socjalnej; Metoda organizowania środowiska; Animacja społeczno-kulturalna; Kształcenie ustawiczne; Poradnictwo w teorii i praktyce. Część IV: Człowiek w sytuacji zagrożenia. Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej; Bezrobocie - nowa kwestia społeczna; Dziecko w szpitalu - środowiskowe aspekty zagrożeń; Wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowanie społecznego; Agresja i nietolerancja jako mechanizmy zagrożenia ładu społecznego; Bezdomność - obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych. Część V: Pedagogika społeczna poszukująca. Hospicjum w służbie umierających; Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze państwa. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Klasycy Filozofii Prawa / red. serii Janusz Kochanowski, Nigel E. Simmonds)
ISBN: 83-7284-363-5
Cz. I; 1. Ocena i opis w prawie, 2. Koncepcje prawa naturalnego i zarzuty pod ich adresem. Cz. II; 3. Podstawowa forma dobra: wiedza, 4. Inne podstawowe wartości, 5. Podstawowe wymagania rozumności praktycznej, 6. Wspólnota, wspólnoty i dobro wspólne, 7. Sprawiedliwość, 8. Uprawnienia, 9. Władza, 10. Prawo, 11. Obowiązek, 12. Niesprawiedliwe prawa. Cz. III: 13. Natura, rozum, Bóg
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia społeczna : teoria i praktyka / Hanna Hamer. - Warszawa : Difin, 2005. - 334 s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-537-9
1. Przedmiot i metody badań w psychologii społecznej, 2. Psychologiczne różnice między kobietami a mężczyznami, 3. Dysonans poznawczy, 4. Konformizm i posłuszeństwo wobec autorytetu, 5. Antypatia, sympatia, przyjaźń, 6. Miłość i szczęście, 7. Poznawanie siebie i innych, 8. Motywacja i motywowanie, 9. Uprzedzenia i tolerancja, 10. Zachowania prospołeczne, 11. Agresja, 12. Manipulacje i makiawelizm, 13. Zasady, techniki i pułapki autoprezentacji, 14. Grupy społeczne i władza, 15. Konflikt i negocjacje, 16. Człowiek racjonalny vs irracjonalny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-480-4
I. Przesłanki warsztatowe i rzeczowe poznawania rodziny: Między integracja a dezintegracją pedagogiki społecznej: na użytek familiologii; Rola metod jakościowych w diagnozowaniu problemów rodzin obciążonych niepełnosprawnością; Rodzina w procesie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży; Wiedza o bezpieczeństwie kompleksowym składnikiem świadomości współczesnej rodziny; Rozumienie ojcostwa dawniej a obecnie; Wybrane problemy współczesnej rodziny - badania i zagadnienia do dyskusji; II. Model rodziny w projektach i diagnozach: Wyobrażeniowy model rodziny własnej na podstawie badań młodzieży szkół średnich; Zadania regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wobec rodziny; Rodzina silna obecnością ojca - przykład działalności inicjatyw Tato.Net; Rodzinne korelaty perspektyw życiowych współczesnej młodzieży polskiej; Tęczowa rodzina - szczęśliwa rodzina: jej wartości; Młodzież o aktywności seksualnej i czystości przedmałżeńskiej; Porównanie ról małżonków w różnych okresach ich dorosłości; Rodzina XXI w. w oczach studentów; Rodzina w opinii dorastającej młodzieży; Opieka na człowiekiem starym w rodzinie: wyzwania. III. Profilaktyka i wsparcie zaburzonego funkcjonowania rodziny: Czynności "nieprocesowe" sądu w sprawach rodzinnych; Mediacja w sprawach o rozwód i separację; Drzewo problemów - sposób na efektywniejszą pracę ze współczesną rodzina; Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży; Funkcjonowanie i relacje dziecka w rodzinie rozłączonej z powodu wyjazdu rodziców za granicę; Przemoc i agresja wśród młodego pokolenia we współczesnej rodzinie; Modelowanie zachowań agresywno-przemocowych u dzieci i młodzieży w rodzinie; Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich; Koegzystencja życia - matka i dziecko w okresie prenatalnym: zagrożenia i skutki FAS; Muzykoterapia w rodzinie; Działalność Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów Uniwersytetu Rzeszowskiego na rzecz wsparcia rodzin dysfunkcyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86990-46-5
R.1 Przedmiot i zakres socjologii; R.2 Podstawowe uwarunkowania i normy życia społecznego; R.3 Zbiory i zbiorowości społeczne; R.4 Tłumy jako zbiory społeczne R.5 Grupy społeczne; R.6 Klasy i warstwy społeczne; R.7 Rodzina a społeczeństwo; R.8 Naród i struktura etniczna; R.9 Terytorialne struktury społeczne; R.10 Instytucje polityczne społeczeństwa; R.11 Kultura i procesy kulturowe; R.12 Socjologiczna koncepcja osobowości; R.13 Konflikty osobowościowe i społeczne; R.14 Rozwój społeczny; R.15 Ruchliwość społeczna; R.16 Opinia publiczna; R.17 Zjawiska patologii społecznej; R.18 Procesy demograficzne i struktura demograficzna społeczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 83-01-14546-3
1. Podstawowe zagadnienia socjologii. Jednostka a społeczeństwo, 2.Ilościowe aspekty grupy, 3. Nadrzędność i podrzędność, 4. Tajność i tajny związek, 5. Rozprawy zebrane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia : analiza społeczeństwa / Piotr Sztompka. - Nowe poszerz. wyd. - Kraków : Znak, 2012. - 728 : fot. ; 24 cm.
ISBN: 978-83240-1895-6
Socjologia i społeczeństwo. I. Aktywność człowieka: O zachowań do działań społecznych; Od działań społecznych do interakcji; Od interakcji do stosunków społecznych i więzi społecznych; Więzi moralne i zaufania; Od relacji międzyludzkich do tożsamości społecznej i organizacji; Struktury społeczne; Kapitał społeczny; Od działań masowych do ruchów społecznych. II. Całości społeczne: Od wielości jednostek do grupy społecznej; Odmiany grup społecznych. III. Kultura: Socjologiczne pojęcie kultury, system akcjo-normatywny, Kultura zaufania, Świadomość społeczna. IV. Podziały społeczne: Nierówności społeczne, Funkcje i geneza nierówności, Władza i autorytet. V. Funkcjonowanie społeczeństwa: Socjalizacja i kontrola społeczna, Proces instytucjonalizacji. VI. Zmienność społeczna: Zmiana społeczna, rozwój, postęp; Trauma zmian społecznych, Czas w społeczeństwie, Klasyczne wizje dziejów, Stawanie się społeczeństwa, Rewolucja społeczna. VIII. Społeczeństwo współczesne: Nowoczesność i późna nowoczesność, Globalizacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-459-4
1.Istota i początki socjologii. 2.Teorie i metody w socjologii. 3.Symbole i kultura. 4. Struktura społeczna. 5. Interakcja społeczna. 6.Socjalizacja. 7.Grupy i organizacje. 8.Nierówności: klasowe, etniczne i płci. 9.Instytucje. 10.Populacja, społeczność lokalna i środowisko. 11. Zaburzenia, dewiacje i sprzeciw społeczny. 12.Zmiana społeczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-459-4
1.Istota i początki socjologii. 2.Teorie i metody w socjologii. 3.Symbole i kultura. 4. Struktura społeczna. 5. Interakcja społeczna. 6.Socjalizacja. 7.Grupy i organizacje. 8.Nierówności: klasowe, etniczne i płci. 9.Instytucje. 10.Populacja, społeczność lokalna i środowisko. 11. Zaburzenia, dewiacje i sprzeciw społeczny. 12.Zmiana społeczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 141)
ISBN: 83-85291-64-4
Człowiek istotą społeczną, Jednostka a społeczeństwo, Osobowość, socjalizacja, postawy, Teorie grupy społecznej, Struktura grupy społecznej, Typologia grup społecznych, Teoria grupy odniesienia, Teoria integracji i dezintegracji społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88845-67-3
Część I: Wczoraj. 1. Rozwój nauk społecznych. Geneza i rozwój socjologii. 2. Początki nauki socjologii. 3. Koncepcje definicyjne socjologii. Część II: Dzisiaj. 4. Formy społeczne. 5. Godność człowieka. 6. Deprecjacja człowieka. 7. Konflikt społeczny. 8. Patologia społeczna. 9. Mobbing - terror psychiczny w miejscu pracy. 10. Manipulacja człowiekiem. 11. Rodzina jako naturalne środowisko człowieka. 12. Grupa społeczna. 13. Społeczeństwo. 14. Socjalizacja. 15. Komunikacja interpersonalna. 16. Pojęcie kultury w socjologii. 17. Naród. 18. Państwo. 19. Sposób rozumienia świata: ideologia. 20. Struktury społeczne. Część III: Jutro. 21. Komunikowanie w społeczeństwie informacyjnym. 22. Obywatel społeczeństwa informacyjnego. 23. Komunikacja interpersonalna w społeczeństwie informacyjnym. 24. Wiek XXI stuleciem alienacji człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-29-9
1. Od wiedzy społecznej do socjologii; 2. Główne nurty rozwojowe socjologii od końca XIX wieku do czasów współczesnych; 3. Więź społeczna i kontrola społeczna; 4. Małe i wielkie struktury społeczne; 5. Narody, wielkie zbiorowości religijne, cywilizacyjne, globalizacja; 6. Dynamika społeczna; 7. Kultura; 8. Pomiędzy socjologią a psychologią społeczną - pojęcie osobowości społecznej i pojęcie postawy; 9. Metody badań socjologicznych; 10. Problemy społeczne i patologia społeczna; 11. Elementy socjologii polityki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again