Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Author
Ancyparowicz Grażyna
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Błaszczak-Przybycińska Ilona
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Knopek Jacek
(1)
Maciejewski Grzegorz
(1)
Sikora-Gaca Małgorzata
(1)
Słaby Teresa
(1)
Świecka Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Gospodarstwo domowe
(8)
Budżety rodzinne
(5)
Spożycie
(4)
Bogactwo
(1)
Budżet
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Finanse
(1)
Kościół a państwo
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Produkcja
(1)
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
(1)
Stopa życiowa
(1)
Upadłość
(1)
Upadłość konsumencka
(1)
Węgiel kamienny
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-918-4
1. Gospodarstwa domowe jako podmiot rynku: Gospodarstwo domowe - pojęcie, klasyfikacja, funkcje; Gospodarstwo domowe na rynku pracy; Gospodarstwo domowe na rynku produktów i usług; Gospodarstwo domowe jako podmiot bankowości detalicznej; Kondycja ekonomiczna gospodarstw domowych. 2. Postawy konsumpcyjne jako determinanta kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych: Poziom i struktura konsumpcji gospodarstw domowych; Przesłanki zmian postaw konsumpcyjnych gospodarstw domowych; Źródła finansowania konsumpcji gospodarstw domowych; styl życia i jego społeczno-ekonomiczne implikacje. 3. Świadomość ekonomiczna i społeczna jako determinanta kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych na tle badań (wtórnych i pierwotnych): Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym; Wykształcenie a świadomość ekonomiczna członków gospodarstwa domowego- perspektywa empiryczna; Świadomość ekonomiczna a status ekonomiczny gospodarstwa domowego- perspektywa ekonomiczna; Świadomość ekonomiczna a decyzje finansowe gospodarstw domowych - perspektywa empiryczna; Świadomość społeczna gospodarstw domowych. 4. Ocena stanu sytuacji zadłużeniowej gospodarstw domowych - na tle badań (wtórnych i pierwotnych): Sytuacja zadłużeniowa i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarstw domowych na świecie, w Polsce i województwie zachodniopomorskim; Przeobrażenia sektora finansowego w kontekście zmian rynku kredytowego; Przyczyny i motywy zadłużenia gospodarstw domowych w perspektywie ekonomiczno-społecznej; Przebieg i ewolucja sytuacji zadłużeniowej oraz sposoby jej sanacji i ich skuteczność. 5. Bankructwo gospodarstwa domowego -nowa instytucja w polskiej gospodarce: pojęcie nadmiernego zadłużenia, bankructwa i upadłości gospodarstw domowych; Stan prawa polskiego wobec bankructw i upadłości gospodarstw domowych w świetle doświadczeń zagranicznych; Procedura upadłościowa osób fizycznych w Polsce - propozycja wariantowa; Przyczyny bankructw gospodarstw domowych; Skutki bankructw gospodarstw domowych; Świadomość ekonomiczna a zagrożenie bankructwem gospodarstw domowych - perspektywa empiryczna; Rola państwa oraz sektora finansowego i innych instytucji w działaniach prewencyjnych i naprawczych. 6. Metodyka diagnozy i prognozy bankructw gospodarstw domowych: Teoria predykcji a możliwość przewidywania zagrożenia gospodarstw domowych bankructwem; Wybór metody do modelu diagnostycznego; Weryfikacja skuteczności diagnostycznej modelu - badania eksperymentalne; Próba budowy modelu prognozy bankructwa konsumenckiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław Bywalec. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2009. - 201, [5] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15916-0
1. Gospodarstwo domowe- istota i funkcje; 2. Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego; 3. Źródła informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych; 4. Determinanty i prawidłowości zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych; 5. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gospodarstwo domowe / Grażyna Ancyparowicz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, 2004. - 140, [3] s. : rys. ; 21 cm.
(Bezpieczeństwo socjalne ; Cz.I)
ISBN: 83-87919-29-2
1. Gospodarstwo domowe w systemie gospodarki społecznej: Konsumpcja, czyli proces zaspokajania potrzeb; Atrybuty, rodzaje i rozwój rynku; Pułapki zbyt niskiej i nadmiernej konsumpcji; Więzi ekonomiczne w gospodarstwie domowym; Źródła zasilania i kierunki wydatków w budżecie gospodarstwa domowego; Czynniki kształtujące aktywność zawodową gospodarstw domowych; Zróżnicowanie położenia materialnego polskich rodzin u progu XXI wieku; Bezrobocie i skutki lęku przez bezrobociem; Zadania dla pedagogiki społecznej w walce z ubóstwem. 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-200-1
1.Elity ekonomiczne jako przedmiot badań, 2.Dochody i wydatki konsumpcyjne w polskich gospodarstwach wysokodochodowych w latach 2000-2003, 3.Warunki funkcjonowania gospodarstw domowych polskich elit ekonomicznych w świetle badania empirycznego, 4.Wzorzec konsumpcji polskich elit ekonomicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 2(17) 2007. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2007. - 166 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 2(17) 2007)
1. Dziewięć centrów Ureogenezy; 2. Bilans korzyści i kosztów publicznej emisji akcji przed i po wstąpieniu Polski do UE; 3. Zmiany zasad wyboru Biskupa Rzymskiego wprowadzone przez Papieży Jana XXIII i Pawła VI; 4. Równouprawnienie wyznań w prawie polskim; 5. Władza rodzicielska a prawo do osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem; 6. Nasze dzisiejsze gospodarstwa domowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych)
ISBN: 978-83-7365-351-1
Zawiera: Kryzys jako zagrożenie dla porządku liberalnego i demokratycznych wartości; Transformacyjny krajobraz stosunków przemysłowych i dialogu społecznego w Polsce; Perspektywa finansowa 2014- 2020. Charakterystyka Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Finansowa stabilność systemu emerytalnego jako część zabezpieczenia społecznego; 25 lat transformacji polskiego górnictwa węgla kamiennego; Finansowanie inwestycji komunalnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Zmiany we wzorcach konsumpcji polskich gospodarstw domowych (od prawa Engela do paradoksu Veblena); Analiza wsparcia udzielonego na rozwój energetyki odnawialnej przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w okresie programowania 2007-2013; Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna na tle pozostałych stref w Polsce - analiza efektów funkcjonowania w latach 2000-2013; Політико-економічні трансформації Польської Республіки: досвід для України.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-14-7
1.Metodyka badania zamożności gospodarstw domowych, 2.Zamożnośc gospodarstw domowych-analiza strukturalna, 3.Zmiany poziomu zamożności gospodarstw domowych w warunkach transformacji systemowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 553)
1. Znaczenie produkcji gospodarstw domowych, 2. Wycena produkcji gospodarstw domowych, 3. Metody Wyceny pracy domowej, 4. Przegląd empirycznych wyników wyceny pracy domowej, 5. Dochów z produkcji domowej a dochów rozporządzalny gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2006
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again