Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kuzel Marcin
(1)
Sobczak Iwona
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Gospodarka
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Innowacje
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-995-4
1. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodologiczne, 2. Lokalne środowiska przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju. Pojęciowe i metodologiczne podstawy strategicznej analiza współzależności, 3. Konkurencyjność regionów w ujęciu teoretycznym. Próba oceny poziomu konkurencyjności regionów w Polsce, 4. Czynniki wpływające na atrakcyjność polskich regionów a polityka spójności europejskiej (na przykładzie śląska), 5. Dynamik przedsiębiorczości w krajach kohezji, 6. Proces globalizacji i jego wpływ na rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu Warmii i Mazur, 7. Innowacyjność przedsiębiorstw w województwie łódzkim, 8. Rola terytorium w strategiach rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych. Analiza wybranych przypadków w regionie łódzkim, 9. Konkurencyjność wrocławskiego obszaru metropolitalnego na tle dolnego śląska, 10. Infrastruktura drogowa jako czynniki atrakcyjności inwestycyjnej regionu dolnego śląska, 11. Przedsiębiorczość i konkurencyjność w kontekście rozwoju regionu transgranicznego w polityce województwa śląskiego i miast aglomeracji górnośląskiej, 12. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionu transgranicznego Górny Śląski północne Morawy, 13. Polsko-ukraiński region transgraniczny a polityka spójności Unii europejskiej, 14. Rozwój województwa warmińsko-mazurskiego w/w aspekcie polityki spójności dla regionów transgranicznych Unii Europejskiej, 15. Innowacyjny charakter regionu przygranicznego na przykładzie województwa lubuskiego, 16. Przedsiębiorczość sektora publicznego w strukturach samorządu terytorialnego, 17. Konsumpcja miejsca jako czynnik motywujący lokalną przedsiębiorczość, 18. Kapitał społeczny jako źródło siły lokalnych i regionalnych środowisk przedsiębiorczości, 19. Kształtowanie przedsiębiorczości lokalnej w pobudzaniu potencjału wewnętrznego gminy,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-861-4
Cz.I Innowacje a konkurencyjność: 1. Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, 2. Innowacje marketingowe jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznych zmian, 3. Infrastruktura wsparcia przedsiębiorczości akademickiej i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionu, 4. Innowacyjność w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej, 5. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw budowlanych, 6. Restrukturyzacja a globalna konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, 7. Procesy innowacyjne a zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, 8. Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna w aspekcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, 9. Czy można dokonać przełomu w ocenie opłacalności projektów w obszarze IT?. Cz.II Finansowanie działalności innowacyjnej i innowacje w sektorze usług finansowych: 1. Struktura finansowania innowacji w Polsce - problem luki kapitałowej, 2. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z zewnętrznych źródeł kapitałów własnych, 3. Zmiany w finansowaniu działalności B+R w przedsiębiorstwach, 4. Wybrane instrumenty wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013, 5. Finansowanie innowacji ze srodków pomocowych Unii Europejskiej a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 6. Private equity i venture capital jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, 7. Private equity/venture capital jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, 8. I-REEIT's - innowacja na rynku finansowania nieruchomości, 9. Rozwój rynku detelicznych instrumentów płatnicznych stosowanych w transakcjach internetowych, 10. Współpraca przedsiębiorstw z bankami w obszarze systemu płatniczego w Polsce w 2006 roku. - wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego, 11. Wykorzystanie usług płatnicznych przez masowych wierzycieli w Polsce w 2006 roku, 12. Wykorzystanie innowacji bankowych przez przedsiębiorstwa sektora małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15004-4
Cz. 1. Czynniki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Cz. 2. Organizacyjne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, Cz. 3. Prawno - finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Cz. 4. Biznes elektroniczny w rozwoju przedsiębiorczości, Cz. 5. technologie informacyjne i aplikacje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, Cz. 6. Uwarunkowanie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, cz. 7. Suplement metodologiczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again