Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(9)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(9)
Author
Wilczyński Wacław
(2)
Białynicki-Birula Paweł
(1)
Bono
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Esping-Andersen Gosta
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Krzemiński Paweł
(1)
Litwa Piotr
(1)
Noga Adam
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Sachs Jeffrey
(1)
Szymla Wojciech
(1)
Wiankowska-Ładyka Zofia
(1)
Włoch Renata
(1)
Włudyka Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Gospodarka kapitalistyczna
(10)
Polska
(4)
Gospodarka
(3)
Finanse publiczne
(2)
Globalizacja
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Pomoc zagraniczna
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Ubóstwo
(1)
Własność
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
1989-
(2)
12 results Filter
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-922-2
1. Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939), 2. Transformacja gospodarcza w III Rzeczypospolitej (1989-2004) i restutycja prawa własności, 3. Globalizacja i jej skutki społeczno-gospodarcze (zarys problematyki)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Debiuty Ekonomiczne ; 4)
ISBN: 83-7417-138-3
Płaca realna a bezrobocie w gospodarkach Europy Środkowej; Analiza zmian w wielkości i strukturze bezrobocia kobiet w środowiskach wielkomiejskich na przykładzie Warszawy i Poznania; Dłużne instrumenty pozyskiwania kapitału w amerykańskim sektorze bankowym, Leasing nieruchomości w Polsce i perspektywy jej rozwoju, Podstawy prawne funkcjonowania organów spółki europejskiej z siedzibą w Polsce, Pierwotny układ urbanistyczny w kształtowaniu ładu przestrzennego, Badanie efektywności komunikacji elektronicznej w podejmowaniu decyzji, Usługi sieciowe jako nowy rodzaj usług komercyjnych świadczonych na rynku elektronicznym, Znaczenie zespołu projektowego w organizacji studenckiej na przykładzie Internetowego Biura Karier (IBK), Rynek produktów przemysłu drobiarskiego w Polsce, Dostosowania instytucjonalne na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce w procesie integracji z UE, Projektowanie i weryfikacja systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP na przykładzie produkcji herbaty, Determinanty skuteczności reklamy społecznej w ocenie jej odbiorców, Pomiar satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez Miejskiej Przedsiębiorstwa Komunikacyjne w Poznaniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Koniec z nędzą : zadanie dla naszego pokolenia / Jeffrey Sachs, Bono ; przekł. Zofia Wiankowska-Ładyka. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 389, [1] s., [5] s. fot. kolor., [11] s. map : mapy, rys., tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-01-14660-3
1. Portret światowej rodziny. 2. Rozprzestrzenianie się dobrobytu ekonomicznego. 3. Dlaczego niektórym krajom nie udało się osiągnąć dobrobytu. 4. Ekonomia kliniczna. 5. Hiperinflacja na wyżynach Boliwii. 6. Powrót Polski do Europy. 7. Krajobraz po huraganie. 8. Chiny: nadrabianie zaległości z połowy tysiąclecia. 9. Reformy rynkowe w Indiach: triumf nadziei nad strachem. 10. Śmierć w milczeniu: Afryka i choroby. 1. Milenium, 11 września 2001 roku i Organizacja Narodów Zjednoczonych. 12 Lokalne rozwiązania pomocne w zwalczaniu ubóstwa. 13. Inwestycje potrzebne do likwidacji ubóstwa. 14. Światowe porozumienie w celu likwidacji ubóstwa. 15. Czy bogatych stać na pomaganie biednym. 16.Mity i cudowne leki. 17. Dlaczego powinniśmy to zrobić. 18. Zadanie dla naszego pokolenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87444-86-3
1.Pojęcie globalizacji i jej modele, 2.Globalizacja a suwerenność polityki gospodarczej państwa, 3.Wpływ monetaryzmu na współczesną politykę gospodarczą, 4.Polityka ekonomiczna Polski w warunkach globalizacji, 5.Monetaryzm a społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech, 6.Kryzys finansów publicznych w Polsce - istota i uwarunkowania, 7.Wpływ doktryny liberalnej na polski system podatkowy, 8.Uwarunkowania i konsekwencje wprowadzenia liniowego podatku dochodowego, 9.Strategia logistyczna przedsiębiorstwa na rynku globalnym, 10.Dobrobyt ekonomiczny a liberalna polityka gospodarcza, 11.Terapia szokowa oczami jej krytyków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-217-4
Cz.I Gospodarka rynkowa jako ustrojowy cel transformacji : 1.Obszary transformacji: ustrój, państwo, gospodarka, 2."Gospodarka scentralizowana i jej upadek", 3."Gospodarka rynkowa", 4.Typy gospodarki rynkowej, 5.Meandry "trzecich dróg". Cz. II Polska transformacja ustrojowa : 1.Rządowy program stabilizacji gospodarczej 1989 i jego realizacja w latach 1990-1993, 2.Rozwój gospodarki i stosunków ekonomicznych w latach 1994-2004. Cz. III Blaski i cienie procesów transformacyjnych : 8.Gospodarka Polski w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania, 2.Cechy transformacji ustrojowej w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 3.Doświadczenia epoki transformacji - prywatyzacja, rynek, finanse publiczne, 4.Wyzwania i determinanty polskiej polityki gospodarczej z początkiem XXI wieku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7252-294-4
1. Proces transformacji systemowej w warunkach przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. 2. Istota i znaczenie przekształceń własnościowych w procesie transformacji systemowej. 3. Istota, znaczenie i zakres procesu restrukturyzacji gospodarki i jej podmiotów. 4. Wyodrębnione programy prywatyzacyjne realizowane w warunkach transformacji. 5. Zmiany struktury podmiotowej gospodarki narodowej oraz przebieg prywatyzacji transformacyjnej w latach 1990-2002. 6. Zakres, wielkość oraz kierunki zmian strukturalnych i efektywnościowych w gospodarce polskiej w latach 1990-2002. 7. Wpływ procesu prywatyzacji na strukturę własnościową gospodarki polskiej w latach 1990-2002. 8. Inwestycje i innowacyjność gospodarki polskiej w okresie transformacji. 9. Zmiany własnościowe a rynek kapitałowy w Polsce. 10 Kontrola procesu prywatyzacji w Polsce - wybrane zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88048-22-8
Rynek; Rynek i gospodarka rynkowa; Gospodarka Polski w 1999 r. a transformacja przedsiębiorstw państwowych; Pieniądz; Gospodarka pieniężna w Polsce po roku 1989; Polityka pieniężna w Polsce po roku 1989; Polityka pieniężna a finanse publiczne; Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania wyborów w polityce pieniężnej; Strukturalne ustrojowe wyzwania wobec gospodarki polskie w perspektywie XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 1)
ISBN: 978-83-61121-24-4
1. Różnorodność kapitalizmu opiekuńczego: Nowe spojrzenie na demokratyczną walkę klas; Ryzyko socjalne i państwa opiekuńcze; Ekonomia gospodarstwa domowego; Porównanie reżimów opiekuńczych: powtórna analiza; 2. Nowa ekonomia polityczna: Strukturalne podstawy postindustrialnego zatrudnienia; Godzenie rozbieżnych dylematów w zatrudnieniu; 3. Kapitalizm opiekuńczy w nowym ujęciu?: Nowe rodzaje ryzyka socjalnego w starych państwach opiekuńczych; Nowe ujęcie reżimów opiekuńczych w epoce postindustrialnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
ISBN: 83-88700-03-0
Wprowadzenie; Blaski i cienie przemian instytucjonalnych w polskiej transformacji; Instytucjonalne ograniczenia wyjścia z impasu polskiej transformacji; Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego; Instytucje publiczne i prywatne w procesie transformacji polskiej gospodarki; Struktury instytucjonalne w mechanizmach alokacyjnych gospodarki rynkowej w warunkach transformacji systemowej; Regulatory i instytucje w dostosowaniach rynkowych gospodarki polskiej w okresie transformacji; Kategoria transformacji gospodarczej a obecny stan przemian polskiej gospodarki; Innowacyjność gospodarki a państwo; Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej; Wpływ kapitału zagranicznego na zmiany handlu w Polsce; Najważniejsze obszary niekompatybilności instytucjonalnych wyznaczników rozwoju mieszkalnictwa w Polsce z mechanizmem gospodarki rynkowej; Instytucjonalne i prawne problemy nadzoru właścicielskiego państwa - rys historyczny i kierunki zmian; Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej; Formalne i nieformalne instrumenty finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; O niektórych aspektach roli instytucji w tworzeniu gospodarki rynkowej w Polsce; w kwestii adekwatności polityki fiskalnej rządu; O niektórych przyczynkach teorii dla polityki gospodarczej; Przedsiębiorstwa społeczne (social enteprises) jako instytucja wspomagająca reformę finansów publicznych; Przedsiębiorstwo - a ni przedsiębiorca - adresatem aktów prawnych; Problemy instytucjonalne rynku pracy; O potrzebie zmian paradygmatu wzrostu gospodarczego; Instytucjonalne kwestie polskiego rolnictwa; Konsekwencje wejścia Polski do UE dla polityki fiskalnej; Nauka i polityka naukowa w gospodarce opartej na wiedzy; O praktyczne upodmiotowienie korporacji; Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju gospodarczego Polski; Instytucjonalne formy rynku kapitałowego zapewniające ochronę interesu inwestorów; Przesłanki ewolucji sfery instytucjonalnej w Polsce w warunkach transformacji systemowej; Ile państwa w gospodarce - poszukiwanie kryteriów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie, Prace Doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; Nr 4)
ISBN: 83-7252-314-2
1. Ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia: 1.1. Zdrowie jako przedmiot badań. 1.2. Mikroekonomiczne uwarunkowania ochrony zdrowia. 1.3. Makroekonomiczne uwarunkowania ochrony zdrowia. 2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w krajach o gospodarce rynkowej: 2.1. Modele ochrony zdrowia. 2.2. Instytucjonalne uwarunkowania finansowania systemu ochrony zdrowia w krajach o gospodarce rynkowej. 2.3. Transfery środków finansowych na ochronę zdrowia. 3. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce: 3.1. Uwarunkowania reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. 3.2. Charakterystyka systemu ochrony zdrowia w Polsce. 3.3. Analiza dynamiczna podstawowych danych charakteryzujących sektor ochrony zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów. 4. Analiza wpływu modelu finansowania ochrony zdrowia na finanse publiczne: 4.1. Ochrona zdrowia w systemie finansów publicznych w Polsce. 4.2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again