Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(14)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(14)
Author
Kisilowska Helena
(3)
Borkowski Andrzej
(2)
Chełmoński Adam
(2)
Guziński Maciej
(2)
Kiczka Karol
(2)
Kieres Leon
(2)
Kocowski Tadeusz
(2)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(2)
Bandarzewski Kazimierz
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Byjoch Krzysztof
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Cybulska Renata
(1)
Dudzik Sławomir
(1)
Dziadkiewicz Bogusław
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Ostrowski Jarosław
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Redeł Sylwester
(1)
Rudnicki Maciej
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Stępniewski Michał
(1)
Szydło Marek
(1)
Śliwiński Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Gospodarka terenowa
(15)
Samorząd terytorialny
(11)
Gospodarka komunalna
(4)
Budownictwo
(3)
Budżety terenowe
(3)
Księgi wieczyste
(3)
Nieruchomości
(3)
Planowanie przestrzenne
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(3)
Wywłaszczenie
(3)
Prawo miejscowe
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przedsiębiorstwo państwowe
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Samorząd miejski
(2)
Controlling
(1)
Drogi
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Finanse publiczne
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Internet
(1)
Kanada
(1)
Konkurencja
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Monopol
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Odpady
(1)
PHARE
(1)
Państwo
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Powietrze
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Referendum lokalne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Samorząd gminny
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Ścieki
(1)
Subject: time
1989-
(1)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-60-3
R.1 Podstawowe zasady administracyjnego prawa gospodarczego. R.2 Przedsiębiorcy. R.3 Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej. R.4 Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym. R.5 Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. R.6 Administracyjno prawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców. R.7 Policja gospodarcza. R.8 Reglamentacja gospodarcza. R.9 Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym. R.10 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. R.11 Organizacje przedsiębiorców a związki zawodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-29-4
R.1 Podstawowe zasady administracyjnego prawa gospodarczego. R.2 Przedsiębiorcy. R.3 Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej. R.4 Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym. R.5 Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. R.6 Administracyjno prawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców. R.7 Policja gospodarcza. R.8 Reglamentacja gospodarcza. R.9 Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym. R.10 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. R.11 Organizacje przedsiębiorców a związki zawodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86393-85-8
Wprowadzenie; Konstrukcja prawna samorządu terytorialnego w Polsce; Mienie komunalne jako materialna podstawa realizacji zadań samorządu terytorialnego; Pojęcie działalności gospodarczej we współczesnym polskim prawie samorządu terytorialnego; Zadania samorząd u terytorialnego a gospodarka lokalna; Miejsce działalności gospodarczej gminy w strukturze zadań samorządu terytorialnego; Interes publiczny a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego; Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego a użyteczność publiczna; Działalność samorządu terytorialnego na rynku pieniężnym i kapitałowym jako narzędzie realizacji zamierzeń gospodarczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; Rok 6 Zeszyt 1(14))
1. Materialne prawo samorządu terytorialnego, 2. Udział samorządu terytorialnego w zarządzaniu drogami publicznymi, 3. Mienie samorządu terytorialnego, 4. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, 5. Organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny - zagadnienia z zakresu współpracy w realizacji zadań publicznych, 6. Kryteria nadzoru nad samorządem terytorialnym, 7. Karnoprawna ochrona instytucji samorządu terytorialnego w nowym kodeksie karnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0240-1
1. Wprowadzenie do problematyki badawczej; 2. Budżet jako podstawa samorządowej gospodarki finansowej; 3. Organizacyjno-prawne formy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 4. Źródła finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 5. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 6. Wewnętrzna kontrola finansowa samorządu; 7. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad samorządową gospodarką finansową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3995-5
1. Rozwój regionalny jako obszar funkcjonowania kontraktu wojewódzkiego; 2. Rozwój regionalny w Polsce i koncepcja kontraktu wojewódzkiego w ustawodawstwie polskim; 3. Struktura kontraktu wojewódzkiego; 4. Charakter prawny kontraktu wojewódzkiego na tle wybranych dwustronnych form działania administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-042-4
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-327-X
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-637-6
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Samorządowa)
ISBN: 83-88904-56-6
Cz. I Zagadnienia prawne; 1. Podstawowe pojęcia, 2. Niepubliczna emisja obligacji komunalnych, 3. Emisja obligacji w trybie publicznej subskrypcji, 4. Emisja obligacji przychodowych. Cz. II Zagadnienia finansowe; 5. Sposoby pomiaru kosztu pozyskania pieniądza poprzez emisje obligacji komunalnych, 6. Czynniki wpływające na koszt emisji obligacji komunalnych, 7. Ryzyko związane z emisją obligacji komunalnych, 8. Porównanie kredytu i emisji obligacji. Cz. III Zagadnienia praktyczne; 9. Rynek obligacji komunalnych w Polsce, 10. Motyw emisji obligacji komunalnych w Polsce, 11. Podstawowe ograniczenia w emitowaniu obligacji komunalnych, 12. Emisja obligacji komunalnych a nowe Prawo zamówień publicznych, 13. Wykorzystanie obligacji komunalnych w realizacji inwestycji realizowanych ze środków unijnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-338-3
1. Prawnoustrojowe oraz ekonomiczno-finansowe uwarunkowania polskiej polityki ekologicznej. 2. Prawnofinansowe oraz ustrojowe aspekty prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej w zakresie zadań publicznych związanych z ochroną zdrowia. 3. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. 4. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki odpadami. 5. Prawnofinansowe aspekty publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony powietrza związanych z gospodarką energetyczną. 6. Finanse publiczne jako źródło finansowania zadań publicznych j. s.t. związanych z ochroną środowiska. 7. Finansowane z funduszy Unii Europejskiej zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 8. Prawnofinansowe aspekty finansowania ze źródeł komercyjnych zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 9. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 10 Kwestie prawnopodatkowe dotyczące inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-24-8
R.1 Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej: Wprowadzenie; Pojęcie gospodarki komunalnej; Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej; Podstawy materialne gospodarki komunalnej; Gospodarka komunalna a pojęcie, zakres i dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego; Podsumowanie. R.2 Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej: Umowy w gospodarce komunalnej; Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw lokalnych; Publiczne formy współ pracy między jednostkami samorządu terytorialnego; Podsumowanie. R.3 Zakaz konkurencji w prawie gospodarki komunalnej: Pojecie i istota zakazów konkurencji; Zakaz konkurencji w prawie pracy; Zakaz konkurencji na tle ustaw samorządowych; Podsumowanie. R.4 Nadzór nad gospodarką komunalną: Pojęcie nadzoru nad gospodarką komunalną; Organy sprawujące nadzór - uwagi wstępne; Postępowanie w sprawach nadzoru pełnionego przez wojewodę; Postępowanie w sprawach nadzoru pełnionego przez RIO; Sądowa kontrola aktów nadzoru; Podsumowanie. R.5 Ocena obowiązującego unormowania w zakresie gospodarki komunalnej oraz wnioski de lege ferenda: Stan gospodarki komunalnej przed 1 lipca 1997r.; Gospodarka lokalna po uchwaleniu ustawy o gospodarce komunalnej; Problem przedsiębiorstw komunalnych użyteczności publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-402-4
Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające , Rozdział II. Gospodarka nieruchomościami , Rozdział III. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi , Rozdział IV. Utrzymanie czystości i porządku w gminie , Rozdział V. Gospodarowanie odpadami , Rozdział VI. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków , Rozdział VII. Zaopatrzenie w energię elektryczną , energię cieplną oraz gaz , Rozdział VIII. Cmentarze i chowanie zmarłych , Rozdział IX. Tereny zielone , parki i ochrona drzew , Rozdział X. Utrzymanie dróg publicznych , Rozdział XI. Zamówienia publicznie , Rozdział XII. Partnerstwo publiczno-prywatne .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-41-3
Część I. Modele i zasady samorządu terytorialnego: Ponadkrajowe modele i zasady samorządu terytorialnego - wprowadzenie do zagadnienia; Interes w prawie samorządowym; Prawna ochrona samodzielności samorządu terytorialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Samorządowe przepisy porządkowe - zagadnienia wybrane (ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa); Istotniejsze słabości samorządu terytorialnego w Polsce i ich oddziaływanie na demokrację lokalną; Część II. Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy: Nazwy jednostek samorządu lokalnego; Upoważnienie ustawowe do wydawania rozporządzeń dotyczących tworzenia gmin; Jednostki organizacyjne gminy; Regulacje "zasad tworzenia jednostek pomocniczych" w badanych statutach gmin; Zasady i tryb wyboru oraz odwołania organu wykonawczego gminy - zarys problematyki; Upoważnienie w świetle art. 39 ustawy o samorządzie gminnym; Obowiązek złożenia przez wójta i radnego oświadczenia majątkowego na dwa miesiące przed upływem kadencji; Marszałek województwa jako organ samorządu województwa? Gminne rady seniorów. Zarys wątpliwości badawczych; Straż gminna (miejska) - co zmieniono w regulacjach prawnych na przestrzeni 25 lat (kilka uwag); Historia pewnej instytucji - jak przebiegał proces ewolucji zadań i funkcji samorządowych kolegiów odwoławczych w świetle ustawodawstwa regulującego ich status; Konwent delegatów samorządu lokalnego w województwie w świetle prezydenckiego projektu ustawy samorządowej - próba oceny; Część III. Wybory samorządowe 2014 r.: Agitacja wyborcza w miejscach niedozwolonych - kilka uwag w kontekście samorządowej kampanii wyborczej; Państwowa Komisja Wyborcza po wyborach samorządowych 2014 - wybrane zagadnienia; Udział kobiet w wyborach samorządowych 2014 na przykładzie województwa śląskiego w świetle rezultatów krajowych a efektywność kwotowego dyskursu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-42-0
1. Zamiast wprowadzenia: Ustrój a zadania i kompetencje samorządu terytorialnego (wybrane problemy w perspektywie 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce); 2. Własność i planowanie przestrzenne: Nabywanie prawa własności przez samorząd terytorialny- źródła patologii; Zasady w planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym; Władztwo planistyczne gminy a tzw. granice prawa własności.-zarys problemu; Prawotwórcze kompetencje podatkowe organów gmin; 3. Przedsiębiorczość i usługi komunalne: Podstawy prawne przedsiębiorczości komunalnej. Kilka refleksji; Prowadzenie szkół publicznych przez spółki komunalne; Od płatności tradycyjnych do płatności "masowych" w przedszkolach samorządowych; 4. Zabezpieczenie społeczne: Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin przezywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych; Dylematy finansowania terapii zajęciowej na poziomie samorządu terytorialnego; Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; 5. Ochrona przyrody i zabytków: Ustawa o ochronie zwierząt w Polsce (pytania i wątpliwości); Aspekt zielonych zamówień publicznych w działalności jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza); Korzystanie z ustawowych form ochrony zabytków przez jednostki samorządu terytorialnego; 6. Bezpieczeństwo w mieście (gminie): Kompetencje rady gminy w zakresie ograniczenia spożycia napojów alkoholowych na gruncie orzecznictwa; Opłata za sprzedaż napojów1) alkoholowych; Gminne i miejskie systemy monitoringu w świetle obowiązków projektowanych w związku z regulacją monitoringu w Polsce; 7. Problemy nadzoru nad samorządem terytorialnym: Nadzór nad samorządem gminnym; Konsekwencje prawne i faktyczne rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody (regionalnej izby obrachunkowej) związane z usunięciem z obrotu prawnego aktu normatywnego ze skutkiem ex tunc.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-410-0
1. Podatkowe, budżetowe i bankowe instrumenty rozwoju gospodarczego stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego; 2. Struktura wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego a rozwój gospodarczy samorządu terytorialnego- na przykładzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 3. Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego związane z pozyskiwaniem środków budżetowych Unii Europejskiej; 4. Formy gospodarki komunalnej miasta Torunia; 5. Formy gospodarki komunalnej w II Rzeczypospolitej; 6. Wydatki służące rozwojowi gospodarczemu Miasta Bydgoszczy w latach 2005-2008; 7. Uprawnienia gmin w zakresie kształtowania podatku od nieruchomości jako instrument wspierania rozwoju gospodarczego; 8. Pomoc publiczna w praktyce miasta Torunia; 9. Polityka regionalna i regionalne programy operacyjne- konstrukcja prawna i procedura tworzenia; 10. Limity zadłużania jednostek samorządu terytorialnego jako bariera w ich rozwoju; 11. Formy gospodarki komunalnej miasta Włocławka i działalność gospodarcza miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi; 12. Związki międzygminne w świetle działalności nadzorczej i kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; 13. Składki na ubezpieczenia społeczne w gospodarce budżetowej gminy; 14. Uwarunkowania formalno-prawne kształtowania ofert przewozowej transportu miejskiego w Polsce; 15. Wybrane instytucje prawne finansowania rozwoju regionalnego ze Środków Unii Europejskiej na okres 2007-2013; 16. Problemy prawne udzielania dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego; 17. Wykorzystanie spółek prawa handlowego w działalności gospodarczej gmin; 18. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego w sferze zamówień sektorowych; 19. Udział jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 20. Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw w praktyce PKO BP S.A. (na przykładzie województwa Kujawsko-Pomorskiego); 21. Problematyka prawna obligacji skarbowych i samorządowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Gospodarka terenowa - prawo (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again