Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(10)
Author
Kieżel Ewa
(3)
Ancyparowicz Grażyna
(1)
Burgiel Aleksandra
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Deniszczuk Lucyna
(1)
Kurowski Piotr
(1)
Małysa-Kaleta Agata
(1)
Miczyńska-Kowlaska Maria
(1)
Smyczek Sławomir
(1)
Sowa Izabela
(1)
Styrc Marta
(1)
Słaby Teresa
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Zrałek Jolanta
(1)
Świecka Beata
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Gospodarstwo domowe
(10)
Spożycie
(9)
Budżety rodzinne
(4)
Konsumenci (ekon.)
(4)
Stopa życiowa
(2)
Artykuły konsumpcyjne
(1)
Banki
(1)
Banki internetowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Bogactwo
(1)
Budżet
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Jakość życia
(1)
Minimum socjalne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Płeć
(1)
Upadłość
(1)
Upadłość konsumencka
(1)
Usługi
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-918-4
1. Gospodarstwa domowe jako podmiot rynku: Gospodarstwo domowe - pojęcie, klasyfikacja, funkcje; Gospodarstwo domowe na rynku pracy; Gospodarstwo domowe na rynku produktów i usług; Gospodarstwo domowe jako podmiot bankowości detalicznej; Kondycja ekonomiczna gospodarstw domowych. 2. Postawy konsumpcyjne jako determinanta kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych: Poziom i struktura konsumpcji gospodarstw domowych; Przesłanki zmian postaw konsumpcyjnych gospodarstw domowych; Źródła finansowania konsumpcji gospodarstw domowych; styl życia i jego społeczno-ekonomiczne implikacje. 3. Świadomość ekonomiczna i społeczna jako determinanta kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych na tle badań (wtórnych i pierwotnych): Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym; Wykształcenie a świadomość ekonomiczna członków gospodarstwa domowego- perspektywa empiryczna; Świadomość ekonomiczna a status ekonomiczny gospodarstwa domowego- perspektywa ekonomiczna; Świadomość ekonomiczna a decyzje finansowe gospodarstw domowych - perspektywa empiryczna; Świadomość społeczna gospodarstw domowych. 4. Ocena stanu sytuacji zadłużeniowej gospodarstw domowych - na tle badań (wtórnych i pierwotnych): Sytuacja zadłużeniowa i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarstw domowych na świecie, w Polsce i województwie zachodniopomorskim; Przeobrażenia sektora finansowego w kontekście zmian rynku kredytowego; Przyczyny i motywy zadłużenia gospodarstw domowych w perspektywie ekonomiczno-społecznej; Przebieg i ewolucja sytuacji zadłużeniowej oraz sposoby jej sanacji i ich skuteczność. 5. Bankructwo gospodarstwa domowego -nowa instytucja w polskiej gospodarce: pojęcie nadmiernego zadłużenia, bankructwa i upadłości gospodarstw domowych; Stan prawa polskiego wobec bankructw i upadłości gospodarstw domowych w świetle doświadczeń zagranicznych; Procedura upadłościowa osób fizycznych w Polsce - propozycja wariantowa; Przyczyny bankructw gospodarstw domowych; Skutki bankructw gospodarstw domowych; Świadomość ekonomiczna a zagrożenie bankructwem gospodarstw domowych - perspektywa empiryczna; Rola państwa oraz sektora finansowego i innych instytucji w działaniach prewencyjnych i naprawczych. 6. Metodyka diagnozy i prognozy bankructw gospodarstw domowych: Teoria predykcji a możliwość przewidywania zagrożenia gospodarstw domowych bankructwem; Wybór metody do modelu diagnostycznego; Weryfikacja skuteczności diagnostycznej modelu - badania eksperymentalne; Próba budowy modelu prognozy bankructwa konsumenckiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław Bywalec. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2009. - 201, [5] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15916-0
1. Gospodarstwo domowe- istota i funkcje; 2. Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego; 3. Źródła informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych; 4. Determinanty i prawidłowości zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych; 5. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gospodarstwo domowe / Grażyna Ancyparowicz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, 2004. - 140, [3] s. : rys. ; 21 cm.
(Bezpieczeństwo socjalne ; Cz.I)
ISBN: 83-87919-29-2
1. Gospodarstwo domowe w systemie gospodarki społecznej: Konsumpcja, czyli proces zaspokajania potrzeb; Atrybuty, rodzaje i rozwój rynku; Pułapki zbyt niskiej i nadmiernej konsumpcji; Więzi ekonomiczne w gospodarstwie domowym; Źródła zasilania i kierunki wydatków w budżecie gospodarstwa domowego; Czynniki kształtujące aktywność zawodową gospodarstw domowych; Zróżnicowanie położenia materialnego polskich rodzin u progu XXI wieku; Bezrobocie i skutki lęku przez bezrobociem; Zadania dla pedagogiki społecznej w walce z ubóstwem. 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-288-7
Ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polskich gospodarstwach domowych; Aktywność zawodowa kobiet a zachowania polskich konsumentów; Identyfikacja preferencji konsumpcyjnych wybranych grup ludności Polski; Badanie satysfakcji konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych; Kształtowanie się motywów postępowania polskich konsumentów w oparciu o rynkowy wizerunek przedsiębiorstwa wykorzystanie metody wywiadu głębinowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-200-1
1.Elity ekonomiczne jako przedmiot badań, 2.Dochody i wydatki konsumpcyjne w polskich gospodarstwach wysokodochodowych w latach 2000-2003, 3.Warunki funkcjonowania gospodarstw domowych polskich elit ekonomicznych w świetle badania empirycznego, 4.Wzorzec konsumpcji polskich elit ekonomicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0616-4
1. Decyzje gospodarstw domowych o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji, 2. Uwarunkowania konsumpcji na przykładzie gospodarstw domowych osób bezrobotnych w Polsce w latach 2000-2006, 3. Metotodoliczne założenia badania konsumpcji gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi, 4. Sytuacja materialna gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem, 5. Zmiany w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem, 6. Warunkie mieszkaniowe i wyposażenie gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem w dobra trwałego uzytku, 7. Zróznicowanie wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych osób bezrobotnych, 8. Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych osób bezrobotnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Opracowania PBZ - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
1. Metoda potrzeb podstawowych dla wyznaczania progów konsumpcji gospodarstw domowych; 2. Progi zaspokajania podstawowych potrzeb konsumpcyjnych stosowane w Polsce; 3. Modyfikacja koszyków minimum socjalnego i minimum egzystencji; 4. Aspekt przestrzenny w badaniach nad progami minimalnej konsumpcji; 5. Nowe progi minimalnej konsumpcji wykorzystywane w polityce społecznej; 6. Metoda koszyka- perspektywy i wyzwania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1560-6
1.Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów w świetle teorii, 2.Uwarunkowania konsumpcji polskich gospodarstw domoaych w latach 1990-2002, 3.Problemy koncepcyjno-metodyczne badania racjonalności konsumpcji i zachowań konsumnetów, 4.Ocena racjonalności konsumpcji i zachowań konsumentów - wyniki badań bezpośrednich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7270-258-6
1.Istota i znaczenie konsumpcji oraz zachowań konsumenckich w życiu gospodarczym, 2.Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce, 3.Polskie gospodarstwa domowe, a nowa rzeczywistość ekonomiczna, 4.Współczesne kierunki rozwoju konsumpcji, 5.Społeczeństwo informacyjne, 6.Proces globalizacji, 7.Rola technologii i systemów informacyjnych, 8.E-comerce, 9.Rynki elektroniczne, 10.Rynki elektroniczne w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-300-X
1.zachowania konsumpcyjne a racjonalność - ujęcie teoretyczne, 2.Ocena racjonalności konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych (ujęcie koncepcyjno-metodyczne), 3.Polscy konsumenci wobec nowych trendów w konsumpcji, 4.Oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1991-2001, 5.Znaczenie proekologicznych cech produktu przy zakupie sprzętu AGD-racjonlne przesłanki ekokonsumpcji, 6.Przejawy naśladownictwa w zachowaniach młodych konsumentów (na przykładzie młodzieży licealnej), 7.Rola edukacji konsumenckiej w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych młodzieży
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again