Form of Work
Książki
(37)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(37)
available
(24)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia
(37)
Author
Bogdanienko Jerzy
(3)
Chodyński Andrzej
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Huczek Marian
(2)
Jędralska Krystyna
(2)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(2)
Stankiewicz Marek Jacek
(2)
Bartkowiak Piotr
(1)
Berdowski Janusz B
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Bokovnya Angelika
(1)
Borodin Yevgeniy
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Brzeziński Marek
(1)
Caputa Wiesława
(1)
Chwistecka-Dudek Halina
(1)
Ciamaga Lucjan
(1)
Czarnota Jerzy Lech
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Drabik Ireneusz
(1)
Dudek Marek
(1)
Duraj Agnieszka Natasza
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Freeman Edward R
(1)
Frąckiewicz Ewa
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Gilbert Daniel R. JR
(1)
Goryana Iryna
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Grudzewski Wiesław M
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hejduk Irena K
(1)
Herman Andrzej
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Karwowski Jan
(1)
Karwowski Marek
(1)
Kauf Sabina
(1)
Khozhylo Iryna
(1)
Kieżun Witold
(1)
Klich Jarosław
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Kolomytseva Olena
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kościelniak Helena
(1)
Kraczala Magdalena
(1)
Krupa Małgorzata
(1)
Kröger Fritz
(1)
Kuczyńska-Chałada Marzena
(1)
Kuzel Marcin
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Kwiatkowski Aleksander
(1)
Kwieciński Mirosław
(1)
Kąpa-Kejna Krystyna
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Leshchenko Marina
(1)
Lewicka Dagmara
(1)
Limański Andrzej
(1)
Lis Iwona
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Marcinkowski Paweł
(1)
Mazur Zygmunt
(1)
Minochkina Olga
(1)
Moczydłowska Joanna M
(1)
Nawrot Wioletta
(1)
Nogalski Bogdan
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Olszewska Barbara
(1)
Ostrowska Elżbieta
(1)
Pachura Piotr
(1)
Palonna Tetyana
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Pasenko Wladislav
(1)
Penc Józef
(1)
Petkova Lesia
(1)
Piontek Adam
(1)
Płonka Bogusław
(1)
Rawski Marek
(1)
Rokita Jerzy
(1)
Rozpondek Rafał
(1)
Rożenek Paulina
(1)
Rudawska Edyta
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Rybicka Karolina
(1)
Rymarczyk Jan
(1)
Ryś Adam
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Sitko-Lutek Agnieszka
(1)
Skalik Jan
(1)
Smul Patrycja
(1)
Sobczak Iwona
(1)
Sobieraj Aneta
(1)
Sorokina Natalya
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Stoner James A.F
(1)
Sus Joanna
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(34)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(39)
Subject
Globalizacja
(27)
Przedsiębiorstwo
(26)
Zarządzanie wiedzą
(7)
Zarządzanie
(6)
Zarządzanie strategiczne
(5)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(4)
Gospodarka
(3)
Innowacje
(3)
Konkurencja
(3)
Konkurencja międzynarodowa
(3)
Organizacja
(3)
Organizacja ucząca się
(3)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(3)
Informacja dla zarządzania
(2)
Inwestycje
(2)
Kadry
(2)
Menedżerowie
(2)
Motywacja
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Rynek pracy
(2)
Unia Europejska
(2)
Usługi
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Agroturystyka
(1)
Akcjonariusze
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Autorytet
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Broń jądrowa
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Community policing
(1)
Controlling
(1)
Czas
(1)
Decyzje
(1)
Edukacja medialna
(1)
Ekorozwój
(1)
Emisja papierów wartościowych
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Farmacja
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Giełda
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Integracja europejska
(1)
Jakość
(1)
Kapitalizm
(1)
Kapitał
(1)
Karty płatnicze
(1)
Komunizm
(1)
Konflikt
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola
(1)
Koszty
(1)
Kultura
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marka*
(1)
Marketing
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Mentoring
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Normalizacja
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Outsourcing
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Policja
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Postęp
(1)
Praca
(1)
Praca zespołowa
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przywództwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Rosja
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spółki publiczne
(1)
Strategia
(1)
Subject: place
ZSRR
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(2)
Czasopismo naukowe
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
39 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-339-5
1. Globalizacja działalności przedsiębiorstwa - korzyści i ryzyko, 2. Logika controllingu w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, 3. Architektura organizacji controllingu w przedsiębiorstwach zinternacjonalizowanych, 4. Infrastruktura informacyjno-analityczna controllingu, 5. Kultura organizacyjna a controlling międzynarodowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-28-0
1. Wprowadzenie, 2. Unia Europejska wobec procesów gloablizacji, 3. Czy geopolityka ma znaczenie w Europie?, 4. Legitymizacja dla Unii Europejskiej, 5. Analiza metod zarządzania w Unii Europejskiej, 6. Debata nad modelami kapitalizmu w Unii Europejskiej, 7. Model kapitalizmu a dialog społeczny w Europie, 8. Polityki gospodarcze w systemie europejskim, 9. Modele integracji europejskiej wobec dylematów reformy unii Europejskiej, 10. Czy możliwy jest przełom instytucjonalny w Unii Europejskiej?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-130-2
Cz. I.: Rynek finansowy i jego instrumenty w obliczu globalizacji: Globalizacja rynków finansowych jako zewnętrzne źródło finansowania krajów rozwijających się; Czynniki wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw podejmujących międzynarodową ekspansję; Wpływ polityki pieniężnej na koniunkturę gospodarczą w Polsce w latach 1992-2006; Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zmiany struktury produkcji gospodarki polskiej; Przejawy wzrostu efektywności w fuzjach i przejęciach w Polsce; Cz. II. Inwestycje i ryzyko w działalności gospodarczej: Decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych jako element zarządzania finansami w erze informacji; Dylematy zarządzania finansami przedsiębiorstwa w dobie innowacji; Strategie inwestycyjne w obliczu spadku ceny instrumentu finansowego; Strategie zarządzania ryzykiem; Ryzyko kredytowe w działalności banków komercyjnych; Cz. III. Problemy wyceny wartości przedsiębiorstwa: Wycena, źródła wartości a cel działania przedsiębiorstwa; Migracja wartości w ujęciu faz życia przedsiębiorstwa; Wartość bilansowa, wartość podatkowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa- analiza porównawcza; Wpływ kultury kapitału na wycenę spółek giełdowych; Cz. IV. Finansowe aspekty zarządzania aktywami niematerialnymi: Kapitał intelektualny a wartość firmy; Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego; Wykorzystanie narzędzi finansowych BEP i ROI w zarządzaniu zasobami marketingowymi- możliwości i ograniczenia; Drzewo wartości w procesie kreowania kapitału klienta; System motywacyjny jako czynnik wzrostu efektywności zasobów ludzkich; Cz. V. System informacyjny rachunkowości w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw: Uwarunkowania dla rozwoju międzynarodowego charakteru rachunkowości; Jakość rachunku kosztów a wartość informacyjna sprawozdań finansowych; O komparystyce finansowej; Dźwignia finansowa a elastyczność rentowności brutto kapitałów własnych; Reakcja przedsiębiorstw na opodatowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansowanie firm na rynkach zagranicznych / Wioletta Nawrot. - Warszawa : CeDeWu, 2005. - 142 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-87885-79-7
1.Globalizacja rynków finansowych a zagraniczna ekspansja firm, 2.Motywy, korzyści i negatywne aspekty związane z emisją walorów firm na zagranicznych rynkach kapitałowych oraz ich wprowadzeniem do obrotu giełdowego, 3.Praktyka wprowadzenia spółek na giełdy zagraniczne, 4.Obecność polskich spółek na zagranicznych rynkach udziałowych papierów wartościowych, 5.Wpływ notowania spółek na giełdach zagranicznych na giełdę krajową
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-291-5
1. Nowe czynniki przewagi konkurencyjnej. 2. Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw w warunkach globalnych. 3. Restrukturyzacja jako czynnik budowania przewagi konkurencyjnej. 4. Znaczenie zarządzania wiedzą i kreowania nowych produktów dla podnoszenia konkurencyjności. 5. Logistyka jako czynnik zwiększania konkurencyjności. 6. Dostosowania rozwojowe przedsiębiorstw farmaceutycznych w warunkach globalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-7333-247-2
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa jako narzędzie zarządzania zmianami o charakterze restrukturyzacji; Informacja w procesie zarządzania zmianami organizacja mi; Wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych w doskonaleniu procesów w przedsiębiorstwie; Zarządza nie informacją w procesach wytwarzania; System informacyjny jako podstawa sprawnego zarządzania marketingowo -logistycznego; Badania marketingowe jako źródło pozyskiwania informacji w polskich przedsiębiorstwach aspekt dynamiczny w świetle wyników badań; Baza danych jako źródło informacji dla przedsiębiorstwa; Aplikacja elementów teorii zbiorów rozmytych do określania informacji jako odwzorowania rzeczywistości; Zarządza nie informacją w warunkach kryzysu i upadłości przedsiębiorstwa; System informacyjny jako determinant zmian funkcji kontroli; Zarządzanie informacją gospodarczą z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych; Informacja w zarządzaniu personelem; Informacja ekologiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Informacyjna funkcja rezerw finansowych w przedsiębiorstwie; Próba pomiaru kapitału intelektualnego w małym przedsiębiorstwie; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1508-8
R.1 Pojęcie internacjonalizacji i globalizacji, R.2 Teoretyczne podstawy internacjonalizacji i globalizacji, R.3 motywy internacjonalizacji i globalizacji, R.4 Strategie internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstwa, R.5 Formy internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstwa, R.6 Wpływ internacjonalizacji i globalizacji na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, R.7 Kierowanie międzynarodowymi funkcjami przedsiębiorstwa; controlling, R.8 Internacjonalizacja i globalizacja polskich przedsiębiorstw
R.3 Motywy internacjonalizacji i globalizacji, R.4 St rategie internacjonalizacji i gloabalizacji przedsiębi orstwa, R.5 Formy internacjonalizacji i globalizacji p rzedsiębiorstwa, R.6 Wpływ internacjonalizacji i globa lizacji na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, R.7 Kierowanie międzynarodowymi funkcjami przedsiębior stwa, controlling, R.8 Internacjonalizacja i gloabaliz acja polskich przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1942-7
Przedmowa; Część I: Kierowanie i kierownicy, Ewolucja teorii organizacji i zarządzania; Część II ZARZĄDZANIE W XXI wieku: Środowisko organizacji i środowisko naturalne, Odpowiedzialność społeczna i etyka, Globalizacja a zarządzanie, Tworzenie i przekształcanie organizacji, Kultura i wielokulturowość, Jakość; Część III: PLANOWANIE: Podejmowanie decyzji, Planowanie i zarządzanie strategiczne, Wdrażanie strategii, Część IV: ORGANIZOWANIE: Projektowanie organizacji i jej struktura, Władza i autorytet, Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacją; Część V: PRZEWODZENIE: Motywacja, Przywództwo, Zespoły i praca zespołowa, Komunikacja i negocjowanie; Część VI: KONTROLOWANIE: Skuteczna kontrola, Kierowanie operacjami, Systemy informacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-088-7
Konkurencyjność przedsiębiorstwa - istota i ogólna charakterystyka zjawiska, Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, Instrumenty konkurowania, Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, Kierunki i sposoby umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-222-7
Konkurencyjność przedsiębiorstwa - istota i ogólna charakterystyka zjawiska, Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, Instrumenty konkurowania, Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, Kierunki i sposoby umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1072-7
1. Wejście. Kontekst zewnętrzny. Wiedza teoretyczna: Teoria globalizacji: Fale globalizacji i globalne rządzenie; Prakseologia: Tadeusz Kotarbiński- filozof praktyczności i jego dzieło; Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania; Prakseologia a etyka: od filozofii praktycznej Tadeusza Kotarbińskiego do dylematów etyki życia gospodarczego; Wiedza o zarządzaniu: Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Charakterystyczne cechy nauk o zarządzaniu; Tożsamość nauki o zarządzaniu; Zarządzanie jako dyscyplina naukowa; O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania; Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki; Innowacyjność: Idea społeczeństwa innowacyjnego Stefana Kwiatkowskiego; 2. Transformacja: Transformacja makrosystemu: Plusy i minusy transformacji; Chcieć i móc; dwa imperatywy transformacji; Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji; Benchmarking- świat nie na niby- obserwacja uczestnicząca; Menedżer- proces decyzyjny: Czy polscy menedżerowie są przygotowaniu do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?; Kapitał intelektualny- perspektywa menedżera; Menedżer XXI wieku- perspektywa organizacji; Dylematy Dilberta- o postrzeganiu menedżerów przez programistów; Informacyjny proces zarządzania; Modele informacyjne państwa; IT w zarządzaniu publicznym- w warunkach tworzenia społeczeństw informacyjnych; Zarządzanie w cywilizacji informatycznej; Nowoczesne techniki informatyczne jako instrument rozwoju obszarów wiejskich; 3. Aplikacja: Projektowanie, strategia gospodarcza- kraj i świat: Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym; Dialog społeczny w Polsce w okresie adaptacji polskiej gospodarki do wymogów UE; Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw; Przedsiębiorstwa dynamiczne; Zarządzanie w regionie poprzez sieci stosunków bezpośrednich; Systemowe źródła obecnego kryzysu światowego; Źródła światowego kryzysu. Wnioski na przyszłość; Praca w Polsce na tle innych krajów europejskich; Teoretyczne i praktyczne aspekty motywacji płacowej w gospodarce polskiej; Audyt wewnętrzny- perspektywy rozwoju; Audyt wewnętrzny- korzyści i zagrożenia; Uwarunkowania zarządzania japońskimi przedsiębiorstwami; Związek agencyjny, władza i japońskie stosunki pracy; Kapitalizm chiński.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-222-0
1. Myśl strategiczna czasów przednowożytnych. 2. Idea i narów w służbie strategii, czyli strategii wiek dojrzały. 3. Druga wojna światowa - strategia na manowcach geopolityki. 4. Strategie komunizmu. 5. Strategie zachodu (powstrzymywanie). 6. Strategie nuklearne - odstraszanie i jego proliferacja. 7. Strategia państwowa. 8. Strategie sojusznicze. 9. Strategie reagowania kryzysowego. 10. Problemy strategii w epoce globalizacji. 11. Tradycja myśli strategicznej w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15301-4
1. Kompetencje i luka kompetencyjna organizacji 2. Wymagania rynku globalnego 3. Lokalne przedsiębiorstwa na rynkach globalnych 4. Kompetencje menedżerskie i kultura organizacyjna a luka kompetencyjna 5. Luka kompetencyjna w procesie tworzenia i implementacji strategii przedsiębiorstwa 6. Wpływ luki kompetencyjnej na osiąganie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej 7. Luka kompetencyjna a równowaga organizacji 8. Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu 9. Kapitał intelektualny a luka kompetencyjna 10. Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa 11. Zarządzanie relacjami z klientem a luka kompetencyjna 12. Poziom innowacyjności przedsiębiorstw jako skutek luki kompetencyjnej 13. Luka kompetencyjna w strukturach kapitałowych 14. Metody i sposoby identyfikowania luki kompetencyjnej 15. Studium przypadków 16. Pragmatyka identyfikacji i likwidacji luki kompetencyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 5)
1. Przemówienie rektora WSEiA, dr Andrzeja Juszczyka, z okazji pięciolecia Uczelni 2. Rynek pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia (wykład inauguracyjny, wygłoszony w dniu 5 października 2002 r.). 3. Polska droga do Unii (za i przeciw integracji). 4. Unia Europejska, a korzyści w skali lokalnej - doświadczenia szwedzkie na przykładzie powiatu Ostersund w prowincji Jamtland. 5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. 6. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 7. Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej. 8. Regulacja u ochrona konkurencji w dziedzinie środków masowego przekazu w europejskim prawie wspólnotowym. 9. Integracja z Unią Europejską jako czynnik globalizacji zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. 10. Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. 11. System kart płatniczych i instrumentów pieniądza elektronicznego wobec wymagań Unii Europejskiej. 12. Polska na tle państw Unii Europejskiej w świetle syntetycznych miar potęgi. 13. Badanie za pomocą metod analizy wielowymiarowej regionalnego zróżnicowania pod względem potencjału demograficznego Unii Europejskiej i krajów z nią stowarzyszonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-303-1
R.1 Kreowanie systemów zarządzanie wiedzą podstawową dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. R.2 Globalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstw przyszłości: Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku; Przedsiębiorstwo między rozwojem lokalnym a globalizacją. Studium przypadku; Organizacja przyszłości oparta o globalnych liderów i globalną kulturę; Szanse i bariery globalizacji krajowych firm; Przedsiębiorczość organizacyjna w strategicznej mozaice czasu; Aspekty humanizacji pracy w przedsiębiorstwie przyszłości. R.3 E-Economy a przedsiębiorstwo przyszłości: Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii; Eeconomy jako tło dla "przedsiębiorstwa przyszłości"; Proces rozwiązywania problemów w świetle doświadczeń przedsiębiorstw; Technologia e-szkoleń w zarządzaniu wiedzą. R.4 Modelowanie i projektowanie przedsiębiorstwa przyszłości: Organizacja ucząca się - model uczenia się konkurentów; Hierarchia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa przyszłości; Projektowanie i wdraża nie zmian innowacyjnych w przemyśle w warunkach zaawansowanych technologii; Funkcjonowanie przedsiębiorstwa przyszłości w otoczeniu konkurencyjnym - doświadczenia meksykańskie; Koncepcja wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie przyszłości. Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania jej realizacji. R.5 Budowanie przewagi konkurencyjnej - zarządzanie wartością firmy: Zarządzanie wartością klienta; Ochro na znaku towarowego w przedsiębiorstwie; Zarządzanie poprzez wartości a proces wdrażania Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14821-8
1. Globalne strategie. 2. Struktury organizacyjne przedsiębiorstwa w globalnej gospodarce. 3. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym. 4. Elastyczne systemy pracy. 5. Biznes elektroniczny. 6. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7252-298-7
1. Przedsiębiorstwo jako podstawowy podmiot działalności gospodarczej, 2. Znaczenie analizy otoczenia przedsiębiorstwa dla strategii o charakterze globalnym, 3. Globalne alianse strategiczne i inne strategiczne powiązania integracyjne, 4. Globalne powiązania strategiczne na przykładzie sytuacji linii lotniczych Swissaie (studium przypadku)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1639-4
1. Instrumenty rynku kapitałowego. 2. Funkcjonowanie rynku kapitałowego i jego otoczenie. 3. Uczestnicy rynku kapitałowego. 4. Globalizacja i integracja rynków kapitałowych. 5. Ryzyko inwestowania na rynkach kapitałowych. 6. Analiza fundamentalna jako metoda oceny papierów wartościowych. 7. Analiza techniczna papierów wartościowych. 8. Indeksy giełdowe oraz strategie inwestowania na rynkach kapitałowych. 9. Kryteria oceny atrakcyjności papierów wartościowych stosowane w analizie portfelowej. 10. Konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych. 11. Portfele inwestycyjne w teorii rynków kapitałowych. 12. Rozwój klasycznej teorii portfela papierów wartościowych. 13. Metody pomiaru efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-90-2
Przyszłość gospodarki opartej na wiedzy w Polsce a rynek pracy; Aspekty makroekonomiczne globalizacji gospodarki światowej; Globalizacja i jej gospodarczy aspekt wpływu na warunki życia społeczności lokalnych; Regionalny i lokalny rynek pracy wobec wyzwań XXI wie ku; Swoboda przepływu pracowników w aspekcie uznania wykształcenia; Wpływ ryzyka na politykę rozwoju gmin; Gospodarka finansowa samorządów; Wpływ globalizacji na Skarb Państwa RP; Środowisko edukacji ekonomicznej w koncepcji gospodarki opartej na wiedzy; Profil interdyscyplinarny kształcenia ekonomicznego; Ukraińska nauka i edukacja w dobie globalizacji. Problemy i perspektywy; Wspólnotowe priorytety w dziedzinie edukacji a problem jakości kształcenia nauczycieli w dobie globalizacji; Rozważania wokół idei społeczeństwa informatycznego. Czy nauka potrzebuje zarządzania, czy dalekosiężnej polityki naukowej?; Europa. Społeczeństwo oparte na wiedzy w polityce Unii Europejskiej; Niektóre uwarunkowania komunikacji społecznej w warunkach społeczeństwa informacyjnego; Kobiety w zarządzaniu wiedzą, a dyskryminacja - szansa na równość czy utrzymanie status quo?; Etyczne aspekty zarządzania wiedzą w organizacjach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again