Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(10)
Author
Wiatrak Wiesław
(3)
Czapiński Janusz
(1)
Gutkowska Krytyna
(1)
Maciejewski Grzegorz
(1)
Panek Tomasz
(1)
Roeske-Słomka Iwona
(1)
Słaby Teresa
(1)
Warzecha Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Gospodarstwo domowe
(10)
Budżety rodzinne
(4)
Statystyka gospodarcza
(3)
Śląskie, województwo (od 1999)
(3)
Jakość życia
(2)
Rynek pracy
(2)
Stopa życiowa
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Bezrobocie
(1)
Bogactwo
(1)
Demografia
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Ludność
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Siła robocza
(1)
Spis ludności
(1)
Spis powszechny
(1)
Spożycie
(1)
Służba zdrowia
(1)
Technologia
(1)
Ubóstwo
(1)
Wieś
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
16 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7244-353-X
1. Wiejskie gospodarstwa domowe - istota i cechy wyróżniające, 2. Czynnik ludzki w wiejskich gospodarstwach domowych i jego zmiany, 3. Ocena sytuacji finansowej wiejskich gospodarstw domowych i jej zmiany, 4. Mieszkania na wsi oraz ich wyposażenie, 5. Poziom zaspokojenia potrzeb żywnościowych w wiejskich gospodarstwach domowych, 6. Poziom zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w wiejskich gospodarstwach domowych, 7. Poziom zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych na wsi w zakresie edukacji, 8. Poziom zaspokojenia potrzeb wiejskich gospodarstw domowych w zakresie kultury i wypoczynku, 9. Zakres oczekiwanej i otrzymywanej pomocy wśród wiejskich gospodarstw domowych, 10. Oczekiwania wiejskich gospodarstw domowych wobec poziomu zaspokojenia potrzeb w perspektywie integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-32-1
1. Wstęp, 1.1. Cel i ogólne założenia projektu, 1.2. Problematyka badania 2. Główne wyniki i wnioski 3. Metoda badania: 3.1. Schemat, procedura i przebieg badania 3.2. Schemat doboru próby do badania i zasady jej ważenia; 3.3. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje; 3.4. Charakterystyka próby według głównych klasyfikacji 4. Warunki życia gospodarstw domowych: 4.1. Dochody i sposób gospodarowania dochodami; 4.2. Wyżywienie; 4.3. Zasobność materialna; 4.4. Warunki mieszkaniowe; 4.5. Edukacja; 4.6. Kultura i wypoczynek; 4.7. Opieka zdrowotna: korzystanie, finansowanie i opieka społeczna; 4.8. Porównanie warunków życia gospodarstw domowych w układzie wojewódzkim; 4.9. Proekologiczne zachowania gospodarstw domowych; 4.10. Rynek pracy 5. Indywidualna jakość życia: 5.1. Ogólny dobrostan psychiczny; 5.2. Zadowolenie z poszczególnych dziedzin i aspektów życia; 5.3. Znaczenie wybranych obiektywnych wyznaczników życia dla subiektywnej jakości życia; 5.4. Weryfikacja cebulowej teorii szczęścia 5.5 Finanse osobiste 5.6 Zdrowie - objawy psychosomatyczne 5.7. Stres życiowy 5.8. Strategie radzenia sobie z problemami i trudnościami 5.9. Wsparcie społeczne 5.10. Cechy osobowości i styl życia 5.11. Stosunek do przemian systemowych i ocena ich wpływu na życie Polaków 5.12. Polak przed telewizorem 5.13. Psychologiczno-społeczny portret wybranych zawodów; 6. Stan społeczeństwa obywatelskiego: 6.1. Postawy i relacje społeczne 6.2. Doświadczenie i kompetencje obywatelskie Polaków 6.3. Kapitał społeczny; 7. Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych: 7.1. Uwarunkowania 7.2. Konsekwencje korzystania z nowoczesnych technologii; 8. Wykluczenie społeczne: 8.1. Ubóstwo i nierówności dochodowe 8.2. Bezrobocie 8.3. Dyskryminacja społeczna 8.4. Trzy typy wykluczenia społecznego; 9. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-200-1
1.Elity ekonomiczne jako przedmiot badań, 2.Dochody i wydatki konsumpcyjne w polskich gospodarstwach wysokodochodowych w latach 2000-2003, 3.Warunki funkcjonowania gospodarstw domowych polskich elit ekonomicznych w świetle badania empirycznego, 4.Wzorzec konsumpcji polskich elit ekonomicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-808-7
1.Charakterystyka gospodarstw domowych, 2.Dochody gospodarstw domowych, 3.Wydatki gospodarstw domowych, 4.Modele dochodów i wydatków dla wybranych grup dóbr i usług
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-14-7
1.Metodyka badania zamożności gospodarstw domowych, 2.Zamożnośc gospodarstw domowych-analiza strukturalna, 3.Zmiany poziomu zamożności gospodarstw domowych w warunkach transformacji systemowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 45)
ISBN: 83-7417-025-5
1. Przeobrażenia w strukturze zatrudnienia kobiet w Polsce w latach 1992-2001, 2. Społeczno-demograficzne aspekty bezrobocia w gminach województwa zachodniopomorskiego, 3. Rola człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie w świetle literatury przedmiotu, 4. Demograficzne uwarunkowania zasad kalkulacji świadczenia emerytalnego, 5. Udziały wydatków na żywność w dochodach rozporządzalnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 1994-2001, 6. Analiza sytuacji mieszkaniowej ubogich gospodarstw domowych w środowisku wielkomiejskim, 7. Model procesu podejmowania decyzji zawierania związków małżeńskich, 8. Taksonomiczna analiza infrastruktury turystycznej w Wielkopolsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61638-76-6
1. Rynek pracy; 2. Aktywność edukacyjna dorosłych członków gospodarstw domowych; 3. Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróżnicowanie według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych; 4. Sytuacja materialna gospodarstw domowych osób starszych; II. Potencjalne źródła i konsekwencje wykluczenia społecznego: 5. Pojęcie wykluczenia społecznego; 6. Obecność i wykluczenie gospodarstw domowych na rynku finansowym; 7. Ubóstwo; 8. Bezrobocie; 9. Dyskryminacja społeczna; 10. Niepełnosprawność; 11. Rodzaje i zakres wykluczenia społecznego w różnych grupach społecznych; 12. Wykluczenie a różne wymiary jakości zycia; 13. Podsumowanie i główne wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Gospodarstwo domowe - statystyka (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again