Form of Work
Książki
(35)
Status
only on-site
(28)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(28)
Author
Dębski Wiesław
(5)
Mojak Jan
(4)
Zacharzewski Konrad
(2)
Al-Kaber Munir
(1)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Banasik Maciej
(1)
Błaszczyk Barbara
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Czekaj Jan
(1)
Dul Marek
(1)
Dziuba Dariusz Tadeusz
(1)
Famulska Teresa
(1)
Frąckowiak Waldemar
(1)
Janik Bogna
(1)
Jastrzębski Robert
(1)
Kalina-Prasznic Urszula
(1)
Kalinowski Marcin
(1)
Kozarzewski Piotr
(1)
Krawiec Bogdan
(1)
Krawiec Monika
(1)
Kuciński Ryszard
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kulpaka Paweł
(1)
Mach Anna
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Siwek Przemysław
(1)
Sucharski Miłosz
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(31)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Subject
Rynek kapitałowy
(21)
Giełda papierów wartościowych
(20)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(12)
Papiery wartościowe
(11)
Rynek finansowy
(8)
Bank centralny
(7)
Giełda
(7)
Akcje (ekon.)
(6)
Transakcja opcyjna
(6)
Obligacje
(5)
Rynek pozagiełdowy
(4)
Banki
(3)
Inwestycje
(3)
Podatek
(3)
Polska
(3)
Weksle
(3)
Finanse publiczne
(2)
Giełda Papierów Wartościowych
(2)
Giełda towarowa
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Instrumenty pochodne
(2)
Prywatyzacja
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Banki hipoteczne
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Budżet
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Ekonomia
(1)
Emetytura
(1)
Emisja papierów wartościowych
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Factoring
(1)
Finanse
(1)
Fundusze celowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda Kupiecka (Warszawa)
(1)
Globalizacja
(1)
Inflacja
(1)
Innowacje
(1)
Inwestorzy indywidualni
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Leasing
(1)
Maklerstwo
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Pieniądz
(1)
Pierwsza oferta publiczna*
(1)
Prawo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł
(1)
Przestępczośc gospodarcza
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko gospodarcze -- zarządzanie
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Sekurytyzacja -- Polska
(1)
Spólki giełdowe
(1)
Spółki
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki giełdowe
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Ubezpieczenia finansowe
(1)
Umowa zlecenia
(1)
Unia Europejska
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
35 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-13470-4
R.1 GPW w Warszawie w latach 1991-2000. R.2 Metodologi czne aspekty efektywności rynku kapitałowego. R.3 Test efektywności słabej. R.4 Test efektywności półsilnej. R.5 Test efektywności silnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-654-5
Część I: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe. 1. Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych. 2. Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro. 3. Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji. 4. Samorząd terytorialny jako główny kreator rozwoju lokalnego i regionalnego. 5. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich. 6. Redystrybucyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. 7. Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce. 8. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej. 9. New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? 10. Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w Polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej. 11. Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej. 12. Budżet Unii Europejskiej - kierunki reformy. Część II: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych. 13. System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycje zmian dla systemu polskiego. 14. Wdrażanie postaniowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej. 15. Międzynarodowy Rynek Private Banking. 16. Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wniosek dla Polski 17. Komparatystyka systemów finansowych. 18. Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy. 20. Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 21. Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowanie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 22. Rola afiliacji Banku Światowego a Polska. 23. Nowa międzynarodowa architektura finansowa z perspektywy Unii Europejskiej. 24. Rynki ubezpeiczeniowe wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-658-8
1.Giełdy i przedgiełdowe formy handlu, 2.Dawne giełdy gdańskie, 3.Giełdy kupieckie w Elblągu i innych miastach hanzealtyckich, 4.Najstarsze giełdy kupieckie na ziemiach polskich, 5.Warszawska giełda w Królestwie Kongresowym, 6.Giełdy kupieckie i zbożowe na ziemach polskich pod zaborami, 7.Giełdy pieniężne w III Rzeczypospolitej, 8.Giełdy towarowe w dzwudziestoleciu międzywojennym, 9.Wyspecjalizowane giełdy i rynki towarowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Giełdy towarowe : komentarz / Marek Dul, Robert Jastrzębski. - Stan prawny na 31.08.2006 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 338, [1] s. ; 22 cm.
ISBN: 83-7416-579-0
1. Giełdy towarowe na świecie, 2. Giełdy towarowe na ziemiach polskich, 3. Komentarz do ustawy o giełdach towarowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Giełdy w gospodarce / Paweł Kulpaka. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 163 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1648-3
1. Miesce i rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce; 2. Giełdy papierów wartościowych w niektórych państwach rozwiniętych; 3. Największe giełdy papierów wartościowych w środkowej Europie; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-090-9
I. Innowacyjne formy inwestycji finansowych: 1. Fundusze z wydzielonymi subfunduszami jako innowacja na rynku powierniczym; 2. Fundusze hedgingowe jako forma alternatywnych inwestycji; 3. Uregulowania rynku funduszy hedgingowych w Niemczech; 4. Rozwój funduszy nieruchomości na polskim rynku finansowym a tendencje światowe; 5. REIT jako forma inwestycji. II. Instrumenty i rynku finansowe: 6. Procesy konsolidacyjne giełd na świecie ľ wybrane aspekty; 7. Funkcjonowanie i rozwój rynku alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; 8. Perspektywy i szanse rozwoju leasingu nieruchomości komercyjnych w Polsce; 9. Wealth management ľ standardy zachodnie a pierwsze polskie doświadczenia; 10. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. III. Nowoczesna bankowość komercyjna: 11. Internacjonalizacja działalności bankowej; Inicjatywy na rzecz ochrony interesów banków i klientów przed praniem brudnych pieniędzy; 13. Internetowe pożyczki społeczne jako alternatywa dla banków; 14.Private banking na rynku usług finansowych w Polsce ľ kierunki rozwoju; 15. Produkty strukturyzowane jako innowacyjne produkty depozytowe w bankowości detalicznej w Polsce; 4. Bankowość centralna: 16. Wyższa faza globalizacji a polityka banku centralnego; 17. Modyfikacja czy kontynuacja ľ polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego w obliczu kryzysów na rynkach finansowych w latach 2007-2008
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914182-3-5
1.Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, 2.Rynek kapitałowy - podstawy, 3.Uczestnicy rynku kapitałowego, 4.Instrumenty pochodne, 5.Polski rynek kapitałowy, 6.Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych w Warszawie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-62-0
1. Narodowy Bank Polski jak bank centralny, 2. Komisja Nadzoru Finansowego, 3. Instytucja nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce, 4. Nadzór bankowy w Poslce na tle rozwiązań systemowych, 5. Banki komercyjne na polskim rynku finansowym, 6. Banki hipoteczne w Polsce, 7. Banki inwestycyjne na polskim rynku finansowym, 8. Banki spółdzielcze w Polsce, 8. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 10. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań systemowych, 11. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA jako kluczowy pośrednik rozliczeniowy w polskim systemie finansowym, 12. Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce, 13. Pośrednicy ubezpieczeniowi w Polsce, 14. Firmy reasekuracyjne na rynku ubezpieczeniowym, 15. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 17. MTS - Centralna Tabela Ofert SA, 18. Giełdy towarowe w Poslce, 19. Instytucje asset management na polskim rynku finansowym, 20. Domy maklerskie, 21. Fundusze inwestycyjne w Polsce, 22. Fundusze ventre capital, 23. Fundusze hedingowe w Polsce, 24. Fundusze emerytalne w Polsce, 25. Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce, 26. Fundusze pożyczkowe na polskim rynku finansowym, 27. Firmy leasingowe w Polsce, 28. Spółki audytorskie i konsultingowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14646-7
1. Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2. Rynek kapitałowy w Polsce 3. Klasyfikowanie i grupowanie spółek 4. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie inwestowania w akcje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Opcje na giełdach towarowych w Polsce / Bogdan Krawiec, Monika Krawiec. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 122, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13700-2
Ustawa o giełdach towarowych w Polsce; Kontrakty terminowe; Wycena opcji; Charakterystyka wybranych towarowych rynków terminowych na świecie i w Polsce; Wycena opcji w warunkach polskiego rynku towarowego; Opcje egzotyczne; Charakterystyka opcji barierowych i metoda wyceny; Opcje lookback; Opcje azjatyckie; Strategie opcyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pochodne instrumenty finansowe : apsekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. - Warszawa : Difin, 2004. - 389 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-473-9
1.Instytucje i instrumenty finansowe w dobie globalizacji, 2.Historia i ogólna charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych oraz mozliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem, 3.Charakterystyka prawno-ekonomiczna pochodnych instrumentów finansowych, 4.Opodatkowanie instrumentów pochodnych, 5.Regulacja pochodnych instrumentów finansowych - aspekt teoretyczno-prawny, 6.Instrumenty pochodne w prawodawstwie wybranych państw i Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-01-6
Część I : Metodologiczne podstawy i praktyka prowadzenia polityki finansowej 1.Determinanty polskiej polityki finansowejw warunkach UE 2. Polityka finansowa a wzrost gospodarczy. Dylematy polskiej gospodarki w procesie integracji europejskiej 3. Metodologiczne podstawy i praktka prowadzenia polityki finansowej 4. Poszerzanie granic i funkcji finansów w rozwoju społeczno-ekonomicznym 5. Finanse publiczne, polityka finansowa, dochod publiczne - kwestie obszaru badań i terminologii 6. Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 7. Instytucjonalny ład polityki finansowej Część II : Polityka wobec sektora finansowego i polityka monetarna 1. Prewencja w działalności ubezpieczycieli - analiza w aspekcie konkurencyjności rynkowej 2. Potrzeba konstruktywnej oceny polityki pieniężnej Polski w ostatnich latach 3. Polska droga do euro. Rok 2011 czy później?4. Ocena wyników inwestycji w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 5.Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa a strategie marketingowe instytucji finansowych w Polsce 6. Sekurytyzacja - nowe wyzwanie dla polskiego sektora finansowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Praktyka pierwszych ofert publicznych w Polsce / Przemysław Siwek. - Warszawa : CeDeWu, 2005. - 175 s. : wykr. ; 22 cm.
ISBN: 83-87885-94-0
1.Pojęcie, przesłanki i zasady organizacji pierwszych ofert publicznych, 2.Pierwsze oferty publiczne na rozwinietych rynkach kapitałowych, 3.Pierwsze oferty publiczne w Poslce, 4.Hipoteza rynku efektywnego, 5.Stopy zwrotu spółek przeprowadzających pierwszą ofertę publiczną w Polsce w latach 1995-2002
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-274-8
1. Zagadnienia wprowadzające. 2. Znaczenie ochrony giełdowego obrotu papierami wartościowymi. 3. Ochrona obrotu papierami wartościowymi w teorii. 4. Ochrona obrotu papierami wartościowymi w praktyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo giełdowe / Konrad Zacharzewski. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 397, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-2000-7
1. Prawo giełdowe w systemie prawa; 2. Giełda jako rynek; 3. Regulacja prawna obiektu giełdowego; 4. Giełda jako osoba prawna; 5. Podmiotowe otoczenie giełdy; 6. Nadzór giełdowy; 7. Bezpieczeństwo obrotu giełdowego; 8. Ustrój buchalterii giełdowej; 9. Czynności obrotu giełdowego; 10. Walor giełdowy; 11. Emisja waloru giełdowego; 12. Umowa sprzedaży giełdowej; 13. Pośrednictwo giełdowe; 14. Informacja giełdowa; 15. Nadużycia giełdowe; 16. Odpowiedzialność odszkodowawcza w stosunkach giełdowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-427-6
Cz. I Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych; 1. Pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, 2. Źródła prawa papierów wartościowych. Cz. II Wierzycielskie papiery wartościowe; 3. Weksle, 4. Czeki, 5. Obligacje, 6. Bankowe papiery wartościowe, 7. Listy zastawne, 8. Bony komercyjne, komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe, 9. Skarbowe papiery wartościowe, 10. Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego. Cz. III Towarowe papiery wartościowe; 11. Konosamenty, 12. Dowody składowe. Cz. IV Udziałowe papiery wartościowe; 13. Akcje, 14. Świadectwa udziałowe i rekompensacyjne, 15. Certyfikaty inwestycyjne. Cz. V Przenoszenie praw z papierów wartościowych - obrót prywatny; 16. Obrót prawami z papierów wartościowych według Kodeksu Cywilnego, 17. Obrót wierzytelnościami wekslowymi, 18. Obrót wierzytelnościami czekowymi. Cz. VI Publiczny obrót papierami wartościowymi; 19. Ogólne zasady publicznego obrotu papierami wartościowymi, 20. Instytucje publicznego rynku papierów wartościowych, 21. Rynek giełdowy, 22. Rynek pozagiełdowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-925-4
Cz. I. Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych; 2. Źródła prawa papierów wartościowych; Cz. II. Wierzycielskie papiery wartościowe; 3. Weksle; 4. Czeki; 5. Obligacje; 6. Bankowe papiery wartościowe; 7. Listy zastawne; 8. Bony komercyjne. Komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe; 9. Skarbowe papiery wartościowe; 10. Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego; Cz. III. Towarowe papiery wartościowe; 11. Konosamenty; 12. Dowody składowe; Cz. IV. Udziałowe papier wartościowe; 13. Akcje; 14. Świadectwa udziałowe i rekompensacyjne; 15. Certyfikaty inwestycyjne; Cz. V. Przenoszenie praw z papierów wartościowych- obrót prywatny; 16. Obrót prawami z papierów wartościowych według kodeksu cywilnego; 17. Obrót wierzytelnościami wekslowymi; 18. Obrót wierzytelnościami czekowymi; Cz. 6. Publiczny obrót instrumentami finansowymi; 19. Ogólne zasady publicznego obrotu instrumentami finansowymi; 20. Instytucje prawne rynku kapitałowego w Polsce; 21. Rynek giełdowy; 22. Rynek pozagiełdowy; 23. Alternatywny system obrotu (rynek newconnect)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-385-6
Cz. I. Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych; 2. Źródła prawa papierów wartościowych; Cz. II. Wierzycielskie papiery wartościowe; 3. Weksle; 4. Czeki; 5. Obligacje; 6. Bankowe papiery wartościowe; 7. Listy zastawne; 8. Bony komercyjne. Komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe; 9. Skarbowe papiery wartościowe; 10. Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego; Cz. III. Towarowe papiery wartościowe; 11. Konosamenty; 12. Dowody składowe; Cz. IV. Udziałowe papier wartościowe; 13. Akcje; 14. Świadectwa udziałowe i rekompensacyjne; 15. Certyfikaty inwestycyjne; Cz. V. Przenoszenie praw z papierów wartościowych- obrót prywatny; 16. Obrót prawami z papierów wartościowych według kodeksu cywilnego; 17. Obrót wierzytelnościami wekslowymi; 18. Obrót wierzytelnościami czekowymi; Cz. 6. Publiczny obrót instrumentami finansowymi; 19. Ogólne zasady publicznego obrotu instrumentami finansowymi; 20. Instytucje prawne rynku kapitałowego w Polsce; 21. Rynek giełdowy; 22. Rynek pozagiełdowy; 23. Alternatywny system obrotu (rynek newconnect)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-427-6
Cz. I Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych; 1. Pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, 2. Źródła prawa papierów wartościowych. Cz. II Wierzycielskie papiery wartościowe; 3. Weksle, 4. Czeki, 5. Obligacje, 6. Bankowe papiery wartościowe, 7. Listy zastawne, 8. Bony komercyjne, komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe, 9. Skarbowe papiery wartościowe, 10. Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego. Cz. III Towarowe papiery wartościowe; 11. Konosamenty, 12. Dowody składowe. Cz. IV Udziałowe papiery wartościowe; 13. Akcje, 14. Świadectwa udziałowe i rekompensacyjne, 15. Certyfikaty inwestycyjne. Cz. V Przenoszenie praw z papierów wartościowych - obrót prywatny; 16. Obrót prawami z papierów wartościowych według Kodeksu Cywilnego, 17. Obrót wierzytelnościami wekslowymi, 18. Obrót wierzytelnościami czekowymi. Cz. VI Publiczny obrót papierami finansowymi; 19. Ogólne zasady publicznego obrotu papierami wartościowymi, 20. Instytucje publicznego rynku papierów wartościowych, 21. Rynek giełdowy, 22. Rynek pozagiełdowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 1)
ISBN: 83-7363-066-X
1.Tendencje w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami w świetle ustrojowych zmian gospodarczych, 2.Procesy i ntergracyjne na europejskich rynkach kapitałowych, 3. Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce, 4.Organi zacja i funkcjonowanie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na rynku kapitałowym w Polsce, 5.Bankowe papiery wartościowe. Teoria a praktyka, 6.Zagrożenia funkcj onowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again