Form of Work
Książki
(43)
Czasopisma
(3)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(39)
available
(24)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(41)
Author
Żukrowska Katarzyna
(3)
Baran Beata
(2)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Dobroczyński Michał
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Lityński Adam
(2)
Malendowski Włodzimierz
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Bagiński Paweł
(1)
Balcerak Alicja
(1)
Balcerowicz Leszek
(1)
Baylis John
(1)
Białas Patrycja
(1)
Bielecki Leszek
(1)
Bilewicz Michał
(1)
Boniecki Adam
(1)
Bógdał-Brzezińska Agnieszka
(1)
Cegiełko Paweł
(1)
Chari Raj S
(1)
Chmielowiec Agnieszka
(1)
Chorośnicki Michał
(1)
Czajka Kamil
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Czulda Robert
(1)
Drelich-Skulska Bogusława
(1)
Drobyševskogo S. M
(1)
Drozdowicz Zbigniew
(1)
Dudek Marek
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Eucken Edith
(1)
Eucken Walter
(1)
Filary Mateusz
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Folfas Paweł
(1)
Gardawski Juliusz
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grygiel-Kaleta Żaneta
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Grzebyk Patrycja
(1)
Grącik Małgorzata
(1)
Gudkova N. V
(1)
Hensel Paul K
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Huras Agnieszka
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Januła Eugeniusz
(1)
Jelonek Adam W
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kaczurba Janusz
(1)
Kałążny Jerzy
(1)
Kisiołek Artur
(1)
Kondak Anna
(1)
Kordel Zdzisław (1950- )
(1)
Kostecki Wojciech
(1)
Kowalak Broinisława
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Kritzinger Sylvia
(1)
Kroik Janusz
(1)
Krugman Paul R
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kupiecki Robert
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Kwik Marek
(1)
Lakhno Valeriy
(1)
Lakomy Miron
(1)
Laskowski Marek
(1)
Leja Andżelika
(1)
Machoń Mirosław
(1)
Makowiec Aneta
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Matyjaszek Dorota
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Mercik Anna
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Miklaszewski Stanisław
(1)
Mojsiewicz Czesław
(1)
Morański Wojciech
(1)
Mosiej Gerard
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Myjak Teresa
(1)
Nagora Inna
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Nakonieczna Justyna
(1)
Neider Janusz (1947- )
(1)
Niedźwiedzki Arkadiusz
(1)
Noga Marian
(1)
Obstfeld Maurice
(1)
Obstfel’d Moris
(1)
Odrobina Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(38)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(48)
Kiribati
(1)
Language
Polish
(49)
Subject
Gospodarka
(23)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(19)
Polityka międzynarodowa
(14)
Globalizacja
(13)
Polska
(10)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(7)
Unia Europejska
(7)
Handel międzynarodowy
(6)
Integracja europejska
(6)
Kraje rozwijające się
(5)
Polityka zagraniczna
(5)
Integracja gospodarcza
(4)
Terroryzm
(4)
Transport międzynarodowy
(4)
Gospodarka narodowa
(3)
Innowacje
(3)
ONZ
(3)
Organizacje międzynarodowe
(3)
Polityka społeczna
(3)
Polityka transportowa
(3)
Rosja
(3)
Stany Zjednoczone
(3)
Współpraca gospodarcza
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Broń
(2)
Energetyka
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Japonia
(2)
Konkurencja
(2)
Kultura
(2)
Makroekonomia
(2)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(2)
NATO
(2)
Nafta
(2)
Nauki społeczne
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(2)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(2)
Państwo
(2)
Pieniądz
(2)
Polityka gospodarcza
(2)
Polityka transportowa UE
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Wojsko
(2)
Zbrojenia
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Administracja publiczna
(1)
Alokacja
(1)
Antyterroryzm
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Blogi
(1)
Brexit
(1)
Broń jądrowa
(1)
Ceny
(1)
Cło
(1)
Demografia
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Drogi
(1)
Dylomacja
(1)
Dyplomacja
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dług państwowy
(1)
Dłużnicy
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Ekonomika transportu
(1)
Ekorozwój
(1)
Eksport
(1)
Europa
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Gospodarka centralnie sterowana
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Granice
(1)
Handel
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja Europejska
(1)
Internacjonalizm
(1)
Internet
(1)
Irak
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kadry
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Kapitalizm
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Chiny
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Polska
(3)
Azja
(2)
Azja Wschodnia
(2)
Słowacja
(2)
Afryka
(1)
Afryka Zachodnia
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja Południowo-Wschodnia
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Bliski Wschód
(1)
Czechy
(1)
Kanada
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Skandynawia
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(3)
Czasopismo prawnicze
(2)
Podręcznik
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Transport i logistyka
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Zarządzanie i marketing
(1)
49 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Temat: Trump, Donald (1946- ) ; NAFTA (organizacja) ; Unia Europejska (UE) ; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) ; Izolacjonizm (politologia) ; Polityka zagraniczna ; Polityka międzynarodowa ; Brexit ; Eksport ; Konkurencyjność ; Gospodarka narodowa ; Handel zagraniczny ; Integracja gospodarcza ; Handel międzynarodowy ; Umowy międzynarodowe gospodarcze ; Polityka migracyjna ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Polityka gospodarcza ; Przemysł motoryzacyjny ; Wartość dodana ; Jednolity rynek Unii Europejskiej ; Rynek finansowy ; Prace badawczo-rozwojowe ; Innowacje ; Polityka naukowa ; Nanotechnologia ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Pracownicy samorządowi ; Kampania wyborcza samorządowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Prawo urzędnicze ; Straż graniczna ; Postępowanie dyscyplinarne ; Prawo do sądu ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Prawo cywilne ; Dzielnicowi ; Poczucie bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo publiczne ; Antyterroryzm ; Bezpieczeństwo narodowe ; Strajki ; Służba zdrowia ; Zbiorowe stosunki pracy ; Adaptacja zawodowa ; Spółdzielnia pracy ; Spółdzielczość rolnicza ; Spółdzielczość produkcyjna ; Prawo spółdzielcze ; Dłużnicy ; Wyjawienie majątku ; Postępowanie egzekucyjne ; Wierzyciele ; Odpowiedzialność cywilna ; Diagnostyka prenatalna ; Prawo do ochrony zdrowia ; Płód ; Zdolność prawna ; Prekariat ; Zatrudnienie elastyczne ; Umowa o pracę na czas nieokreślony ; Bezpieczeństwo społeczne ; Azja ; Chiny ; Stany Zjednoczone (USA) ; Kanada ; Czechy ; Niemcy ; Słowacja ; Węgry ; Wielka Brytania ; Kraje rozwijające się ; Afryka Zachodnia ; Kraje Unii Europejskiej ; Azja Wschodnia ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-864-8
1. Charakterystyka regionu Azji i Pacyfiku. 2. Rola czynników historycznych i kulturowych w rozwoju regionu Azji i Pacyfiku. 3. Uwarunkowania ekonomiczne wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku. 4. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku. 5. Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku. 6. Rola mocarstw w regionie Azji i Pacyfiku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-210-9
1. Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja. 2. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych. 3. Problematyka międzynarodowej integracji gospodarczej i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego. 4. Bezpieczeństwo energetyczne. 5. Bezpieczeństwo koalicyjne - od Ligi Narodów do ONZ i OBWE. 6. Wydatki wojskowe. Uzbrojenie. Handel bronią. 8. Kontrola zbrojeni i rozbrojenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-121-9
Część I: Biznes międzynarodowy - formy i metody działania w zróżnicowanych warunkach konkurencji międzynarodowej. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski i jej pomiar przy zastosowaniu analizy czynnikowej; Dylematy polityk i konkurencji Unii Europejskiej; Konkurencyjność, atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej; Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1919-2002 i jego wkład w handel zagraniczny; Determinanty rozwoju regionalnego i globalnego. Przypadek energii; Analiza rynku wyrobów mleczarskich w Polsce w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej; Międzynarodowa wymiana handlowa produktami technologii informatycznych - specyfikacja i implikacje; Technologiczne aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw - ujęcie międzynarodowe; Logistyka międzynarodowa w biznesie międzynarodowym; Uwarunkowania rozwoju transportu w krajach alpejskich; Żegluga morska bliskiego zasięgu. Część II: Zróżnicowanie współczesnej polityki gospodarczej i zagranicznej z perspektywy rozwoju globalizacji. Globalizacja a handel międzynarodowy - uwagi ogólne; Globalizacja - szansa czy zagrożenia dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - wyniki badań ekspertów; Globalizacja a polityka przemysłowa; Perspektywy delokalizacji działalności produkcyjnej poza Europę w opinii europejskich ekspertów; Wpływ procesów integracji i globalizacji rynków finansowych na usługi bankowości inwestycyjnej; Wpływ japońskiego kryzysu gospodarczego na reformy strukturalne w Japonii; Polityka wspierania wymiany gospodarczej krajów ASEAN. Część III: Procesy internacjonalizacji - korporacje międzynarodowe - strategie przedsiębiorstw - konkurencyjność międzynarodowa. Korporacje transnarodowe jako podmioty współczesnej gospodarki światowej; Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle nowego instytucjonalizmu w teorii organizacji; Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych; Przeciwdziałanie kryzysom - wnioski dla przedsiębiorców międzynarodowych; Teoretyczny model funkcjonowania konsorcjum eksportowego; Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym - ujęcie teoretyczne; Typologia oraz kierunki przepływu wiedzy wewnątrz powiązania sieciowego działającego na rynku zagranicznym; Możliwości czołowej rywalizacji polskich przedsiębiorstw z korporacjami międzynarodowymi; Wpływ konkurencji na strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych; Determinanty strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa na etapie wyboru rynku zagranicznej ekspansji; Inwestycje jako forma wejścia przedsiębiorstw na rynek Federacji Rosyjskiej; Rozwój rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowowschodniej - determinanty szóstej fali fuzji i przejęć; Cele i strategie działania polskich przedsiębiorców w perspektywie roku 2008 - wyniki badań; Kształtowanie polityki cenowej na rynkach międzynarodowych; Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy; Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstw; Dominujące postawy strategiczne firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych; Wpływa nowoczesnych technologii na działalność firm fonograficznych; Internacjonalizacja polskiej branży meblarskiej. Część IV: Międzynarodowe rynki finansowe. Rozwój globalnych rynków finansowych na przełomie wieków; Ryzyko kraju i instrumenty jego ograniczania; Ocena skuteczności tzw. pośrednich reżimów kursowych; Problematyka uwarunkowania pomocy kredytowej MFW oraz efektywności programów dostosowywania tej organizacji; Wpływ globalizacji rynków finansowych na politykę pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa; Ocena stabilności deficytu na rachunku obrotów bieżących - podejście bezpośrednie i pośrednie; Liberalizacja przepływów kapitału w krajach Unii Europejskiej na tle ewolucji światowego systemu walutowego; Sektor finansowy w nowych krajach Unii Europejskiej i jego znaczenie w finansowej intermediacji i transmisji impulsów polityki pieniężnej; Integracja rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej; Kontrowersje wokół polityki fiskalnej w strefie euro; Perspektywy integracji walutowej Polski w ramach Europejskiego Systemu Walutowego; Rozwój detalicznego rynku usług bankowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw; Rozwój światowego rynku kwitów depozytowych w latach 1993-2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14902-4
Cz. III Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej: 12. Rachunki dochodu narodowego i bilans płatniczy, 13. Kursy walutowe i rynek walutowy: ujęcie od strony aktywów, 14. Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe, 15. Poziomy cen i kurs walutowy w długim okresie, 16. Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie, 17. Stałe kursy walutowe i interwencje na rynku walutowym. Cz. IV Międzynarodowa polityka makroekonomiczna: 18. Międzynarodowy system walutowy 1870-1973, 19. Polityka makroekonomiczna i jej koordynacja w warunkach płynnych kursów walutowych, 20. Optymalne obszary walutowe a doświadczenia europejskie, 21. Globalny rynek kapitałowy: działanie i problemy polityki, 22. Kraje rozwijające się: wzrost, kryzys i reformy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7112-001-X
Cz.I Granice a kwestia europejskiej tożsamości: Tożsamość granic - granice tożsamości; O dialogiczną tożsamość Europy; Podróże a europejska tożsamość; Granice języków. Cz.II Powstawanie i przekraczanie granic: Europa siedmiu prędkości; Przekraczanie granic jako przywilej; Tworzenie nowych "grnic" dla likwidowania barier - działalność Euroregionu Karpaty; Redefinicja granic w Europie. Cz.III Europejska przestrzeń gospodarcza: Strategia rozwoju ekonomicznego UE w warunkach globalizacji; Polityka spójności ekonomiczno-społęcznej UE w latach 2000-2006. Propozycje Komisji Europejskiej na okres 2007-2013 i wnioski z nich wynikające dla Polski; Liberalizacja handlu artykułami rolnymi UE w ramach Rundy Katarskiej WTO; Antydumping - narzędzie protekcjonizmu czy sposób zwalczania nieuczciwej konkurencji? Cz.IV Europejska przestrzeń badawcza i edukacyjna: Współpraca naukowa w dobie jednoczącej się Europy; Przyszłość uniwersytetów; Ku społeczeństwu informacyjnemu. Wspólna polityka edukacyjna UE i jej programy; Polska na drodze ku społeczeństwu informacyjnemu. Cz.V Europejska przestrzeń prawna: Europa - kontynent nieuchronnych i koniecznych granic (studium prawne); Prawo do ochrony zdrowia w dokumentach europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-176-0
1. Globalne uwarunkowania europejskiej polityki rozwojowej, 2. Geneza i ewolucja europejskiej polityki rozwojowej,3. Zróżnicowanie programów pomocy rozwojowej państw członkowskich Unii Europejskiej, 4. Program pomocy rozwojowej Wspólnoty Europejskiej, 5. Skuteczność pomocy rozwojowej Unii Europejskiej - wyznwania przyszłości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-806-4
1. Globalne przemiany wyznaczające trzeicą rewolucję przemysłowoą XXI wieku, 2. Przycyzny ekonomicznej nierównowagi i rozchwiania współczesnej gospodarki światowej, 3. Jaka jest rola informacji w globalnej gospodarce XXI wieku? - Społeczeństwo informacyjne, 4. Czy globalizacja rozwiązuje globlane problemy współczesnego świata?, 5. Dramatyczna sytuacja ekonomiczna państw Trzeciego Świata, 6. Błedy polityki gospodarczej państw wysoko rozwiniętych (OECD) - przycyzną klęski globlenej gospodarki, 7. Jaka bedzie przyszła gospodarka światowa?, 8. Zmiany kliamtu i ich dramatyczny wpływ na globalna gospodarkę
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-096-1
1. Subsystemy gospodarki światowej i ich ewolucja, 2. Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjności międzyanrodowej gospodarek, 3. Globalna ekspansja firm z krajów trzeciego świata, 4. Problemy rozowoju gospodarczego krajów rozwijających sie na tle uwarunkowań procesu globalizacji, 5. Mechanizm implementacji sankcji ekonomicznuych we współczesnej gospodarce światowej, 6. Nowa faza globalizacji a zmiany inflacji, 7. Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagraniczej przedsiębiorstw, 8. Unijna polityka spóności w strategii lizbońskiej i jej wpływ na podnoszenie konkurencyjności "starego kontynentu", 9. Strategia Lizbońska a konkurencyjność przedsiębiorstw, 10. Źródła zachowań konsumpcyjnych w państwach rozwiniętych i rozwijających się - próba porównania, 11. Integracja finansowa a możliwość prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej, 12. Czy unia walutowa wymaga zaawansowanej integracji politycznej?, 13. Globalne trendy cywilizacyjne jako fundamentalny czynnik zmian w podejściu do zarządzania łańcuchami dostaw, 14. Unia Europejska a ugrupowania regionalne Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej, 15. Runda Doha a intersy krajów rozwijających się, 16. Czynniki wpływające na rynek ropy naftowej na świecie, 17. Samodzielność decyzyjna dyrektorów funkcjonalnych oddziału koncernu niemieckiego w zakresie funkcji organicznych, 18. Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej an tle innych krajów Europy, 19. Powiązania polskiego rynku akcji z rynkiem regionalnym i światowym, 20. Ukraina jako obszar zainteresowania polskich banków, 21. Sytuacja gospodarcza Polski i Republiki Czeskiej, 22. Przyszłość Singapuru jako centrum finansowego w świetle Rozwoju Krajów Azji Południowo-Wschodniej, 23. Atrakcyjność inwestycyjna RFN - wybrane zagadnienia, 25. Maltańska droga do euro, 26. Konkurencyjność gospodarek latynoamerykańskich na przykładzie federacji republiki Brazylii, 27. Fenomen chińskiej gospodarek, 28. Dyskryminacja zatrudnienia kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii, 29. Polityka zatrudnienia w kontekscie przemian otoczenia - wybrane cechy rynku pracy i jego konsekwencje dla polityk zatrudnienia w gospodarkach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Polityka / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2460-7
Globalizacja polityki światowej: Globalizacja i polityka globalna; Rozwój społeczności międzynarodowej; Historia stosunków międzynarodowych 1900-1945; Historia stosunków międzynarodowych w latach 1945-1990; Koniec zimnej wojny; Od zimnej wojny do wojny z terroryzmem; Realizm; Liberalizm; Współcześni dominujące podejścia badawcze: neorealizm i neoliberalizm; Marksistowskie teorie stosunków międzynarodowych; Konstruktywizm społeczny; Teorie stosunków międzynarodowych ľ podejście alternatywne; Bezpieczeństwo międzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej; Międzynarodowa ekonomia polityczna w dobie globalizacji; Prawo międzynarodowe; Reżimy międzynarodowe; Dyplomacja; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Aktorzy transnaodowi i organizacje międzynarodowe; Kwestie ochrony środowiska; Terroryzm i globalizacja; Rozprzestrzenianie broni jądrowej; Nacjonalizm; Kultura w stosunkach międzynarodowych; Interwencja humanitarna jako zagadnienie polityki światowej; Integracja europejska i współpraca regionalna; Globalny handel i globalne finanse; Przyczyny i konsekwencje rewolucji komunikacyjnej i internetowej; Ubóstwo, rozwój i głód; Problematyka gender; Prawa człowieka; Globalizacja i transformacja wspólno politycznych; Globalizacja i ład pozimnowojenny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ISSN 1895-9970 ; 3)
ISBN: 978-83-7417-298-1
1. Globalne i regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarki: Polityka przemysłowa państwa a sektor małych i średnich przedsiębiorstw; System kontroli w procesie zarządzania programami operacyjnymi finansowanymi z funduszy strukturalnych; Klastry w ewolucji podejścia do rozwoju regionalnego; Współpraca czy rywalizacja technologiczna krajów w kształtowaniu globalnej gospodarki opartej na wiedzy i globalnego społeczeństwa informacyjnego; Realna konwergencja krajów CEE-4 w świetle dekompozycji wzrostu gospodarczego; Rola małych i średnich przedsiębiorstw sektora wysokiej techniki (high-tech) w gospodarce polskiej. 2. Marketingowe ujęcie budowania relacji w usługach bankowości elektronicznej wspomagających procesy zarządzania dla korporacji/instytucji finansowych; Kryteria wyboru dostawcy na rynku B2B w procesie zaopatrzenia w branży drzewnej; Porównanie systemu organizacyjno -prawnegorynku usług szkoleniowych w Szwajcarii i Polsce; Struktura pierwotnych nośników energii a bezpieczeństwo energetyczne państwa; Tendencje rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego na przykładzie miasta Poznania. III. Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce: Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; Syntetyczna ocena zmian corporate governance w świetle współczesnych zasad odpowiedzialności społecznej; Wykorzystanie zarządzania projektami w warunkach organizacji procesowej na przykładzie spółki MAN Accounting Center Sp. z o. o. należącej do grupy MAN AG; Metodyka myślenia sieciowego w systemie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości wewnętrznej; Wartość jako nadrzędny cel działalności przedsiębiorstwa; Klient jak źródło kreowania wartości przedsiębiorstwa; Powiązania sieciowe jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Analiza wybranych aspektów finansowania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Polsce; Strategie ekologiczne przedsiębiorstw; Uwarunkowania rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej; Internalizacja zewnętrznych kosztów ekologicznych jako warunek zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa; Dylematy rozwoju dużych firm handlowych na rynku polskim - rola fuzji i przejęć w rozwoju sieci handlowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7326-554-7
I.Infrastruktura transportu jako podstawa życia społeczno-gospodarczego: Istota infrastruktury transportu; Infrastruktura a rozwój gospodarczy; Infrastruktura transportu a środowisko; Współczesne tendencje w rozwoju infrastruktury transportu. II. Europejska infrastruktura transportu na świetle współczesnych wyzwań: Stan europejskiej infrastruktury transportu; Proces ujednolicania europejskiej infrastruktury transportu; Zrównoważony rozwój transportu; Finansowanie infrastruktury transportu w Unii Europejskiej. III. Problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce: Stan infrastruktury transportu w Polsce; Kierunki i priorytety rozwoju infrastruktury transportu; Finansowanie rozwoju infrastruktury transportu w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-078-2
Wstęp. Immanuel Wallerstein i jego paradygmat: Tradycja teorii systemu światowego; Historia kapitalistycznej ekonomii światowej; Trzy poziomy porządku światowe go; Marksistowski i lewicowe korzenie idei Wallersteina. Cz.I Świat kapitalizmu: Nauki społeczne i komunistyczne interludium, czyli interpretacje współczesnej historii; Afrykański Kongres Narodowy i Afryka Południowa. Przeszłość i przyszłość ruchów wyzwoleńczych w systemie światowym; Rozwój Azji Wschodniej, czyli system światowy w XXI wieku. Epilog. Tak zwany kryzys azjatycki. Geopolityka w długim trwaniu; Państwa? Suwerenność? Dylematy kapitalistów w okresie transformacji; Ekologia i kapitalistyczne koszty produkcji. Sytuacja bez wyjścia; Liberalizm i demokracja: freres ennemis?; Integracja z czym? Marginalizacja względem czego?; Zmiana społeczna? Zmiana jest bezustanna. Nic nigdy nie ulega zmianie. Cz.II Świat wiedzy: Nauki społeczna a współczesne społeczeństwo. Niknące gwarancje racjonalności; Zróżnicowanie i rekonstrukcja w naukach społecznych; Eurocentryzm i jego wcielenia. Dylematy nauk społecznych; Struktura wiedzy, czyli na ile sposobów możemy poznawać?; Rozkwit i przyszły koniec analizy systemów światowych; Nauki społeczne a poszukiwanie sprawiedliwego społeczeństwa; Dziedzictwo socjologii, obietnica nauki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 93-7204-497-X
1.Stan badań nad innowacyjnością jako czynnikiem poprawy konkurencyjności gospodarki: Główne pojęcia konkurenycjności. Dostosowanie do zmian strukturalnych - trwała cecha konkurencyjności. Innowacje- czynnik wzrostu konkurencyjności. Instytucjonalna teoria polityki przemysłowej. Metody pomiaru oparta na klastrach. 2.Wzrost znaczenia innowacji w polityce zwiększania konkurencyjności. Parki przemysłowe, naukowo-technologiczne i klastry. 3.Polityka zwiększania konkurencyjności w Polsce: Założenia polityki przemysłowej. Polityka wobec małych i średnich przedsiebiortsw. Polityka proinnowacyjna. Programy restrukturyzacji przemysłu - przykłady. Ocena Komisjii Europejskiej i OECD. Sektorowy program operacyjny - wzrost konkurencyjności przedsiebiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP). 4.Innowacyjność jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki: Reformy strukturalne lat 90. POmoc publiczna jako czynnik zmian konkurencyjności polskiej gospodarki. Pozycja konkurencyjna Polski na przełomie XX i XXI w. Uwarunkowania wzrostu innowacyjności w pOlsce. Stan przygotowania Polski do rozwoju gospdarki opartej na wiedzy (GOW). Szanse zwiększenia konkurencyjności gospodarki w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-744-9
1. Teoretyczne aspekty zagadnienia wzrostu gospodarczego i rozwoju. 2. Metodologiczne aspekty oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów. 3. Kryzys zadłużeniowy i jego konsekwencje. 4. Międzynarodowy rynek finansowy a kraje rozwijające się. 5. Sytuacja gospodarczo-społeczna w krajach Trzeciego Świata. 6. Próby tworzenia ugrupowań integracyjnych krajów rozwijających się. 7. Polityka handlowa Unii Europejskiej w stosunku do krajów rozwijających się. 8. Dylematy rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych. 9. Polityka gospodarcza krajów rozwijających się w skali międzynarodowej. 10. Systemy rachunkowości i podatki a poziom rozwoju gospodarczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2579-5
I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych. II. Podmioty międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Państwo. 2. Organizacje międzynarodowe. 3. Unia Europejska 4. Podmioty transnarodowe. III. Instrumenty i mechanizmy międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Służba dyplomatyczna i konsularna. 2. Reżimy międzynarodowe. 3. Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych. 4. Procesy integracyjne w Europie. 5. Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych. 6. Koncepcja procesów globalnego zarządzania. 7. Pozimnowojenny ład międzynarodowy. IV. Przedmiot międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe. 2. Spory i konflikty międzynarodowe. 3. Kontrola i redukcja zbrojeń. 4. Prawa człowieka. 5. Kultura. 6. Problemy ekologiczne. 7. Międzynarodowe problemy gospodarcze. 8. Międzynarodowe problemy społeczne. 9. Terroryzm. 10. Procesy globalizacje. V. Polityka zagraniczna Polski: 1. Uwarunkowania, koncepcje i realizacja polityki zagranicznej Polski. 2. Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Żurawia Papers / Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych ; Zeszyt 9)
ISBN: 978-83-7383-270-1
1. Migracje międzynarodowe we współczesnym świecie - zarys problematyki, 2. Migracje z perspektywy międzynarodowego przepływu czynników produkcji, 3. Międzynarodowe transfery pieniężne migrantów, 4. Miejsce migracji międzynarodowych w rozowju państwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Logistyka)
ISBN: 978-83-66800-13-7
Wstęp; 1. Prawne podstawy współczesnej spedycji 1.1. Obszar pojęciowy spedycji 1.2. Podmioty krajowe oraz międzynarodowe spedycji 1.3. Świadczenia oraz zakres usług spedytorskich 1.4. Odpowiedzialność spedytora 1.5. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 1.6. Podstawy prawne prowadzenia działalności transportowo-spedycyjnej 2. Dokumenty normatywne fiata jako podstawa spedycji 2.1. Podstawowe dokumenty FIATA - katalog pragmatyczny 2.2. Stosowanie FIATA - FCR 2.3. Dokument FWB i inne dokumenty FIATA 3. Transportowa polityka Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 3.1. Podstawowe zasady polityki transportowej w UE i EOG 3.2. Struktura gałęziowa lądowego transportu w Unii Europejskiej i w Polsce 3.3. Zasady opłat przewozowych w UE 3.4. Kolejnictwo 3.5. Swoboda świadczenia usług w transporcie morskim 3.6. Usługi portowe 3.7. Europejska i światowa koncepcja „otwartego nieba" 3.8. Liberalizacja - ogólna tendencja liberalizacji transportu na wszystkich płaszczyznach 4. Transakcje w handlu międzynarodowym 4.1. Transakcja a kontrakt 4.2. Formuły handlowe 4.3. Warunki płatności w handlu zagranicznym 5. Transport morski 5.1. Rodzaje statków morskich i formy eksploatacji 5.2. Charter i buking 5.3. Podstawowe dokumenty dot. transportu morskiego 5.4. Frachty 5.5. Uregulowanie specyficzne w żegludze do i z USA - NVOCL 5.6. Obsługa ładunków w portach morskich 5.7. Terminale masowe, drobnicowe i kontenerowe 5.8. Polskie porty handlowe 5.9. Terminale i spedycja w portach polskich 5.10. Opłaty frachty i taryfy 6. Transport drogowy 6.1. Zasadnicze regulacje prawne transportu drogowego 6.2. Karnet TIR i jego praktyczne zastosowanie 6.3. Wspólne procedury tranzytowe w transporcie drogowym 6.4. Wymogi dotyczące pojazdów samochodowych 6.6. Koszty i kalkulacje stawek przewozowych 6.7. Przepisy dotyczące pracy kierowców 7. Transport kolejowy 7.1. Sieć kolejowa w Polsce i Europie 7.2. Organizacja kolejowych przewozów towarowych w Polsce 7.3. Przepisy prawa w przewozach kolejowych 7.4. Zasady przeładunku i przewozów 7.5. Kolejowy list przewozowy 7.6. Odpowiedzialność przewoźnika za towar 7.7. Szczególny charakter działalności spedytora kolejowego 8. Transport lotniczy 8.1. Transport lotniczy w świetle aktów prawnych 8.2. Kategorie lotnisk i samolotów 8.3. System transportu lotniczego 8.4. Przesyłki lotnicze - rodzaje i wymogi 8.5. Taryfy i stawki przewozu lotniczego 8.6. Listy przewozowe i umowy w transporcie lotniczym 9. Transport wodny śródlądowy 9.1. Śródlądowe drogi wodne w Europie i Polsce 9.2. Podmioty administracyjne żeglugi śródlądowej i dróg wodnych w Polsce 9.3. Porty i przystanie żeglugi śródlądowej w Polsce 9.4. Główne szlaki żeglugi handlowej w Polsce i parametry dróg wodnych 9.5. Administracja szlaków i zagadnienia prawne 9.6. Statki w żegludze śródlądowej 9.7. Dokumenty i umowy przewozowe 10. Transport multimodalny 10.1. Pojęcie transportu multimodalnego 10.2. Integracja techniczno-technologiczna 10.3. Inne rodzaje integracji multimodalnej 10.4. Transport multimodalny a intermodalny 10.5. Zmiany w organizacji przewozów 10.6. Bariery i przeszkody w transporcie multimodalnym 11. Podstawy logistyki spedycyjnej 11.1. Pojęcie logistyki 11.2. Logistyka a spedycja 11.3. Gospodarka magazynowa w spedycji 11.4. Optymalny spedytor 12. Informatyka w działalności spedycyjnej 12.1. Pojęcie i zakres technologii informatycznych 12.2. Dokumentacja elektroniczna w systemie spedycji 12.3. Systemy oprogramowania komputerowego stosowane w spedycji 13. Transport ładunków ponadnormatywnych i niebezpiecznych 13.1. Pojęcie ładunku ponadnormatywnego i niebezpiecznego 13.2. Wymogi prawne ładunków, opakowań 13.3. Rodzaje dokumentacji wymagane przy transporcie ładunków niebezpiecznych i ponadnormatywnych 13.4. Koszty i umowy w transporcie ładunków ponadnormatywnych 13.5. Transport ładunków niebezpiecznych 13.6. Transport multimodalny przewozów ponadnormatywnych 14. Marketing w firmie spedycyjne 14.1. Marketingowa koncepcja działalności podmiotu ekonomicznego 14.2. Segmentacja rynku w działalności spedycyjnej 14.3. Systemy zarządzania marketingową firmą spedycyjną 14.4. Strategie marketingowe firmy spedycyjnej 15. Ubezpieczenia transportowe 15.1. Pojęcie i istota ubezpieczeń 15.2. Rodzaje, funkcje i klasyfikacja ubezpieczeń 15.3. Ubezpieczenia środków transportowych - casco 15.4. Ubezpieczenie ładunku w transporcie - cargo 15.5. Ubezpieczenia morskie - specyfika branży 15.6. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora 15.7. Ryzyka i ubezpieczenia w transporcie krajowym i międzynarodowym; Aneksy; Bibliografia; Źródła fotografii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Akademičeskij učebnik)
ISBN: 978-5-7749-0868-4
Zawiera: Глава 1. Межвременная торговля и счет текущих операций: Двухпериодная модель малой экономики с начальным запасом; Роль инвестиций; Мировая экономика с двумя регионами; Налогообложение иностранных кредитов и займов; Международная миграция рабочей силы. Глава 2. Динамика малой открытой экономики: Многопериодная модель малой открытой экономики; Динамика счета текущих операций; Стохастическая модель счета текущих операций; Потребительские товары длительного пользования и счет текущих операций; Фирмы, рынок труда и инвестиции. Глава 3. Жизненный цикл, налоговая политика и счет текущих операций: Государственная бюджетная политика в отсутствии перекрывающихся поколений; Дефицит государственного бюджета в модели с пересекающимися поколениями; Изменения выпуска, демографии и жизненного цикла; Инвестиции и рост; Совокупные и межпоколенческие выгоды от торговли; Государственный долг и мировая процентная ставка; Объединение моделей с пересекающимися поколениями и репрезентативного потребителя. Глава 4. Реальный обменный курс и условия торговли: Международные уровни цен и реальный обменный курс; Цена неторгуемых товаров в случае с мобильностью капитала; Производство и потребление в долгосрочном периоде; Динамика потребления, уровень цен и реальная процентная ставка; Условия торговли в динамической Рикардианской модели. Глава 5. Неопределенность и международные финансовые рынки: Торговля для случайных состояний мира: случай малой страны; Глобальная модель; Международная диверсификация портфеля; Ценообразование на активы; Роль неторгуемых благ; Модель разделения рисков внутри поколения. Глава 6. Несовершенство международных рынков капитала: Суверенный риск; Суверенный риск и инвестиции; Распределение рисков в условиях скрытой информации; Риск недобросовестного поведения при международном кредитовании. Глава 7. Международные связи и экономический рост: Неоклассическая модель экономического роста; Международная конвергенция; Эндогенный рост; Стохастическая неоклассическая модель экономического роста. Глава 8. Деньги и валютные курсы в условиях гибких цен: Предпосылки о природе денег; Модель денег и цен Кейгана; Монетарные модели обменного курса с решающими максимизационную задачу индивидами; Режимы номинальных обменных курсов; Целевые коридоры валютных курсов; Спекулятивные атаки на валютный коридор; Глобальная стохастическая модель общего равновесия с номинальными активами. Глава 9. Номинальные жесткости цен: эмпирические факты и простейшие модели открытой экономики: Жесткие внутренние цены и валютные курсы; Модель Манделла-Флеминга-Дорнбуша; Эмпирические свидетельства справедливости моделей обменных курсов с жесткими ценами; Выбор режима обменного курса;Модели «доверия» в денежно-кредитной политике. Глава 10. Модели выпуска, обменного курса и счета текущих операций при жетских ценах: Двухстрановая модель общего равновесия, описывающая трансграничную трансмиссию монетарной политики; Несовершенная конкуренция и заданные цены на неторгуемые товары: новый взгляд на эффект перелета; Государственные расходы и шоки производительности; Жесткость номинальной заработной платы.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again