Form of Work
Książki
(21)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(7)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(18)
Author
Sadowski Zdzisław
(2)
Tokarski Tomasz
(2)
Banaś Monika
(1)
Bańka Józef
(1)
Brdulak Halina
(1)
Brdulak Jacek
(1)
Bukowska Sonia
(1)
Cesarski Maciej
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Czyżowicz Wiesław
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Dorozik Leon
(1)
Drewnowski Jan
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Fierla Irena
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Gilowska Zyta
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Grzesiok Franciszek
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Hockuba Zbigniew
(1)
Józefiak Cezary
(1)
Kaute Wojciech
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kilian Stanisław
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Kołodko Grzegorz
(1)
Kożuch Antoni (1939- )
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kupiec Leszek
(1)
Kwaśnicki Witold
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Liberda Barbara
(1)
Lis Stanisław
(1)
Miklaszewski Stanisław
(1)
Mrozowska Sylwia
(1)
Muszyński Andrzej
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Niedziółka Dorota
(1)
Noch Tadeusz
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Olechnicka Agnieszka
(1)
Ożóg Maria E
(1)
Patyk Jacek
(1)
Piekarski Romuald
(1)
Pietrzyk Irena
(1)
Piwnicki Grzegorz
(1)
Polak Waldemar
(1)
Poniatowicz Marzanna
(1)
Rdzanek Grzegorz
(1)
Rogucki Antoni
(1)
Rogut Aleksandra
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Sadowski Sławomir
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Stadtmuller Elżbieta
(1)
Steagall Jeffery W
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Truskolaski Tadeusz
(1)
Welfe Aleksander
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wojtyna Andrzej
(1)
Wysokińska Zofia
(1)
Świercz Piotr
(1)
Żbikowska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Globalizacja
(17)
Gospodarka
(4)
Polska
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Polityka
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Unia Europejska
(3)
Europa
(2)
Integracja europejska
(2)
Kultura
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rynek pracy
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Demokracja
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomiści
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internacjonalizm
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Liberalizm
(1)
Lis, Stanisław (1940- )
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Marketing
(1)
Marketing międzynarodowy
(1)
Marketing polityczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Monopole
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Postęp
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Rachunkowość
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Reklama
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Słowacja
(1)
Telekomunikacja
(1)
Transformacja systemu społeczno
(1)
Wartość
(1)
Wolność
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-121-9
Część I: Biznes międzynarodowy - formy i metody działania w zróżnicowanych warunkach konkurencji międzynarodowej. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski i jej pomiar przy zastosowaniu analizy czynnikowej; Dylematy polityk i konkurencji Unii Europejskiej; Konkurencyjność, atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej; Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1919-2002 i jego wkład w handel zagraniczny; Determinanty rozwoju regionalnego i globalnego. Przypadek energii; Analiza rynku wyrobów mleczarskich w Polsce w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej; Międzynarodowa wymiana handlowa produktami technologii informatycznych - specyfikacja i implikacje; Technologiczne aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw - ujęcie międzynarodowe; Logistyka międzynarodowa w biznesie międzynarodowym; Uwarunkowania rozwoju transportu w krajach alpejskich; Żegluga morska bliskiego zasięgu. Część II: Zróżnicowanie współczesnej polityki gospodarczej i zagranicznej z perspektywy rozwoju globalizacji. Globalizacja a handel międzynarodowy - uwagi ogólne; Globalizacja - szansa czy zagrożenia dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - wyniki badań ekspertów; Globalizacja a polityka przemysłowa; Perspektywy delokalizacji działalności produkcyjnej poza Europę w opinii europejskich ekspertów; Wpływ procesów integracji i globalizacji rynków finansowych na usługi bankowości inwestycyjnej; Wpływ japońskiego kryzysu gospodarczego na reformy strukturalne w Japonii; Polityka wspierania wymiany gospodarczej krajów ASEAN. Część III: Procesy internacjonalizacji - korporacje międzynarodowe - strategie przedsiębiorstw - konkurencyjność międzynarodowa. Korporacje transnarodowe jako podmioty współczesnej gospodarki światowej; Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle nowego instytucjonalizmu w teorii organizacji; Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych; Przeciwdziałanie kryzysom - wnioski dla przedsiębiorców międzynarodowych; Teoretyczny model funkcjonowania konsorcjum eksportowego; Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym - ujęcie teoretyczne; Typologia oraz kierunki przepływu wiedzy wewnątrz powiązania sieciowego działającego na rynku zagranicznym; Możliwości czołowej rywalizacji polskich przedsiębiorstw z korporacjami międzynarodowymi; Wpływ konkurencji na strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych; Determinanty strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa na etapie wyboru rynku zagranicznej ekspansji; Inwestycje jako forma wejścia przedsiębiorstw na rynek Federacji Rosyjskiej; Rozwój rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowowschodniej - determinanty szóstej fali fuzji i przejęć; Cele i strategie działania polskich przedsiębiorców w perspektywie roku 2008 - wyniki badań; Kształtowanie polityki cenowej na rynkach międzynarodowych; Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy; Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstw; Dominujące postawy strategiczne firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych; Wpływa nowoczesnych technologii na działalność firm fonograficznych; Internacjonalizacja polskiej branży meblarskiej. Część IV: Międzynarodowe rynki finansowe. Rozwój globalnych rynków finansowych na przełomie wieków; Ryzyko kraju i instrumenty jego ograniczania; Ocena skuteczności tzw. pośrednich reżimów kursowych; Problematyka uwarunkowania pomocy kredytowej MFW oraz efektywności programów dostosowywania tej organizacji; Wpływ globalizacji rynków finansowych na politykę pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa; Ocena stabilności deficytu na rachunku obrotów bieżących - podejście bezpośrednie i pośrednie; Liberalizacja przepływów kapitału w krajach Unii Europejskiej na tle ewolucji światowego systemu walutowego; Sektor finansowy w nowych krajach Unii Europejskiej i jego znaczenie w finansowej intermediacji i transmisji impulsów polityki pieniężnej; Integracja rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej; Kontrowersje wokół polityki fiskalnej w strefie euro; Perspektywy integracji walutowej Polski w ramach Europejskiego Systemu Walutowego; Rozwój detalicznego rynku usług bankowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw; Rozwój światowego rynku kwitów depozytowych w latach 1993-2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom I)
ISBN: 83-11-09456-X
Słowo wstępne; Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości? Ochrona rynku- ile rynku, ile państwa?; Nowa ekonomia instytucjonalna- czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu; Czy współczesne modele dynamiczne zrewolucjonizowały ekonometrię?; Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość; Czy w dobie globalizacji kryzysy walutowe są zjawiskiem nieuchronnym?; Ekonomiści polscy wobec transformacji; "Trzecie drogi" a ekonomia; Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć tzw. nową gospodarkę?; Ekonomia ewolucyjna- w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej; Dwadzieścia lat renesansu teorii wzrostu gospodarczego. Na ile l lepiej rozumiemy jego mechanizm?; Nauka ekonomiczna nie nadąża...; ekonomiczne kategorie przyszłości ewolucja kategorii własność; Zrozumieć oszczędzanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2235)
ISBN: 83-226-1361-X
1.Tradycja kultury europejskiej a doktryna demokracji, liberalizmu i społeczeństwa obywatelskiego, 2.Doktryna i myśl polityczna demokracji w czasie globalizacji, 3.Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie a kultura polska i współczesne przeobrażenia w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-923607-3-5
I. Rating komunalny w Polsce w kontekście wyzwań globalizacji i integracji europejskiej; Bank supervision and corruption in borrowing; Napływa bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako czynnik rozwoju ekonomicznego Chińskiej Republiki Ludowej; Wpływ globalizacji na rozwój teorii i praktyki rachunkowości; Assets of Estonian central bank after starting using Euro; Kredytowe instrumeny pochodne - rewolucja na międzynarodowym runku finansowym; Rola finansów publicznych w poprawie konkurencyjności gospodarki polskiej w warunkach globalizacji; Próba oceny kompatybilności polskiego systemu podatkowego z prawem Wspólnoty Europejskiej Problemy finansowania państwowego nadawcy na Litwie - perspektywa podatku abonamentowego; Szczególna dokumentacja podatkowa w zakresie dokonywania transakcji międzynarodowych; Inwestycje na rynku akcji w krajach muzułmańskich; The Maastricht inflation criterion; Savings of Lithuanian population: gender approach; Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a procesy rozwoju gospodarczego Irlandii; Diversification benefits optimal portfolio; Optymalizacja opodatkowania dochodów z giełdy z wykorzystaniem spółki zarejestrowanej w innej jurysdykcji podatkowej; Some problems of financial control over counteraction criminal incomes legalization; Bank Światowy i jego rola w finansowaniu stabilnego i zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich; II. Fundusze private equity w Polsce - ocena funkcjonowania i bariery rozwoju; Narzędzia rachunkowości w planowaniu finansowym; Produkty strukturyzowane - innowacyjne instrumenty inwestycyjne i spekulacyjne na rynku finansowym; Znaczenie emisji obligacji skarbowych dla finansowania potrzeb pożyczkowych państwa; Transakcje zakupów lewarowych na polskim rynku private equity/ venture capital; Ujawnienie wybranych informacji w " dodatkowych informacjach i objaśnieniach "; Próg rentowności a koszty finansowe; Wykorzystanie statystycznych wskaźników do badania wpływu podatku od wartości dodanej na płynność finansową przedsiębiorstw; Finansowe aspekty różnic między licencjami wolnego oprogramowania i open source; Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego; Nowoczesne technologie informacyjne w rachunkowości przedsiębiorstw; Charakterystyka rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce; Controller w przedsiębiorstwie; Metody płatności a bezpieczeństwo transakcji w handlu internetowym; Opodatkowanie wspólników łączących się spółek kapitałowych podatkiem dochodowym; Funkcjonowanie rynku indywidualnych kont emerytalnych w Polsce w latach 2004-2006; Wirtualna kontrola podatkowa - e-audyt u makroprzedsiębiorcy; Inzynieria finansowa - metoda obniżania kosztów produktu w fazie jego planowania; Dokumentacja cen transferowych; sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o upadłości przedsiębiorstwa; Zmiany na rynku usług faktoringowych; Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych; Źródła finansowania ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce; Wykorzystanie zabezpieczeń przy tworzeniu rezerw na ryzyko związane z działalnością banków; Procesy przemian w sektorze bankowym a standardy kwalifikacyjne w bankowości polskiej; The Russian state a subject of financial law; Processual norms of the tax law of he Russian Federation in condition of globalization
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89762-06-4
1. Procesy globalizacji a środowisko naturalne. Ochrona środowiska naturalnego jako problem globalny wpływający na stosunki międzynarodowe; Społeczna (i ekologiczna) odpowiedzialność biznesu; Methodological Problems of International Tax Law; The Opportunities and Requirements of Universities when offering Environmental Studies; O nową filozofię ochrony środowiska naturalnego; Etyczny model decyzyjny; Najważniejsze koncepcje ochrony środowiska przyrodniczego; Promocja zdrowia i higieny psychicznej a świadomość ekologiczna (dylematy i kontrowersje); Globalny lęk przed genetycznie modyfikowaną żywnością. Analiza ramowa dyskursu publicznego. 2. Aspekty techniczno-ekologiczne ochrony środowiska. Koncentracja pierwiastków chemicznych w środowisku a aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi bociana białego Ciconia ciconia; Ekofizjologiczne aspekty stresu oksydacyjnego we krwi bociana białego (Ciconia ciconia) w zmiennych warunkach środowiska; Experimental research for estimate of character of xenobiotics combined effect under its succesive action; Wpływ wykorzystania źródeł energii cieplnej na środowisko; L-arginine treatment of Lead toxicity in rats; Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w monitorowaniu środowiska naturalnego. 3. Ekonomiczno-finansowe problemy ochrony środowiska. Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć proekologicznych; Wpływ infrastruktury transportu na środowisko naturalne; Educational concept of Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) at Slovakian Universities; Europejskie organizacje i stowarzyszenia ekologiczne; Perspektywa finansowa na lata 2007-2013 a szanse rozwoju zacofanych regionów UE; Ekorozwój w Regionie Bałtyckim; Theoretical basis of economic instruments in environmental protection. 4. Ochrona środowiska - szczebel regionalny i lokalny. Regulacje prawne obszarze zarządzania środowiskowego; Regulacja zagadnienia ochrony środowiska w konstytucjach krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Udział społeczeństwa elementem wdrażania systemu zarządzania środowiskowego EMAS w gminach; Hygienic estimation of Lviv region water; Crieria of shaping up Ukraine ecological policy; Ukraine before and after Chernobyl social and medical aftermath of the disaster in Chernobyl as a result of Soviet ecological policy; Broń chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim po drugiej wojnie światowej; Realizacja polityki zrónoważonego rozwoju - zadania samorządu i administracji publicznej (na przykładzie Gdańska w aspekcie ochrony środowiska naturalnego); Miejsce i rola Polski w ochronie naturalnego środowiska Bałtyku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-821-7
1.Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej firm na jednolitym rynku europejskim w dobie globalizacji, 2.Rola innowacyjności w umiędzynarodoweieniu małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne, 3.Dywersyfikacja działalności badawczo-rozwojowej jako źródło zwiększenia innowacyjności korporacji transnarodowych, 4.Innowacyjność japońskich korporacji transnarodowych, 5.Standardy międzynarodowe i proces innowacji w dobie globalizacji, 6.Jednolity rynek usług telekomunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87876-61-5
Samorząd terytorialny szkołą upodmiotowania społeczności lokalnej. Od gminy do regionu. Podmiotowość wspólnoty lokalnej i jednostki ludzkiej. Działacz samorządowy - polityk czy społecznik? Program pilotażowy reformy administracji publicznej - założenia i realizacja. Gmina podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Ojczyzna globalna i lokalna. Społeczności lokalne w dobie globalizmu. Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o rolnictwo i polską wieś. Promocja zdrowia w społeczności lokalnej. Rodzinne formy opieki zastępczej nad dzieckiem w systemie lokalnej pomocy dziecku i rodzinie. Pomoc społeczna w praktyce działania gminy rzeszowskiej. Uniwersytety ludowe szansą na rozwój społeczności lokalnej. Krakowski samorządowy program mieszkaniowy "Konsorcjum".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7326-635-3
I.Jednostka a kształtujący się ład globalny świata; Globalizacja: czynniki napędowe i bariery; Perspektywy demokratyzacji globalnej wioski w warunkach wielokulturowości; Transformacje i rekonfiguracje podmiotów polityki w bliskiej i dalszej perspektywie; Współczesne mega trendy - od ryzyka do bezpieczeństwa globalnego; Uniwersalizm wartości w dobie globalizacji - możliwości wykorzystania skali Schaloma H. Schwartza w badaniach nad strukturą systemów wartości; Mierniki globalizacji; Zagraniczna pomoc gospodarcza dla krajów rozwijających się w dobie globalizacji; Zagrożenia wynikające z procesów globalizacyjnych w kontekście mega trendów na prze łomie XIX i XX wieku; Megatrendy a koncepcje działań podmiotów polityki; Globalistyka - wyzwania badawcze w rozpoznawaniu przemian globalnych; Trendy rozwojowe teorii politycznej w dobie komunikacji globalnej; Społeczeństwo "post fatum" a wyzwania przyszłości. Turystyka jako symbol współczesności; Przestępczość młodzieży w globalnym świecie; Edukacja w dobie globalnego społeczeństwa informacyjnego. II. Tożsamość społeczno-kulturowa wobec współczesnych przemian cywilizacyjnych (wybrane aspekty); Wpływ zjawiska wielokulturowości na kształtowanie się tożsamości ponowoczesnej; Migracja i wielokulturowość jako trwałe czynniki rozwoju człowieka; Wielokulturowość miasta a nowe tożsamości społeczne; Czy język jest elementem kształtującym współczesną europejską tożsamość?; Dyskurs o tożsamości w jednoczącej się Europie; Quo vadis Europo? Symboliczne źródła tożsamości cywilizacji europejskiej; Czy Europejczycy muszą bać się Islamu? Zagadnienie tożsamości europejskiej w świetle manifestu Jurgena Habermana i Jaquesa Derridy z 2003 r.; Narody etniczno-kulturowe w Europie Środkowej a kształtowanie się tożsamości europejskiej w warunkach integracji; Ludy tubylcze jako nowy aktor we współczesnych stosunkach międzynarodowych; Cyber Asyria: tożsamość współczesnych Asyryjczyków w dobie Internetu; Kwestia żydowska w myśli politycznej polskiej prawicy; Zmitologizowany obraz Holendra w Polsce; Funkcjonowanie organizacji mniejszości narodowych w Gdańsku; Polityczne i społeczne aspekty procesów rehabilitacji i weryfikacji narodowościowej na przykładzie województwa gdańskiego; Kształtowanie się tożsamości polskiego regionu na przykładzie Pomorza; wieloetniczność Wybrzeża Gdańskiego wyzwaniem XXI wieku; Stare stereotypy w nowej Europie. Młodzi Polacy o Austrii i Austriakach. III. Media w globalizującym się świecie: Mediatyzacja życia publicznego jako trend współczesnego świata?; Nowe media w służbie demokracji - rozwój społeczny czy zagrożenie?; Zdominowani przez informację - szanse i zagrożania społeczeństwa informacyjnego; Globalne wzorce komunikacji politycznej; Marginalizacja państwa w procesie globalnego komunikowania - mit wolności czy groźba anarchii?; Demokracja a Internet - doświadczeni Szwajcarii i Polski; Internetowy podział socjopolityczny; Prasa w Internecie - współistnienie czy zagrożenie dla prasy drukowanej?; Polski system medialny wobec wyzwań globalizacji; Inwestycje zagranicznych koncernów medialnych w Polsce na przykładzie rynku prasy regionalnej; Nien@wiść zglobalizowana. Problem walki sieciowej w perspektywie rewolucji informacyjno-komunikacyjnej XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1072-7
1. Wejście. Kontekst zewnętrzny. Wiedza teoretyczna: Teoria globalizacji: Fale globalizacji i globalne rządzenie; Prakseologia: Tadeusz Kotarbiński- filozof praktyczności i jego dzieło; Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania; Prakseologia a etyka: od filozofii praktycznej Tadeusza Kotarbińskiego do dylematów etyki życia gospodarczego; Wiedza o zarządzaniu: Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Charakterystyczne cechy nauk o zarządzaniu; Tożsamość nauki o zarządzaniu; Zarządzanie jako dyscyplina naukowa; O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania; Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki; Innowacyjność: Idea społeczeństwa innowacyjnego Stefana Kwiatkowskiego; 2. Transformacja: Transformacja makrosystemu: Plusy i minusy transformacji; Chcieć i móc; dwa imperatywy transformacji; Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji; Benchmarking- świat nie na niby- obserwacja uczestnicząca; Menedżer- proces decyzyjny: Czy polscy menedżerowie są przygotowaniu do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?; Kapitał intelektualny- perspektywa menedżera; Menedżer XXI wieku- perspektywa organizacji; Dylematy Dilberta- o postrzeganiu menedżerów przez programistów; Informacyjny proces zarządzania; Modele informacyjne państwa; IT w zarządzaniu publicznym- w warunkach tworzenia społeczeństw informacyjnych; Zarządzanie w cywilizacji informatycznej; Nowoczesne techniki informatyczne jako instrument rozwoju obszarów wiejskich; 3. Aplikacja: Projektowanie, strategia gospodarcza- kraj i świat: Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym; Dialog społeczny w Polsce w okresie adaptacji polskiej gospodarki do wymogów UE; Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw; Przedsiębiorstwa dynamiczne; Zarządzanie w regionie poprzez sieci stosunków bezpośrednich; Systemowe źródła obecnego kryzysu światowego; Źródła światowego kryzysu. Wnioski na przyszłość; Praca w Polsce na tle innych krajów europejskich; Teoretyczne i praktyczne aspekty motywacji płacowej w gospodarce polskiej; Audyt wewnętrzny- perspektywy rozwoju; Audyt wewnętrzny- korzyści i zagrożenia; Uwarunkowania zarządzania japońskimi przedsiębiorstwami; Związek agencyjny, władza i japońskie stosunki pracy; Kapitalizm chiński.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7052-534-2
Wstęp; Tożsamość jednostkowa a wspólnota społeczna i państwowa. aspekty teoretyczne i praktyczne; Tożsamość zbiorowa a federalna i lokalna wspólnota polityczna; Wspólnoty u komunitarystów. Refleksje o ich charakterze , wzajemnym oddziaływaniu i zagrożeniach; Obywatelstwo, tożsamość, partycypacja: o idei demokracji deliberatywnej na szczeblu lokalnym; O konstytucji i wspólnocie politycznej; Kilka uwag interpretacyjnych o sposobie poszukiwania tożsamości kulturowej. Casus Henryka Elzenberga; Regiony w Imperium Europejskim; Lokalne społeczności obywatelskie w pracach Alexisa de Tocquev ille'a; Wieloetnoczność a przynależność do wspólnoty politycznej - doświadczenie amerykańskie; Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu regionalnej tożsamości; Polska w Europie regionów. Dziedzictwo tradycji historycznej jako podstawa współczesnej tożsamości regionalnej ziem polskich w jednoczącej się Europie; Kaszubi: między wspólnotą etniczną a wspólnotą polityczną; Wizerunek gdańskiego środowiska politycznego w lokalnych mediach; Wpływ tradycji morskich na tożsamość Regionu Pomorskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1888-8
1. Globalizacja i procesy internacjonalizacji w marketingu międzynarodowym : Niektóre aspekty marketingowe światowego kryzysu gospodarczego ; Ścieżki internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw- podejście ewolucyjne ; Problemy zarządzania marketingowego w przestrzeni międzykulturowej ; Paradygmat produktywności jako wymiar globalnej kultury ekonomicznej a dylemat wyboru działań marketingowych ; Kształtowanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i internacjonalizacji ; Determinanty wyznaczające globalny zasięg działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; Strategia lizbońska wobec uwarunkowań rozwojowych i konkurencyjnych sektora MSP ; Proces internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii; Bariery internacjonalizacji MSP przez e-handel - próba ujęcia modelowego; Unijna polityka wsparcia sektora MSP elementem uwarunkowań międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw ; Problemy i perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw Ukrainy w kontekście eurointegracji ; Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym - uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania ; Dydaktyka marketingu międzynarodowego- refleksje nad opiniami studentów ; 2. Strategiczne uwarunkowania i wyzwania wobec przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych: Ograniczenia koncepcji standaryzacji działalności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym ; Motywy ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne ; Ekspansja korporacji międzynarodowych na rynki zagraniczne- wyniki badań ; Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym ; Kierunki, formy i efekty ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw; Polscy eksporterzy . Analiza komparatywna rankingów "Rzeczypospolitej" i "Polityki" ; Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów; Warianty organizacji działalności marketingowej na rynkach międzynarodowych ; Przesłanki wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorstw usługowych ; Marketingowe wyzwania wejścia przedsiębiorstw ukraińskich na rynek Europy - analiza sytuacyjna; Potrzeby informacyjne przedsiębiorstw polskich w odniesieniu do rynków europejskich- w świetle wyników badań ; Formy pomocy preferowane przez przedsiębiorstwa zainteresowane budowaniem relacji z podmiotami otoczenia na rynkach krajów europejskich ; Tworzenie relacji z podmiotami rynku jako konsekwencja koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw- analiza komparatywna rynku polskiego , ukraińskiego i chorwackiego ; Wzrost znaczenia relacji z konsumentem jako kierunek rozwoju koncepcji marketingu międzynarodowego ; Wykorzystanie relacji sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw zaawansowanych technologii ; Ryzyko w marketingu partnerskim na rynku międzynarodowym ; Narzędzia budowy relacji polskich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia na rynkach europejskich ; 3. Instrumentarium działań rynkowych przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym i międzykulturowym : Uwarunkowania kulturowe międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw; Kształtowanie marketingowej strategii produktów multisektorowych w środowisku międzykulturowym ; Marketing międzynarodowy żywności ekologicznej- współczesna idea i przyszłe problemy ; Uwarunkowania realizacji strategii oferowania produktów regionalnych w Unii Europejskiej ; Komunikowanie marki w warunkach internacjonalizacji ; Kulturowe uwarunkowania strategii marki i lojalności wobec marki - wybrane zagadnienia ; Determinanty stosowania strategii marki lokalnej przez firmy francuskie w Polsce; Design opakowań- diagnoza i kierunki zmian w ujęciu międzynarodowym ; Strategie dystrybucji na europejskim rynku farmaceutycznym ; 4. Konsument wobec wyzwań marketingu międzynarodowego: Wpływ procesu globalizacji na zachowania konsumentów ; Problemy konwergencji konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i w krajach Unii Europejskich ; Mieszane modele czynnikowe w ,międzynarodowej segmentacji psychograficznej - nowe podejście do segmentacji rynku ; Tożsamość kulturowa jako uwarunkowanie zachowań konsumentów w warunkach globalizacji ; Różnice kulturowe a zachowania rynkowe konsumentów ; Wpływ kraju pochodzenia na akceptację produktów przez konsumentów ; Polski konsument wobec wyzwań współczesnego rynku na przykładzie rynku żywności ; Postawy studentów wobec reklamy szokującej ; 5. Sektorowe zróżnicowanie marketingu międzynarodowego : Analiza teorii internacjonalizacji sieci handlowych ; Uwarunkowania międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw handlowych ; Strategie internacjonalizacji dużych sieci handlowych na polskim rynku . Nowe wyzwania dla marketingu międzynarodowego ; Internacjonalizacja jako czynnik podnoszenia innowacyjności wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego działającego w Polsce ; Internacjonalizacja usług biznesowych i jej implikacje dla marketingu ; Wpływ internacjonalizacji na działania marketingowe jednostek ochrony zdrowia w Polsce ; Specyfika zachowań konsumentów na rynku turystycznym i jej implikacje dla marketingu międzynarodowego ; Tanie linie lotnicze a rozwój turystyki międzynarodowej ; Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych ; Internacjonalizacja sportu i jej wpływ na działania marketingowe klubów sportowych ; Internacjonalizacja jako determinanta rozwoju organizacji radiowych ; Individual Marketing on the Ukrainian Mobile Services Market ; Foreign TNCs in Russian Oil and Gas Industry ; Kooperacja międzynarodowa a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego ; Współpraca w zakresie marketingu jako czynnik zwiększania międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw . Przykład polskiego przemysłu elektromaszynowego ; Wybrane działania marketingowe wyłącznego dystrybutora globalnej marki JCB na rynku polskim ; Kształtowanie długoterminowych relacji w sferze obsługi posprzedażowej ; Marketing międzynarodowy w działalności samorządowego regionu - współpraca zagraniczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Media i polityka / pod red. Stanisław Kilian. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005. - 197 s. : tab. ; 24 cm.
(Państwo i Społeczeństwo / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; red. nacz. Andrzej Kapiszewski ; R.5, Nr 2 (2005))
ISBN: 83-7188-906-2
Polityka i informacja w dobie globalizacji; Oportunizm i społeczeństwo otwarte; Relewancja i redundancja w tekstach o treści politycznej; Polskie media w czasach "Solidarności"; Cyceroński ideał kampanii politycznej (ze współczesnej perspektywy); Metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji medialnej na potrzeby białego wywiadu; Wizerunek polityczny - tworzenie, oddziaływanie, skuteczność. Analiza na podstawie współczesnej sceny politycznej; Telewizyjna reklama polityczna w amerykańskich wyborach prezydenckich; Obraz polskiej polityki na łamach prasy austriackiej; Spiegelowski wizerunek polskiej polityki; III czy IV Rzeczpospolita - spór o Polskę na łamach prasy opiniotwórczej; Lustracja w publicystyce polskich konserwatystów; Wizerunek kobiety aktywnej politycznie; Państwo a gospodarka w koncepcjach programowych głównych ugrupowań politycznych RP; Naród a społeczeństwo obywatelskie - konflikt czy zgodne współistnienie?; Siła "czwartej władzy": mit czy rzeczywistość; Miejsce tradycyjnych wartości rodzinnych w reklamie telewizyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-1904-9
1.Globalizacja jako wyzwanie naukowe i polityczne, 2.Regionalne oblicza globalizacji, 3.Polskie oblicza wielokulturowości, 4.Dylematy tożsamości kulturowej, 5.Wielokulturowość w działalniu instytucjonalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom V)
ISBN: 83-11-09438-1
Słowo wstępne; Modele polityki regionalnej w Polsce; Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego; Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z UE; Narastanie przestrzennych dysproporcji rozwojowych w Polsce; Szanse polskich regionów; Miejsce i rola regionów w procesie integracji europejskiej; Współczesne uwarunkowania regionów międzynarodowych; Kategorie majątku trwałego w badaniach sfery osadnictwa w Polsce; Czynniki wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich w aspekcie integracji z UE; Informacja jako czynnik rozwoju regionalnego; Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce w latach 90-tych; Instytucjonalne aspekty kosztów pracy- wybrane zagadnienia; Kreacja i instrumentacja strategii rozwoju regionalnego; Podlasie - ściana czy brama do Europy?; Globalizacja gospodarki a rozwój regionalny i współpraca transgraniczna; Euro - Odra; Polski obszar celny jako obszar aktywności gospodarczej (na przykładzie WOC).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-66-5
Część I: Uwarunkowania suwerenności państwa we współczesnym środowisku międzynarodowym. 1. Powstawanie globalnego społeczeństwa z perspektywy geopolitycznej. 2. Wizje narodu narodów na przełomie tysiącleci. 3. Rządzić w dobie mondializacji. 4. Państwo wobec wyzwań cywilizacji współczesnej. 5. Ograniczenia suwerenności państw w systemach bezpieczeństwa (XIX-XX wiek). 6. Bezpieczeństwo a problem suwerenności państw we współczesnym świecie. 7. Suwerenność państwa a prawo do interwencji humanitarnej. Przewartościowania w polityce światowej po 1991 roku. 8. Europejskie reżimy ochrony praw człowieka - perspektywy i zagrożenia. 9. Suwerenność a prawa człowieka w kontekście działalności międzynarodowych trybunałów karnych. 10. Sieci przeciwko hierarchiom - wyzwanie dla suwerenności państw. 11. Rola korporacji międzynarodowych we współczesnym świecie. 12. Ponadnarodowe korporacje medialne we współczesnym świecie. 13. United Nations initiatives in the Israeli - Palestinian conflict solution. Część II: Problematyka suwerenności państwa we współczesnej europejskiej myśli politycznej. 1. Problem suwerenności państwa w procesie integracji europejskiej. 2. Suwerenność państwa jako kategoria politologiczna. 3. Sovereignty, neutrality and the EC/EU membership. 4. Zasada nadrzędności prawa wspólnotowego a pojęcie suwerenności w świetle opinii, doktryny i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 5. Postpaństwowość Unii Europejskiej w kontekście rozważań Roberta Coopera. 6. Rozwój Europartii jako ponadnarodowych struktur życia politycznego - szanse, możliwości, problemy. 7. Problem suwerenności w oczach eurosceptyków na przykładzie wybranych państw europejskich. 8. Europejski spór o wartości chrześcijańskie - pokusa państwa laickiego? 9. Standaryzacja jako narzędzie integracji międzynarodowej i wewnętrznej. 10. Niemieckie koncepcje integracji europejskiej na przełomie XX i XXI wieku. 11. Czy utrata suwerenności? Vaclaw Kalus a integracja Republiki Czeskiej z Unią Europejską. 12. "Ius puniendi" a poszanowanie praw człowieka. Studium przypadku. 13. Rozwój suwerenności państwowej krajów Wspólnoty Niepodległych Państw po rozpadzie ZSRR - niektóre aspekty. 14. Koncepcje suwerenności państwa w rosyjskiej myśli antyokcydentalistycznej. Część III: Suwerenność państwa w polskim dyskursie politologicznym. 1. Okrągły Stół w Polsce: efekt procesów międzynarodowych czy suwerenne porozumienia elit. 2. Suwerenność państwa w procesie integracji Polski z Unią Europejską. 3. Instrumentalizacja pojęć suwerenność/niesuwerenność w polskim dyskursie politycznym. 4. Suwerenność narodu i państwa - obowiązujące regulacje konstytucyjne. 5. Procesy globalizacyjne a obronność III Rzeczypospolitej. 6. Między Maastricht a Amsterdamem. Problem suwerenności Polski w myśli politycznej konserwatystów. 7. Suwerenność państwa a integracja europejska w koncepcjach polskich partii narodowych w latach 1989-2003. 8. Suwerenność myśli politycznej ugrupowań o orientacji ludowej w Polsce w latach 1980-1993. 9. Polska racja stanu w sytuacji dramatyzmu niespełnionej nadziei i nowych okoliczności przełomu tysiącleci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-917312-7-8
1. Klincz mikro- i makroekonomii, 2. Sektor publiczny w gospodarce światowej, 3. Gospodarka wobec wyzwań globalizacji, 4. Globalizacja konkurencji a kapitał i suwerenna polityka makroekonomiczna, 5. Europa w procesach globalizacji gospodarczej - szanse i zagrożenia, 6. Globalizacja - konsekwencje dla rozwoju gospodarczego Polski, 7. Spór o model rowozju gospodarczego Polski w progu XXI wieku, 8. Przyczynek do dyskusji o trudnych problemach prognozowania zjawisk ekonomicznych, 9. Transformacja gospodarcza w arunkach integracji z Unią Europejską, 10. Polska wobec integracji europejskiej i globalizacji współczesnej gospodarki światowej, 11. makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000. Analiza statystyczna, 12. Makroekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy w Polsce okresu transformacji ustrojowej, 13. Usługowa opcja rozwoju gospodarczego, 14. Możliwości usprawnienia funkcjonowania państwa w dobie rewolucji teleinformatycznej, 15. Wyzwania dla Polski XXI wieku a gotowość modernizacyjna społeczeństwa. Wybrane problemy, 16. Rynek pracy w Polsce w trakcie akcesji do Unii Europejskiej, 17. Nierówności dochodowe na tle transformacji polskiej gospodarki, 18. Aktywne formy intenacjonalizacji przedsiębiorstw, 19. Przemiany strukturalne polskiego przemysłu w okresie tranformacji, 20. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw transportu samochopdowego wobec wyzwań integracyjnych, 21. Odpisy amortyzacyjne jako instrument ekonomiczny ochrony środowiska w świetle zasad pomocy państwa przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej, 22. Polski przemysł spirytusowy w okresie transormacji, 23. Transfomacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce, 24. Negocjajce rolne Polski z Unią europejską - próba oceny wyników, 25. Realizacja funkcji celu procesów gospodarowania w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce, 26. Integracja polskiego sektora rolno- żywnościowego ze strukturami Unii Europejskiej, 27. O regułach polityki monetarnej w warunkach długookresowej równowagi typu Domara-Solowa, 28. Prawo jednej ceny jako podstawa porównań międzynarodowych i konsolidacji sprawozdań finansowych, 29. Polityka fiskalna Polski a członkostwo w Unii Gospodarczo-Walutowej, 30. Rozwój polskiego rynku usług bankowych w świetle koncepcji jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej, 31. Stany Zjednoczonewe współczesnej gospodarce światowej - źródła dominacji, 32. Przyczyny oraz przebieg japońskiego kryzysu gospodarczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2248)
ISBN: 83-226-1373-3
1. Eurorecentywizm, czyli droga Europy do wspólnotowej teraźniejszości narodów, 2. Europejskość jako wartość, 3. Filozofia wobec wyzwań ponowoczesności. Richarda Rorty'ego podmiot "ironiczny" a model homo euthyphronicus, 3. Tendencje filozofii postmodernistycznej na tle ponowoczesności, 4. Problem tożsamości człowieka współczesnego w kulturze ponowoczesnej, 5. Tożsamość filozofa jako dydaktyka i wychowawcy w dobie przemian kulturowych. Przyczynki do dyskusji, 6. Globalizacja a etyka, czyli w poszukiwaniu Lewiatana polityki światowej, 7. Problem porządku wartości, 8. Poszukiwanie czynników łagodzących konflikt między kulturą a cywilizacją, 9. Wolność - pluralizm - tolerancja. O pożytkach z lektury Isaiaha Berlina, 10. Globalizacja a problem tożsamości narodowej, 11. Próba obrony wartości absolutnych w kontekście cywilizacji globalnej, 12. Aktualność wartości absolutnych w obliczu śmierci na podstawie przedstawień vanitatywnych, 13. Próba sformułowania katalogu wartości w pracy z osobami uzależnionymi - na przykładzie intoksykacji nawykowej, 14. Wizja cywilizacji uniwersalnej Floriana Znanieckiego jako antycypacja cywilizacji globalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Konferencyjne)
ISBN: 83-208-1364-6
Referat wprowadzający - Brdulak H., Gołębiowski T.: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalizacji. R.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw a globalizacja - wybrane zagadnienia: -Krawiec F.: Komponent globalizacyjny w kompleksowej strategii firmy; -Antoszkiewicz J.D.: Rozwój przedsiębiorczości w celu skutecznego konkurowania w warunkach globalizacji; -Simpson D.: Uwarunkowania kulturowe a proces pozyskiwania kapitału ludzkiego w dobie globalizacji; -Wiktor W.: Nisza rynkowa jako strategia konkurowania w warunkach globalizacji rynku; -Adamkiewicz-Drwiłło H.G.: Adaptacja rynkowa przedsiębiorstwa jako czynnik poprawy jego konkurencyjności; -Sobczyk G.: Strategie konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji; -Fonfara K.: Marketing partnerski w warunkach konkurencji na rynkach zagranicznych; -Cisielski M.: Globalizacja a logistyczne aspekty konkurencyjności; -Witek-Hajduk M.K.: Silna marka jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku; -Figiel A.: Wpływ efektu kraju pochodzenia produktu na kształtowanie strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa; -Sadza P.: Wpływ technologii informatycznych na strategie konkurencyjne przedsiębiorstw(wybrane aspekty). R.2 Polskie przedsiębiorstwa wobec globalizacji: Perspektywy partycypacji krajowych przedsiębiorstw w procesach globalizacyjnych; proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badan bezpośrednich; Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw krajów spoza UE- badania porównawcze; Od marketingu globalnego do marketingu międzykulturowego- szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorstw; Bariery realizacji marketingowych strategii przetrwania (na przykładzie globalnego rynku tytoniowego); Działalność korporacji transnarodowych a kreowanie i dyfuzja innowacji- doświadczenia Polski; Formy współpracy w proce się tworzenia i wdrażania innowacji w Polsce; Sojusze strategiczne polskich przedsiębiorstw - wyniki badań; Internacjonalizacja i globalizacja funduszy venture capital i ich znaczenie dla przedsiębiorstw pol.; Koszty zew. procesów logistycznych a konkurencyjność przedsiębiorstw; Polskie przedsiębiorstwa usługowe wobec globalizacji; Scenariusze rozwoju polskiego transportu lot niczego w świetle globalizacji i integracji; Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji; Rozwój marketingu internetowego w przedsiębiorstwach działających na pol. rynku (Synteza badań empirycznych - analiza przypadków). R.3 Zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwie oraz polityka gospodarcza państwa w kontekście globalizacji i integracji: Zarządzanie potencjałem społecznym jako istotny element wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw; Współpraca szkół wyższych z praktyką gospodarczą- uwarunkowania i zakres; Idea społecznej odpowiedzialności korporacji a konkurencyjność przedsiębiorstw; Globalizacja gospodarki światowej - nowe możliwości czy nowe zagrożenia dla transformującej się gospodarki Polski; Współczesne koncepcje kapitalizmu globalnego i aliansowego; Polityka gospodarcza i działalność samorządu gospodarczego a konkurencyjność przedsiębiorstw pol. w dobie integracji z UE -wyniki badań empirycznych; Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw warunkiem wzrostu ich konkurencyjności; Lokalne systemy produkcyjne jako stymulatory innowacyjności Konkurencyjność pol. przedsiębiorstw po wprowadzeniu wspólnej waluty w UE; Liberalizacja rynku energii w UE - wybrane aspekty; Globalizacja a specyfika biznesowe go otoczenia firm w polskim euroregionie morskim "Bałtyk"; System promocji polskich przedsiębiorstw na rynku litewskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again