Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(8)
available
(7)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(9)
Author
Borkowska Stanisława
(1)
Hayes Tom
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kucharska Barbara
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Kwaśniewska Anna
(1)
Malinowska Mirosława
(1)
Mojsiewicz Czesław
(1)
Muszyński Jerzy
(1)
Pawłowski Krzysztof
(1)
Stiglitz Joseph E
(1)
Szeworski Adam
(1)
Szymański Władysław
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Globalizacja
(11)
Gospodarka
(3)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polska
(2)
Demografia
(1)
Dług państwowy
(1)
Ekonomia
(1)
Europa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Kadry
(1)
Kultura informacyjna
(1)
Ludność
(1)
Postęp
(1)
Praca
(1)
Prawo autorskie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalizm
(1)
Rewolucja naukowo-techniczna
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Telekomunikacja
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska
(1)
Zatrudnienie
(1)
Środowisko człowieka
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83264-0218-0
1. Hiperskok: Paradoks nagłej zmiany; Nowa wspaniała sieć; Najbliższe przestrzenie rynkowe; 2. Pięć nieciągłości: Wojowanie o uwagę; Wieczne teraz; Prorocy rozmachu; Kultura mashup; Zaufanie jako nowy środek płatniczy; 3. Najbliższy zakręt: Pokolenie bańki internetowej; Hiperskok ku rozwojowi; Czas przyszły dokonany
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-821-7
1.Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej firm na jednolitym rynku europejskim w dobie globalizacji, 2.Rola innowacyjności w umiędzynarodoweieniu małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne, 3.Dywersyfikacja działalności badawczo-rozwojowej jako źródło zwiększenia innowacyjności korporacji transnarodowych, 4.Innowacyjność japońskich korporacji transnarodowych, 5.Standardy międzynarodowe i proces innowacji w dobie globalizacji, 6.Jednolity rynek usług telekomunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
ISBN: 83-7251-427-5
1.Zagubienie ludzi w czasie nakładania się na siebie wielu jakościowych zmian świata, 2.Istota i geneza globalizacji, 3.Mikroekonomiczny charakter globalizacji, 4.Globalizacja a problemy makroekonomiczne, 5.Sprzecznośći i dylematy procesu globalizacji, 6.Kontrowersje wokół korekty globalizacji i kształtowanie alter globalizacji, 7.Mechanizm globalizacji a sytuacja Polski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Megatrendy a polityka / Jerzy Muszyński. - Wrocław : Atla2, 2001. - 285 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-88555-60-X
Pojęcie i charakter problemów globalnych ludzkości, Megatrendy zagrażające egzystencji ludzkości, Megatrendy sprzyjające egzystencji człowieka na planecie Ziemi. Negatywne i konstruktywne aspekty polityki wobec megatrendów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-515-4
1.Dziedzictwo XX wieku, 2.Wyzwania społeczno-gospodarcze, 3.Transformacja i rozwój, 4.Miejsce Polski w Europie, 5.Uzdrowieńcze jednoczenie Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Wiedzy o Przyszłości Europy BEWUPE / red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski ; Tom 1)
ISBN: 83-89188-57-0
1. Wartości fundamentalne: wybory strategiczne: Duch wolności i Solidarności w ścieżkach przyszłości Europy; Wzmocnienie sumień szansą przyszłości; Bariery pojęciowe na drodze europejskiej kreatywności. Na jakie tematy warto się spierać w debacie o Unii Europejskiej; Nowy ład Europejski? Debata o miejscu Europy w porządku globalnym; Przyszłość Europy; Europa jako kontynent imigracyjny. Zarys problemu; Zewnętrzne i wewnętrzne wyzwania dla Unii Europejskiej jako źródła wyborów strategicznych w XXI wieku; 2. Edukacja- wiedza- innowacje: Edukacja- klucz do przyszłości Europy; Od błędnego Koła do Koła fortuny- Europa, wzrost gospodarczy i gospodarka oparta na wiedzy; Konwergencja w dziedzinie technologii a społeczeństwa europejskie. Odniesienia do wartości w wizjach przyszłości; Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa i gospodarki kreatywnej. Zarys problemu; Rola innowacji w Europie na przykładzie Holandii; 3. Dylematy sztuki rządzenia: Polityka spójności i/lub wzrostu; Samorząd regionalny wobec wyzwań europejskich; Unia Europejska, wyzwania globalne, wybory strategiczne a komunikacja społeczna; Dwa scenariusze dla Europy. Reforma wspólnej polityki rolnej a logika unii walutowej; Finansowe uwarunkowania funkcjonowania Unii Europejskiej; Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony- UE jako civil Power- panaceum na brak reform; Rosja na horyzoncie Europy XX wieku. Czy można oczekiwać szybkiej demokratyzacji Rosji?; Globalizacja a państwo narodowe- dyskurs polityczny; 4. Głosy młodzieży akademickiej- UW- WSB-NLU: Polskie społeczeństwo; Rola mediów w kreowaniu wizerunku Unii Europejskiej jak również procesu globalizacji; Czy przyszłość Europy jest zagrożona?; Dylemat młodego pokolenia, czyli: zostać obserwatorem czy uczestnikiem życia politycznego?; Refleksje o miejscu i roli Europy w świecie początku XXI wieku; Europa- Titanic czy góra lodowa?; Rozważania na temat wizji przyszłości Europy- Europa chrześcijańska, arabska czy multikulturowa?; Przyszłość zaczyna się dziś. Refleksje nad Europą; 5. Scenariusze: Dokąd zmierza Unia Europejska? Scenariusze przyszłości; Przyszłość Europy- cztery dylematy i pięć scenariuszy; Modele myślenia o przyszłości Europy; Brukselskie scenariusze dla Europy; Czy europejska Europa przetrwa do 2050 roku?; Pułapka imitacji; Nie lękajcie się myślenia o Przyszłości Europy; Polska jako podmiot myślenia o przyszłości Europy; 6. Regiony: Ewolucja europejskiego społeczeństwa wiedzy; Rola dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu przyszłości regionu; Miejsce Małopolski na mapie ekonomicznej Europy XXI wieku; Województwo mazowieckie- stan i perspektywy rozwoju; Studia nad transformacjami regionów europejskich na przełomie XX i XXI wieku (1985-2025). Innowacyjna inicjatywa Mazowsza; Studia nad transformacjami Mazowsza na przełomie XX i XXI wieku (1985-2025). Wstępny szkic dyskusyjny; Megaprzestrzenie XXI wieku; 7. Kontekst globalny: Globalna Europa; Europa wobec zmian systemu światowego; Wybory strategiczne- próba refleksji; Co robić, by dało się patrzeć w przyszłość z optymizmem?; Klub Rzymski jako szkołą myślenia o przyszłości; Rozwój globalny w perspektywie sekularnej lat 1950-2050. 12 tez- artykuł dyskusyjny; Transformacje sceny globalnej w perspektywie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny; Uliczka Globalna; Post scriptum: Konferencja Warszawska: Przyszłość Unii Europejskiej- wyzwania globalne- wybory strategiczne; Przyszłość Europy- wyzwania globalne- wybory strategiczne- nowa futurologia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-57-X
Cz. I Jaka praca? : 1.Globalizacja i praca. Kontekstowa analiza świata pracy, 2.Praca i kultura, 3.Praca a życie pozazawodowe, 4.Postęp cywilizacyjny a praca, 5.Nowy świat pracy, 6.Człowiek a środowisko pracy. Cz. II Jaki pracownik? : 1.Zmiany demograficzne a przyszły rynek pracy, 2.Przemiany w jakościowej strukturze zatrudnienia, 3.Modernizacja stratyfikacji zawodowej, 4.Niepełnosprawność a praca, 5.Wiedza ukryta - istotny element kwalifikacji i komplementacji pracowników. Cz. III Jakie gospodarowanie pracą w organizacji? : 1.Przedsiębiorcza wyobraźnia zespolenia z pracą, 2.Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, 3.Rola kierowników w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie XXI wieku, 4.Organizacja ucząca się - koncepcja teoretyczna i praktyka działania przedsiębiorstw, 5.Wynagradzanie a satysfakcja pracowników - wyniki badań, 6.Ekonomiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, Cz. IV Jaki rynek pracy? : 1.The Future od Work : Has full employment a future in Europe, 2.Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy : Polska i Unia europejska - tendencje i oczekiwania na przyszłość, 3.Rynki pracy w przyszłości - deregulacja a zatrudnienie, 4.Wiejski rynek pracy w Polsce, co nas czeka?, 5.Dynamika i struktura migracji zarobkowych we współczesnej Polsce, 6.Jak utworzyć 2 miliony miejsc pracy do 2010 roku - próba teorii mnożnika miejsc pracy, 7.Szara strefa rynku pracy. Utrapienie gospodarcze czy ratunek społeczny?, 8.Dynamika zbiorowych stosunków pracy - o tym, że giambattista Vico miał rację, 9.Państwo jako regulator stosunków pracy -tendencje zmian
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-344-5
Sytuacja demograficzna świata i Polski w okresie do roku 2020; Wpływ megatrendów cywilizacji informacyjnej na sytuację w Polsce; Koniunktura światowa i procesy globalne; Kierunki ewolucji działalności UE i jej instytucji w okresie do roku 2020; Brukselskie scenariusze dla Europy; Ocena możliwości napływu kapitału zagranicznego w okresie do roku 2020; Warianty polskiej polityki wschodniej w okresie do 2020; Polska w świetle mierników rozwoju społecznego oraz międzynarodowej konkurencyjności; Uwarunkowania i warianty przebudowy wsi i rolnictwa w okresie do 2020 roku; Potencjalne obszary konfliktów społecznych w okresie do roku 2020; Warianty ogólnej koncepcji ustroju i kierunków jego ewolucji; Uwarunkowania przestrzenne długookresowej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89430-03-7
Przedmowa; Raporty klubu Rzymskiego; Dyskusja o problemach współczesnego świata; Globalizacja i jej przejawy Problem wojny i pokoju; Problem wyżywienia we współczesnym świecie; Demograficzne problemy ludzkości; Ochrona środowiska naturalnego; Groźne choroby trapiące ludzkość; Gospodarka surowcami; Terroryzm międzynarodowy i wzrost przestępczości zorganizowanej; W jakim świecie żyć będziemy?; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15138-6
1. Możliwy jest inny świat, 2. Co nam obiecuje rozwój, 3. O uczciwy handel, 4. Patenty, zyski i człowiek, 5. Przekleństwo bogactw naturalnych, 6. ratujmy nasza planetę, 7. Korporacja ponadnarodowa, 8. Ciężar zadłużenia, 9. Reforma globalnego systemu rezerw, 10. Demokratyzacja globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1623-8
1.Globalizacja i zachowania podmiotów rynkowych - aspekt teoretyczny, 2.Badania zachowań podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, 3.Diagnoza i przewidywanie zachowań gospodarstw domowych w warunkach globalizacji, 4.Analiza i kierunki zmian zachowań rynkowych przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Authority data
Globalizacja - prognozy (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again