Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(17)
available
(8)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(17)
Author
Becla Agnieszka
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Brown Lester R
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Giordano Klaudia
(1)
Godlewska-Lipowa Wacława A
(1)
Janikowski Ryszard
(1)
Kośmicki Eugeniusz
(1)
Lorek Elżbieta
(1)
Możejko Eugeniusz
(1)
Ostrowski Janusz Y
(1)
Papuziński Andrzej
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Toczyski Witold
(1)
Wilczek Zygmunt
(1)
Witkowska-Dąbrowska Mirosława
(1)
Łaguna Teresa Maria
(1)
Żylicz Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Gospodarka
(16)
Ekorozwój
(12)
Ochrona środowiska
(12)
Ekologia
(5)
Degradacja środowiska
(4)
Globalizacja
(4)
Surowce
(4)
Środowisko człowieka
(4)
Woda
(3)
Las
(2)
Odpady
(2)
Agroturystyka
(1)
Chemikalia
(1)
Choroby
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekoturystyka
(1)
Energetyka
(1)
Gleba
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Klimat
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postęp
(1)
Powietrze
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Przestrzeń
(1)
Przyroda
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Rolnictwo
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Surowce roślinne
(1)
Turystyka
(1)
Zarządzanie
(1)
przedsiębiorstwo
(1)
Śląsk
(1)
Subject: place
Biebrza (dolina)
(1)
Biebrzański Park Narodowy
(1)
17 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-920281-3-9
Cz.1 Podstawowe pojęcia i definicje : Ekologia a ochrona środowiska, Właściwości biocenozy i ekosystemu. Cz.2 Zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego : Zanieczyszczenia i ochrona powietrza, Zanieczyszczenia i ochrona hydrosfery, Zagrożenia hałasem i promieniowaniem. Cz.3 Uwarunkowania środowiskowe rozwoju turystyki i rekreacji : Ekosystem leśny i jego ochrona, Biomy kuli ziemskiej w turystyce i rekreacji, Zasadnicze typy roślinności w Polsce i jej znaczenie, Przedmiot badań i rozwój ekologii krajobrazu. Cz.4 Ekorozwój i ekoturystyka : Ekorozwój - nowy trend XXI wieku, Turystyka przyjazna środowisku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania / Stanisław Czaja, Agnieszka Becla. - Wyd.2 popr. i rozszerz. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2007. - 415 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7011-836-5
Część I: Materialne i energetyczne podstawy gospodarowania. 1. Fizyczny wymiar procesów gospodarowania. 3. Rola energii w procesach gospodarowania. Część II: Globalny wymiar gospodarowania. 4. Globalne zasoby przyrodnicze. 5. Oddziaływanie sektorów gospodarki i form gospodarowania na środowisko przyrodnicze. 6. Globalne problemy ekologiczne i ich materialny wymiar. Część III: Materialne podstawy gospodarowania na poziomie mikroekonomicznym. 7. Ekologiczny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstwa. 8. Materialne podstawy procesów konsumpcji. 9. Informacja i jej znaczenie dla ekologicznego wymiaru gospodarowania. Część IV: Materialno-informacyjne podstawy realizacji strategii rozwoju zrównoważonego. 10. Pojęcie i podstawy strategii rozwoju zrównoważonego. 11. Gospodarowanie przestrzenią i na obszarach przyrodniczo cennych. 12. Rozwój myśli ekonomiczno-ekologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1521-5
1.Ekonomia a problemy środowiska przyrodniczego, 2.Statyczna równowaga cząstkowa na rynku, 3.Statyczna równowaga cząstkowa z regulacją, 4.Dynamiczne modele równowagi cząstkowej, 5.Niepewność, 6.Przedsiębiorstwo a ochrona środowiska, 7.Modele równowagi ogólnej, 8.Problemy gospodarki otwartej, 9.Dobrobyt społeczny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88771-57-4
Cz. I Zasoby środowiska: 1.Środowisko, 2.Zasoby środowiska i ich podział, 3.Kategorie ekonomiczne w zarządzaniu środowiskiem i zasobami naturalnymi. Cz. II Naturalne zasoby środowiska : 4.Przestrzeń, 5.Rolnicza przestrzeń produkcyjna, 6.Gospodarka zasobami leśnymi, 7.Ochrona gruntów rolnych i leśnych, 8.Zasoby wodne, 9.Gospodarka kopalinami. Cz. III Zarządzanie środowiskiem : 10.Prawne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, 11.Emisja substancji i energii oraz gospodarka odpadami, 12.Wycena środowiska przyrodniczego i ocena cenności ekologicznej, 13.Rozwój zrównoważony i zarządzanie środowiskiem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-924351-9-8
R. I U przyrodniczych i metodologicznych podstaw ekologizacji społeczeństwa i trwałego rozwoju; R. II Próba ogólnej charakterystyki globalnego kryzysu ekologicznego; R.III Próba sformułowania nowych założeń antropologii zachowania środowiska; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-05-13281-1
1. Gospodarka a ziemia; ekonomia a ekologia 2. Zakłócone stosunkki; oznaki napięć: klimat i woda; Oznaki napięć: baza biologiczna; 3. Nowa gospodarka; Czym jest gospodarka ekologiczna?; Budowanie gospodarki wodorowo-solarnej; Projektowanie nowej gospodarki materiałowej; Nakarmić wszystkich do syta; Chronić produkty leśne i funkcje lasów; Zaprojektować miasto dla ludzi; 4. Jak osiągnąć cel?: Przez zmniejszenie dzietnośc do stabilizacji demograficznej; Narzędzia przebudowy gospodarki; Jak przyśpieszyć przebudowę?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Monitoring rozwoju zrównoważonego / Witold Toczyski. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2004. - 334 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7326-226-1
I. Trwały i zrównoważony rozwój - nowy paradygmat : 1.Genzeza paradygmatu, 2.Wymiar ekonomiczny, 3.Wymiar przestrzenny, 4.Planowanie strategiczne, 5.Model procesowego planowania strategicznego, 6.Zarządzanie jakością - koncepcja SQM, 7.Ewolucja paradygmatu w Polsce. II. Programowanie rozwoju zrównoważonego w Europie : 1.Drogi rozwoju zrównoważonego, 2.Rozwój idei w miastach i gminach, 3.Rozwój idei w regionie Morza Bałtyckiego, 4.Ewolucja rozwoju zrównoważonego w Polsce. III. Koncepcje i praktyki monitoringu rozwoju zrównoważonego : 1.W poszukiwaniu uniwersalnego systemu monitoringu, 2.Milenijne cele rozwoju, 3.Europejska Sieć Obserwatorów Przestrzennych, 4.Monitoring w regionie Morza Bałtyckiego, 5.Monitoring i wskaźniki rozwoju zrównoważonego w krajach, regionach i miastach. IV. Podstawy monitoringu rozwoju zrównoważonego w Polsce : 1.Uwarunkowania monitoringu, 2.Wpływ dostępu do informacji na monitoring, 3.Monitoring Środowiska Przyrodniczego Polski jako element monitoringu rozwoju zrównoważonego, 4.Projekty monitoringu środowiska przyrodniczego, 5.System informacji przestrzennej, 6.Wojewódzkie wskaźniki zrównoważonego rozwoju w ramach banku danych regionalnych, 7.Środowiskowe wskaźniki rozwoju zrównoważonego w koncepcji M. Kistowskiego, 8.Monitoring w procesie zintegrowanego zarządzania rozwojem Obszaru Przybrzeżnego Zalewu Wiślanego. V. Zarys otwartego systemu monitoringu rozwoju zrównoważonego w skali regionalnej ; 1.Monitoring w modelu procesowego planowania strategicznego, 2.System monitorowania zrównoważonego rozwoju - struktura informacyjno-funkcjonalna, 3.Monitoring w zarządzaniu jakością w zrównoważonym rozwoju - koncepcja SQM, 4.Zakres i systematyka dziedzin zrównoważonego rozwoju podlegających monitorowaniu. VI. Zarys koncepcji monitoringu rozwoju zrównoważonego Polski północnej w regionie bałtyckim : 1.Odrodzenie Europy bałtyckiej, 2.Prace nad strategiami rozwoju zrównoważonego w ramach trójmiejskiej placówki CUP/RCSS oraz programu VASAB 2010, 3.elementy struktury instytucjonalno-podmiotowej i organizacyjnej systemu, 4.Koncepcja Bałtyckiego Obserwatorium Rozwoju Zrównoważonego - BORZ, 5.Obszary badań i monitoringu Bałtyckiego Obserwatorium Rozwoju Zrównoważonego, 6.Propozycja wskaźnikowego system monitorowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7571-126-4
1. Odpowiedzialność ekologiczna w modelach rozwoju przedsiębiorstw; 2. Proaktywny rozwój przedsiębiorstwa a obszary szans i zagrożeń ekologicznych; 3. Orientacja przedsiębiorcza w budowie kompetencji ekologicznych przedsiębiorstwa; 4. Odpowiedzialność ekologiczna we współczesnych modelach architektury biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-321-9
1.Podstawy długookresowego planowania polityki ekologicznej w gminie, 2.Dokumnety strategiczno-planistyczne potrzebne do dobrej realizacji polityki ekologicznej gminy, 3.Metody i modele kompleksowego planowania zrównoważonego rozwoju gminy, 4.Zaangażowanie gminy na rzecz planowania zrównoważonego rozwoju - czy twoja gmina jest aktywna?, 5.Finansowe zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska - przykłady doświadczeń gmin z województwa lubelskiego, 6.Co ogranicza, a co aktywizuje gminy do realizacji zrównoważonego rozwoju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-359-2
Przedmowa; 1. zagadnienia ogólne, 2. zagadnienia horyzontalne, 3. Ochrona wód, 4. Gospodarka odpadami, 5. Ochrona powietrza, 6. Ochrona klimatu, 7. Ochrona warstwy ozonowej, 8. Ochrona przyrody, 9. Chemikalia, 10. hałas, 11. Zmodyfikowane genetycznie organizmy, 12 Poważne awarię, 13. Bezpieczeństwo jądrowe, 14. Aspekty interdyscyplinarne, 15. Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej a prawo polskie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-540-7
Część I. Miedzynarodowe akty prawne, Część II. Główne problemy cywilizacji, Część III. Biosfera, Część IV. Projekty naprawy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7246-014-0
Wstęp; Zrównoważony rozwój jako podstawa gospodarowania zasobami środowiska; Międzynarodowe uwarunkowania prawne realizacji polityki ekologicznej państwa; Zasady i cele polityki ekologicznej państwa jako wytyczne wdrażania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym; System finansowania ochrony środowiska; Systemy zarządzania środowiskiem na poziomie lokalnym; Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa śląskiego; Uwarunkowania ekologiczne zrównoważonego rozwoju miast i gmin województwa śląskiego; Problemy rynku dóbr i usług ekologicznych; Instrumenty stosowane w ocenie ekoproduktów; Zachowania konsumentów na ekorynku w regionie Śląska (wyniki badań ankietowych); Ocena gospodarki odpadami w gminach śląskich; Rozwój firm sektora ochrony środowiska w województwie śląskim; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 2(4) 2001)
1.Kotlina Biebrzańska. Aktualny stan, walory i główne zagrożenia środowiska przyrodniczego, 2.Rzadkie gatunki grzybów konidialnych (Hyphomycetes) w wodach Biebrzańskiego Parku Narodowego, 3.Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszaru funkcjonalnie związanego z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, 4.Funkcje społeczno-gospodarcze Biebrzańskiego Parku Narodowego, 5.Ludność i sieć osadnictwa na obszarze Biebrzańskiego Parku, 6.Zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia na obszarze gmin biebrzańskich, 7.Rozwój funkcji turystycznej na terenie Biebrzańskiego Paku Narodowego, 8.Agroturystyka nad Biebrzą, 9.Gospodarka rolna na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, 10.Warunki funkcjonowania firm w gminach biebrzańskich, 11.Strateguia marketingowa dla doliny Biebrzy jako instrument aktywizacji społeczno-gospodarczej Biebrzańskiego Parku Narodowego, 12.Ochrona zasobów i walorów środowiska przyrodniczego obszaru Bagien Biebrzańskich, 13.Bibliografia doliny Biebrzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
System : człowiek - środowisko. - Szczecin : Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, 2008. - Cz.1- 238 s. ; 25 cm.
(Gospodarka a środowisko przyrodnicze / Eugeniusz Mazur ; Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ; Część 1)
ISBN: 978-83-85809-00-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-456-9
1.Krótka historia antropopresji, 2.Podstawy teorii zarządzania antropopresją, 3.W kierunku trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Epilog
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88771-31-0
1. 10 lat po Rio - oceny rządowe, 2.10 lat po Rio - oceny społeczne, 3.Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, 4.Globalizacja a zrównoważony rozwój, 5.Ekonomiczne i rynkowe instrumenty zrównoważonego rozwoju, 6.Zrównoważony rozwój w gospodarce przestrzennej, 7.Technika i technologie w zrównoważonym rozwoju, 8.Ochrona przyrody w zrównoważonym rozwoju, 9.Partnerstwo i partycypacja społeczna w zrównoważonym rozwoju, 10.System zarządzania zrównoważonym rozwojem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-98-6
Wstęp. 1. Filozoficzno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju; Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju; konsekwencje filozoficzno-społeczne; Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony środowiska; Filozofia zrównoważonego rozwoju; Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru; Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju; Konstytucyjne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju; Pojęcie zrównoważonego rozwoju w prawie polskim; Bezpieczeństwo ekologiczne jako kryterium koniecznych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju; Rozwój samopodtrzymujący się: orientacje racjonalnościowe. 2. Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Dylematy zrównoważonego rozwoju w warunkach globalizacji gospodarki; Zrównoważony rozwój w praktyce gospodarek przejściowych; Czy strategie rozwoju lokalnego są strategiami zrównoważonego rozwoju?; Konsultacja i dialog społeczny na poziomie lokalnym: udział społeczeństwa w kształtowaniu i wdrażaniu strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju; Zrównoważony rozwój w służbie rozwiązywania konfliktów społecznych na tle konserwatorskiej polityki ochrony środowiska; Polityka społeczna wobec zrównoważonego rozwoju. 3. Polityczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój i susydiarność jako podstawowe zasady polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej; Zasada zrównoważonego rozwoju w polityce państwa; Strategie zrównoważonego rozwoju: gospodarki wodą, gospodarki przestrzennej i naukowa; Monitorowanie zrównoważonego rozwoju; Zrównoważony rozwój w edukacji ekologicznej; Znaczenia nauk ekologicznych w kształtowaniu idei zrównoważonego rozwoju. Nota o autorach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again