Form of Work
Książki
(6)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Barta Janusz (1947-2021)
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Chomiczewski Witold
(1)
Głąb Paweł
(1)
Kantorowski Piotr
(1)
Kutkiewicz Hubert
(1)
Majczak-Górecka Kinga
(1)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(1)
Miczyńska-Kowlaska Maria
(1)
Smaga Monika
(1)
Susałko Monika
(1)
Szkurłat Adam
(1)
Szyszkowski Arkadiusz
(1)
Żmijewski Michał
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(5)
Germany
(1)
Language
Polish
(6)
Subject
Handel elektroniczny
(3)
Gospodarka elektroniczna
(2)
Usługi elektroniczne
(2)
Aukcja internetowa
(1)
Banki internetowe
(1)
Działalność gospodarcza
(1)
Elektroniczne dostarczanie dokumentów
(1)
Elektroniczne zamówienia publiczne
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel
(1)
Jednolity plik kontrolny
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Księgowość
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
(1)
Prawa konsumenta
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo gospodarcze publiczne
(1)
Prawo telekomunikacyjne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo zamówień publicznych
(1)
Przedsiębiorstwo internetowe
(1)
Rejestr przedsiębiorców
(1)
Reklama internetowa
(1)
Sklepy internetowe
(1)
Spożycie
(1)
Umowy o świadczenie usług
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Poradnik
(4)
Praca zbiorowa
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny / Adam Bartosiewicz, Monika Smaga. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.12. 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021. - 343, [2] s. : il., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8223-596-8
Wykaz skrótów; Rozdział 1. Jednolity plik kontrolny – informacje wprowadzające: 1. Zagadnienia wstępne ; 2. Regulacje prawa podatkowego dotyczące jednolitych plików kontrolnych; 3. Podmioty zobowiązane do sporządzania i przekazywania jednolitych plików kontrolnych; 4. Obowiązek przekazywania jednolitych plików kontrolnych ze względu na okoliczności i wielkość podatnika; Rozdział 2. Rodzaje struktur JPK: 1. Informacje ogólne; 2. Księgi rachunkowe (JPK_KR); 3. Wyciąg bankowy (JPK_WB); 4. Magazyny (JPK_MAG); 5. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (do 30.09.2020 r. oraz od 1.10.2020 r.): 5.1. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT); 5.2. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT z deklaracją podatkową (JPK_V7M i JPK_V7K); 6. Faktury VAT (JPK_FA); 7. Faktury VAT RR (JPK_FA_RR); 8. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR); 9. Ewidencja przychodów (JPK_EWP); Rozdział 3. E-kontrole przeprowadzane przez organy podatkowe oraz komunikacja z organami podatkowymi: 1. Postępowanie podatkowe; 2. Czynności sprawdzające; 3. Kontrola podatkowa; 4. Kontrola celno-skarbowa; 5. „Kontrola krzyżowa”; 6. Postępowanie w przedmiocie wydania zaświadczenia; 7. Nowe środki komunikacji pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi; Rozdział 4. Sposoby wykorzystywania jednolitych plików kontrolnych przez organy podatkowe; Rozdział 5. Sposoby przekazywania jednolitych plików kontrolnych: 1. Jednolity plik kontrolny przekazywany periodycznie, obligatoryjnie i bez wezwania; 2. Jednolite pliki kontrolne przekazywane na żądanie; Rozdział 6. Sankcje za nieprzekazanie jednolitych plików kontrolnych oraz za podanie nieprawidłowych danych w jednolitych plikach kontrolnych: 1. Sankcje za nieprzekazanie jednolitych plików kontrolnych: 1.1. JPK_VAT i JPK_V7; 1.2. Jednolite pliki kontrolne na żądanie; 2. Sankcje za nieprawidłowe dane w jednolitych plikach kontrolnych; 3. Sprawca czynu zabronionego; Rozdział 7. Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego w firmie: 1. Faza przygotowawcza; 2. Faza wdrożeniowa; 3. Faza testowa; 4. Wysyłka plików; Rozdział 8. Sposoby wykorzystania jednolitych plików kontrolnych przez podatników na wewnętrzne potrzeby firmy; Rozdział 9. Kierunki rozwoju jednolitych plików kontrolnych; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7804-778-0
Wykaz skrótów; Wprowadzenie; Rozdział 1. Ramy prawne handlu elektronicznego Rozdział 2. Podstawowe pojęcia 2.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną 2.2. Umowa zawarta na odległość 2.3. Usługodawca 2.4. Usługobiorca 2.5. Konsument 2.6. Przedsiębiorca jednoosobowy, do którego stosuje się część ochrony konsumenckiej Rozdział 3. Zasada państwa pochodzenia 3.1. Istota zasady 3.2. Siedziba 3.3. Charakter prawny zasady 3.4. Odstępstwa od zasady państwa pochodzenia 3.5. Zasada państwa pochodzenia a rozstrzyganie sporów Rozdział 4. Ograniczenia dotycz¹ce handlu elektronicznego 4.1. Napoje alkoholowe 4.2. Wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe 4.3. Produkty lecznicze Rozdział 5. Ogólne obowiązki informacyjne każdego usługodawcy 5.1. Wprowadzenie 5.2. Adres elektroniczny 5.3. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba i adres us³ugodawcy, numer NIP 5.4. Informacja o posiadaniu zezwoleń na wykonywanie usług drogą elektroniczną 5.5. Informacja o spełnieniu ustawowych wymagań do wykonywania zawodu Część I. Kontraktowanie w e-handlu Rozdział 1. Formy zawierania umów w handlu elektronicznym 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Forma dokumentowa 1.3. Forma elektroniczna 1.4. Skutki niezachowania formy dokumentowej lub elektronicznej Rozdział 2. Regulamin 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Obowiązkowa treść regulaminu 2.3. Problematyka niedozwolonych postanowień umownych 2.4. Dodatkowe wymogi wobec platform internetowych (rozporządzenie 2019/1150) Rozdział 3. Ochrona konsumentów w umowach zawieranych na odległość 3.1. Obowiązki informacyjne 3.2. Prawo odstąpienia Część II. Dane osobowe i pliki cookies Rozdział 1. Dane osobowe w handlu internetowym 1.1. Kluczowe pojęcia 1.2. Zasady przetwarzania 1.3. Przesłanki legalizujące przetwarzanie istotne w e-handlu 1.4. Prawa podmiotów danych 1.5. Polityka prywatności jako centralny dokument dotyczący ochrony danych osobowych i prywatności Rozdział 2. Pliki cookies 2.1. Istota plików cookies i innych zbliżonych technologii 2.2. Przesłanki legalizujące stosowanie plików cookies 2.3. Pliki cookies a dane osobowe 2.4. Projektowane zmiany dotyczące zasad korzystania z cookies Rozdział 3. Regulacja antyspamowa 3.1. Dualizm regulacji 3.2. Zakaz przesyłania niezamówionej informacji handlowej – art. 10 u.ś.u.d.e. 3.3. Zakaz używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – art. 172 p.t. 3.4. Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej w kontekście nowych regulacji antyspamowych Część III. Ochrona własności intelektualnej w internecie oraz wyłączenia odpowiedzialności usługodawców internetowych Rozdział 1. Ochrona własności intelektualnej w Internecie 1.1. Prawo ochronne na znak towarowy 1.2. Prawa autorskie 1.3. Prawa sui generis do baz danych Rozdział 2. Wyłączenia odpowiedzialności usługodawców internetowych 2.1. Istota regulacji i przyczyny jej wprowadzenia 2.2. Przegląd możliwych podstaw odpowiedzialności usługodawców internetowych 2.3. Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy świadczącego usługi zwykłego przekazu 2.4. Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy świadczącego usługę cachingu 2.5. Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy świadczącego usługę hostingu 2.6. Monitorowanie treści; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-074-0
1.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, 2.Handel elektroniczny. Etap przedofertowy, 3.Zawarcie umowy w postaci elektronicznej, 4.Treść umowy zawieranej w postaci elektronicznej, 5.Prawne aspekty podpisu elektronicznego, 6.Wykonanie zobowiązania z użyciem środków komunikacji elektronicznej, 7.Wykonanie zobowiązania pieniężnego przez zapłatę pieniądzem elektronicznym, 8.Prawo właściwe i jurysdykcja krajowa dla stosunków gospodarczych w Internecie, 9.Odpowiedzialność za odesłania w Internecie, 10.Ochrona prywatności w handlu elektronicznym, 11.Handel elektroniczny a prawo autroskie, 12.Własność przemysłowa, 13.Ochrona konsumentów w umowach zawieranych na odległość, 14.Ochrona zbiorowych interesów konsumentów na przykładzie przesyłania niezamawianej korespondencji, 15.Handel elektroniczny - współczesne wyzwanie dla fiskusa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo dla biznesu : e-commerce / Piotr Kantorowski, Paweł Głąb. - Gliwice : Helion S.A. , cop. 2020. - 227, [5] s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Onepress)
ISBN: 978-83-283-7237-5
Wstęp. Jak zacząć biznes online. Jednoosobowa działalność gospodarcza. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie działalności gospodarczej. Podatek VAT. Baza Danych Odpadowych. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Sprawozdawczość finansowa. Kasa fiskalna. Oznaczenie firmy oraz marki w działalności e-commerce. Zasady prawa firmowego. Oznaczenie marki przedsiębiorcy. Ochrona marki. Umowa na stworzenie logotypu. Produkty w sklepie internetowym. Strona internetowa w e-commerce. Legalna strona sklepu internetowego. Marketing i reklama w e-commerce. Ochrona firmy w internecie. Współpraca z podwykonawcami i pracownikami. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tryb podstawowy w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych : analiza praktyczna / Arkadiusz Szyszkowski. - Stan prawny: luty 2021. - Warszawa : C.H.Beck , 2021 - XII, 104 s. : tab. ; 24 cm.
(Sektor Publiczny w Praktyce. Zamówienia Publiczne)
ISBN: 978-83-8235-423-2
Wprowadzenie; Rozdział I. Uwagi wprowadzające; Rozdział II. Tryb podstawowy – ścieżka bez negocjacji: 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowania; 2. Specyfikacja warunków zamówienia; 3. Otwarcie ofert; 4. Badanie ofert; 5. Analiza aspektów elektronicznych; 6. Odrzucenie ofert; 7. Postępowanie a zawarcie umowy; Rozdział III. Tryb podstawowy – oferty i negocjacje w ścieżce negocjacji fakultatywnych: 1. Ścieżka negocjacji fakultatywnych; 2. Przygotowanie postępowania; 3. Oferta w ścieżce negocjacji fakultatywnych; 4. Ocena ofert w ścieżce negocjacji fakultatywnych; 5. Brak negocjacji w ścieżce negocjacji fakultatywnych; 6. Ograniczenie liczby wykonawców; 7. Zaproszenie do negocjacji; 8. Oferta dodatkowa; 9. Cel negocjacji; 10. Charakter i zakres negocjacji; Rozdział IV. Tryb podstawowy – oferty i negocjacje w ścieżce negocjacji obligatoryjnych: 1. Ścieżka negocjacji obligatoryjnych; 2. Opis potrzeb i wymagań; 3. Oferta składana w odpowiedzi na ogłoszenie; 4. Cel negocjacji; 5. Prowadzenie negocjacji – zakres; 6. Prowadzenie negocjacji – forma; 7. Po negocjacjach; 8. Oferty ostateczne; 9. Dokumentowanie negocjacji. Aneks. Akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415); 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7270-258-6
1.Istota i znaczenie konsumpcji oraz zachowań konsumenckich w życiu gospodarczym, 2.Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce, 3.Polskie gospodarstwa domowe, a nowa rzeczywistość ekonomiczna, 4.Współczesne kierunki rozwoju konsumpcji, 5.Społeczeństwo informacyjne, 6.Proces globalizacji, 7.Rola technologii i systemów informacyjnych, 8.E-comerce, 9.Rynki elektroniczne, 10.Rynki elektroniczne w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again