Form of Work
Książki
(18)
Status
available
(14)
only on-site
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(14)
Author
Crisp Richard J
(2)
Kobylińska Dorota
(2)
Kossowska Małgorzata
(2)
Różalska Ewa
(2)
Turner Jonathan H
(2)
Turner Rhiannon N
(2)
Adams K
(1)
Barge J. Kevin
(1)
Brown Rupert
(1)
Chlewińska Iwona
(1)
Cialdini Robert
(1)
Cybulko Anna
(1)
Datner-Śpiewak Helena
(1)
Doktór Kazimierz
(1)
Galanes G.J
(1)
Gocławska Małgorzata
(1)
Goffman Erving
(1)
Gruszka Aleksandra
(1)
Hamilton Cheryl
(1)
Hartley Peter
(1)
Izdebski Paweł
(1)
Jakubowska Urszula
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jaworska Aleksandra
(1)
Kenrick Douglas t
(1)
Kobyliński Paweł
(1)
Kowalczewska Joanna
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Morreale Sherwyn P
(1)
Neuberg Steven L
(1)
Nowacki Zbigniew
(1)
Nowak Agnieszka
(1)
Olszewska justyna
(1)
Orski Marek
(1)
Pawłowska Beata
(1)
Peisert Arkadiusz
(1)
Rzepa Teresa
(1)
Sekerdej Maciej
(1)
Simmel Georg
(1)
Spitzberg Brian H
(1)
Suchecki Jacek
(1)
Szacki Jerzy
(1)
Trzebiatowska Małgorzata
(1)
Waśkiewicz Olena
(1)
Wosińska Wilhelmina
(1)
Łukasiewicz Małgorzata
(1)
Śpiewak Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Grupy społeczne
(18)
Psychologia społeczna
(7)
Interakcje społeczne
(6)
Komunikacja społeczna
(5)
Socjologia
(4)
Stosunki interpersonalne
(4)
Patologia społeczna
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Struktura społeczna
(3)
Agresywność
(2)
Komunikacja niewerbalna
(2)
Miłość
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Postawy
(2)
Poznanie -- psychologia -- podręcznik akademicki
(2)
Przywództwo
(2)
Rola społeczna
(2)
Socjalizacja
(2)
Symbole
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Autoprezentacja
(1)
Interakcja społeczna
(1)
Internet
(1)
Język
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Menedżerowie
(1)
Negocjacje
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Organizacja
(1)
Osiedle mieszkaniowe
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Perswazja
(1)
Prezentacje i wystąpienia
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Retoryka
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Socjotechnika
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Społeczeństwo
(1)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(1)
Służba więzienna -- psychologia
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wywiady
(1)
Życie codzienne
(1)
18 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-86989-77-7
1. Wstępy, 2. Zespoły, 3. Scena i kulisy, 4. Role poboczne, 5. Komunikaty nie w stylu przedstawienia, 6. Sztuka manipulowana wrażeniami, 7. Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-312-2
1. Kultura i procesy społeczne: Internalizacja wzorów kulturowych w procesie socjalizacji w organizacji; Proces wytwarzania McPracownika. Przemoc w reprodukcji wzorów zachowań organizacyjnych; Kultura menedżerów i specjalistów; Ideologia menedżerska i kultura organizacyjna; Wokulski czy Dyzma? Przedsiębiorcy w polskiej literaturze współczesnej - szkic do badań portretu; Siła i przemoc w działaniach menedżerów współczesnych organizacji. Socjotechnika współczesnej korporacji: Doba ma tylko 24, czyli: neutralizacje są konieczne. Temporalne dylematy menedżerów; Kontrola pracowników we współczesnych korporacjach; Monitorowanie pracowników - dążenie do wydajności i efektywności a podmiotowość pracownika; Rola organizacji w kształtowaniu swoich zasobów ludzkich rzeczywistość Polskiego rynku pracy w obliczu zmian w ostatnich latach; Rekrutacja i adaptacja pracownicza - modele, etyka i rzeczywistość. 3. Studia przypadków w perspektywie socjologicznej: Grupa społeczna kierowców zawodowych; Badania jakościowe w przedsiębiorstwach na temat wydłużania życia zawodowego; Transformacja wiedzy jako szansa rozwoju organizacji;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14939-0
Wstęp; Cz. I podstawy komunikacji: 1. Wprowadzenie do komunikacji, 2. Model kompetencji komunikacyjnej, 3. Spostrzeganie, 4. Język, 5. Komunikacja niewerbalna, 6. Słuchanie, 7. Kompetencja w komunikacji internetowej, Cz.II Komunikacja interpersonalna: 8. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej, 9. Związki międzyludzkie a wiedza, 10. Związki międzyludzkie a umiejętności. Cz. III Komunikacja w małej grupie, 11. Komunikacja w małej grupie a motywacja, 12. Podejmowanie decyzji, 13. Przywództwo, czyli zarządzanie relacjami w grupie. Cz. IV przemawianie publiczne, 14. Wprowadzenie do przemawiania publicznego, 15. Przygotowanie wystąpienia publicznego, 16. Prezentacja wystąpienia, 17. Wystąpienia informacyjne, 18. Wystąpienia perswazyjne. Dodatek: Kompetentne prowadzenie wywiadów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15347-2
Część I Orientacja na małe grupy: 1. Małe grupy jako serce społeczeństwa, 2. Grupy jako ustrukturalizowane systemy otwarte. Część II Podstawy komunikowania sie w małej grupie: 3. Reguły komunikowania sie obowiązujące członków grupy, 4. Komunikowania sie obowiązujące członków grupy, 4. Komunikaty werbalne i niewerbalne w małych grupach, 5. Twórcze i krytyczne myslenie w małych grupach, 6. Procedury grupowego rozwiązywania problemów. Część III Rozumienie procesów grupowych i zwiększanie wydajności pracy grupy: 7. Stawanie się grupą, 8. Zalety zróżnicowania w małej grupie, 9. Efektywne zarzadzanie konfliktami, 10. Zastosowanie zasad przywództwa. Część IV Wystąpienia publiczne w małych grupach: 11. Planowanie, organizowanie i prowadzenie prezentacji w małych grupach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-814-X
Po co zawracać sobie tym głowę; O czym rozmawiamy. Definicje i różnice; Sposoby obserwowania i analizowania tego, co się dzieje w grupie. Jak grupy zmieniają się i rozwijają; Kto chce być przywódcą?; Co kto robi? Struktura i komunikacja; A odpowiedzią jest...grupowe rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji; Kiedy dochodzi do konfrontacji - sytuacja międzygrupowa. Grupy przystępują do pracy - zespoły w organizacjach; Grupy mogą pomóc w nauce - praca zespołowa i studenci; Grupy mogą być pomocne - praca grupowa i kilka myśli końcowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60083-52-5
1. Realność grup 2. Elementarne procesy grupowe 3. Strukturalne aspekty grup 4. Wpływ społeczny w grupach 5. Kto jest bardziej skuteczny - jednostki czy grupy? 6. Konflikt i współpraca międzygrupowa 7. Myślenie o grupach 8. Tożsamość społeczna a stosunki międzygrupowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87957-62-3
R.1 Wprowadzenie do psychologii społecznej : Czym jest psychologia społeczna; Psychologia społeczna-główne perspektywy teoretyczne; Podstawowe zasady zachowania społecznego; jak psycholodzy badają zachowania społe czne; Jakie jest miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk? R.2 Osoba a sytuacja : System motywacyjny :motywy i cele; System reprezentacji poznawczych:nasz obrza świata i siebie; System afektywny:uczucia; Od o soby do zachowania. R.3 Poznanie społeczne zrozumienie siebie i innych : Poznawanie świata społecznego; Cel: zminimalizowanie wysiłku umysłowego; cel:zarządzanie w izerunkiem własnej osoby; Cel:słuszność. R.4 Autopre zentacja : Czym jest autoprezentacja?; Cel:wzbudzać sy mpatię; Cel:uchodzić za osobę kompetentną; Cel:dowieść swego statusu i władzy. R.5 Perswazja : Definicja i charakterystyka preswazji; Cel:Trafny obraz rzeczywis tości; Cel:zgodność; Cel:zyskanie aprobaty społecznej. R.6 Wpływ społeczny : Kategorie wpływu społecznego:kon formizm,uległość i posłuszeństwo; Cel:dokonanie właści wego wyboru; Cel:zdobycie aprobaty społecznej; Cel:za rządzanie wizerunkiem własnej osoby.R.7 Afilacja i prz yjażń : Definicja afilacji i przyjaźni; Cel:zdobycie w sparcia społecznego; Cel:gromadzenie informacji; Cel: zdobycie wysokiego statusu; Cel:wymiana korzyści mater ialnych. R.8 Miłość i związki romantyczne : Czym jest miłość i związki romantyczne; Cel:uzyskanie satysfak cji seksualnej; Cel:stworzenie więzi rodzinnych; Cel: zdobycie zasobów materialnych i pozycji społecznej. R.9 Zachowania prospołeczne : Definicja zachowań pro społecznych; Cel:korzyści materialne i genetyczne; Cel :aprobata i pozycja społeczna; Cel:zarządzanie wizerun kiem własnej osoby; Cel:zarządzanie nastrojami i emocj ami; Czy altruizm istnieje? R.10 Agresja : Definiowani e agresji; Cel:rozładowanie napięcia; Cel:osiągnięcie korzyści materialnych i społecznych; Cel:zdobycie lub utrzymanie wyskiej pozycji społecznej; Cel:obrona sie bie lub innych; Przeciwdziałanie przmocy. R.11 Uprze dzenia,stereotypy,dyskryminacja : Globalne uprzedzenia ; Cel:osiagnięcie materialnych korzyści dla własnej grupy; Cel:zyskanie aprobaty społecznej; Cel:zarządza nie wizerunkiem własnej osoby; Cel:oszczędność poznawc za; Przeciwdziałanie uprzedzeniom, stereotypom i dys kryminacji. R.12 Grupy : Natura grupy; Cel:realizacja zadań; Cel:podejmowanie słusznych decyzji; Cel:zdoby cie pozycji lidera. R.13 Globalne dylematy społeczne : Definiowanie dylematów społecznych; Cel:osiąganie na tychmiastowej korzyści; Cel:obrona siebie i własnej gr upy. R.14 Zintegrowana psychologia społeczna : Główne perspektywy teoretyczne psychologii społecznej; Łącze nie różnych perspektyw; Dlaczego metoda badawcza jest ważna?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15982-5
1. Ja: Samoświadomość; Organizacja samowiedzy; Teorie podtrzymywania obrazu siebie; Samoocena; Motywy związane z obrazem siebie; Różnice kulturowe w Ja i tożsamości; 2. Poznanie społeczne: Wnioskowanie społeczne; Kategoryzacja społeczna; 3. Postawy: Geneza postaw; Postawy a zachowanie; Zmiana postaw; 4. Procesy grupowe: Grupy; Produktywność grupy; Przywództwo; 5. Wpływ społeczny: Normy społeczne; Konformizm; Wpływ mniejszości; Posłuszeństwo; Teoria wpływu społecznego; 6. Uprzedzenia: Uprzedzenia stare i nowe; Różnice indywidualne w podatności na uprzedzenia; Teorie międzygrupowe; Redukowanie uprzedzeń; 7. Agresja: Teorie agresji; Osobowe determinanty agresji; Sytuacyjne determinanty agresji; Rozhamowanie; Formy agresji w społeczeństwie; 8. Zachowanie prospołeczne: Co to jest zachowanie prospołeczne?; Geneza zachowań prospołecznych; Sytuacyjne determinanty pomagania; Determinanty pomagania związane z obserwatorem; Determinanty pomagania związane z dawcą pomocy; Otrzymywanie pomocy; 9. Afiliacja i atrakcyjność: Afiliacja; Atrakcyjność interpersonalna; 10. Przyjaźń i miłość: Przyjaźń; Związki romantyczne; Satysfakcja i zaangażowanie w związku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-18270-0
1. Ja: Samoświadomość; Organizacja samowiedzy; Teorie podtrzymywania obrazu siebie; Samoocena; Motywy związane z obrazem siebie; Różnice kulturowe w Ja i tożsamości; 2. Poznanie społeczne: Wnioskowanie społeczne; Kategoryzacja społeczna; 3. Postawy: Geneza postaw; Postawy a zachowanie; Zmiana postaw; 4. Procesy grupowe: Grupy; Produktywność grupy; Przywództwo; 5. Wpływ społeczny: Normy społeczne; Konformizm; Wpływ mniejszości; Posłuszeństwo; Teoria wpływu społecznego; 6. Uprzedzenia: Uprzedzenia stare i nowe; Różnice indywidualne w podatności na uprzedzenia; Teorie międzygrupowe; Redukowanie uprzedzeń; 7. Agresja: Teorie agresji; Osobowe determinanty agresji; Sytuacyjne determinanty agresji; Rozhamowanie; Formy agresji w społeczeństwie; 8. Zachowanie prospołeczne: Co to jest zachowanie prospołeczne?; Geneza zachowań prospołecznych; Sytuacyjne determinanty pomagania; Determinanty pomagania związane z obserwatorem; Determinanty pomagania związane z dawcą pomocy; Otrzymywanie pomocy; 9. Afiliacja i atrakcyjność: Afiliacja; Atrakcyjność interpersonalna; 10. Przyjaźń i miłość: Przyjaźń; Związki romantyczne; Satysfakcja i zaangażowanie w związku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89574-34-9
Przedmiot, praktyczne zastosowania psychologii społe cznej i sposoby badań. Cz.I Społeczne poznanie - rozumienie i odczuwanie siebie oraz społecznego świata: Ja w świecie społecz nym. Spostrzeganie i ocenianie siebie oraz autoprezen tacja; Rozumienie i odczuwanie społecznego świata. Cz.II Wpływ społeczny: Posatwy a zachowania; Perswazja Konformizm, uległość i opór; Dynamika grupy. Cz.III Interakcje w grupie: Kulturowe zróżnicowanie ludzkich interakcji; Płeć a zachowania społeczne; Atrakcyjność interpersonalna; Zachowania prospołeczne. Cz.IV Problemy społeczne: Agresja i przemoc; Uprzedze nia i dyskryminacja; Społeczne konflikty i dylematy; Psychologia społeczna a zdrowie; Psychologia społeczna a zachowania konsumenta; Psychologia społeczna a funkcjonowanie ludzi w przedsiębiorstwie. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16368-6
Rozdział 1. : Wprowadzenie do procesu komunikacji , Rozdział 2. : Komunikacja w organizacjach , Rozdział 3. : Poprawianie relacji interpersonalnych , Rozdział 4. : Efektywne słuchanie, Rozdział 5.: Komunikacja niewerbalna w organizacjach , Rozdział 6.: Przezwyciężanie barier komunikacyjnych wewnątrz organizacji , Rozdział 7.: Podstawowe informacje o wszystkich rodzajach wywiadów i rozmów , Rozdział 8.: Rozmowa kwalifikacyjna , Rozdział 9.: Komunikacja i rozwiązywanie problemów w małych grupach , Rozdział 10.: Grupy: przywództwo i uczestnictwo , Rozdział 11. : Prezentacje informacyjne , Rozdział 12. : Badanie , uzasadnianie i przekazywanie własnych pomysłów , Rozdział 13.: Profesjonalne pomoce wizualne , Rozdział 14.: Prezentacje perswazyjne : indywidualne czy w zespole?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 83-01-14546-3
1. Podstawowe zagadnienia socjologii. Jednostka a społeczeństwo, 2.Ilościowe aspekty grupy, 3. Nadrzędność i podrzędność, 4. Tajność i tajny związek, 5. Rozprawy zebrane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-459-4
1.Istota i początki socjologii. 2.Teorie i metody w socjologii. 3.Symbole i kultura. 4. Struktura społeczna. 5. Interakcja społeczna. 6.Socjalizacja. 7.Grupy i organizacje. 8.Nierówności: klasowe, etniczne i płci. 9.Instytucje. 10.Populacja, społeczność lokalna i środowisko. 11. Zaburzenia, dewiacje i sprzeciw społeczny. 12.Zmiana społeczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-459-4
1.Istota i początki socjologii. 2.Teorie i metody w socjologii. 3.Symbole i kultura. 4. Struktura społeczna. 5. Interakcja społeczna. 6.Socjalizacja. 7.Grupy i organizacje. 8.Nierówności: klasowe, etniczne i płci. 9.Instytucje. 10.Populacja, społeczność lokalna i środowisko. 11. Zaburzenia, dewiacje i sprzeciw społeczny. 12.Zmiana społeczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Społeczna natura człowieka / Wojciech Jakubowski. - Warszawa : Elipsa Sp. zo.o., 1999. - 124 s. : rys.; tab. ; 21 cm.
(Biblioteka wiedzy o polityce / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski)
ISBN: 83-7151-292-9
1.Człowiek przedmiotem poznania; 2. Czynniki regulujące postępowania człowieka: Potrzeby; Postawy; Osobowość człowieka jej elementy; 3. Człowiek w grupie: Społeczeństwo; Sytuacje społeczne; Grupa społeczna; Wpływ grupy Nan zachowanie jednostki; Struktury grupowe; Kierownictwo grupowe- style kierowania; Atrakcyjność- spoistość grupy; Grupy odniesienia; Egzemplifikacje- aspekt środowiskowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-1983-6
1. Spółdzielnie mieszkaniowe a transformacja społeczno-gospodarcza; 2. Spółdzielnie mieszkaniowe jako wspólnoty obywatelskie; 3. Geneza i historia spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce; 4. Ramy formalnoprawne spółdzielczości mieszkaniowej; 5. Próżnia społeczna, podział postkomunistyczny a spółdzielnie mieszkaniowe; 6. Spółdzielnie mieszkaniowe- analiza czterech przypadków; 7. Funkcjonowanie organów kolegialnych w badanych spółdzielniach; 8. Kapitał społeczny w badanych spółdzielniach; 9. Wspólnoty obywatelskie a spółdzielnie mieszkaniowe- próba uogólnienia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1588-6
1. Fenomen wpływu w organizacji, 2. Dylematy wpływu społecznego w relacjach interpersonalnych, 3. Wpływ grupy na jej członków w organizacji, 4. Wpływ przywódczy w organizacji, 5. Wpływ dobroczynny a nadużycia wpływu w organizacji, 6. Osłabianie wpływu a efektywność relacji społecznych w organizacji - problem deinfluentyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-408-2
1.Problematyka badań własnych: Zjawisko wpływu społecznego; Wybrane pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej; 3. Charakterystyka społeczności więziennej mężczyzn w jej podstawowych wymiarach. Przejawy wpływu społecznego; Zagadnienia badawcze; 2. Charakterystyka metodologiczna: Zdefiniowanie zmiennych i wskaźników zmiennych; Metody, techniki oraz narzędzia badawcze; Organizacja badań; 3. Wyniki badań: Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych wobec grup własnej i obcej ze względu na czas pobytu w izolacji więziennej; Uleganie wpływowi społecznemu przez tymczasowo aresztowanych wobec grup własnej oraz obcej ze względu na czas pobytu w izolacji więziennej; Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych wobec grup własnej i obcej ze względu na uczestnictwo w programowym oddziaływaniu; Omówienie wyników; Wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again