Form of Work
Książki
(57)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(45)
available
(29)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(45)
Author
Dębski Wiesław
(5)
Mojak Jan
(4)
Al-Kaber Munir
(1)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Banasik Maciej
(1)
Bernstein Jake
(1)
Biskup Rafał
(1)
Bitz Michael
(1)
Błaszczyk Barbara
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Czekaj Jan
(1)
Dembny Artur
(1)
Dorosz Andrzej
(1)
Dziuba Dariusz Tadeusz
(1)
Elder Aleksander
(1)
Famulska Teresa
(1)
Fandrey Krystian
(1)
Feder-Sempach Ewa
(1)
Frąckowiak Waldemar
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Gruszczyńska-Brożbar Elżbieta
(1)
Gruz Maria
(1)
Gurgul Henryk
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Janik Bogna
(1)
Januszkiewicz Włodzimierz
(1)
Kalinowski Marcin
(1)
Kilon Jarosław
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Kowalak Tomasz
(1)
Kozarzewski Piotr
(1)
Kuciński Ryszard
(1)
Kulpaka Paweł
(1)
Lefevre Edwin
(1)
Mach Anna
(1)
Mamcarz Katarzyna
(1)
Mikołajczyk Bożena
(1)
Mrowiec Marcin
(1)
Nacewski Jerzy
(1)
Nawrot Wioletta
(1)
Niedziółka Dariusz A
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Nowińska Anna
(1)
Ostrowska Elżbieta
(1)
Patel Alpesh B
(1)
Perz Paweł
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Puławski MIeczysław
(1)
Siemieniuk Nina
(1)
Siwek Przemysław
(1)
Socha Jacek
(1)
Sucharski Miłosz
(1)
Sukacz Dawid
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Słupek Tomasz
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Wiśniewska Ewelina
(1)
Zabielski Kazimierz
(1)
Zacharzewski Konrad
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Ziębiec Jarosław
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(48)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(58)
Language
Polish
(58)
Subject
Giełda papierów wartościowych
(39)
Rynek kapitałowy
(34)
Papiery wartościowe
(27)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(17)
Rynek finansowy
(14)
Akcje (ekon.)
(9)
Giełda
(8)
Inwestycje
(8)
Bank centralny
(7)
Obligacje
(5)
Transakcja opcyjna
(5)
Banki
(4)
Finanse
(4)
Rynek pozagiełdowy
(4)
Emisja papierów wartościowych
(3)
Instrumenty pochodne
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Ryzyko inwestycyjne
(3)
Weksle
(3)
Zarządzanie portfelem
(3)
Factoring
(2)
Giełda Papierów Wartościowych
(2)
Pierwsza oferta publiczna*
(2)
Podatek
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Public relations
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Banki hipoteczne
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Budżet
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Depozyt papierów wartościowych
(1)
Dywidenda
(1)
Emetytura
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusze celowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda Kupiecka (Warszawa)
(1)
Giełda towarowa
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Innowacje
(1)
Internet
(1)
Inwestorzy indywidualni
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Komputery
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Leasing
(1)
Maklerstwo
(1)
Marketing-mix
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Pieniądz
(1)
Polska
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przestępczośc gospodarcza
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Spólki giełdowe
(1)
Spółki
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki giełdowe
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Ubezpieczenia finansowe
(1)
Warset
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zysk
(1)
58 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7484-014-5
1.Wprowadzenie, 2.Klasyczny model badania w ramach metodyki analizy zdarzeń, 3.Wpływ ogłoszeń prognoz zysków oraz ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na stopy zwrotu i wielkości obrotów, 4.Opinie analityków, transakcje, insiderów oraz rezygnacje członków zarządu z zajmowanych stanowisk, 5.Wpływ zapowiedzi dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów na przykąłdzie giełd wiedeńskiej i frankfurckiej, 6.Dywidendy, umorzenia i podział akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 7.Wpływ zmian w składzie indeksu WIG20 na ceny i wielkośc obrotów, 8.Efekt zmian podstawowych stóp procentowych, 9.Efekt polepszania wyników w sektorze powszechnych ubezpieczeń emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-62-2
Cz.1 Teoretyczne podstawy zastosowania metod portfelowych na rynku giełgowym : 1.Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej, 2.Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej, 3.Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe'a oraz jego pochodne. Cz.2 Praktyczne wykorzystanie zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F.Sharpe'a do budowy portfeli ogranicznonego ryzyka ; 4.Założenia metodologiczne badań empirycznych, 5.Wyniki testów modelu segmentacji współczynnika beta, 6.Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-13470-4
R.1 GPW w Warszawie w latach 1991-2000. R.2 Metodologi czne aspekty efektywności rynku kapitałowego. R.3 Test efektywności słabej. R.4 Test efektywności półsilnej. R.5 Test efektywności silnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-654-5
Część I: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe. 1. Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych. 2. Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro. 3. Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji. 4. Samorząd terytorialny jako główny kreator rozwoju lokalnego i regionalnego. 5. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich. 6. Redystrybucyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. 7. Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce. 8. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej. 9. New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? 10. Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w Polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej. 11. Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej. 12. Budżet Unii Europejskiej - kierunki reformy. Część II: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych. 13. System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycje zmian dla systemu polskiego. 14. Wdrażanie postaniowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej. 15. Międzynarodowy Rynek Private Banking. 16. Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wniosek dla Polski 17. Komparatystyka systemów finansowych. 18. Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy. 20. Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 21. Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowanie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 22. Rola afiliacji Banku Światowego a Polska. 23. Nowa międzynarodowa architektura finansowa z perspektywy Unii Europejskiej. 24. Rynki ubezpeiczeniowe wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansowanie firm na rynkach zagranicznych / Wioletta Nawrot. - Warszawa : CeDeWu, 2005. - 142 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-87885-79-7
1.Globalizacja rynków finansowych a zagraniczna ekspansja firm, 2.Motywy, korzyści i negatywne aspekty związane z emisją walorów firm na zagranicznych rynkach kapitałowych oraz ich wprowadzeniem do obrotu giełdowego, 3.Praktyka wprowadzenia spółek na giełdy zagraniczne, 4.Obecność polskich spółek na zagranicznych rynkach udziałowych papierów wartościowych, 5.Wpływ notowania spółek na giełdach zagranicznych na giełdę krajową
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-682-0
1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych. 2. Istota zarządzania i finansowania proekologicznego w przedsiębiorstwie. 3. Kredyty obrotowe a formy skupu wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw. 4. Możliwości zastosowania metod budżetowania w małych firmach. 5. Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie lokalnych i regionalnych uwarunkowań współpracy oraz partnerstwa lokalnego. 6. Wpływ pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw na wzrost ich konkurencyjności. 7. Dodatek inwestycyjny i podwyższone stawki amortyzacji jako instrumenty stymulowania inwestycji przedsiębiorstw w Niemczech. 8. Polityka w zakresie wypłaty dywidend polskich spółek giełdowych. 9. Nadzór właścicielski a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na przykładzie spółek giełdowych. 10. Wprowadzenie na giełdę (going public) jako efektywny sposób dezinwestycji funduszu venture capital. 11. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce francuskiej. 12. Wyzwania business angels w finansowaniu przedsiębiorstw. 13. Wykorzystanie oferty kredytowej BRE Banku Hipotecznego SA w podniesieniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych. 14. Wokół przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 15. Centra zaawansowanych technologii źródłem innowacyjności MSP. 16. Specjalne Strefy Ekonomiczne - próba oszacowania ich efektywności. Model "enklaw". 17. Struktura majątkowo-kapitałowa a wielkość przedsiębiorstw na przykładzie wybranych spółek giełdowych. 18. Finansowanie działalności gospodarczej pożyczką od udziałowca a podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych. 19. Analiza czynników wpływających na ocenę inwestycji zagranicznych. 20. Public Relations jako instrument konkurencyjności przedsiębiorstwa. 21. Koncepcja zaangażowania państwa w program wsparcia MSP z wykorzystaniem Private Equity/Venture Capital w Polsce. Formy organizacyjno-prawne oraz prognozowane skutki działalności. 22. Finansowe uwarunkowania zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. 23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o kapitale własnym przedsiębiorstwa. 24. Świadomość ekologiczna a ograniczanie kosztów u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych. 25. Oferta ubezpieczeń majątkowo-osobowych jako stymulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 26. Zasady sporządzania dokumentacji w podatku dochodowym przez MSP stosujące ceny transferowe. 27. Korzyści i uwarunkowania faktoringu dla MSP. 28. Finansowe uwarunkowania rozwoju małych przedsiębiorstw. 29. Austriacki system podatkowy a wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. 30. Problematyka wykorzystania zewnętrznego kapitału własnego w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 202)
ISBN: 978-83-7417-241-7
1. Instrumenty obrotu giełdowego, 2. Zasady funkcjonowania GWP w Warszawie SA, 3. Analizy giełdowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Giełdowe instrumenty pochodne / Ewelina Wiśniewska. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 182 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-60089-76-7
1. Charakterystyka rynku terminowego oraz jego instrumentów, 2. Giełdowy rynek finansowych instrumentów pochodnych, 3. Rola instrumentó pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, 4. Tendencje zmian światowego giełdowego rynku instrumentów pochodnych, 5. Perspektywy rozwoju giełdowego rynku finansowych instrumnetów pochodnych w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-658-8
1.Giełdy i przedgiełdowe formy handlu, 2.Dawne giełdy gdańskie, 3.Giełdy kupieckie w Elblągu i innych miastach hanzealtyckich, 4.Najstarsze giełdy kupieckie na ziemiach polskich, 5.Warszawska giełda w Królestwie Kongresowym, 6.Giełdy kupieckie i zbożowe na ziemach polskich pod zaborami, 7.Giełdy pieniężne w III Rzeczypospolitej, 8.Giełdy towarowe w dzwudziestoleciu międzywojennym, 9.Wyspecjalizowane giełdy i rynki towarowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Giełdy kapitałowe w Europie / red. Urszula Ziarko-Siwek. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 538 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-60089-73-6
1. Giełda papierów wartościowych w wielkiej Brytanii - London Stock Exchange, 2. Euronext, 3. Giełda instrumentów pochodnych, 4. Giełda papierów wartościowych w Niemczech - Deutsche Borse, 5. Giełda papierów wartościowych w Hiszpanii - Bolsas y Mercados Espanoles, 6. Giełda papierów wartościowych w Szwajcarii - SWX Swiss Exchange, 7. OMX Group, 8. giełda papierów wartościowych we Włoszech - Borsa Italiana, 9. Giełda papierów wartościowych w Norwegii - Oslo Bors, 10. Giełda papierów wartościowych w Grecji, 11. Giełda papierów wartościowych w Austrii - Wiener Borse AG, 12. Giełda papierów wartościowych w Irlandii - Irish Stock Exchange, 13. Giełda papierów wartościowych w Polsce - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 14. Giełda papierów wartościowych w Luksemburgu - Luxemburg Stock Exchange, 15. Giełda papierów wartościowych na Węgrzech, 16. Giełda papierów wartościowych w Chorwacji, 17. Giełda papierów wartościowych w Rumunii - Bursa de Valori Bucuresti, 18. Giełda papierów wartościowych w Słowenii - Ljubljanska borza d.d., 19. Giełda papierów wartościowych w Słowacji, 20. Giełda papierów wartościowych w Bułgarii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Giełdy w gospodarce / Paweł Kulpaka. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 163 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1648-3
1. Miesce i rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce; 2. Giełdy papierów wartościowych w niektórych państwach rozwiniętych; 3. Największe giełdy papierów wartościowych w środkowej Europie; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-0860-X
Zawiera: R. 1 Ogólna ch-ka giełd: Istota rynków formalnych i nieformalnych; Giełda jako rynek; Rodzaje giełd; Rola giełdy w gospodarce światowej. R. 2 Giełdy towarowe: Pojęcie i rodzaje giełd towarowych; Giełda towarowa jako instytucja; Towary giełdowe; Standardy towarowe, kontrakty, notowania giełdowe; Rodzaje transakcji giełdowych; Technika realizacji transakcji giełdowych; Najważniejsze giełdy towarowe; Giełdy towarowe w Polsce; Polskie przedsiębiorstwa handlu zagranicznego na giełdach towarowych. R. 3 Giełdy pieniężne: Giełdy papierów wartościowych; Giełdy financial futur es; Giełdy opcji finansowych. R. 4 Giełdy frachtowe: Specyfika międzynarodowego obrotu usługami transportowymi; Ogólna ch-ka giełd frachtowych; Organizacja i funkcjonowanie Giełdy Bałtyckiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89808-22-6
1. Istota i charakter globalnego rynku finansowego, 2. Międzynarodowy rynek walutowy, 3. Międzynarodowy rynek pieniężny, 4. Międzynarodowy rynek kapitałowy, 5. Rynek pochodnych instrumentów finansowych (derywatów), 6. Eurorynki pieniężne i kapitałowe, 7. Globalizacja giełd światowych, 8. Główne centra finansowe świata, 9. Alienacja rynków finansowych w warunkach ich globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-090-9
I. Innowacyjne formy inwestycji finansowych: 1. Fundusze z wydzielonymi subfunduszami jako innowacja na rynku powierniczym; 2. Fundusze hedgingowe jako forma alternatywnych inwestycji; 3. Uregulowania rynku funduszy hedgingowych w Niemczech; 4. Rozwój funduszy nieruchomości na polskim rynku finansowym a tendencje światowe; 5. REIT jako forma inwestycji. II. Instrumenty i rynku finansowe: 6. Procesy konsolidacyjne giełd na świecie ľ wybrane aspekty; 7. Funkcjonowanie i rozwój rynku alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; 8. Perspektywy i szanse rozwoju leasingu nieruchomości komercyjnych w Polsce; 9. Wealth management ľ standardy zachodnie a pierwsze polskie doświadczenia; 10. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. III. Nowoczesna bankowość komercyjna: 11. Internacjonalizacja działalności bankowej; Inicjatywy na rzecz ochrony interesów banków i klientów przed praniem brudnych pieniędzy; 13. Internetowe pożyczki społeczne jako alternatywa dla banków; 14.Private banking na rynku usług finansowych w Polsce ľ kierunki rozwoju; 15. Produkty strukturyzowane jako innowacyjne produkty depozytowe w bankowości detalicznej w Polsce; 4. Bankowość centralna: 16. Wyższa faza globalizacji a polityka banku centralnego; 17. Modyfikacja czy kontynuacja ľ polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego w obliczu kryzysów na rynkach finansowych w latach 2007-2008
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914182-3-5
1.Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, 2.Rynek kapitałowy - podstawy, 3.Uczestnicy rynku kapitałowego, 4.Instrumenty pochodne, 5.Polski rynek kapitałowy, 6.Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych w Warszawie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-62-0
1. Narodowy Bank Polski jak bank centralny, 2. Komisja Nadzoru Finansowego, 3. Instytucja nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce, 4. Nadzór bankowy w Poslce na tle rozwiązań systemowych, 5. Banki komercyjne na polskim rynku finansowym, 6. Banki hipoteczne w Polsce, 7. Banki inwestycyjne na polskim rynku finansowym, 8. Banki spółdzielcze w Polsce, 8. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 10. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań systemowych, 11. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA jako kluczowy pośrednik rozliczeniowy w polskim systemie finansowym, 12. Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce, 13. Pośrednicy ubezpieczeniowi w Polsce, 14. Firmy reasekuracyjne na rynku ubezpieczeniowym, 15. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 17. MTS - Centralna Tabela Ofert SA, 18. Giełdy towarowe w Poslce, 19. Instytucje asset management na polskim rynku finansowym, 20. Domy maklerskie, 21. Fundusze inwestycyjne w Polsce, 22. Fundusze ventre capital, 23. Fundusze hedingowe w Polsce, 24. Fundusze emerytalne w Polsce, 25. Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce, 26. Fundusze pożyczkowe na polskim rynku finansowym, 27. Firmy leasingowe w Polsce, 28. Spółki audytorskie i konsultingowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej / Tomasz Kowalak. - Warszawa : TWIGGER, 2006. - 349, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 20 cm.
(Prawo i Ekonomia)
ISBN: 83-88904-75-2
1. Istota i przyczyny integracji rynków kapitałowych. 2. Jednolity rynek europejski i koncepcja zintegrowanego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej. 3. Rynki akcji w Unii Europejskiej. 4. Realizacja założeń zintegrowanego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej na przykładzie rynków akcji. 5. Bariery integracji rynków kapitałowych w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Giełdowa)
ISBN: 83-88597-67-1
1. Informacje podstawowe; 2. Zawód- inwestor jednoseryjny; 3. Iluzja możliwości weryfikacji systemów inwestycyjnych; 4. Średnie kroczące w inwestowaniu jednoseryjnym; 5. Zastosowanie oscylatorów stochastycznych w inwestowaniu jednoseryjnym; 6. Luki, luki i jeszcze raz luki; 7. Wsparcie i opór: kanał średniej kroczącej; 8. Wykorzystanie wskaźnika siły relatywnej Widera w inwestowaniu jednoseryjnym; 9. Wykorzystanie wskaźnika momentum w inwestowaniu jednoseryjnym; 10. Wykorzystanie wskaźnika tempa zmian w inwestowaniu jednoseryjnym; 12. Tradycyjne metody analizy technicznej a inwestowanie jednoseryjne; 13. Unikatowy oscylator do inwestowania jednoseryjnego; 14. Skalpowanie rynków; 15. Właściwy rodzaj zleceń; 16. Wpływ sezonowości na rynki; 17. Inwestowanie z wykorzystaniem spreadu; 18. System następujących po sobie zamknięć; 19. Wpływ nastrojów panujących na rynku na inwestowanie; 20. Najważniejszy czas dnia; 21. Podsumowanie; 22. Kwestie psychologiczne związane z inwestowaniem jednoseryjnym; 23. Wpływ rynków całodobowych na inwestycje jednoseryjne; 24. Klucze do sukcesu w inwestowaniu jednoseryjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-4203-0
1.Inwestorski marketing-mix na rynkach akcji; 2. Instrumenty sygnalizacji wykorzystywane w komunikacji spółek akcyjnych z inwestorami; 3. Skuteczność niedoszacowania ceny emisyjnej akcji w pierwszej ofercie publicznej spółek notowanych na GPW w Warszawie; 4. Skuteczność ogłoszenia podziału akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie; 5. Skuteczność ogłoszenia programu skupu akcji własnych i wypłaty dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Inwestowanie w internecie / Alpesh B. Patel. - Warszawa : WIG PRESS, 2000. - 278 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-87014-55-9
1. Na początku: Szybki przewodnik; Dla początkujących i zaawansowanych; Sprzęt; Strażnicy bram do sieci- dostawcy usług internetowych; Oblicza internetowych przeglądarek; Potrzeba szybkości: wciskamy gaz do dechy; 2. Droga do zysków: Przygotowanie planów działania; Czego sobie życzysz. Czyli wybór rynku; Chleb powszedni inwestora: dane cenowe; Ciężka praca czyli analiza; Planowanie transakcji; Wykonanie transakcji; Oczy i uszy otwarte; Ogólna orientacja w sytuacji rynkowej oraz edukacja; Jak to wszystko działa w praktyce; 3. Plan ramowy: A teraz konkrety: plan ramowy; 4. Witryny: Witryny zawierające wszystkiego po trochu; Witryny poświęcone analizie technicznej; Maklerzy; Kontrakty terminowe i opcje; Giełdy; Sprzedawcy rekomendacji, czyli giełdowi guru i ich biuletyny; Czy możemy porozmawiać?- czyli grupy dyskusyjne; E-ziny; 5. Prawda jest tam: Podróże po sieci: wyszukiwarki; Według katalogu internetowe katalogi finansowe; Przewodnik wirtualnego mola książkowego; Zalecane lektury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again