Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Lozano Platonoff Alberto
(1)
Misala Józef
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Tendera-Właszczyk Helena
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Gospodarka narodowa
(3)
Globalizacja
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Bezrobocie
(1)
Ekonomia
(1)
Emerytura
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Komitet Regionów
(1)
Konflikt cypryjski
(1)
Konkurencja
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Naród
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Pracodawcy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko
(1)
Siła robocza
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: place
Europa Środkowo - Wschodnia
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7351-198-9
1. Istota międzynarodowej konkurencyjności kraju i jej elementy składowe. 2. Czynniki determinujące kształtowanie się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej. 3. Mierniki i metody analizy kształtowania się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej. 4. Teoretyczne podstawy kształtowania się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej poprzez uczestnictwo w handlu międzynarodowym według ujęć przedklasycznych, klasycznych i neoklasycznych. 5. Współczesne ujęcia teoretycznych podstaw kształtowania się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej poprzez uczestnictwo w handlu międzynarodowym. 6. Teoretyczne podstawy aktywnego uczestnictwa gospodarki narodowej w międzynarodowych obrotach czynnikami wytwórczymi i kształtowania się jej międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności. 7. Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowej konkurencyjność w świetle teorii lokalizacji działalności gospodarczej w świecie. 8. Kształtowanie się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej w świetle klasycznej i neoklasycznej teorii wzrostu gospodarczego. 9. Współczesna teoria wzrostu gospodarczego oraz kształtowanie się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej. 10. Konkurowanie w skali międzynarodowej i procesy zbieżności oraz rozbieżności gospodarczej w świetle teorii. 11. Tranformacja systemowa i kształtowanie się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej. 12. Zarys problemów organizacji oraz polityki kształtowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 3)
1. Historia i teoria ekonomii: Rodowód i nowe tendencje w nowożytnej makroekonomii; Michał Kalecki - wybitny polski ekonomista; Źródła prawdziwej korzyści komparatywnej krajów. 2. Funkcjonowanie gospodarki narodowej i zarządzanie firmą: Wybrane zagadnienia polskiej transformacji; Wybrane metody i narzędzia zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa; Przestrzenne zróżnicowanie struktury rynku pracy w Polsce; Organizacje pracodawców, ich zadania i funkcje; Filozofia ciągłego doskonalenia czynnikiem wzrostu konkurencyjności firmy; Wpływ globalizacji procesów gospodarczych na rozwój metropolii. 3. Problemy narodów i narodowości we współczesnym świecie: Dyskusja z konstruktywistyczną teorią narodu jako spór pozorny: przypadek Mirosława Hrocha; Uwarunkowania prawne sytuacji mniejszości narodowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Zbrodnia ludobójstwa we współczesnym świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 521)
ISBN: 83-7241-395-9
1. System zarządzania przedsiębiorstwem a rozwój gospodarczy, 2. Myślenie strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 3. Zarządzanie wiedzą jako źródło przewagi konkurencyjnej, 4. Koncepcja systemu dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem, 5. Modelowanie systemu dynamicznego zarządzania, 6. Funkcjonowanie firmy oparte na modelu systemu dynamicznego zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-584-0
CZĘŚĆ 1. Gospodarka oparta na wiedzy śwaitowej jako nośnik rozwoju i integracji gospodarczej : Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów; Paradygmat "Nowej Gospodarki" jako wyzncznik konkurencyjności gospodarki krajowej; Unia Europejska: w poszukiwaniu nowej strategii rozwoju; cechy i tendencje rozwojowe teorii handlu międzynarodowego; wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel międzynarodowy; Rynki wschodzące - ocena potencjału rozwoju gospodarczego; Nowa ekonomia instytucjonalna jako nowa perspektywa badawcza w analizowaniu procesów gospodarczych; CZĘŚĆ 2. Determinanty przedsiębiorczości i konkurencyjności w praktyce gospodarczej : Znaczenie przedsiębiorstw w Polsce w podnoszeniu wartości kapitału ludzkiego jako źródła przewagi konkurencyjnej; Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego; Przedsiębiorczość indywidualna i zespołowa w świetle teorii ryzyka. Ryzyko w bankowości; Makroekonomiczne warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw; metody zwalczania bezrobocia w Polsce - przykład regiony lubelskiego; Dylematy systemów emerytalnych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej; Etyczna i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w dobie globalizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 17/2008)
1. Kontrowersje wokół pojęcia konkurencyjności; 2. Wybrane aspekty konkurencyjności gospodarki Bułgarii i Rumunii w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej; 3. Postawy internacjonalizacyjne przedsiębiorstw sektora MSP po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Efekty członkostwa; 4. Wpływ kursu walutowego na wyniki firm polskich w kontekście integracji Polski z Unią Gospodarczo-walutową; 5. Integracja cudzoziemców posiadających w Polsce status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany; 6. Społeczno-gospodarcze aspekty konfliktu cypryjskiego; 7. Położenie węgierskiej mniejszości narodowej w krajach Europy Środkowej; 8. Komitet Regionów Unii Europejskiej- 12 lat działalności; 9. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych. Kilka uwag o zinstytucjonalizowaniu współpracy samorządów regionów granicznych w warunkach integracji kontynentu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again