Form of Work
Książki
(55)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
only on-site
(50)
available
(29)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(30)
Czytelnia
(50)
Author
Crisp Richard J
(2)
Kobylińska Dorota
(2)
Kossowska Małgorzata
(2)
Podgórski Ryszard Adam
(2)
Różalska Ewa
(2)
Turner Jonathan H
(2)
Turner Rhiannon N
(2)
Wojciszke Bogdan
(2)
Adams K
(1)
Akert Robin M
(1)
Andruszko Robert
(1)
Aronson Elliot
(1)
Barge J. Kevin
(1)
Bezwińska-Walerjan Anna
(1)
Białyszewski Henryk
(1)
Bolesta-Kukułka Krystyna
(1)
Bombol Małgorzata
(1)
Brown Rupert
(1)
Budzyński Wojciech (nauki ekonomiczne)
(1)
Chlewińska Iwona
(1)
Cialdini Robert
(1)
Cybulko Anna
(1)
Datner-Śpiewak Helena
(1)
Dobieszewski Adolf
(1)
Dobrowolski Piotr
(1)
Doktór Kazimierz
(1)
Domański Henryk
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Dyczewski Leon
(1)
Eller Jack David
(1)
Finnis John
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Gabryś-Barker Danuta
(1)
Galanes G.J
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Gocławska Małgorzata
(1)
Goffman Erving
(1)
Gramlewicz Barbara
(1)
Gramlewicz Marek
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Gruszka Aleksandra
(1)
Grzelak Janusz
(1)
Gąsior-NIemiec Anna
(1)
Hamer Hanna
(1)
Hamilton Cheryl
(1)
Hartley Peter
(1)
Huddy Leonie
(1)
Izdebski Paweł
(1)
Jakubowska Urszula
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Janicki Janusz
(1)
Jarvis Robert
(1)
Jaworska Aleksandra
(1)
Jędrzejewski Marek
(1)
Kenrick Douglas t
(1)
Kobyliński Paweł
(1)
Kowalczewska Joanna
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Kretek-Kamińska Agnieszka
(1)
Lepalczyk Irena
(1)
Lewicka Maria
(1)
Lossman Karolina
(1)
Lęgowicz Aleksandra
(1)
Mika Stanisław
(1)
Morreale Sherwyn P
(1)
Motyka Krzysztof
(1)
Mruk Henryk
(1)
Neuberg Steven L
(1)
Nowacki Zbigniew
(1)
Nowak Agnieszka
(1)
Olszewska justyna
(1)
Orski Marek
(1)
Oyster Carol K
(1)
Paluchowski Władysław J
(1)
Pawłowska Beata
(1)
Peisert Arkadiusz
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Polakowska-Kujawa Jolanta
(1)
Pryszmont-Ciesielska Martyna
(1)
Psyk-Piotrowska Elżbieta
(1)
Ruszkowski Paweł
(1)
Rzepa Teresa
(1)
Sears David S
(1)
Sekerdej Maciej
(1)
Simmel Georg
(1)
Spitzberg Brian H
(1)
Suchecki Jacek
(1)
Szacki Jerzy
(1)
Szmagalski Jerzy
(1)
Szmatka Jacek
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Towalski Rafał
(1)
Trzebiatowska Małgorzata
(1)
Turowski Jan
(1)
Urban Bronisław
(1)
Waśkiewicz Olena
(1)
Wilson Timothy D
(1)
Wojtaszek Adam
(1)
Wosińska Wilhelmina
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(58)
Language
Polish
(56)
English
(2)
Subject
Grupy społeczne
(48)
Psychologia społeczna
(15)
Socjologia
(13)
Stosunki interpersonalne
(9)
Społeczeństwo
(8)
Struktura społeczna
(8)
Komunikacja społeczna
(7)
Postawy
(7)
Agresywność
(6)
Interakcje społeczne
(6)
Kultura
(5)
Rodzina
(5)
Komunikacja niewerbalna
(4)
Konflikt społeczny
(4)
Miłość
(4)
Patologia społeczna
(4)
Socjalizacja
(4)
Autoprezentacja
(3)
Grupy nacisku
(3)
Manipulacja (psychol.)
(3)
Negocjacje
(3)
Przywództwo
(3)
Rola społeczna
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Wartość
(3)
Władza
(3)
Zmiana społeczna
(3)
Bezdomność
(2)
Bezrobocie
(2)
Internet
(2)
Kobieta
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Konflikt
(2)
Mężczyzna
(2)
Młodzież
(2)
Naród
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Opieka społeczna
(2)
Państwo
(2)
Polityka
(2)
Poznanie
(2)
Poznanie -- psychologia -- podręcznik akademicki
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Public relations
(2)
Płeć
(2)
Spostrzeganie interpersonalne
(2)
Subkultura
(2)
Symbole
(2)
Ubóstwo
(2)
Więź społeczna
(2)
Zachowanie
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dziecko chore
(1)
Ekonomika
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Elita ekonomiczna
(1)
Etyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka społeczna
(1)
Filozofia
(1)
Godność ludzka
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Interakcja społeczna
(1)
Jakość życia
(1)
Język
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Konformizm
(1)
Konsumenci
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Media społecznościowe
(1)
Menedżerowie
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Mniejszości religijne
(1)
Motywacja
(1)
Nauki społeczne
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje
(1)
Osiedle mieszkaniowe
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Perswazja
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prawo naturalne -- filozofia
(1)
Prawo naturalne -- teoria
(1)
Prezentacje i wystąpienia
(1)
Promocja handlowa
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(1)
58 results Filter
E-book
In basket
Tegoroczny pierwszy numer "Theory and Practice of Second Language Acquisition" 4 (1) 2018 koncentruje się na kwestiach związanych z wpływem szeroko pojętego środowiska uczenia się i przyswajania języka na osiągane rezultaty. Omawiane są badania nad kształtowaniem się przynależności językowo-kulturowej w związkach osób reprezentujących różne językowo-kulturowe systemy, efekt zastosowania imersji językowej jako dodatkowych działań wspomagających przyswajanie języka, wpływ środowiska społecznego na aspiracje studentów anglistyki, wpływ grupy klasowej na rezultaty osiągane przez uczniów gimnazjum oraz kwestie dotyczące przyswajania systemu fonetycznego języka angielskiego przez polskich uczniów jako wypadkowe rodzaju ćwiczeń stosowanych przez nauczyciela oraz jego własnej wymowie w języku obcym. Tak jak poprzednie, obecny numer kierowany jest zarówno do badaczy procesów przyswajania języków, jak i do praktykujących glottodydaktyków.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-3168-1
1.Poznawanie antropologii; 2. Rozumienie i badanie kultury; 3. Źródła antropologii kulturowej; 4. Język a stosunki społeczne; 5. Uczenie się bycia jednostką: osobowość i płeć kulturowa; 6. Jednostki i tożsamość: rasa i etniczność; 7. Ekonomika: ludzie, przyroda i organizacja społeczna; 8. System pokrewieństwa i organizacja nieoparta na pokrewieństwie: tworzenie grup społecznych; 9. Polityka: ład społeczny i kontrola społeczna; 10. Religia: interakcje ze światem nieludzkim; 11. Dynamika kulturowa: ciągłość i zmiana; 12. Kolonializm i źródła globalizacji; 13. Walka o tożsamość polityczną: nacjonalizm, etniczność i konflikt; 14. Walka o niezależność ekonomiczną: rozwój, modernizacja i globalizacja; 15. Walka o kulturowe przetrwanie, odrodzenie i rewitalizację.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-784-1
1. Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad polską klasą wyższą. Perspektywa socjologiczna; 2. Czy istnieje symetria między ubóstwem a zamożnością?; 3. Jakość życia zalążkowej klasy wyższej w Polsce w latach 2011-2012; 4. Wybrane aspekty społecznej stratyfikacji i jej związki z zachowaniami konsumpcyjnymi; 5. Polska klasa wyższa w kontekście przemian w zachowaniach konsumentów- dylematy badawcze; 6. Klasa wyższa- atrakcyjny czy spędzający sen z powiek segment rynku?; 7. Dobra pozycjonalne jako wyraz przynależności do klasy wyższej- konsekwencje ekonomiczne; 8. Jak rozpoznać bogacza? Ocena ludzi komunikujących status za pomocą przedmiotów w perspektywie badań rynku; 9. Zachowania zakupowe przedstawicieli polskiej klasy wyższej- próba diagnozy; 10. Kreowanie e-wizerunku marki luksusowej ze szczególnym uwzględnieniem klasy wyższej; 11. Oczekiwania klasy wyższej jako determinanta rozwoju usług hotelarskich w Polsce; 12. Postawy i zachowania polskich klientów segmentu MassAffluent; 13. Inwestycje alternatywne w Polsce i na świecie na przykładzie rynku dzieł sztuki; 14. Inwestycje na rynku wina inwestycyjnego oraz diamentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-86989-77-7
1. Wstępy, 2. Zespoły, 3. Scena i kulisy, 4. Role poboczne, 5. Komunikaty nie w stylu przedstawienia, 6. Sztuka manipulowana wrażeniami, 7. Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński ; Tom 8)
ISBN: 83-7383-181-9
1. Czym i jak zajmuje się psychologia społeczna, 2. Wiedza i sądy o świecie społecznym, 3. Spostrzeganie osób, 4. Ja i wizerunek własnej osoby, 5. Postawy i wartości, 6. Zmiana postaw, 7. Wpływ społeczny, 8. Atrakcyjność i miłość, 9. Pomocność i prospołeczność, 10. Agresja, 11. Grupa społeczna, 12. Kobiety i mężczyźni:psychiczne zróżnicowanie płci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 584)
ISBN: 978-83-7378-655-4
1. Koncepcja dialogu społecznego i jej źródła w neokorporatyźmie; 2. Wpływ integracji europejskiej na dialog społeczny. Próba systematyzacji; 3. Stan i rozwój dialogu społecznego w Republice Czeskiej; 4. Dialog społeczny w Polsce; 5. Dialog społeczny na Słowacji; 6. Dialog społeczny na Węgrzech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-312-2
1. Kultura i procesy społeczne: Internalizacja wzorów kulturowych w procesie socjalizacji w organizacji; Proces wytwarzania McPracownika. Przemoc w reprodukcji wzorów zachowań organizacyjnych; Kultura menedżerów i specjalistów; Ideologia menedżerska i kultura organizacyjna; Wokulski czy Dyzma? Przedsiębiorcy w polskiej literaturze współczesnej - szkic do badań portretu; Siła i przemoc w działaniach menedżerów współczesnych organizacji. Socjotechnika współczesnej korporacji: Doba ma tylko 24, czyli: neutralizacje są konieczne. Temporalne dylematy menedżerów; Kontrola pracowników we współczesnych korporacjach; Monitorowanie pracowników - dążenie do wydajności i efektywności a podmiotowość pracownika; Rola organizacji w kształtowaniu swoich zasobów ludzkich rzeczywistość Polskiego rynku pracy w obliczu zmian w ostatnich latach; Rekrutacja i adaptacja pracownicza - modele, etyka i rzeczywistość. 3. Studia przypadków w perspektywie socjologicznej: Grupa społeczna kierowców zawodowych; Badania jakościowe w przedsiębiorstwach na temat wydłużania życia zawodowego; Transformacja wiedzy jako szansa rozwoju organizacji;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-867-0
Zawiera: R.1 Podstawowe prawidłowości funkcjonowania grup; R.2 Dlaczego ludzie tworzą i wybierają grupy; R.3 Rozwój grupy i procesy socjalizacji; R.4 Komunikacja w grupach; R.5 Procesy wpływu w grupie; R.6 Produktywność grupy; R.7 Podejmowanie decyzji; R.8 Władza i przywództwo; R.9 Konflikty intra- i intergrupowe; R.10 Dylematy społeczne jako szczególne przypadki konfliktu; R.11 Stres i zmiany społeczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-338-8
Wstęp: Scena, aktorzy, scenariusze; Transformacja elektroenergetyki a branżowe grupy interesów; Prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin: perspektywa administracji rządowej; Przekształcenie sektora elektroenergetycznego w Polsce - perspektywa Ministra Gospodarki; Związki zawodowe a prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA; Aktorzy prywatyzacji PAK na scenie Sejmowej Komisji Gospodarki; Prywatyzacja PAK - analiza społecznego pola gry; Społeczne warunki dysfunkcjonalizacji systemowej w elektroenergetyce polskiej na przykładzie organizacji PAK (Pątnów-Adamów-Konin). Studium z socjologii dynamiki organizacyjnej; Elektroenergetyka w perspektywie socjologii zmiany organizacyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowe Tendencje w Psychologii / przewod. KR Jerzy Brzeziński ; Tom 16)
ISBN: 978-83-01-16080-7
1. Sieć jako środowisko działania: Internet a Zycie społeczne; Aktorzy, artefakty i procesy. Szkic społecznej psychologii cyberprzestrzeni; 2. Sieć jako medium komunikacji: Komunikacja za pośrednictwem komputera z punktu widzenia psychologii społecznej i poznawczej: teraźniejszość i przyszłość interakcji, opartych na technice; Cyber-atrakcyjność: rola komunikacji za pośrednictwem komputera w rozwoju relacji interpersonalnych; Przyczyny i skutki rozhamowanego zachowania w Internecie; Tworzenie się seksualności i tożsamości w młodzieżowych pogawędkach w sieci; Ja w sieciowych stronach domowych: gender, tożsamość i władza w cyberprzestrzeni; 3. Diagnozowanie i terapia w sieci: Od Elizy do Internetu: krótka historia diagnozowania za pomocą komputerów; Testowanie i diagnozowanie za pomocą Internetu; Cyberpsychologia spotyka psychologię kliniczną- pojawienie się e-terapii w opiece nad zdrowiem psychicznym; Interwencje dotyczące zaburzeń wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych za pomocą sieci: przegląd jakościowy; Mity i rzeczywistość pracy klinicznej w sieci (online); 4. Sieć zagrożeń: Gratyfikacja w Internecie a uzależnienia: korzystanie i nadużywanie nowych mediów; Poznawczo-behawioralny model patologicznego używania Internetu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Postępy Psychologii)
ISBN: 83-87957-69-0
Makropsychologia czyli psychologia zmiany społecznej: szkic osobisty; Potoczne rozumienie moralności; Wpływ telewizji na postawy i decyzje wyborcze oraz jej percepcja; Daj czy wypracuj? Sześcienny model aktywności; Hiperuległość; Orientacje społeczne; Kontrola, preferencje kontroli, postawy wobec problemów społecznych; Bezradność społeczna, bezradność wyuczona; Percepcja społecznego konsensusu, myślenie stereotypowe, a skłonność do uprzedzeń; Związki poznawczej indywidualizacji z efektem asymetrii w spostrzeganiu dystansów ja-inni jako miara stereotypów społecznych; Orientacje prospołeczne a preferowanie wartości (w kategoryzacji Shaloma Schwartza); Rola interakcji w wyjaśnianiu percepcji grup społecznych; Style funkcjonowania w grupie zadaniowej; Sztuka układania ankiet ewaluacyjnych; Specyfika następstw skrajnego stresu- historia poglądów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-327-4
1. Wiadomości wstępne o komunikacji; 2. Klasyfikacja potrzeb człowieka i ich charakterystyka; 3. Komunikacja interpersonalna; 4. Komunikacja werbalna i niewerbalna; 5. Typologia zachowań klientów; 6. Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa; 7. Podróż psychologiczna; 8. Konflikty międzyludzkie - główne ich przyczyny w miejscu pracy; 9. Różne role w grupie; 10. Negocjacje; 11. Etyka w relacji z drugim człowiekiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14939-0
Wstęp; Cz. I podstawy komunikacji: 1. Wprowadzenie do komunikacji, 2. Model kompetencji komunikacyjnej, 3. Spostrzeganie, 4. Język, 5. Komunikacja niewerbalna, 6. Słuchanie, 7. Kompetencja w komunikacji internetowej, Cz.II Komunikacja interpersonalna: 8. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej, 9. Związki międzyludzkie a wiedza, 10. Związki międzyludzkie a umiejętności. Cz. III Komunikacja w małej grupie, 11. Komunikacja w małej grupie a motywacja, 12. Podejmowanie decyzji, 13. Przywództwo, czyli zarządzanie relacjami w grupie. Cz. IV przemawianie publiczne, 14. Wprowadzenie do przemawiania publicznego, 15. Przygotowanie wystąpienia publicznego, 16. Prezentacja wystąpienia, 17. Wystąpienia informacyjne, 18. Wystąpienia perswazyjne. Dodatek: Kompetentne prowadzenie wywiadów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15347-2
Część I Orientacja na małe grupy: 1. Małe grupy jako serce społeczeństwa, 2. Grupy jako ustrukturalizowane systemy otwarte. Część II Podstawy komunikowania sie w małej grupie: 3. Reguły komunikowania sie obowiązujące członków grupy, 4. Komunikowania sie obowiązujące członków grupy, 4. Komunikaty werbalne i niewerbalne w małych grupach, 5. Twórcze i krytyczne myslenie w małych grupach, 6. Procedury grupowego rozwiązywania problemów. Część III Rozumienie procesów grupowych i zwiększanie wydajności pracy grupy: 7. Stawanie się grupą, 8. Zalety zróżnicowania w małej grupie, 9. Efektywne zarzadzanie konfliktami, 10. Zastosowanie zasad przywództwa. Część IV Wystąpienia publiczne w małych grupach: 11. Planowanie, organizowanie i prowadzenie prezentacji w małych grupach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-814-X
Po co zawracać sobie tym głowę; O czym rozmawiamy. Definicje i różnice; Sposoby obserwowania i analizowania tego, co się dzieje w grupie. Jak grupy zmieniają się i rozwijają; Kto chce być przywódcą?; Co kto robi? Struktura i komunikacja; A odpowiedzią jest...grupowe rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji; Kiedy dochodzi do konfrontacji - sytuacja międzygrupowa. Grupy przystępują do pracy - zespoły w organizacjach; Grupy mogą pomóc w nauce - praca zespołowa i studenci; Grupy mogą być pomocne - praca grupowa i kilka myśli końcowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1523-1
Cz.I Komunikacja masowa: Reklama jako narzędzie komuni kacji masowej; Serwis World Wide Web (WWW) jako narzę dzie komunikacji masowej; Promocja below the line(BTL) Informatyczne i cyfrowe narzędzia komunikacji; Wizuali zacja; Relacje z mediami oraz rozgłos; Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi; Lobbing; Sponsoring jako instrument komunikowania się przedsiębiorstwa z ryn kiem. Cz.II Komunikacja grupowa: Wystapienia publiczne i prezentacje; Targi jako narzędzie komunikacji grupowej Wydarzenia marketingowe (event marketing); Komunikowa nie się w grupie pracowniczej; Zebrania handlowe jako metoda komunikowania w przedsiębiorstwie; Grupy i listy dyskusyjne jako narzędzia komunikacji grupowej. Cz.II Komunikacja indywidualna: Komunikacja werbalna; Słuchanie; Czytanie; Pisanie; Mowa ciała; Zarządzanie przestrzenią; Wizerunek; Reotyrka; Negocjacje i media cje; Komunikacja indywidualna za pośrednictwem kompute ra; Błędy i trudności w komunikacji. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-328-6
I. Grupy mniejszościowe i marginalne: Pojęcia, koncepcje, miejsce w społeczeństwie: Grupy mniejszościowe - aspekt etniczno-narodowy. Pojęcia, koncepcje, propozycje. Więzi w grupach mniejszościowych a ich kultura. Grupy marginalne. Grupy marginalne w społeczeństwie informacyjnym. Prawo do różnicy. Problemy ochrony mniejszości narodowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Ochrona kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Spory o symbole. Wielokulturowość Górnego Śląska. II. Mniejszościowe grupy etniczne, narodowe, religijne: Ukraińskie wspólnoty kulturowe w Polsce południowowschodniej. Wybrane aspekty przemian religijnych. Przyczyny marginalizacji ludności autochtonicznej na Warmii i Mazurach w okresie PRL. Ormianie. Religijne ojczyzny polskiej diaspory w 20001 r. Piętno "gorszości" Polski i Polaków magazynie " Der Spiegel". Tożsamość kulturowa repatriantów z krajów byłego ZSRR. Młodzież w poszukiwaniu wspólnoty - między Przystankiem Woodstock a J.M.J.. Kultura grupy Hare Krysna. III. Kultura grup marginalnych: Marginalizacja kulturowa mieszkańców wsi. Strategie zapobiegania marginalizacji kultury wsi. Marginalizacja bezrobotnych i ich styl życia. Kultura ludzi bezdomnych. Wolontariat jako forma aktywizacji osób w wieku emerytalnym. Zróżnicowanie kulturowe "Tradycyjne społeczności terytorialne" na przykładzie badań ludzi starych w wybranych gminach województwa podlaskiego. Twórczość artystyczna więźniów. Zachowania religijne oraz postawy moralne więźniów na przykładzie Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju - raport z badań. czy tylko zachowania patologiczne w podkulturze skinów?. Sposób życia a hierarchia wartości w grupach marginalnych na Górnym Śląsku. Przykład Rybnika i okolicy. Rozgłos i marginalizacja społeczności małego miasta w sytuacji zagrożenia. Analiza empiryczna młodzieży Jedwabnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 978-83-01-15219-2
I. Mikrosocjologia jako dyscyplina społeczna, 1. Emergentny strukturalizm socjologiczny-dochodzenie do paradygmatu analizy mikrostruktur społecznych, 2. Prekursorzy mikrosocjologii wśród klasyków socjologii, 3. Klasyczne teorie i studia empiryczne w mikrosocjologii, II. Struktury quasi-grupowe, 4. Formowanie się i krystalizacja układów statusów, 5. Role społeczne i struktury ról, III. Struktury grupowe bliskiego dystansu-jednostka a naciski strukturalne, 6. Struktura socjometryczna: struktura afektywna małej grupy, 7. Struktura komunikowania się: wolność jednostki a wymogi struktury, 8. Struktura przywództwa: wpływ kontekstu strukturalnego na cechy indywidualne jednostki, IV. Dialektyka procesów mikrospołecznych i makrospołecznych, 9. Teoria wzajemnych relacji między mikrostrukturami i makrostrukturami, 10. W kierunku mikrosocjologii strukturalnej. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62196-35-7
1.Mikroświaty kobiet- obszary nieformalnego, pozaformalnego i formalnego uczenia się dorosłych: Mikroświat rodziny w narracjach autobiograficznych starszych kobiet; Bezdzietność z wyboru. Kontestacja roli i ucieczka z socjalizacyjnego getta versus dojrzały wybór; Mikroświaty kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi; Aktywność edukacyjna pielęgniarek i położonych w obszarze doskonalenia zawodowego; 2. Mikroświaty pasjonatów, aktywistów i ideologów- pomiędzy działaniem a marginalizacją społeczną: Motywacje członków założycielskich Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej "Genius Loci"; Załoga rejsu pełnomorskiego jako specyficzna grupa społeczna; Na peryferiach uniwersytetu- wyzwania dla edukacji rodzajowej i antydyskryminacyjnej na przykładzie działalności Stowarzyszenia Kofe(m)Ina; Współcześni polscy konserwatyści o edukacji i wychowaniu; Taktyki radzenia sobie ze stygmatem choroby psychicznej- komunikat z badań; 3. Mikroświaty pogranicza kultur- grupa, mniejszość, społeczeństwo: Mikroświaty religijne we Wrocławiu; Dzielnica Czterech Świątyń- edukacja międzykulturowa; Mniejszość etniczna Łemków jako mikroświat społeczny dla jej członków i obserwatorów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again